×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Με την περίπτωση γ’ του άρθρου 23 του Ν. 4172 ορίζεται ότι δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν.

Κατηγορία: 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΟΑΕΕ

Ερώτηση 197.
Οι ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ εταίρου και διαχειριστή ταυτόχρονα σε ΕΠΕ (μονοπρόσωπη), ο οποίος δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει λάβει μόνο παροχές σε είδος άρθρου 13 ν. 4172/2013 (παροχή η οποία θεωρείται εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία) και καμία άλλη αμοιβή από την ΕΠΕ, μπορούν να εκπεστούν στη ΔΦΕ της ΕΠΕ ή στο Ε1 του εταίρου-διαχειριστή;

Κατηγορία: 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Ερώτηση 196.
Θα ήθελα μια διευκρίνιση σχετικά με τις συντάξεις Γερμανίας. Απ' όσα κατάλαβα από τη σχετική νομοθεσία, αν ο νυν συνταξιούχος είχε εργαστεί στο δημόσιο στην Γερμανία, τότε η σύνταξή του φορολογείται στη Γερμανία και στην φορολογική δήλωση θα μπει στον κωδικό 659. Αν όμως εργαζόταν σε ιδιωτική εταιρία, θα φορολογηθεί στην Ελλάδα και η σύνταξη θα μπει στον κωδικό 391, αφού βάσει ΣΑΔΦ η σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα. Τα παραπάνω είναι σωστά;

Κατηγορία: 

ΔΗΛΩΣΗ Ε1- ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Ερώτηση 193.
Είμαι στρατιωτικός που υπηρετεί στο εξωτερικό. Θα ήθελα να ρωτήσω σε ποιον κωδικό πρέπει να δηλώσω την αποζημίωση εξωτερικού που λαμβάνω (στον 659 ή στον 781). Σύμφωνα με ένα άρθρο σας που διάβασα λέτε ότι πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 781 σύμφωνα με "περ. γ' της παρ.1 του άρθρου 14". Μπορείτε να μου το διευκρινίσετε; Που μπορώ να το βρω αυτό το άρθρο για να είμαι σίγουρος.

Κατηγορία: 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ερώτηση 190.
Εργαζόμενος ημερομίσθιος προσλήφθηκε 23/05/2015 με ορισμένου χρόνου σύμβαση έως 27/06/2015 και εργασία κάθε Σάββατο και Κυριακή, σήμερα 03/06/2015 ο εργαζόμενος μας ενημέρωσε ότι δεν θέλει να συνεχίσει να εργάζεται .
1. τι έντυπο καταθέτω στο Εργάνη και με ποιες ημερομηνίες
2. σε ποιο διάστημα θα προσδιορίσω τα ασφαλιστικά του
3. σε ποιο διάστημα θα προσδιορίσω τι χρήματα πρέπει να πάρει από όλες τις αποδοχές (μισθός, επιδόματα, δώρα)
4. τι ενέργειες πρέπει να κάνω ώστε να είμαι καλυμμένος σε έλεγχο από ΙΚΑ και ΣΕΠΕ

Κατηγορία: 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ EΣΠΑ

Ερώτηση 191.
Ποια είναι η ορθή φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση επιδότησης παγίων στοιχείων από EΣΠΑ , μέσω του προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013».

Δηλαδή, το ποσό της επιχορήγησης προστίθεται στον τζίρο της επιχείρησης και υπόκειται σε φορολόγηση ή απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος;

Για την ίδια επιχορήγηση θα διενεργηθούν κανονικά αποσβέσεις; καθώς επίσης θα διενεργηθούν και αντίθετες αποσβέσεις επιχορήγησης επενδύσεων;

Κατηγορία: 

ΑΛΠ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Ερώτηση 195.
Καλημέρα λογιστής ατομική επιχείρηση μπορεί να κόβει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών σε πελάτες λιανικής από υπολογιστή χωρίς φορολογικό μηχανισμό.

 

Κατηγορία: 

ΕΣΠΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ

Ερώτηση 189.
Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα πείτε μου σας παρακαλώ για τη χρήση 2014. Αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα μισθώνει ενοικιαζόμενα διαμερίσματα (είναι σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ η επιχείρηση) και ο επικαρπωτής λαμβάνει το μίσθωμα. Τα πάγια μπορούν κανονικά να αποσβεσθούν ή πρέπει να καταχωρηθούν ως δαπάνες; Η επιδότηση δόθηκε το 2015, πως θα χειριστώ τα πάγια, τις αποσβέσεις σε σχέση με την επιδότηση σε απλογραφικά βιβλία;

Κατηγορία: 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Ερώτηση 183.
Εταιρία HOLDING συμμετέχει στο κεφάλαιο άλλων Α.Ε. και Ι.Κ.Ε. Ιδρύθηκε τον 11/2013, με υπερδωδεκάμηνη χρήση που λήγει 31/12/2014. Μέσα στο 2014 εισέπραξε μερίσματα συνολικά 50.000, από τέσσερις (4) ΑΕ και μία (1) ΙΚΕ. Στα έσοδα της εκτός από τα παραπάνω μερίσματα, συμπεριλαμβάνονται τόκοι από τράπεζες 1.000. Τα συνολικά της έξοδα ανέρχονται σε 10.000. Πως θα γίνει η διάθεση κερδών (χωρίς μέρισμα) και η φορολόγηση της εταιρίας (Ν.2238, τα μερίσματα σε αποθεματικά, φορολογική αναμόρφωση με το το Ν.2238, κλπ); (Φόρος εισοδήματος 1.000 Χ 26% = 260,00)

Κατηγορία: 

Σελίδες