×

Επικοινωνία

×

Μεταφορά αγαθών Ελλάδα-Βουλγαρία από την ίδια την επιχείρηση - Ενδοκοινοτική παράδοση (ΦΠΑ)

Ερώτηση 587.
11.04.2016
Έλληνας, κάτοικος Ελλάδος (νομός Έβρου) διατηρεί κατάστημα τροφίμων στην Βουλγαρία. Θέλει να κάνει αγορές από την Ελλάδα για το κατάστημα στην Βουλγαρία (ενδοκοινοτικές συναλλαγές). Οι Έλληνες έμποροι θα του στέλνουν τα εμπορεύματα με μεταφορικές εταιρείες μέχρι το Διδυμότειχο (νομός Έβρου) και από εκεί θα τα παραλαμβάνει ο ίδιος με το φορτηγό της Βουλγάρικης εταιρείας του και θα τα μεταφέρει στο κατάστημά του στην Βουλγαρία. Οι αγορές του από την Ελλάδα, σαν ενδοκοινοτικές, θα είναι χωρίς Φ.Π.Α..

Είναι νόμιμο η μεταφορά να γίνεται με τον παραπάνω περιγραφόμενο τρόπο;

Τι δικαιολογητικά, πέρα από το Invoice και το δελτίο αποστολής, θα πρέπει να έχουν οι Έλληνες πωλητές για να είναι κατοχυρωμένοι για την απαλλαγή του Φ.Π.Α. που θα του κάνουν;

Η πληρωμή των Ελλήνων προμηθευτών πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά από την Βουλγαρία, ή μπορεί να γίνεται κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των προμηθευτών, από την Ελλάδα;


Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές - Ασφαλιστικές εισφορές εταίρου

Ερώτηση 589.
11.04.2016
Οι μη καταβληθεiσες ασφαλιστικές εισφορές μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.), με απλογραφικά βιβλία, εφόσον αυτά δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω ατομικής επιχείρησης πρέπει να καταχωρηθούν στα βιβλία των εταιρειών και να εκπεστούν από τα ακαθάριστα έσοδα προκειμένου να εξευρεθούν τα λογιστικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα ΕΛΠ; Εάν οι ασφαλιστικές εισφορές καταβληθούν στο μέλλον και το μέλος της εταιρείας τότε έχει κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης πως θα αντιμετωπιστούν αυτές που αφορούν το διάστημα που συμμετείχε μόνο στην εταιρεία ως προς τον υπολογισμό τον λογιστικών και φορολογικών αποτελεσμάτων της εταιρείας και της ατομικής επιχείρησης;


Δημοτικός φόρος – έκπτωση από ακαθάριστα έσοδα

Ερώτηση 590.
11.04.2016
Ο δημοτικός φόρος επί ακαθάριστων εσόδων για το έτος 2015 που καταβάλλεται από επιχειρήσεις εστίασης, ενοικιαζόμενων δωματίων κ.λπ. με απλογραφικά βιβλία εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα και πότε;
Εάν:
Α) έχει καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας (πx για το 4ο δίμηνο του 2015 έως 31/01/2016)
Β) έχει καταβληθεί έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015
Γ) έχει καταβληθεί μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015.
Ποιος είναι ο χειρισμός στα απλογραφικά βιβλία, στο Ε3 και στην κατάσταση αποτελεσμάτων Β6;


Απαλλαγή ΦΠΑ καυσίμων πλοίων αναψυχής που δεν εκτελούν πλόες ανοικτής θαλάσσης

Ερώτηση 593.
12.04.2016
(συμπληρωματικά για ερώτηση που υποβλήθηκε για επαγγελματικό πλοίο αναψυχής): Δικαιούται απαλλαγής ΦΠΑ για τα καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά αγαθά που προορίζονται να ενσωματωθούν στο πλοίο με τη χρήση δελτίου προμήθειας υλικών και αντικειμένων;


Έκδοση στοιχείων από πρατήριο υγρών καυσίμων

Ερώτηση 603.
12.04.2016
Το ερώτημά μου αφορά τις αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδονται από τα πρατήρια καυσίμων διότι υπάρχουν αρκετές απόψεις και επικρατεί μία σχετική σύγχυση μετά την τελευταία νομοθετική ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης της ΑΛΠ μέχρι 300 ευρώ ανά όχημα.
Συγκεκριμένα, θα σας αναφέρω μερικές περιπτώσεις:

  1. Επιχείρηση λαμβάνει ΑΛΠ από ένα πρατήριο ολόκληρο το μήνα και την τελευταία ημέρα του μήνα πηγαίνει στο πρατήριο όλες τις αποδείξεις και τις κάνει αντικατάσταση με ένα τιμολόγιο. Στο τιμολόγιο αναγράφονται όλες οι προς αντικατάσταση ΑΠΛ. Αυτό μπορεί να γίνει; Αν ναι, μπορεί να γίνει με 1 τιμολόγιο για το σύνολο των ΑΛΠ ασχέτως αν αυτές αναφέρονται σε περισσότερα από ένα όχημα της επιχείρησης;
  2. Εκδίδεται ΑΛΠ, την ίδια ημέρα Δελτίο αποστολής και αυτό συνεχίζεται ολόκληρο το μήνα. Στο τέλος του μήνα εκδίδεται ένα τιμολόγιο πώλησης. Όπως και στην περίπτωση 1, αν αυτό είναι σωστή διαδικασία μπορεί να εκδοθεί 1 τιμολόγιο για το σύνολο των Δελτίων αποστολής ακόμα και αν η επιχείρηση έχει περισσότερα του ενός οχήματος;
  3. Εκδίδονται ΑΛΠ χωρίς να αναγράφεται μηχανογραφημένα ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος και το ΑΦΜ της επιχείρησης, μπαίνει όμως η σφραγίδα του πρατηρίου και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος αναγράφεται χειρόγραφα.
  4. Εκδίδεται ΑΛΠ με μηχανογραφική καταχώρηση μόνο του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος, σφραγίζεται, όμως δεν αναγράφεται το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Το ίδιο όχημα βάζει καύσιμο 2 φορές τη μέρα από το ίδιο πρατήριο και στο τέλος της ημέρας εκδίδεται 1 τιμολόγιο σε αντικατάσταση των 2 ΑΛΠ.
Σε όλα τα παραπάνω θεωρήστε ότι κάθε ΑΛΠ είναι κάτω των 300 ευρώ.
Παρακαλώ πολύ την θέση σας ως προς το ποιες από τις παραπάνω διαδικασίες είναι σύμφωνες και αποδεκτές λύσεις από τον ΚΦΑΣ και τον φορολογικό έλεγχο.