×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΦΠΑ – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ερώτηση 239.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα των ιδιωτικών κλινικών και των «διαγνωστικών κέντρων» τα οποία δεν μπορούν να συμβληθούν απευθείας με το δημόσιο και τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς για την είσπραξη νοσηλίων και εξέταστρων και για την είσπραξη αυτών μεσολαβεί συμβεβλημένος ιατρός, γίνονται δεκτά τα ακόλουθα:

Κατηγορία: 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Με το άρθρο 12 των ΕΛΠ, ορίζεται ότι για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου. Tο παραστατικό λιανικής πώλησης μπορεί να φέρει ονομασία, ανάλογα με τις επικρατούσες πρακτικές («Απόδειξη», «Απόδειξη λιανικής», «Απόδειξη λιανικής πώλησης», «Απόδειξη παροχής υπηρεσιών» και «Απόδειξη λιανικών συναλλαγών»).

Κατηγορία: 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με την ΠΟΛ.1002/31-12-2014 διευκρινίστηκε ότι οι επιχειρήσεις μεταφοράς προσώπων γενικά, με εξαίρεση τον εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ,     απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικού μηχανισμού (φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), για τις   αποδείξεις   λιανικών συναλλαγών που εκδίδουν, ανεξάρτητα της μορφής του φορέα τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και της κατηγορίας των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά).

Κατηγορία: 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

1. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1023/2014, στις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών που προβλέπονται από το Ν.2859/2000 εκδίδεται ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης κατά τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Π.7475/1986 ή τιμολόγιο στο οποίο θα αναγράφεται ότι εκδίδεται για αυτοπαράδοση αγαθών. Για τις αυτοπαραδόσεις αγαθών ή ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών προς ιδιώτες μπορεί να ακολουθείται η υφιστάμενη διαδικασία έκδοσης του προαναφερόμενου στοιχείου από ιδιαίτερο τμήμα της φορολογικής ταμειακής μηχανής.

Κατηγορία: 

ΚΛΟΠΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ερώτηση 238.
Κλοπή εμπορευμάτων 10 000 πως αντιμετωπίζεται από άποψης φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ? Τι έγγραφές πρέπει να γίνουν, έχοντας υπόψιν ότι τα 4.000 ήταν και στην απογραφή 31-12-2014;
Ταυτοχρόνως έχουμε και 10.000 κλοπή από το ταμείο.

 

Κατηγορία: 

ΚΦΕ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ερώτηση 234.
Κύριοι μελέτησα με προσοχή την ανάλυση σας και ερμηνεία του νόμου 4330/2015 και ήταν πολύ χρήσιμη.

Θα ήθελα να θέσω το ερώτημα τι γίνεται στην περίπτωση που ο περιστασιακά απασχολούμενος φορολογούμενος έχει τεκμαρτό εισόδημα πάνω από 9.500 π.χ. 11.000 ούτε ο νόμος αναφέρει ούτε και εσείς στην ανάλυσή σας. τι θα συμβεί στην περίπτωση αυτή;

Κατηγορία: 

ΕΝΤΥΠΟ Ν ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΜΕ ΕΠΕ

Ερώτηση 224.
Θα ήθελα να ρωτήσω σε εταιρεία μεταφορική ΙΜΕ ΕΠΕ, σε ποιον κωδικό στο έντυπο Ν για την χρήση 2014 στην 2η σελίδα συμπληρώνω τα μερίσματα των εταίρων, τα οποία δίνω κάθε μήνα και θα φορολογηθούν για εκείνα ατομικά στις εταιρείες του ο καθένας, έτσι ώστε στην εταιρεία να μειωθούν τα κέρδη της κατά αυτό το ποσό; Μόνο στους κωδικούς 469 και 559 μειώνονται τα κέρδη της εταιρείας. Ποιος κωδικός είναι ο σωστός;

Κατηγορία: 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ

Ερώτηση 248.
1. Σε φυσικό πρόσωπο με ατομική επιχείρηση το οποίο είναι μέλος του ΔΣ ΑΕ μπορούμε να δώσουμε αμοιβή για τις υπηρεσίες ως μέλος ΔΣ και να φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών (χωρίς να κόψει παραστατικό) και αν ναι εκπίπτει από τα έσοδα τις ΑΕ. (τον οαεε τον αφαιρεί από τα βιβλία τις ατομικής επιχείρησης της)

Κατηγορία: 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Ερώτηση 242.
Θα θέλαμε να μας απαντήσετε στα εξής ερωτήματα:

1)Ποιοι θεωρούνται επαγγελματίες αγρότες;
2)Ποιοι αγρότες είναι υπόχρεοι σε υποβολή Ε3;
3)Τι γίνεται με τους μισθωτούς, συνταξιούχους, ελ. Επαγγελματίες κλπ που έχουν στην ιδιοκτησία τους αγροτεμάχια, που μπορεί να έχουν 'η και να μην έχουν εισόδημα.

Πως δηλώνεται το εισόδημα αυτό;

Κατηγορία: 

Σελίδες