×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Μεταβολή ιερού προσκυνήματος από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ – Εκπρόθεσμη δήλωσης της μεταβολής – Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ - Μεταβίβαση επιχείρησης - Υποκατάσταση του νέου εργοδότη στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις

Ερώτηση 1342
16.10.18
Εργαζόμενος ως νεωκόρος στο Ιερό Προσκύνημα …..….. Ν.Π.Δ.Δ. (δεν είναι ενορία), είχε προσληφθεί στις 31/7/2014, με ατομική σύμβαση εργασίας που καταρτίστηκε μεταξύ του Ιερέα του Προσκυνήματος και του εργαζόμενου. Ωράριο 7.00-11.00 Πέμπτη έως Κυριακή, ημερομίσθιο 17,28 (28,80 πλήρους) και ασφάλιση τεκμαρτά στην 8η ασφ. κλάση (29,39), επειδή το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο 28,80 είναι μεγαλύτερο του 26,76 της 7ης ασφ. Κλάσης που ανήκουν οι νεωκόροι.
Στις 9/9/2016 το Ιερό Προσκύνημα …..….. έγινε Ν.Π.Ι.Δ από Ν.Π.Δ.Δ, διοικούμενο από Δ.Σ. με πρόεδρο τον Μητροπολίτη.
Η εκπρόθεσμη μεταβολή στο ΙΚΑ για την γνωστοποίηση του νέου εκπροσώπου και της νέας Νομικής Μορφής, θα έχει ως αποτέλεσμα πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής για κάθε ΑΠΔ που υποβλήθηκε στο χρονικό διάστημα των 24 μηνών (από Σεπτέμβριο 2016); (οι ΑΠΔ υποβάλλονταν μετά από δίμηνο από τον μήνα που αφορούσε η μισθοδοσία ως Ν.Π.Δ.Δ).
Θα γίνει νέα ατομική σύμβαση μεταξύ νεωκόρου και Μητροπολίτη, ή πρέπει να προηγηθεί απόλυση και μετά πάλι πρόσληψη του νεωκόρου; (Δεν θα μεταβληθούν οι ημέρες και οι ώρες εργασίας).
Η μισθοδοσία και ο τρόπος ασφάλισης θα παραμείνουν όπως περιγράψαμε πιο πάνω;

Κατηγορία: 

Υπολογισμός μισθού αμειβόμενου με ημερομίσθιο

Ερώτηση 1340
15.10.18
Μέχρι στιγμής, για να υπολογίσω την μισθοδοσία και τα ένσημα που δικαιούται κάποιος εργαζόμενος με την ιδιότητα του εργάτη, έβλεπα πόσες μέρες εργάστηκε πραγματικά π.χ. 27 και του έβαζα 27 ένσημα και του υπολόγιζα και μικτό μισθό 27*ημερομίσθιο
1. Είναι σωστός ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού;
2. Γίνεται ο παραπάνω εργαζόμενος να αμείβεται με σταθερό ποσό ανά μήνα;
3. Εφόσον γίνεται να αμείβεται με σταθερό ποσό, πως θα υπολογίσουμε τα ένσημα;

Κατηγορία: 

Είσφορές ΕΦΚΑ μετόχων και μελών Δ.Σ. σε Α.Ε.

Ερώτηση 1331
11.10.18
Τα μέλη του Δ.Σ. Α.Ε. με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο > 3% με ρώτησαν (λογιστής) για το πώς συμφέρει να ασφαλιστούν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το κόστος ασφάλισης και την φορολογία εισοδήματος.
Παρακάτω γράφω τις σκέψεις μου και παρακαλώ διορθώστε με όπου κάνω λάθος και συμπληρώστε με σε ότι ξέχασα.
Περίπτωση πρώτη.
Ασφαλίζονται σαν μισθωτοί με μηνιαίο μισθό 10,000 ευρώ..
α) Θα μπουν στην ΑΠΔ μαζί με τους υπόλοιπους μισθωτούς. Ισχύει η ανώτατη ασφαλιστική κλίμακα. Φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών.
β) Για την ιδιότητά τους σαν μέλη του Δ.Σ. θα ασφαλιστούν και στον πρώην ΟΑΕΕ.
Επειδή όμως σαν μισθωτοί θα ξεπεράσουν την ανώτατη ασφαλιστική κλίμακα δεν ξέρω αν θα έχουν απαλλαγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, θα πληρώνουν τις κατώτερες εισφορές ή τι ακριβώς θα πληρώνουν. Παρακαλώ ενημερώστε με.
γ) Για τα μερίσματα που θα πάρουν θα τους επιβληθούν από το taxis ασφαλιστικές εισφορές. Επειδή όμως σαν μισθωτοί θα ξεπεράσουν την ανώτατη ασφαλιστική κλίμακα δεν ξέρω αν θα έχουν απαλλαγή στην ασφάλιση για τα μερίσματα.
Περίπτωση δεύτερη.
Δεν παίρνουν μηνιαίο μισθό, αλλά αμοιβή από τα κέρδη (διανομή).
α) Θα μπουν στην ΑΠΔ σαν μη μισθωτοί με τους κωδικούς που έδωσε, με το έγγραφο 4/2017 ο ΕΦΚΑ. Ισχύει η ανώτατη ασφαλιστική κλίμακα. Για την φορολογία, επειδή οι αμοιβές από τα κέρδη θεωρούνται μερίσματα, θα τους γίνει παρακράτηση 15% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Ως εκ’ τούτου στο πρόγραμμα μισθοδοσίας που θα μπουν για να σταλεί η ΑΠΔ δεν θα τους γίνει φορολόγηση για τις αμοιβές αυτές.
β) Για την ιδιότητά τους σαν μέλη του Δ.Σ. θα ασφαλιστούν και στον πρώην ΟΑΕΕ.
Επειδή όμως σαν μη μισθωτοί θα ξεπεράσουν την ανώτατη ασφαλιστική κλίμακα δεν ξέρω αν θα έχουν απαλλαγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, θα πληρώνουν τις κατώτερες εισφορές ή τι ακριβώς θα πληρώνουν. Παρακαλώ ενημερώστε με
γ) Για τα μερίσματα που θα πάρουν θα τους επιβληθούν από το taxis ασφαλιστικές εισφορές αφού αφαιρεθούν οι εισφορές που πλήρωσαν με την ΑΠΔ σαν μη μισθωτοί. Επειδή με τις αμοιβές ξεπέρασαν την ανώτατη ασφαλιστική κλίμακα δεν θα τους καταλογιστούν ασφαλιστικές εισφορές στα μερίσματα.

Κατηγορία: 

Απασχόληση συνταξιούχου του Δημοσίου ως αγρότης κανονικού καθεστώτος

Ερώτηση 1339
11.10.18
Σχετικά με την ερώτηση 1334: Αφού ασκούσε την δραστηριότητα ως αγρότης ειδικού πριν την 12/5/2016, και σε συνάρτηση με τις αποφάσεις Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.12151/274/2018 19/3/2018 και Αριθ. πρωτ.: Φ.10043/οικ. /27751/824/2017, δεν θα πρέπει να έχει μείωση της σύνταξης και δεν θα πρέπει να έχει εισφορές.

Κατηγορία: 

Αμοιβή καθηγητών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών

Ερώτηση 1338
11.10.18
Στα φροντιστήρια Μ.Ε. και Ξ.Γ., η αμοιβή των 6,70€ είναι ανά 60λεπτο ή ανά 45λεπτο + 15 λεπτά διάλλειμα;
(Σύμβαση με τον ΕΓΣΣΕ ως προς τους μη μισθολογικούς όρους και τον 4093 ως προς τους μισθολογικούς, δηλαδή 586,08€)
Παράδειγμα:
Αν, ο εργοδότης απασχολεί τον καθηγητή πχ από 15:00-16:30 συνεχόμενα και αυτό το ωράριο έχουμε στο Ε4, η αμοιβή θα είναι:
1,5 ώρα * 6,7€ = 10,05€;
ή
1,5 ώρα * 6,7€ * 1,333 (=60 λεπτά / 45 λεπτά διδακτικής ώρας) = 13,40€;
Πρέπει εν τέλει να μετατρέπουμε το ωράριο πραγματικής εργασίας σε διδακτικό με την προσαύξηση του 1,333 (=60/45);
Ή θα πρέπει να υπάρχει στο Ε4 δηλωμένο ωράριο πολλαπλάσιο των 60 λεπτών σε ημερήσια βάση;
Ή μπορούμε να έχουμε στο Ε4 δηλωμένο ωράριο όπου, σε εβδομαδιαία βάση, θα είναι πολλαπλάσιο των 60 λεπτών (πχ 1,5 ώρα την Δευτέρα +2,5 ώρες την Τρίτη =4 ώρες 60λεπτες την εβδομάδα;)

Κατηγορία: 

Σελίδες