×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Παρακράτηση φόρου όταν η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300 ευρώ

Ερώτηση 1244.
24.05.18
Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 64 του ΚΦΕ παρακράτηση φόρου ενεργείται μόνο εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Έχουμε ιατρό (φυσικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδος) ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του (σε νομικό πρόσωπο) και εκδίδει κάθε μήνα παραστατικό μικρότερο των 300 ευρώ. Ερωτάται αν πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου. Δηλ. συναλλαγή θεωρείται το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας (οπότε υπερβαίνει τα 300 ευρώ και γίνεται παρακράτηση του 20%) ή κάθε μεμονωμένη απόδειξη που προσκομίζει η οποία είναι κάτω των 300 ευρώ και δεν πρέπει να γίνεται παρακράτηση;


Τεκμήριο αγοράς ακινήτου κατοίκου εξωτερικού όταν το τίμημα καταβάλλεται στο εξωτερικό

Ερώτηση 1242.
24.05.18
Κάτοικος εξωτερικού θα αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα, το οποίο αποφέρει στον ιδιοκτήτη του εισόδημα από ενοίκιο και θα συνεχίσει να αποφέρει και στον νέο ιδιοκτήτη.
Ειδικότερα, ο νέος ιδιοκτήτης μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος θα αγοράσει το ακίνητο και θα έχει πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα και άρα εκτός από υποχρέωση για υποβολή φορολογικής δήλωσης, έχει και υποχρέωση να καλύψει και το τεκμήριο αγοράς (αρ.33.η). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το τίμημα θα καταβληθεί εξολοκλήρου στο εξωτερικό, πώς μπορεί να καλυφθεί το τεκμήριο αγοράς μιας και το αρ.34 παρ2.δ. μιλά για εισαγωγή συναλλάγματος;


Φιλοξενούμενοι στο Ε1

Ερώτηση 1241.
22.05.18
Ζευγάρι δηλώνει φιλοξενούμενος στον πίνακα Ε στο Ε1. Θα αναγραφεί και ο ΑΦΜ του υπόχρεου και της συζύγου; Αντίθετα ο ιδιοκτήτης θα δηλώσει το ΑΦΜ του συζύγου και της συζύγου;

Κατηγορία: 

Επιστροφή ΦΠΑ σε επιχείρηση με έδρα σε κ-μ της Ε.Ε. που πραγματοποιεί δαπάνες στην Ελλάδα.

Ερώτηση 1239.
22.05.18
Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας (η εταιρεία εδρεύει σε χώρα της ΕΕ) ιδρύεται στην ΕΛΛΑΔΑ.
Σε περίπτωση που το υποκατάστημα δεν θα ασκεί δραστηριότητα (δεν θα έχει έσοδα) αλλά μόνο έξοδα όπως έξοδα μισθοδοσίας, διάφορα λειτουργικά έξοδα κλπ., τι γίνεται με το ΦΠΑ των δαπανών το οποίο σωρεύεται.
Έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση επιστροφής και να το λάβει πίσω από το ελληνικό δημόσιο;
Συνδέεται το θέμα της επιστροφής του ΦΠΑ των εξόδων με τον ΚΑΔ που δηλώνει κατά την ίδρυση του το ίδιο ή με το αντικείμενο δραστηριότητας της αλλοδαπής εταιρείας;
Στην περίπτωση δηλαδή που η δραστηριότητα της εταιρείας στην αλλοδαπή είναι δραστηριότητα απαλλασσόμενη του ΦΠΑ, η εγκατάσταση που έχει στην αλλοδαπή και η οποία δεν έχει έσοδα, δικαιούται να αιτηθεί της επιστροφής του ΦΠΑ των εξόδων με τα οποία επιβαρύνεται η λειτουργία της στην ΕΛΛΑΔΑ;

Κατηγορία: 

Σελίδες