×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού "TaxPress eMagazine"
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Πρακτική άσκηση αλλοδαπού φοιτητή από χώρα της Ε.Ε.

Ερώτηση 2275
28.11.22

Αλλοδαποί φοιτητές (φοιτούν σε χώρες Ε.Ε.) πρόκειται να κάνουν την πρακτική τους σε ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις την περίοδο του καλοκαιριού.

Θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις εργατικές - ασφαλιστικές υποχρεώσεις των εργοδοτών.

Ευχαριστώ


Εξαίρεση ινστιτούτου από την ψηφιακή απογραφή ωραρίου εργασίας

Ερώτηση 2274
28.11.22

Καλημέρα, σύμφωνα με την παρακάτω ενημέρωση του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εξαιρούνται από την ψηφιακή απογραφή οι παρακάτω φορείς:

Εξαιρούνται από την υποχρέωση Απογραφικής Διαδικασίας της Ψηφιακής Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, που προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση 49758/26-05-22 (Β’ 2668), οι φορείς του Δημοσίου και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εν γένει, που απασχολούν υπάλληλους Ι.Δ.Α.Χ. ή Ι.Δ.Ο.Χ., εφόσον ισχύουν για αυτούς οι ρυθμίσεις του Ενιαίου Μισθολογίου (Ν.4354/2015, όπως ισχύει), και δεν έχουν εφαρμογή σε αυτούς οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την υπερεργασία και την υπερωριακή απασχόληση (αρ.58, Ν.4808/21).

Έχουμε ίδρυμα (έτσι φαίνεται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση ΑΑΔΕ η μορφή της) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ που δεν γνωρίζουμε πού θα πρέπει να απευθυνθούμε για να μας ενημερώσουν αν εξαιρούμαστε από την ψηφιακή απογραφή. Παρακαλώ ενημερώστε μας σε ποια αρμόδια υπηρεσία (Ε.Φ.Κ.Α., Δ.Ο.Υ, Υπουργείο Οικονομικών) θα πρέπει να απευθυνθούμε και αν υπάρχουν προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούμε για την εξαίρεση αυτή.


Διανομή αφορολόγητου αποθεματικού και συμψηφισμός ζημιών

Ερώτηση 2273
22.11.22

Σε μια ΑΕ, πολύ μικρή οντότητα, η οποία έκλεινε χρήση 30/6/21, έγιναν οι εγγραφές από το μη επιστρεπτέο μέρος της επιστρεπτέας, καθώς και το έσοδο από την επιδότηση τόκων μέσα σε αυτή την χρήση. Δεν σχηματίστηκε όμως αφορολόγητο αποθεματικό, τα ποσά μεταφέρθηκαν στον 42. Δεν διανεμήθηκαν. Όλες οι αναλύσεις και οι εγκύκλιοι που έδιναν την δυνατότητα να γίνουν οι εγγραφές 31/12/21 και που έκαναν ανάλυση ότι θα πρέπει να παρακολουθούνται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, λόγω του ότι δεν ήταν αφορολόγητο κατά την διανομή, είδαν το φως της δημοσιότητας πολύ αργότερα, αφότου είχε κλείσει η χρήση και είχαμε κλείσει ισολογισμό.

Τώρα στην επόμενη χρήση 1/7/21-30/6/22 πώς μπορεί να γίνει αυτή η διόρθωση των περυσινών επιδοτήσεων; Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 7γ των ΕΛΠ καταλαβαίνω ότι μπορώ να κάνω μια εγγραφή όπου θα μεταφέρω από τον 42 στον 41.90 τα ποσά αυτά. Αν θέλω να διανείμω με την τωρινή ΓΣ 50.000 ευρώ από αυτά τα κονδύλια θα πρέπει να ξεκινήσω από τα περσινά και άρα δεν θα μπορώ να τα μεταφέρω σαν ζημία στην επόμενη χρονιά ή μπορώ να κάνω διανομή από το αποθεματικό που θα σχηματίσω φέτος από την επιδότηση θεάτρων με αναφορά σε αυτό στην ΓΣ, και η οποία επιδότηση ήταν στην τωρινή χρήση και άρα μπορώ να το μεταφέρω στις ζημίες του χρόνου; Αν έχει ζημίες στην τωρινή χρήση, μπορεί η τακτική ΓΣ να διανείμει από το αποθεματικά της επιδότησης επιχείρησης θεάτρου;

Κατηγορία: 

Απεικόνιση ενδοκοινοτικής συναλλαγής σε απλογραφικά βιβλία

Ερώτηση 2272
22.11.22

Γεια σας

Σε μια ενδοκοινοτική συναλλαγή π.χ. έξοδο επιχείρησης αξίας 100,00 από την Booking, στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ πρέπει να απεικονιστεί και στις εκροές κωδ. 303 και στις εισροές κωδ 365.

Στο Βιβλίο εσόδων εξόδων υπάρχει η αντίστοιχη υποχρέωση, δηλαδή να απεικονίζεται και σε στήλη βιβλίου στα έσοδα (και το ΦΠΑ στην στήλη του ΦΠΑ), στα έξοδα (και το ΦΠΑ στην στήλη του ΦΠΑ);

Συνάδελφος μου λέει ότι το απεικονίζει:

σε στήλη εσόδου ΕΝΔΟΚ/ΚΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 24%, σε στήλη εξόδου ΕΝΔΟΚ/ΚΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 24% & ΕΝΔΟΚ/ΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 0%

Με εκτίμηση

Κατηγορία: 

Ανέγερση κτίσματος σε μισθωμένο οικόπεδο και υπεκμίσθωσή του από τον μισθωτή

Ερώτηση 2270
22.11.22

Μηχανολόγος μηχανικός ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα την Σαντορίνη ενοικιάζει ένα οικόπεδο για 25 χρόνια με μηνιαίο μίσθωμα 300 ευρώ στον Πειραιά και εκδίδει οικοδομική άδεια στο όνομά του ως μισθωτής.

Για το κόστος της ανέγερσης δαπανά το ποσό των 300.000 ευρώ, εκ των οποίων 180.000 για κτίρια, 80.000 για έπιπλα και 40.000 για μηχανολογικό εξοπλισμό.

Κάνει έναρξη υποκαταστήματος με κύριο ΚΑΔ 41.20.20.01 εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος και δευτερεύον ΚΑΔ 68.20 εκμίσθωση ακινήτων με σκοπό την εκμετάλλευση ακινήτων.

Θέλω να αναφέρω ότι τα ακίνητα αυτά βάση της νομοθεσίας ανήκουν στον κάτοχο του οικοπέδου με την λήξη της σύμβασης. Με την ολοκλήρωση της οικοδομής ο μηχανολόγος τα υπεκμισθώνει σε τρίτους με μισθωτήριο συμβόλαιο και εκδίδει απόδειξη είσπραξης ενοικίου.

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής:

1) Το ΦΠΑ της ανέγερσης (300.000 x 24% = 72.000) εκπίπτει από την μικτή δραστηριότητα του μηχανολόγου ή θα ενσωματωθεί στο κόστος παγίων;

2) Οι ετήσιες αποσβέσεις θεωρούνται εισόδημα για τον εκμισθωτή και πώς δηλώνονται στο Ε1 λόγω του ότι υπάρχει μισθωτήριο συμβόλαιο 300 ευρώ μηνιαίως όπως προανέφερα;

3) Ο μηχανολόγος ο οποίος ενεργεί ως υπεκμισθωτής θα κάνει Ε2; Ο υπομισθωτής πώς θα δηλωθεί;

4) Με την εξέλιξη της οικοδομής θα γίνεται μεταβολή στο Ε9 του εκμισθωτή;

5) Υπάρχει prorata;

6) Τι συντελεστή απόσβεσης θα χρησιμοποιήσουμε για τα κτίρια τα μηχανήματα και τα έπιπλα τα οποία είναι συστατικό μέρος του ακινήτου;

7) Όταν λήξει η μίσθωση των 25 χρόνων πως αντιμετωπίζεται φορολογικά από την πλευρά του εκμισθωτή;

8) Τα έσοδα για τα οποία ο μηχανολόγος θα υπεκμισθώνει όπως προανέφερα σε τρίτους με μισθωτήριο συμβόλαιο θα φορολογούνται σαν εισόδημα από ακίνητη περιουσία με την συμπλήρωση του εντύπου Ε2 ή σαν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με την συμπλήρωση του εντύπου Ε3;

Κατηγορία: 

Διανομή κερδών Ο.Ε. με διπλογραφικά βιβλία όταν τα λογιστικά κέρδη υπερβαίνουν τα φορολογικά

Ερώτηση 2269
22.11.22

Προσωπική εταιρία (ΟΕ) με υποχρεωτικά διπλογραφικά έχει:

Λογιστικά κέρδη 181.234,40.

Προσωρινές διαφορές 4.877,10

Οι διαφορές αφορούν:

Α. -5.102,80 (πληρωμή ΕΦΚΑ του 2020 σε 2021)

Β. +278,13 (διαφορά φορολογικής λογιστικής βάσης λόγο αποσβέσεων)

Γ. -52,43 (από διαφορές ετεροχρονισμένων εξόδων)

Μη εκπιπτόμενες φορολογικές δαπάνες 1.410,15

Σύνολο φορολογητέων κερδών 177.767,45€

Η διανομή των κερδών θα γίνει στα λογιστικά κέρδη μείον το φόρο (181.234,40-39.108,84=142.145,62);

Στον κωδικό 379 θα πρέπει να καταχωρηθούν τα 142.145,62;

Εάν δεν είναι σωστό σας παρακαλώ να μας ενημερώσετε για το σωστό.

Υπάρχει υποχρέωση αυτοτελούς φορολόγησης εφόσον γίνεται διανομή μέρους ποσού που δεν έχει φορολογηθεί μέσα στο 2021 (το 2020, λόγω κυρίως του ΕΦΚΑ, τα φορολογικά κέρδη ήταν παραπάνω από τα λογιστικά).

Εάν όχι, σε περίπτωση που οι προσωρινές διαφορές φορολογικής λογιστικής βάσης ήταν μόνο λόγω αποσβέσεων (φορολογικές αποσβέσεις 100% για πάγια αξίας μικρότερης των 1.500,00 ) τότε θα έπρεπε να φορολογηθεί η διαφορά αυτοτελώς;

H ΠΟΛ.1014/2018 ισχύει μόνο σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών ζημιών της παρούσας χρονιάς και από μεταφερόμενες προηγούμενων ετών ή αφορά και τις προσωρινές διαφορές φορολογικής λογιστικής βάσης; (Τονίζω για τις προσωρινές, η ερώτηση μου δεν έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις κ.λπ. που έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του Ν.4172/2013 άλλα όλες εκείνες οι διαφορές φορολογικής λογιστικής βάσης που είναι προσωρινές).

Η διανομή κερδών πρέπει να γίνεται κάθε έτος ή μπορεί να γίνει όποτε το αποφασίσουν οι εταίροι; Τι ισχύει στις εταιρείες ΟΕ-ΕΕ με διπλογραφικά βιβλία και ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ;


ΕΝ.Φ.Ι..Α ακίνητης περιουσίας κληροδοτημάτων Δήμων

Ερώτηση 2267
17.11.22

Σύμφωνα με τον ν.4182/2013, η περιουσία των κληροδοτημάτων αυτοτελούς διαχείρισης που ανήκουν στους Δήμους, κατέλειπε αυτούς και καταγράφηκαν στο Ε9 τους.

Η περιουσία είναι κοινωφελής. Τα έσοδα από μισθώσεις αυτών σε τρίτους, χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση του σκοπού τους. Πέραν του αυτοτελούς φόρου των ενοικίων & χαρτ. (που ενσωματώνονται στην φορολογία των δήμων), τα ακίνητα αυτά απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ και βάσει ποιων διατάξεων;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση δανείου μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων

Ερώτηση 2268
15.11.22

Σε συνέχεια του ερωτήματος 2266, ποιος είναι ο φορολογικός χειρισμός άτοκου και έντοκου δανείου μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων; Αποδίδεται μόνο χαρτόσημο; Στους τόκους γίνεται παρακράτηση ή έχουν ΦΠΑ;
Για την υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης αναφέρατε κάποια ποσά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούν το ποσά των δανείων ή των τόκων;
Στο τέλος της απάντησης σας αναφέρατε πως τα ίδια ισχύουν και για τα έντοκα δάνεια.  Ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος ώστε να επιλεχθεί το σωστό επιτόκιο δανεισμού, ώστε να μην έχει πρόβλημα κατά τον έλεγχο;

Κατηγορία: 

Σύναψη άτοκου δανείου μεταξύ συνδεδεμένων νομικών προσώπων

Ερώτηση 2266
14.11.22

ΑΕ χορηγεί άτοκα δάνεια σε ΕΠΕ προς διευκόλυνση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της. Στα ΑΤΟΚΑ αυτά δάνεια εφόσον αποδίδεται τέλος χαρτοσήμου υπάρχει κάποια άλλη φορολογική υποχρέωση? Είναι νόμιμη η χορήγηση άτοκου δανείου?? Η ΑΕ & ΕΠΕ είναι συνδεδεμένες μέσω φυσικού προσώπου.
Ποιος θα ήταν ο φορολογικός χειρισμός αν το ΄δάνειο ήταν έντοκο;

Κατηγορία: 

Διοργάνωση έκθεσης από φωτογράφο

Ερώτηση 2265
14.11.22

Νέος ελεύθερος επαγγελματίας φωτογράφος, θέλει να διοργανώσει μια μεγάλη εκδήλωση με αυτοκίνητα από την οποία θα εισπράττει έσοδα από τους συμμετέχοντες ιδιώτες που θα εκθέτουν τα αυτοκίνητά τους, από τους ιδιώτες που θα μπουν να παρακολουθήσουν την έκθεση και από χορηγίες. Ο χώρος θα είναι νοικιασμένος για την διάρκεια της εκδήλωσης. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν και εκθεσιακά περίπτερα που θα πουλάνε πράγματα, έχοντας δική τους ταμειακή. Στην είσοδο θα κόβει εισιτήρια με αντίτιμο.
Α) Το εισιτήριο αποτελεί φορολογικό στοιχείο από μόνο του ή θα πρέπει να συνοδεύεται από ΑΛΠ; Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει ταμειακή μηχανή, αυτός είναι σωστός τρόπος απεικόνισης των εσοδών του;
Β) Με όσους επαγγελματίες συνεργαστεί, θα πρέπει να συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό; Με όσους ιδιώτες θέλει να συνεργαστεί χωρίς να τους κάνει πρόσληψη, ποιος είναι ο τρόπος κάλυψής τους για την εργασία τους στον χώρο;
Γ) Σε σχέση με τα εκθεσιακά περίπτερα που θα λάβουν συμμετοχή, είναι υπόχρεος φορολογικά να συνάψει μαζί τους κάποιο συμφωνητικό;

Κατηγορία: 

Σελίδες