×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Διανομή κερδών σε ΙΚΕ

Ερώτηση 2185
04.07.22

ΙΚΕ με δυο εταίρους έχει κέρδη τρίτη συνεχομένη χρονιά. Έχουμε κρατήσει τακτικό αποθεματικό 5% το ερώτημα είναι μπορούμε να διανείμουμε μέρισμα φέτος; Εάν δεν θέλουν οι εταίροι μπορούμε να τα μεταφέρουμε σε επόμενη χρήση και για ποσά χρόνια μπορώ να τα μεταφέρω;


Διόρθωση απογραφής παλαιότερης χρήσης

Ερώτηση 2184
04.07.22

Σε ΕΕ με απλογραφικά το 2020 δεν έγινε απογραφή γιατί τα ακαθάριστα έσοδα ήταν κάτω από 150.000 οπότε στο Ε3 βάλαμε απογραφή έναρξης =0 και απογραφή λήξης =0. Δηλ. δεν βάλαμε την απογραφή λήξης της 31/12/19. Μέχρι τότε διενεργούσε κανονικά απογραφές, διότι ξεπερνούσε τα 150.000 ο τζίρος. Το πρόβλημα είναι ότι το 2021 πάλι ξεπερνάει τις 150.000 οπότε πρέπει να κάνουμε απογραφή λήξης χωρίς όμως απογραφή έναρξης. Μπορούμε να κάνουμε τροποποιητική του 2020 και να βάλουμε απογραφή έναρξης και λήξης έτσι ώστε να έχουμε απογραφή έναρξης το 2021; Θα πυροδοτήσει έλεγχο εφόσον δεν αλλάξει ο φόρος ή η εν λόγω ζημιά που προκύπτει; Θα υπάρξει πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση;

Επίσης πολλά από τα είδη που βρίσκονται στην απογραφή έχουν απαξιωθεί, λόγω του ότι είναι παπούτσια και είναι πολλών ετών, κάποια και 2-3 ετών και παραπάνω. Αυτά μπορούμε να τα απογράψουμε στην ρευστοποιήσιμη τιμή, δηλαδή στην τιμή που εκτιμάμε ότι θα τα πουλήσουμε; Ο έλεγχος θα το δεχθεί;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση αλλοδαπής εταιρίας ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα

Ερώτηση 2183
04.07.22

Αλλοδαπή εταιρεία, με ΚΑΔ: ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ είναι υπόχρεη σε υποβολή δήλωσης Ε3 και Ν; Η εταιρεία, υποχρεούται σε εγγραφή στο ΓΕΜΗ; Ποια είναι η νομική μορφή της εν λόγω εταιρείας;  Εάν δεν υπήρξε καμία συναλλαγή θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο Ε3 – Ν; Αν ναι σε ποιους κωδικούς; Λόγω του χαρακτήρα της (αλλοδαπή), στο μητρώο πρέπει να δηλώνει άσκηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών;

Εάν αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα, πρέπει να αλλάξει ΚΑΔ; Σε αυτήν την περίπτωση αλλάζει κάτι σχετικά με τα ανωτέρω (πχ Ε3 και Ν – ΓΕΜΗ – Ενδοκοινοτικές – νομική μορφή); Εάν το ακίνητο χρησιμοποιηθεί για βραχυχρόνιες μισθώσεις αλλάζει κάτι περαιτέρω (πχ άλλος ΚΑΔ – αλλαγή μορφής); Το ποσό των μισθωμάτων σε ποιο έντυπο θα απεικονιστεί; Υπάρχει κάποια άλλη υποχρέωση;

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση επιχορήγησης ΕΣΠΑ και απόσβεσης παγίων

Ερώτηση 2182
04.07.22

Αυτοαπασχολούμενος δικηγόρος έχει προβεί το 2021 σε αγορές παγίων (που μπορούν να αποσβεστούν πλήρως) έχοντας αιτηθεί για την "επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων-ΕΣΠΑ". Η εγκριτική απόφαση και η καταβολή χρημάτων έγινε Μάρτιο του 2022. Πώς αντιμετωπίζεται λογιστικά-φορολογικά η καταχώριση παγίων το 2021 και η είσπραξη επιχορήγησης το 2022 σε απλογραφικά βιβλία;

Κατηγορία: 

Κέρδος από επιχειρηματικής δραστηριότητα λόγω πώλησης ακινήτων

Ερώτηση 2181
04.07.22

Στην περίπτωση που κάποιο φυσικό πρόσωπο αποκτάει εισόδημα από αγοραπωλησίες ακινήτων, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί επιχειρηματική συναλλαγή;

Στην περίπτωση που θεωρείται επιχειρηματική συναλλαγή, σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ο φορολογούμενος;

Πρέπει να προβεί σε έναρξη επαγγέλματος, ή προβλέπεται κάποια άλλη διαδικασία για την συγκεκριμένη περίπτωση;

Με τι συντελεστή φορολογούνται οι εν λόγω πράξεις και σύμφωνα με ποιες διατάξεις;

Κατηγορία: 

Έκπτωση δαπάνης μίσθωσης (leasing) εταιρικού οχήματος που συνιστά παροχή σε είδος

Ερώτηση 2179
04.07.22

Ανώνυμη εταιρεία καταβάλλει μισθώματα για ενοικίαση οχημάτων τα οποία τα παραχωρεί σε εργαζόμενους με «μπλοκάκι» πρόσωπα που πληρούν την περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013.

Για την παραχώρηση εταιρικών οχημάτων, η εταιρεία υπολογίζει ορθά και δηλώνει εμπρόθεσμα την αξία παροχής για κάθε εργαζόμενο με μπλοκάκι (Τύπος Αποδοχών "15").

Η δαπάνη μίσθωσης των εν λόγω αυτοκινήτων εκπίπτει φορολογικά για την ανώνυμη εταιρεία;

Κατηγορία: 

Έναρξη επιχείρησης μέντιουμ με παράλληλη ιδιότητα μισθωτού

Ερώτηση 2178
27.06.22

Ο κύριος σκοπός είναι η παροχή υπηρεσιών μέντιουμ από 2 άτομα /μισθωτοί (ιδιωτικοί  υπάλληλοι).

α) Τι προνόμια μπορούνε να κρατήσουνε ως μισθωτοί ιδιωτικοί υπάλληλοι με την παράλληλη έναρξη επιχείρησης (δηλαδή αν υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής στον ΟΑΕΔ με δικαίωμα επιδόματος ανεργίας- σε περίπτωση λήξης της σύμβασης μισθωτού). Τι προνόμια υπάρχουν με την παράλληλη έναρξη/νόμος-ΚΥΑ.

β) Θα ήταν εφικτό και μέχρι τι ποσό με μπλοκάκι (απόδειξη δαπάνης - χωρίς έναρξη) και με την παράλληλη ιδιότητα του μισθωτού; Σε αυτή την περίπτωση τα προνόμια του ΟΑΕΔ για επίδομα ανεργίας;

γ) Σε περίπτωση έναρξης επιχείρησης, ποια θα ήταν η συμβουλή από την πλευρά σας ως προς τον τύπο της επιχείρησης που θα μπορούσε να το υποστηρίξει καλύτερα; Οι σχετικοί ΚΑΔ /ΚΥΑ /νόμοι για τις υπηρεσίες μέντιουμ;

δ) Επειδή οι υπηρεσίες θα είναι αποκλειστικά διαδικτυακές, χρειάζεται έδρα; Επίσης σε ποιο νόμο ορίζονται οι αποκλειστικά διαδικτυακές υπηρεσίες και η έναρξη αυτών ως προς τα δικαιολογητικά;

Σας ευχαριστώ πολύ

Κατηγορία: 

ΦΠΑ σε στοιχείο αυτοτιμολόγησης UBER

Ερώτηση 2176
27.06.22

Η UBER εκδίδει κάθε μήνα ένα στοιχείο αυτοτιμολόγησης προς τους αυτοκινητιστές taxi για την υπηρεσία που τους παρέχει.

Η ερώτηση είναι αν στο ποσό του στοιχείου θα προστεθεί ΦΠΑ για το έντυπο ΦΠΑ αλλά και τα βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση που θα μπει ΦΠΑ αυτό θα πάει στις εισροές και στις εκροές του εντύπου όπως γίνεται με τις αποκτήσεις.

Κατηγορία: 

Επιχορήγηση leader, έναρξη αποσβέσεων, ανάγκη αποθεματικού

Ερώτηση 2175
27.06.22

ΙΚΕ (με ΕΛΠ) συμμετέχει σε πρόγραμμα Leader (με 50% επιδότηση). To 2021 εισπράττει ένα μέρος των χρημάτων της επιδότησης περίπου 100.000 (συνολική επιδότηση 150.000) που αφορούν εργασίες ανέγερσης κτιρίου και άλλο πάγιο εξοπλισμό (ψυγεία, ζυγαριές, μηχανήματα κτλ). Η κατασκευή του κτιρίου δεν έχει ολοκληρωθεί το 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του 2022. Τα ψυγεία και οι ζυγαριές έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν κανονικά.

Πως θα αντιμετωπιστεί λογιστικά και φορολογικά για το 2021 το παραπάνω ζήτημα όσον αφορά το κτίριο, από τη στιγμή που είναι ακόμη υπό κατασκευή; Θα μεταφερθεί κάποιο ποσό από τον 58 στον 71.01 εφόσον δεν έχουμε αποσβέσεις; Για τα λοιπά πάγια θα πάει το 50% των αποσβέσεων τους σαν έσοδο στον 71.01. Σωστά;

Πρέπει να υπολογιστεί αποθεματικό για την επιχορήγηση αυτή; Είναι απαραίτητο; Και πώς ακριβώς υπολογίζεται;

Κατηγορία: 

Σελίδες