×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο " Αλφαβητάρι "
Θέλουμε να ενημερώσουμε τους συνδρομητές ότι απαντήσεις θα αναρτηθούν μέχρι τις 21/12/2017. Ερωτήσεις που θα έρθουν από τις 18/12/2017 και μετά θα αναρτώνται από την καινούργια χρονιά.

Τιμολόγηση εμπορευμάτων προς φύλαξη

Ερώτηση 1129.
15.12.17
Εταιρεία -πελάτης ζητεί να της εκδοθεί Τιμολόγιο (αγοράς εμπορευμάτων) προς Φύλαξη, εντός Δεκεμβρίου 2017. Η παράδοση θα γίνει τον 1ο/2018.
Στην ΠΟΛ 1003/2014 Άρθρο 11 παραγρ. 01 εισάγεται η έννοια της γένεσης της υποχρέωσης έκδοσης του τιμολογίου. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή η παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών.
Μπορεί να εκδοθεί τελικά Τιμ προς φύλαξη ή όχι;

Κατηγορία: 

Τεκμήριο δαπανών ανέγερσης οικοδομής για τη λειτουργία υποκαταστημάτων ατομικής επιχείρησης

Ερώτηση 1125.
15.12.17
Ατομική επιχείρηση έχει δηλώσει στην ΔΟΥ 2 νέα υποκαταστήματα υπό ανέγερση σε οικόπεδα που ανήκουν στον επιχειρηματία (όπου και φαίνεται η ατομική επιχείρηση). Παίρνει τιμολόγια για τις εργασίες ανέγερσης και αποπεράτωσης (προκειμένου να τα εμφανίσει και ως πάγια). Το ερώτημα είναι αν για αυτά τα κτίσματα οφείλει να δηλώσει τις δαπάνες τους στο Ε1 για το πόθεν έσχες.


Διάσπαση επιχείρησης – Φορολογική αντιμετώπιση

Ερώτηση 1118.
13.12.17
ΑΕ που έχει ως κύρια δραστηριότητα την ενοικίαση ακινήτων, θέλει να εισφέρει ακίνητο μεγάλης αξίας (2εκ περίπου), το οποίο το εκμισθώνει, σε νέα ανώνυμη που θα συσταθεί και έπειτα σκοπός είναι η πώληση αυτής της νέας ανώνυμης σε ΑΕ, η οποία θα συνεχίσει να εκμισθώνει το ακίνητο.
Υπάγεται στις διατάξεις του 1297/72 και του 2166/93 (άρθρο 4); Θέλουμε να διασπαστεί το τμήμα του ακινήτου αυτού αλλά όχι να γίνει διάσπαση της εταιρίας, διότι δεν επιθυμούμε την λύση της εισφέρουσας.
Η ερώτηση αφορά την απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας που θα προκύψει (γιατί θα προκύψει, αφού στον ισολογισμό η αξία του ακινήτου είναι 800 χιλ. ενώ η αντικειμενική είναι 2 εκ.), την απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης καθώς και από τον ΦΣΚ. Ποια η φορολογία των μετόχων φυσικών προσώπων με την πώληση της λήπτριας; Θα υπάρξει άλλη φορολογία πέραν του φόρου υπεραξίας;


Λογιστική απεικόνιση αύξησης αξίας ψιλής κυριότητας Α.Ε. σε ακίνητο.

Ερώτηση 1106.
13.12.17
ΑΕ έχει την ψιλή κυριότητα σε ημιτελές ακίνητο. Την επικαρπία την έχει φυσικό πρόσωπο.
Το ακίνητο ενοικιάζεται σε άλλη εταιρεία με την συμφωνία να το αποπερατώσει και να το εκμεταλλευτεί για 20 έτη. Δεν θα καταβληθεί επιπλέον ενοίκιο σε χρήμα, άρα το όφελος από την ενοικίαση αυτή είναι το τελικό κόστος της αποπεράτωσης, το οποίο και θα μοιραστεί σε 20 έτη και το φυσικό πρόσωπο - επικαρπωτής θα δηλώνει σαν έσοδα από ενοίκια το 1/20 κάθε έτος.
Η ΑΕ όμως που τώρα έχει την ψιλή κυριότητα ενός ημιτελούς ακινήτου, θα βρεθεί με την ψιλή κυριότητα ενός ολοκληρωμένου ακινήτου σε 20 έτη.
Μήπως το όφελος πρέπει να μοιράζεται και στην ΑΕ, με τα ποσοστά που προβλέπει ο νόμος μεταξύ επικαρπωτή και ψιλού κύριου; Πως θα απεικονιστεί αυτή η προσαύξηση της αξίας της ψιλής κυριότητας στα βιβλία της ΑΕ;

Κατηγορία: 

Σελίδες