×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων σε περίπτωση λήψης ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας από τον ΟΑΕΔ

Ερώτηση 1539
09.08.19
Υπολογίζεται στο Δώρο Χριστουγέννων οι ημέρες του 6μήνου επιδόματος ΟΑΕΔ; Η εργαζόμενη δεν θέλει να συνεχίσει να εργάζεται.

Κατηγορία: 

Επιστροφή ΕΙΧ αυτοκινήτου που αγοράστηκε ως πάγιο σε προηγούμενη χρήση

Ερώτηση 1538
09.08.19
Εταιρεία αγόρασε το «Α» ΕΙΧ τον ΝΟΕ-2018. Το αυτοκίνητο «Α» παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα και ο προμηθευτής δέχθηκε να το αντικαταστήσει. Αρχές του 2019 επέστρεψε η εταιρεία το προβληματικό «Α» ΕΙΧ και έλαβε ισόποσο πιστωτικό τιμολόγιο με την αγορά του και, σε λίγες ημέρες αργότερα, παρέλαβε το νέο ΕΙΧ «Β» (όμοιο με το «Α») με νέο τιμολόγιο, ισόποσο της αρχικής αγοράς.
Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε (σύμφωνα με τα ΕΛΠ) αυτήν την συναλλαγή;
Γιατί, η αγορά, χρήση (απόσβεση) και επιστροφή του «Α» δημιουργεί ένα πλασματικό κέρδος που υπό ομαλές συνθήκες δεν θα υπήρχε.

Κατηγορία: 

Υπολογισμός επιδόματος αδείας σε περίπτωση μετατροπής της σύμβασης από μερική σε πλήρη απασχόληση

Ερώτηση 1537
09.08.19
Παλιός εργαζόμενος υπάλληλος (άνω των 3 ετών) με μερική απασχόληση 2 ώρες ημερησίως, τον Ιούλιο έλαβε το σύνολο του επιδόματος αδείας και την άδεια που του αναλογεί για όλο το έτος με τα έως τότε δεδομένα της 2ωρης απασχόλησης. Από τον Αύγουστο όμως, η σύμβασή του άλλαξε και έγινε πλήρους απασχόλησης. Θεωρείται ότι η υποχρέωση της επιχείρησης απέναντί του έχει τακτοποιηθεί με την άδεια και το ΕΑ που έχει λάβει ή πρέπει η επιχείρηση να δώσει συμπληρωματικά άδεια και επίδομα αδείας;

Κατηγορία: 

Καταβολή μισθού σε τραπεζικό λογαριασμό

Ερώτηση 1536
09.08.19
Βάσει της Κ.Υ.Α. αριθμ. 26034/695/2019, από 01/07/2019, για κάθε πληρωμή-καταβολή (υποχρεωτικά σε λογαριασμό του δικαιούχου) που αφορά μισθοδοσία θα πρέπει να αναφέρουμε την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά (π.χ. «Μισθοδοσία μηνός 7/2019» ή «επίδομα αδείας 2019» ή «επίδομα αδείας 2019»). Θα μπορούσαμε π.χ. να κάνουμε πληρωμή αποδοχών τέλος περιόδου σε ξενοδοχοϋπάλληλο και να γράψουμε στην αιτιολογία «Μισθοδοσία μηνός 10/2019 - επ. αδείας - αποζ. αδείας»;

Κατηγορία: 

Βραχυχρόνια μίσθωση Airbnb από επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων

Ερώτηση 1535
09.08.19
Επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων έχει πελάτες από airbnb, η οποία απέστειλε ένα έντυπο με το ονόματα και τα ποσά των κρατήσεων. Τι καταχωρεί στο βιβλίο εσόδων – εξόδων; Το συγκεκριμένο έντυπο ή πρέπει να κόψει ο υπόχρεος ΤΠΥ; Θεωρείται ενδοκοινοτική η πράξη αυτή και πώς διαχειρίζεται;

Κατηγορία: 

επίδομα αδείας σε μερική απασχόληση

Ερώτηση 1534
25.07.19
Αν υπάλληλος εργάζεται με μερική απασχόληση (πέντε ημέρες & 20 ώρες) και στην σύμβαση του αναγράφεται ως αποδοχές σταθερά μηνιαίως πχ 570,49€, ποια θα είναι το επίδομα αδείας; Το 50% των 570,49 δηλαδή 285,25€ ή κάτι διαφορετικό;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και τόκων λογαριασμού περιθωρίου (margin account)

Ερώτηση 1530
25.07.19
Φυσικό πρόσωπο έχει στην κατοχή του μετοχικό χαρτοφυλάκιο (μετοχές) καθώς και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων την 31η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους.
Α. Είναι υποχρεωμένο να δηλώσει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο στο έντυπο Ε1 ή οπουδήποτε αλλού βάσει νομοθεσίας; Αν ναι, απλό πότε και σε ποια ιστοσελίδα κλπ.;
Β. Μέρος του συγκεκριμένου μετοχικού (όχι αμοιβαία κεφάλαια) χαρτοφυλακίου είναι μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού (margin account). Οι τόκοι του margin account εκπίπτουν φορολογικά; Θα παρακαλούσα να έχω μια γενικότερη πληροφόρηση για το margin acount.
Ευχαριστώ προκαταβολικά για το ενδιαφέρον σας.

Κατηγορία: 

Υποχρέωση υποβολή εντύπου Ε3 από νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε περίπτωση εισοδήματος από τόκους

Ερώτηση 1529
25.07.19
Εκκλησία δόγματος έχει έσοδα από δωρεές και τόκους (μικροποσά). Η ύπαρξη των μικροποσών από τόκους την υποχρεώνει σε τήρηση βιβλίων κατά τα ΕΛΠ; Κατ’ επέκταση, οι τόκοι θα πρέπει να συμπληρωθούν αρχικά στο Ε3 και εν συνεχεία στο Ν (πίν. 3Α2) ή μόνο στο έντυπο Ν;

Κατηγορία: 

Φορολογικά αντιμετώπιση εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου από σχολική επιτροπή

Ερώτηση 1527
25.07.19
Οι σχολικές επιτροπές μισθώνουν τα κυλικεία των σχολείων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 64321/Δ4 16-5-2008.
1. Συντάσσονται ηλεκτρονικά μισθωτήρια; και αν ναι; περιγράφεται η μεταβλητότητα των μισθωμάτων σ’ αυτά;
2. Τα μισθώματα επιβαρύνονται με χαρτόσημο 3,6%, ως επιχειρηματική μίσθωση;
3. Αφού αποτελούν μισθώσεις ακινήτων, συντάσσεται και Ε2;
Με δημοσίευση του ΦΕΚ 175/31.1.2019, άρθρο 1 παρ.10 αναφέρεται:
«10. Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ στην περίπτωση που έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, το έντυπο αυτό υποβάλλεται χωρίς να αναγράφονται ποσά. Σε περίπτωση που τα υπόψη νομικά πρόσωπα αποκτούν έσοδα μη φορολογούμενα, υποβάλλουν το έντυπο Ε3 χωρίς να αναγράφονται ποσά.»
Η μη φορολόγηση των Σχολικών Επιτροπών προκύπτει από τον ν.4465/2017, που τροποποίησε το άρθρο 46 ν.4172/2013 και ακύρωσε την ΔΕΑΦ Β 1016062/2017 που επέβαλε φορολόγηση των μισθωμάτων ως επιχειρηματική δραστηριότητα.
Κατά την σύνταξη της φορολογικής δήλωσης (ΕΝΤΥΠΟ Ν), δεν μεταφέρεται εισόδημα από το Ε3, αλλά αναγράφονται τα μισθώματα (από Ε2) που εμφανίζονται όμως ως επιχ/κή δραστηριότητα και προϋπολογίζει φόρο 29% πλέον προκαταβολής και χαρτοσήμου.
Έχετε υπόψη σας με ποιά περέμβαση δεν υπολογίζεται φόρος;

Κατηγορία: 

Έκπτωση δαπάνης leasing ΙΧ από τα ακαθάριστα έσοδα ατομικής επιχείρησης

Ερώτηση 1526
25.07.19
Γειά σας
Σε ατομική επιχείρηση, με ποιο τρόπο μπορούμε να εκπέσουμε τη δαπάνη αγοράς και συντήρησης Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ αυτοκινήτου (π.χ. leasing); Η ατομική επιχείρηση δεν έχει αντικείμενο εκμετάλλευσης του αυτοκινήτου π.χ. rent a car, αλλά είναι ένα λογιστικό γραφείο ή μια εμπορική επιχείρηση με πωλητές κ.λπ.
με εκτίμηση

Κατηγορία: 

Σελίδες