×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Έκδοση ΑΛΠ χωρίς τη χρήση ΦΗΜ από ΙΚΕ με επιτόπια τοποθέτηση πωλούμενων ειδών.

Ερώτηση 1578
02.12.19
Η εταιρεία μας (ΙΚΕ, διπλογραφικά βιβλία) χρησιμοποιεί συνεργείο τοποθέτησης για τη παράδοση & επιτόπια τοποθέτηση των πωλούμενων ειδών στην έδρα του πελάτη. Έχοντας υπόψη την εγκύκλιο ΠΟΛ.1002/31-12-2014, άρθ. 1, περ. 4γ με την οποία ορίζονται οντότητες που απαλλάσσονται από τη χρήση ΦΗΜ και περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων μέσω ΦΗΜ, εκδίδουμε απόδειξη λιανικών συναλλαγών χωρίς τη χρήση ΦΗΜ. Είναι αποδεκτός φορολογικά αυτός ο χειρισμός; Σημειώνουμε ότι το παραστατικό αναγράφει τρόπο έκδοσης «Επί Πιστώσει» και η είσπραξη της αξίας του γίνεται συνήθως αυθημερόν με μετρητά, πιστωτική κάρτα, ή τραπεζική κατάθεση.

Κατηγορία: 

Αμοιβή Προέδρου αγροτικού συνεταιρισμού

Ερώτηση 1579
29.11.19
Βάσει νόμου ο Πρόεδρος σε Συνεταιρισμό δεν μπορεί να πάρει αμοιβές διαχειριστή. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να λάβει αμοιβή από τον Συνεταιρισμό για τις υπηρεσίες που προσφέρει σ’ αυτόν;

Κατηγορία: 

Παρακράτηση φόρου εργολήπτη από Ιερό ναό

Ερώτηση 1582
29.11.19
Πολιτικός Μηχανικός εργολήπτης δημόσιων και ιδιωτικών έργων αναλαμβάνει εργασίες επισκευής και ενίσχυσης σε Ιερό Ναό. Προβλέπεται παρακράτηση φόρου εργολάβων 3% ή φόρου ελεύθερου επαγγελματία 20% για την παραπάνω εργασία; Θα πρέπει να σταλθεί και μηνιαία βεβαίωση αποδοχών από τον Ιερό Ναό;

Κατηγορία: 

Έκπτωση δαπανών για γεώτρηση, αγρότη κανονικού καθεστώτος, επικαρπωτή του αγροτεμαχίου, όταν η άδεια της πομόνας (αντλίας) είναι στο όνομα του ψιλού κυρίου.

Ερώτηση 1581
29.11.19
Αγρότης του κανονικού καθεστώτος θέλει να προβεί σε ενέργεια γεώτρησης σε αγροτεμάχιο το οποίο καλλιεργεί καθώς έχει την επικαρπία κατά 100% του αγροτεμαχίου αυτού. Η άδεια της πομόνας είχε βγει στο όνομα του ψιλού κυρίου του αγροτεμαχίου ο οποίος δεν ασκεί αγροτική δραστηριότητα. Στα στοιχεία της άδειας διευκρινίζεται ότι αφορά άδεια για τον συγκεκριμένο αριθμό αγροτεμαχίου. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν το κόστος των τιμολογίων της γεώτρησης θα μπορούσε να καταχωρηθεί στα βιβλία του αγρότη (επικαρπωτή) και να εκπέσουν τα έξοδα από το ΦΠΑ και τα κέρδη του.

Κατηγορία: 

Συντελεστή φορολογικής απόσβεσης αυτοκινήτου σχολής οδηγών

Ερώτηση 1580
29.11.19
Ατομική επιχείρηση σχολή οδηγών αγοράζει ΙΧΕ και μετά από τροποποίηση στα πεντάλ του αυτοκινήτου μετατρέπεται σε επαγγελματικό όχημα της σχολής προς εκπαίδευση νέων οδηγών. Θα ήθελα να ρωτήσω τον συντελεστή απόσβεσης του παγίου αυτού.

Κατηγορία: 

Ονομαστικοποίηση μετοχών Α.Ε.

Ερώτηση 1575
25.11.19
Α.Ε. η οποία έχει ανώνυμες μετοχές και βάση νομού τις κάνει ονομαστικές:
1) Πρέπει να κάνει τροποποίηση του καταστατικού έως 31/12/2019;
2) Πρέπει να κάνει επικαιροποίηση του καταστατικού της;
3) Α.Ε. που έχει μετοχές ονομαστικές πρέπει να κάνει επικαιροποίηση καταστατικού της;
Ποιες είναι οι προθεσμίες;


Αγορά και πώληση ακινήτου από κάτοικο εξωτερικού

Ερώτηση 1571
21.11.19
Έλληνας Φυσικό πρόσωπο-ιδιώτης δίχως έναρξη δραστηριότητας κάτοικος εξωτερικού προέβη σε αγορά ακίνητου εντός 2019, με τίμημα αγοράς 200.000 ευρώ. Εντός του έτους 2019 προέβη σε προσθήκες, βελτιώσεις του ακινήτου του. Το ακίνητο δεν αποτελεί κύρια κατοικία του. Έστω ότι εν συνεχεία το πουλάει έναντι τιμήματος 300.000 ευρώ.
Ποιες οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις εάν ο αγοραστής είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής ή όχι.

Κατηγορία: 

Έκδοση Α.Π.Υ. από Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Ερώτηση 1573
21.11.19
Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης (ΚΔΑΠ) με νομική μορφή Ο.Ε., απασχολεί παιδιά ωφελούμενα από το πρόγραμμα επιδότησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)
Τα χρήματα που δικαιούνται οι γονείς από την Ε.Ε.Τ.Α.Α για να πληρώσουν το ΚΔΑΠ δεν τα λαμβάνουν οι ίδιοι, αλλά η Ε.Ε.Τ.Α.Α πληρώνει το ΚΔΑΠ για λογαριασμό των γονέων.
Για να λάβει τα χρήματα το ΚΔΑΠ προσκομίζει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α ονομαστική κατάσταση των
παιδιών που επιδοτούνται με τις αντίστοιχες Α.Π.Υ. που έχουν εκδοθεί από το ΚΔΑΠ στον κάθε γονέα του παιδιού.
Υπάρχει η υποχρέωση στην κάθε Α.Π.Υ. να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο του κάθε γονέα.
Το ερώτημα αφορά εάν οι Α.Π.Υ. προς τους γονείς θα είναι αθεώρητες ή θα πρέπει να εκδοθούν από Φορολογικό Μηχανισμό;
Στην ΠΟΛ 1142/15-10-2010 αναφέρεται ότι τα ΚΔΑΠ απαλλάσσονται του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22,παραγρ. 1 περ. θ, του Κώδικα ΦΠΑ, δηλαδή σύμφωνα με την πιο πάνω ΠΟΛ. τα ΚΔΑΠ τα κατατάσσει στον τομέα της πρόνοιας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Κατηγορία: 

Ασφαλιστική κλάση νεωκόρου μετά την αύξηση του ημερομισθίου

Ερώτηση 1577
21.11.19
Από το 2ο μήνα 2019 έγιναν αλλαγές στον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο. Το τεκμαρτό ημερομίσθιο για νεωκόρο ιερού ναού που έχει διοριστεί από την μητρόπολη, από 26,76 έχει αλλάξει;


Δήλωση πραγματικών δικαιούχων Ι.Κ.Ε. όταν συμμετέχει σε αυτή άλλη Ι.Κ.Ε.

Ερώτηση 1576
21.11.19
Σε Ι.Κ.Ε. συμμετέχουν 2 φυσικά πρόσωπα που είναι και διαχειριστές με 5% έκαστος καθώς και Νομικό Πρόσωπο (επίσης Ι.Κ.Ε.) με ποσοστό 90%.
Στο Νομικό πρόσωπο, εταίροι είναι τα 2 φυσικά πρόσωπα με ποσοστό έκαστος 50%.
Πως θα συμπληρωθεί το μητρώο πραγματικών δικαιούχων για την πρώτη Ι.Κ.Ε.;


Σελίδες