×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Απαλλαγή ΦΠΑ φαρμακοποιού – ερευνητή που αμείβεται με Δ.Π.Υ. (μπλοκάκι)

Ερώτηση 1814
13.01.21
Καλησπέρα σας και Χρόνια Πολλά,
Είμαι ερευνητής φαρμακοποιός και πρόσφατα βρήκα ερώτημα συναδέλφου με αριθμό 226AA στο οποίο απαντήσατε όσον αφορά την απαλλαγή ΦΠΑ.
Είμαι μισθωτός με μπλοκάκι, με 2 εργοδότες. Έχω σύμβαση ΕΣΠΑ με το ΕΚΠΑ στην οποία περιγράφονται όλες οι προϋποθέσεις για εξαρτημένη σχέση, επιβεβαιωμένες και μέσω βεβαίωσης του επιστημονικού υπευθύνου μου. Επίσης έχω παράλληλη σύμβαση ορισμένου χρόνου με τον ιδιωτικό τομέα. Είμαι στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και καταβάλω κανονικά ΦΠΑ για τη 2η, ενώ για την 1η πρόκειται να πληρωθώ σύντομα. Το ερώτημά μου είναι, οφείλω να καταβάλω ΦΠΑ για την 1η σύμβαση λόγω της συνυπάρχουσας 2ης ή οι δύο συμβάσεις είναι ανεξάρτητες σε αυτό το επίπεδο;
Χρειάζομαι εμπεριστατωμένη απάντηση. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που οφείλω να καταβάλω τον ΦΠΑ, θα ήθελα τον αντίστοιχο νόμο/εδάφιο που αναφέρεται στην συνύπαρξη συμβάσεων τέτοιου τύπου.

Κατηγορία: 

Ορισμός προβληματικής επιχείρησης

Ερώτηση 1813
13.01.21
Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επιστρεπτέα προκαταβολή είναι η υπεύθυνη δήλωση λογιστή η οποία αναφέρει αν η εταιρεία είναι προβληματική. Με βάση τον Καν.651/2014 παρ.18 αρθρο 2 ο παραπάνω όρος «προβληματική» αφορά όλων των μορφών εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) όπως και όλων των μεγεθών (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία);


Έκδοση TΠΥ παροχής λογιστικής υπηρεσιών από λογιστή που ασκεί ατομική επιχείρηση ο οποίος είναι εταίρος και διαχειριστής της Ι.Κ.Ε.

Ερώτηση 1812
13.01.21
Διαχειριστής και εταίρος πολυπρόσωπης ΙΚΕ παρέχει λογιστικές υπηρεσίες στην ΙΚΕ, έχοντας ο ίδιος ατομική επιχείρηση (λογιστικό γραφείο). Για τις υπηρεσίες αυτές μπορεί να κόβει τιμολόγιο στην ΙΚΕ ή θεωρείται προσωπική εργασία; Τι είναι σωστό να γίνεται;
Θεωρούνται οι δυο αυτές επιχειρήσεις συνδεδεμένες;


Ανέγερση ακινήτου από ΙΚΕ σε οικόπεδο τρίτου

Ερώτηση 1811
13.01.21
Μια ΙΚΕ έχει ενοικιάσει ένα οικόπεδο στο οποίο μέσο προγράμματος Leader θα κατασκευάσει συσκευαστήριο αγροτικών προϊόντων.
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις τόσο από την πλευρά της ΙΚΕ όσο και του ιδιοκτήτη;
Στο συμφωνητικό που έχουν υπογράψει διάρκειας 15 ετών δε γίνεται αναφορά για το κτίριο που θα κατασκευαστεί. Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά και φορολογικά;

Κατηγορία: 

Μείωση καταβολής επαγγελματικών μισθώσεων λόγω κορωναϊού

Ερώτηση 1810
13.01.21
Έχω ένα κυλικείο (ατομική επιχείρηση) με ΚΑΔ 56292004 το οποίο λειτουργεί στο χώρο ενός ιδιωτικού σχολείου δημοτικού. Για ποιους μήνες έχει την έκπτωση του 40%; Να σημειώσω ότι υπάρχει μισθωτήριο για όλη την χρονιά από 1.1.2020-31.12.2020. Επίσης, μπορείτε να μου πείτε για τον συγκεκριμένο ΚΑΔ για Νοέμβριο και Δεκέμβριο υπήρχε κάποια επιδότηση ειδικού σκοπού;

Κατηγορία: 

Τήρηση απλογραφικών βιβλίων από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα όταν έχουν εισόδημα από τόκους

Ερώτηση 1809
13.01.21
Όταν ένας αθλητικός σύλλογος ή ένας σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ή ένας Ιερός Ναός, έχουν έστω και ένα λεπτό από τόκους καταθέσεων, υποχρεούνται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων; (αν θεωρήσουμε ότι δεν έχουν κανένα άλλο έσοδο που ο ΚΦΕ να τα θεωρεί φορολογητέα).

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης ΑΠΥ σε περίπτωση παροχής συνεχιζόμενης υπηρεσίας για παρακολούθηση μαθημάτων σε φροντιστήριο

Ερώτηση 1808
13.01.21
Έστω φροντιστήριο που έχει συμφωνήσει με τους πελάτες του 800€ αμοιβή για τη σεζόν Οκτώβριο 2020 – Μάιο 2021 (8μηνο)
Αν η συμφωνία ήταν απαιτητά τα χρήματα 1/3 κατά την εγγραφή, 1/3 τα Χριστούγεννα και 1/3 το Πάσχα:
Το απαιτητό 1/3 στην εγγραφή οδηγεί σε υποχρέωση έκδοσης ΑΠΥ ή μεταφέρει τον χρόνο έκδοσης στην συμπλήρωση του 1/3 του χρόνου παροχής τμήματος της υπηρεσίας (δηλαδή στις 20.12.2020);
Οπότε την 31.12.2020 θα πρέπει να εκδοθεί ΑΠΥ για το υπόλοιπο 4,5% (=3/8-1/3=37,5%-33,33%=4,17%);
Θεωρώ ότι την 31.12.2020 και για το εισπραχθέν ποσό ίσο με την διαφορά μεταξύ απαιτητού (2 x 1/3 = 2/3=66,66%) και τμήματος παρασχεθέντος έργου (3/8=37,5) ΔΕΝ πρέπει να εκδοθεί ΑΠΥ)
Όταν την 10.3.2021 θα έχουμε ξανά ταύτιση δουλεμένου και απαιτητού, θα πρέπει να εκδοθεί ΑΠΥ για το 29,16% (=66,66%-37,5%);
Κοκ

Κατηγορία: 

Παρακράτηση χαρτοσήμου σε αμοιβή διαχειριστή ΙΚΕ

Ερώτηση 1807
24.12.20
Σε περίπτωση καταβολής αμοιβών διαχείρισης σε Διαχειριστή ΙΚΕ, πρέπει να παρακρατηθεί και να αποδοθεί χαρτόσημο; Εάν οφείλεται χαρτόσημο, το ποσοστό είναι 1,2% ή 2,4% και ποιος το επιβαρύνεται, η επιχείρηση ή ο δικαιούχος;


Λήψη τιμολογίου προμήθειας Airbnb

Ερώτηση 1806
24.12.20
Χαίρετε,
Επιχείρηση λαμβάνει τιμολόγια της Airbnb για τις προμήθειες που παίρνει. Το τιμολόγιο της Airbnb χρεώνει καθαρή αξία αλλά και ΦΠΑ 24%. Ως εκδότης του τιμολογίου φαίνεται η Airbnb με ιρλανδικό ΑΦΜ και ιρλανδική διεύθυνση έδρας. Το τιμολόγιο είναι ενδοκοινοτική συναλλαγή ή όχι; Γιατί χρεώνει ΦΠΑ; Πως θα περαστεί στη δήλωση ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Τεκμαρτά ημερομίσθια

Ερώτηση 1798
24.12.20
Σε συνέχεια της ερώτησης 1897 και σε σχέση με την εφαρμογή του εγγράφου 304941 του ΙΚΑ
Καθαρίστρια σε εκκλησία με ειδικότητα 278050, (μειωμένη απασχόληση, μη διοριζόμενη από την Μητρόπολη) εργάζεται 5 μέρες τη βδομάδα με 4ωρο, δηλαδή 20 ώρες τη βδομάδα και ημερήσιες μικτές αποδοχές 23,52€
Α) Μήπως βάση του εγγράφου ΙΚΑ 304941/18-11-20 και επειδή έχει μόνο σταθερές ημερήσιες αποδοχές θα πρέπει να υπολογιστούν οι εισφορές με το πραγματικό ημερομίσθιο των 23,52€, (αφού αυτό υπολογιζόμενο σε πλήρη απασχόληση είναι μεγαλύτερο από το κατώτερο);
Β) ή θα εφαρμοστεί η εγκ. 32/2008 του ΙΚΑ;
Δηλαδή για την κατάταξη σε τεκμαρτό ημερομίσθιο,
Θα κατατάξουμε το ημερομίσθιο 23,52 (που όμως είναι κατώτερο από το 29,04) δηλαδή στην 6η;
Ή Θα την κατατάξουμε άμεσα στην 8η ασφαλιστική κλάση που εντάσσεται το κατώτερο ημερομίσθιο 29,04;


Σελίδες