×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Φορολογική μεταχείριση και αναγραφή στο Ε1 χρηματικού επάθλου από τηλεπαιχνίδι

Ερώτηση 1280
16.07.18
Εντός 2017 αποκτήθηκε χρηματικό έπαθλο από συμμετοχή σε τηλεπαιχνίδι, ποσό 1.845 ευρώ με παρακράτηση φόρου 20%, 369 ευρώ και ποσό 1.000 ευρώ χωρίς παρακράτηση φόρου.
Από το τηλεοπτικό κανάλι μας ενημέρωσαν ότι δεν θα ανεβάσουν ηλεκτρονικά τα ποσά διότι αποτελούν χρηματικά έπαθλα.
Σε ποιους κωδικούς αναγράφονται στο Ε1; Υπάρχει περίπτωση επιστροφής φόρου 369 ευρώ;

Κατηγορία: 

Μη επιστροφή προκαταβολής από επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων

Ερώτηση 1279
16.07.18
Πελάτης αλλοδαπός έστειλε το 2017 προκαταβολή 500€ σε επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων για την διαμονή που θα πραγματοποιούνταν τον Απρίλιο του 2018.
Για κάποιους λόγους ο πελάτης δεν προσήλθε και η προκαταβολή δεν θα επιστραφεί.
1) Θεωρείται το ποσό αυτό εισόδημα και φορολογείται;
2) Υπάγεται σε ΦΠΑ; Αν όχι έχει χαρτόσημο και τι ποσοστό;
3) Τι παραστατικό πρέπει να εκδοθεί;

Κατηγορία: 

Ένταξη σε κατηγορία μεγέθους ιερού ναού βάσει Ε.Λ.Π.

Ερώτηση 1278
11.07.18
Ιερός ναός ο οποίος δεν τηρεί βιβλία γιατί δεν έχει κερδοσκοπική δραστηριότητα παρά μόνο έσοδα από ενοίκια, υποβάλλει Ε3 μηδενικό.
Σε ποια κατηγορία οντοτήτων θα πρέπει να καταταχτεί για να μπορέσει να υποβληθεί το Ε3;

Κατηγορία: 

Έκπτωση τόκων τραπεζικού δανείου το οποίο χαρακτηρίστηκε καθυστερούμενο

Ερώτηση 1277
11.07.18
AE χρηματοδοτήθηκε με κεφάλαιο κίνησης το 2005 ύψους 1.000.000,00 ευρώ . Την 31/12/2014 το δάνειο μπήκε σε οριστική καθυστέρηση από την τράπεζα. Έκτοτε η τράπεζα παρακολουθεί τους τόκους του δανείου αυτού, τους οποίους υπολογίζει κάθε εξάμηνο, σε εξωλογιστικούς λογαριασμούς. Η εταιρεία μας εγγράφει τους τόκους αυτούς στα βιβλία της και τους εκπίπτει φορολογικά. Το ερώτημα είναι αν σωστά η επιχείρηση εκπίπτει τους τόκους από το φορολογητέο εισόδημα εφόσον ως σήμερα δεν τους έχει καταβάλει. Συμπληρωματικά αναφέρω ότι από το διάστημα που το δάνειο μπήκε (31/12/2014) σε οριστική καθυστέρηση η επιχείρηση έχει καταβάλει μέρος τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων αυτών.

Κατηγορία: 

Ασφάλιση ξεναγών οι οποίοι αμείβονται με ΑΠΥ και αποστολή βεβαιώσεων των αποδοχών τους

Ερώτηση 1259
11.07.18
Επιχείρηση τουριστικό γραφείο πληρώνει ξεναγούς που του κόβουν ΑΠΥ για τις υπηρεσίες τους με κρατήσεις υπέρ του ΙΚΑ που πρέπει εκείνος να τις αποδώσει. Πώς και πού αποδίδονται αυτές οι κρατήσεις και πώς μετά το γραφείο θα αποδώσει τις βεβαιώσεις αποδοχών των ξεναγών αυτών;


Σελίδες