×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Κληρονομιά εφ’ άπαξ ποσού από ασφαλιστήριο συνταξιοδοτικό από τις Η.Π.Α.

Ερώτηση 1262
20.06.18
Κάτοικος Ελλάδος θα λάβει αιτία θανάτου του θείου του (αδελφός του πατέρα), άπαξ ποσό από ασφαλιστήριο συνταξιοδοτικό που τον κατονομάζει ως λήπτη με τον θάνατο του ασφαλισμένου. Ο θάνατος συνέβη το 2014 στην Αμερική ενώ το ασφάλισμα εισπράχθηκε το 2018 και εισήχθη στην Ελλάδα.
Ερωτήματα:
Α) Αν φορολογείται στην Ελλάδα, και τι είδους φόρος οφείλεται?
Β) Αν μπορεί να μην καταβληθεί ο φόρος αλλοδαπής βάσει σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας ?
γ) Ποιος ο χρόνος που υποβάλλεται η σχετική δήλωση.

Κατηγορία: 

Έκδοση στοιχείου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων

Ερώτηση 1261
19.06.18
Είναι σωστό να εκδίδονται τα ακόλουθα παραστατικά από εμπορική επιχείρηση:
- Τιμολόγιο
- Δελτίο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων
Το Τιμολόγιο ενημερώνει ποσότητα και αξία, το δελτίο μη τιμολογηθέντων δεν ενημερώνει ποσότητα αλλά διατηρείται στο σύστημα και παρακολουθείται για την έκδοση των τιμολογίων εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Κατηγορία: 

Υπολογισμό μικρότερων φορολογικών αποσβέσεων σε προγενέστερες χρήσης νομικού προσώπου που τηρεί απλογραφικά βιβλία

Ερώτηση 1257
12.06.18
Σε απλογραφικά βιβλία γινόταν αποσβέσεις σε πάγια που αποκτήθηκαν το 2010 έως το 2016 με φθίνουσα μέθοδο αλλά και με τους ίδιους συντελεστές. Δεδομένου του ότι από το 2013 άλλαξαν και οι συντελεστές και έπρεπε να γίνονται αποσβέσεις με την σταθερή μέθοδο, έχω υπολογίσει ότι έχουν διενεργηθεί λιγότερες αποσβέσεις κατά 4.200€ περίπου σωρευτικά. Ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση του θέματος την 31/12/2017; Πρέπει να γίνει η εγγραφή των αποσβέσεων 4.200 ευρώ στα βιβλία και αναμόρφωση τους;

Κατηγορία: 

Παραστατικά για τεκμηρίωση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων

Ερώτηση 1256
12.06.18
Ποια δικαιολογητικά πρέπει να έχουμε για την διενέργεια ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από χώρες που δεν είναι σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς; Οι φορτωτικές είναι απαραίτητες, με δεδομένο ότι ο πωλητής πληρώνει τα μεταφορικά και άρα δεν παραδίδεται η φορτωτική στον παραλήπτη;

Κατηγορία: 

Σελίδες