×

Επικοινωνία

×

Σχηματισμός Prorata από αγρότη κανονικού καθεστώτος που λαμβάνει βασική ενίσχυση

Ερώτηση 1677
26.03.20
Αγρότης κανονικού καθεστώτος με έσοδα από πωλήσεις αγροτικών προϊόντων προς τρίτους και με έσοδα από επιδοτήσεις. Στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ πρέπει να διενεργείται ο συντελεστής prorata (ως προς τις δαπάνες) σε σχέση με το ποσό της βασικής ενίσχυσης το οποίο είναι φορολογητέο;

Κατηγορία: 

Δωρεά αγαθών και πάγιου εξοπλισμού σε νομικό πρόσωπο από ατομική επιχείρηση και έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρων

Ερώτηση 1669
24.03.20
Γειά σας
4 φυσικά πρόσωπα (οι τρεις είναι αδέρφια) θέλουν να συστήσουν μια εταιρία με αντικείμενο, εμπόριο & μεταποίηση, η εταιρία θα αγοράσει ακίνητο αξίας 400.000,00€ για να στεγαστεί, μέσω δανεισμού. Τον εξοπλισμό αξίας 200.000,00€, 2 ΦΙΧ αυτοκίνητα αξίας 20.000,00€ και εμπορεύματα αξίας 100.000,00€ θα τους τα δωρίσει ο πατέρας των τριών παιδιών, που διατηρεί ήδη ατομική επιχείρηση με ίδιο αντικείμενο. Τα μετρητά θα τα βάλει ο τέταρτος, ο οποίος έχει την πρόθεση να αποχωρήσει όταν η εν λόγω εταιρία μπορεί να του επιστρέψει το κεφάλαιο του.
Ερώτημα 1)
Με βάση την παραπάνω εικόνα και το γεγονός ότι οι τέσσερις εταίροι θα είναι ισότιμοι, έχουμε κάποιο λόγο να επιλέξουμε ή να αποφύγουμε κάποια μορφή εταιρίας μεταξύ ΟΕ ή ΑΕ ή ΙΚΕ
Ερώτημα 2)
Ο ΕΦΚΑ των εταίρων, για τις παραπάνω μορφές εταιριών, και με δεδομένο ότι δεν ασκούν ατομική δραστηριότητα, εκπίπτει από τα καθαρά κέρδη;
Ερώτημα 3)
Η διαδικασία της δωρεάς του εξοπλισμού –ΦΙΧ – εμπορευμάτων, τι στάδια έχει και τι τυχόν φόρους; Π.χ. αποτίμηση, υπεραξία, χαρτόσημο, φόρο δωρεάς;

Κατηγορία: 

Εκδήλωση που πραγματοποιείται από πολιτιστικό σύλλογο. Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση των μουσικών

Ερώτηση 1651
11.03.20
1. Νομικό πρόσωπο ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα ένας ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (π.χ. Σύλλογος Ηπειρωτών) πραγματοποιεί 2-3 εορταστικές εκδηλώσεις κάθε χρόνο.
α. Απαιτείται κάποια γνωστοποίηση στην ΑΑΔΕ για τις εκδηλώσεις αυτές; Αν ναι ποια είναι η διαδικασία και η προθεσμία;
β. Για τους καλλιτέχνες που θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση (τραγουδιστής, μουσικοί, χορευτές κ.λπ.) υπάρχει υποχρέωση να γίνει κάποιο συμφωνητικό για κάθε καλλιτέχνη; Δηλαδή αν λάβουν μέρος στην εκδήλωση τέσσερις (4) μουσικοί, ένας (1) τραγουδιστής, πέντε (5) χορευτές πρέπει να γίνει ένα συμφωνητικό για τον τραγουδιστή, ένα συμφωνητικό για κάθε μουσικό, ένα συμφωνητικό για κάθε χορευτή; (Σύνολο 10 συμφωνητικά!) Αν απαιτείται να γίνει κάποιο συμφωνητικό πρέπει να γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ από όλους τους συμβαλλόμενους; Αν ναι ποια είναι η διαδικασία και η προθεσμία;
γ. Κάθε καλλιτέχνης (Τραγουδιστής, μουσικός, χορευτής) θα πρέπει να μας εκδώσει ΤΠΥ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% εφόσον είναι άνω των 300€; Αν ναι το ΤΠΥ πρέπει να εκδοθεί πριν την έναρξη της εκδήλωσης ώστε σε περίπτωση που γίνει έλεγχος να υπάρχει φορολογική και ασφαλιστική κάλυψη;
δ. Αντί για ΤΠΥ μπορεί να εκδοθεί από το ΣΥΛΛΟΓΟ μια απλή απόδειξη πληρωμής προς κάθε καλλιτέχνη;
ε. Αντί για ΤΠΥ μπορεί να εκδοθεί ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ή ΕΡΓΟΣΗΜΟ προς κάθε καλλιτέχνη;
στ. Αν ένας καλλιτέχνης δεν έχει κάνει έναρξη εργασιών πως μπορεί ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ να το αντιμετωπίσει φορολογικά και ασφαλιστικά;


Επιβολή ΦΠΑ σε περίπτωση υπεκμίσθωσης

Ερώτηση 1666
10.03.20
καλησπέρα,
Α.Ε. μισθώνει επαγγελματικό χώρο- κατάστημα και στη συνέχεια το υπεκμισθώνει σε ελεύθερο επαγγελματία. Η υπεκμίσθωση υπάγεται σε ΦΠΑ ή θεωρείται μίσθωση και απαλλάσσεται;

Κατηγορία: 

Τριγωνική πώληση αγαθών που εξέρχονται από φορολογική αποθήκη μεταξύ καρτών μελών της Ε.Ε.

Ερώτημα 1 user2444
21.02.20
Ατομική επιχείρηση που εδρεύει στην Ελλάδα, συμφωνεί να αγοράσει εμπορεύματα από την Τσεχία.
Τα εμπορεύματα βρίσκονται στις ελεύθερες φορολογικές αποθήκες της Ολλανδίας με τόπο παράδοσης την Μεγάλη Βρετανία.
Τον πελάτη στην Μεγάλη Βρετανία θα τον τιμολογήσει η Ελληνική ατομική επιχείρηση.
Κατά την τιμολόγηση θα επιβάλει ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Τέλη χαρτοσήμου στις αποδείξεις πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών συλλόγων

Ερώτηση 1638
19.02.20
Α. Ποια εισοδήματα υπόκεινται σε χαρτόσημο; Και σε τι ποσοστό;
Β. Οι αποδείξεις εισπράξεις συνδρομών που εκδίδουν τα σωματεία (σύλλογοι) υπόκεινται σε χαρτόσημο;
Σας ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Ένταξη στο ειδικό καθεστώς «αφανούς αγρότη» ή μόνο λόγω κατοχής αγροτικού αυτοκινήτου

Ερώτηση 1636
19.02.20
1. α) Έχει καταργηθεί η έννοια του αφανούς αγρότη; Αν ναι, γιατί στο Ε3 εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα η ένδειξη του «ΑΦΑΝΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΔ»?
Β) Η ύπαρξη και μόνο αγροτικού αυτοκινήτου με υποχρεώνει να ενταχθώ στο ειδικό καθεστώς αγροτών;
γ) Αν έχω αγροτικό αυτοκίνητο πρέπει να γραφτώ στο ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ;
Σας ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας για επαγγελματική μίσθωση με ΦΠΑ και υποβολή του συμφωνητικού στις τριμηνιαίες καταστάσεις

Ερώτηση 1632
04.02.20
Ανώνυμη εταιρεία, μισθώνει ακίνητο σε άλλη Ανώνυμη εταιρεία, παρέχοντας της εξής υπηρεσίες, α) γραμματειακή υποστήριξη και β) διαχείριση κοινοχρήστων. Ο χώρος αποτελεί ενιαίο κτίσμα, όπου στεγάζονται συνολικά 15 ακόμη νομικές οντότητες. Έχει κοινή είσοδο για το κτίριο, στην είσοδο υπάρχει γραμματεία που εξυπηρετεί όλες τις εταιρείες και ο εκμισθωτής διαχειρίζεται τα κοινόχρηστα, τα οποία χρεώνει κάθε μήνα στον κάθε μισθωτή. Η ερώτηση είναι, αν το μισθωτήριο ή το συμβόλαιο θα αναρτηθεί βάση των τριμηνιαίων καταστάσεων ή βάση της υπηρεσίας "ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" εντός μηνός από την σύνταξη του μισθωτηρίου;
*σημείωση ότι κάθε μήνα εκδίδεται τιμολόγιο με ΦΠΑ από τον εκμισθωτή προς τον μισθωτή.

Κατηγορία: 

Αγορά ΕΙΧ ιδιώτη από εταιρεία ανακύκλωσης για καταστροφή

Ερώτηση 1631
04.02.20
Εταιρία ανακυκλώσιμων αγαθών αγοράζει από ιδιώτες ΕΙΧ αυτοκίνητα προς καταστροφή. Για την αγορά από τους ιδιώτες εκδίδει Τιμολόγιο Αγοράς. Το ερώτημα είναι αν οι πράξεις αυτές αντιμετωπίζονται ως πράξεις λήπτη (χρεοπίστωση στην δήλωση ΦΠΑ) ή εντάσσονται στην παρ. 4 του άρθρου 39α εφόσον ο πωλητής είναι ιδιώτης μη ενταγμένος στο ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Ενδοκοινοτική απόκτηση αυτοκινήτου και πώλησή του με το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους

Ερώτηση 1620
31.01.20
Καλησπέρα σας,
Πελάτης κάνει εισαγωγή μεταχειρισμένων από Ε.Ε στο περιθώριο κέρδους θα ήθελα να με ενημερώσετε για τα ποσά που θα πρέπει να συμπληρωθούν στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ.
Αγορά: 3.000 ευρώ
Δασμοί και λοιποί φόροι: 330,63
Ποσό πώλησης: 3.700
α) Θα πρέπει να αναγραφεί η τιμή αγοράς στις εισροές;
β) Το ποσό της αγοράς συν το ποσό του τέλους ταξινόμησης θα πρέπει να πάει στον 349;
γ) Επειδή η αγορά γίνεται από μάντρες η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται με μετρητά σε περίπτωση ελέγχου ενδέχεται να μην εκπέσουν οι αγορές;
δ) Έχει ευθύνη ο λογιστής άμα υπάρχει γραπτή Υ.Δ. από την επιχειρηματία ότι φέρει την ευθύνη για την απόδειξη των πληρωμών;
Διευκρινίσεις:
1) Οι προμηθευτές πουλάνε στο περιθώριο κέρδους με αντίστοιχη αναφορά πάνω στα τιμολόγια.
2) Στο τελωνείο δεν καταβάλετε ΦΠΑ
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Σελίδες