×

Επικοινωνία

×

Φορολογική μεταχείριση διάθεσης πλαστικών σακούλων και επιβολή περιβαλλοντικού τέλους

Ερώτηση 1362
27.11.18
Σύμφωνα με την Αριθμ. 180036/952/2017 για την «…μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς…» έχουμε, μεταξύ άλλων, 3 κατηγορίες από σακούλες:
Α) πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 15 μικρά (περ. δ)
Β) πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μέχρι 50 μικρά (μη) (περ. γ)
Γ) πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μεγαλύτερο ή ίσο των 50 μικρών (περ. στ)
Τις σακούλες Α δεν υποχρεούται η επιχείρηση να τις χρεώνει στον ιδιώτη πελάτη, δεν έχει υποχρέωση εμφάνισης τους στην απόδειξη πώλησης, εκπίπτει o ΦΠΑ της δαπάνης και εκπίπτει από το εισόδημα η δαπάνη απόκτησης τους.
Τις σακούλες Γ πρέπει να τις χρεώνει η επιχείρηση στον ιδιώτη πελάτη, έχει υποχρέωση εμφάνισης τους στην απόδειξη πώλησης, εκπίπτει o ΦΠΑ της δαπάνης, και εκπίπτει από το εισόδημα η δαπάνη απόκτησης τους. (λειτουργεί όπως τα αποθέματα)
Τις σακούλες Β, πρέπει να τις χρεώνει η επιχείρηση στον ιδιώτη πελάτη ως περιβαλλοντικό τέλος και έχει υποχρέωση εμφάνισης τους στην απόδειξη πώλησης.
ΕΡΩΤΗΣΗ 1:
• εκπίπτει o ΦΠΑ της δαπάνης απόκτησης τους;
• εκπίπτει από το εισόδημα η δαπάνη απόκτησης τους;
• Θεωρούνται ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης;
ΕΡΩΤΗΣΗ 2:
• Ισχύουν τα αναγραφόμενα παραπάνω για τις σακούλες Α και Γ;

Κατηγορία: 

Επιστροφή ΦΠΑ παράδοσης αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων

Ερώτηση 1361
27.11.18
Εταιρία πουλάει εργαλεία σε ναυτιλιακή εταιρία η οποία με την σειρά της τα κάνει εξαγωγή σε πλοίο. Φέρνει βεβαίωση - υπεύθυνη δήλωση από το τελωνείο και ζητάει επιστροφή του ΦΠΑ. (να εκδώσει η αρχική εταιρία πιστωτικό τιμολόγιο). Είναι σωστή η διαδικασία;

Κατηγορία: 

Δήλωση Intrastat για αποστολή δειγμάτων

Ερώτηση Τ.5
25.10.18
Ιταλική επιχείρηση τον μήνα Σεπτέμβριο έστειλε σε πελάτη της Ελληνική επιχείρηση δείγματα εμπορευμάτων χωρίς χρέωση. Ποια υποχρέωση υπάρχει ως προς τις υποβαλλόμενες δηλώσεις για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές;

Κατηγορία: 

Μίσθωση βιομηχανοστασίου

Ερώτηση Τ.1
24.10.18
Α.Ε ιδιοκτήτρια βιομηχανικών χώρων επιθυμεί να μισθώσει αυτοτελή μέρη αυτών σε άλλη επιχείρηση. Η σχετική μίσθωση επιβαρύνεται με ΦΠΑ ή τέλη χαρτοσήμου;

Κατηγορία: 

Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση εγγυοδοσίας

Ερώτηση 1335
09.10.18
Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος και συνταξιούχος του Δημοσίου επίσης, από το 2014, λόγω Τζίρου (Ακαθάριστων Εσόδων), άνω των 15.000,00 ευρώ, εντός της διαχειριστικής χρήσης 2018, υποχρεούται να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς από 1/1/2019. Το ερώτημα είναι εάν αντιμετωπίσει πρόβλημα περικοπής της σύνταξης ή υποχρέωσης ασφάλισης στον ΟΓΑ, λόγω ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Κατηγορία: 

Επέκταση εγγύησης καλής λειτουργίας

Ερώτηση 1319
24.09.18
Εταιρεία η οποία είχε αναθέσει σε Ελληνική εταιρεία την κατασκευή ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, απευθύνθηκε στον Γερμανό κατασκευαστή των φ/β πανέλλων προκειμένου να επεκταθεί η εγγύηση λειτουργίας των πανέλλων από τα 6 στα 10 χρόνια.
Ο Γερμανός κατασκευαστής των πανέλλων δέχτηκε την επέκταση της εγγύησης και τιμολογεί την Ελληνική για την επέκταση της εγγύησης λειτουργίας.
Η συγκεκριμένη επέκταση της εγγύησης πως αντιμετωπίζεται φορολογικά, ως παροχή υπηρεσίας;
Θα δηλωθεί στις ενδοκοινοτικές και εάν ναι ως τι, ως αγαθό ή ως υπηρεσία;
Μήπως ανήκει στην κατηγορία των απαλλασσόμενων πράξεων του ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Υπαγωγή σε ΦΠΑ υπηρεσιών εκπαίδευσης και έκπτωση του ΦΠΑ δαπανών από σχολή οδηγών

Ερώτηση 1309
03.09.18
Θα ήθελα να γνωρίζω αν υπόκεινται σε ΦΠΑ τα μαθήματα που πραγματοποιεί μια σχολή οδηγών καθώς επίσης οι πράξεις οι οποίες κάνει για αγορά αυτοκίνητου, ή προγράμματα και τα τυχόν έξοδα αν εκπίπτει το ΦΠΑ ή αν το ΦΠΑ πάει στα έξοδα της επιχείρησης.

Κατηγορία: 

Ενδοκοινοτική απόκτηση βιομάζας (pellet) από αγρότη ειδικού καθεστώτος – Φ.Π.Α.

Ερώτηση 1307
29.08.18
Αγρότης ειδικού καθεστώτος, αγοράζει μονός του pellet από Βουλγαρία για καύσιμο σε ξηραντήριο καπνού (χωρίς ΦΠΑ).
Υποχρεούται σε υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ, για την πληρωμή του (μη συμψηφιζόμενο) ή υπάγεται στις εξαιρέσεις του ν.2859/2000, άρθρο 11 παρ. 2 και είναι απλά έξοδο;

Κατηγορία: 

Ειδικό καθεστώς μεταπωλητών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων – Εφαρμογή τεκμηρίων

Ερώτηση 1301
29.08.18
Επιτηδευματίας που έχει ήδη ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα ΚΑΦΕΝΕΙΟ, θέλει να εμπορεύεται και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
Από την τοπική εφορία μας πίεσαν να βάλουμε τον ΚΑΔ 45114905 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1) Δηλώνουμε στη μεταβολή το πεδίο ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α. 36α
2) Τηρεί ειδικό βιβλίο για τις συναλλαγές αυτές;
3) Απαλλάσσεται για τις πωλήσεις που θα κάνει προς ιδιώτες, από την έκδοση ΑΛΠ από ταμειακή μηχανή;
4) Αν αγοράσει ένα Ι.Χ. και το μεταβιβάσει στο όνομα του μέχρι να πουληθεί, θα επιβαρυνθεί με τεκμήριο διαβίωσης;

Κατηγορία: 

Έσοδα από υπεκμίσθωση ακινήτου, επιδότηση και δημιουργία κλάσματος Pro-rata. – Χαρακτηρισμός δραστηριότητας ως παρεπόμενης.

Ερώτηση 1282
18.07.18
Εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα και συναφείς δευτερεύουσες δραστηριότητες, έχει στην ίδια χρήση έσοδα από υπεκμίσθωση ακινήτου και επίσης λαμβάνει επιχορήγηση-επιδότηση ΕΣΠΑ.
Διευκρινίζουμε ότι η εκμίσθωση ακινήτων δεν συμπεριλαμβάνεται στον καταστατικό σκοπό της εταιρείας.
Έστω ότι έχουμε ακαθάριστα έσοδα από παροχή υπηρεσιών (πράξεις φορολογητέες) 34.000,00 ευρώ, έσοδα από υπεκμίσθωση 6.500,00 ευρώ και επιχορήγηση 120.000,00 ευρώ.
Στην παραπάνω περίπτωση πρέπει να συμπεριλάβουμε στον παρονομαστή του κλάσματος της Pro-rata τα έσοδα από υπεκμίσθωση και την επιχορήγηση ή όχι;
Πότε το εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτων χαρακτηρίζεται ως παρεπόμενη πράξη και δεν το συμπεριλαμβάνουμε στον παρανομαστή του κλάσματος;
Ποια είναι τα κριτήρια χαρακτηρισμού μίας δραστηριότητας ως παρεπόμενης για σκοπούς ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Σελίδες