×

Επικοινωνία

×

Έσοδα από υπεκμίσθωση ακινήτου, επιδότηση και δημιουργία κλάσματος Pro-rata. – Χαρακτηρισμός δραστηριότητας ως παρεπόμενης.

Ερώτηση 1282
18.07.18
Εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα και συναφείς δευτερεύουσες δραστηριότητες, έχει στην ίδια χρήση έσοδα από υπεκμίσθωση ακινήτου και επίσης λαμβάνει επιχορήγηση-επιδότηση ΕΣΠΑ.
Διευκρινίζουμε ότι η εκμίσθωση ακινήτων δεν συμπεριλαμβάνεται στον καταστατικό σκοπό της εταιρείας.
Έστω ότι έχουμε ακαθάριστα έσοδα από παροχή υπηρεσιών (πράξεις φορολογητέες) 34.000,00 ευρώ, έσοδα από υπεκμίσθωση 6.500,00 ευρώ και επιχορήγηση 120.000,00 ευρώ.
Στην παραπάνω περίπτωση πρέπει να συμπεριλάβουμε στον παρονομαστή του κλάσματος της Pro-rata τα έσοδα από υπεκμίσθωση και την επιχορήγηση ή όχι;
Πότε το εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτων χαρακτηρίζεται ως παρεπόμενη πράξη και δεν το συμπεριλαμβάνουμε στον παρανομαστή του κλάσματος;
Ποια είναι τα κριτήρια χαρακτηρισμού μίας δραστηριότητας ως παρεπόμενης για σκοπούς ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Μη επιστροφή προκαταβολής από επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων

Ερώτηση 1279
16.07.18
Πελάτης αλλοδαπός έστειλε το 2017 προκαταβολή 500€ σε επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων για την διαμονή που θα πραγματοποιούνταν τον Απρίλιο του 2018.
Για κάποιους λόγους ο πελάτης δεν προσήλθε και η προκαταβολή δεν θα επιστραφεί.
1) Θεωρείται το ποσό αυτό εισόδημα και φορολογείται;
2) Υπάγεται σε ΦΠΑ; Αν όχι έχει χαρτόσημο και τι ποσοστό;
3) Τι παραστατικό πρέπει να εκδοθεί;

Κατηγορία: 

Έκπτωση ΦΠΑ επί δωρεάς προς αθλητικό σωματείο

Ερώτηση 1268
04.07.18
Είμαστε Α.Ε. και θα δώσουμε Δωρεά περίπου 5000 euro σε Ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο για να συμμετάσχει σε επίσημους Πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες. Το ποσό θα καλύπτει ακριβώς τα έξοδα αποστολής - διαμονής στο ξενοδοχείο για 5 ημέρες. Το ξενοδοχείο θα εκδώσει τιμολόγιο προς το Σωματείο. Το Σωματείο θα εκδώσει Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών πλέον ΦΠΑ προς την εταιρεία μας. Το ερώτημα είναι: Με ποιές προϋποθέσεις θα εκπέσουμε το Φ.Π.Α. αυτού του Τιμολογίου?

Κατηγορία: 

Μεταφορές εργαζομένων της εταιρείας μέσω συνεταιρισμού ΤΑΞΙ

Ερώτηση 1269
28.06.18
Έχουμε ένα συνεταιρισμό ταξί ο οποίος αποτελείται από 100 μέλη. Έχω τα εξής θέματα:
1) Ο συνεταιρισμός αναλαμβάνει την μεταφορά προσωπικού ενός εργοστασίου. Τι στοιχεία πρέπει να εκδοθούν από το συνεταιρισμό (τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας;) προς το εργοστάσιο;
2) Και τι στοιχεία φορολογικά πρέπει να εκδοθούν από τους ταξιτζήδες προς τον συνεταιρισμό; (Το ταξίμετρο πρέπει να είναι σε λειτουργία).
3) Οι μηνιαίες συνδρομές των μελών του συνεταιρισμού Ταξί υπόκεινται σε ΦΠΑ; Σε φορολογία υπόκεινται; (συνδρομές)
Σχετικά με το πρώτο ερώτημα σας αναφέρω ότι τα ταξί θα κάνουν τη μεταφορά μετά από ειδοποίηση του κέντρου της μέσω ραδιοσυχνότητας σε όποιο μέλος είναι διαθέσιμο. Ο συνεταιρισμός δεν έχει αυτοσκοπό το κέρδος, σκοπός είναι η εξυπηρέτηση των μελών δηλαδή ένα δρομολόγιο των 100 ευρώ συμφωνία του συνεταιρισμού με το εργοστάσιο θα το δώσει στον ταξιτζή μέλος της 100 ευρώ. (τι στοιχεία πρέπει να εκδοθούν; κ από ποιους θα γίνουν συμφωνητικά; (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ;
4) Επίσης η διαφήμιση που κάνει κάποιος μέσω συνεταιρισμού (ηχητικό μήνυμα στην αναμονή όταν τηλεφωνεί ο πελάτης για διαθέσιμο ταξί) σε τι τέλη υπόκεινται ή δεν υπόκεινται;

Κατηγορία: 

Δαπάνες επέκτασης σε ακίνητο τρίτου από το μισθωτή

Ερώτηση 1266
22.06.18
Εταιρεία που εκμεταλλεύεται ακίνητα, ενοικιάζει ένα ακίνητο- οικία στο οποίο ο ιδιοκτήτης έχει άδεια για επέκταση.
Ο ιδιοκτήτης έχει ξεκινήσει την επέκταση με άδεια στο όνομα του.
Η εταιρεία συνάπτει ιδιωτικό συμφωνητικό και θα έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του ακίνητου.
Στην συμφωνία υπάρχει ορός που λέει ότι η εταιρεία είναι υποχρεωμένη με δικά της έξοδα να αποπερατώσει το ακίνητο.
Το ερώτημα είναι, τα έξοδα θα εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας ενώ η άδεια είναι στο φυσικό πρόσωπο;
Εάν όχι , ο ΦΠΑ των διάφορων εξόδων θα εκπίπτει;

Κατηγορία: 

ΦΠΑ αυτοπαράδοσης

Ερώτηση 1251
12.06.18
Εταιρεία χονδρικού εμπορίου καταναλωτικών ειδών, υπογράφει συμφωνητικό με πελάτη της (καφετέρια), σύμφωνα με το οποίο:
1. O πελάτης παραλαμβάνει με το ξεκίνημα της συνεργασίας δωρεάν ποσότητα (ανάγκες περίπου 1 μηνός) εμπορευμάτων. Επιπλέον η εταιρεία του χρησιδανείζει πάγιο εξοπλισμό ο οποίος είναι αναγκαίος για την πώληση των προϊόντων.

Κατηγορία: 

Τόπος παροχής υπηρεσίας επισκευής και μίσθωσης οχημάτων – Ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσίας και παράδοση αγαθών

Ερώτηση 1245
31.05.18
Επιχειρήσεις χωρών της ευρωπαϊκής ζώνης έχουν μεταξύ τους συνεργασία. Οι απορίες είναι οι εξής:
1. Όταν η υπηρεσία (επισκευή οχήματος) παρέχεται στην Ελλάδα, στην καθαρή αξία ΤΠΥ προστίθεται ΦΠΑ ή όχι; Τι γίνεται όταν η ελληνική επιχείρηση παρέχει την επισκευή στην έδρα της ευρωπαϊκής επιχείρησης;
2. Όταν η υπηρεσία επισκευής συνοδεύεται από τοποθέτηση ανταλλακτικών, ομοίως η καθαρή αξία των ανταλλακτικών επιβαρύνεται με ΦΠΑ, είτε στην Ελλάδα αν τοποθετούνται εδώ, είτε στην αλλοδαπή έδρα, αν γίνει η τοποθέτησή τους εκεί;
3. Τέλος, έστω υπάρχει και υπηρεσία π.χ. ενοικιάσεως Φ.Ι.Χ. σε ευρωπαϊκή επιχείρηση με την χρήση του φορτηγού από την ευρωπαϊκή επιχείρηση εντός της ελληνικής επικράτειας. Στην έκδοση ΤΠΥ ενοικίασης Φ.Ι.Χ. εντός της Ελλάδας από την αλλοδαπή επιχείρηση, προστίθεται ΦΠΑ ή όχι;

Κατηγορία: 

Απόδοση ΦΠΑ τιμολογίου-εκκαθάρισης που έχει λάβει αγρότης ειδικού καθεστώτος

Ερώτηση 1246.
28.05.18
Αγρότης ειδικού καθεστώτος που έχει λάβει εκκαθαρίσεις (τιμ) από την αγορά, εμπεριέχουν όμως ΦΠΑ, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή έκτακτης περιοδικής στον χρόνο που ορίζει ο νομοθέτης για τις έκτακτες;

Κατηγορία: 

Επιστροφή ΦΠΑ σε επιχείρηση με έδρα σε κ-μ της Ε.Ε. που πραγματοποιεί δαπάνες στην Ελλάδα.

Ερώτηση 1239.
22.05.18
Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας (η εταιρεία εδρεύει σε χώρα της ΕΕ) ιδρύεται στην ΕΛΛΑΔΑ.
Σε περίπτωση που το υποκατάστημα δεν θα ασκεί δραστηριότητα (δεν θα έχει έσοδα) αλλά μόνο έξοδα όπως έξοδα μισθοδοσίας, διάφορα λειτουργικά έξοδα κλπ., τι γίνεται με το ΦΠΑ των δαπανών το οποίο σωρεύεται.
Έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση επιστροφής και να το λάβει πίσω από το ελληνικό δημόσιο;
Συνδέεται το θέμα της επιστροφής του ΦΠΑ των εξόδων με τον ΚΑΔ που δηλώνει κατά την ίδρυση του το ίδιο ή με το αντικείμενο δραστηριότητας της αλλοδαπής εταιρείας;
Στην περίπτωση δηλαδή που η δραστηριότητα της εταιρείας στην αλλοδαπή είναι δραστηριότητα απαλλασσόμενη του ΦΠΑ, η εγκατάσταση που έχει στην αλλοδαπή και η οποία δεν έχει έσοδα, δικαιούται να αιτηθεί της επιστροφής του ΦΠΑ των εξόδων με τα οποία επιβαρύνεται η λειτουργία της στην ΕΛΛΑΔΑ;

Κατηγορία: 

Έκπτωση ΦΠΑ υπηρεσιών οδικής βοήθειας έναντι συνδρομής – Δεν επηρεάζει την ορθή εφαρμογή του νόμου τυχόν προηγούμενη λάθος απόφαση ή πρακτικής της Διοίκησης

Ερώτηση 1238.
18.05.18
Κοινοποιήθηκε εντολή έλεγχου σε Ετερόρρυθμη Εταιρεία με δραστηριότητα οδική βοήθεια. Η εταιρία αιτείται επιστροφής ΦΠΑ από το Δ’ τρίμηνο του 2014 χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι οι εκταμιεύσεις που έχουν γίνει συμψηφίζονται με διάφορες οφειλές της εταιρίας (επί το πλείστον με φόρο εισοδήματος καθώς όλα αυτά τα έτη υπάρχουν καθαρά κέρδη)
Σε συνεργασία με το τμήμα ΦΠΑ της αρμόδιας ΔΟΥ το έτος 2014 μας βεβαίωσαν προφορικώς (άλλη φορά δεν ξανακάνω το λάθος να δέχομαι προφορικές απαντήσεις αλλά θα τους βάζω να υπογράφουν) ότι δικαιούμαστε επιστροφή φπα. Επειδή όμως η πολυπλοκότητα και η ασάφεια των νόμων έχει φθάσει σε τέτοιο βαθμό θεώρησα ότι έπρεπε να διερευνηθεί περισσότερο, δυστυχώς όμως καθησυχάστηκα διότι με ενημέρωσαν ότι δεν χρειάζεται να το ψάξω άλλο γιατί αν εκταμιευθεί μια φορά σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο λάθος στην ερμηνεία των νόμων.
Η συγκεκριμένη εταιρία εκδίδει τιμολόγια άνευ φπα συμφώνα με την ΠΟΛ.1083/10 (δηλαδή ασφαλιστική ή οδική βοήθεια, μεταβιβάζει τις συνδρομές σε άλλη επιχείρηση, η οποία αναλαμβάνει, έναντι συνδρομής, να παρέχει υπηρεσίες οδικής βοήθειας σε περίπτωση βλάβης του οχήματος του συνδρομητή της ασφαλιστικής ή οδικής βοήθειας.)
Στην περίπτωση αυτή απαλλάσσεται η αμοιβή (συνδρομή) που λαμβάνει η εταιρία παροχής οδικής βοήθειας από την ασφαλιστική εταιρία (είναι ακριβώς η περίπτωση της Ε.Ε.)
Αντίθετα όταν δεν πρόκειται για παροχή οδικής βοήθειας έναντι συνδρομής εκδίδει τιμολόγια με ΦΠΑ.
Στη συγκεκριμένη Ε.Ε το 99% των εκροών της είναι άνευ ΦΠΑ διότι προέρχεται από υπηρεσίες οδικής βοήθειας καθώς τις μεταβίβαζαν τις συνδρομές ασφαλιστικές ή συναφείς εταιρίες.
Βρισκόμαστε στο 2018 και ο αρμόδιος ελεγκτής αναφέρει ότι δεν έπρεπε καν να αιτηθούμε επιστροφή διότι δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών εφόσον ο λήπτης του στοιχείου δεν είναι εγκαταστημένος εκτός της Κοινότητας (σελ. 528 ΦΠΑ Δ. Σταματόπουλο, συμπεράσματα του άρθρου 22). Εδώ να αναφέρω ότι για την επιστροφή ΦΠΑ μου ζητούσαν φωτοτυπία τα Τιμολόγια των εκροών και λίστα στα οποία διέκρινες ξεκάθαρα ότι το ΑΦΜ και ο αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας.
Το αποτέλεσμα είναι να ζητούν από το 2014 όλο το ΦΠΑ που επιστράφηκε στην εταιρία και φυσικά με όλες τις προσαυξήσεις χωρίς να αναφερθεί πουθενά το δικό τους μερίδιο ευθύνης, απλώς αναφέροντας μου ότι η πολυπλοκότητα και η ασάφεια των νόμων οδήγησε σε εσφαλμένη ερμηνεία τους υπαλλήλους της εφορίας. Θα ήθελα τα φώτα σας και αν μπορώ να ενεργήσω με κάποιον τρόπο διότι το ποσό που αιτήθηκε η εταιρία και ζητάει πίσω ο έλεγχος είναι περίπου 90.000,00 ευρώ.

Κατηγορία: 

Σελίδες