×

Επικοινωνία

×

Ανέγερση κτίσματος σε οικόπεδο τρίτου με δαπάνες του μισθωτή και πώληση του ακινήτου σε τρίτο

Ερώτηση 1756
09.10.20
Γεια σας
Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών ενοικίαση τουριστικών καταλυμάτων μικρής διαρκείας ανέγειρε οικοδομή τουριστικών καταλυμάτων για την άσκηση της δραστηριότητας της. Η οικοδομή έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο τρίτου με μισθωτήριο άνω των εννέα χρόνων. Για τις εργασίες αυτές έχει πάρει και επιστροφή ΦΠΑ παγίων, από την αρμόδια ΔΟΥ.
Τα κτίρια αυτά χρησιμοποιήθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο στη δραστηριότητα της επιχείρησης (ενοικίαση τουριστικών καταλυμάτων για μικρή χρονική διάρκεια).
Στο δεύτερο έτος χρήσης των συγκεκριμένων κτιριακών παγίων, παρουσιάστηκε αγοραστής γι’ αυτά. Δεδομένου ότι ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου συναινεί στην πώληση αυτή:
Α) Ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν;
Β) Θα επιβληθεί ΦΠΑ στην πώληση;
Γ) Πως θα φορολογηθεί και σε ποιον θα επιβληθεί ο φόρος από την διαφορά Αξία Πώλησης - Αξία Ανέγερσης;
Δ) Θα εφαρμοστεί καταβολή του ΦΠΑ βάση pro-rata;

Κατηγορία: 

Παροχή ηλεκτρονικής υπηρεσίας για δημιουργία ιστοσελίδας

Ερώτηση 1747
29.09.20
Ατομικός επιχειρηματίας υπόχρεος σε ΦΠΑ με δραστηριότητα προγραμματιστή έχει κάνει πλατφόρμα δημιουργίας ιστοσελίδας. Δηλαδή, οι πελάτες μπορούν και δημιουργούν τη δική τους ιστοσελίδα μέσω τυποποιημένων βημάτων και η ατομική επιχείρηση τους χρεώνει μηνιαία προμήθεια συντήρησης. Οι πελάτες είναι κυρίως από Γ’ χώρες αλλά και από την ΕΟΤ. Στην τιμολόγηση σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να χρεώσει ΦΠΑ και σε ποιες όχι; Οι πελάτες είναι και ιδιώτες και επιχειρήσεις. Τι γίνεται σε περίπτωση που η ατομική επιχείρηση πάρει απαλλαγή ΦΠΑ λόγω τζίρου;

Κατηγορία: 

Έκδοση Απόδειξης Λιανικής για πώληση εξ αποστάσεως (e-shop) σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή σε Τρίτη Χώρα

Ερώτηση 1742
15.09.20
Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών το ηλεκτρονικό εμπόριο, πουλάει εμπορεύματα σε πελάτες λιανικής εξωτερικού σε χώρες εντός και εκτός ευρωπαϊκής ένωσης. Τα εμπορεύματα παραδίδονται στους πελάτες της από εταιρία ταχυμεταφορών.
Ερωτάται αν οι συναλλαγές αυτές θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Κατηγορία: 

Υποβολή αίτησης ενίσχυσης μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής για επιχειρήσεις ενταγμένες στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 39β

Ερώτηση 1737
07.09.20
Εταιρία η οποία είναι ενταγμένη στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ βάση του άρθρου 39β, αποδίδει ΦΠΑ σύμφωνα με αυτά που εισπράττει. Ο κωδικός 312 στο έντυπο του ΦΠΑ έχει το σύνολο των πωλήσεων που έχει εισπράξει και όχι το σύνολο των πωλήσεων που έχει τιμολογήσει. Για την επιστρεπτέα προκαταβολή τι πρέπει να δηλωθεί στην πλατφόρμα (mybussinessSupport) τα έσοδα μου, τα έσοδα που προκύπτουν από την δήλωση του ΦΠΑ κωδ. 312 ή τα έσοδα που προκύπτουν από τα τιμολόγια;

Κατηγορία: 

Φ.Π.Α. σε αμοιβή γιατρού για ομιλία σε συνέδριο

Ερώτηση 1730
27.07.20
Θα χρησιμοποιήσουμε Στρατιωτικό ιατρό σε ομιλία σε συνέδριο, ενεργός στο 401, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν κόβει τιμολόγιο με ΦΠΑ για αυτήν την υπηρεσία, αλλά μόνο αποδείξεις χωρίς ΦΠΑ. Τι ισχύει και αν δεχόμαστε την απόδειξη χωρίς ΦΠΑ.

Κατηγορία: 

Λογιστική παρακολούθηση υποκαταστήματος και εφαρμογή prorata σε σχέση με την έδρα

Ερώτηση 1714
15.06.20
Καλημέρα
Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε στο εξής:
Δραστηριότητα ατομικής επιχείρησης με κύριο ΚΑΔ υπηρεσίες χειροπρακτικής - ποδολογίας υπαγόμενη στο καθεστώς ΦΠΑ, ιδρύει υποκατάστημα σε διπλανό ακίνητο
με την ίδια διεύθυνση (ίδιος ιδιοκτήτης εκμισθωτής) και λόγω γειτνίασης, ισχύει η τήρηση βιβλίων μαζί με το κεντρικό σε ξεχωριστή αναφορά στηλών για το υποκατάστημα.
- Η δραστηριότητα του υποκαταστήματος είναι αποκλειστικά εργασίες φυσικοθεραπείας η οποία απαλλάσσεται από καθεστώς ΦΠΑ.
- Το υποκατάστημα για να λειτουργήσει έχει αγοράσει πάγια και έχει κάνει διαδικασίες για επιδότηση από ΕΣΠΑ.
- Τα τιμολόγια αγοράς παγίων & εξόδων που αφορά το υποκατάστημα έχει εκπεστεί το ΦΠΑ κανονικά, με το σκεπτικό της ενιαίας τήρησης των βιβλίων λόγω γειτνίασης.
- Να σημειωθεί τα βιβλία είναι απλογραφικά
Παρακαλώ θα ήθελα την γνώμη σας.
1) Μπορώ να τηρώ τη λογιστική ενημέρωση σε ενιαίο βιβλίο (κεντρικό και υποκατάστημα);
2) Στην περίπτωση ενιαίας τήρησης βιβλίων και πως θα εφαρμόσω τον υπολογισμό της prorata;
3) Ποια είναι η σωστή τήρηση; Ενιαίο βιβλίο κεντρικό & υποκατάστημα και υπολογισμός Prorata ενιαία τέλος του χρόνου;
4) Ξεχωριστή τήρηση βιβλίων κεντρικό & υποκατάστημα χωρίς υπολογισμό prorata;
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
Πουλίδας Μ. Πέτρος

Κατηγορία: 

Διαγραφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ

Ερώτηση 1695
19.05.20
Σε διόρθωση της υπ' αριθμού ερώτησης 1690.
Φαρμακείο μορφή ΟΕ ημερομηνία έναρξης 2011.
Η επιχείρηση από το 2011 έως και 31/3/2020 εμφανίζει συσσωρευμένο πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ 33.000 ευρώ.
Η επιχείρηση δεν έχει ζητήσει ποτέ επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και δεν έχει διαγράψει ποτέ πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ.
Ερωτήσεις:
1) Οι χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014 έχουν παραγραφεί ώστε να ζητηθεί επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, για τις χρήσεις αυτές όμως δεν έχει διαγραφεί το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ αλλά συμψηφιζόταν κάθε χρόνο. Γίνεται η διαγραφή των άνω χρήσεων στις 31/12/2019 με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης το 2020; Εάν ναι με ποιόν τρόπο; Υφίσταται παράβαση ή κάποιο πρόστιμο;
2) Η χρήση 2015 παραγράφεται (η αξίωση επιστροφής ΦΠΑ) στις 31/12/2020. Η διαγραφή του πιστωτικού υπολοίπου θα γίνει με την υποβολή της τελευταίας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (4ο τρίμηνο) με την αναγραφή του ποσού στον κωδικό 422 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ; Στα προηγούμενα τρίμηνα όμως δηλ. 1ο, 2ο, 3ο το ποσό που αφορά την χρήση 2015 συμψηφίζεται ανά τρίμηνο. Θα πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις για να αφαιρέσω-διαγράψω το πιστωτικό υπόλοιπο που αφορά την χρήση 2015;
3) Ποιος ο σωστός τρόπος διαγραφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ γενικά;
4) Ποιος είναι ο κωδικός στο έντυπο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ που θα λάβω υπόψιν για να βρω το σύνολο του ΦΠΑ της χρήσης 2015. Κωδικός 470 ή 401;
5) Για την χρήση 2015 μπορεί να ζητήσει επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου σύμφωνα με το άρθρο 34 ν.2859 παρ. 1; Ή θα ελεγχθούν οι προηγούμενες χρήσεις εάν έγινε σωστά η μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Κατηγορία: 

Εκπεσιμότητα και διακανονισμός στο ΦΠΑ ανέγερσης ακινήτου

Ερώτηση 1699
13.05.20
Εταιρεία κατασκευάζει ακίνητο και υπαγάγει στο καθεστώς εκμίσθωσης με ΦΠΑ ένα αποπερατωμένο τμήμα του.
Για το υπόλοιπο υπό κατασκευή, οι δαπάνες θα κριθούν ως προς την εκπεσιμότητα τους σε 5 ή 10 χρόνια;
Η 10ετία διακανονισμού αρχίζει από την πραγματοποίηση της δαπάνης ή από την ημερομηνία μίσθωσης με ΦΠΑ;
Αν υπάρξει κάποια περίοδος που τμήμα του ακινήτου παραμείνει χωρίς μίσθωση, υπάρχει υποχρέωση διακανονισμού του ΦΠΑ ανέγερσης;
Αν τμήμα του ακινήτου ιδιοχρησιμοποιηθεί ως γραφείο της, τίθεται θέμα διακανονισμού του ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Υπολογισμός του περιθωρίου κέρδους στο αντίστοιχο καθεστώς μεταπώλησης αυτοκινήτου

Ερώτηση 1694
12.05.20
Σε απάντηση της ερώτησης-απάντησης νούμερο 1683.
Ο μεταπωλητής Έλληνας μετέβη ο ίδιος στην χώρα του πωλητή-μεταπωλητή για να αγοράσει το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.
Οπότε όλα τα έξοδα μεταφορικά, καύσιμα, εκτελωνιστικά πληρώθηκαν από τον Έλληνα μεταπωλητή για να μεταφέρει το αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Δεν θα ληφθούν υπόψιν τα έξοδα αυτά για τον υπολογισμό του περιθωρίου κέρδους; Θα ληφθεί υπόψιν μόνο το ποσό αγοράς που κατέβαλε στον αλλοδαπό πωλητή-μεταπωλητή;
Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Σελίδες