×

Επικοινωνία

×

Επιχορήγηση λόγω COVID-19 για θέατρα – κινηματογράφους (φορολογία – Φ.Π.Α.)

Ερώτηση 2006
18.10.21

Η εταιρεία μας έχει επιχορηγηθεί με το πρόγραμμα "Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19" Ν.4745/2020 αρ.70 (ΚΥΑ 5774/203/5-2-2021). Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν αποτελεί φορολογητέο κονδύλι, αν ναι, πότε φορολογείται (με την υποβολή αίτησης ή εκταμίευσης) καθώς η αίτηση υποβλήθηκε τον 02/2021, η εκταμίευση μαζί με τον έλεγχο των δικαιολογητικών έγινε τον 08/2021 και η εταιρεία κλείνει χρήση στις 30/6/2021. Σε ποιο κωδικό του εντύπου Ν θα καταχωρηθεί; Τέλος πώς θα το αντιμετωπίσουμε όσον αφορά την περιοδική ΦΠΑ; Θα μπει στον 310 και 312; Σε ποια περίοδο; Κατά την εκταμίευση με την περιοδική δήλωση του 08/2021;

Κατηγορία: 

Απόκτηση και πώληση υλικών covid -19 με συντελεστή 0%

Ερώτηση 1988
18.10.21

Επιχείρηση εισάγει από χώρες τις ΕΕ (ενδοκοινοτική συναλλαγή), αλλά και από τρίτες χώρες υλικά covid-19 με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ.

1) Πως απεικονίζονται στην δήλωση ΦΠΑ οι παραπάνω συναλλαγές;

2) Οι πωλήσεις των αγαθών αυτών στο εσωτερικό της χώρας χωρίς ΦΠΑ συμμετέχουν στο κλάσμα prorata;

Κατηγορία: 

Λύση και διακοπή ΟΕ με εκμετάλλευσή τουριστικού καταλύματος

Ερώτηση 2001
14.10.21

Ομόρρυθμη εταιρεία με δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείου το οποίο έχει ανεγερθεί με δικές της δαπάνες σε οικόπεδο τρίτου επιθυμεί να προβεί σε διακοπή εργασιών.
Θα ήθελα να με ενημερώσετε ως προς τα βήματα και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την λύση και εκκαθάριση της Ο.Ε από πλευράς φορολογίας, ΦΠΑ, και λογιστικής δεδομένου πως υπάρχει στα βιβλία της ένα σημαντικό ποσό αναπόσβεστης αξίας του κτιρίου-ξενοδοχείου.


Λύση και εκκαθάριση οικοδομικής προσωπικής εταιρείας με διανομή ακινήτων στους εταίρους

Ερώτηση 1994
14.10.21

 

Οικοδομική εταιρεία Ο.Ε. με έναρξη 22.10.1999 έχει ακίνητα απούλητα, τα οποία εκμισθώνει. Θέλει να κάνει διακοπή και να γίνει εκκαθάριση στους 2 εταίρους. Το κεφάλαιο ίδρυσης είναι 2.934,70 € και η αξία των ακινήτων 992.932,00 €. Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν για τη διακοπή με εκκαθάριση; Τι φόροι προκύπτουν;

Τα ακίνητα είναι κατασκευασμένα τα έτη 2000 έως 2011. Με το ΦΠΑ τι πρέπει να κάνουμε; Έχουμε κάποια υποχρέωση; Δεν έχουμε κάνει καμία αυτοπαράδοση. Πώς θα απεικονισθεί ο ισολογισμός κλεισίματος;

 

Κατηγορία: 

Αλλοδαπός εταίρος σε ημεδαπή ΟΕ που ανακαινίζει και πουλάει ακίνητα. Απόσβεση δαπανών απόκτησης και αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ

Ερώτηση 1985
29.09.21

Εταιρεία διαχείρισης ακίνητων θα αγοράζει, θα ανακαινίζει και θα πουλάει ακίνητα. Θα ήθελα να μάθω αν κάτοικος εξωτερικού μπορεί να είναι μέλος σε εταιρεία Ο.Ε. ή Ε.Ε. και σε τι ποσοστό, αν υπάρχει κάποιος περιορισμός και αν θα πληρώνει ΕΦΚΑ.

Επίσης υπάρχει κάτι για να προσέξω ως προς την σύσταση της εταιρείας και προς τα μέλη που θα είναι κάτοικοι εξωτερικού (αν τελικά μπορεί να γίνει μέλος κάποιος κάτοικος εξωτερικού).

Επιπλέον ο φόρος μεταβίβασης που πληρώνεται κατά την αγορά ή την πώληση ακίνητων εκπίπτει από τα έξοδα της εταιρείας; Τα έξοδα για τα μεσιτικά, τα συμβολαιογραφικά και τα δικηγορικά εκπίπτουν;

Υπάγεται στον ΦΠΑ;


Εισφορά ατομικής επιχείρησης σε συνιστώμενη Ο.Ε.

Ερώτηση 1982
29.09.21

Παρακαλώ θα ήθελα να με ενημερώσετε για τη διαδικασία μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Ο.Ε όπου η 2ος εταίρος που θα εισέλθει θα είναι με πολύ μικρό ποσοστό (κάτω του 5%) και θα είναι η κόρη του έχων την ατομική επιχείρηση που θα μετατραπεί.
Επισημαίνεται ότι η ατομική επιχείρηση τηρεί απλογραφικά βιβλία, έχει αποθήκη αξίας 500.000€ και πάγια (ΦΙΧ, μηχανήματα, έπιπλα) αναπόσβεστα αξίας 30.000€ .

Κατηγορία: 

Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων από νομικό πρόσωπο

Ερώτηση 1980
29.09.21

Ομόρρυθμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών (έκδοση εισιτηρίων) έχει στην κατοχή της δύο διαμερίσματα τα οποία σκέφτεται να εκμισθώνει βραχυπρόθεσμα (κάτω του ενός έτους) αποκλειστικά μέσω airbnb. Δεν θα παρέχει καμία επιπλέον υπηρεσία στους μισθωτές! Η Εταιρεία επιθυμεί να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ "Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής" και οι μισθώσεις αυτές να αντιμετωπίζονται ως αστικές, το οποίο πιστεύω πως μπορεί να κάνει εφόσον εκμισθώσει έως δύο ακίνητα! Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχουν επιπλέον περιορισμοί στο να θεωρούνται αυτές οι μισθώσεις αστικές, πχ ύψος τζίρου, αριθμό ακινήτων ή ημερών εκμίσθωσης μέσα στο έτος. Το κύριο ερώτημα είναι πως η εταιρεία επιθυμεί να αγοράσει ενα τρίτο διαμέρισμα το οποίο θα εκμισθώνει βραχυπρόθεσμα και αποκλειστικά μέσω airbnb. Ποια θα είναι η φορολογική αντιμετώπιση; Εφόσον θα εκμισθώνει τρία ακίνητα μέσω Airbnb, θα μπορούν ακόμα οι μισθώσεις αυτές να αντιμετωπίζονται ως αστικές ή θα πρέπει να κάνει επέκταση ΚΑΔ, να κόβει ΑΠΥ με ΦΠΑ 13% και να αποδίδει φόρο διαμονής; Υπενθυμίζω πως η εταιρεία δεν θα παρέχει καμία επιπλέον υπηρεσία στους μισθωτές.

Κατηγορία: 

Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών από προμηθευτή που δεν έχει λάβει ελληνικό ΑΦΜ ή δεν έχει ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο.

Ερώτηση 1978
22.09.21

Παρακαλώ μπορείτε να με ενημερώσετε ποιες οι υποχρεώσεις (δηλωτικές και μη) του Έλληνα αγοραστή (υποκείμενου στον ΦΠΑ στην Ελλάδα) μηχανημάτων από προμηθευτή Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος δεν λαμβάνει ΑΦΜ/ΦΠΑ για απόδοση ΦΠΑ (ή δεν ορίζει φορολογικό αντιπρόσωπο) ως οφείλει αφού τα μηχανήματα παραδίδονται μετά την συναρμολόγηση - εγκατάστασή τους βάσει άρθρου 13 παρ. 2 του Ν.2859/2000.

Κατηγορία: 

Διενέργεια εκπτώσεων λόγω προώθησης

Ερώτηση 1976
22.09.21

Εταιρία εμπορεύεται τουριστικά είδη λιανικώς και χονδρικώς. Σε κάποιους πελάτες λιανικής και χονδρικής κατά την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου κάνει εκπτώσεις της τάξεως από 10% έως 15%.

Οι εκπτώσεις γίνονται για λόγους προωθητικής πολιτικής της εταιρείας. Θα ήθελα να ρωτήσω αν οι εκπτώσεις αυτές είναι νόμιμες ή θα πρέπει να δηλώνονται στην εφορία όπως οι εκπτώσεις λόγω τζίρου. Θα ήθελα απάντηση και για τους πελάτης λιανικής και χονδρικής.

Κατηγορία: 

Σελίδες