×

Επικοινωνία

×

Φ.Π.Α. σε αμοιβή γιατρού για ομιλία σε συνέδριο

Ερώτηση 1730
27.07.20
Θα χρησιμοποιήσουμε Στρατιωτικό ιατρό σε ομιλία σε συνέδριο, ενεργός στο 401, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν κόβει τιμολόγιο με ΦΠΑ για αυτήν την υπηρεσία, αλλά μόνο αποδείξεις χωρίς ΦΠΑ. Τι ισχύει και αν δεχόμαστε την απόδειξη χωρίς ΦΠΑ.

Κατηγορία: 

Λογιστική παρακολούθηση υποκαταστήματος και εφαρμογή prorata σε σχέση με την έδρα

Ερώτηση 1714
15.06.20
Καλημέρα
Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε στο εξής:
Δραστηριότητα ατομικής επιχείρησης με κύριο ΚΑΔ υπηρεσίες χειροπρακτικής - ποδολογίας υπαγόμενη στο καθεστώς ΦΠΑ, ιδρύει υποκατάστημα σε διπλανό ακίνητο
με την ίδια διεύθυνση (ίδιος ιδιοκτήτης εκμισθωτής) και λόγω γειτνίασης, ισχύει η τήρηση βιβλίων μαζί με το κεντρικό σε ξεχωριστή αναφορά στηλών για το υποκατάστημα.
- Η δραστηριότητα του υποκαταστήματος είναι αποκλειστικά εργασίες φυσικοθεραπείας η οποία απαλλάσσεται από καθεστώς ΦΠΑ.
- Το υποκατάστημα για να λειτουργήσει έχει αγοράσει πάγια και έχει κάνει διαδικασίες για επιδότηση από ΕΣΠΑ.
- Τα τιμολόγια αγοράς παγίων & εξόδων που αφορά το υποκατάστημα έχει εκπεστεί το ΦΠΑ κανονικά, με το σκεπτικό της ενιαίας τήρησης των βιβλίων λόγω γειτνίασης.
- Να σημειωθεί τα βιβλία είναι απλογραφικά
Παρακαλώ θα ήθελα την γνώμη σας.
1) Μπορώ να τηρώ τη λογιστική ενημέρωση σε ενιαίο βιβλίο (κεντρικό και υποκατάστημα);
2) Στην περίπτωση ενιαίας τήρησης βιβλίων και πως θα εφαρμόσω τον υπολογισμό της prorata;
3) Ποια είναι η σωστή τήρηση; Ενιαίο βιβλίο κεντρικό & υποκατάστημα και υπολογισμός Prorata ενιαία τέλος του χρόνου;
4) Ξεχωριστή τήρηση βιβλίων κεντρικό & υποκατάστημα χωρίς υπολογισμό prorata;
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
Πουλίδας Μ. Πέτρος

Κατηγορία: 

Διαγραφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ

Ερώτηση 1695
19.05.20
Σε διόρθωση της υπ' αριθμού ερώτησης 1690.
Φαρμακείο μορφή ΟΕ ημερομηνία έναρξης 2011.
Η επιχείρηση από το 2011 έως και 31/3/2020 εμφανίζει συσσωρευμένο πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ 33.000 ευρώ.
Η επιχείρηση δεν έχει ζητήσει ποτέ επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και δεν έχει διαγράψει ποτέ πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ.
Ερωτήσεις:
1) Οι χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014 έχουν παραγραφεί ώστε να ζητηθεί επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, για τις χρήσεις αυτές όμως δεν έχει διαγραφεί το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ αλλά συμψηφιζόταν κάθε χρόνο. Γίνεται η διαγραφή των άνω χρήσεων στις 31/12/2019 με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης το 2020; Εάν ναι με ποιόν τρόπο; Υφίσταται παράβαση ή κάποιο πρόστιμο;
2) Η χρήση 2015 παραγράφεται (η αξίωση επιστροφής ΦΠΑ) στις 31/12/2020. Η διαγραφή του πιστωτικού υπολοίπου θα γίνει με την υποβολή της τελευταίας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (4ο τρίμηνο) με την αναγραφή του ποσού στον κωδικό 422 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ; Στα προηγούμενα τρίμηνα όμως δηλ. 1ο, 2ο, 3ο το ποσό που αφορά την χρήση 2015 συμψηφίζεται ανά τρίμηνο. Θα πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις για να αφαιρέσω-διαγράψω το πιστωτικό υπόλοιπο που αφορά την χρήση 2015;
3) Ποιος ο σωστός τρόπος διαγραφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ γενικά;
4) Ποιος είναι ο κωδικός στο έντυπο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ που θα λάβω υπόψιν για να βρω το σύνολο του ΦΠΑ της χρήσης 2015. Κωδικός 470 ή 401;
5) Για την χρήση 2015 μπορεί να ζητήσει επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου σύμφωνα με το άρθρο 34 ν.2859 παρ. 1; Ή θα ελεγχθούν οι προηγούμενες χρήσεις εάν έγινε σωστά η μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Κατηγορία: 

Εκπεσιμότητα και διακανονισμός στο ΦΠΑ ανέγερσης ακινήτου

Ερώτηση 1699
13.05.20
Εταιρεία κατασκευάζει ακίνητο και υπαγάγει στο καθεστώς εκμίσθωσης με ΦΠΑ ένα αποπερατωμένο τμήμα του.
Για το υπόλοιπο υπό κατασκευή, οι δαπάνες θα κριθούν ως προς την εκπεσιμότητα τους σε 5 ή 10 χρόνια;
Η 10ετία διακανονισμού αρχίζει από την πραγματοποίηση της δαπάνης ή από την ημερομηνία μίσθωσης με ΦΠΑ;
Αν υπάρξει κάποια περίοδος που τμήμα του ακινήτου παραμείνει χωρίς μίσθωση, υπάρχει υποχρέωση διακανονισμού του ΦΠΑ ανέγερσης;
Αν τμήμα του ακινήτου ιδιοχρησιμοποιηθεί ως γραφείο της, τίθεται θέμα διακανονισμού του ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Υπολογισμός του περιθωρίου κέρδους στο αντίστοιχο καθεστώς μεταπώλησης αυτοκινήτου

Ερώτηση 1694
12.05.20
Σε απάντηση της ερώτησης-απάντησης νούμερο 1683.
Ο μεταπωλητής Έλληνας μετέβη ο ίδιος στην χώρα του πωλητή-μεταπωλητή για να αγοράσει το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.
Οπότε όλα τα έξοδα μεταφορικά, καύσιμα, εκτελωνιστικά πληρώθηκαν από τον Έλληνα μεταπωλητή για να μεταφέρει το αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Δεν θα ληφθούν υπόψιν τα έξοδα αυτά για τον υπολογισμό του περιθωρίου κέρδους; Θα ληφθεί υπόψιν μόνο το ποσό αγοράς που κατέβαλε στον αλλοδαπό πωλητή-μεταπωλητή;
Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Παραγραφή πιστωτικού ΦΠΑ από αγρότη κανονικού καθεστώτος

Ερώτηση 1686
22.04.20
Αγρότης κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ έχει πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει εν μέρει από κατασκευή εγκατάστασης (ΦΠΑ παγίων) και από απαλλασσόμενες εκροές που πραγματοποίησε (παραδόσεις γάλατος βάσει απαλλακτικού ΦΠΑ από τον αγοραστή) που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2015. Έχει το δικαίωμα να αιτηθεί λόγω μεγάλου πιστωτικού ΦΠΑ την επιστροφή του ή έχει παραγραφεί το δικαίωμα της επιστροφής του; Ισχύει η τριετής ή η πενταετής παραγραφή ΦΠΑ για την εν λόγω χρήση 2015; Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Έκδοση πιστωτικού ΦΠΑ λόγω εκ παραδρομής χρέωσης σε ΤΟΥ προς νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κ-μ της Ε.Ε.

Ερώτηση 1684
22.04.20
Παρακαλώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:
Είμαι ελληνική εταιρεία (ΕΠΕ εμπορική γραμμένη στο VIES)
Και αντιπροσωπεύω γερμανική εταιρεία (αντίστοιχα γραμμένη στο VIES)
- Αναλάβαμε στην Ελλάδα το 2013 (η ελληνική ΕΠΕ) οργάνωση εκδήλωσης, για λογαριασμό της γερμανικής εταιρείας, με διάφορα έξοδα (συνέδριο, έξοδα φιλοξενίας, διατροφή, μετακίνηση προσκεκλημένων, επισκέψεις σε μουσεία κ.λπ.)
- Το κόστος όλων των προαναφερόμενων εξόδων έχει καλυφθεί και έχει πιστωθεί, μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, από την γερμανική εταιρεία.
- Η ελληνική εταιρεία για να εισπράξει από την γερμανική εταιρεία το κόστος της εκδήλωσης, έστειλε την κατάσταση εξόδων και εξέδωσε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και εκ παραδρομής υπολογίζει πλέον ΦΠΑ 23% (το 2013). Η ελληνική εταιρεία το απέδωσε στο ελληνικό δημόσιο κανονικά.
- Το τρέχων έτος 2020, λαμβάνουμε mail από την γερμανική εταιρεία ότι κακώς χρεώθηκαν με ΦΠΑ και το ζητάνε πίσω.
Παρακαλώ, θα ήθελα τρόπο χειρισμού από την ελληνική εταιρεία για το τρόπο επιστροφής του ΦΠΑ με συναλλαγή από το 2013 στην γερμανική εταιρεία με την έκδοση πιστωτικού και αν δύναται να το συμψηφίσει η ελληνική εταιρεία στο τρέχον έτος 2020.
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων

Κατηγορία: 

Καθεστώς μεταπώλησης αυτοκινήτου στο περιθώριο κέρδους

Ερώτηση 1683
22.04.20
Καλησπέρα σας, ατομική επιχείρηση (μεταπωλητής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων) με έναρξη το 2020, κάνει εισαγωγή από άλλο κράτος ΕΕ από άλλον μεταπωλητή που πουλάει στο περιθώριο κέρδους με αντίστοιχη αναφορά πάνω στο τιμολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 45 του κώδικα ΦΠΑ.
Αναφέρω τα εξής στοιχεία:
ΑΓΟΡΑ: € 500,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΚΑΥΣΙΜΑ, ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ, ΚΤΕΟ: € 500,00
ΠΟΣΟ ΠΩΛΗΣΗΣ: € 2.000,00
Η καταχώρηση ως προς την περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα γίνει ως εξής;
α) 303: η θετική διαφορά (2000-1000=1.000) 806,45*24%=193,55 ΦΠΑ για απόδοση.
β) 349: η ΔΙΑΦΟΡΑ 2000-1000=1000
γ) Επειδή πρόκειται για καινούργια επιχείρηση έχει κάνει και άλλα έξοδα όπως (έπιπλα γραφείου, πάγια, βάψιμο χώρου κ.λπ. τα έξοδα αυτά εκπίπτει το ΦΠΑ; Δηλαδή θα αναγραφούν στις εισροές με δικαίωμα έκπτωσης; Τα καύσιμα που χρειάστηκε για την μεταφορά του αυτοκινήτου στην Ελλάδα θα καταχωρηθούν με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ;
δ) Υφίσταται υποχρέωση PRORATA;
ε) Ως προς την λογιστική καταχώρηση: Πρέπει το κάθε μεταχειρισμένο όχημα να παρακολουθείται σε ξεχωριστή στήλη στα λογιστικά βιβλία;
ζ) Ποιος ο σωστός λογιστικός λογαριασμός για το ποσό πώλησης χωρίς ΦΠΑ (δηλαδή το ποσό που αναγράφεται στο 349 της δήλωσης φπα)
η) Τέλος, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό που πρέπει να υπολογίζουμε πάνω στο περιθώριο κέρδους; Δηλαδή θα πρέπει το περιθώριο κέρδους μας να είναι πάνω από κάποιο ποσοστό ως προς την πώληση που κάνουμε στην συνέχεια;
Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Εισφορά ατομικής επιχείρησης με λεωφορείο ενταγμένο σε ΚΤΕΛ σε Ο.Ε.

Ερώτηση 1676
31.03.20
Επιθυμώ να μετατρέψω την ατομική μου επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας εκμετάλλευσης λεωφορείου ΔΧ που συμμετέχει σε ΚΤΕΛ, σε ΟΕ ή ΕΕ. Θα επιθυμούσα να μου πείτε, εάν μπορώ εγώ σαν ιδιοκτήτης της αδείας και του οχήματος να προσφέρω σαν κεφάλαιο αυτά και το ετερόρρυθμο πχ. μέλος να συνεισφέρει κάποιο χρηματικό ποσό, ώστε να συστήσουμε ΕΕ.
Εάν ναι, ποια διαδικασία θα ακολουθήσω ως προς τον πάγιο εξοπλισμό της ατομικής μου; Θα πρέπει να αλλάξει η άδεια του οχήματος και να είναι στο όνομα της εταιρείας;
Εάν όχι, ποια μορφή εταιρίας μπορώ να συστήσω ώστε να έχω απλογραφικά βιβλία;

Κατηγορία: 

Αυτοπαράδοση παγίων κατά τη διακοπή ατομικής επιχείρησης και διαδικασία διακοπής

Ερώτηση 1675
31.03.20
Καλημέρα
Τηρώ τα διπλογραφικά βιβλία ατομικής επιχείρησης με αντικείμενο δραστηριότητας σούπερ μάρκετ. Στα πάγια της επιχείρησης βρίσκονται κτίρια, οικόπεδα, φορτηγά αυτοκίνητα, ΕΙΧ, μηχανήματα, ψυγεία, ράφια, λοιπός εξοπλισμός κλπ. Επίσης, έχει και εμπορεύματα. Ποιά είναι η διαδικασία για την διακοπή των εργασιών της;
Αν πουλήσει τα πάγια σε τι τιμή και με δεδομένο ότι έχει παρέλθει η πενταετία, το κέρδος από την πώληση των παγίων θα φορολογηθεί;
Αν τα κάνει αυτοπαράδοση με τι τιμή θα αποτιμηθούν;
Με τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί το 2000 πως θα γίνει η αυτοπαράδοση; Τι στοιχείο θα εκδοθεί; Θα μπει ΦΠΑ; Θα πρέπει να γίνει συμβολαιογραφική πράξη με ΦΜΑ;
Για τα φορτηγά αυτοκίνητα και το ΕΙΧ θα πρέπει να γίνει αλλαγή άδειας κυκλοφορίας; Πώς θα γίνει η αυτοπαράδοση;
Παρακαλώ μια εμπεριστατωμένη απάντηση και με παράδειγμα στην πράξη.

Κατηγορία: 

Σελίδες