×

Επικοινωνία

×

Χρόνος μετάταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, επιχείρησης που υπερβαίνει το όριο τζίρου κατά το άρθρο 39

Ερώτηση 1215.
12.04.18
Επιχείρηση, ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων, έχει απαλλαγή ΦΠΑ για το ημερολογιακό έτος 2017, λόγω χαμηλού τζίρου κάτω των 10.000 ευρώ. Η απαλλαγή συνεχίζεται στο τρέχων φορολογικό έτος και έστω το καλοκαίρι του 2018 τα φετινά έσοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό των 10.000 ευρώ.
Α) Η απαλλαγή συνεχίζεται ως 31/12/2018 και πρέπει να πάμε στο Μητρώο της ΔΟΥ την 2/1/2019 ή μήπως οι συγκεκριμένες ενέργειες πρέπει να γίνουν αντίστοιχα το καλοκαίρι 2018;
Β) Υπάρχουν διαφορετικές ενέργειες για τις ατομικές επιχειρήσεις και διαφορετικές για τα νομικά πρόσωπα με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία; Πότε πρέπει να γίνει η άρση της απαλλαγής;

Κατηγορία: 

Υπαγωγή σε ΦΠΑ της εκμετάλλευσης κυλικείου από πολιτιστικό σύλλογο

Ερώτηση 1211.
12.04.18
Θα ιδρυθεί ένας πολιτιστικός σύλλογος , ο οποίος στο καταστατικό του εκτός από τους σκοπούς - δραστηριότητες του συλλόγου θα έχει σαν σκοπό και την εκμετάλλευση κυλικείου, αλλά χωρίς να είναι δηλωμένος στο μητρώο της εφορίας, λόγω του ότι είναι στις προθέσεις του συλλόγου αυτή η δραστηριότητα αλλά δεν ασκείται ακόμη. Το ερώτημα είναι αν ο σύλλογος θα υπάγεται σε ΦΠΑ ή όχι.

Κατηγορία: 

Εκμίσθωση χώρου από νομικό πρόσωπο σε εταιρία κινητής τηλεφωνίας για εγκατάσταση κεραίας

Ερώτηση 1192.
23.03.18
Ξενοδοχειακή μονάδα εκμισθώνει στο χώρο της ταράτσας 1 τ.μ. για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα εκμισθώνει στο υπόγειο χώρο 12 τ.μ. και δωμάτιο στον τελευταίο όροφο του κτιρίου για την εγκατάσταση του εξοπλισμού της κεραίας από την εταιρία κινητής τηλεφωνίας. Το μίσθωμα καταβάλλεται ετησίως.
Υπάρχει υποχρέωση έκδοσης παραστατικού για την παραπάνω πράξη ή θεωρείται εισόδημα από ακίνητα, έχει χαρτόσημο 3,6% και αρκεί η κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό;


Έκπτωση ΛΑΓΗΕ που παρασχέθηκε με πιστωτικό τιμολόγιο σε επόμενος έτος και αφορά προηγούμενα έτη

Ερώτηση 1181.
21.03.18
Εταιρεία με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας με μοναδικό πελάτη τον ΛΑΓΗΕ, υποχρεούται να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο για ηλεκτρική ενέργεια την οποία πώλησε σε χρήσεις πριν το 2017 λόγω επανυπολογισμού της τιμής πώλησης.
Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά και φορολογικά το ποσό για το οποίο θα πρέπει να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο;
Υποχρεούται να προβεί σε υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ και Εισοδήματος καθώς και Ισολογισμών για τις προηγούμενες χρήσεις ή το αντιμετωπίζει μόνο στην χρήση στην οποία εκδόθηκε το πιστωτικό τιμολόγιο;


Πώληση τρακτέρ

Ερώτηση 1169.
02.03.18
Αγρότης του ειδικού καθεστώτος πουλάει το τρακτέρ του. Η πώληση έχει υπεραξία; Αγοραστής είναι επιτηδευματίας με αντικείμενο εργασιών ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων και παράλληλα έχει αγροτικές δραστηριότητες (Καλλιέργεια πορτοκαλιών). Το Τιμολόγιο Αγοράς για την αγορά αγαθών που θα εκδώσει θα έχει χαρτόσημο; Αν ναι πόσο; 1,2% ή 3,6%;


Διακανονισμός ΦΠΑ - ProRata

Ερώτηση Μ017.
26.02.18
Επιχείρηση που ασχολείται με εκμίσθωση λεωφορείου με οδηγό για την μετακίνηση των τουριστών σε αξιοθέατα αγοράζει 11.500 ευρώ τον Ιανουάριο μεταχειρισμένο αμάξι - πούλμαν (πάγιο) 22 θέσεων από Γερμανία.
Η γερμανική επιχείρηση τιμολογεί την ελληνική επιχείρηση άνευ ΦΠΑ.
Η ελληνική επιχείρηση με δικά της έξοδα μεταφέρει το μεταχειρισμένο πούλμαν στην Ελλάδα.
Η ελληνική επιχείρηση για να εκδώσει άδεια κυκλοφορίας (τουριστικό λεωφορείο δημοσίας χρήσης) προπληρώνει τον αναλογούν ΦΠΑ στο τελωνείο. Η πληρωμή του ΦΠΑ στο τελωνείο γίνεται τον μήνα Φεβρουάριο.
Ερωτήματα:
1) Θεωρείται η παραπάνω συναλλαγή ενδοκοινοτική;
2) Η προπληρωμή του ΦΠΑ γίνεται με έκτακτη δήλωση ΦΠΑ;
3) Πως θα απεικονιστεί η παραπάνω συναλλαγή στο έντυπο του ΦΠΑ δεδομένου του ότι ως πάγιο άνω των 9 θέσεων ο ΦΠΑ εκπίπτει για την ελληνική επιχείρηση αλλά έχει προπληρωθεί στο τελωνείο; Αγορά πάγιου Ιανουάριο και πληρωμή ΦΠΑ στο τελωνείο Φεβρουάριο.
4) Ποιες οι λογιστικές εγγραφές πρέπει να γίνουν κατά περίπτωση τον Ιανουάριο (αγορά πάγιου) και ποιες τον Φεβρουάριο (ΦΠΑ στο τελωνείο + έξοδα εκτελωνισμού);
5) Στην περίπτωση που γίνει πώληση του τουριστικού λεωφορείου τον Μάρτιο 45.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, τίθεται θέμα διακανονισμού του παγίου;
6) Η συγκεκριμένη επιχείρηση μέσα στον Φεβρουάριο έκανε επέκταση δραστηριότητας ως ασφαλιστικό πρακτορείο (έσοδα θα αποτελούν οι προμήθειες από τις ασφαλιστικές εταιρείες - απαλλασσόμενες του ΦΠΑ). Οι δαπάνες βέβαια είναι συγκεκριμένες και ξεχωριστές για το κάθε αντικείμενο δραστηριότητας. Τίθεται θέμα pro-rata;

Κατηγορία: 

Διακανονισμός ΦΠΑ δαπανών διαμόρφωσης (προσθήκης/βελτίωσης) σε μισθωμένο ακίνητο τρίτου

Ερώτηση 1162.
23.02.18
Εταιρεία μισθώνει χώρο με αρχική διάρκεια μίσθωσης 3 χρόνια με δυνατότητα διαδοχικής χρονικής επέκτασης και πέραν της εννεαετούς.
Σε περίπτωση δαπανών διαμόρφωσης του χώρου πως αντιμετωπίζεται ο ΦΠΑ των δαπανών:
Α. Σε περίπτωση που τελικά η μίσθωση δεν ξεπεράσει τελικά τα εννέα έτη. Εάν δηλαδή η μίσθωση διαρκέσει οκτώ έτη, όταν λήξει σε τι ενέργειες πρέπει να προβώ για τον ΦΠΑ των δαπανών που έγιναν στο πρώτο και στο τέταρτο έτος της μίσθωσης;
Β. Σε περίπτωση που η μίσθωση ξεπεράσει τα εννέα έτη.
Γ. Σε ποιες πράξεις και πότε πρέπει να προβεί η επιχείρηση όσον αφορά τον διακανονισμό ΦΠΑ αυτών των δαπανών.
Δ. Η διάρκεια της μίσθωσης επηρεάζει κάθε δαπάνη ανεξάρτητα από το χρονικό σημείο εκτέλεσης της; Δηλαδή εάν η δαπάνη γίνει στο τρίτο έτος της μίσθωσης και η μίσθωση διαρκέσει συνολικά 10 έτη, ο ΦΠΑ αυτής της δαπάνης εκπίπτει ή αναμορφώνεται;

Κατηγορία: 

Υπόχρεος ΦΠΑ σε περίπτωση πώλησης αγροτικού συνεταιρισμού σε εξαγωγέα και στη συνέχεια τιμολόγησης αγρότη κανονικού καθεστώτος προς το συνεταιρισμό (παραγγελιοδοχική)

Ερώτηση 1145.
29.01.18
ΔΙΕΥΚΡΊΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 1109
Ο Συνεταιρισμός δέχεται από τον παραγωγό κανονικού καθεστώτος τιμολόγιο πώλησης για το λάδι που έχει στις ελαιοδεξαμενές του Συνεταιρισμού (όταν το λάδι πουληθεί ο έμπορος εκδίδει απαλλακτικό ΦΠΑ για εξαγωγή). Ο Συνεταιρισμός μπορεί να πληρώσει τον παραγωγό με την αξία του ελαιολάδου χωρίς το ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Κτηνοτρόφοι κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

Ερώτηση 1141.
25.01.18
Γαλακτοβιομηχανία αγοράζει γάλα από Έλληνες κτηνοτρόφους του ειδικού και του κανονικού καθεστώτος του Φ.Π.Α.. Επειδή, μερικές φορές, υπάρχουν καθυστερήσεις* στην παραλαβή των τιμολογίων από τους κτηνοτρόφους του ειδικού καθεστώτος, σκέφτεται η εταιρεία να εκδίδει εκείνη τα τιμολόγια για λογαριασμό τους.
Α) Επιτρέπεται οι κτηνοτρόφοι, του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., να εκδίδουν τα Δ.Α. και η βιομηχανία τα τιμολόγια αγοράς, για λογαριασμό τους;
Β) Επιτρέπεται η βιομηχανία να εκδίδει τιμολόγια αγοράς μόνο στις περιπτώσεις που καθυστερεί ο κτηνοτρόφος, του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., να τα εκδώσει;
Γ) Η βιομηχανία για τους κτηνοτρόφους του ειδικού καθεστώτος εκδίδει συγκεντρωτικό Δ.Α. στο οποίο υπάρχουν 25 κτηνοτρόφοι ανά Δ.Α. Εάν η βιομηχανία αποφασίσει να εκδίδει και Δ.Α. αγοράς και για τους κτηνοτρόφους του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., πως θα τους δίνει αντίγραφο του Δ.Α. αγοράς;
Δ) Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν από την βιομηχανία για να έχει δικαίωμα να εκδίδει τιμολόγια και ίσως Δ.Α. αγοράς για λογαριασμό των κτηνοτρόφων του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.;
Ε) Πώς θα συμπληρώνονται τα στοιχεία της βιομηχανίας και του κτηνοτρόφου στο τιμολόγιο και Δ.Α. και πώς θα είναι ο τίτλος του τιμολογίου και Δ.Α. αγοράς;
ΣΤ) Στην γενική λογιστική ο Φ.Π.Α. θα καταχωρείται στον Φ.Π.Α. αγορών ή θέλει ξεχωριστό λογαριασμό;
* Η καθυστέρηση προσκόμισης των τιμολογίων από τους κτηνοτρόφους οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν δοσοληψίες με περισσότερους του ενός προμηθευτές και προσκομίζουν το τιμολόγιο στο λογιστήριο της κάθε εταιρείας για να το συμπληρώσει η εταιρεία (αγοραστής).

Κατηγορία: 

Τρόπος έκπτωσης (ΦΠΑ και φορολογία εισοδήματος) δαπανών ανέγερσης κτίσματος από το μισθωτή, σε μισθωμένο ακίνητο κυριότητας τρίτου

Ερώτηση 1121.
18.12.17
Ενοικιαστής (ατομική επιχείρηση) προβαίνει σε κατασκευή εντός του χώρου που ενοικιάζει η οποία είναι πρόσθετη και θα αφαιρεθεί με την λήξη της μίσθωσης. Η κατασκευή αυτή αποτελείται από μπετό - σίδερα - ειδικό γυαλί και αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων (η ενοικιάστρια επιχείρηση είναι ενεχυροδανειστήριο). Δεδομένου ότι τα εναπομείναντα χρόνια ενοικίασης βάσει συμβολαίου είναι 8, ερωτάται αν η ενοικιάστρια επιχείρηση δικαιούται να εκπέσει το ΦΠΑ της δαπάνης αυτής η οποία δαπάνη επαναλαμβάνω δεν αποτελεί προσθήκη ή βελτίωση του ακινήτου αλλά θα αφαιρεθεί όταν παραδοθεί το ακίνητο (εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες της συγκεκριμένης επιχείρησης) και να χειριστεί την κατασκευή αυτή ως πάγιο αποσβένοντάς την σε 8 έτη που είναι η υπόλοιπη διάρκεια της μίσθωσης.


Σελίδες