×

Επικοινωνία

×

Απαλλαγή ΦΠΑ φαρμακοποιού – ερευνητή που αμείβεται με Δ.Π.Υ. (μπλοκάκι)

Ερώτηση 1814
13.01.21
Καλησπέρα σας και Χρόνια Πολλά,
Είμαι ερευνητής φαρμακοποιός και πρόσφατα βρήκα ερώτημα συναδέλφου με αριθμό 226AA στο οποίο απαντήσατε όσον αφορά την απαλλαγή ΦΠΑ.
Είμαι μισθωτός με μπλοκάκι, με 2 εργοδότες. Έχω σύμβαση ΕΣΠΑ με το ΕΚΠΑ στην οποία περιγράφονται όλες οι προϋποθέσεις για εξαρτημένη σχέση, επιβεβαιωμένες και μέσω βεβαίωσης του επιστημονικού υπευθύνου μου. Επίσης έχω παράλληλη σύμβαση ορισμένου χρόνου με τον ιδιωτικό τομέα. Είμαι στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και καταβάλω κανονικά ΦΠΑ για τη 2η, ενώ για την 1η πρόκειται να πληρωθώ σύντομα. Το ερώτημά μου είναι, οφείλω να καταβάλω ΦΠΑ για την 1η σύμβαση λόγω της συνυπάρχουσας 2ης ή οι δύο συμβάσεις είναι ανεξάρτητες σε αυτό το επίπεδο;
Χρειάζομαι εμπεριστατωμένη απάντηση. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που οφείλω να καταβάλω τον ΦΠΑ, θα ήθελα τον αντίστοιχο νόμο/εδάφιο που αναφέρεται στην συνύπαρξη συμβάσεων τέτοιου τύπου.

Κατηγορία: 

Λήψη τιμολογίου προμήθειας Airbnb

Ερώτηση 1806
24.12.20
Χαίρετε,
Επιχείρηση λαμβάνει τιμολόγια της Airbnb για τις προμήθειες που παίρνει. Το τιμολόγιο της Airbnb χρεώνει καθαρή αξία αλλά και ΦΠΑ 24%. Ως εκδότης του τιμολογίου φαίνεται η Airbnb με ιρλανδικό ΑΦΜ και ιρλανδική διεύθυνση έδρας. Το τιμολόγιο είναι ενδοκοινοτική συναλλαγή ή όχι; Γιατί χρεώνει ΦΠΑ; Πως θα περαστεί στη δήλωση ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Ενδοκοινοτικές συναλλαγές επιχείρησης ενταγμένης στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (άρθρο 39)

Ερώτηση 1795
23.12.20
Αναζητώ στο σύστημα vies τα ΑΦΜ κάποιων ελληνικών επιχειρήσεων που ανήκουν στο άρθρο 39 (απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών κάτω των 10.000 ευρώ) και βρήκα τα παρακάτω:
• Όσοι έχουμε δηλώσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές στο Μητρώο το σύστημα vies μας βγάζει ότι είναι ο αριθμός ΑΦΜ ισχύει.
• Για όσους δεν έχουμε δηλώσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές αλλά στο παρελθόν ήταν στο κανονικό καθεστώς, πάλι βγάζει απάντηση ναι ο ΑΦΜ ισχύει.
• Μόνο για όσους δεν ήταν ποτέ στο κανονικό καθεστώς και δεν έχω δηλώσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές βγάζει απάντηση ότι ο ΑΦΜ δεν ισχύει.
Α) Γιατί συμβαίνει αυτό;
Β) Μία επιχείρηση στην Ελλάδα η οποία εντάσσεται στο άρθρο 39, (με τις παραπάνω τρεις ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ) ποιες δηλωτικές υποχρεώσεις έχει στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Εάν λάβει ένα τιμολόγιο από το εξωτερικό χωρίς ΦΠΑ θα πρέπει να αποδώσει το ΦΠΑ εδώ στην Ελλάδα με έκτακτη δήλωση;
• Εάν παρέχει υπηρεσίες προς το εξωτερικό (προς υποκείμενο), πρέπει να προσθέσει ΦΠΑ στο τιμολόγιο ή όχι; θα πρέπει να αναγράψει σε αυτή την περίπτωση το «αντίστροφη επιβάρυνση» ή κάτι άλλο που να παραπέμπει στο Αρ 39;
Γ) Τι διαφορά θα υπήρχε στα παραπάνω εάν αυτή η επιχείρηση δεν είχε δηλώσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές στο σύστημα στο μητρώο;

Κατηγορία: 

ΦΠΑ ενδοκοινοτικής λήψης υπηρεσίας και παρακράτηση φόρου δικαιωμάτων βάσει ΣΑΔΦ Ελλάδας-Γαλλίας

Ερώτηση 1786
18.12.20
Γαλλική τουριστική εταιρία μη έχοντας μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σκοπεύει να τιμολογήσει σε ελληνική τουριστική εταιρία η οποία ανέλαβε την εξυπηρέτηση των πελατών της Γαλλικής στην ελληνική αγορά παρέχοντας υπηρεσίες μεταφοράς, οργάνωσης τουριστικών εκδρομών κ.λπ.
Η τιμολόγηση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:
1-Υπηρεσίες μηχανογράφησης για την προσαρμογή των συστημάτων πληροφορικής των κρατήσεων. Η υπηρεσία θα παρασχεθεί στην Γαλλική εταιρία και το κόστος θα μετακυληθεί στην ελληνική.
2-Δικαίωμα χρήσης του σήματος (ενοίκιο) από την Γαλλική προς την Ελληνική.
3-Διάφορες προωθητικές ενέργειες που θα γίνουν στην αλλοδαπή για την ενίσχυση του αριθμού τουριστών στην Ελλάδα.
4-Διάφορα έξοδα διοικητικής και οργανωτικής λειτουργίας που έχουν να κάνουν με την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας του γραφείου στην Ελλάδα.
Ερώτημα
Εάν η γαλλική θα τιμολογήσει με ΦΠΑ και πού οφείλεται να αποδοθεί ο ΦΠΑ.
Εάν για το ποσό χρήσης του σήματος από την ελληνική θα παρακρατηθεί φόρος δικαιωμάτων.

Κατηγορία: 

Κατασκευή αποθήκης σε ιδιόκτητο οικόπεδο και έκπτωση του Φ.Π.Α. των δαπανών κατασκευής

Ερώτηση 1778
07.12.20
Μπορεί να αγοράσει οικόπεδο επαγγελματίας για κατασκευή πρώτης κατοικίας χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο; Εάν ναι μπορεί παράλληλα να κατασκευάσει αποθήκη η οποία θα χρησιμοποιηθεί για έδρα της επιχείρησης του; Επίσης ποια είναι η διαδικασία για να εκπέσει ο ΦΠΑ κατασκευής σε περίπτωση που προχωρήσει το παραπάνω;

Κατηγορία: 

Υπαγωγή μεταχειρισμένων αγαθών στο άρθρο 39α

Ερώτηση 1773
20.11.20
Βάση του αρ.39α του ν. 2859/2000 τα παρακάτω: -Κινητά τηλέφωνα: «85171200».- Κονσόλες για παιχνίδια: «95045000»- Ταμπλέτες ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητοί υπολογιστές: «84713000» απαλλάσσονται του Φ.Π.Α., όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υποκείμενος στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του. Η ερώτηση μου είναι ή εξής: η εφαρμογή του αρ.39α ισχύει και για καινούργια και για μεταχειρισμένα προϊόντα ή στα μεταχειρισμένα ισχύει κάτι άλλο;
Σας ευχαριστώ πολύ, αναμένω προς απάντηση σας.

Κατηγορία: 

Παροχή υπηρεσιών σχετικές με εμπορική έκθεση

Ερώτηση 1763
21.10.20
Σε έκθεση που γίνεται στην Ελλάδα θα συμμετέχει και μία εταιρία από το Βέλγιο. Η Ελληνική εταιρία που συμμετέχει στην έκθεση έχει πληρώσει 5.000,00 ευρώ και τον αναλογούντα ΦΠΑ. Τιμολογεί την Βελγική εταιρία με το ποσό των 2.000,00 ευρώ. θα επιβαρυνθεί το τιμολόγιο των 2.000,00 με ΦΠΑ ή όχι;

Διευκρίνιση:
H βέλγικη εταιρία είναι προμηθεύτρια της ελληνικής εταιρίας. H ελληνική εταιρία θα εκθέσει εμπορεύματα στην Ελλάδα της βέλγικης εταιρίας –τα οποία έχει αγοράσει- και θα πληρώσει το κόστος της έκθεσης 5.000,00 συν ΦΠΑ.
H βέλγικη αναλαμβάνει μέρος του κόστους της έκθεσης, και για τον σκοπό αυτό η ελληνική θα εκδώσει Τ.Π.Υ. προς την βέλγικη με περιγραφή συμμετοχή σε έξοδα εκθέσεως αξίας 2.000,00 ευρώ.
H ερώτηση είναι εάν οι 2.000,00 ευρώ θα επιβαρυνθούν με ΦΠΑ.

Κατηγορία: 

Ανέγερση κτίσματος σε οικόπεδο τρίτου με δαπάνες του μισθωτή και πώληση του ακινήτου σε τρίτο

Ερώτηση 1756
09.10.20
Γεια σας
Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών ενοικίαση τουριστικών καταλυμάτων μικρής διαρκείας ανέγειρε οικοδομή τουριστικών καταλυμάτων για την άσκηση της δραστηριότητας της. Η οικοδομή έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο τρίτου με μισθωτήριο άνω των εννέα χρόνων. Για τις εργασίες αυτές έχει πάρει και επιστροφή ΦΠΑ παγίων, από την αρμόδια ΔΟΥ.
Τα κτίρια αυτά χρησιμοποιήθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο στη δραστηριότητα της επιχείρησης (ενοικίαση τουριστικών καταλυμάτων για μικρή χρονική διάρκεια).
Στο δεύτερο έτος χρήσης των συγκεκριμένων κτιριακών παγίων, παρουσιάστηκε αγοραστής γι’ αυτά. Δεδομένου ότι ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου συναινεί στην πώληση αυτή:
Α) Ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν;
Β) Θα επιβληθεί ΦΠΑ στην πώληση;
Γ) Πως θα φορολογηθεί και σε ποιον θα επιβληθεί ο φόρος από την διαφορά Αξία Πώλησης - Αξία Ανέγερσης;
Δ) Θα εφαρμοστεί καταβολή του ΦΠΑ βάση pro-rata;

Κατηγορία: 

Παροχή ηλεκτρονικής υπηρεσίας για δημιουργία ιστοσελίδας

Ερώτηση 1747
29.09.20
Ατομικός επιχειρηματίας υπόχρεος σε ΦΠΑ με δραστηριότητα προγραμματιστή έχει κάνει πλατφόρμα δημιουργίας ιστοσελίδας. Δηλαδή, οι πελάτες μπορούν και δημιουργούν τη δική τους ιστοσελίδα μέσω τυποποιημένων βημάτων και η ατομική επιχείρηση τους χρεώνει μηνιαία προμήθεια συντήρησης. Οι πελάτες είναι κυρίως από Γ’ χώρες αλλά και από την ΕΟΤ. Στην τιμολόγηση σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να χρεώσει ΦΠΑ και σε ποιες όχι; Οι πελάτες είναι και ιδιώτες και επιχειρήσεις. Τι γίνεται σε περίπτωση που η ατομική επιχείρηση πάρει απαλλαγή ΦΠΑ λόγω τζίρου;

Κατηγορία: 

Σελίδες