×

Επικοινωνία

×

Βραχυχρόνια μίσθωση Airbnb από επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων

Ερώτηση 1535
09.08.19
Επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων έχει πελάτες από airbnb, η οποία απέστειλε ένα έντυπο με το ονόματα και τα ποσά των κρατήσεων. Τι καταχωρεί στο βιβλίο εσόδων – εξόδων; Το συγκεκριμένο έντυπο ή πρέπει να κόψει ο υπόχρεος ΤΠΥ; Θεωρείται ενδοκοινοτική η πράξη αυτή και πώς διαχειρίζεται;

Κατηγορία: 

Συντελεστής ΦΠΑ για μεταφορά επιβατών-πελατών τουριστικού γραφείου με ναυλωμένο σκάφος

Ερώτηση 1512
04.07.19
Με τι συντελεστή ΦΠΑ (0%, 13%, 24%) πρέπει να χρεώσει σε άλλο τουριστικό γραφείο για τη μεταφορά επιβατών-πελατών τουριστικού γραφείου με ναυλωμένο σκάφος και για ταξίδι σε άλλο νησί, που υπάρχει αεροδρόμιο, και που δεν υπάρχει κανονικό δρομολόγιο πλοίου της γραμμής.
Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας.

Κατηγορία: 

Αγρότες

Ερώτηση 1502
18.06.19
Αγρότης του κανονικού καθεστώτος επιθυμεί να προχωρήσει σε ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων με σκοπό την τυποποίηση και παρασκευή μελιού και οινοποίησης -εμφιάλωσης κρασιού με την δημιουργία οινοποιείου.
Σχετικά θα ήθελα να με ενημερώσετε στα εξής:
1. Υπάρχει δυνατότητα επιστροφής του ΦΠΑ των δαπανών ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων (παρ.4 αρ.33 του κώδικα ΦΠΑ) και με ποια πρακτική διαδικασία; Πρέπει πριν τις εργασίες ανέγερσης να δηλωθεί ο ΚΑΔ: 41202001;
2. Επίσης σχετικά με το ΦΠΑ των λοιπών επενδυτικών αγαθών (μηχανήματα, εξοπλισμός κλπ.) υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής του ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.34 του κώδικα ΦΠΑ; Εναλλακτικά υπάρχει δυνατότητα επιστροφής του ΦΠΑ όπως παραπάνω (παρ.4 αρ.33 του κώδικα ΦΠΑ); Υπάρχει κάποιος περιορισμός σε περίπτωση που έχει ληφθεί παλαιότερα τέτοια απαλλαγή για αγροτικά μηχανήματα;
3. Η επιλογή ένταξης των επενδύσεων αυτών σε πρόγραμμα LEADER επηρεάζει την δυνατότητα επιστροφής – απαλλαγής ;
4. Ως προς την φορολογία των νέων δραστηριοτήτων, αυτές θα αντιμετωπίζονται πλέον διαφορετικά ως εμπορικές και παραγωγικές, ξεχωριστά από την αγροτική δραστηριότητα που ως τώρα αφορά μόνο την πώληση προϊόντων παραγωγής του που τα διαθέτει απευθείας μέσω λαϊκών αγορών ή σε τρίτους εμπόρους επιτηδευματίες;
Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Διακανονισμός παγίων

Ερώτηση 1501
18.06.19
Καλησπέρα,
Οικοδομική επιχείρηση ανέγειρε ακίνητο του άρθρου 6 του κώδικα Φ.Π.Α με σκοπό την πώληση. Το 2016 εκμεταλλεύεται το ακίνητο αυτό ως τουριστικό κατάλυμα, με γνωστοποίηση στη ΔΟΥ ότι το ακίνητο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως τουριστικό κατάλυμα (δεν αποδόθηκε Φ.Π.Α αυτοπαράδοσης, λόγω εκμετάλλευσής του σε φορολογητέα δραστηριότητα.). Το 2019 αποφασίζει να πωλήσει το ως άνω ακίνητο και το ερώτημα που γεννάται είναι τι ποσό Φ.Π.Α οφείλει να καταβάλλει στην εφορία (5ετής διακανονισμός Φ.Π.Α παγίου) 2/5 ή 1/5; Αναμένω την απάντησή σας και παρακαλώ πολύ όπως μου γνωστοποιήσετε αναλυτικά τις Εγκυκλίους και τους Νόμους στους οποίους θα βασιστεί η απάντησή σας.

Κατηγορία: 

Τριγωνικές συναλλαγές

Ερώτηση 1493
18.06.19
Ανώνυμη ελληνική εμπορική εταιρεία κατ’ εντολή πελάτη της (εφοδιαστή πλοίου) με έδρα στις ΗΠΑ παραδίδει αγαθό
α) Σε πλοίο το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά
β) Σε εταιρεία Logistics στην Πορτογαλία η οποία θα παραδώσει το αγαθό σε πλοίο που βρίσκεται σε λιμάνι εκεί.
- Το τιμολόγιο το οποίο εκδίδει προς τον πελάτη της στις ΗΠΑ πρέπει να έχει ΦΠΑ?
- Με ποια έγγραφα κατοχυρώνεται η Ανώνυμη εταιρεία ότι το αγαθό πουλήθηκε σε Τρίτη χώρα και όχι εντός α) Ελλάδος β) χωράς ΕΕ

Κατηγορία: 

Αναστολή καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά επενδυτικού αγαθού (τρακτέρ) από αγρότη

Ερώτηση 1491
21.05.19
Αγρότης κανονικού καθεστώτος αιτήθηκε το 2015 να απαλλαχθεί από την καταβολή Φ.Π.Α.,
κατά την αγορά γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ). Δόθηκε η βεβαίωση για την απαλλαγή του
και αγοράστηκε το τρακτέρ χωρίς να καταβληθεί Φ.Π.Α.
Κατόπιν και μετά την υποβολή της άδειας κυκλοφορίας (Φεβρουάριος 2016), διαπιστώθηκε ότι το τρακτέρ αγοράσθηκε με παρακράτηση κυριότητας και εξοφλήθηκε από τον αγρότη τον Νοέμβριο του 2017, κατά παράβαση των διατάξεων της ΠΟΛ 1005/1992.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής :
α).καταλογίζεται παράβαση και επιστρέφεται από τον αγρότη ο Φ.Π.Α. που το 2015 δεν κατέβαλε, κατά την αγορά;
β).αν ναι, υπολογίζεται και καταλογίζεται και πρόστιμο ίσο με το 50% του Φ.Π.Α. που αναλογούσε κατά την αγορά του επενδυτικού αγαθού;

Κατηγορία: 

Έσοδα παροχής υπηρεσιών καμπινγκ

Ερώτηση 1488
20.05.19
Σας παρακαλώ να με ενημερώσετε σχετικά με τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία πώλησης ενός camping, το συντελεστή ΦΠΑ και τα δημοτικά τέλη. Π.χ. έσοδα διαμονής ποια θεωρούνται (άτομα, οχήματα,...); η παροχή ρεύματος, το πλυντήριο ρούχων -ή- λοιπές υπηρεσίες τί ΦΠΑ έχουν και αν έχουν δημοτικά τέλη.

Κατηγορία: 

Μη απαλλαγή από τον ΦΠΑ της αγοράς και παράδοσης σκαφών αναψυχής

Ερώτηση 1486
16.05.19
Ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο, ένας από τους ΚΑΔ, είναι η εμπορία σκαφών. Μπορεί να πάρει απαλλαγή ΦΠΑ για την αγορά σκαφών, ως αγορά παγίων ή όχι; Έχει δικαίωμα να τα πουλήσει κατευθείαν σε κάποια Ο.Ε., η οποία έχει ως αντικείμενο, υπηρεσίες εκμίσθωσης σκαφών, πάλι με απαλλαγή ΦΠΑ ως αγορά παγίων;
Έχει εφαρμογή το άρθρο 27, περ. α’ της παρ.1 του 2859/2000;
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, από επιχείρηση που εμπορεύεται (λιανικώς) μεταχειρισμένα Ι.Χ.

Ερώτηση 1483
16.05.19
ΙΚΕ που έχει αντικείμενο εργασιών έως τώρα την υπηρεσία αποστολής εμπορευμάτων για επιχειρήσεις (logistics) ,ξεκινά την εισαγωγή και πώληση μεταχειρισμένων (ειδικό καθεστώς άρθρου 45) Ι.Χ. αυτοκινήτων σε ιδιώτες (λιανική). Το ερώτημα μου είναι: Απαλλάσσεται του φορολογικού μηχανισμού ως οντότητα με διπλογραφικό σύστημα τήρησης των βιβλίων της. (ΠΟΛ.1002/2014) ή όχι.

Κατηγορία: 

Κωδικός 401 δήλωσης ΦΠΑ

Ερώτηση 1481
16.04.19
Καλημέρα θα ήθελα να ρωτήσω για αγρότισσα ειδικού καθεστώτος που έγινε από 1/1/19 κανονικού καθεστώτος και έχει πιστωτικό υπόλοιπο από μετάταξη σε ποιον κωδικό θα το μεταφέρω στην περιοδική ΦΠΑ; Γιατί το βάζω στον 401 και δεν μου το παίρνει σωστό.

Κατηγορία: 

Σελίδες