×

Επικοινωνία

×

Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση εγγυοδοσίας

Ερώτηση 1335
09.10.18
Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος και συνταξιούχος του Δημοσίου επίσης, από το 2014, λόγω Τζίρου (Ακαθάριστων Εσόδων), άνω των 15.000,00 ευρώ, εντός της διαχειριστικής χρήσης 2018, υποχρεούται να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς από 1/1/2019. Το ερώτημα είναι εάν αντιμετωπίσει πρόβλημα περικοπής της σύνταξης ή υποχρέωσης ασφάλισης στον ΟΓΑ, λόγω ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Κατηγορία: 

Επέκταση εγγύησης καλής λειτουργίας

Ερώτηση 1319
24.09.18
Εταιρεία η οποία είχε αναθέσει σε Ελληνική εταιρεία την κατασκευή ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, απευθύνθηκε στον Γερμανό κατασκευαστή των φ/β πανέλλων προκειμένου να επεκταθεί η εγγύηση λειτουργίας των πανέλλων από τα 6 στα 10 χρόνια.
Ο Γερμανός κατασκευαστής των πανέλλων δέχτηκε την επέκταση της εγγύησης και τιμολογεί την Ελληνική για την επέκταση της εγγύησης λειτουργίας.
Η συγκεκριμένη επέκταση της εγγύησης πως αντιμετωπίζεται φορολογικά, ως παροχή υπηρεσίας;
Θα δηλωθεί στις ενδοκοινοτικές και εάν ναι ως τι, ως αγαθό ή ως υπηρεσία;
Μήπως ανήκει στην κατηγορία των απαλλασσόμενων πράξεων του ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Υπαγωγή σε ΦΠΑ υπηρεσιών εκπαίδευσης και έκπτωση του ΦΠΑ δαπανών από σχολή οδηγών

Ερώτηση 1309
03.09.18
Θα ήθελα να γνωρίζω αν υπόκεινται σε ΦΠΑ τα μαθήματα που πραγματοποιεί μια σχολή οδηγών καθώς επίσης οι πράξεις οι οποίες κάνει για αγορά αυτοκίνητου, ή προγράμματα και τα τυχόν έξοδα αν εκπίπτει το ΦΠΑ ή αν το ΦΠΑ πάει στα έξοδα της επιχείρησης.

Κατηγορία: 

Ενδοκοινοτική απόκτηση βιομάζας (pellet) από αγρότη ειδικού καθεστώτος – Φ.Π.Α.

Ερώτηση 1307
29.08.18
Αγρότης ειδικού καθεστώτος, αγοράζει μονός του pellet από Βουλγαρία για καύσιμο σε ξηραντήριο καπνού (χωρίς ΦΠΑ).
Υποχρεούται σε υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ, για την πληρωμή του (μη συμψηφιζόμενο) ή υπάγεται στις εξαιρέσεις του ν.2859/2000, άρθρο 11 παρ. 2 και είναι απλά έξοδο;

Κατηγορία: 

Ειδικό καθεστώς μεταπωλητών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων – Εφαρμογή τεκμηρίων

Ερώτηση 1301
29.08.18
Επιτηδευματίας που έχει ήδη ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα ΚΑΦΕΝΕΙΟ, θέλει να εμπορεύεται και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
Από την τοπική εφορία μας πίεσαν να βάλουμε τον ΚΑΔ 45114905 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1) Δηλώνουμε στη μεταβολή το πεδίο ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α. 36α
2) Τηρεί ειδικό βιβλίο για τις συναλλαγές αυτές;
3) Απαλλάσσεται για τις πωλήσεις που θα κάνει προς ιδιώτες, από την έκδοση ΑΛΠ από ταμειακή μηχανή;
4) Αν αγοράσει ένα Ι.Χ. και το μεταβιβάσει στο όνομα του μέχρι να πουληθεί, θα επιβαρυνθεί με τεκμήριο διαβίωσης;


Έσοδα από υπεκμίσθωση ακινήτου, επιδότηση και δημιουργία κλάσματος Pro-rata. – Χαρακτηρισμός δραστηριότητας ως παρεπόμενης.

Ερώτηση 1282
18.07.18
Εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα και συναφείς δευτερεύουσες δραστηριότητες, έχει στην ίδια χρήση έσοδα από υπεκμίσθωση ακινήτου και επίσης λαμβάνει επιχορήγηση-επιδότηση ΕΣΠΑ.
Διευκρινίζουμε ότι η εκμίσθωση ακινήτων δεν συμπεριλαμβάνεται στον καταστατικό σκοπό της εταιρείας.
Έστω ότι έχουμε ακαθάριστα έσοδα από παροχή υπηρεσιών (πράξεις φορολογητέες) 34.000,00 ευρώ, έσοδα από υπεκμίσθωση 6.500,00 ευρώ και επιχορήγηση 120.000,00 ευρώ.
Στην παραπάνω περίπτωση πρέπει να συμπεριλάβουμε στον παρονομαστή του κλάσματος της Pro-rata τα έσοδα από υπεκμίσθωση και την επιχορήγηση ή όχι;
Πότε το εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτων χαρακτηρίζεται ως παρεπόμενη πράξη και δεν το συμπεριλαμβάνουμε στον παρανομαστή του κλάσματος;
Ποια είναι τα κριτήρια χαρακτηρισμού μίας δραστηριότητας ως παρεπόμενης για σκοπούς ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Μη επιστροφή προκαταβολής από επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων

Ερώτηση 1279
16.07.18
Πελάτης αλλοδαπός έστειλε το 2017 προκαταβολή 500€ σε επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων για την διαμονή που θα πραγματοποιούνταν τον Απρίλιο του 2018.
Για κάποιους λόγους ο πελάτης δεν προσήλθε και η προκαταβολή δεν θα επιστραφεί.
1) Θεωρείται το ποσό αυτό εισόδημα και φορολογείται;
2) Υπάγεται σε ΦΠΑ; Αν όχι έχει χαρτόσημο και τι ποσοστό;
3) Τι παραστατικό πρέπει να εκδοθεί;

Κατηγορία: 

Έκπτωση ΦΠΑ επί δωρεάς προς αθλητικό σωματείο

Ερώτηση 1268
04.07.18
Είμαστε Α.Ε. και θα δώσουμε Δωρεά περίπου 5000 euro σε Ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο για να συμμετάσχει σε επίσημους Πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες. Το ποσό θα καλύπτει ακριβώς τα έξοδα αποστολής - διαμονής στο ξενοδοχείο για 5 ημέρες. Το ξενοδοχείο θα εκδώσει τιμολόγιο προς το Σωματείο. Το Σωματείο θα εκδώσει Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών πλέον ΦΠΑ προς την εταιρεία μας. Το ερώτημα είναι: Με ποιές προϋποθέσεις θα εκπέσουμε το Φ.Π.Α. αυτού του Τιμολογίου?

Κατηγορία: 

Μεταφορές εργαζομένων της εταιρείας μέσω συνεταιρισμού ΤΑΞΙ

Ερώτηση 1269
28.06.18
Έχουμε ένα συνεταιρισμό ταξί ο οποίος αποτελείται από 100 μέλη. Έχω τα εξής θέματα:
1) Ο συνεταιρισμός αναλαμβάνει την μεταφορά προσωπικού ενός εργοστασίου. Τι στοιχεία πρέπει να εκδοθούν από το συνεταιρισμό (τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας;) προς το εργοστάσιο;
2) Και τι στοιχεία φορολογικά πρέπει να εκδοθούν από τους ταξιτζήδες προς τον συνεταιρισμό; (Το ταξίμετρο πρέπει να είναι σε λειτουργία).
3) Οι μηνιαίες συνδρομές των μελών του συνεταιρισμού Ταξί υπόκεινται σε ΦΠΑ; Σε φορολογία υπόκεινται; (συνδρομές)
Σχετικά με το πρώτο ερώτημα σας αναφέρω ότι τα ταξί θα κάνουν τη μεταφορά μετά από ειδοποίηση του κέντρου της μέσω ραδιοσυχνότητας σε όποιο μέλος είναι διαθέσιμο. Ο συνεταιρισμός δεν έχει αυτοσκοπό το κέρδος, σκοπός είναι η εξυπηρέτηση των μελών δηλαδή ένα δρομολόγιο των 100 ευρώ συμφωνία του συνεταιρισμού με το εργοστάσιο θα το δώσει στον ταξιτζή μέλος της 100 ευρώ. (τι στοιχεία πρέπει να εκδοθούν; κ από ποιους θα γίνουν συμφωνητικά; (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ;
4) Επίσης η διαφήμιση που κάνει κάποιος μέσω συνεταιρισμού (ηχητικό μήνυμα στην αναμονή όταν τηλεφωνεί ο πελάτης για διαθέσιμο ταξί) σε τι τέλη υπόκεινται ή δεν υπόκεινται;

Κατηγορία: 

Δαπάνες επέκτασης σε ακίνητο τρίτου από το μισθωτή

Ερώτηση 1266
22.06.18
Εταιρεία που εκμεταλλεύεται ακίνητα, ενοικιάζει ένα ακίνητο- οικία στο οποίο ο ιδιοκτήτης έχει άδεια για επέκταση.
Ο ιδιοκτήτης έχει ξεκινήσει την επέκταση με άδεια στο όνομα του.
Η εταιρεία συνάπτει ιδιωτικό συμφωνητικό και θα έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του ακίνητου.
Στην συμφωνία υπάρχει ορός που λέει ότι η εταιρεία είναι υποχρεωμένη με δικά της έξοδα να αποπερατώσει το ακίνητο.
Το ερώτημα είναι, τα έξοδα θα εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας ενώ η άδεια είναι στο φυσικό πρόσωπο;
Εάν όχι , ο ΦΠΑ των διάφορων εξόδων θα εκπίπτει;

Κατηγορία: 

Σελίδες