×

Επικοινωνία

×

Κωδικός 401 δήλωσης ΦΠΑ

Ερώτηση 1481
16.04.19
Καλημέρα θα ήθελα να ρωτήσω για αγρότισσα ειδικού καθεστώτος που έγινε από 1/1/19 κανονικού καθεστώτος και έχει πιστωτικό υπόλοιπο από μετάταξη σε ποιον κωδικό θα το μεταφέρω στην περιοδική ΦΠΑ; Γιατί το βάζω στον 401 και δεν μου το παίρνει σωστό.

Κατηγορία: 

Υποχρεωτική μετάταξη νέου αγρότη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

Ερώτηση 1471
08.04.19
Νέος αγρότης ο οποίος ανήκει στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, μέσα στο 2018 έλαβε επιδότηση 16.000 ευρώ. Πρέπει να μεταταχθεί υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ή θα παραμείνει στο ειδικό καθεστώς λόγω του ότι είναι νέος αγρότης;

Κατηγορία: 

Τόπος φορολογίας ιατρικών υπηρεσιών

Ερώτηση 1475
08.04.19
Έλληνας γιατρός (ελεύθερος επαγγελματίας) προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ασθενείς ασφαλιστικών εταιριών της Γερμανίας, Πολωνίας, Σερβίας. Στο τέλος του μήνα εκδίδει τα τιμολόγια στις ασφαλιστικές εταιρίες ανάλογα με τα παραστατικά που έχει εξετάσει.
Υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο VIES, μια και δεν είναι υπόχρεος σε ΦΠΑ;
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Πιστωτικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας η οποία παρασχέθηκε σε προηγούμενη χρήση

Ερώτηση 1422 (διευκρίνηση)
05.04.19
Σχετικά με την ερώτηση 1422 θα ήθελα να επιβεβαιώσω τα εξής:
- Δεν καταχωρώ το πιστωτικό την 13/12/18 που έχει εκδοθεί
- Το καταχωρώ το 2016 (την ημ/νια εκδοσης του αρχικού τιμολογίου) και κάνω τροποποιητική ΦΕ
- Υποβάλλω τροποποιητική ΦΠΑ το 2016
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Κατηγορία: 

Εγγραφές εισαγωγής σε απλογραφικά και δήλωση ΦΠΑ

Ερώτηση 1468
05.04.19
Καλημέρα σας, θα ήθελα να σας υποβάλλω το εξής ερώτημα:
Έχω τιμολόγιο αγοράς από Τουρκιά, το τιμολόγιο αναφέρει ποσόν σε λίρες Τουρκίας 7.588,84 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 1.241,35 ευρώ. Το Τ.Π.Υ. από τον εκτελωνιστή αναφέρει:
Δασμοί & φόροι 1241,33 ευρώ με Φ.Π.Α. 297,92 ευρώ.
Διάφορα έξοδα εκτελωνισμού, χωρίς Φ.Π.Α., 15,00 ευρώ.
Ένσημα 10,00 ευρώ.
ΕΕΠΑ 10,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 2,40 ευρώ.
Αμοιβή γραφείου 40,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 9,60 ευρώ.
Θα ήθελα να ρωτήσω ποιες εγγραφές θα κάνω σε απλογραφικά βιβλία και ποιοι κωδικοί στο έντυπο ΦΠΑ θα ενημερωθούν.
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Τρόπος έκπτωσης δαπανών πρακτορείου ΟΠΑΠ

Ερώτηση 1458
19.03.19
Πρακτορείο ΟΠΑΠ σαν έσοδα έχει τις εκκαθαρίσεις από τις προμήθειες που εκδίδονται στο τέλος του χρόνου. Σαν έξοδα έχει ΔΕΗ – ΟΤΕ - ενοίκια - διάφορα τιμολόγια με ΦΠΑ - διάφορα έξοδα με ΦΠΑ με ΑΛΠ.
Πώς θα καταχωρίσουμε τα έξοδα αυτά στα βιβλία και στο ΦΠΑ; Πχ. 200 + ΦΠΑ 48 = 248 σύνολο. Θα εκπέσει όλο το ποσό σαν έξοδο; Στην περιοδική ΦΠΑ δεν θα φανεί πουθενά; Στο Ε3 όλο το ποσό;

Κατηγορία: 

Υποχρέωση τήρησης βιβλίου κοστολογίου από εταιρεία που αγόρασε ημιτελής κατοικίες από τον αρχικό κατασκευαστή

Ερώτηση 1457
18.03.19
Εταιρεία με αντικείμενο εργασιών ανέγερση και πώληση ακινήτων θα πωλήσει ημιτελής κατοικίες με ΦΠΑ διότι η άδεια έχει εκδοθεί μετά την 01/01/2006. Τις κατοικίες αυτές θα τις αγοράσει άλλη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών εκμετάλλευση τουριστικών κατοικιών. Τα ερωτήματα είναι αν η εταιρεία που θα αγοράσει τις ημιτελής κατοικίες θα έχει την υποχρέωση να τηρήσει βιβλίο κοστολογίου και να υποβάλει το έντυπο του απολογιστικού κόστους όταν αποπερατωθούν οι κατοικίες;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση αξίας αντιπαροχής που αναγράφεται στο ειδικό στοιχείο παράδοσης κτισμάτων

Ερώτηση 1456
18.03.19
Κατασκευαστική εταιρεία Ο.Ε, με απλογραφικά βιβλία, ανεγείρει πολυκατοικία από το 2012 με το σύστημα της αντιπαροχής. Το 2018 παρέδωσε διαμερίσματα στους οικοπεδούχους αξίας 150.000,00 ευρώ με το ειδικό στοιχείο παράδοσης κτισμάτων. Το ποσό των 150.000,00 ευρώ αποτελεί ακαθάριστο εισόδημα (τζίρο) για την φορολογία εισοδήματος; Θα συμπεριληφθεί στο Ε3 το ποσό 150.000,00;

Κατηγορία: 

Τριγωνικές συναλλαγές

Ερώτηση 1450
13.03.19
Ελληνική εταιρία αγοράζει εμπορεύματα από Γερμανία με σκοπό να τα μεταπωλήσει σε διαχειρίστριες εταιρίες πλοίων συνήθως Ελληνικές εταιρίες (διαχειρίστριες)
Αρκετά συχνά τα εμπορεύματα δεν έρχονται μέσα στην Ελλάδα αλλά παραδίδονται απ’ ευθείας σε άλλα κράτη μέλη και παραλαμβάνονται εκεί (για λογαριασμό της διαχειρίστριας) από αποθήκες με σκοπό αργότερα να φορτωθούν σε πλοία.
Σε παλαιότερο ερώτημά μου (No 880 στις15/02/2017 υποερώτημα Νο 3) είχαμε συμπεράνει ότι το πλέον τυπικό στην περίπτωση αυτή είναι να αποκτήσουμε εμείς ΑΦΜ στο κράτος μέλος αυτό που γίνεται η παράδοση και έπειτα να πραγματοποιούμε την πώληση σύμφωνα με το εκεί καθεστώς (χρέωση ΦΠΑ ή απαλλαγή λόγω εξαγωγής σε πλοίο) ειδάλλως δεν θεωρείται ενδοκοινοτική
Επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα να αποκτήσουμε φορολογικό εκπρόσωπο σε όλα αυτά τα κράτη μέλη δεν τα χειριζόμασταν ως ενδοκοινοτική.
Σε μία ερμηνεία όμως του άρθρου 15 από ένα άρθρο διαβάζω το παρακάτω :
"Κατά παρέκκλιση από τον ανωτέρω κανόνα, η ενδοκοινοτική απόκτηση θεωρείται ότι πραγματοποιείται στην Ελλάδα, ακόμη και στην περίπτωση που δε διαπιστώνεται άφιξη των αγαθών εντός του εσωτερικού της χώρας, εφόσον ο αποκτών διαθέτει ΑΦΜ-ΦΠΑ στην Ελλάδα και δεν αποδεικνύει ότι τα αγαθά αυτά φορολογήθηκαν σε άλλο κράτος - μέλος, όπου πράγματι έγινε η άφιξή τους.
Η ρύθμιση αυτή έχει σκοπό να διασφαλίσει το σύστημα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και να υποχρεώσει τους συναλλασσόμενους να χρησιμοποιούν το σωστό αριθμό φορολογικού τους μητρώου, όταν διενεργούν αποκτήσεις αγαθών από άλλο κράτος - μέλος."
Οπότε το τελικό μου ερώτημα είναι ότι εφόσον δεν υπάρχει αντιπρόσωπος που παραλαμβάνει σε αυτές τις χώρες , δεν είναι η πιο σωστή ενέργεια να τις περιλαμβάνω στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις μου εδώ στην Ελλάδα τις αγορές μου από Γερμανία?
Είμαι διασφαλισμένος φορολογικά στην περίπτωση αυτή?

Κατηγορία: 

Μίσθωση ακινήτου με Φ.Π.Α. και δεκαετής διακανονισμός

Ερώτηση 1449
26.02.19
Επιχείρηση αγοράζει ακίνητο στο οποίο θα γίνουν εργασίες με σκοπό την μίσθωση του με ΦΠΑ σε άλλη επιχείρηση.
Ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στις δαπάνες αυτές, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1180/2013, διακανονίζεται στην 10ετία ενώ δικαίωμα έκπτωσης υπάρχει μόνο για τα έτη που υπολείπονται για τη συμπλήρωση της πενταετίας από την έναρξη χρησιμοποίησής του.
Ερώτημα 1ο:
Έστω ότι η μίσθωση ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο ΦΠΑ των δαπανών μπορεί να συμψηφιστεί με το ΦΠΑ των εσόδων, εξ ολοκλήρου από την αρχή ή πρέπει να γίνεται κατά 1/5 για κάθε έτος μέχρι τη συμπλήρωση της 5ετίας;
Ερώτημα 2ο:
Εάν μετά την 5ετία, δεν έχει συμψηφιστεί ολόκληρο, παραγράφεται; (όπως ορίζει ο ΚΦΔ αρθ.42 παρ.4 παραγραφή ΦΠΑ στην 5ετία πλέον αντί για 3ετία)

Κατηγορία: 

Σελίδες