×

Επικοινωνία

×

Συμπληρωματικός ΦΠΑ από το τελωνείο, φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση.

Ερώτηση 1552
08.10.19
Καλημέρα και καλό μήνα. Παρακαλώ θα ήθελα μια συμβουλή στο εξής θέμα: την 17/07/2019 επιδόθηκε, μετά από έλεγχο τελωνείου σε διασαφήσεις εισαγωγών από Κίνα, εντολή απόδοσης επί πλέον ΦΠΑ, διότι θεωρήθηκε χαμηλή η δασμολογική αξία των αγαθών που εισήχθησαν από την Κίνα. Η επιχείρηση, σε συνεργασία με τον εκτελωνιστή και την αρμόδια υπηρεσία του τελωνείου που έκανε τον έλεγχο, απέδωσε το συμπληρωματικό ΦΠΑ, ύψους 9.741,75. Σε επικοινωνία που είχαμε μας είπαν ότι αυτό το ΦΠΑ που αποδόθηκε μπορεί να συμψηφιστεί μέσα στο έτος σαν ΦΠΑ αγορών. Η ερώτηση είναι πως θα αποτυπωθεί το ποσό και πού; (βιβλία ή στην περιοδική δήλωση κωδικό 402;) Να διευκρινίσουμε ότι η επιχείρηση είναι ΟΕ με διπλογραφικά βιβλία. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

Κατηγορία: 

Επιστροφή ΦΠΑ δαπανών σε χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ερώτηση 1553
07.10.19
Ελληνική επιχείρηση, υποκείμενη σε ΦΠΑ, πραγματοποιεί δαπάνες σε χώρα της ΕΕ. Στα τιμολόγια που λαμβάνει, επιβαρύνεται με το ΦΠΑ της συγκεκριμένης χώρας (πχ Γερμανία). Ποια είναι η διαδικασία για την αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ μέσω του Ελληνικού Κράτους; Για ποιες δαπάνες, δύναται η Ελληνική Εταιρεία, να υποβάλλει αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Είσπραξη δικηγορικής αμοιβής με δικαστική απόφαση

Ερώτηση 1549
20.09.19
Με Κοινή Απόφαση του άλλοτε Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργού Οικονομικών κηρύχθηκαν απαλλοτριωτέα 195 ακίνητα στα πλαίσια της Κατασκευής του Φράγματος Τριανταφυλλιάς στον Νομό Φλώρινας. Για τον προσδιορισμό της Οριστικής Μονάδας προσέφυγαν στο κατά τόπο αρμόδιο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας 149 αιτούντες. Η σχετική Αίτηση εκδικάστηκε στις 6.10.2010 και επ’ αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 25/2011 Απόφαση του, η οποία επιδίκασε στους αιτούντες, ως αποζημίωση των ακινήτων τους το ποσό των 3.096.967,73 ευρώ. Η Απόφαση μάλιστα αυτή δημοσιεύτηκε στις 25.2.2011 αλλά η καθαρογραφή της έγινε λίγο αργότερα. Αντίγραφο αυτής ελήφθη το 2013 προκειμένου να καθορισθούν και να παρακατατεθούν από το Δημόσιο τόσο το ποσό των αποζημιώσεων για καθένα από τους 149 αιτούντες όσο και οι αμοιβές των Δικηγόρων, που τους εκπροσώπησαν. Μεταξύ των Δικηγόρων αυτών ήταν και ο πελάτης μου. Την δική του αμοιβή την προσδιόρισε στο ποσό των 38.056,77 ευρώ και την παρακατέθεσε υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2015. Πρόκειται να εισπράξω με επιταγή που θα εκδώσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επ’ ονόματι μου εντός του Σεπτεμβρίου του 2019.
Α) Η σχετική απόδειξη θα πρέπει να κοπεί και στους 149 αιτούντες; Ή μόνο σε ένα όπως συνέβη με την έκδοση του τριπλοτύπου της παράστασης στο ακροατήριο;
Β) Επειδή θα εκδώσω τώρα το παραστατικό προκειμένου να εισπράξω την αμοιβή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων υπάρχει παράβαση επειδή η υπόθεση εκδικάσθηκε σε προγενέστερο χρόνο από τον χρόνο είσπραξης της αμοιβής;
Γ) Επειδή στην εκκαθάριση που θα μου αποστείλει ο Δικηγορικός Σύλλογος ο ΦΠΑ θα υπολογιστεί επί της αμοιβής προ κρατήσεων δηλαδή επί της αμοιβής που προσδιόρισε το δικαστήριο;

Κατηγορία: 

Παροχή ιατρικών υπηρεσιών μέσω τηλεδιάσκεψης

Ερώτηση 1546
20.09.19
Εταιρία ΙΚΕ με κύρια δραστηριότητα «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», έχει σχεδιάσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω web (software) αλλά και μέσω κινητού τηλεφώνου (application) η οποία θα μπορεί ουσιαστικά να συνδέει έναν ασθενή με έναν ιατρό (σε πρώτη φάση αναφέρομαι σε Έλληνα ασθενή καθώς και Έλληνα ιατρό) για διάγνωση μέσω teleconference (τηλεδιάσκεψη).
Η λειτουργία της πλατφόρμας προς κατανόησή σας θα είναι η εξής: θα μπαίνει ο ασθενής κάνοντας εγγραφή στην πλατφόρμα και θα επιλέγει τον αντίστοιχο ιατρό (ο οποίος και αυτός θα έχει κάνει την αντίστοιχη εγγραφή) με τον οποίο θέλει να έρθει σε επικοινωνία και αφού προγραμματιστεί από τα δύο μέρη η ακριβής ώρα και ημέρα της συνεδρίας μεταξύ ασθενή και ιατρού θα πραγματοποιείται η τηλεδιάσκεψη.
Τα ερωτήματά μου είναι τα παρακάτω και αφορούν ως επί το πλείστον την αντιμετώπιση του ΦΠΑ (η παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, που ενεργείται από πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ) καθώς και την ορθή έκδοση των παραστατικών για τις κινήσεις που αναλύω παρακάτω.
1. Για κάθε συνεδρία ο ασθενής θα τοποθετεί μέσω τραπέζης 17 ευρώ στον IBAN της ΙΚΕ από τα οποία τα 2 ευρώ θα είναι η προμήθεια της Εταιρείας ΙΚΕ και τα υπόλοιπα 15 θα είναι η αμοιβή του Ιατρού.
2. Αφού ολοκληρωθεί η συνεδρία θα περάσουν τα χρήματα στον Ιατρό και συγκεκριμένα 13 ευρώ διότι 2 ευρώ θα είναι η προμήθεια που θα χρεώνεται στον Ιατρό αυτήν την φορά.
3. Με ποιον τρόπο θα μπορέσω να κρατήσω την απαλλαγή του Ιατρού από την χρέωση του ΦΠΑ στην υπηρεσία που θα προσφέρει στον ασθενή εφόσον τα χρήματα θα περάσουν πρώτα από τον IBAN της ΙΚΕ; Διότι θα είναι μεγάλο αντικίνητρο για τον Ιατρό να μπει σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εκδίδοντας αυτός Τιμολ. Παρ. Υπηρ με ΦΠΑ προς την ΙΚΕ για να πληρωθεί αν δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να εκδώσει κατευθείαν στον ασθενή Απδ. Παρ. Υπηρ. χωρίς ΦΠΑ.
Οποιαδήποτε πρόταση ή σκέψη προς την ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των παραπάνω κινήσεων θα σας παρακαλούσα να τις παραθέσετε.

Κατηγορία: 

Βραχυχρόνια μίσθωση Airbnb από επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων

Ερώτηση 1535
09.08.19
Επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων έχει πελάτες από airbnb, η οποία απέστειλε ένα έντυπο με το ονόματα και τα ποσά των κρατήσεων. Τι καταχωρεί στο βιβλίο εσόδων – εξόδων; Το συγκεκριμένο έντυπο ή πρέπει να κόψει ο υπόχρεος ΤΠΥ; Θεωρείται ενδοκοινοτική η πράξη αυτή και πώς διαχειρίζεται;

Κατηγορία: 

Συντελεστής ΦΠΑ για μεταφορά επιβατών-πελατών τουριστικού γραφείου με ναυλωμένο σκάφος

Ερώτηση 1512
04.07.19
Με τι συντελεστή ΦΠΑ (0%, 13%, 24%) πρέπει να χρεώσει σε άλλο τουριστικό γραφείο για τη μεταφορά επιβατών-πελατών τουριστικού γραφείου με ναυλωμένο σκάφος και για ταξίδι σε άλλο νησί, που υπάρχει αεροδρόμιο, και που δεν υπάρχει κανονικό δρομολόγιο πλοίου της γραμμής.
Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας.

Κατηγορία: 

Αγρότες

Ερώτηση 1502
18.06.19
Αγρότης του κανονικού καθεστώτος επιθυμεί να προχωρήσει σε ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων με σκοπό την τυποποίηση και παρασκευή μελιού και οινοποίησης -εμφιάλωσης κρασιού με την δημιουργία οινοποιείου.
Σχετικά θα ήθελα να με ενημερώσετε στα εξής:
1. Υπάρχει δυνατότητα επιστροφής του ΦΠΑ των δαπανών ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων (παρ.4 αρ.33 του κώδικα ΦΠΑ) και με ποια πρακτική διαδικασία; Πρέπει πριν τις εργασίες ανέγερσης να δηλωθεί ο ΚΑΔ: 41202001;
2. Επίσης σχετικά με το ΦΠΑ των λοιπών επενδυτικών αγαθών (μηχανήματα, εξοπλισμός κλπ.) υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής του ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.34 του κώδικα ΦΠΑ; Εναλλακτικά υπάρχει δυνατότητα επιστροφής του ΦΠΑ όπως παραπάνω (παρ.4 αρ.33 του κώδικα ΦΠΑ); Υπάρχει κάποιος περιορισμός σε περίπτωση που έχει ληφθεί παλαιότερα τέτοια απαλλαγή για αγροτικά μηχανήματα;
3. Η επιλογή ένταξης των επενδύσεων αυτών σε πρόγραμμα LEADER επηρεάζει την δυνατότητα επιστροφής – απαλλαγής ;
4. Ως προς την φορολογία των νέων δραστηριοτήτων, αυτές θα αντιμετωπίζονται πλέον διαφορετικά ως εμπορικές και παραγωγικές, ξεχωριστά από την αγροτική δραστηριότητα που ως τώρα αφορά μόνο την πώληση προϊόντων παραγωγής του που τα διαθέτει απευθείας μέσω λαϊκών αγορών ή σε τρίτους εμπόρους επιτηδευματίες;
Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Διακανονισμός παγίων

Ερώτηση 1501
18.06.19
Καλησπέρα,
Οικοδομική επιχείρηση ανέγειρε ακίνητο του άρθρου 6 του κώδικα Φ.Π.Α με σκοπό την πώληση. Το 2016 εκμεταλλεύεται το ακίνητο αυτό ως τουριστικό κατάλυμα, με γνωστοποίηση στη ΔΟΥ ότι το ακίνητο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως τουριστικό κατάλυμα (δεν αποδόθηκε Φ.Π.Α αυτοπαράδοσης, λόγω εκμετάλλευσής του σε φορολογητέα δραστηριότητα.). Το 2019 αποφασίζει να πωλήσει το ως άνω ακίνητο και το ερώτημα που γεννάται είναι τι ποσό Φ.Π.Α οφείλει να καταβάλλει στην εφορία (5ετής διακανονισμός Φ.Π.Α παγίου) 2/5 ή 1/5; Αναμένω την απάντησή σας και παρακαλώ πολύ όπως μου γνωστοποιήσετε αναλυτικά τις Εγκυκλίους και τους Νόμους στους οποίους θα βασιστεί η απάντησή σας.

Κατηγορία: 

Τριγωνικές συναλλαγές

Ερώτηση 1493
18.06.19
Ανώνυμη ελληνική εμπορική εταιρεία κατ’ εντολή πελάτη της (εφοδιαστή πλοίου) με έδρα στις ΗΠΑ παραδίδει αγαθό
α) Σε πλοίο το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά
β) Σε εταιρεία Logistics στην Πορτογαλία η οποία θα παραδώσει το αγαθό σε πλοίο που βρίσκεται σε λιμάνι εκεί.
- Το τιμολόγιο το οποίο εκδίδει προς τον πελάτη της στις ΗΠΑ πρέπει να έχει ΦΠΑ?
- Με ποια έγγραφα κατοχυρώνεται η Ανώνυμη εταιρεία ότι το αγαθό πουλήθηκε σε Τρίτη χώρα και όχι εντός α) Ελλάδος β) χωράς ΕΕ

Κατηγορία: 

Αναστολή καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά επενδυτικού αγαθού (τρακτέρ) από αγρότη

Ερώτηση 1491
21.05.19
Αγρότης κανονικού καθεστώτος αιτήθηκε το 2015 να απαλλαχθεί από την καταβολή Φ.Π.Α.,
κατά την αγορά γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ). Δόθηκε η βεβαίωση για την απαλλαγή του
και αγοράστηκε το τρακτέρ χωρίς να καταβληθεί Φ.Π.Α.
Κατόπιν και μετά την υποβολή της άδειας κυκλοφορίας (Φεβρουάριος 2016), διαπιστώθηκε ότι το τρακτέρ αγοράσθηκε με παρακράτηση κυριότητας και εξοφλήθηκε από τον αγρότη τον Νοέμβριο του 2017, κατά παράβαση των διατάξεων της ΠΟΛ 1005/1992.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής :
α).καταλογίζεται παράβαση και επιστρέφεται από τον αγρότη ο Φ.Π.Α. που το 2015 δεν κατέβαλε, κατά την αγορά;
β).αν ναι, υπολογίζεται και καταλογίζεται και πρόστιμο ίσο με το 50% του Φ.Π.Α. που αναλογούσε κατά την αγορά του επενδυτικού αγαθού;

Κατηγορία: 

Σελίδες