×

Επικοινωνία

×

ΦΠΑ αυτοπαράδοσης

Ερώτηση 1251
12.06.18
Εταιρεία χονδρικού εμπορίου καταναλωτικών ειδών, υπογράφει συμφωνητικό με πελάτη της (καφετέρια), σύμφωνα με το οποίο:
1. O πελάτης παραλαμβάνει με το ξεκίνημα της συνεργασίας δωρεάν ποσότητα (ανάγκες περίπου 1 μηνός) εμπορευμάτων. Επιπλέον η εταιρεία του χρησιδανείζει πάγιο εξοπλισμό ο οποίος είναι αναγκαίος για την πώληση των προϊόντων.

Κατηγορία: 

Τόπος παροχής υπηρεσίας επισκευής και μίσθωσης οχημάτων – Ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσίας και παράδοση αγαθών

Ερώτηση 1245
31.05.18
Επιχειρήσεις χωρών της ευρωπαϊκής ζώνης έχουν μεταξύ τους συνεργασία. Οι απορίες είναι οι εξής:
1. Όταν η υπηρεσία (επισκευή οχήματος) παρέχεται στην Ελλάδα, στην καθαρή αξία ΤΠΥ προστίθεται ΦΠΑ ή όχι; Τι γίνεται όταν η ελληνική επιχείρηση παρέχει την επισκευή στην έδρα της ευρωπαϊκής επιχείρησης;
2. Όταν η υπηρεσία επισκευής συνοδεύεται από τοποθέτηση ανταλλακτικών, ομοίως η καθαρή αξία των ανταλλακτικών επιβαρύνεται με ΦΠΑ, είτε στην Ελλάδα αν τοποθετούνται εδώ, είτε στην αλλοδαπή έδρα, αν γίνει η τοποθέτησή τους εκεί;
3. Τέλος, έστω υπάρχει και υπηρεσία π.χ. ενοικιάσεως Φ.Ι.Χ. σε ευρωπαϊκή επιχείρηση με την χρήση του φορτηγού από την ευρωπαϊκή επιχείρηση εντός της ελληνικής επικράτειας. Στην έκδοση ΤΠΥ ενοικίασης Φ.Ι.Χ. εντός της Ελλάδας από την αλλοδαπή επιχείρηση, προστίθεται ΦΠΑ ή όχι;

Κατηγορία: 

Απόδοση ΦΠΑ τιμολογίου-εκκαθάρισης που έχει λάβει αγρότης ειδικού καθεστώτος

Ερώτηση 1246.
28.05.18
Αγρότης ειδικού καθεστώτος που έχει λάβει εκκαθαρίσεις (τιμ) από την αγορά, εμπεριέχουν όμως ΦΠΑ, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή έκτακτης περιοδικής στον χρόνο που ορίζει ο νομοθέτης για τις έκτακτες;

Κατηγορία: 

Επιστροφή ΦΠΑ σε επιχείρηση με έδρα σε κ-μ της Ε.Ε. που πραγματοποιεί δαπάνες στην Ελλάδα.

Ερώτηση 1239.
22.05.18
Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας (η εταιρεία εδρεύει σε χώρα της ΕΕ) ιδρύεται στην ΕΛΛΑΔΑ.
Σε περίπτωση που το υποκατάστημα δεν θα ασκεί δραστηριότητα (δεν θα έχει έσοδα) αλλά μόνο έξοδα όπως έξοδα μισθοδοσίας, διάφορα λειτουργικά έξοδα κλπ., τι γίνεται με το ΦΠΑ των δαπανών το οποίο σωρεύεται.
Έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση επιστροφής και να το λάβει πίσω από το ελληνικό δημόσιο;
Συνδέεται το θέμα της επιστροφής του ΦΠΑ των εξόδων με τον ΚΑΔ που δηλώνει κατά την ίδρυση του το ίδιο ή με το αντικείμενο δραστηριότητας της αλλοδαπής εταιρείας;
Στην περίπτωση δηλαδή που η δραστηριότητα της εταιρείας στην αλλοδαπή είναι δραστηριότητα απαλλασσόμενη του ΦΠΑ, η εγκατάσταση που έχει στην αλλοδαπή και η οποία δεν έχει έσοδα, δικαιούται να αιτηθεί της επιστροφής του ΦΠΑ των εξόδων με τα οποία επιβαρύνεται η λειτουργία της στην ΕΛΛΑΔΑ;

Κατηγορία: 

Έκπτωση ΦΠΑ υπηρεσιών οδικής βοήθειας έναντι συνδρομής – Δεν επηρεάζει την ορθή εφαρμογή του νόμου τυχόν προηγούμενη λάθος απόφαση ή πρακτικής της Διοίκησης

Ερώτηση 1238.
18.05.18
Κοινοποιήθηκε εντολή έλεγχου σε Ετερόρρυθμη Εταιρεία με δραστηριότητα οδική βοήθεια. Η εταιρία αιτείται επιστροφής ΦΠΑ από το Δ’ τρίμηνο του 2014 χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι οι εκταμιεύσεις που έχουν γίνει συμψηφίζονται με διάφορες οφειλές της εταιρίας (επί το πλείστον με φόρο εισοδήματος καθώς όλα αυτά τα έτη υπάρχουν καθαρά κέρδη)
Σε συνεργασία με το τμήμα ΦΠΑ της αρμόδιας ΔΟΥ το έτος 2014 μας βεβαίωσαν προφορικώς (άλλη φορά δεν ξανακάνω το λάθος να δέχομαι προφορικές απαντήσεις αλλά θα τους βάζω να υπογράφουν) ότι δικαιούμαστε επιστροφή φπα. Επειδή όμως η πολυπλοκότητα και η ασάφεια των νόμων έχει φθάσει σε τέτοιο βαθμό θεώρησα ότι έπρεπε να διερευνηθεί περισσότερο, δυστυχώς όμως καθησυχάστηκα διότι με ενημέρωσαν ότι δεν χρειάζεται να το ψάξω άλλο γιατί αν εκταμιευθεί μια φορά σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο λάθος στην ερμηνεία των νόμων.
Η συγκεκριμένη εταιρία εκδίδει τιμολόγια άνευ φπα συμφώνα με την ΠΟΛ.1083/10 (δηλαδή ασφαλιστική ή οδική βοήθεια, μεταβιβάζει τις συνδρομές σε άλλη επιχείρηση, η οποία αναλαμβάνει, έναντι συνδρομής, να παρέχει υπηρεσίες οδικής βοήθειας σε περίπτωση βλάβης του οχήματος του συνδρομητή της ασφαλιστικής ή οδικής βοήθειας.)
Στην περίπτωση αυτή απαλλάσσεται η αμοιβή (συνδρομή) που λαμβάνει η εταιρία παροχής οδικής βοήθειας από την ασφαλιστική εταιρία (είναι ακριβώς η περίπτωση της Ε.Ε.)
Αντίθετα όταν δεν πρόκειται για παροχή οδικής βοήθειας έναντι συνδρομής εκδίδει τιμολόγια με ΦΠΑ.
Στη συγκεκριμένη Ε.Ε το 99% των εκροών της είναι άνευ ΦΠΑ διότι προέρχεται από υπηρεσίες οδικής βοήθειας καθώς τις μεταβίβαζαν τις συνδρομές ασφαλιστικές ή συναφείς εταιρίες.
Βρισκόμαστε στο 2018 και ο αρμόδιος ελεγκτής αναφέρει ότι δεν έπρεπε καν να αιτηθούμε επιστροφή διότι δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών εφόσον ο λήπτης του στοιχείου δεν είναι εγκαταστημένος εκτός της Κοινότητας (σελ. 528 ΦΠΑ Δ. Σταματόπουλο, συμπεράσματα του άρθρου 22). Εδώ να αναφέρω ότι για την επιστροφή ΦΠΑ μου ζητούσαν φωτοτυπία τα Τιμολόγια των εκροών και λίστα στα οποία διέκρινες ξεκάθαρα ότι το ΑΦΜ και ο αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας.
Το αποτέλεσμα είναι να ζητούν από το 2014 όλο το ΦΠΑ που επιστράφηκε στην εταιρία και φυσικά με όλες τις προσαυξήσεις χωρίς να αναφερθεί πουθενά το δικό τους μερίδιο ευθύνης, απλώς αναφέροντας μου ότι η πολυπλοκότητα και η ασάφεια των νόμων οδήγησε σε εσφαλμένη ερμηνεία τους υπαλλήλους της εφορίας. Θα ήθελα τα φώτα σας και αν μπορώ να ενεργήσω με κάποιον τρόπο διότι το ποσό που αιτήθηκε η εταιρία και ζητάει πίσω ο έλεγχος είναι περίπου 90.000,00 ευρώ.

Κατηγορία: 

Χρόνος μετάταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, επιχείρησης που υπερβαίνει το όριο τζίρου κατά το άρθρο 39

Ερώτηση 1215.
12.04.18
Επιχείρηση, ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων, έχει απαλλαγή ΦΠΑ για το ημερολογιακό έτος 2017, λόγω χαμηλού τζίρου κάτω των 10.000 ευρώ. Η απαλλαγή συνεχίζεται στο τρέχων φορολογικό έτος και έστω το καλοκαίρι του 2018 τα φετινά έσοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό των 10.000 ευρώ.
Α) Η απαλλαγή συνεχίζεται ως 31/12/2018 και πρέπει να πάμε στο Μητρώο της ΔΟΥ την 2/1/2019 ή μήπως οι συγκεκριμένες ενέργειες πρέπει να γίνουν αντίστοιχα το καλοκαίρι 2018;
Β) Υπάρχουν διαφορετικές ενέργειες για τις ατομικές επιχειρήσεις και διαφορετικές για τα νομικά πρόσωπα με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία; Πότε πρέπει να γίνει η άρση της απαλλαγής;

Κατηγορία: 

Υπαγωγή σε ΦΠΑ της εκμετάλλευσης κυλικείου από πολιτιστικό σύλλογο

Ερώτηση 1211.
12.04.18
Θα ιδρυθεί ένας πολιτιστικός σύλλογος , ο οποίος στο καταστατικό του εκτός από τους σκοπούς - δραστηριότητες του συλλόγου θα έχει σαν σκοπό και την εκμετάλλευση κυλικείου, αλλά χωρίς να είναι δηλωμένος στο μητρώο της εφορίας, λόγω του ότι είναι στις προθέσεις του συλλόγου αυτή η δραστηριότητα αλλά δεν ασκείται ακόμη. Το ερώτημα είναι αν ο σύλλογος θα υπάγεται σε ΦΠΑ ή όχι.

Κατηγορία: 

Εκμίσθωση χώρου από νομικό πρόσωπο σε εταιρία κινητής τηλεφωνίας για εγκατάσταση κεραίας

Ερώτηση 1192.
23.03.18
Ξενοδοχειακή μονάδα εκμισθώνει στο χώρο της ταράτσας 1 τ.μ. για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα εκμισθώνει στο υπόγειο χώρο 12 τ.μ. και δωμάτιο στον τελευταίο όροφο του κτιρίου για την εγκατάσταση του εξοπλισμού της κεραίας από την εταιρία κινητής τηλεφωνίας. Το μίσθωμα καταβάλλεται ετησίως.
Υπάρχει υποχρέωση έκδοσης παραστατικού για την παραπάνω πράξη ή θεωρείται εισόδημα από ακίνητα, έχει χαρτόσημο 3,6% και αρκεί η κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό;


Έκπτωση ΛΑΓΗΕ που παρασχέθηκε με πιστωτικό τιμολόγιο σε επόμενος έτος και αφορά προηγούμενα έτη

Ερώτηση 1181.
21.03.18
Εταιρεία με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας με μοναδικό πελάτη τον ΛΑΓΗΕ, υποχρεούται να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο για ηλεκτρική ενέργεια την οποία πώλησε σε χρήσεις πριν το 2017 λόγω επανυπολογισμού της τιμής πώλησης.
Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά και φορολογικά το ποσό για το οποίο θα πρέπει να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο;
Υποχρεούται να προβεί σε υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ και Εισοδήματος καθώς και Ισολογισμών για τις προηγούμενες χρήσεις ή το αντιμετωπίζει μόνο στην χρήση στην οποία εκδόθηκε το πιστωτικό τιμολόγιο;


Πώληση τρακτέρ

Ερώτηση 1169.
02.03.18
Αγρότης του ειδικού καθεστώτος πουλάει το τρακτέρ του. Η πώληση έχει υπεραξία; Αγοραστής είναι επιτηδευματίας με αντικείμενο εργασιών ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων και παράλληλα έχει αγροτικές δραστηριότητες (Καλλιέργεια πορτοκαλιών). Το Τιμολόγιο Αγοράς για την αγορά αγαθών που θα εκδώσει θα έχει χαρτόσημο; Αν ναι πόσο; 1,2% ή 3,6%;


Σελίδες