×

Επικοινωνία

×

Τρόπος έκπτωσης (ΦΠΑ και φορολογία εισοδήματος) δαπανών ανέγερσης κτίσματος από το μισθωτή, σε μισθωμένο ακίνητο κυριότητας τρίτου

Ερώτηση 1121.
18.12.17
Ενοικιαστής (ατομική επιχείρηση) προβαίνει σε κατασκευή εντός του χώρου που ενοικιάζει η οποία είναι πρόσθετη και θα αφαιρεθεί με την λήξη της μίσθωσης. Η κατασκευή αυτή αποτελείται από μπετό - σίδερα - ειδικό γυαλί και αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων (η ενοικιάστρια επιχείρηση είναι ενεχυροδανειστήριο). Δεδομένου ότι τα εναπομείναντα χρόνια ενοικίασης βάσει συμβολαίου είναι 8, ερωτάται αν η ενοικιάστρια επιχείρηση δικαιούται να εκπέσει το ΦΠΑ της δαπάνης αυτής η οποία δαπάνη επαναλαμβάνω δεν αποτελεί προσθήκη ή βελτίωση του ακινήτου αλλά θα αφαιρεθεί όταν παραδοθεί το ακίνητο (εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες της συγκεκριμένης επιχείρησης) και να χειριστεί την κατασκευή αυτή ως πάγιο αποσβένοντάς την σε 8 έτη που είναι η υπόλοιπη διάρκεια της μίσθωσης.


ΦΠΑ στην μίσθωση ακινήτου από υπεκμισθωτή – δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών catering σεμιναρίου.

Ερώτηση 1115.
13.12.17
Εταιρεία παροχής υπηρεσιών "ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" παρέχει υπηρεσίες ενοικίασης αιθουσών για συνεδριάσεις, ενοικίασης χώρου για έδρα επιχειρήσεων, παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών π.χ. γραμματειακής υποστήριξης, τηλεφώνων, ενοικίαση αιθουσών για διεξαγωγή σεμιναρίων κτλ.
Η συγκεκριμένη εταιρεία που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες μισθώνει τον χώρο (δεν είναι ιδιοκτήτρια του ακινήτου) και στην συνέχεια είτε τον υπεκμισθώνει σε άλλες εταιρείες για να τον δηλώνουν ως έδρα ή ως εγκατάσταση.
Τα ερωτήματα που θέλω να θέσω είναι τα εξής.

  1. Μπορεί η υπεκμισθώτρια αντί για επιβολή χαρτοσήμου στο ενοίκιο να χρεώνει ΦΠΑ;
  2. Στις περιπτώσεις που οργανώνει εκδηλώσεις π.χ. σεμινάρια στα οποία χρεώνει ΦΠΑ στην υπηρεσία, για τα έξοδα που επιβαρύνουν τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις, και αναφέρομαι κυρίως σε έξοδα catering (φαγητό, καφέδες, αναψυκτικά) μπορεί να συμψηφίζει το ΦΠΑ αυτών των εισροών ή θα τον αντιμετωπίζει και αυτόν σαν έξοδο;
Κατηγορία: 

Παραγελλιοδοχική πώληση ελαιολάδου από αγρότη μέσω συνεταιρισμού

Ερώτηση 1109.
04.12.17
Συνεταιρισμός πουλάει ελαιόλαδο για λογαριασμό των παραγωγών και εκδίδει τιμολόγιο πώλησης. Ο αγοραστής του εκδίδει απαλλακτικό ΦΠΑ. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει ο Συνεταιρισμός προκειμένου να εκδώσει εκκαθάριση σε παραγωγό ειδικού καθεστώς και να δεχθεί τιμολόγιο πώλησης από τον παραγωγό κανονικού καθεστώς χωρίς να αποδώσει Φ.Π.Α.

Κατηγορία: 

Χρέωση ΦΠΑ σε υπηρεσία, εταιρία γερμανική

Ερώτηση 1105.
24.11.17
Θα ήθελα να ρωτήσω εταιρία με επάγγελμα εκθεσιακές εφαρμογές πραγματοποιεί (υπηρεσία) κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου το οποίο είναι στην Ελλάδα αλλά για πελάτη - εταιρία Γερμανική ή Βουλγαρική.
Στην συγκεκριμένη υπηρεσία θα χρεωθεί ΦΠΑ 24%;

Κατηγορία: 

Παραγραφή-Μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου

Ερώτηση 1094.
20.11.17
Ατομική επιχείρηση έχει κάνει έναρξη στο 2013, από 30/09/2014 έχει συνεχώς πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ. Η ερώτηση είναι στο αν μπορεί να μεταφέρει το πιστωτικό υπόλοιπο (στο 2018) και αν όχι πότε πρέπει να το διαγράψει.

Κατηγορία: 

Ειδικό καθεστώς άρθρου 39α καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών

Ερώτηση 1092.
17.11.17

Ατομική επιχείρηση πώλησης και συντήρησης υπολογιστών που αγοράζει από διάφορους προμηθευτές υπολογιστές μεταξύ των οποίων και από συγκεκριμένη αλυσίδα (Γερμανός) η οποία δεν του χρεώνει ΦΠΑ, μπορεί να πουλήσει φορητό υπολογιστή σε υποκείμενο στο ΦΠΑ χωρίς να του χρεώσει ΦΠΑ βάσει του άρθρου 39α;

Κατηγορία: 

Παραγγελιοδοχικές πωλήσεις αγροτών ειδικού καθεστώτος

Ερώτηση 1097.
10.11.17
Έμπορος πουλάει αγροτικά προϊόντα για λογαριασμό αγρότη ειδικού καθεστώτος.
Στην εκκαθάριση που εκδίδει προς τον αγρότη, πέραν της προμήθειας του για την πώληση των προϊόντων, επιβάλλει ΦΠΑ στην αξία των προϊόντων.
Οι πωλήσεις των εν λόγω αγροτών υπάγονται στο ΦΠΑ και πώς ο αγρότης ειδικού θα αποδώσει τον ΦΠΑ που εισέπραξε;

Κατηγορία: 

Συντελεστής ΦΠΑ στη πώληση ελαιοπυρήνα

Ερώτηση 1088.
09.11.17
Με ποιόν συντελεστή ΦΠΑ γίνεται η πώληση ελαιοπυρήνα μετά από επεξεργασία ελαιόκαρπου από τον παραγωγό στο ελαιοτριβείο και από το ελαιοτριβείο προς πυρηνελαιουργείο;

Κατηγορία: 

ΦΠΑ κατά την πώληση σε ιδιώτες κατοίκους αλλοδαπής

Ερώτηση 1085.
09.11.17
Φωτογράφος τιμολογεί καλλιτεχνικές φωτογραφίες, μεγάλης αξίας, σε ιδιώτες κατοίκους αλλοδαπής. Η παράδοση γίνεται είτε με ταχυδρομική αποστολή είτε επί τόπου στο εσωτερικό της χώρας. Οι συναλλαγές αυτές επιβαρύνονται με ΦΠΑ και στις δύο περιπτώσεις;
Σε περίπτωση απαλλαγής ΦΠΑ ποιες είναι οι κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να γίνουν;

Κατηγορία: 

Κόστος οικοδομής και ΦΠΑ

Ερώτηση 1081.
31.10.17
Οικοδομοτεχνική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία και αντικείμενο δραστηριότητας ανέγερση και πώληση κατοικιών, κατασκευάζει νέα κατοικία με οικοδομική άδεια που εκδόθηκε το 2011, έναρξη κατασκευής 15/01/2017, στη συνέχεια την 02/10/2017 πωλήθηκε με συμβόλαιο έναντι τιμήματος 180.000,00 για το οποίο πληρώθηκε φόρος μεταβίβασης, το τίμημα αφορά την κατοικία ολοκληρωμένη η οποία θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2018.
Ερώτημα 1ο :
Πως θα υπολογίσω το κέρδος από την συγκεκριμένη κατοικία αφού δεν θα έχω το συνολικό κόστος μέχρι το τέλος της χρήσης, το οποίο θα έχω κατά την ολοκλήρωση το 2018, πως θα συνταχθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος;
Ερώτημα 2ο :
Ως προς το ΦΠΑ, σε ποιες περιπτώσεις η πώληση ακινήτου επιβαρύνεται με ΦΠΑ και ποιες όχι, τα υλικά κατασκευής έχουν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ, και έχει δημιουργηθεί πιστωτικό υπόλοιπο, πως θα το χειριστώ εάν η πώληση είναι χωρίς ΦΠΑ;
Ερώτημα 3ο :
Εκτός από το συμβόλαιο χρειάζεται να εκδοθεί κάποιο παραστατικό από την επιχείρηση για των πώληση του ακινήτου;


Σελίδες