×

Επικοινωνία

×

Τριγωνική πώληση αγαθών που εξέρχονται από φορολογική αποθήκη μεταξύ καρτών μελών της Ε.Ε.

Ερώτημα 1 user2444
21.02.20
Ατομική επιχείρηση που εδρεύει στην Ελλάδα, συμφωνεί να αγοράσει εμπορεύματα από την Τσεχία.
Τα εμπορεύματα βρίσκονται στις ελεύθερες φορολογικές αποθήκες της Ολλανδίας με τόπο παράδοσης την Μεγάλη Βρετανία.
Τον πελάτη στην Μεγάλη Βρετανία θα τον τιμολογήσει η Ελληνική ατομική επιχείρηση.
Κατά την τιμολόγηση θα επιβάλει ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Τέλη χαρτοσήμου στις αποδείξεις πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών συλλόγων

Ερώτηση 1638
19.02.20
Α. Ποια εισοδήματα υπόκεινται σε χαρτόσημο; Και σε τι ποσοστό;
Β. Οι αποδείξεις εισπράξεις συνδρομών που εκδίδουν τα σωματεία (σύλλογοι) υπόκεινται σε χαρτόσημο;
Σας ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Ένταξη στο ειδικό καθεστώς «αφανούς αγρότη» ή μόνο λόγω κατοχής αγροτικού αυτοκινήτου

Ερώτηση 1636
19.02.20
1. α) Έχει καταργηθεί η έννοια του αφανούς αγρότη; Αν ναι, γιατί στο Ε3 εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα η ένδειξη του «ΑΦΑΝΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΔ»?
Β) Η ύπαρξη και μόνο αγροτικού αυτοκινήτου με υποχρεώνει να ενταχθώ στο ειδικό καθεστώς αγροτών;
γ) Αν έχω αγροτικό αυτοκίνητο πρέπει να γραφτώ στο ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ;
Σας ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας για επαγγελματική μίσθωση με ΦΠΑ και υποβολή του συμφωνητικού στις τριμηνιαίες καταστάσεις

Ερώτηση 1632
04.02.20
Ανώνυμη εταιρεία, μισθώνει ακίνητο σε άλλη Ανώνυμη εταιρεία, παρέχοντας της εξής υπηρεσίες, α) γραμματειακή υποστήριξη και β) διαχείριση κοινοχρήστων. Ο χώρος αποτελεί ενιαίο κτίσμα, όπου στεγάζονται συνολικά 15 ακόμη νομικές οντότητες. Έχει κοινή είσοδο για το κτίριο, στην είσοδο υπάρχει γραμματεία που εξυπηρετεί όλες τις εταιρείες και ο εκμισθωτής διαχειρίζεται τα κοινόχρηστα, τα οποία χρεώνει κάθε μήνα στον κάθε μισθωτή. Η ερώτηση είναι, αν το μισθωτήριο ή το συμβόλαιο θα αναρτηθεί βάση των τριμηνιαίων καταστάσεων ή βάση της υπηρεσίας "ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" εντός μηνός από την σύνταξη του μισθωτηρίου;
*σημείωση ότι κάθε μήνα εκδίδεται τιμολόγιο με ΦΠΑ από τον εκμισθωτή προς τον μισθωτή.

Κατηγορία: 

Αγορά ΕΙΧ ιδιώτη από εταιρεία ανακύκλωσης για καταστροφή

Ερώτηση 1631
04.02.20
Εταιρία ανακυκλώσιμων αγαθών αγοράζει από ιδιώτες ΕΙΧ αυτοκίνητα προς καταστροφή. Για την αγορά από τους ιδιώτες εκδίδει Τιμολόγιο Αγοράς. Το ερώτημα είναι αν οι πράξεις αυτές αντιμετωπίζονται ως πράξεις λήπτη (χρεοπίστωση στην δήλωση ΦΠΑ) ή εντάσσονται στην παρ. 4 του άρθρου 39α εφόσον ο πωλητής είναι ιδιώτης μη ενταγμένος στο ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Ενδοκοινοτική απόκτηση αυτοκινήτου και πώλησή του με το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους

Ερώτηση 1620
31.01.20
Καλησπέρα σας,
Πελάτης κάνει εισαγωγή μεταχειρισμένων από Ε.Ε στο περιθώριο κέρδους θα ήθελα να με ενημερώσετε για τα ποσά που θα πρέπει να συμπληρωθούν στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ.
Αγορά: 3.000 ευρώ
Δασμοί και λοιποί φόροι: 330,63
Ποσό πώλησης: 3.700
α) Θα πρέπει να αναγραφεί η τιμή αγοράς στις εισροές;
β) Το ποσό της αγοράς συν το ποσό του τέλους ταξινόμησης θα πρέπει να πάει στον 349;
γ) Επειδή η αγορά γίνεται από μάντρες η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται με μετρητά σε περίπτωση ελέγχου ενδέχεται να μην εκπέσουν οι αγορές;
δ) Έχει ευθύνη ο λογιστής άμα υπάρχει γραπτή Υ.Δ. από την επιχειρηματία ότι φέρει την ευθύνη για την απόδειξη των πληρωμών;
Διευκρινίσεις:
1) Οι προμηθευτές πουλάνε στο περιθώριο κέρδους με αντίστοιχη αναφορά πάνω στα τιμολόγια.
2) Στο τελωνείο δεν καταβάλετε ΦΠΑ
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Πότε σχηματίζεται το κλάσμα της pro rata

Ερώτηση 1624
30.01.20
Ξενοδοχειακή μονάδα έχει στη κυριότητα της ακίνητο λίγα μέτρα μακριά απ' την μονάδα το οποίο και εκμισθώνει σε τρίτο. Η πράξη αυτή δημιουργεί κλάσμα pro rata. Λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, έξοδα συντήρησης ή επέκτασης του μίσθιου γίνονται στο όνομα και ΑΦΜ του μισθωτή!! Ουσιαστικά το ξενοδοχείο δε πραγματοποιεί καμία δαπάνη για το εκμισθωμένο ακίνητο. Το ερώτημα είναι ποιες θα είναι οι κοινές εισροές για τη pro rata, υπάρχουν;

Κατηγορία: 

Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση χρηματικού βραβείου που δίνεται μέσω διαγωνισμού είτε σε νομικό είτε σε φυσικό πρόσωπο

Ερώτηση 1621
30.01.20
Πώς θα χειριστούμε φορολογικά χρηματικό έπαθλο (βραβείο) που δόθηκε από μία ΑΕ σε μία ΙΚΕ που η δεύτερη κέρδισε σε διαγωνισμό που διοργάνωσε η πρώτη. Τι φορολογικό στοιχείο θα κοπεί και από ποια από τις δύο εταιρείες;
Θα υπάρχει ΦΠΑ-παρακράτηση φόρου-χαρτοσήμου; Υπάρχει σύμβαση της εταιρείας που διοργάνωσε το διαγωνισμό και της νικήτριας που αναφέρει λεπτομέρειες για το βραβείο.
Στον ίδιο διαγωνισμό δόθηκε και χρηματικό έπαθλο σε ιδιώτη (με σύμβαση). Πώς θα το χειριστούμε αυτό (έκδοση στοιχείου-παρακράτηση φόρου-χαρτοσήμου-ασφαλιστικές εισφορές);


Έκδοση στοιχείων αποσταγματοποιού

Ερώτηση 1618
30.01.20
Αξιότιμοι κύριοι,
Αγρότης κανονικού καθεστώτος, ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών αλλά και στις υπηρεσίες αποσταγματοποιού για λογαριασμό τρίτων.
Ερωτήσεις:
α) Για τις υπηρεσίες αποσταγματοποιού για λογαριασμό τρίτων τι γίνεται όταν ο τρίτος τον εξοφλήσει σε είδος δηλαδή αντί να τον εξοφλήσει με μετρητά τον εξοφλήσει με αριθμό μπουκαλιών που έχει παραχθεί από την απόσταξη δικιάς τους παραγωγής; Για την συναλλαγή αυτή πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο αγοράς (συν χαρτόσημο 3,6%;)
β) Εφόσον ο ίδιος ο αγρότης έχει άδεια απόσταξης για δικιά του παραγωγή είναι υποχρεωτικό να εκδοθεί για αυτήν την πράξη κάποιο παραστατικό; Δεδομένου ότι για την υπηρεσία απόσταξης θα χρησιμοποιήσει κάποια έξοδα πχ καύσιμα, για λόγους τακτοποίησης ΦΠΑ θα πρέπει να εκδοθεί κάποιο ειδικό στοιχείο ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών;
γ) Ως προς την φορολογία εισοδήματος πως διαχειριζόμαστε έσοδα από ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών και αυτοπαράδοση αγαθών;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Κατηγορία: 

Ενδοκοινοτικές συναλλαγές επιχείρησης ενταγμένη στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων (άρθρο 39)

Ερώτηση 1617
30.01.20
Επιχείρηση ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ είναι ενταγμένη στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων του αρ. 39.
Για να εκδίδει τιμολόγια προς ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ εγκατεστημένο σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, πρέπει υποχρεωτικά στο Μητρώο να δηλώσει την διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και να λάβει ΑΦΜ - ΦΠΑ;
Στην προηγούμενη περίπτωση, στο τιμολόγιο θα αναγράφει «απαλλαγή με το αρ. 39» ή «αντίστροφη επιβάρυνση»;
Θα υποβάλλει καταστάσεις listing ενδοκοινοτικών παραδόσεων υπηρεσιών για το τιμολόγιο αυτό;
Αν λάβει αγαθά ή υπηρεσίες από υποκείμενο εγκατεστημένο σε χώρα της Ε.Ε. (πχ Γερμανία), μπορεί να τα αγοράσει από εκεί καταβάλλοντας και το γερμανικό Φ.Π.Α. (οπότε στην Ελλάδα δεν θα έχει άλλες υποχρεώσεις π.χ. απόδοσης με έκτακτη το Φ.Π.Α. ή καταστάσεις listing) ή θα πρέπει υποχρεωτικά να αγοράσει χωρίς Φ.Π.Α. και να το αποδώσει εδώ με έκτακτη δήλωση παράλληλα με την υποχρέωση υποβολής listing ενδοκοινοτικών αποκτήσεων;
Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά στο Μητρώο να δηλώσει την διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών «ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ή «ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ»;
Εν τέλη, το αρ. 39 έχει εφαρμογή μόνο για τις συναλλαγές εντός Ελλάδος και για τις συναλλαγές με υποκείμενο εγκατεστημένο στην Ε.Ε. εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις;

Κατηγορία: 

Σελίδες