×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

Ερώτηση 079.
Έγινε κατάσχεση χρημάτων στην τράπεζα για λογαριασμό της εφορίας. Η ερώτηση είναι, μπορούμε να πάρουμε πίσω κομμάτι των χρημάτων που κατάσχεσε η εφορία χωρίς να κάνουμε ρύθμιση στην εφορία;

Κατηγορία: 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Ερώτηση 078.
Παρακαλώ θα ήθελα από την επιστημονική ομάδα που επιμελήθηκε το βιβλίο ‘Πρακτικός οδηγός για τα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα νομικά Πρόσωπα’’ να μου απαντήσει στο ερώτημα μου που αφορά Μοναστήρι και τις φορολογικές του υποχρεώσεις ως προς τα έσοδα του ως ΝΠΔΔ

Έσοδα από εκμισθώσεις ακινήτων και αγροτεμαχίων.

Έσοδα από εισιτήρια εισόδου σε μουσείο της Mονής και περιήγηση σε αυτό

Παράλληλα έσοδα από βιβλιοπωλείο – εκθετήριο, το οποίο δηλώθηκε ως υποκατάστημα και αποδίδει ΦΠΑ – ενσωματώνει τα κέρδη του με Ε3 στο Φ 01-012

Κατηγορία: 

ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ (ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Ερώτηση 077.
Παρακαλώ πολύ για την άποψη σας, σχετικά με το κατωτέρω θέμα (Έχω ενημερώσει ήδη την Κα Κουβέλη.)

Εταιρία με έδρα την Μάλτα και αντικείμενο δραστηριότητας εκμετάλλευση επαγγελματικού-τουριστικού σκάφους έχει στην κυριότητα της ένα σκάφος. Προκειμένου να κάνει ναύλα στην Ελλάδα (επιβίβαση και αποβίβαση πελατών ) είναι υποχρεωμένη να δημιουργήσει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έτσι έχει φτιάξει υποκατάστημα με τη μορφή ΕΠΕ στην Ελλάδα και πήρε ΑΦΜ.

Ερωτάται

Κατηγορία: 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 41 ΠΟΛ.1116/24-04-14

Ερώτηση 076.
Ειδικό στοιχείο αγροτών άρθρο 41 ΠΟΛ.1116/24-04-14 Θα ήθελα σας παρακαλώ να μου απαντήσετε στην εξής ερώτηση:

-Αγρότης του κανονικού καθεστώτος πουλάει τα προϊόντα του και στις λαϊκές αγορές (ελιές). Για τις πωλήσεις σε λαϊκές χρησιμοποιεί ΦΤΜ , ενώ για τις πωλήσεις χονδρικώς εκδίδει ΤΠ. Βάσει της ΠΟΛ 1116/24-04-14 θα πρέπει να εκδίδει το ειδικό στοιχείο του άρθρου 41 για την παράδοση των αγροτικών προϊόντων από την αγροτική εκμετάλλευση στις λαϊκές.

Κατηγορία: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 959/1979

Ερώτηση 075.
Ναυτική εταιρεία του νόμου 959/1979 που εκμεταλλεύεται πλοίο (αλιευτικό) δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του νόμου 27/1975 (ΚΟΧ 63,54 , ΚΚΧ 33,65 , Ολικό μήκος 21,05μ) έχει για τη χρήση 2013 ενεργητικό: 436.000 κύκλο εργασιών 690.000 και για τη χρήση 2014 ενεργητικό 450.000 κύκλο εργασιών 950.000.

Παρακαλώ απαντήστε μας σύμφωνα με το νόμο 4308/2014 ( Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) αν από 01/01/2015 θα τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και γενικώς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το νόμο 4308/2014.

Κατηγορία: 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ο.Ε.) – Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ερώτηση 073.
Προσωπική εταιρία (Ο.Ε.) με αντικείμενο δραστηριότητας οινοποιείο-καλλιέργεια σταφυλιών, αγοράζει πρώτη ύλη(σταφύλια) από τους εταίρους της ομόρρυθμα μέλη οι οποίοι είναι αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

Α) Τα καθαρά κέρδη της εν λόγω εταιρίας (πώληση εμφιαλωμένου οίνου) θα φορολογηθούν ως εισόδημα από αγροτική εκμετάλλευση με συντελεστή 13% ή ως εισόδημα από εμπορική εκμετάλλευση με συντελεστή 26%.

Β) Έχει την δυνατότητα η εν λόγω εταιρία να έχει στην κατοχή της Φ.Ι.Χ. αγροτικής χρήσης;

Κατηγορία: 

ΟΡΙΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Ερώτηση 072.
Θα ήθελα να μάθω πότε αλλάζουμε κατηγορία βιβλίων από απλογραφικά σε διπλογραφικά. Το όριο παραμένει το ίδιο, 1.500.000 ευρώ, αλλά για να αλλάξουμε από απλογραφικά σε διπλογραφικά πρέπει το ανώτερο όριο να ξεπεραστεί για δύο συνεχόμενες χρήσεις;

Κατηγορία: 

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Ερώτηση 071.
Υπάρχει στη Γερμανία η εταιρεία Α με τη μορφή ΕΠΕ (Gmbh) και έχει εταίρους τούς Χ με 75% και Ψ με 25%. Οι εταίροι αποφασίζουν και ιδρύουν και στην Ελλάδα μια ΕΠΕ με την επωνυμία Β ΕΠΕ. Στην Ελληνική εταιρεία οι εταίροι συμμετέχουν με τα ίδια ποσοστά όπως και στη Γερμανική. Ο Χ με 75% και ο Ψ με 25%. Τα μοναδικά έσοδα για τη χρήση του 2014 της Ελληνικής ΕΠΕ προέρχονται από σύμβαση που έχει συναφθεί με τη Γερμανική ΕΠΕ.

Κατηγορία: 

Σελίδες