×

Επικοινωνία

×

Προσωπική εταιρεία εξαιρούμενη δήλωσης Ε.Φ.Α

Ερώτηση 1827
27.01.21
Σε συνέχεια της ερώτησης 1824, δεν ισχύουν οι εξαιρέσεις της παραγράφου 3γ άρθρο 15 του Ν.3091/2002: "Προσωπικές εταιρείες, εφόσον οι εταιρικές μερίδες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα";

Κατηγορία: 

Ο.Ε. υπόχρεη σε δήλωση Ε.ΦΑ.

Ερώτηση 1824
25.01.21
Ομόρρυθμη εταιρεία κατέχει ακίνητα τα οποία εκμισθώνει. Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται κυρίως από τα μισθώματα. Είναι υπόχρεη σε δήλωση Ε.Φ.Α.;

Κατηγορία: 

ΤΑΠ Νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Ερώτηση 1771
11.11.20
Φορολογούμενος έχει κάνει ρύθμιση αυθαίρετων χώρων μετά τη λήξη της δήλωσης στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ έχει κάνει την απαραίτητη διόρθωση στο Ε9 στο τώρα δηλαδή το 2020. Μπορεί να απευθυνθεί στον οικείο δήμο για την διόρθωση του ΤΑΠ τώρα και αν ναι. Θα έχει κάποιο πρόστιμο ή υπάρχει κάποια απόφαση όπου θα ανοίξει η πλατφόρμα εκ νέου;

Κατηγορία: 

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου ακινήτου από διαγνωστικό κέντρο

Ερώτηση 1655
05.03.20
ΑΕ (διαγνωστικό κέντρο) με αντικείμενο εργασιών την παροχή α/θμιας περίθαλψης τον Οκτώβριο 2017 αγόρασε 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες τις οποίες τις χρησιμοποιεί από τον Σεπτέμβριο του 2018 ως έδρα της.
Το Φεβρουάριο 2020 αγοράζει και τις δύο εναπομείνασες στο κτίριο οριζόντιες ιδιοκτησίες με αποτέλεσμα ολόκληρο το οικοδόμημα να ανήκει σ’ αυτή.
Η εταιρεία στο καταστατικό της δεν έχει αντικείμενο που να αναφέρεται στην εκμετάλλευση ακινήτων παρά μονάχα "την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και τα οριζόμενα στο Π.Δ. 84/2001".
Θα έπρεπε η εταιρία με την απόκτηση των ακινήτων να υποβάλει δήλωση φόρου επί των ακινήτων για το έτη 2018 και 2019 και συνέχεια για το 2020; Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και οι μέτοχοι φυσικά πρόσωπα, Έλληνες.

Κατηγορία: 

Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας για επαγγελματική μίσθωση με ΦΠΑ και υποβολή του συμφωνητικού στις τριμηνιαίες καταστάσεις

Ερώτηση 1632
04.02.20
Ανώνυμη εταιρεία, μισθώνει ακίνητο σε άλλη Ανώνυμη εταιρεία, παρέχοντας της εξής υπηρεσίες, α) γραμματειακή υποστήριξη και β) διαχείριση κοινοχρήστων. Ο χώρος αποτελεί ενιαίο κτίσμα, όπου στεγάζονται συνολικά 15 ακόμη νομικές οντότητες. Έχει κοινή είσοδο για το κτίριο, στην είσοδο υπάρχει γραμματεία που εξυπηρετεί όλες τις εταιρείες και ο εκμισθωτής διαχειρίζεται τα κοινόχρηστα, τα οποία χρεώνει κάθε μήνα στον κάθε μισθωτή. Η ερώτηση είναι, αν το μισθωτήριο ή το συμβόλαιο θα αναρτηθεί βάση των τριμηνιαίων καταστάσεων ή βάση της υπηρεσίας "ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" εντός μηνός από την σύνταξη του μισθωτηρίου;
*σημείωση ότι κάθε μήνα εκδίδεται τιμολόγιο με ΦΠΑ από τον εκμισθωτή προς τον μισθωτή.

Κατηγορία: 

Αγορά ακινήτου στην Ελλάδα από φορολογικό κάτοικο εξωτερικού

Ερώτηση 1630
04.02.20
Έλληνας, φορολογικός κάτοικος εξωτερικού υποβάλλει δήλωση μόνο στη χώρα εξωτερικού γιατί στην Ελλάδα δεν έχει υποχρέωση. Θέλει να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν έχει τη δυνατότητα και τι φορολογικές υποχρεώσεις δημιουργούνται.

Κατηγορία: 

Αγορά και πώληση ακινήτου από κάτοικο εξωτερικού

Ερώτηση 1571
21.11.19
Έλληνας Φυσικό πρόσωπο-ιδιώτης δίχως έναρξη δραστηριότητας κάτοικος εξωτερικού προέβη σε αγορά ακίνητου εντός 2019, με τίμημα αγοράς 200.000 ευρώ. Εντός του έτους 2019 προέβη σε προσθήκες, βελτιώσεις του ακινήτου του. Το ακίνητο δεν αποτελεί κύρια κατοικία του. Έστω ότι εν συνεχεία το πουλάει έναντι τιμήματος 300.000 ευρώ.
Ποιες οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις εάν ο αγοραστής είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής ή όχι.

Κατηγορία: 

Εξαίρεση Ι.Κ.Ε. από την καταβολή του ειδικού φόρου επί των ακινήτων

Ερώτηση 1572
21.11.19
ΙΚΕ το 2018 προέβη σε αγορά αγροτεμαχίου. Στην ΙΚΕ συμμετέχουν 2 εταίροι. Ο 1ος εταίρος είναι φυσικό πρόσωπο με ποσοστό συμμετοχής 0,3% και ο 2ος εταίρος είναι Νομικό πρόσωπο με ποσοστό συμμετοχής 99,7 % (Το νομικό πρόσωπο κατέχει φυσικό πρόσωπο με ελληνικό ΑΦΜ). Μελετώντας τον Ν. 3091/2002 - Άρθρο 15 αναφέρει το εξής:
Για την εξαίρεση καταβολής του φόρου έχουν οι Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εφόσον τα εταιρικά μερίδια ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα. (Ν. 3091/2002 - Άρθρο 15).
Ερώτηση: Δεδομένου ότι η ΕΠΕ εξομοιώνεται με την ΙΚΕ η παραπάνω παράγραφος θα μπορούσε να ισχύει και για ΙΚΕ;

Κατηγορία: 

Διενέργεια αποσβέσεων σε κτίριο (προκάτ) από τον μισθωτή σε οικόπεδο κυριότητας του εκμισθωτή και δήλωση Ε9

Ερώτηση 1568
15.11.19
Καλησπέρα και καλό μήνα.
Παρακαλώ στην περίπτωση όπου ατομική επιχείρηση, ενοικιάσει οικόπεδο και μέσα σε αυτό ανεγείρει (στήσει) προκάτ μεταλλικό κτίριο-αποθήκη, χωρίς θεμέλια αλλά μόνο πλάκα μπετόν και πάνω σε αυτό θα είναι η κατασκευή. 1) Έχει δικαίωμα διενέργειας αποσβέσεων και έκπτωσης των δαπανών που θα προκύψουν κατά την ανέγερση του κτιρίου; Να διευκρινησθεί ότι ο εκμισθωτής του οικοπέδου είναι ιδιώτης και ότι το κτίριο ανά πάσα στιγμή θα αποσυναρμολογείται με δυνατότητα μετακίνησης. 2) Ποιος από του δύο έχει υποχρέωση αναγραφής του ακινήτου στο Ε9;
Παρακαλώ η απάντηση είναι επείγουσα με ότι δυνατότητα υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

Κατηγορία: 

Ε9 – Αναγραφή τακτοποίηση αυθαιρέτου βάσει του ν. 4495/2017

Ερώτηση 1490
20.05.19
1.Τα ακίνητα που τακτοποιούνται με το ν.4495/2017 (αλλαγή χρήσης από αποθήκη σε κατάστημα) πρέπει να δηλωθούν στο Ε9 από το 2014 ή από το έτος που γίνεται η τακτοποίηση δηλαδή το 2018 ή το 2019 δεδομένου ότι ο νόμος τακτοποιεί ακίνητα που έχουν γίνει πριν από το 2011.
2.Αν είναι δυνατόν να διευκρινίσετε αν οικόπεδο μη άρτιο μη οικοδομήσιμο δηλώνεται σε Ε9 σαν αγροτεμάχιο.

Κατηγορία: 

Σελίδες