×

Επικοινωνία

×

ΑΚΙΝΗΤΑ

Κόστος οικοδομής και ΦΠΑ

Ερώτηση 1081.
31.10.17
Οικοδομοτεχνική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία και αντικείμενο δραστηριότητας ανέγερση και πώληση κατοικιών, κατασκευάζει νέα κατοικία με οικοδομική άδεια που εκδόθηκε το 2011, έναρξη κατασκευής 15/01/2017, στη συνέχεια την 02/10/2017 πωλήθηκε με συμβόλαιο έναντι τιμήματος 180.000,00 για το οποίο πληρώθηκε φόρος μεταβίβασης, το τίμημα αφορά την κατοικία ολοκληρωμένη η οποία θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2018.
Ερώτημα 1ο :
Πως θα υπολογίσω το κέρδος από την συγκεκριμένη κατοικία αφού δεν θα έχω το συνολικό κόστος μέχρι το τέλος της χρήσης, το οποίο θα έχω κατά την ολοκλήρωση το 2018, πως θα συνταχθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος;
Ερώτημα 2ο :
Ως προς το ΦΠΑ, σε ποιες περιπτώσεις η πώληση ακινήτου επιβαρύνεται με ΦΠΑ και ποιες όχι, τα υλικά κατασκευής έχουν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ, και έχει δημιουργηθεί πιστωτικό υπόλοιπο, πως θα το χειριστώ εάν η πώληση είναι χωρίς ΦΠΑ;
Ερώτημα 3ο :
Εκτός από το συμβόλαιο χρειάζεται να εκδοθεί κάποιο παραστατικό από την επιχείρηση για των πώληση του ακινήτου;


Δωρεάν παραχώρηση από πατέρα σε γιο ημιτελούς ακινήτου ως επαγγελματική στέγη

Ερώτηση 1077.
30.10.17
Πατέρας παραχωρεί με τεκμαρτό ενοίκιο ακίνητο για επαγγελματική στέγη στο παιδί του. Δίπλα στον ίδιο χώρο υπάρχει ημιτελές κτίσμα.

  1. Ο πατέρας τί πρέπει να κάνει για να παραχωρήσει με τεκμαρτό ενοίκιο το ημιτελές κτίσμα για επαγγελματική στέγη και το υπάρχον να το παραχωρήσει σαν δωρεάν παραχώρηση για κατοικία του παιδιού του.
  2. Το παιδί στα βιβλία της επιχείρησής του (Περιοδική δήλωση ΦΠΑ-Αποσβέσεις) θα εμφανίσει τις εργασίες που θα γίνουν (πλακάκια-κουφώματα κ.λ.π) για να τελειώσει το κτίσμα σαν πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής του και αν ναι με τί ποσοστό απόσβεσης;
  3. Ο πατέρας πότε θα δηλώσει στο Ε9 ότι το κτίσμα δεν είναι πια ημιτελές;
Κατηγορία: 

Καταβολή χαρτοσήμου σε επαγγελματική μίσθωση από μισθώτρια - ΕΠΕ προς τον εκμισθωτή - ιδιώτη

Ερώτηση 1012.
25.07.17
Ιδιώτης ενοικιάζει σε ΕΠΕ κατοικία σε νησί. Η ΕΠΕ εκμεταλλεύεται την κατοικία ενοικιάζοντάς την σε τουρίστες. Η μίσθωση από τον ιδιώτη στην ΕΠΕ υπάγεται σε χαρτόσημο;

Κατηγορία: 

Απαλλαγή από ειδικό φόρο ακινήτων (Ε.Φ.Α.) για ημεδαπές ομόρρυθμες εταιρείες παροχής υπηρεσιών (λογιστικό γραφείο)

Ερώτηση 962.
02.06.17
Ομόρρυθμη εταιρεία λογιστικό γραφείο που έχει στην κατοχή της ιδιόκτητο επαγγελματικό χώρο γραφείου τον οποίο και χρησιμοποιεί, έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων;
Στο καταστατικό της δεν αναφέρεται ο σκοπός η εκμετάλλευση - διαχείριση ακινήτων.

Κατηγορία: 

Υποβολή Ε9 με αποδοχή εκ διαθήκης κληρονομιάς

Ερώτηση 867.
26.01.17
Φορολογούμενος κληρονόμησε 2 ακίνητα βάσει διαθήκης η όποια δημοσιεύθηκε στις 10/05/2016. Ο φορολογούμενος έφερε στο λογιστικό γραφείο για να καταχωρήσουμε τα συγκεκριμένα ακίνητα στο Ε9 του, συμβόλαιο "ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ" με ημερομηνία 14/12/2016. Με ποια ημερομηνία θα καταχωρήσουμε τα ακίνητα στο Ε9; Στην εφαρμογή όταν επιλέξεις την ένδειξη "Εκ διαθήκης Κληρονόμος" ζητάει ημερομηνία δημοσίευσης διαθήκης, την όποια όταν την βάλουμε (π.χ. στο παράδειγμα μας 10/05/2016) την βγάζει ΕΚΠΡΌΘΕΣΜΗ την δήλωση.

Κατηγορία: 

Αίτημα για Ε9

Ερώτηση Μ011
12.01.17
Ο Α έχει μια διώροφη κατοικία με υπόγεια αποθήκη με αδιαμόρφωτους χώρους στο ισόγειο και στο πρώτο όροφο, οι οποίοι είναι ανοιχτοί από τις 3 πλευρές, τους οποίους και τακτοποίησε με το Ν.4178/2013. Η οικία προϋπήρχε του έτους 1955, οι αυθαίρετοι αδιαμόρφωτοι χώροι πραγματοποιήθηκαν το 2005 σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του Μηχανικού.
Ερώτημα:
Α) Υπάρχει υποχρέωση να δηλωθούν οι ανοιχτοί αδιαμόρφωτοι χώροι στο Ε9 ;
Β) Θα συμπαρασύρει το έτος τακτοποίησης των αυθαιρεσιών ήτοι το 2005 όλο το κτίριο ως παλαιότητα;

Κατηγορία: 

Τροποποιητική δήλωση Ε9

Ερώτηση 788.
14.11.16
Μονοκατοικία που στο Ε9 έχει δηλωθεί με κωδ. 2. Μισθώθηκε ως επαγγελματική στέγη (φροντιστήριο). Στο Ε2 έχει χαρακτηρισθεί επαγγελματική στέγη ώστε να βγει σωστά ο φόρος. Στο Ε9 θα πρέπει και εκεί να μεταβληθεί και να δηλωθεί από μονοκατοικία σε επαγγελματική στέγη;

Κατηγορία: 

ΦΠΑ ακινήτων

Ερώτηση 770.
27.10.2016
Κατασκευαστική εταιρεία έχει ολοκληρώσει τις κατασκευαστικές - οικοδομικές της εργασίες. Άδεια οικοδομής 152/02.07.2010 (Παράταση μέχρι 02/07/2017 με Αρ. Πρωτ. 5443/15.07.2014). Κατασκευάστηκαν 5 υπόγειες αποθήκες, ισόγειο και 4 όροφοι. Τα δεδομένα της υπόθεσης καθώς και τα διαμερίσματα ανά όροφο έχουν ως εξής:
Ισόγειο: Κανένα
1ος όροφος: Ένα
2ος όροφος: Δύο
3ος όροφος: Ένα
4ος όροφος: Ένα
Αντιπαροχή: 2 διαμερίσματα (2ος όροφος και 1 αποθήκη υπόγεια)
Σύνολο οικοδομής: 361,62 τ.μ.
Οικοπεδούχος: 243,69 χιλιοστά
Κατασκευαστής: 756,31 χιλιοστά
Κόστος κατασκευής: 269.978,27 συν ΦΠΑ
Αποπεράτωση οικοδομικών εργασιών: 5.10.2016

Ερωτήματα: Από σήμερα και μετά τι απομένει να κάνω?
1. Παράδοση διαμερισμάτων αντιπαροχής. Πώς και με τι αξία?
2. Αυτοπαράδοση υπόλοιπων διαμερισμάτων από τον κατασκευαστή. Πώς και με τι αξία και ΦΠΑ?
3. Αν μεταβιβαστούν-πωληθούν διαμερίσματα, πώς και με τι αξία και οποτεδήποτε?
4. Παράλληλα στην εφορία (Δ.Ο.Υ.) τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε?

Κατηγορία: 

Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακινήτων σε περίπτωση συνιδιοκτησίας

Ερώτηση 773.
19.10.2016
Ακίνητο έχει 2 ιδιοκτήτες με ποσοστό 50% έκαστος. Καθένας έχει δικό του ΑΤΑΚ. Κατά την υποβολή του μισθωτηρίου:

  1. Γίνεται ένα, με αναγραφόμενα τα ποσοστά χωρίς ΑΤΑΚ, με το συνολικό μίσθωμα;
  2. Γίνονται δύο διαφορετικά και με τους δύο ιδιοκτήτες αναγραφόμενους, με το ΑΤΑΚ καθενός και το συνολικό μίσθωμα;
  3. Γίνονται δύο διαφορετικά με το ποσοστό του καθενός, το αναλογούν ΑΤΑΚ και το μισό μίσθωμα;
  4. Γίνεται ένα με αναγραφόμενα τα ποσοστά, όλο το μίσθωμα και το ΑΤΑΚ έστω του ενός;
Κατηγορία: 

Σελίδες