×

Επικοινωνία

×

ΑΚΙΝΗΤΑ

Τρόπος δήλωσης εισοδήματος από παραχώρηση χρήσης κτιρίου και ανέγερσής του από τον μισθωτή – Αναγραφή στο Ε9

Ερώτηση 1172.
02.03.18
Φυσικό πρόσωπο ενοικιάζει με χαμηλό ποσό οικόπεδο με υπάρχουσα παλαιά κατοικία, σε νομικό πρόσωπο το οποίο με δική του δαπάνη θα επισκευάσει το υπάρχον κτίσμα και θα εκδώσει νέα οικοδομική άδεια για ανέγερση νέου κτιρίου εντός του οικοπέδου που θα το εκμεταλλευτεί για 20 χρονιά και μετά θα το παραδώσει στον εκμισθωτή.
Τι υποχρέωση έχει ο εκμισθωτής ως προς το μισθωτήριο, τι θα δηλώνει ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία και πως και ποτέ θα πρέπει να αναγράψει στο Ε9 το νέο ακίνητο που θα ανεγερθεί στο οικόπεδο του με δαπάνη του νομικού προσώπου;


Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού μισθωτηρίου λόγω εισφοράς μετόχου/εταίρου στην εταιρεία της παραχώρησης χρήσης ακινήτου και ωφέλεια από την ανέγερση κτιρίου

Ερώτηση 1148.
12.02.18
Ιδιώτης συμμετέχει σε Ο.Ε. εισφέροντας σαν κεφάλαιο την χρήση οικοπέδου που έχει στην κυριότητά του για 20 έτη. Η Ο.Ε. πρόκειται να ανεγείρει ακίνητο επί του οικοπέδου το οποίο, μετά την 20ετία που λήγουν και η διάρκεια της Ο.Ε. και η συμφωνία παραχώρησης της χρήσης του οικοπέδου, θα παραμείνει στην κυριότητα του ιδιώτη. Ερωτάται αν ο ιδιώτης είναι ΟΚ απέναντι στην εφορία για την εισφορά αυτή με τον τρόπο που γίνεται, δηλαδή με την αναφορά στο καταστατικό της Ο.Ε. ότι πρόκειται για την εισφορά του ιδιώτη στο κεφάλαιο της εταιρείας και αφού έχει εκτιμηθεί η εισφορά αυτή από την επιτροπή του άρθρου 9 κλπ. ή πρέπει να υποβάλει και μισθωτήριο ηλεκτρονικά δεδομένου ότι ούτως ή άλλως θα δηλώσει σαν ενοίκιο το όφελος που θα έχει από την ανέγερση του κτιρίου στην διάρκεια της 20ετίας. Αν όχι, με τι τρόπο θα εμφανίζει το ακίνητο αυτό και την πρόοδο των εργασιών ανέγερσης του κτιρίου στο Ε9 και στο Ε2;


Κόστος οικοδομής και ΦΠΑ

Ερώτηση 1081.
31.10.17
Οικοδομοτεχνική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία και αντικείμενο δραστηριότητας ανέγερση και πώληση κατοικιών, κατασκευάζει νέα κατοικία με οικοδομική άδεια που εκδόθηκε το 2011, έναρξη κατασκευής 15/01/2017, στη συνέχεια την 02/10/2017 πωλήθηκε με συμβόλαιο έναντι τιμήματος 180.000,00 για το οποίο πληρώθηκε φόρος μεταβίβασης, το τίμημα αφορά την κατοικία ολοκληρωμένη η οποία θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2018.
Ερώτημα 1ο :
Πως θα υπολογίσω το κέρδος από την συγκεκριμένη κατοικία αφού δεν θα έχω το συνολικό κόστος μέχρι το τέλος της χρήσης, το οποίο θα έχω κατά την ολοκλήρωση το 2018, πως θα συνταχθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος;
Ερώτημα 2ο :
Ως προς το ΦΠΑ, σε ποιες περιπτώσεις η πώληση ακινήτου επιβαρύνεται με ΦΠΑ και ποιες όχι, τα υλικά κατασκευής έχουν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ, και έχει δημιουργηθεί πιστωτικό υπόλοιπο, πως θα το χειριστώ εάν η πώληση είναι χωρίς ΦΠΑ;
Ερώτημα 3ο :
Εκτός από το συμβόλαιο χρειάζεται να εκδοθεί κάποιο παραστατικό από την επιχείρηση για των πώληση του ακινήτου;


Δωρεάν παραχώρηση από πατέρα σε γιο ημιτελούς ακινήτου ως επαγγελματική στέγη

Ερώτηση 1077.
30.10.17
Πατέρας παραχωρεί με τεκμαρτό ενοίκιο ακίνητο για επαγγελματική στέγη στο παιδί του. Δίπλα στον ίδιο χώρο υπάρχει ημιτελές κτίσμα.

  1. Ο πατέρας τί πρέπει να κάνει για να παραχωρήσει με τεκμαρτό ενοίκιο το ημιτελές κτίσμα για επαγγελματική στέγη και το υπάρχον να το παραχωρήσει σαν δωρεάν παραχώρηση για κατοικία του παιδιού του.
  2. Το παιδί στα βιβλία της επιχείρησής του (Περιοδική δήλωση ΦΠΑ-Αποσβέσεις) θα εμφανίσει τις εργασίες που θα γίνουν (πλακάκια-κουφώματα κ.λ.π) για να τελειώσει το κτίσμα σαν πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής του και αν ναι με τί ποσοστό απόσβεσης;
  3. Ο πατέρας πότε θα δηλώσει στο Ε9 ότι το κτίσμα δεν είναι πια ημιτελές;
Κατηγορία: 

Καταβολή χαρτοσήμου σε επαγγελματική μίσθωση από μισθώτρια - ΕΠΕ προς τον εκμισθωτή - ιδιώτη

Ερώτηση 1012.
25.07.17
Ιδιώτης ενοικιάζει σε ΕΠΕ κατοικία σε νησί. Η ΕΠΕ εκμεταλλεύεται την κατοικία ενοικιάζοντάς την σε τουρίστες. Η μίσθωση από τον ιδιώτη στην ΕΠΕ υπάγεται σε χαρτόσημο;

Κατηγορία: 

Απαλλαγή από ειδικό φόρο ακινήτων (Ε.Φ.Α.) για ημεδαπές ομόρρυθμες εταιρείες παροχής υπηρεσιών (λογιστικό γραφείο)

Ερώτηση 962.
02.06.17
Ομόρρυθμη εταιρεία λογιστικό γραφείο που έχει στην κατοχή της ιδιόκτητο επαγγελματικό χώρο γραφείου τον οποίο και χρησιμοποιεί, έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων;
Στο καταστατικό της δεν αναφέρεται ο σκοπός η εκμετάλλευση - διαχείριση ακινήτων.

Κατηγορία: 

Υποβολή Ε9 με αποδοχή εκ διαθήκης κληρονομιάς

Ερώτηση 867.
26.01.17
Φορολογούμενος κληρονόμησε 2 ακίνητα βάσει διαθήκης η όποια δημοσιεύθηκε στις 10/05/2016. Ο φορολογούμενος έφερε στο λογιστικό γραφείο για να καταχωρήσουμε τα συγκεκριμένα ακίνητα στο Ε9 του, συμβόλαιο "ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ" με ημερομηνία 14/12/2016. Με ποια ημερομηνία θα καταχωρήσουμε τα ακίνητα στο Ε9; Στην εφαρμογή όταν επιλέξεις την ένδειξη "Εκ διαθήκης Κληρονόμος" ζητάει ημερομηνία δημοσίευσης διαθήκης, την όποια όταν την βάλουμε (π.χ. στο παράδειγμα μας 10/05/2016) την βγάζει ΕΚΠΡΌΘΕΣΜΗ την δήλωση.

Κατηγορία: 

Αίτημα για Ε9

Ερώτηση Μ011
12.01.17
Ο Α έχει μια διώροφη κατοικία με υπόγεια αποθήκη με αδιαμόρφωτους χώρους στο ισόγειο και στο πρώτο όροφο, οι οποίοι είναι ανοιχτοί από τις 3 πλευρές, τους οποίους και τακτοποίησε με το Ν.4178/2013. Η οικία προϋπήρχε του έτους 1955, οι αυθαίρετοι αδιαμόρφωτοι χώροι πραγματοποιήθηκαν το 2005 σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του Μηχανικού.
Ερώτημα:
Α) Υπάρχει υποχρέωση να δηλωθούν οι ανοιχτοί αδιαμόρφωτοι χώροι στο Ε9 ;
Β) Θα συμπαρασύρει το έτος τακτοποίησης των αυθαιρεσιών ήτοι το 2005 όλο το κτίριο ως παλαιότητα;

Κατηγορία: 

Τροποποιητική δήλωση Ε9

Ερώτηση 788.
14.11.16
Μονοκατοικία που στο Ε9 έχει δηλωθεί με κωδ. 2. Μισθώθηκε ως επαγγελματική στέγη (φροντιστήριο). Στο Ε2 έχει χαρακτηρισθεί επαγγελματική στέγη ώστε να βγει σωστά ο φόρος. Στο Ε9 θα πρέπει και εκεί να μεταβληθεί και να δηλωθεί από μονοκατοικία σε επαγγελματική στέγη;

Κατηγορία: 

Σελίδες