×

Επικοινωνία

×

Ανέγερση ακινήτου από ΙΚΕ σε οικόπεδο τρίτου

Ερώτηση 1811
13.01.21
Μια ΙΚΕ έχει ενοικιάσει ένα οικόπεδο στο οποίο μέσο προγράμματος Leader θα κατασκευάσει συσκευαστήριο αγροτικών προϊόντων.
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις τόσο από την πλευρά της ΙΚΕ όσο και του ιδιοκτήτη;
Στο συμφωνητικό που έχουν υπογράψει διάρκειας 15 ετών δε γίνεται αναφορά για το κτίριο που θα κατασκευαστεί. Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά και φορολογικά;

Κατηγορία: 

Μείωση καταβολής επαγγελματικών μισθώσεων λόγω κορωναϊού

Ερώτηση 1810
13.01.21
Έχω ένα κυλικείο (ατομική επιχείρηση) με ΚΑΔ 56292004 το οποίο λειτουργεί στο χώρο ενός ιδιωτικού σχολείου δημοτικού. Για ποιους μήνες έχει την έκπτωση του 40%; Να σημειώσω ότι υπάρχει μισθωτήριο για όλη την χρονιά από 1.1.2020-31.12.2020. Επίσης, μπορείτε να μου πείτε για τον συγκεκριμένο ΚΑΔ για Νοέμβριο και Δεκέμβριο υπήρχε κάποια επιδότηση ειδικού σκοπού;

Κατηγορία: 

Τήρηση απλογραφικών βιβλίων από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα όταν έχουν εισόδημα από τόκους

Ερώτηση 1809
13.01.21
Όταν ένας αθλητικός σύλλογος ή ένας σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ή ένας Ιερός Ναός, έχουν έστω και ένα λεπτό από τόκους καταθέσεων, υποχρεούνται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων; (αν θεωρήσουμε ότι δεν έχουν κανένα άλλο έσοδο που ο ΚΦΕ να τα θεωρεί φορολογητέα).

Κατηγορία: 

Παρακράτηση χαρτοσήμου σε αμοιβή διαχειριστή ΙΚΕ

Ερώτηση 1807
24.12.20
Σε περίπτωση καταβολής αμοιβών διαχείρισης σε Διαχειριστή ΙΚΕ, πρέπει να παρακρατηθεί και να αποδοθεί χαρτόσημο; Εάν οφείλεται χαρτόσημο, το ποσοστό είναι 1,2% ή 2,4% και ποιος το επιβαρύνεται, η επιχείρηση ή ο δικαιούχος;


Προσωρινή απόληψη κερδών από εταίρο Ι.Κ.Ε.

Ερώτηση 1804
23.12.20
Καλησπέρα σας,

Θα ήθελα την βοήθεια σας σχετικά το κάτωθι ερώτημα που αφορά τις προσωρινές απολήψεις κερδών από τους εταίρους πολυπρόσωπης ΙΚΕ:

Α. Διαδικασία

Η ΙΚΕ έχει το δικαίωμα να προ-διανέμει κέρδη τρέχουσας χρήσης πριν από την έγκριση τους από την τακτική γενική συνέλευση με έκτακτη ΓΣ εντός της χρήσης;
Εάν ναι, η όποια διανομή γίνει, θα τελεί υπό την μετέπειτα έγκρισή της από την τακτική ΓΣ όταν λάβει χωρά στο επόμενο έτος;
Θα πρέπει να συνταχθούν ενδιάμεσες (ή προσωρινές) οικονομικές καταστάσεις π.χ. για το διάστημα από την 01.01.20 έως της 30.11.20 από τις οποίες να προκύπτουν κέρδη χρήσης ή υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος;
Έστω περίπτωση που τα αποτελέσματα της εταιρείας είναι τα παρακάτω όπως προκύπτουν από τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και αποφασίζετε με έκτακτη γενική συνέλευση στης 05.12.ΧΧ την διανομή προσωρινών απολήψεων κερδών ύψους 50.000€.

Αποτελέσματα προς φορών: 100.000
Φόρος ΝΠ 24%: 24.000
Αποτελέσματα μετά φόρων: 76.000
Τακτικό αποθεματικό: 3.800
Διανεμόμενα κέρδη βάση ΓΣ στις 05.12.20: 50.000
Υπόλοιπο κερδών εις νέο: 22.200

Για την νόμιμη διανομή βάση της συνέλευσης θα πρέπει να υπάρχει αυξημένη πλειοψηφία 2/3 και σε αυτή την περίπτωση; Επίσης σε περίπτωση μονοπρόσωπης εταιρείας το πρακτικό θα πρέπει να φέρει και την υπογραφή του αρμοδίου λογιστή;
Υπάρχει κάποιος περιορισμός στο ποσό του ύψους της διανομής; Είναι καθαρά στην απόφαση των εταίρων της ΓΣ (όχι πάνω από τα προσωρινά κέρδη χρήσης);

Β. Χρηματικά διαθέσιμα

Βάση της ανωτέρω απόφασης των εταίρων που τέθηκε πιο πάνω, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα όλα με μετρητά λόγω υπερήμερων απαιτήσεων κάποιων πελατών οι οποίοι τυγχάνουν κάποιες ευκολίες πληρωμής θα μπορεί να γίνει η πληρωμή των κερδών σε τμηματικές δόσεις προς τους εταίρους;

Γ. Φορολογία Εισοδήματος

Το υπόψη διανεμόμενο ποσό βάση της 1.100/2019 θα πρέπει να γίνει παρακράτηση του φόρου μερισμάτων 5% μέσα σε ένα μηνά από την έγκρισης της ΓΣ και να αποδοθεί στο δημόσιο ο Παρακρατούμενος φόρος.
Το συγκεκριμένο εισόδημα έχει λάβει χωρά μέσα στο 2020, οπότε βάση της ΓΣ έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξης του από την εταίρους. Το εν λόγω εισόδημα θεωρείται φορολογητέο εισόδημα της χρήσης 2020 όπως αναφέρεται και βάση της παρ.4 αρ.8 ν.4172/13; Εάν ναι στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών σε ποιον κωδικό θα καταχωριστεί το ανάλογο εισόδημα;

Δ. Λογιστική

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία τηρεί λογιστικό σχέδιο βάση ΕΛΠ ποιες είναι η λογιστικές εγγραφές στα βιβλία που θα πρέπει να γίνουν, χρησιμοποιώντας το παραπάνω παράδειγμα.
Πως θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο γεγονός στον τελικό Ισολογισμό χρήσης;

Εάν υπάρχει τυχόν κάποιο άλλο θέμα που θα πρέπει να δώσουμε προσοχή.

Αναμένω την απάντηση σας το συντομότερο δυνατόν
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
Καλές Γιορτές και Καλά Χριστούγεννα


Παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί καταβολής πρόσθετων αμοιβών σε εργαζόμενο και ασφαλιστική εισφορά

Ερώτηση 1788
23.12.20
Επιχείρηση θέλει να δώσει bonus σε υπάλληλο με μηναίο μισθό 800,00 καθαρά τον Δεκέμβριο ποσό 2.800,00 ευρώ .
1. Θα υπολογιστούν ασφαλιστικές κρατήσεις;
2. Ποια η φορολογία; θα υπολογιστεί με την κλίμακα ή θα έχει αυτοτελή φορολόγηση;
3. Αν υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει να προσέξω.


Χρόνος φορολόγησης γονικής παροχής επί ψιλής κυριότητας μετοχών)

Ερώτηση 1787
23.12.20
Σε ΑΕ μη εισηγμένη, ο πατέρας που είναι και ο κύριος μέτοχος της εταιρίας επιθυμεί να χαρίσει με γονική παροχή κάποιες μετοχές στα ανήλικα τέκνα του, χωρίς να πληρωθεί όμως ο φόρος με την γονική παροχή αλλά μετά τον θάνατο του. Τι διαδικασίες πρέπει να γίνουν γι’ αυτήν την γονική παροχή στην ΔΟΥ; Ο πατέρας έχει ήδη χαρίσει κάποιες μετοχές στα παιδιά που όμως έχει πληρώσει τον φόρο που αντιστοιχούσε στην γονική παροχή της ψιλής κυριότητας.

Κατηγορία: 

ΦΠΑ ενδοκοινοτικής λήψης υπηρεσίας και παρακράτηση φόρου δικαιωμάτων βάσει ΣΑΔΦ Ελλάδας-Γαλλίας

Ερώτηση 1786
18.12.20
Γαλλική τουριστική εταιρία μη έχοντας μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σκοπεύει να τιμολογήσει σε ελληνική τουριστική εταιρία η οποία ανέλαβε την εξυπηρέτηση των πελατών της Γαλλικής στην ελληνική αγορά παρέχοντας υπηρεσίες μεταφοράς, οργάνωσης τουριστικών εκδρομών κ.λπ.
Η τιμολόγηση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:
1-Υπηρεσίες μηχανογράφησης για την προσαρμογή των συστημάτων πληροφορικής των κρατήσεων. Η υπηρεσία θα παρασχεθεί στην Γαλλική εταιρία και το κόστος θα μετακυληθεί στην ελληνική.
2-Δικαίωμα χρήσης του σήματος (ενοίκιο) από την Γαλλική προς την Ελληνική.
3-Διάφορες προωθητικές ενέργειες που θα γίνουν στην αλλοδαπή για την ενίσχυση του αριθμού τουριστών στην Ελλάδα.
4-Διάφορα έξοδα διοικητικής και οργανωτικής λειτουργίας που έχουν να κάνουν με την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας του γραφείου στην Ελλάδα.
Ερώτημα
Εάν η γαλλική θα τιμολογήσει με ΦΠΑ και πού οφείλεται να αποδοθεί ο ΦΠΑ.
Εάν για το ποσό χρήσης του σήματος από την ελληνική θα παρακρατηθεί φόρος δικαιωμάτων.

Κατηγορία: 

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε περίπτωση διάσπασης κλάδου δραστηριότητας με σκοπό τη σύσταση νέας εταιρείας

Ερώτηση 1781
16.12.20
Ερώτηση
Σε υφιστάμενη ΙΚΕ έγινε μερική διάσπαση κλάδου δραστηριότητας (ημερομηνία ισολογισμού νέου κλάδου 30/09/2020), ο οποίος θα μεταβιβασθεί με σκοπό τη σύσταση Ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4601/2019, του ν.4548/2018, του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 καθώς και του άρθρου 61 του ν. 4438/2016, όπως ισχύουν.
Αν η παραπάνω διαδικασία ολοκληρωθεί σε επόμενο έτος, ερωτάται πως θα υποβληθούν οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Κατηγορία: 

Αύξηση μισθώματος λόγω μεταβολής του Δ.Τ.Κ. και υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας»

Ερώτηση 1782
10.12.20
Καλησπέρα.
Σε περίπτωση αύξησης μισθώματος ακινήτων (π.χ. λόγω μεταβολής Δ.Τ.Κ.) , πρέπει να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μισθωτηρίου συμβολαίου κάθε έτος;

Κατηγορία: 

Σελίδες