×

Επικοινωνία

×

Βεβαίωση αποδοχών για ποσοστά επί των πωλήσεων που λαμβάνει περιοδεύων πωλητής

Ερώτηση 1648
19.02.20
Περιοδεύων πωλητής αμείβεται με σταθερό μισθό και ποσοστά επί των εισπράξεων. Θα ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος εάν τα ποσοστά επί των πωλήσεων είναι συνεκαθαριζόμενες αποδοχές με τις τακτικές αποδοχές με κωδ. αποδοχών 1 (τακτικές αποδοχές) ή θεωρούνται πρόσθετες αποδοχές που δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές με κωδικό είδους αποδοχών 2 και φορολόγηση 20%;

Κατηγορία: 

Δωρεά χρηματικού ποσού από αλλοδαπό σε φορολογικό κάτοικο Ελλάδας.

Ερώτημα 2 user2444
19.02.20
Φυσικό πρόσωπο από Γαλλία δωρίζει μετρητά άνω των 150.000€ μέσω τράπεζας σε φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και Έλληνα πολίτη.
Μεταξύ των δύο φυσικών προσώπων δεν υπάρχει βαθμός συγγενείας.
Ποια είναι α) η υποχρέωση του δωρολήπτη από την αποδοχή της δωρεάς;
Και β) ποια είναι η υποχρέωση του δωρολήπτη για την φορολογία εισοδήματος;

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση ανείσπρακτων μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας νομικού προσώπου

Ερώτηση 1628
04.02.20
Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας (Κυπριακή) αγοράζει ακίνητο στην Αθήνα . Το ακίνητο έχει μισθωμένα καταστήματα τα οποία όμως δεν καταβάλλουν τα δεδουλευμένα ενοίκια.
Δεν γίνονται νέα μισθωτήρια , ως νέος ιδιοκτήτης, και ξεκινά η διαδικασία έξωσης των μισθωτών με επιδόσεις εκθέσεων αποβολής. Για του πρώτο εξάμηνο του έτους καταχώρησα στα βιβλία μου τα ενοίκια ως έσοδο, τον Ιούλιο του 2019 υπογράφουν πρωτόκολλο παράδοσης μισθίου στο οποίο η εταιρεία παραιτείται από όλες τις οικονομικές της απαιτήσεις για τα οφειλόμενα μισθώματα.
Η ερώτηση είναι πώς αντιμετωπίζω φορολογικά αυτήν την εξέλιξη, πώς την απεικονίζω στα βιβλία της εταιρείας;

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση της επιχορήγησης του Ν. 3299/2004

Ερώτηση 1625
04.02.20
ΑΕ που έχει υπαχθεί στον Ν.3299/04 επενδύοντας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία προ της 1/1/2015 και που έχει επιλέξει να μεταφέρει το κονδύλι του 3299 σαν αφορολόγητο αποθεματικό στον ισολογισμό, με τι λογιστικό - φορολογικό χειρισμό πρέπει να το αντιμετωπίσει; Είναι σωστός ο χειρισμός να το έχουμε αμετάβλητο σαν αποθεματικό στον ισολογισμό και στον λογ/σμο 41.10 κάθε χρόνο και να εκπίπτουμε τις αποσβέσεις των επιχορηγηθέντων παγίων; Υπάρχει κάποιος διαφορετικός χειρισμός βάσει ΕΛΠ; Η ΣΛΟΤ Α.Π 345/5-3-2019 με έβαλε σε σκέψεις.

Κατηγορία: 

Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας για επαγγελματική μίσθωση με ΦΠΑ και υποβολή του συμφωνητικού στις τριμηνιαίες καταστάσεις

Ερώτηση 1632
04.02.20
Ανώνυμη εταιρεία, μισθώνει ακίνητο σε άλλη Ανώνυμη εταιρεία, παρέχοντας της εξής υπηρεσίες, α) γραμματειακή υποστήριξη και β) διαχείριση κοινοχρήστων. Ο χώρος αποτελεί ενιαίο κτίσμα, όπου στεγάζονται συνολικά 15 ακόμη νομικές οντότητες. Έχει κοινή είσοδο για το κτίριο, στην είσοδο υπάρχει γραμματεία που εξυπηρετεί όλες τις εταιρείες και ο εκμισθωτής διαχειρίζεται τα κοινόχρηστα, τα οποία χρεώνει κάθε μήνα στον κάθε μισθωτή. Η ερώτηση είναι, αν το μισθωτήριο ή το συμβόλαιο θα αναρτηθεί βάση των τριμηνιαίων καταστάσεων ή βάση της υπηρεσίας "ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" εντός μηνός από την σύνταξη του μισθωτηρίου;
*σημείωση ότι κάθε μήνα εκδίδεται τιμολόγιο με ΦΠΑ από τον εκμισθωτή προς τον μισθωτή.

Κατηγορία: 

Αγορά ακινήτου στην Ελλάδα από φορολογικό κάτοικο εξωτερικού

Ερώτηση 1630
04.02.20
Έλληνας, φορολογικός κάτοικος εξωτερικού υποβάλλει δήλωση μόνο στη χώρα εξωτερικού γιατί στην Ελλάδα δεν έχει υποχρέωση. Θέλει να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν έχει τη δυνατότητα και τι φορολογικές υποχρεώσεις δημιουργούνται.

Κατηγορία: 

Μη εφαρμογή μειώσεων του φόρου για ατομική επιχείρηση

Ερώτηση 1629
04.02.20
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ [μαγειρείο] πως κτίζει αφορολόγητο; Οι κινήσεις γίνονται από την προσωπική κάρτα. Πως θα φανούν οι δαπάνες μέχρι 30%, που πρέπει να γίνουν με κάρτα, αφού από την ίδια κάρτα πληρώνει τόσο για το μαγαζί όσο και για τις προσωπικές του δαπάνες;

Κατηγορία: 

Σελίδες