×

Επικοινωνία

×

Φορολογική μεταχείριση επιπλέον ποσό αποζημίωσης που καταβάλλεται λόγω συνταξιοδότησης

Ερώτηση 1887
13.04.21

Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης και εφόσον καταβληθεί από τον εργοδότη εκτός του 40% στον υπάλληλο και επιπλέον αποζημίωση π.χ. 100% (ως να ήταν απόλυση), το ποσό αυτό πως θα φορολογηθεί; Έχει κρατήσεις ΕΦΚΑ;

Κατηγορία: 

Ίδρυση Ο.Ε. με εκμετάλλευση ακινήτων και εισφορά ‘η μίσθωση των ακινήτων από τους εταίρους που είναι αγρότες

Ερώτηση 1884
13.04.21

Φυσικό πρόσωπο αγρότης κανονικού καθεστώτος έχει στην κατοχή του ενα ημιτελές ακίνητο. Το φυσικό πρόσωπο έχει εισοδήματα από ενοίκια και εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Αν συστήσει εταιρεία ΟΕ με δραστηριότητα εκμετάλλευση ακίνητων και εμπόριο αγροτικών προϊόντων:

1) Μπορεί να μισθώσει το ημιτελές ακίνητο στην εταιρεία για 20 χρόνια και η εταιρεία να εκπέσει σαν δαπάνες όλες τις εργασίες και τον ΦΠΑ;

2) Μπορεί να μισθώσει στην εταιρεία τα υπόλοιπα ακίνητα και η εταιρεία να τα υπεκμισθώσει;

3) Αν αποφασίσει να τα εισφέρει στην εταιρεία απαιτείται έκθεση ορκωτών και 3% για τη μεταβίβαση;

4) Ποιος είναι ο σωστός λογιστικός χειρισμός στη ΟΕ όσον αφορά στο ημιτελές ακίνητο; Δηλαδή, η εταιρεία θα τα μεταχειριστεί ως πάγιο ή ως δαπάνη;

5) Για τις δαπάνες που θα γίνουν, πρέπει η εταιρεία να έχει επαρκές κεφάλαιο κατά τη σύσταση;

6) Οι ζημιές που θα προκύψουν τον πρώτο χρόνο από την εκμετάλλευση ακινήτων θα μπορέσουν να συμψηφιστούν με άλλο κλάδο δραστηριότητας της εταιρείας πχ αγροτικά;

7) Αν τα δυο μέλη της ΟΕ (αγρότες κανονικού καθεστώτος) διατηρήσουν παράλληλα και τις ατομικές τους αγροτικές επιχειρήσεις θα χάσουν την ιδιότητα του κύριου επαγγέλματος αγρότη;

8) Τι εισφορες θα πληρώνουν στον ΕΦΚΑ διατηρώντας παράλληλα και τις δυο ατομικές τους επιχειρήσεις;


Μείωση ενοικίου κύριας κατοικίας κατά 40% λόγω COVID-19 στην περίπτωση συμμισθωτών συζύγων όταν του ενός τελούσε η σύμβαση εργασίας σε αναστολή

Ερώτηση 1883
06.04.21

Έχω ένα ακίνητο στο οποίο είναι δύο μισθωτές και ο ένας ήταν σε αναστολή (δεν το είπαν) Η δήλωση έγινε για το συνολικό ενοίκιο αλλά τώρα στην ενημέρωση είδαμε ότι ο ένας ήταν και μόνο σ’ αυτόν είχαμε έκπτωση και επιστροφή. Η δήλωση θα έπρεπε να λέει σύνολο μίσθιου π.χ. 400€ και στην είσπραξη 320 (δηλαδή μόνο για τον ένα ενοικιαστή μείωση 40%);

1.Πρέπει να μου δώσουν οι ενοικιαστές το σωστό ποσό; Το σύστημα δεν με αφήνει γι’ αυτή την δήλωση να κάνω ακόμα καμία διόρθωση γιατί;

2. Η μείωση σίγουρα δεν αφορά το ζευγάρι αφού ήταν ο ένας σε αναστολή;

3. Αν δεν μου δώσουν τα χρήματα στη δήλωση εισοδήματος μπορώ να βάλω το μειωμένο ενοίκιο που εισέπραξα, δηλαδή 240€;

Κατηγορία: 

Προσδιορισμός μισθώματος κυλικείου/περιπτέρου στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας

Ερώτηση 1873
19.03.21

1. Σύμφωνα με την ΔΕΑΦ Β 1165110 ΕΞ 2015 /Υπ. Οικονομικών, περί υποβολής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τις σχολικές επιτροπές προς τα κυλικεία των σχολείων (βάσει ΠΟΛ.1230/2015 & ΠΟΛ.1013/2014 ), οι σχολικές επιτροπές ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ στην υποβολή δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης. Δεν υπάγονται στις εμπορικές μισθώσεις, αλλά η εκμετάλλευση συνιστά ανάθεση του δικαιώματος λειτουργίας, αλλά επειδή τα εισπραττόμενα μισθώματα αποτελούν εισόδημα από ακίνητη περιουσία, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης (υποχρέωση χαρτοσήμου).

Επειδή μέχρι σήμερα, μια Σχολική Επιτροπή, δεν έχει υποβάλει Ηλεκτρονικά Μισθωτήρια – δηλώνοντας βέβαια τα έσοδα στο Ε2 για την επιβολή του αναλογούντος χαρτοσήμου - (εξ άλλου μηχανογραφικά στο είδος της μίσθωσης δεν αναφερόταν «Παραχώρηση χρήσης δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου», κάτι που φαίνεται να μπαίνει με την απόφαση Α.1050/2021 που τροποποιεί την ΠΟΛ.1162/2018), με την δυνατότητα που δίνει η Α.1050/2021 (τροπ. Νο.4), μπορούμε να κάνουμε αναδρομικά (χωρίς πρόστιμο) αυτές τις υποβολές των Μισθωτηρίων, προκειμένου η Σχολική Επιτροπή να τύχει και των ευνοϊκών διατάξεων COVID;

Επίσης, επειδή από τις συμβάσεις μισθώσεων των κυλικείων προκύπτει ότι το μίσθωμα είναι μεταβλητό (βάσει του αριθμού των μαθητών), αν υποβληθεί ηλεκτρονικό μισθωτήριο, πέρα από τις σημειώσεις (ΠΟΛ.1230/2015 ΠΑΡ. ΙΙ) τι ποσό θα αναγραφεί ως μίσθωμα;

2. Το ίδιο ερώτημα, για την υποβολή μισθωτηρίου, παρατίθεται και για «Παραχώρηση χρήσης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου».

Κατηγορία: 

Μεταβίβαση αναπόσβεστων φορτηγών ΔΧ σε νομικό πρόσωπο

Ερώτηση 1872
19.03.21

Θέλουμε να ιδρύσουμε Ε.Ε., η οποία θα έχει κεφάλαιο την εισφορά του ενός εταίρου με μετρητά (ο εταίρος με το 1%) και ο άλλος θα εισφέρει 4 φορτηγά ΔΧ τα οποία έχει σε ατομική επιχείρηση και τα οποία δεν έχουν αποσβεστεί πλήρως καθώς έχουν αγοραστεί από το 2018. Τα ερωτήματα είναι:

α) η συμμετοχή του Ο.Ε. εταίρου θα είναι η αναπόσβεστη αξία ή θα πρέπει να γίνει εκτίμηση της αξίας των φορτηγών.

β) Η μεταβίβαση θα έχει υπεραξία;

Κατηγορία: 

Φόρος υπεραξίας κατά την μεταβίβαση ακινήτου

Ερώτηση 1871
19.03.21

Καλημέρα όταν αγοράζουμε ένα ακίνητο μέσα στο 2021, 100.000 ευρώ και σε δυο μήνες το πουλάμε 250.000 ευρώ προκύπτει φόρος για την διαφορά πώλησης; Επίσης αν προκύπτει φόρος πως καταβάλλεται με την συμβολαιογραφική πράξη πώλησης;

Κατηγορία: 

Παραγγελιοδοχική πώληση

Ερώτηση 1869
19.03.21

Στην απάντηση της ερώτησης 1859 αναλύσατε τον τρόπο παρακολούθησης για τους σκοπούς του ΦΠΑ στην περίπτωση των παραγγελιοδοχικών πωλήσεων. Χρησιμοποιώντας το αριθμητικό παράδειγμα της παραπάνω ερώτησης από πλευράς εισοδήματος πως θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα δεδομένα τόσο ο παραγγελέας όσο και παραγγελιοδόχος;
Π.Χ. για τον παραγγελέα το ποσό από την εκκαθάριση που θα αυξήσει τον κύκλο εργασιών του θα είναι το σύνολο των πωλήσεων (242,15 ευρώ) ή 217,93 ευρώ (242,15-24,22).
Η μέχρι τώρα αντιμετώπιση από την πλευρά του παραγγελέα όπου λαμβάνοντας την εκκαθάριση των πωλήσεων καταχωρούσε στα έσοδα το σύνολο των πωλήσεων με τον αναλογούντα ΦΠΑ και στα έξοδα την προμήθεια του παραγγελιοδόχου θεωρείται λανθασμένη και κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις για το διάστημα πριν την Ε.2181/5-11-2020.

Κατηγορία: 

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών διαχειριστή ΙΚΕ και συμψηφισμός με την αμοιβή διαχείρισης

Ερώτηση 1867
10.03.21

Με απόφαση ΔΣ ΙΚΕ έχει αποφασιστεί ότι ο διαχειριστής θα παίρνει 500 ευρώ μηνιαίως ως αμοιβή διαχείρισης. Η εταιρεία πλήρωσε τις ασφαλιστικές εισφορές του διαχειριστή (ΕΦΚΑ ΟΑΕΕ) μέσω του δικού της λογαριασμού και δεν εξόφλησε την αμοιβή. Μπορεί να γίνει ο συμψηφισμός της αμοιβής του διαχειριστή με αντίστοιχη πληρωμή των εισφορών του από την εταιρεία ή θα θεωρηθεί ως αμοιβή σε είδος; Ο διαχειριστής δεν έχει ατομική επιχείρηση και ούτε συμμετέχει σε άλλη εταιρεία.

Κατηγορία: 

Εκμίσθωση Φ.Ι.Χ. από επιχείρηση η οποία δεν είναι επιχείρηση εκμίσθωσης οχημάτων

Ερώτηση 1860
03.03.21

Καλησπέρα,

Εταιρεία Ο.Ε. σχεδιάζει να κλείσει και να κάνει διάλυση όταν μπορέσει να πουλήσει τα εμπορεύματα της και να εισπράξει το πιστωτικό της ΦΠΑ.

Έχει στην κατοχή της επαγγελματικό αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αποσβεστεί και η αναπόσβεστη αξία του είναι υψηλή. Το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιείται από εδώ και πέρα από τον ένα εταίρο στην ατομική του επιχείρηση αλλά δεν μπορεί να καλύψει την αγορά μέσω τραπεζικών συναλλαγών ώστε να είναι πραγματική (άνω των 500,00 ευρώ).

Θέλω να ρωτήσω εάν η Ο.Ε. με δραστηριότητα εμπορία επίπλων θα μπορεί να ενοικιάσει το ΦΙΧ σε άλλη εταιρεία χωρίς να έχει ΚΑΔ ενοικιάσεις αυτοκινήτων και αν ναι τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν (π.χ. συμφωνητικά, ΤΠΥ ανά χρονιά), εμπίπτει στο ΦΠΑ η παραπάνω διαδικασία;

Σε περίπτωση που δεν γίνεται, θα ήθελα παρακαλώ να μου προτείνεται μια εναλλακτική που θα μπορέσω να ακολουθήσω.

Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Αγορά παγίου από ιδιώτη και διενέργει λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων αυτού

Ερώτηση 1858
23.02.21

Ατομική επιχείρηση η οποία εκμισθώνει σκάφη αναψυχής (με λιγότερο από 30HP) και τα οποία αποτελούν πάγια. Όσον αφορά το λογιστικό και φορολογικό χειρισμό τους, ποιο παραστατικό απαιτείται για να απεικονιστεί η αγορά ενός μεταχειρισμένου σκάφους από ιδιώτη; Οι αποσβέσεις θα υπολογίζονται με βάση την τιμή κτήσης του σκάφους και στην ημερομηνία του παραστατικού αγοράς;

Κατηγορία: 

Σελίδες