×

Επικοινωνία

×

Παρακράτηση φόρου σε επιχείρηση με αντικείμενο ξυλουργικές εργασίες

Ερώτηση 1734
14.08.20
Καλησπέρα,
Σε μια επιχείρηση έχουμε κύρια δραστηριότητα ξυλουργικές εργασίες και δευτερεύουσα κατασκευαστικές εργασίες ντουλαπιών και λοιπών επίπλων, εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμένων κουζινών και λοιπές ξυλουργικές εγκαταστάσεις. Στην περίπτωση αυτή, η πώληση για το οπουδήποτε προϊόν που κατασκευάζεται πραγματοποιείται με Τιμολόγιο Δελτίο αποστολής ή Απόδειξη Λιανικών συναλλαγών εφόσον αφορά Ιδιώτη και σε περίπτωση επισκευής εξοπλισμού ή εγκατάστασης εξοπλισμού ή κάποιου επίπλου με Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών και αντίστοιχα Α.Π.Υ. (αν αφορά Ιδιώτες); Εφόσον έχουμε δυο τύπους τιμολογίων ( Τ.Δ.Α & Τ.Π.Υ. ) θα πρέπει να οριστεί ξεχωριστή σειρά για αυτά ή αρκεί η ξεχωριστή αρίθμηση σε αυτά; Και εφόσον κάνουμε λόγο για ατομική επιχείρηση τα Τ.Π.Υ θα πρέπει να υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (3% ή 20%) από τον αντισυμβαλλόμενο;

Κατηγορία: 

Συμψηφισμός απαιτήσεων-υποχρεώσεων μεταξύ αλλοδαπής μητρικής και του υποκαταστήματός της στην ημεδαπή

Ερώτηση 1731
31.07.20
Με δεδομένο ότι για την έκπτωση δαπάνης είναι απαραίτητη η εξόφληση τιμολογίων με καθαρή αξία άνω των 500€ να γίνεται με τραπεζικό μέσο και με δεδομένο ότι είναι αποδεκτός ο συμψηφισμός μεταξύ απαιτήσεων και υποχρεώσεων ανάμεσα στα ίδια ΑΦΜ, θα ήθελα να μάθω εάν είναι αποδεκτό για την έκπτωση της δαπάνης, σε περίπτωση μητρικής εταιρείας και δικού της υποκαταστήματος αλλοδαπής, αντί εξόφλησης τιμολογίων έκδοσης της μητρικής προς το υποκατάστημα της, το υποκατάστημα να κάνει συμψηφισμό της υποχρέωσης σε ενδοεταιρικό λογαριασμό απαιτήσεων ή υποχρεώσεων.

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση αγοράς χρυσού και ανταλλαγής αυτού με μετοχές εταιρείας του εξωτερικού

Ερώτηση 1729
27.07.20
Μία ΙΚΕ αγόρασε ράβδους χρυσού στη χρήση του 2019, χωρίς όμως να έχει κάποιον ΚΑΔ για εμπορία επενδυτικού χρυσού. Έπειτα αυτές τις ράβδους τις "αντάλλαξε" με μετοχές από μια εταιρεία, που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο συμφωνητικό απόκτησης των μετοχών αναφέρεται αυτή η ανταλλαγή και ως αξία των μετοχών αναφέρεται η τιμή αγοράς τους. Στις 31/12/2019 στάλθηκε στην ΙΚΕ η οικονομική κατάσταση για την αξία των μετοχών, η οποία ανέφερε ότι υπήρχε μία άνοδος στην τιμή των μετοχών. Οι μετοχές μέχρι σήμερα δεν έχουν πουληθεί.
Με ποιες λογιστικές εγγραφές θα πρέπει να αποτυπωθεί στα βιβλία της επιχείρησης η αγορά του χρυσού, η ανταλλαγή του χρυσού με μετοχές και η διαφορά της αξίας των μετοχών στο τέλος της χρήσης;
Θα υπολογιστεί και θα φορολογηθεί ως κέρδος η άνοδος αυτή των μετοχών;

Κατηγορία: 

Τίτλος κτήσης (Φορολογική/Ασφαλιστική αντιμετώπιση)

Ερώτηση 1728
27.07.20
Καλημέρα,
Σε περίπτωση που μια ατομική επιχείρηση κάνει χρήση αυτοκίνητο τρίτου ( Ε.Ι.Χ. ) και τον ίδιο ως οδηγό για περιστασιακές μεταφορές ή κάποιες μετακινήσεις προσωπικού ή/και πελατών της επιχείρησης, πως θα μπορούσε να οριστεί μια τέτοια συνεργασία για να είναι και οι δυο πλευρές σύννομες ασφαλιστικά και φορολογικά; Η χρήση της απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (δεδομένου ότι η αμοιβή δεν θα υπερβεί ετησίως το ποσό των 3.000 ευρώ) μπορεί να αποτελέσει επιλογή για την τακτοποίηση της συγκεκριμένης ανάγκης ή πρέπει να γίνει σύμβαση εργασιακής σχέσης με την συνοδεία ίσως και κάποιου ιδιωτικού συμφωνητικού (για την χρήση του Ε.Ι.Χ.).
Ευχαριστώ πολύ.


Σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού για παροχή ιατρικών υπηρεσιών μέσω τηλεσυνεδριάσεων

Ερώτηση 1726
27.07.20
Έχουμε μια επιχείρηση της οποίας η κύρια δραστηριότητα είναι η δημιουργία, η ανάπτυξη και η υποστήριξη λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής. Μέσω της πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί, εγγράφονται όσοι ιατροί και ασθενείς το επιθυμούν και στη συνέχεια μπορούν κάθε στιγμή να συνδεθούν για να πραγματοποιήσουν μια τηλεσυνεδρία. Οι ιατροί που χρησιμοποιούν την εφαρμογή πληρώνουν μια προμήθεια ανάλογα με τα χρήματα που λαμβάνουν από τις τηλεσυνεδρίες. Υπάρχουν όμως και ιατροί, οι οποίοι επιθυμούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν λόγω του κορονοϊού.
Το ερώτημά μου είναι: Για τους ιατρούς που είτε αμείβονται είτε παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, πρέπει να γίνουν συμβάσεις για την συνεργασία μεταξύ των και της επιχείρησης; Ιδιαίτερα για τους ιατρούς που δεν αμείβονται, δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο συμφωνητικό για να αποδεικνύεται η συνεργασία με την επιχείρηση μιας και δεν θα εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς αυτούς;

Κατηγορία: 

Παροχή σε είδος ΙΧΕ που χρησιμοποιείται από υπάλληλο και επιβάρυνση ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του εν λόγω οχήματος

Ερώτηση 1725
13.07.20
Παροχή σε είδος ΙΧΕ οχήματος για 12 μήνες σε έναν υπάλληλο. Υπολογίζεται ως εισόδημα;
Το τεκμήριο του ΙΧΕ οχήματος επιβαρύνει τον υπάλληλο ή τους εταίρους; Η εταιρία είναι Ο.Ε.

Κατηγορία: 

Δάνειο μεταξύ ιδιωτών

Ερώτηση 1706
13.07.20
Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να πάρω ένα δάνειο από έναν φίλο μου ιδιώτη, ώστε να μην έχω πρόβλημα με την εφορία. Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εφημερίες ιατρού του Ε.Σ.Υ.

Ερώτηση 1719
30.06.20
Ιατρός του ΕΣΥ, κάνει εφημερίες. Το νοσοκομείο, στις βεβαιώσεις αποδοχών, στέλνει την αμοιβή των εφημεριών ως πρόσθετες αποδοχές με παρακράτηση 20%. Το ερώτημα μου είναι, αν με την παρακράτηση του 20% εξαντλείται και η φορολογική υποχρέωση;

Κατηγορία: 

Έκπτωση δαπανών και μειώσεις του φόρου για ελεύθερο επαγγελματία με μπλοκάκι (περ. στ΄, άρθρου 12 Κ.Φ.Ε.)

Ερώτηση 1721
30.06.20
Ελεύθερος Επαγγελματίας με μπλοκάκι που φορολογείται βάση της περ. στ' παρ. 2 αρ. 12 ν.4172/13, έχει την δυνατότητα να εκπίπτει δαπάνες και να φορολογείται στο καθαρό κέρδος που προκύπτει, μετά την αφαίρεση των δαπανών και να έχουν εφαρμογή οι μειώσεις του φόρου βάση του άρθρου 16;

Κατηγορία: 

Σελίδες