×

Επικοινωνία

×

Επιβολή τέλους επιτηδεύματος ανά υποκατάστημα – Απαλλαγή διενέργειας απογραφής σε περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων

Ερώτηση 1674
26.03.20
1. Επιχείρηση νοικιάζει 4 καταστήματα των 20τμ έκαστος. Όλα βρίσκονται σε έναν και μόνο όροφο ξενοδοχείου. Όλα έχουν οπτική επαφή μεταξύ τους, αλλά με ξεχωριστές εισόδους το καθένα, οι οποίες βλέπουν σε ένα κοινό διάδρομο. Αυτά πρέπει να δηλωθούν ως 4 υποκαταστήματα ή ένα (1);

2. Επιχείρηση (Απλογραφικά) με υποκαταστήματα ασχολείται με το λιανικό εμπόριο, έχει ΚΑΔ που τις δίνουν απαλλαγή απογραφής ανεξαρτήτως τζίρου και ΚΑΔ με υποχρέωση απαλλαγής εφόσον υπερβεί το όριο τζίρου 150.000 ευρώ ευρώ.
Σαν επιχείρηση, στο σύνολο, έχει τζίρο πολύ πάνω από 150000. Ποσοστό πάνω του 50% του συνολικού τζίρου προέρχεται από πωλήσεις ψιλικών και μίνι μάρκετ τα οποία δεν υποχρεούνται σε απογραφή. Παρόλα αυτά σε μερικά επιμέρους υποκαταστήματα μπορεί να μην ισχύει αυτή η αναλογία και ταυτόχρονα ο τζίρος του συγκεκριμένου υποκαταστήματος να ξεπερνάς τις 150.000 ευρώ. πχ. υποκατάστημα που έχει συνολικό τζίρο 160.000 ευρώ και προέρχεται αποκλειστικά από πωλήσεις ρούχων. Τί κάνω στη συγκεκριμένη περίπτωση;
Στον τζίρο από εκμετάλλευση ψιλικών και μίνι μάρκετ προσθέτω και τις πωλήσεις των τσιγάρων για λόγους υποχρέωσης απογραφής ή τις αντιμετωπίζω σαν ξεχωριστή ΚΑΔ?
Ευχαριστώ!

Κατηγορία: 

Παρακράτηση φόρου αμοιβών διαφήμισης μέσω της google kai facebook και τέλους διαφήμισης όταν ο πάροχος της υπηρεσίας είναι εκτός Ελλάδας

Ερώτηση 1670-1671
24.03.20
Ελληνική επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων διαφημίζεται για όλο το έτος (όχι περιστασιακά) μέσω της GOOGLE και του FACEBOOK προβάλλοντας το οίκημα. Στο τέλος κάθε μήνα εκδίδουν τιμολόγιο προς την επιχείρηση.
Για την αμοιβή που λαμβάνουν οι ανωτέρω εταιρείες, εκτός από το ΕΔΟΕΑΠ, πρέπει να παρακρατηθεί και να αποδοθεί φόρος;

Κατηγορία: 

Δωρεά αγαθών και πάγιου εξοπλισμού σε νομικό πρόσωπο από ατομική επιχείρηση και έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρων

Ερώτηση 1669
24.03.20
Γειά σας
4 φυσικά πρόσωπα (οι τρεις είναι αδέρφια) θέλουν να συστήσουν μια εταιρία με αντικείμενο, εμπόριο & μεταποίηση, η εταιρία θα αγοράσει ακίνητο αξίας 400.000,00€ για να στεγαστεί, μέσω δανεισμού. Τον εξοπλισμό αξίας 200.000,00€, 2 ΦΙΧ αυτοκίνητα αξίας 20.000,00€ και εμπορεύματα αξίας 100.000,00€ θα τους τα δωρίσει ο πατέρας των τριών παιδιών, που διατηρεί ήδη ατομική επιχείρηση με ίδιο αντικείμενο. Τα μετρητά θα τα βάλει ο τέταρτος, ο οποίος έχει την πρόθεση να αποχωρήσει όταν η εν λόγω εταιρία μπορεί να του επιστρέψει το κεφάλαιο του.
Ερώτημα 1)
Με βάση την παραπάνω εικόνα και το γεγονός ότι οι τέσσερις εταίροι θα είναι ισότιμοι, έχουμε κάποιο λόγο να επιλέξουμε ή να αποφύγουμε κάποια μορφή εταιρίας μεταξύ ΟΕ ή ΑΕ ή ΙΚΕ
Ερώτημα 2)
Ο ΕΦΚΑ των εταίρων, για τις παραπάνω μορφές εταιριών, και με δεδομένο ότι δεν ασκούν ατομική δραστηριότητα, εκπίπτει από τα καθαρά κέρδη;
Ερώτημα 3)
Η διαδικασία της δωρεάς του εξοπλισμού –ΦΙΧ – εμπορευμάτων, τι στάδια έχει και τι τυχόν φόρους; Π.χ. αποτίμηση, υπεραξία, χαρτόσημο, φόρο δωρεάς;

Κατηγορία: 

Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση DJ που προσφέρει υπηρεσίες σε σύλλογο και σε ιδιώτη. Παραστατικό στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών

Ερώτηση 1652
18.03.20
4. DJ/ΜΠΑΡΜΑΝ/ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ/ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΔΙΩΤΩΝ
α. DJ για να παίξει μουσική σε εκδήλωση που πραγματοποιεί ένας σύλλογος. Πως αντιμετωπίζεται φορολογικά και ασφαλιστικά; Απαιτείται συμφωνητικό και γνωστοποίηση από τους συμβαλλόμενους στην ΑΑΔΕ; Τι παραστατικό πρέπει να εκδοθεί;

β. DJ για να παίξει μουσική σε μια οικεία ενός ιδιώτη που γίνεται π.χ. ένα party. Πως αντιμετωπίζεται φορολογικά και ασφαλιστικά η περίπτωση αυτή; Απαιτείται συμφωνητικό και γνωστοποίηση στην ΑΑΔΕ; Η αμοιβή του DJ μπορεί να γίνει με ΕΡΓΟΣΗΜΟ; Τι παραστατικό πρέπει να εκδοθεί;

γ. ΜΠΑΡΜΑΝ / ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ / ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Ποια είναι η φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση των επαγγελμάτων αυτών; Ποιοι είναι οι κωδικοί ειδικότητας σε ΕΡΓΑΝΗ και ΑΠΔ; Και ποιος είναι ο κωδικός πακέτου κάλυψης (ΚΠΚ);

δ. Για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών τι παραστατικό εκδίδεται; Π.χ. πουλάω ψυγείο, κουζίνα και λοιπά οικιακά είδη σε έναν άλλον ιδιώτη. Τι παραστατικό πρέπει να εκδοθεί; Ποιος κωδικός του Ε1 πρέπει να συμπληρωθεί από τον αγοραστή και τον πωλητή;

ε. Για παροχή υπηρεσιών (π.χ. κηπουρικές εργασίες, καθαριότητες κ.λπ.) μεταξύ ιδιωτών εκδίδεται κάποιο παραστατικό;

Σας ευχαριστώ.


Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Ερώτηση 1654
10.03.20
1. Άρθρο 14 / Ν. 4172/2013 Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
1. Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται:
α) η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και η ημερήσια αποζημίωση που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη,
β) η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά,
γ) το επίδομα αλλοδαπής που χορηγείται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών,
δ) οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες επιβάλλονται με νόμο,
ε) οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος περιλαμβανομένων των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου υπερ των επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο,
στ) η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη του ασφαλισμένου,
ζ) η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα,
η) οι παροχές ασήμαντης αξίας μέχρι του ποσού των είκοσι επτά (27) ευρώ ετησίως,
ι) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων,
ια) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο,
ιβ) η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς,
ιγ) η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km και με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, και
ιδ) η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ανεξαρτήτως, εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης και οι μετοχές που αποκτώνται, μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ή τριάντα έξι (36) μηνών από την απόκτησή τους ανάλογα με την περίπτωση κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 42Α.

Α. Με ποιον τρόπο φορολογείται το εισόδημα των περιπτώσεων «α έως ιδ»; Φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης;
Β. Υποβάλλεται αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών στην ΑΑΔΕ για κάθε εισόδημα των περιπτώσεων «α έως ιδ»;
Γ. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών στην ΑΑΔΕ ποιος είναι ο κωδικός βεβαίωσης αποδοχών για κάθε εισόδημα των περιπτώσεων «α έως ιδ»;
Δ. Σε ποιον κωδικό της δήλωσης Ε1 συμπληρώνεται κάθε εισόδημα των περιπτώσεων «α έως ιδ»;
Ε. Υπολογίζεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα των περιπτώσεων «α έως ιδ»;
ΣΤ. Υπόκεινται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών τα εισοδήματα των περιπτώσεων «α έως ιδ»; Γίνεται ΑΠΔ για τα εισοδήματα των περιπτώσεων «α έως ιδ»;
Ζ. Ποια είναι τα εισοδήματα που υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης;

Σας ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Ασφάλιση Γερμανού υπηκόου συνταξιούχου που είναι εταίρος Ε.Ε. στην Ελλάδα και φορολογική αντιμετώπιση των μερισμάτων

Ερώτηση 1661
10.03.20
Γερμανός υπήκοος είναι μέλος – διαχειριστής - εκπρόσωπος σε ετερόρρυθμο εταιρεία (νομικό πρόσωπο) στην Ελλάδα με ελληνικό ΑΦΜ τόσο για την Ε.Ε. όσο και για τον ίδιο, από το ημερ. έτος 1991. Προ επταετίας συνταξιοδοτήθηκε στην Γερμανία και παράλληλα εξακολουθεί να υφίσταται η εμπορική δραστηριότητά του στην Ελλάδα, για την οποία είχε απαλλαγή υποχρέωσης ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.
1. Υπάρχει κάποια αλλαγή όσον αφορά το ασφαλιστικό του καθεστώς στην Ελλάδα;
2. Υπάρχει κάποια φορολογική ή πάσης μορφής νομοθεσία η οποία του απαγορεύει να ασκεί -ως συνταξιούχος στην Γερμανία -εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα;


Αποζημίωση για ηθική βλάβη που λαμβάνει νομικό πρόσωπο

Ερώτηση 1658
10.03.20
Ανώνυμη εταιρία αποζημιώθηκε με το ποσό των 6.000,00 ευρώ από ασφαλιστική εταιρία για ατύχημα που συνέβη σε όχημα της τον Ιούλιο του 2018. Το ποσό της αποζημίωσης εισπράχθηκε τον Ιανουάριο του 2020. Από το ποσό της αποζημίωσης ένα μέρος αφορά ηθική βλάβη και το υπόλοιπο μέρος αφορά τα τιμολόγια επισκευής του αυτοκινήτου τα οποία καταχωρηθήκανε ως έξοδα το έτος 2018.
Θα ήθελα να με ενημερώσετε πως θα χειριστώ φορολογικά την παραπάνω ληφθείσα αποζημίωση.
Η ασφαλιστική εταιρία δεν έχει εκδώσει τιμολόγιο.
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Χρόνος αναγνώρισης επιχορήγησης ΕΣΠΑ

Ερώτηση 1656
05.03.20
Επιχείρηση Α.Ε. έχει υποβάλλει αίτηση για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Στις 21/10/2019 ο φορέας ΕΦΕΠΑΕ με έγγραφό του απαντά ότι η αίτηση μας εγκρίθηκε για χρηματοδότηση με επιχορηγούμενο ποσό προϋπολογισμού 179.657,00 € και επιχορήγηση 89.828,50 €. Η επιχείρηση πραγματοποίησε μέσα στο 2019 σχεδόν το σύνολο των προβλεπόμενων επενδύσεων και οι υπόλοιπες έγιναν το 2020. Η επιχείρηση ως σήμερα δεν έχει υποβάλλει ακόμη φάκελο με τα αιτούμενα δικαιολογητικά για να υπάρχει πιστοποίηση και να είναι οριστική και σίγουρη η εκταμίευση της επιχορήγησης.
Η ΔΕΑΦ Β 1010732/23-1-2017 αναφέρει ότι: 5. Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι προκειμένου να προσδιοριστεί ο χρόνος φορολογίας των κρατικών επιχορηγήσεων, θα πρέπει γι' αυτές να έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής τους, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση αποκτάται κατά το έτος οριστικής έγκρισής τους από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, οπότε και φορολογείται.
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που κρατικές επιχορηγήσεις έχουν περιληφθεί σε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων επειδή είχαν καταστεί δεδουλευμένες αλλά δεν είχε ληφθεί η απαιτούμενη έγκριση, μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις (αν και γίνεται αναφορά σε μη κερδοσκοπικές εταιρίες θεωρώ ότι αφορά όλες τις επιχειρήσεις).
Με βάση τα παραπάνω θεωρείται η έγκριση της αίτησης ένταξης ότι η επιχείρηση έχει τεκμηριώσει το δικαίωμα είσπραξης και να προβεί στην ανάλογη εγγραφή στα βιβλία της με ημερομηνία 21/10/2019 και να διενεργήσει αποσβέσεις στο μη επιχορηγούμενο ποσό των παγίων ή θα πρέπει να περιμένει μέχρι την υποβολή του φακέλου και την οριστική έγκρισή του από την αρμόδια αρχή (γεγονότα που θα λάβουν χώρα το 2020) και τότε να προβεί στις ανάλογες λογιστικές εγγραφές και να αναγνωρίσει φορολογικά το έσοδο.

Κατηγορία: 

Βεβαίωση αποδοχών για ποσοστά επί των πωλήσεων που λαμβάνει περιοδεύων πωλητής

Ερώτηση 1648
19.02.20
Περιοδεύων πωλητής αμείβεται με σταθερό μισθό και ποσοστά επί των εισπράξεων. Θα ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος εάν τα ποσοστά επί των πωλήσεων είναι συνεκαθαριζόμενες αποδοχές με τις τακτικές αποδοχές με κωδ. αποδοχών 1 (τακτικές αποδοχές) ή θεωρούνται πρόσθετες αποδοχές που δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές με κωδικό είδους αποδοχών 2 και φορολόγηση 20%;

Κατηγορία: 

Σελίδες