×

Επικοινωνία

×

Φορολογική αντιμετώπιση αγοράς ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ΕΙΧ από εταιρεία

Ερώτηση 1760
07.10.20
Ατομική επιχείρηση προτίθεται να αγοράσει ΕΙΧ κάτω των 1600 κ.εκ.
Πρώτη επιλογή:
Ο συντελεστής απόσβεσης είναι 16%. Μέχρι πόσα έτη μπορούμε να διενεργούμε απόσβεση; Μέχρι 5 έτη ή χρονικά έως ότου αποσβεστεί πλήρως η καθαρή αξία αγορά;
Η αξία ΦΠΑ -κατά τη στιγμή της αγοράς- αφαιρείται από το ΦΠΑ εσόδων της επιχείρησης ή μήπως αφαιρείται από τα έσοδά της το 70% (λόγω κυβισμού) της αξίας ΦΠΑ; Μήπως ισχύει το ίδιο (μείωση κατά 70%) και για την ετήσια αξία απόσβεσης;
Δεύτερη επιλογή:
Έστω ότι το ΕΙΧ αγοράζεται με χρονομίσθωση (leasing). Τα ποσά της προκαταβολής μηνιαίων μισθωμάτων αξίας εξαγοράς αφαιρούνται εξ ολοκλήρου ή μήπως το 70% αυτών;
Το ΦΠΑ των προαναφερθέντων αφαιρείται εξολοκλήρου από το ΦΠΑ εσόδων ή μήπως το 70% του ΦΠΑ κάθε πληρωμής από τα ετήσια έσοδα;
Αν θέλετε να θεωρήσετε δυο (2) τις ερωτήσεις μου. Αν μπορεί η απάντηση ας αναλυθεί με ένα αριθμητικό παράδειγμα (αξία ΕΙΧ 10.000,00 € + ΦΠΑ24%).
Ευχαριστώ προκαταβολικά για το ενδιαφέρον σας.

Κατηγορία: 

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικού φορολογούμενου που ασκεί εξ αποστάσεως ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα

Ερώτηση 1755
29.09.20
Φυσικό πρόσωπο με ατομική επιχείρηση στην Ελλάδα με αντικείμενο εργασιών παροχή συμβουλών σε θέματα marketing αποφασίζει να μετακομίσει στο εξωτερικό. Έστω ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να υπάγεται πλέον στη ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού.
Μπορεί να κάνει την αλλαγή εφόσον υπάρχει ενεργή ατομική επιχείρηση στην Ελλάδα;
Σημειωτέον ότι το αντικείμενο της εργασίας γίνεται αποκλειστικά μέσω υπολογιστή και ήδη ο πελάτης αυτήν την στιγμή είναι μια επιχείρηση με έδρα την Αμερική.

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση υπεραξίας αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ από την Ελβετία

Ερώτηση 1752
29.09.20
Παρακαλούμε για την άποψή σας στα παρακάτω:
1. Πώς προσδιορίζεται,
2. Πώς δηλώνεται και
3. Πώς φορολογείται στην Ελλάδα η υπεραξία επενδύσεων που προέρχεται από EFT / UCITS funds που διαχειρίζεται τράπεζα της Ελβετίας.
Σημειώνουμε ότι ο επενδυτής είναι φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση περιστασιακά απασχολούμενης που διενεργεί πωλήσεις με προμήθεια

Ερώτηση 1751
29.09.20
Άνεργη πραγματοποιεί περιστασιακές πωλήσεις με προμήθεια προϊόντα εταιρείας (hervalife).
• Ποιες οι φορολογικές της υποχρεώσεις για το εν λόγω εισόδημα και σε ποια κατηγορία εισοδήματος υπάγεται;
• Αν η δραστηριότητα είναι συνεχής μέσα στο έτος (ή σε συνεχόμενα έτη) απαιτείται να γίνει έναρξη στη ΔΟΥ και είναι υπόχρεη σε τήρηση βιβλίων - έκδοση στοιχείων, υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ;
• Υπάρχει κάποιο όριο πωλήσεων απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων;

Κατηγορία: 

Δυνατότητα μεταφοράς φορολογικών ζημιών για συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών σε νέο εταίρο

Ερώτηση 1749
29.09.20
Ανώνυμη εταιρεία έχει μεταφερόμενη φορολογική ζημία 10.000 €. Ο βασικός μέτοχος μεταβιβάζει το σύνολο των μετοχών σε τρίτο πρόσωπο.
Ερώτημα: Η εταιρεία μπορεί να συμψηφίσει φορολογικά την μεταφερόμενη ζημιά και με τον νέο μέτοχο;

Κατηγορία: 

Υποχρέωση έναρξης δραστηριότητας για βραχυχρόνια μίσθωση

Ερώτηση 1748
29.09.20
Καλημέρα.
Μισθώνω δυο οικίες με βραχυχρόνια μίσθωση. Το εισόδημα που εισπράττω ξεπερνά τις 12.000,00 € και η μίσθωση έχει διάρκεια άνω των 90 ημερών. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα είμαι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων για τα δυο ακίνητα αυτά.
Για την έναρξη – προσθήκη ΚΑΔ στην ΔΟΥ απαιτείται σήμα του ΕΟΤ και βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ περί έναρξης - προσθήκης ΚΑΔ. Δεδομένου ότι πρόκειται για οικίες ο ΕΟΤ δεν χορηγεί σήμα. Ο ΕΦΚΑ δεν χορηγεί βεβαίωση χωρίς το σήμα ΕΟΤ. Πως μπορώ να κάνω έναρξη – προσθήκη ΚΑΔ;
Ποια είναι και τι ορίζει η σχετική νομοθεσία;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση καταβολής ποσού από Πρόεδρο Δ.Σ. προς την εταιρεία για κάλυψη οφειλών

Ερώτηση 1740
07.09.20
Εταιρία είναι σε εκκαθάριση και έχει ρύθμιση οφειλών. Έχουν πληρωθεί τα 2/3 της ρύθμισης με χρήματα της εταιρίας από το προϊόν της εκκαθάρισης. Το υπόλοιπο χρέος θα το πληρώσει ο πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου που είναι και νομικά υπόχρεος (σήμερα είναι εκκαθαριστής). Το ποσό αυτό θα θεωρηθεί δανεισμός ή όχι1 Και δεύτερον, εάν το ποσό αυτό αποτελεί τεκμήριο, και θα πρέπει να δηλωθεί στο Ε1 εκείνου που καταβάλει το ποσό;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση της έκπτωση 25% του ΦΠΑ και οφειλών λόγω covid-19

Ερώτηση 1739
07.09.20
Την περίοδο που οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν να πλήττονται από τον κορωνοϊό δόθηκαν φορολογικές ελαφρύνσεις από το κράτος, όπως έκπτωση 25% στον Φ.Π.Α. και σε ρυθμισμένες οφειλές. Το ποσό το οποίο προκύπτει πως θα το χειριστούμε φορολογικά; Θα φορολογηθεί ως έκτακτο έσοδο ή θα είναι αφορολόγητο και θα πάει σε έναν λογαριασμό αποθεματικού;

Κατηγορία: 

Σελίδες