×

Επικοινωνία

×

Παρακράτηση φόρου δικαιωμάτων που καταβάλλονται στον Καναδά

Ερώτηση 1459
19.03.19
Ερωτάται αν η πληρωμή δικαιωμάτων από ελληνική εταιρεία με μορφή ΙΚΕ απαλλάσσεται του φόρου δικαιωμάτων ή όχι και αν όχι, ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

Κατηγορία: 

Τρόπος έκπτωσης δαπανών πρακτορείου ΟΠΑΠ

Ερώτηση 1458
19.03.19
Πρακτορείο ΟΠΑΠ σαν έσοδα έχει τις εκκαθαρίσεις από τις προμήθειες που εκδίδονται στο τέλος του χρόνου. Σαν έξοδα έχει ΔΕΗ – ΟΤΕ - ενοίκια - διάφορα τιμολόγια με ΦΠΑ - διάφορα έξοδα με ΦΠΑ με ΑΛΠ.
Πώς θα καταχωρίσουμε τα έξοδα αυτά στα βιβλία και στο ΦΠΑ; Πχ. 200 + ΦΠΑ 48 = 248 σύνολο. Θα εκπέσει όλο το ποσό σαν έξοδο; Στην περιοδική ΦΠΑ δεν θα φανεί πουθενά; Στο Ε3 όλο το ποσό;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση χορήγησης δανείου σε εργαζόμενο

Ερώτηση 1455
18.03.19
Εταιρεία του νόμου 89/67 σκοπεύει να δώσει δάνειο σε εργαζόμενό της.
• Επιτρέπεται από την άδεια εγκατάστασης της;
• Μπορεί να προσημειώσει ακίνητο του υπαλλήλου;
• Μπορεί να βάλει και επιτόκιο και αν ναι μέχρι ποιο ύψος;
• Σίγουρα το συμφωνητικό της δανειοδότησης κατατίθεται στην εφορία και χαρτοσημαίνεται.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Κατηγορία: 

Χρόνος έκπτωσης δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος όταν ο λογαριασμός εκδίδεται σε επόμενο έτος

Ερώτηση 1454
18.03.19
Iδιωτική εταιρία πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας έχει εκδώσει στις 4-1-2019 λογαριασμό ρεύματος αξίας 4.900,00 ευρώ. Ο λογαριασμός αφορά το χρονικό διάστημα από 01/12/2018 ως 01/01/2019.
Το ερώτημα είναι πότε θα εκπέσει φορολογικά η επιχείρηση την δαπάνη:
α) Η δαπάνη εντάσσεται στην ΠΟΛ. 1094/2016 και θα εκπέσει το 2019 με βάση την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού ως συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας ή
β) Με βάση την αρχή του δεδουλευμένου η επιχείρηση θα επιμερίσει τη δαπάνη στα έτη 2018-2019 και θα εκπέσει το ποσό που αναλογεί σε κάθε χρήση;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση σύνταξης εξωτερικού που αποκτά φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%

Ερώτηση 1453
18.03.19
Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με ποσοστό αναπηρίας (ΚΕΠΑ) 85% λαμβάνει σύνταξη από την Γερμανία. Τα συγκεκριμένα εισοδήματα απαλλάσσονται από το φόρο (Κωδικός Ε1 619);

Κατηγορία: 

Αγορά εμπορευμάτων από ΙΚΕ χωρίς επάρκεια μετρητών

Ερώτηση 1448
25.02.19
Νομικό πρόσωπο ΙΚΕ έκανε έναρξη δραστηριότητας προ μηνός με μετοχικό κεφάλαιο 2000 ευρώ, το οποίο δικαιολογείται από τα παρελθόντα δηλωθέντα εισοδήματα των 2 εταίρων του.
Προτίθεται να κάνει αγορά εμπορευμάτων (από Ελλάδα ή Ευρωπαϊκή Ένωση), μετρητοίς ή με πίστωση, με αξία αγοράς περίπου 50.000 - 60.000 ευρώ. Έως σήμερα υπολειτουργεί ως νέα επιχείρηση και δεν έχει αντίστοιχα έσοδα. Ισχύει το πόθεν έσχες για αγορά εμπορευμάτων αυτής της αξίας, ναι ή όχι;
Ευχαριστώ προκαταβολικά για το ενδιαφέρον σας.

Κατηγορία: 

Εξόφληση συναλλαγών άνω των 500 ευρώ με τραπεζική επιταγή

Ερώτηση 1446
25.02.19
Ατομική επιχείρηση αγοράζει εμπορεύματα από ΑΕ αξίας 130000,00 ευρώ. Η έκδοση των τιμολογίων γίνεται σταδιακά και ανάλογα με τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων. Η αξία των παραστατικών που έχουν εκδοθεί είναι πάνω από 500,00 ευρώ και η εξόφληση τους πρέπει να γίνει μέσω Τραπεζικών λογαριασμών. Η ατομική επιχείρηση εκδίδει επιταγή αξίας 130000,00 ευρώ και η ΑΕ εισπράττει το ποσό χωρίς να το περάσει από τον τραπεζικό της λογαριασμό ο οποίος είναι δεσμευμένος από το δημόσιο.
Το ερώτημα είναι αν θεωρείται σωστός ο παραπάνω τρόπος εξόφλησης των τιμολογίων.

Κατηγορία: 

Μη έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα αμοιβή διαχειριστή ΟΕ

Ερώτηση 1443
25.02.19
Σε Ο.Ε. με απλογραφικά βιβλία ερωτάται αν για το οικονομικό έτος 2018, μπορεί να εκπέσει από τα έσοδα της εταιρείας η αμοιβή διαχειριστή- από την στιγμή που ρητά αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας αυτή η δυνατότητα, τα οικονομικά της εταιρείας το επιτρέπουν και ο διαχειριστής δεν είναι επιτηδευματίας και έχει συμπεριληφθεί το ποσό στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτή εργασία;

Κατηγορία: 

Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση αμοιβής διαχειριστών και μελών Ε.Π.Ε.

Ερώτηση 1439
22.02.19
Ε.Π.Ε. με 3 μέλη (2 διαχειριστές και ένα μέλος), αποφασίζει μέσω της Γ.Σ. την καταβολή μηνιαίων μισθών και στους 3 για τις υπηρεσίες που παρέχουν στα πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης.
Πως φορολογείται αυτό το εισόδημα; Πως αποδίδεται ο φόρος και με ποια ποσοστά παρακράτησης;
Πως αποδίδονται ασφαλιστικές εισφορές; Με ποια ποσοστά;


Σελίδες