×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Ερώτηση 221.
Εταιρεία Α συνάπτει ιδιωτικό συμφωνητικό με άλλη εταιρεία Β για χρήση του εμπορικού σήματος της Β. Αν η πρώτη εταιρεία καταβάλλει ως εγγύηση για την τήρηση της συμφωνίας στην δεύτερη π.χ. 100.000,00, αυτό το ποσό θεωρείται εισόδημα για την δεύτερη εταιρεία;

 

Κατηγορία: 

ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ως ξενοδοχειακή επιχείρηση θεωρείται εκείνη που κατ’ επάγγελμα παρέχει κατάλυμα σε πελάτες, προς τους οποίους εκτός από την παραχώρηση των επιπλωμένων δωματίων, αναλαμβάνει και την περιποίηση αυτών, παρέχει δηλαδή υπηρεσίες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και η καθαριότητα του δωματίου των κοινοχρήστων χώρων, λευκών ειδών, τακτοποίηση κρεβατιών κ.λπ., ανεξάρτητα από τον τύπο και τη μορφή που λειτουργούν, από το αν είναι ή όχι εφ

Κατηγορία: 

ΦΠΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Η περίπτωση αυτή αποτελεί επίσης μία από τις εξαιρέσεις του άρθρου 14 του ν.2859/2000 αναφορικά με τον προσδιορισμό του τόπου παροχής υπηρεσιών για την επιβολή Φ.Π.Α., καθώς σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου αυτού προκύπτει παρέκκλιση από το γενικό κανόνα του τόπου φορολογίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως θα δούμε στη συνέχεια.

 

Κατηγορία: 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4308/14, αρχικά, μια συναλλαγή σε ξένο νόμισμα καταχωρείται στο νόμισμα που χρησιμοποιεί η οντότητα, με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.

Κατηγορία: 

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ – ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2859/2000 ορίστηκε ότι απαλλάσσεται από το ΦΠΑ  η παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός της Κοινότητας από το μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας αγοραστή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του αγοραστή.

Εξαιρούνται από την απαλλαγή τα αγαθά που μεταφέρονται από τον ίδιο τον αγοραστή και προορίζονται για τον εξοπλισμό ή εφοδιασμό σκαφών αναψυχής και ιδιωτικών αεροσκαφών ή οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης.

Κατηγορία: 

ΦΠΑ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ)

Ερώτηση 212.
Πελάτης μας, εταιρεία σε χώρα εκτός ΕΕ (έδρα Νορβηγία) μας έχει ζητήσει να εκτελέσουμε κάποιες υπηρεσίες εκ μέρους πελάτη τους ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα. Οι υπηρεσίες αυτές θα γίνουν στην Ελλάδα λόγω του ότι είναι αδύνατο να τις εκτελέσει η Νορβηγική εταιρεία και να έρθει το τεχνικό προσωπικό εδώ. Εμείς θα εκδώσουμε τιμολόγιο για τις υπηρεσίες αυτές απευθείας στην Εταιρεία της Νορβηγίας. Θα ήθελα να μου επιβεβαιώσετε αν το τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα περιλαμβάνει το ποσοστό ΦΠΑ και ναι, αν θα πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ 23% στο τιμολόγιο;

Κατηγορία: 

ΦΟΡΟΣ 26% ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΙΕΤΙΑΣ

Ερώτηση 214.
Σύσταση 8 καθέτων ιδιοκτησιών 20/12/ 2014.

Ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου κράτα τις 2 και μεταβιβάζει με δύο συμβόλαια τα παρακάτω:
Α) Στο πρώτο συμβόλαιο μεταβιβάζει με γονική παροχή στον γιο του την ψιλή κυριότητα από 3 κάθετες και με δωρεά την επικαρπία στην σύζυγο.
Β) Στο δεύτερο συμβόλαιο μεταβιβάζει τις άλλες 3 κάθετες με πώληση της πλήρους κυριότητας 50% + 50% στον γιο και την σύζυγο.
Θεωρείται μία πώληση αυτή των 3 καθέτων εφόσον είναι σε ένα συμβόλαιο;
Ή θεωρούνται τρεις χωριστές πωλήσεις ;

Κατηγορία: 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2014 – 2015

Ερώτηση 237.
Επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία και η οποία για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) εφάρμοσε τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, επιλέγει να μην εφαρμόσει την μεταβατική διάταξη της παρ. 32 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 (απογραφή έναρξης και λήξης 10%) και λαμβάνει ως μηδενική την αξία της απογραφής έναρξης και λήξης.

Κατηγορία: 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ερώτηση 233.
Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την εγκύκλιο 1116/10.06.2015. Η εγκύκλιος αυτή αναφέρεται στους αγρότες ειδικού καθεστώτος ή κανονικού; Η παραγωγή του 2013 που πουλήθηκε το 2014 δεν θα ληφθεί υπόψιν παραγωγή του 2014 που πουλήθηκε το 2015 θα φορολογηθεί στην φορολογική δήλωση του 2014? Η παραγωγή που πωλήθηκε το 2015 π.χ. μπορεί να αφορά και παραγωγή απούλητη προηγ. ετών. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση; Και συγκεκριμένα στου ειδικού καθεστώτος, αφού οι κανονικού καθεστώτος έχουν απογραφή.

Κατηγορία: 

Σελίδες