×

Επικοινωνία

×

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Φορολογική μεταχείριση εισπραττόμενου μερίσματος που αποκτά ΙΚΕ από τη συμμετοχή της σε Ε.Ε. που τηρεί απλογραφικά βιβλία

Ερώτηση 1297
22.08.18
Μια ΙΚΕ μέτοχος σε Ε.Ε. που τηρεί απλογραφικά βιβλία. Ερωτάται:
α) Φορολογείται πάλι για τα μερίσματα που λαμβάνει από την Ε.Ε.;
β) Η μεταβίβαση αυτών των μερισμάτων στους εταίρους της ΙΚΕ φορολογείται σ' αυτούς;


Αμοιβές μελών Δ.Σ. από την τακτική γενική συνέλευση (όχι από τα κέρδη) και φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν σε αυτές

Ερώτηση 1156.
22.02.18
ΑΕ με κέρδη αποφασίζει στην τακτική ΓΣ να παρέχει αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ.. Στο πρακτικό της ΓΣ αναφέρεται ότι γίνεται έγκριση της διανομής των αποτελεσμάτων, η οποία διανομή αποτυπώνεται σε ένα πίνακα διάθεσης και αναφέρει μόνο τακτικό αποθεματικό 5%. Δεν αναφέρει αμοιβές Δ.Σ..
Υπάρχει περίπτωση να θεωρηθεί επειδή η εταιρία έχει κέρδη, ότι οι αμοιβές του Δ.Σ. είναι από διανομή κερδών και να ζητήσει φόρο διανομής 15%;


Διανομή κερδών Ο.Ε. από τα λογιστικά κέρδη

Ερώτηση 879.
08.02.17
Κατά την διανομή κερδών ομόρρυθμης εταιρείας στα μέλη της ποιό είναι το ποσό που διανέμεται και καταχωρείται στις προσωπικές δηλώσεις των εταίρων;
Τα καθαρά κέρδη της ομόρρυθμης εταιρείας πριν ή μετά την αναμόρφωση με τις λογιστικές διαφορές;

Κατηγορία: 

Διανομή κερδών

Ερώτηση 745.
19.09.2016
Συμπληρωματική ερώτηση της 723. 05.08.2016

Διευκρινίσεις

  1. Η ζημία της χρήσης 2013-2014 και το αποθεματικό (δεν έχει διανεμηθεί μέχρι σήμερα) της θα παραμείνουν; Ή η ζημία θα συμψηφιστεί με τα κέρδη της χρήσης 2015 και θα παραμείνει μόνο ειδικό αποθεματικό;
  2. Θα ήθελα να μου απαντήσετε σχετικά με την διάθεση των κερδών της χρήσης 2015. Είναι σωστή η παρακάτω διάθεση;

Αποτέλεσμα χρήσης 26.399,00€
- Ζημία προηγ. χρήσης 584,46€
- Φόρος εισοδήματος 6,09€,
Κέρδη προς διάθεση 25.808,45€
Τακτικό αποθεματικό 1.290,42€
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 24.518,03 € (από κέρδη χρήσης 2015 που όταν διανεμηθούν θα παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων)

Κατηγορία: 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΕ

Ερώτηση 372.
Με την 30/09 τακτ. γενικής συνέλευσης αποφασίζεται η διανομή κερδών σε ΑΕ. Θα γίνει βάσει ποσοστού συμμετοχής σε κάθε εταίρο στην εταιρεία ή μπορούν να αποφασίσουν ελεύθερα το ποσό διανομής σε κάθε εταίρο; Ακόμη, αν υπάρχει αποχώρηση εταίρου πριν την τακτ. γεν. συνέλευση, στην διανομή κερδών θα συμπεριληφθεί και ο αποχωρήσας; π.χ αποχώρηση 10/03/15 και μεταβίβαση μετοχών στους άλλους εταίρους έχει γίνει, αλλά ο ισολογισμός και η χρήση κλείνει με 31/12/2014. Υπάρχει κάποια υποχρέωση του αποχωρήσαντα πέραν της ημερομηνίας αποχώρησης του από την εταιρεία;

Κατηγορία: 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Ερώτηση 092.
1) μεταφορική εταιρεία με έδρα την Βουλγαρία μπορεί να έχει λογαριασμό στην Ελλάδα στον οποίο να εισπράττει χρήματαq Διαχειριστής της εταιρείας είναι Έλληνας.

Κατηγορία: