×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ

Ερώτηση 222.
Παρακαλώ μπορείτε να μου απαντήσετε σχετικά με το ποσό που δίνεται απο τον ΟΑΕΔ ως ειδική επιδότηση ανεργίας (στους εργαζομένους της ΕΛΒΙΖ-δίχως ηλεκτρονική πληροφόρηση ) σε ποιον κωδικό του εντύπου καταχωρείται;

 

Κατηγορία: 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Ερώτηση 220.
Τo 2013 επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία έχει απογραφή λήξεως ένα Α ποσό. Από 01/01/2014 άλλαξε κατηγορία βιβλίων σε απλογραφικά. O τζίρος το 2014 είναι κάτω των 150.000 ευρώ. Mπορώ να χρησιμοποιήσω απογραφή έναρξης το 10% των αγορών του 2013 και λήξης το 10% των αγορών του 2014;

 

Κατηγορία: 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ερώτηση 219.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1116/2015 «Οι αγρότες και λοιποί επιτηδευματίες που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, δύνανται να εξάγουν το λογιστικό αποτέλεσμα του φορολογικού έτους 2014, είτε χωρίς απογραφές έναρξης και λήξης είτε να προβούν σε αποτίμηση των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων τους της 1.1.2014 με οποιονδήποτε αξιόπιστο τρόπο και να συντάξουν απογραφή λήξης της 31.12.2014 με τον ίδιο τρόπο, όπως και της απογραφής έναρξης σε καταστάσεις τις οποίες διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής.»

Κατηγορία: 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΩΡΑ

Ερώτηση 217.
Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η αντιμετώπιση από ΦΠΑ και ΕΛΠ όταν μια επιχείρηση θέλει να διαθέσει σε πελάτες τις δώρα η δείγματα των προϊόντων τις. (τι παραστατικά πρέπει να κοπούν και με τι άξιες και με τι ΦΠΑ καθώς και αν πρέπει να γνωστοποιηθεί κάπου)

 

Κατηγορία: 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΑΓΙΟ

Ερώτηση 216.
Αγορά παγίου αξίας 202500,00 ευρώ στις 12/06/2012 στο οποίο έχει γίνει απόσβεση μέχρι 31/12/2014 το ποσό 66318,75 ευρώ με αναπόσβεστη αξία 136181,00 ευρώ. Η επιχορήγηση που πήρε τον Μάρτιο του 2015  είναι 86248,00 ευρώ. Πώς θα συνεχίσω τις αποσβέσεις του παγίου; Για την επιχορήγηση αυτή έχει κοπεί Τιμολόγιο προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ πως θα το χειριστώ , θα το υποβάλλω στη ΜΥΦ;

Κατηγορία: 

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

Ερώτηση 215.
Είχα στις 32/12/2013 ομόλογα αξίας 100.000 στις 3/1/2014 τα ρευστοποίησα και την ίδια ημέρα αγόρασα άλλα ομόλογα αξίας 101.000 στις 6/5/2015 ρευστοποίησα τα ανωτέρω ομόλογα 103.000 και αγόρασα αμοιβαία 105.000 θεωρώ ότι στο ε1 θα πρέπει να απεικονειστούν ως ακολούθως:

Κατηγορία: 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Ν

Ερώτηση 213.
1) Εταιρεία ΟΕ εισπράττει ενοίκια από ακίνητα δεν έχει άλλο εισόδημα χρειάζεται να συμπληρωθεί Ε3 , και ποιοι κωδικοί πρέπει να συμπληρωθούν στο έντυπο Ν .

2) Η ζημιά προηγουμένου έτους σε ποιο κωδικό του εντύπου Ν πρέπει να γραφεί;

 

Κατηγορία: 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ

Ερώτηση 207.
Το έτος 2009 έγινε σε μισθωμένο ακίνητο ανέγερση βιοτεχνικού κτιρίου (ελαιοτριβείο) από φυσικό πρόσωπο με δαπάνες του μισθωτή, η μίσθωση είναι για 20 έτη με έναρξη το 2007 το κόστος της ανέγερσης είναι 215000,00 ευρώ, τι ποσά έπρεπε να καταχωρούν στα βιβλία και στις δηλώσεις τους ο μισθωτής και ο εκμισθωτής μέχρι και την χρήση 2013 και τι ποσά το 2014;
Μπορεί να εμφανίσει ιδιόχρηση ο μισθωτής μέχρι την λήξη του συμφωνητικού;

Κατηγορία: 

ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ – ΠΑΓΙΑ ΑΓΑΘΑ

Ερώτηση 211.
Αγρότης κανονικού καθεστώτος αγοράζει για το χωράφι του φυτώρια ελιάς (δενδρύλλιο) και φυτώρια αμπελιού με σκοπό την παραγωγή λαδιού και κρασιού.

Το συγκεκριμένο δενδρύλλιο θεωρείται πάγιο για την επιχείρηση μιας και αφορά πολυετή καλλιέργεια ή θεωρείται ως πρώτη ύλη;

 

Κατηγορία: 

ΑΓΡΟΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ερώτηση 210.
Οι αγρότες μπορούν να είναι στο ειδικό καθεστώς και να λαμβάνουν την επιστροφή ΦΠΑ και για αγροτικές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρουν; Πχ για θερισμό μπορούν να είναι στο ειδικό καθεστώς όπως και για τις πωλήσεις των αγαθών τους; Αυτό αφορά το ΦΠΑ. Όσον αφορά την φορολογία, όμως, άλλος συντελεστής θα εφαρμοστεί για το κέρδος από την πώληση αγαθών και άλλος για τις αγροτικές υπηρεσίες(π.χ θερισμός, μίσθωση μηχανήματων, φύλαξη ή πάχυνση ζώων όπως αναφέρει ο κώδικας ΦΠΑ άρθρο 42), 13% για τις πωλήσεις και 26% για τις υπηρεσίες;

Κατηγορία: 

Σελίδες