×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΟΙ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η προστασία της σωματικής ακεραιότητας και υγείας των εργαζομένων έχει πολλαπλή έκφανση. Πρέπει να τηρούνται προληπτικά μέτρα προστασίας με συγκεκριμένες προδιαγραφές που προκύπτουν από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και για την επιμελή εφαρμογή των οποίων χρειάζεται η μεσολάβηση ειδικών εμπειρογνωμόνων.


Σελίδες