×

Επικοινωνία

×

Εταιρεία σε αδράνεια

Ερώτηση 1956
08.09.21

ΕΠΕ έχει τεθεί σε αδράνεια. Δεν έχει στοιχεία, δεν έχει επιχείρηση περιμένει απλά να βρεθεί αγοραστής του ακινήτου για να πωληθεί και να λυθεί και εκκαθαριστεί. Τέθηκε σε αδράνεια αρχές 08.2021. Τι υποχρεώσεις, φορολογικές, εταιρικές, ασφαλιστικές έχει;


Διακοπή εργασιών στη ΔΟΥ με τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών

Ερώτηση 1939
12.07.21

Εταιρεία Ο.Ε με σύσταση το 1989 (10ετή διάρκεια) σταμάτησε να λειτουργεί το 1999, δημοσίευσε λύση στο πρωτοδικείο το 2012 αναφέροντας ότι είχε σταματήσει τη λειτουργεία της, ήταν αδρανείς από το 1999. Διακοπή μέχρι σήμερα στην εφορία δεν έχει γίνει.
Μπορεί να γίνει η διακοπή λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό χρόνο δηλαδή με ημερομηνία 1999 ή πρέπει αναγκαστικά να γίνει με ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης (2012);

Κατηγορία: 

Παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων

Ερώτηση 1898
19.04.21

Καλημέρα σας,

Χρειάζομαι την βοήθειά σας για πληρωμές δόσεων μεταφερόμενες 30-04-2021 (έτους 2020) λόγω covid για φορολογικά και ασφαλιστικά. Έχει δοθεί επιπλέον παράταση με υπουργική απόφαση και μέχρι πότε;

Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Διαβίβαση παραστατικών εσόδων/εξόδων κεντρικού και υποκαταστήματος ατομικής επιχείρησης στο myDATA

Ερώτηση 1895
19.04.21

Περιγραφή επιχείρησης:

Ατομική επιχείρηση έχει έδρα σε χωριό με αντικείμενο ενοικιαζόμενα δωμάτια (παροχή τουριστικών υπηρεσιών) και υποκατάστημα - γραφείο ασφαλιστικού συμβούλου που στεγάζεται σε άλλο γεωγραφικό σημείο (σε πόλη), σε άλλο κτίριο. Μέχρι τώρα καταχωρούσα αθροιστικά-συγκεντρωτικά τις λογιστικές εγγραφές των εσόδων (ΑΠΥ δωματίων και εκκαθαρίσεις προμηθειών ασφαλιστικού συμβούλου) και εξόδων κεντρικού και υποκαταστήματος ενιαία σε ένα βιβλίο εσόδων εξόδων υπολογίζοντας pro-rata.

Η ταξινόμηση-διαχωρισμός των δαπανών και εξόδων που αφορούν κεντρικό ή υποκατάστημα γίνεται κατά την καταχώρηση των στοιχείων παραστατικού συμπληρώνοντας το πεδίο Αριθμός Εγκατάστασης.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Στο MyData για την καταχώρηση πρέπει να γίνει διαχωρισμός παραστατικών εσόδων/εξόδων κεντρικού-υποκαταστήματος κατά τη διαβίβασή τους και αν ναι πώς γίνεται τεχνικά, δηλαδή ποια είναι η διαδικασία δεδομένου ότι όλα δηλώνονται σε ένα συγκεκριμένο ΑΦΜ;

Κατηγορία: 

Έναρξη δραστηριότητας ανέγερσης οικοδομών από πολιτικό μηχανικό και φορολογική αντιμετώπιση του ΦΠΑ ακινήτων

Ερώτηση 1891
15.04.21

Πολιτικός μηχανικός επεκτείνει τη δραστηριότητά του στην ανέγερση ακινήτων για λογαριασμό πελατών του. Συγκεκριμένα, πελάτης που αναθέτει στον μηχανικό την έκδοση της οικοδομικής αδείας, του αναθέτει, εκτός αυτού, την ανέγερση του κτιρίου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του. Οι δαπάνες ανέγερσης θα εκδοθούν στο όνομα του μηχανικού ο οποίος βάση συμφωνητικού έχει υποχρέωση να παραδώσει στον πελάτη του αντί συγκεκριμένου χρηματικού τιμήματος το ακίνητο. Ερωτάται:

  1. Οι δαπάνες ανέγερσης παρακολουθούνται σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου (έχει απλογραφικά);
  2. Οι δαπάνες ανέγερσης επιβαρύνονται με ΦΠΑ;
  3. Με τι παραστατικό θα τιμολογηθεί το κτίριο στον ιδιοκτήτη; Θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ;
  4. Αν όλη η διαδικασία αυτή απαλλάσσεται του ΦΠΑ, απαιτείται να γίνει κάποια ιδιαίτερη δήλωση ή γνωστοποίηση;
  5. Απαιτείται η τήρηση πρόσθετων βιβλίων;
  6. Στο μητρώο δηλώνεται η ανέγερση σε οικόπεδο τρίτου με κάποιο τρόπο;
  7. Φορολογικά το τελικό κέρδος (δαπάνες ανέγερσης - πώληση ακινήτου) πώς θα εμφανιστεί στο Ε3 (κωδικούς); Συντελεστής φορολόγησης;

Κατηγορία: 

Υποβολή αποδείξεων λιανικών συναλλαγών στην πλατφόρμα myDATA από οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ.

Ερώτηση 1882
06.04.21

Καλησπέρα σας, σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ 1002/05-01-2015 ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.
Μετά και την εφαρμογή myDATA πως θα υποβάλλονται οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών;
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Αλλαγή επαγγελματικής εγκατάστασης, μετατροπή έδρας σε υποκατάστημα και το αντίθετο

Ερώτηση 1881
06.04.21

Επιχείρηση με είδη δώρων ως κεντρικό και καφετέρια ως υποκατάστημα υπόψιν βρίσκονται στην ίδια πόλη τι διαδικασία θα γίνει στο μητρώο της ΔΟΥ;

Κατηγορία: 

Παραγραφή αξίωσης επιστροφής φόρου

Ερώτηση 1874
19.03.21

Στις 27/12/2020 κοινοποιήθηκε στην επιχείρηση ποσό (από οριστικό φύλλο ελέγχου) ως αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου εισοδήματος χρήσης 2014. Η επιχείρηση κατέθεσε αίτημα επιστροφής στις 4/1/2021. Υπάρχει περίπτωση παραγραφής του αιτούμενου φόρου;

Κατηγορία: 

Επάρκεια αποδεικτικών στοιχείων ελεγχόμενου φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα

Ερώτηση 1861
03.03.21

Ατομική επιχείρηση - φαρμακείο είναι επικερδής, αλλά λόγω μη υποχρέωσης απογραφής παρουσιάζει τα τελευταία συνεχόμενα χρόνια ζημιές. Το φαρμακείο έχει μεγάλο απόθεμα. Το θέμα που προκύπτει είναι ότι ο επιχειρηματίας έχει ως μοναδικό εισόδημα το προερχόμενο από το φαρμακείο, το οποίο παρουσιάζει ζημιές. Όμως, ο επιχειρηματίας προχωράει σε καταναλωτικές και επενδυτικές αγορές και φορολογείται βάσει τεκμηρίων. Το ερώτημα μου είναι, αν σε πιθανό έλεγχο των τραπεζικών κινήσεων και λογαριασμών του επιχειρηματία, του προσάψουν επιπλέον έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Αν ο φορολογικός έλεγχος προχωρήσει σε πραγματική απογραφή των αποθεμάτων του φαρμακείου θα διαπιστώσει εύκολα το απόθεμα το οποίο και δικαιολογεί τις συνεχόμενες ζημιές που παρουσιάζει η επιχείρηση. Σε περίπτωση ελέγχου μία απογραφή των αποθεμάτων του φαρμακείου θα αρκεί για να δικαιολογήσει τις τραπεζικές καταθέσεις του επιχειρηματία;

Κατηγορία: 

Παραγραφή επιστροφής ΕΝΦΙΑ

Ερώτηση 1799
23.12.20
Ο ΕΝΦΙΑ του 2014, που εκδόθηκε αν θυμάμαι καλά το φθινόπωρο το 2014, προέκυψε είτε από Ε9 που υποβλήθηκαν πριν τις 31/12/2013 ή ακόμα και από αλλαγές που γίνανε το 2014 πριν την έκδοση του ΕΝΦΙΑ του 2014 στη μεταβατική τότε περίοδο.
Α) Εάν προχωρήσουμε σήμερα, το 2020, σε μία τροποποιητική Ε9 για τον ΕΝΦΙΑ του 2014 και προκύπτει πόσο για επιστροφή, η παραγραφή από πότε αρχίζει;
• Από την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ;
• Από την έκδοση του ΕΝΦΙΑ;
• Από την υποβολή του τροποποιητικού Ε9 το 2020;
Β) Τι ρόλο παίζει ο ΚΕΔΕ; Έχουμε δηλαδή τριετία ή πενταετία σε αυτή την επιστροφή που θα προκύψει μετά την τροποποιητική που θα υποβάλλουμε το 2020 για το ΕΝΦΙΑ 2014;

Κατηγορία: 

Σελίδες