×

Επικοινωνία

×

Υποχρέωση τήρησης φακέλου ενδοομιλικών συναλλαγών

Ερώτηση 1513
04.07.19
Τρία νομικά πρόσωπα η ΑΕ, η ΕΕ και η ΟΕ θεωρούνται και είναι σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία συνδεδεμένα πρόσωπα. Τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα όλων των νομικών προσώπων είναι κάτω των 5.000.000,00 ευρώ. Οι συναλλαγές τους για το προηγούμενο έτος ήταν οι εξής:
• η ΑΕ πούλησε στην ΕΕ εμπορεύματα αξίας 420.000,00 (τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες) ευρώ
• η ΑΕ αγόρασε από την ΟΕ εμπορεύματα αξίας 10.000,00 (δέκα χιλιάδες) ευρώ
Σύμφωνα με τα παραπάνω η ΑΕ και η ΕΕ υποχρεούνται να καταρτίσουν φάκελο τεκμηρίωσης και να υποβάλουν συνοπτικό πίνακα πληροφοριών για τις ενδοομιλικές συναλλαγές που πραγματοποίησαν.
Το τρίτο νομικό πρόσωπο, η ΟΕ, της οποίας οι συναλλαγές είναι κάτω από το όριο των 100.000,00 ευρώ έχει την υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης και υποβολής συνοπτικό πίνακα πληροφοριών;
Πέρα των προαναφερομένων καμία άλλη συναλλαγή δεν υπάρχει.
Ευχαριστώ .

Κατηγορία: 

Εκχώρηση ακίνητης περιουσίας στο Ελληνικό Δημόσιο για την εξόφληση οφειλόμενων φόρων

Ερώτηση 1460
19.03.19
Το έτος περίπου 2011 υπήρχε ένα άρθρο νόμου το οποίο επέτρεπε την μεταβίβαση ακίνητου στο δημόσιο έναντι οφειλής του φορολογουμένου.
1) Είναι εν ισχύ ακόμα;
2) Εκδόθηκε ποτέ εγκύκλιος που δίνει οδηγίες (γνωρίζουμε μέχρι πριν λίγο καιρό δεν είχε εκδοθεί);
3) Υπήρξε άρθρο άλλου νόμου που να το καταργεί αυτό το άρθρο και αν ναι ποιο είναι;

Κατηγορία: 

Επαναχρέωση δαπανών μεταξύ συγγενών επιχειρήσεων που αφορούν καύσιμα ΙΧ οχημάτων

Ερώτηση 1445
26.02.19
Δύο συγγενείς εταιρείες με πωλητές (και αυτοκίνητα ΙΧ). Το ΦΠΑ των βενζινών των αυτοκινήτων αυτών δεν εκπίπτουν στην εταιρεία Α (100€+24€=124€ έξοδα). Η εταιρεία Α χρεώνει τις βενζίνες αυτές στην εταιρεία Β με τιμολόγιο της. Το τιμολόγιο της Α προς την Β πρέπει να είναι 124€ + ΦΠΑ = 153,76€ (σωστά;).
Η εταιρεία Β έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ αυτού, δηλαδή των 29,76€, ή πρέπει να περάσει έξοδα 153,76€;
Στην δεύτερη περίπτωση δεν έχουμε διπλή επιβάρυνση της αξίας του ΦΠΑ;
Σας ενημερώσουμε ότι στο τιμολόγιο που εκδίδει η Α στην Β αναγράφονται 2 περιπτώσεις:
1. Επακριβής καθορισμός (ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ)
2. Δαπάνη εταιρείας ΧΧ, με επισυναπτόμενη ανάλυση.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Κατηγορία: 

Τροποποιητική Ε3 για τη συμπλήρωση πληροφοριακών στοιχείων

Ερώτηση 1420
29.01.19
Εκ παραδρομής, σε έντυπο Ε3 καταχωρήθηκε για δυο συνεχόμενα έτη ποσό απογραφής το 10% όπως ίσχυε παλαιότερα. Ενώ με τα ΕΛΠ δεν ισχύει χωρίς να τσεκαρισθεί-δηλωθεί ότι υπάρχει υποχρέωση απογράφης ή ότι γίνεται προαιρετικά.
Θα ήθελα τη βοήθειά σας και τί κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει προκειμένου να διορθωθούν τα παραπάνω. Τα ποσά είναι πολύ μικρά και οι διάφορες στο εισόδημα επίσης.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Κατηγορία: 

Υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού

Ερώτηση 1395
20.12.18
Για να δηλωθεί επαγγελματικός λογαριασμός πρέπει να υπάρχει ΚΑΔ που υποχρεώνει την επιχείρηση να βάλει POS;
Ο ΚΑΔ αφορά κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα;
Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει κάνει έναρξη στο μητρώο ΚΑΔ, ο οποίος είναι στην λίστα για POS, όμως η επιχείρηση δεν έχει λιανικές πωλήσεις. Απλά είχε βάλει τον ΚΑΔ για μελλοντική δραστηριότητα. Τι πρέπει να κάνει; Να διαγράψει τον ΚΑΔ από το μητρώο ή δεν έχει καμία επίπτωση εφόσον δεν έχει λιανικές πωλήσεις;

Κατηγορία: 

Τήρηση βιβλίων από σωματείο το οποίο έχει έσοδα από τόκους

Ερώτηση 1199.
28.03.18
Σωματείο Φιλανθρωπικό ΜΚΟ.
Δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων με παλαιό κώδικα. Με τα ΕΛΠ οι τόκοι και τα ενοίκια έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Εφόσον αυτό το σωματείο δεν έχει ενοίκια, αλλά έχει 3.000,00 € περίπου από τόκους θα πρέπει:

  1. Να τηρήσει βιβλία και να πάει μητρώο να το δηλώσει;
  2. Εάν τηρήσει διπλογραφικά προαιρετικά θα πρέπει να το δηλώσει;

Εάν δεν το δηλώσει και το δει ο έλεγχος έχει πρόστιμο; Οι παραβάσεις θα μετρούν ως πλήρη βιβλία; Πότε θα έχει το δικαίωμα να κάνει την διακοπή τήρησης;

Κατηγορία: 

Αμοιβαίο κεφάλαιο ως νέο στοιχείο για την επιμήκυνση της παραγραφής

Ερώτηση 1194.
23.03.18
Αγοράστηκαν αμοιβαία κεφαλαία Λουξεμβούργου μέσω ελληνικής τράπεζας το 2015 και ρευστοποιήθηκαν μέσα στο ίδιο έτος. Θεματοφύλακας ήταν πάντα η ελληνική τράπεζα. Επίσης, δηλώθηκε στους κωδικούς του Ε1 η αγορά κ η ρευστοποίηση. Θα αποτελέσει νέο στοιχείο για το ξεκλείδωμα της παράτασης παραγραφής στα 10 έτη; Από αυτά που διαβάζω μάλλον όχι, διότι πρώτον δεν άλλαξε ο θεματοφύλακας, δηλ. δεν μεταφέρθηκε το αμοιβαίο σε τράπεζα του εξωτερικού και δεύτερον πως δεν μπορούσε να έχει γνώση η ΑΑΔΕ εφόσον δηλώθηκε αυτο το κονδύλι στο Ε1; Αν αποτελέσει νέο στοιχείο η παραγραφή επεκτείνεται στην 10ετια δηλ. από το 2007, ενώ αν δεν αποτελέσει νέο στοιχείο η παραγραφή παραμένει στην 5ετια δηλ. από το 2012. Παρακαλώ Επιβεβαιώστε μου τα παραπάνω.

Κατηγορία: 

Εικονικό Γραφείο

Ερώτηση 1191.
22.03.18
Αν κάποια επιχείρηση λαμβάνει υπηρεσίες εικονικού γραφείου, (Διεύθυνση & διαχείριση αλληλογραφίας), αυτός ο «χώρος» πρέπει να δηλωθεί ως εγκατάσταση στο μητρώο της Δ.Ο.Υ ή στο ΓΕΜΗ;

Κατηγορία: 

Πρόστιμο σε περίπτωση ανακριβούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών και Φακέλου Τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών

Ερώτηση 1135.
15.01.18
Θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις συνέπειες και τυχόν πρόστιμα που μπορεί να προκύψουν στην περίπτωση που σε φάκελο ενδοομιλικών συναλλαγών δεν αναφερθεί μια δαπάνη (που αφορά τιμολόγηση από συνδεδεμένη εταιρεία ύψους περίπου 10.000€) ή υπάρξει απλώς μια αναφορά για την εν λόγω δαπάνη, αλλά δεν υπάρξει τεκμηρίωση.
Θεωρήστε δεδομένο ότι λόγω των ορίων είναι υποχρεωτική η υποβολή πίνακα και η σύνταξη φακέλου. Η συγκεκριμένη δαπάνη έχει περιληφθεί στον συνοπτικό πίνακα.
Επιπλέον κατά την τεκμηρίωση λαμβάνοντας δείγμα από άλλες εταιρείες για να βρεθούν συγκριτικά στοιχεία απαιτείται για παράδειγμα οι συγκρίσιμες εταιρείες να μην είναι μέλος ομίλου ή να έχουν κέρδη για τρία χρόνια.
Ποιες θα είναι οι συνέπειες και τυχόν πρόστιμα αν οι συγκρίσιμες εταιρείες είναι μέλος ομίλου ή έχουν κέρδη για δύο χρόνια;

Κατηγορία: 

Σελίδες