×

Επικοινωνία

×

Υποχρεώσεις ελεύθερων επαγγελματιών (γιατρών, δικηγόρων κ.λπ.) στο MyData

Ερώτηση 1761
19.10.20
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ
Θα θέλαμε να ρωτήσουμε ποιές είναι οι υποχρεώσεις για το MY DATA για δικηγόρους και γιατρούς ελεύθερους επαγγελματίες.
Τι θα πρέπει να έχουν και πώς οι λογιστές τους θα πρέπει και πότε να ενημερώνουν το MY DATA;

Κατηγορία: 

Ανέγερση κτίσματος σε οικόπεδο τρίτου με δαπάνες του μισθωτή και πώληση του ακινήτου σε τρίτο

Ερώτηση 1756
09.10.20
Γεια σας
Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών ενοικίαση τουριστικών καταλυμάτων μικρής διαρκείας ανέγειρε οικοδομή τουριστικών καταλυμάτων για την άσκηση της δραστηριότητας της. Η οικοδομή έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο τρίτου με μισθωτήριο άνω των εννέα χρόνων. Για τις εργασίες αυτές έχει πάρει και επιστροφή ΦΠΑ παγίων, από την αρμόδια ΔΟΥ.
Τα κτίρια αυτά χρησιμοποιήθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο στη δραστηριότητα της επιχείρησης (ενοικίαση τουριστικών καταλυμάτων για μικρή χρονική διάρκεια).
Στο δεύτερο έτος χρήσης των συγκεκριμένων κτιριακών παγίων, παρουσιάστηκε αγοραστής γι’ αυτά. Δεδομένου ότι ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου συναινεί στην πώληση αυτή:
Α) Ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν;
Β) Θα επιβληθεί ΦΠΑ στην πώληση;
Γ) Πως θα φορολογηθεί και σε ποιον θα επιβληθεί ο φόρος από την διαφορά Αξία Πώλησης - Αξία Ανέγερσης;
Δ) Θα εφαρμοστεί καταβολή του ΦΠΑ βάση pro-rata;

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση των δαπανών νομιμοποίησης αυθαιρέτων βάσει του ν. 4495/2017

Ερώτηση 1753
29.09.20
Εταιρία Α.Ε. προέβη στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων με βάση τον ν. 4495/2017 και κατέβαλε τα παρακάτω ποσά:
• Έξοδα νομιμοποίησης: 40.000,00 €
• Στατική μελέτη: 15.000,00 €
• Αρχιτεκτονική μελέτη: 15.000,00 €
• Σύνολο: 70.000,00 €
Ποια είναι η λογιστική και φορολογική αντιμετώπισή των καταβληθέντων ποσών;
Θα καταχωρηθούν στις δαπάνες φορολογικά εκπεστέες ή στον «16 έξοδα κτήσης ακινήτων» και πώς αποσβένονται φορολογικά;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση ανέγερσης κτιρίου σε ακίνητο τρίτου

Ερώτηση 1691
12.05.20
Μπορούμε να συντάξουμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό - που να είναι συμβατό με τον ΚΦΕ – ώστε να υπάρξει ανέγερση σε ακίνητο τρίτου χωρίς υπαγωγή στο αρ 39 για τον εκμισθωτή; Και τι πρέπει να περιέχει ένα τέτοιο συμφωνητικό.
Δηλαδή να ορίζουμε από τώρα τι θα απογίνει το κτίσμα μετά την λήξη της περιόδου εκμετάλλευσης και ότι θα παραδοθεί ως έχει στον εκμισθωτή. Ένα τέτοιο συμφωνητικό θα θεωρηθεί καταστρατήγηση; Θα υπάρχει πιθανή εφαρμογή του Αρ 38 του ΚΦΔ; Ή ένας έλεγχος θα το εντάξει αμελλητί στο αρ 39 του ΚΦΕ;

Κατηγορία: 

Επιβολή προστίμου σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου χονδρικής χωρίς να υπάρχει σχετικός ΚΑΔ

Ερώτηση 1672
24.03.20
Επιχείρηση λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών ειδών (ανεξαρτήτως νομικής μορφής) με ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας 47.42.32.05 και δευτερεύουσες 47.41.31.06, 47.42.32.04 & 95.12.10.01, έχει δικαίωμα να εκδίδει τιμολόγια πώλησης προς επιτηδευματίες;
Στην περίπτωση που εκδώσει τιμολόγιο μετά από επιμονή του πελάτη, αυτό θεωρείται παράβαση; Με ποιές διατάξεις ορίζονται τα ανωτέρω;

Κατηγορία: 

Έκδοση παραστατικού για μίσθωση ακινήτου και συμπερίληψη στις συγκεντρωτικές καταστάσεις

Ερώτηση 1627
04.02.20
Ανώνυμη εταιρία έχει στην κατοχή της ακίνητο (κατάστημα) το οποίο εκμισθώνει σε επαγγελματία για την άσκηση της εμπορικής του δραστηριότητας. Το ενοίκιο συμφωνήθηκε στο ποσό των 250,00 ευρώ το μήνα το οποίο μπορεί να καταβληθεί τμηματικά ή και εφάπαξ εντός του έτους. Εντός του ακινήτου δεν υπάρχει επαγγελματικός εξοπλισμός, είναι κενό.
Θα ήθελα να γνωρίζω, α) ποιο παραστατικό υποχρεούται να εκδώσει η ανώνυμη εταιρία (Τιμολόγιο, Απόδειξη είσπραξης ενοικίου) και β) αν είναι υποχρεωμένη να συμπεριλάβει αυτή της την συναλλαγή στις ΜΥΦ.
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση παραγραφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ απλογραφικών βιβλίων

Ερώτηση 1600
09.01.20
Επιχείρηση με απλογραφικά έχει πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ τέλος 2014 .Το πιστωτικό είναι 2000 ευρώ, ενώ την επόμενη χρονιά το πιστωτικό γίνεται 3000 ευρώ και συνεχώς μεγαλώνει και τώρα, τέλος του 2019, έχει φτάσει 5000 ευρώ. Έχω υποχρέωση παραγραφής του πιστωτικού ή μπορεί να μεταφέρεται κάθε χρόνο; Όλα τα χρόνια αυτά πραγματοποιούνται πράξεις φορολογητέες (εκροές – εισροές). Μπορείτε με παράδειγμα να μου πείτε πότε παραγράφεται το πιστωτικό;

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση παραγραφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ

Ερώτηση 1584
12.12.19
Καλησπέρα σας,
Θα ήθελα να με ενημερώσετε για τον τρόπο χειρισμού σε ενδεχόμενο παραγραφής του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ που έχει συσσωρευτεί εδώ και πολλά χρόνια (μετά την 01/01/2014). Πώς υπολογίζουμε το ποσό που πρέπει να διαγραφεί; Τί εγγραφή θα πρέπει να γίνει σε απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία;
Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Σελίδες