×

Επικοινωνία

×

Υποβολή αποδείξεων λιανικών συναλλαγών στην πλατφόρμα myDATA από οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ.

Ερώτηση 1882
06.04.21

Καλησπέρα σας, σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ 1002/05-01-2015 ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.
Μετά και την εφαρμογή myDATA πως θα υποβάλλονται οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών;
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Αλλαγή επαγγελματικής εγκατάστασης, μετατροπή έδρας σε υποκατάστημα και το αντίθετο

Ερώτηση 1881
06.04.21

Επιχείρηση με είδη δώρων ως κεντρικό και καφετέρια ως υποκατάστημα υπόψιν βρίσκονται στην ίδια πόλη τι διαδικασία θα γίνει στο μητρώο της ΔΟΥ;

Κατηγορία: 

Παραγραφή αξίωσης επιστροφής φόρου

Ερώτηση 1874
19.03.21

Στις 27/12/2020 κοινοποιήθηκε στην επιχείρηση ποσό (από οριστικό φύλλο ελέγχου) ως αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου εισοδήματος χρήσης 2014. Η επιχείρηση κατέθεσε αίτημα επιστροφής στις 4/1/2021. Υπάρχει περίπτωση παραγραφής του αιτούμενου φόρου;

Κατηγορία: 

Επάρκεια αποδεικτικών στοιχείων ελεγχόμενου φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα

Ερώτηση 1861
03.03.21

Ατομική επιχείρηση - φαρμακείο είναι επικερδής, αλλά λόγω μη υποχρέωσης απογραφής παρουσιάζει τα τελευταία συνεχόμενα χρόνια ζημιές. Το φαρμακείο έχει μεγάλο απόθεμα. Το θέμα που προκύπτει είναι ότι ο επιχειρηματίας έχει ως μοναδικό εισόδημα το προερχόμενο από το φαρμακείο, το οποίο παρουσιάζει ζημιές. Όμως, ο επιχειρηματίας προχωράει σε καταναλωτικές και επενδυτικές αγορές και φορολογείται βάσει τεκμηρίων. Το ερώτημα μου είναι, αν σε πιθανό έλεγχο των τραπεζικών κινήσεων και λογαριασμών του επιχειρηματία, του προσάψουν επιπλέον έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Αν ο φορολογικός έλεγχος προχωρήσει σε πραγματική απογραφή των αποθεμάτων του φαρμακείου θα διαπιστώσει εύκολα το απόθεμα το οποίο και δικαιολογεί τις συνεχόμενες ζημιές που παρουσιάζει η επιχείρηση. Σε περίπτωση ελέγχου μία απογραφή των αποθεμάτων του φαρμακείου θα αρκεί για να δικαιολογήσει τις τραπεζικές καταθέσεις του επιχειρηματία;

Κατηγορία: 

Παραγραφή επιστροφής ΕΝΦΙΑ

Ερώτηση 1799
23.12.20
Ο ΕΝΦΙΑ του 2014, που εκδόθηκε αν θυμάμαι καλά το φθινόπωρο το 2014, προέκυψε είτε από Ε9 που υποβλήθηκαν πριν τις 31/12/2013 ή ακόμα και από αλλαγές που γίνανε το 2014 πριν την έκδοση του ΕΝΦΙΑ του 2014 στη μεταβατική τότε περίοδο.
Α) Εάν προχωρήσουμε σήμερα, το 2020, σε μία τροποποιητική Ε9 για τον ΕΝΦΙΑ του 2014 και προκύπτει πόσο για επιστροφή, η παραγραφή από πότε αρχίζει;
• Από την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ;
• Από την έκδοση του ΕΝΦΙΑ;
• Από την υποβολή του τροποποιητικού Ε9 το 2020;
Β) Τι ρόλο παίζει ο ΚΕΔΕ; Έχουμε δηλαδή τριετία ή πενταετία σε αυτή την επιστροφή που θα προκύψει μετά την τροποποιητική που θα υποβάλλουμε το 2020 για το ΕΝΦΙΑ 2014;

Κατηγορία: 

Έλεγχος από την ΔΟΥ σε εταιρεία η οποία έχει λυθεί, έχει περατωθεί η εκκαθάριση και έχει διαγραφεί από το ΓΕΜΗ για προγενέστερη χρήση

Ερώτηση 1785
23.12.20
Γαλλική τουριστική εταιρία μη έχοντας μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σκοπεύει να τιμολογήσει σε ελληνική τουριστική εταιρία η οποία ανέλαβε την εξυπηρέτηση των πελατών της Γαλλικής στην ελληνική αγορά παρέχοντας υπηρεσίες μεταφοράς, οργάνωσης τουριστικών εκδρομών κ.λπ.
Η τιμολόγηση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:
1-Υπηρεσίες μηχανογράφησης για την προσαρμογή των συστημάτων πληροφορικής των κρατήσεων. Η υπηρεσία θα παρασχεθεί στην Γαλλική εταιρία και το κόστος θα μετακυληθεί στην ελληνική.
2-Δικαίωμα χρήσης του σήματος (ενοίκιο) από την Γαλλική προς την Ελληνική.
3-Διάφορες προωθητικές ενέργειες που θα γίνουν στην αλλοδαπή για την ενίσχυση του αριθμού τουριστών στην Ελλάδα.
4-Διάφορα έξοδα διοικητικής και οργανωτικής λειτουργίας που έχουν να κάνουν με την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας του γραφείου στην Ελλάδα.
Ερώτημα
Εάν η γαλλική θα τιμολογήσει με ΦΠΑ και πού οφείλεται να αποδοθεί ο ΦΠΑ.
Εάν για το ποσό χρήσης του σήματος από την ελληνική θα παρακρατηθεί φόρος δικαιωμάτων.

Κατηγορία: 

Υποχρεώσεις ελεύθερων επαγγελματιών (γιατρών, δικηγόρων κ.λπ.) στο MyData

Ερώτηση 1761
19.10.20
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ
Θα θέλαμε να ρωτήσουμε ποιές είναι οι υποχρεώσεις για το MY DATA για δικηγόρους και γιατρούς ελεύθερους επαγγελματίες.
Τι θα πρέπει να έχουν και πώς οι λογιστές τους θα πρέπει και πότε να ενημερώνουν το MY DATA;

Κατηγορία: 

Ανέγερση κτίσματος σε οικόπεδο τρίτου με δαπάνες του μισθωτή και πώληση του ακινήτου σε τρίτο

Ερώτηση 1756
09.10.20
Γεια σας
Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών ενοικίαση τουριστικών καταλυμάτων μικρής διαρκείας ανέγειρε οικοδομή τουριστικών καταλυμάτων για την άσκηση της δραστηριότητας της. Η οικοδομή έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο τρίτου με μισθωτήριο άνω των εννέα χρόνων. Για τις εργασίες αυτές έχει πάρει και επιστροφή ΦΠΑ παγίων, από την αρμόδια ΔΟΥ.
Τα κτίρια αυτά χρησιμοποιήθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο στη δραστηριότητα της επιχείρησης (ενοικίαση τουριστικών καταλυμάτων για μικρή χρονική διάρκεια).
Στο δεύτερο έτος χρήσης των συγκεκριμένων κτιριακών παγίων, παρουσιάστηκε αγοραστής γι’ αυτά. Δεδομένου ότι ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου συναινεί στην πώληση αυτή:
Α) Ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν;
Β) Θα επιβληθεί ΦΠΑ στην πώληση;
Γ) Πως θα φορολογηθεί και σε ποιον θα επιβληθεί ο φόρος από την διαφορά Αξία Πώλησης - Αξία Ανέγερσης;
Δ) Θα εφαρμοστεί καταβολή του ΦΠΑ βάση pro-rata;

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση των δαπανών νομιμοποίησης αυθαιρέτων βάσει του ν. 4495/2017

Ερώτηση 1753
29.09.20
Εταιρία Α.Ε. προέβη στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων με βάση τον ν. 4495/2017 και κατέβαλε τα παρακάτω ποσά:
• Έξοδα νομιμοποίησης: 40.000,00 €
• Στατική μελέτη: 15.000,00 €
• Αρχιτεκτονική μελέτη: 15.000,00 €
• Σύνολο: 70.000,00 €
Ποια είναι η λογιστική και φορολογική αντιμετώπισή των καταβληθέντων ποσών;
Θα καταχωρηθούν στις δαπάνες φορολογικά εκπεστέες ή στον «16 έξοδα κτήσης ακινήτων» και πώς αποσβένονται φορολογικά;

Κατηγορία: 

Σελίδες