×

Επικοινωνία

×

Πρόστιμο σε περίπτωση ανακριβούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών και Φακέλου Τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών

Ερώτηση 1135.
15.01.18
Θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις συνέπειες και τυχόν πρόστιμα που μπορεί να προκύψουν στην περίπτωση που σε φάκελο ενδοομιλικών συναλλαγών δεν αναφερθεί μια δαπάνη (που αφορά τιμολόγηση από συνδεδεμένη εταιρεία ύψους περίπου 10.000€) ή υπάρξει απλώς μια αναφορά για την εν λόγω δαπάνη, αλλά δεν υπάρξει τεκμηρίωση.
Θεωρήστε δεδομένο ότι λόγω των ορίων είναι υποχρεωτική η υποβολή πίνακα και η σύνταξη φακέλου. Η συγκεκριμένη δαπάνη έχει περιληφθεί στον συνοπτικό πίνακα.
Επιπλέον κατά την τεκμηρίωση λαμβάνοντας δείγμα από άλλες εταιρείες για να βρεθούν συγκριτικά στοιχεία απαιτείται για παράδειγμα οι συγκρίσιμες εταιρείες να μην είναι μέλος ομίλου ή να έχουν κέρδη για τρία χρόνια.
Ποιες θα είναι οι συνέπειες και τυχόν πρόστιμα αν οι συγκρίσιμες εταιρείες είναι μέλος ομίλου ή έχουν κέρδη για δύο χρόνια;

Κατηγορία: 

Εκπρόθεσμη διακοπή ατομικής επιχείρησης επί μετατροπής Ν.1297/1972

Ερώτηση 1102.
28.11.17
Ατομική επιχείρηση μετατράπηκε σε ΙΚΕ με τις διατάξεις του Ν.1297/72 πριν από ένα χρόνο.
Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής η ατομική θα έπρεπε να υποβάλει δήλωση διακοπής στο τμήμα μητρώου της Εφορίας. Αυτό όμως δεν έγινε, αλλά αντίθετα συνέχισε να υφίσταται, χωρίς συναλλαγές, με μόνη κίνηση δύο τιμολόγια του τότε λογιστή της. Στην συνέχεια, μετά από 6 μήνες από την ολοκλήρωση της μετατροπής, η ατομική επιχείρηση έκανε και αλλαγή έδρας.
Ερωτάται: Μπορεί να γίνει αναδρομική διακοπή της ατομικής με την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της μετατροπής, παρόλο που υπάρχουν μετέπειτα ενέργειες στην ατομική; Αν όχι, μπορεί να κάνει διακοπή μεταγενέστερα; Πώς επηρεάζει αυτό την μετατροπή αυτή καθεαυτή;

Κατηγορία: 

Ευθύνη μετόχων ή εταίρων κεφαλαιουχικών εταιρειών για ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές οφειλές προς το Δημόσιο

Ερώτηση 1090.
20.11.17
Ποια είναι η ευθύνη εταίρων ή μετόχων που δεν συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης των εταιρειών απέναντι στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και στα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ;
Διευκρίνηση:
Θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε σε ποια μορφή εταιρείας αναφέρεστε συγκεκριμένα;
Αναφερόμαστε τόσο σε εταίρους ΕΠΕ και ΙΚΕ όσο και σε μετόχους ΑΕ.

Κατηγορία: 

Πιστωτικό ΦΠΑ κατά τη διακοπή εργασιών - Εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών

Ερώτηση 1082.
30.10.17
Ατομική επιχείρηση έχει σταματήσει την λειτουργία της ουσιαστικά προ 7ετίας, χωρίς να έχει κάνει διακοπή εργασιών στην αρμόδια εφορία.
Παράλληλα, την τελευταία ημέρα λειτουργίας της (το 2010), έγινε κατάσχεση εμπορευμάτων από προμηθευτή της. Έγινε ο πλειστηριασμός και τα εμπορεύματα τα πήρε κάποιος έμπορος. Η ίδια η επιχειρηματίας δεν πήρε κάτι από το πλειστηρίασμα.
Ερωτάται:

  1. Μπορεί να γίνει αναδρομική διακοπή με ημερομηνία του 2010 δεδομένου ότι ο πλειστηριασμός έγινε το 2011;
  2. Η επιχείρηση είχε πιστωτικό ΦΠΑ. Δεν έχει όμως πλέον εμπορεύματα για να κάνει αυτοπαράδοση αφού κατασχέθηκαν. Μπορεί να κλείσει με πιστωτικό ΦΠΑ;
Κατηγορία: 

Παραγραφή χρέους ΦΠΑ

Ερώτηση 1055.
18.10.17
Βεβαιωμένο χρέος στη Δ.Ο.Υ. από Φ.Π.Α με ημερομηνία βεβαίωσης 10/06/1999, έχει παραγραφεί; Και αν όχι πότε παραγράφεται;

Κατηγορία: 

Υποκαταστήματα σε διαδοχικούς ορόφους σε πολυκατοικία

Ερώτηση 1003.
14.07.17
Η Επιχείρηση Α παροχής υπηρεσιών μισθώνει τον 1ο και 2ο όροφο σε τριώροφο κτήριο. Στον 3ο όροφο λειτουργεί άλλη ανεξάρτητη επιχείρηση με την οποία δεν υπάρχει σχέση με την Α. Η επικοινωνία μεταξύ των ορόφων γίνεται από την κοινόχρηστη σκάλα της πολυκατοικίας.
ΕΡΩΤΗΜΑ: Κάθε όροφος της επιχείρησης Α θεωρείται ξεχωριστό υποκατάστημα και πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερο τέλος επιτηδεύματος; Υπάρχει κάποια διάταξη να επικαλεστούμε ώστε να μην πληρώνονται δύο τέλη επιτηδεύματος;,!--break-->
 
 

Κατηγορία: 

«Σειρά» με την οποία διενεργούνται οι κατασχέσεις & ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου

Ερώτηση 967.
05.06.17
Οι κατασχέσεις, με ποια σειρά γίνονται και σε ποια περιουσιακά στοιχεία; Σε Ετερόρρυθμη εταιρεία (εταίροι δύο σύζυγοι, με την ομόρρυθμο 50% και τον ετερόρρυθμο 50%) έχουμε οφειλές και στην εφορία και στον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ και ΟΑΕΕ). Ο ετερόρρυθμος είναι και μισθωτός σε άλλη εταιρεία.

  • Με ποια βήματα (σειρά) προχωρούν οι κατασχέσεις; Πρώτα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και μετά σε κατάσχεση του μισθού ή και σπιτιού ή τυφλά σε όλα και ό,τι βρεθεί το κατάσχουν;
  • Ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο αν θα πάνε πρώτα (και αποκλειστικά;) σε τραπεζικούς λογαριασμούς και μετά στα υπόλοιπα;
  • Πού και πόσο επηρεάζει η ιδιότητα του ετερόρρυθμου;
Κατηγορία: 

Αποδείξεις Λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού

Ερώτηση 931.
29.03.17
Εταιρεία εκδίδει τιμολόγια αντί για αποδείξεις παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες τα οποία δεν σημαίνονται από φορολογικό μηχανισμό. Ποιές οι συνέπειες για την επιχείρηση όταν:

  1. Οι πωλήσεις προς ιδιώτες είναι περιστασιακές
  2. Οι πωλήσεις προς ιδιώτες είναι συστηματικές
Κατηγορία: 

Ρύθμιση Ν.4174/2013 για καταβολή οφειλής που προέκυψε από οικειοθελή αποκάλυψη εισοδήματος βάσει του Ν.4446

Ερώτηση 908.
07.03.17
Εταιρεία σκοπεύει να υποβάλει συμπληρωματικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ βάσει των διατάξεων του Ν 4446/16 περί οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων.
Ερωτάται.
Το ποσό που θα προκύψει για καταβολή θα το ρυθμίσει σε 12 δόσεις πριν την ημερομηνία λήξης της οφειλής. Το ποσό της κάθε δόσης στην συνέχεια, σκοπεύει πριν την λήξη του να το ξαναρυθμίζει κάθε φορά σε 12 δόσεις. Έχει το σχετικό δικαίωμα ή χάνει την ευνοϊκή μεταχείριση για τα πρόστιμα του Ν.4446/16 επειδή θα ξαναρυθμίσει την κάθε δόση της αρχικής ρύθμισης, επαναλαμβάνω πριν την λήξη της καθεμιάς;

Κατηγορία: 

Σελίδες