×

Επικοινωνία

×

Φορολογική αντιμετώπιση ανέγερσης κτιρίου σε ακίνητο τρίτου

Ερώτηση 1691
12.05.20
Μπορούμε να συντάξουμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό - που να είναι συμβατό με τον ΚΦΕ – ώστε να υπάρξει ανέγερση σε ακίνητο τρίτου χωρίς υπαγωγή στο αρ 39 για τον εκμισθωτή; Και τι πρέπει να περιέχει ένα τέτοιο συμφωνητικό.
Δηλαδή να ορίζουμε από τώρα τι θα απογίνει το κτίσμα μετά την λήξη της περιόδου εκμετάλλευσης και ότι θα παραδοθεί ως έχει στον εκμισθωτή. Ένα τέτοιο συμφωνητικό θα θεωρηθεί καταστρατήγηση; Θα υπάρχει πιθανή εφαρμογή του Αρ 38 του ΚΦΔ; Ή ένας έλεγχος θα το εντάξει αμελλητί στο αρ 39 του ΚΦΕ;

Κατηγορία: 

Επιβολή προστίμου σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου χονδρικής χωρίς να υπάρχει σχετικός ΚΑΔ

Ερώτηση 1672
24.03.20
Επιχείρηση λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών ειδών (ανεξαρτήτως νομικής μορφής) με ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας 47.42.32.05 και δευτερεύουσες 47.41.31.06, 47.42.32.04 & 95.12.10.01, έχει δικαίωμα να εκδίδει τιμολόγια πώλησης προς επιτηδευματίες;
Στην περίπτωση που εκδώσει τιμολόγιο μετά από επιμονή του πελάτη, αυτό θεωρείται παράβαση; Με ποιές διατάξεις ορίζονται τα ανωτέρω;

Κατηγορία: 

Έκδοση παραστατικού για μίσθωση ακινήτου και συμπερίληψη στις συγκεντρωτικές καταστάσεις

Ερώτηση 1627
04.02.20
Ανώνυμη εταιρία έχει στην κατοχή της ακίνητο (κατάστημα) το οποίο εκμισθώνει σε επαγγελματία για την άσκηση της εμπορικής του δραστηριότητας. Το ενοίκιο συμφωνήθηκε στο ποσό των 250,00 ευρώ το μήνα το οποίο μπορεί να καταβληθεί τμηματικά ή και εφάπαξ εντός του έτους. Εντός του ακινήτου δεν υπάρχει επαγγελματικός εξοπλισμός, είναι κενό.
Θα ήθελα να γνωρίζω, α) ποιο παραστατικό υποχρεούται να εκδώσει η ανώνυμη εταιρία (Τιμολόγιο, Απόδειξη είσπραξης ενοικίου) και β) αν είναι υποχρεωμένη να συμπεριλάβει αυτή της την συναλλαγή στις ΜΥΦ.
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση παραγραφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ απλογραφικών βιβλίων

Ερώτηση 1600
09.01.20
Επιχείρηση με απλογραφικά έχει πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ τέλος 2014 .Το πιστωτικό είναι 2000 ευρώ, ενώ την επόμενη χρονιά το πιστωτικό γίνεται 3000 ευρώ και συνεχώς μεγαλώνει και τώρα, τέλος του 2019, έχει φτάσει 5000 ευρώ. Έχω υποχρέωση παραγραφής του πιστωτικού ή μπορεί να μεταφέρεται κάθε χρόνο; Όλα τα χρόνια αυτά πραγματοποιούνται πράξεις φορολογητέες (εκροές – εισροές). Μπορείτε με παράδειγμα να μου πείτε πότε παραγράφεται το πιστωτικό;

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση παραγραφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ

Ερώτηση 1584
12.12.19
Καλησπέρα σας,
Θα ήθελα να με ενημερώσετε για τον τρόπο χειρισμού σε ενδεχόμενο παραγραφής του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ που έχει συσσωρευτεί εδώ και πολλά χρόνια (μετά την 01/01/2014). Πώς υπολογίζουμε το ποσό που πρέπει να διαγραφεί; Τί εγγραφή θα πρέπει να γίνει σε απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία;
Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Υποχρέωση τήρησης φακέλου ενδοομιλικών συναλλαγών

Ερώτηση 1513
04.07.19
Τρία νομικά πρόσωπα η ΑΕ, η ΕΕ και η ΟΕ θεωρούνται και είναι σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία συνδεδεμένα πρόσωπα. Τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα όλων των νομικών προσώπων είναι κάτω των 5.000.000,00 ευρώ. Οι συναλλαγές τους για το προηγούμενο έτος ήταν οι εξής:
• η ΑΕ πούλησε στην ΕΕ εμπορεύματα αξίας 420.000,00 (τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες) ευρώ
• η ΑΕ αγόρασε από την ΟΕ εμπορεύματα αξίας 10.000,00 (δέκα χιλιάδες) ευρώ
Σύμφωνα με τα παραπάνω η ΑΕ και η ΕΕ υποχρεούνται να καταρτίσουν φάκελο τεκμηρίωσης και να υποβάλουν συνοπτικό πίνακα πληροφοριών για τις ενδοομιλικές συναλλαγές που πραγματοποίησαν.
Το τρίτο νομικό πρόσωπο, η ΟΕ, της οποίας οι συναλλαγές είναι κάτω από το όριο των 100.000,00 ευρώ έχει την υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης και υποβολής συνοπτικό πίνακα πληροφοριών;
Πέρα των προαναφερομένων καμία άλλη συναλλαγή δεν υπάρχει.
Ευχαριστώ .

Κατηγορία: 

Εκχώρηση ακίνητης περιουσίας στο Ελληνικό Δημόσιο για την εξόφληση οφειλόμενων φόρων

Ερώτηση 1460
19.03.19
Το έτος περίπου 2011 υπήρχε ένα άρθρο νόμου το οποίο επέτρεπε την μεταβίβαση ακίνητου στο δημόσιο έναντι οφειλής του φορολογουμένου.
1) Είναι εν ισχύ ακόμα;
2) Εκδόθηκε ποτέ εγκύκλιος που δίνει οδηγίες (γνωρίζουμε μέχρι πριν λίγο καιρό δεν είχε εκδοθεί);
3) Υπήρξε άρθρο άλλου νόμου που να το καταργεί αυτό το άρθρο και αν ναι ποιο είναι;

Κατηγορία: 

Επαναχρέωση δαπανών μεταξύ συγγενών επιχειρήσεων που αφορούν καύσιμα ΙΧ οχημάτων

Ερώτηση 1445
26.02.19
Δύο συγγενείς εταιρείες με πωλητές (και αυτοκίνητα ΙΧ). Το ΦΠΑ των βενζινών των αυτοκινήτων αυτών δεν εκπίπτουν στην εταιρεία Α (100€+24€=124€ έξοδα). Η εταιρεία Α χρεώνει τις βενζίνες αυτές στην εταιρεία Β με τιμολόγιο της. Το τιμολόγιο της Α προς την Β πρέπει να είναι 124€ + ΦΠΑ = 153,76€ (σωστά;).
Η εταιρεία Β έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ αυτού, δηλαδή των 29,76€, ή πρέπει να περάσει έξοδα 153,76€;
Στην δεύτερη περίπτωση δεν έχουμε διπλή επιβάρυνση της αξίας του ΦΠΑ;
Σας ενημερώσουμε ότι στο τιμολόγιο που εκδίδει η Α στην Β αναγράφονται 2 περιπτώσεις:
1. Επακριβής καθορισμός (ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ)
2. Δαπάνη εταιρείας ΧΧ, με επισυναπτόμενη ανάλυση.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Κατηγορία: 

Σελίδες