×

Επικοινωνία

×

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Υποχρεώσεις επιχείρησης προς τον εργαζόμενο και τον ΕΦΚΑ σε περίπτωση απουσίας του εργαζόμενου για διάστημα 8 μηνών λόγω ασθένειας

Ερώτηση 1640
19.02.20
Υπάλληλος που προσλήφθηκε από επιχείρηση στις 10/01/1991 με μικτό μισθό 1.280,00 ευρώ απουσιάζει από την εργασία του για λόγους υγείας από 01/02/2020 και για διάστημα 8 μηνών. Θα επιστρέψει για εργασία στις 30/09/2020. Ποιες υποχρεώσεις έχει η επιχείρηση απέναντι στον εργαζόμενο και στον ΕΦΚΑ για όλο το παραπάνω διάστημα. Δεν τίθεται θέμα απόλυσης του εργαζόμενου.
Ευχαριστώ


Τήρηση του βιβλίου αδειών

Ερώτηση 1633
04.02.20
Τι ισχύ έχει πλέον το βιβλίο αδειών, ετήσια ή πενταετή;
Αν έχει ετήσια ισχύ, μπορεί το ΣΕΠΕ το 2020 να ζητήσει για έλεγχο το βιβλίων αδειών του 2019;
(σημείωση ότι έχει αναρτηθεί το έντυπο Ε11).

Κατηγορία: 

Ασφάλιση φαρμακοϋπαλλήλου

Ερώτηση 1609
16.01.20
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αναλυτικά για τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να καταβάλλονται για βοηθό φαρμακοποιού (χωρίς πτυχίο) 24 ετών, που ασφαλίζεται για 1η φορά, σε ΕΦΚΑ και επικουρικά ταμεία (ΤΕΑΥΦΕ και ΤΑΥΦΕ). Δηλαδή στην ΑΠΔ ποια πακέτα κάλυψης (ποσοστά εργαζόμενου και εργοδότη) και ποιους κωδικούς ειδικότητας θα χρησιμοποιήσουμε. Και όσον αφορά τα επικουρικά ταμεία, ποια τα ποσοστά εισφορών και ο τρόπος απόδοσής τους. Σημειωτέον, ότι ο εργοδότης απασχολεί 1η φορά κι αυτός προσωπικό.

Κατηγορία: 

Πρόσληψη πολίτη τρίτης χώρας (Διαδικασία υποβολής εντύπων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ)

Ερώτηση 1608
15.01.20
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε βήμα - βήμα για την διαδικασία απόκτησης άδειας εργασίας & πρόσληψης ΚΙΝΕΖΑΣ στην ελληνική αγορά εργασίας
Παρακαλώ να μας αναφέρεται επακριβώς που πρέπει να απευθυνθούμε [σε ποιον φορέα κ.λπ.], όπως και τι έγγραφα απαιτούνται και από που θα εκδοθούν.
Επισημαίνουμε ότι θέλουμε την διαδικασία βήμα - βήμα, καθώς είναι η πρώτη φορά που καλούμαστε να διεκπεραιώσουμε αυτή τη διαδικασία, που αφορά τον τρόπο απόκτησης αδείας ΚΙΝΕΖΟΥ ΠΟΛΙΤΗ στην χώρα μας [να σας αναφέρω ότι χρειαζόμαστε και σαφείς πληροφορίες για την πρόσληψή του διότι υπάρχει εργασιακό περιβάλλον το οποίο είναι έτοιμο για την πρόσληψη του ατόμου για το οποίο υποβάλλουμε την ερώτηση]
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Κατηγορία: 

Κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση φορτοεκφορτωτών μελών σωματείου

Ερώτηση 1589
20.12.19
Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος - διαδικασία με την οποία ορίζεται η ασφαλιστική κλάση φορτοεκφορτωτών σε σωματείο και αν ναι σε ποιες διατάξεις βασίζεται αυτό με σκοπό κάποιος να κάνει υπολογισμό αυτής για τις εισφορές του επομένου έτους που έρχεται;


Προσαύξηση 1,2 ασφαλιστικών ημερομισθίων σερβιτόρου

Ερώτηση 1585
12.12.19
Σερβιτόρος απασχολείται με μερική απασχόληση εργαζόμενος πέντε (5) μέρες, έξη (6) ώρες την ημέρα. Ασφαλίζεται με το ημερομίσθιο της 12 ασφαλιστικής κλάσης. Το ερώτημα είναι αν δικαιούται την προσαύξηση 1,2 των ασφαλιστικών ημερομισθίων για κάθε εβδομάδα εργασίας.


Ασφαλιστική κλάση νεωκόρου μετά την αύξηση του ημερομισθίου

Ερώτηση 1577
21.11.19
Από το 2ο μήνα 2019 έγιναν αλλαγές στον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο. Το τεκμαρτό ημερομίσθιο για νεωκόρο ιερού ναού που έχει διοριστεί από την μητρόπολη, από 26,76 έχει αλλάξει;


Ασφάλιση σερβιτόρων-μπαρμαν

Ερώτηση 1565
14.11.19
Στην εγκύκλιο 10/2013 του ΙΚΑ για την ασφάλιση των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές αναφέρεται:
«Ο τρόπος ασφάλισης των μισθωτών που αναφέρονται στον κοινοποιούμενο πίνακα κατάταξης δεν ισχύει:
• Για τους αμειβόμενους αποκλειστικά και μόνο με σταθερές αποδοχές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερες των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Γενική και Ειδικές).
• Για τους αμειβόμενους με σταθερές αποδοχές και ποσοστά, φιλοδωρήματα κ.λπ. (π.χ. περιοδεύοντες πωλητές, πλασιέ), όταν οι σταθερές αποδοχές τους υπερβαίνουν τις τεκμαρτές, της κλάσης κατάταξης τους. Σ' αυτήν την περίπτωση, ασφαλίζονται επί των σταθερών αποδοχών τους (άρθρο 18 παρ. 6 του ΚΑ. Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.).»

Η επιχείρηση απασχολεί 10 εργαζόμενους ως σερβιτόρους, βοηθούς σερβιτόρων και μπάρμαν. Από αυτούς οι 4 εργάζονται με πλήρη απασχόληση και οι 6 με εκ περιτροπής εργασία. Ως τώρα η επιχείρηση καταβάλει τις εισφορές στο ΙΚΑ με βάση τα τεκμαρτά ημερομίσθια επί τις ημέρες εργασίας τόσο γι’ αυτούς με πλήρη απασχόληση όσο και για τους εκ περιτροπής.
Η σύμβαση εργασίας τους αναφέρει ότι αμείβονται με σταθερές αποδοχές (ημερομίσθιο) με βάση την ΕΓΣΣΕ.
1. Μπορεί η επιχείρηση με βάση των παραπάνω εγκύκλιο εφόσον καταβάλει σταθερές αποδοχές να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές με βάση τις πραγματικές αποδοχές και όχι τις τεκμαρτές έστω και αν οι σταθερές αποδοχές υπολείπονται των τεκμαρτών ανά μήνα;
2. Αν το παραπάνω μπορεί να εφαρμοστεί και στους απασχολούμενους με εκ περιτροπής εργασία και όχι με πλήρη απασχόληση.
3. Οι εργαζόμενοι με την ειδικότητα του σερβιτόρου ή μπάρμαν θεωρούνται υπάλληλοι και αμείβονται με μισθό ή εργάτες και αμείβονται με ημερομίσθιο. Πόσα πρέπει να είναι τα ασφαλιστικά τους ημερομίσθια στην πλήρη απασχόληση.
4. Πότε επιλέγουμε την ειδική περίπτωση 21 ώστε να ασφαλίζετε το προσωπικό με ΠΚ 101


Επιβάρυνση του εργοδότη των δαπανών εργαζομένων με δίκυκλο - Φορολογική αντιμετώπιση των εν λόγω δαπανών.

Ερώτηση 1559
01.11.19
Γειά σας
Επιχείρηση που συνεργάζεται με εμπορικά καταστήματα, π.χ. μανάβικο, και κάνει delivery για λογαριασμό τους.
1) Τι ΚΑΔ θα χρησιμοποιήσει;
2) Τα δίκυκλα που θα χρησιμοποιούνται θα είναι των εργαζομένων και όχι της επιχείρησης, εκπίπτουν οι δαπάνες π.χ. βενζίνη, και αν ναι, τι γίνεται με τον ΦΠΑ;
3) Είναι στην περίπτωση με το 15% αποζημίωση στους διανομείς;
4) Τι παραπάνω υποχρεώσεις από κάποιον κοινό εργαζόμενο έχει ο εργοδότης, λόγω της φύσης της εργασίας π.χ. να του χορηγήσει κράνος;
5) Με τι ΚΑΔ ΙΚΑ θα τους ασφαλίσει;

Κατηγορία: 

Σελίδες