×

Επικοινωνία

×

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Βαρέα ένσημα

Ερώτηση 1252
31.05.18
Γυράδικο θέλει να ασφαλίσει άτομο ως ψήστη. Θα υπαχθεί στα βαρέα; Διότι βάσει της εγκυκλίου 27/2012 του ΙΚΑ στα βαρέα υπάγονται "οι ψήστες που ψήνουν με κάρβουνα και απασχολούνται αποκλειστικά μέσα στο χώρο της κουζίνας". Η συγκεκριμένη εργαζόμενη θα κόβει τον γύρο και θα ετοιμάζει το πακέτο για τον πελάτη.

Κατηγορία: 

Υπολογισμός αποδοχών ΑΠΔ για Δώρο Πάσχα

Ερώτηση 1231.
09.05.18
Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών απασχολεί υπαλλήλους μερικής απασχόλησης. Η αμοιβή, σύμφωνα με την σύμβαση τους, είναι ωρομίσθιο 3,52€.
Για το Δώρο Πάσχα η εργασιακή σχέση υπάρχει από 1/1-30/4.
Πως θα υπολογίσω τις αποδοχές ΑΠΔ για το Δώρο Πάσχα:
α) Αν κάποιος υπάλληλος εργάστηκε όλες τις ημέρες 5ημέρου από 1/1-30/4, ποιες θα είναι οι αποδοχές Δώρου Πάσχα στην ΑΠΔ;
15*11,06; ή 15*8,03; ή 15 * πραγματικό μέσο ημερομίσθιο;
(μιλάω για μέσο ημερομίσθιο γιατί το εβδομαδιαίο ωράριο τους άλλαξε πολλές φορές, είτε αυξητικά είτε μειωτικά, από 1/1-30/4. Επίσης, λόγω τον λίγων ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, το μέσο ημερομίσθιο τους είναι κάτω των 11,06 ή και κάτω των 8,03 σε κάποιους).
β) (εφόσον εφαρμοστεί το Τεκμαρτό του 1ου Τ.Η. ή της 1ης Ειδικής): Αν δεν εργάζονταν όλες τις ημέρες του 5ημέρου και εργάστηκαν (ή δικαιούνταν) για 74 ημέρες, θα πρέπει να λάβει Δώρο για 11,38465 ημέρες.
Στην ΑΠΔ πως θα υπολογίσω τις αποδοχές; Για 11 ή για 12 ημέρες;
Δηλαδή η στρογγυλοποίηση στο Δώρο γίνεται πάντα προς τα πάνω, όπως ορίζεται στον κανονισμό ασφάλισης του ΙΚΑ αρ 18 παρ 3 τελευταίο εδάφιο; «Το τυχόν προκύπτον εκ της διαιρέσεως κλάσμα θεωρείται πλήρης ημέρα εργασίας δι' ην ο ασφαλισμένος και ο εργοδότης υποχρεούνται εις την καταβολή της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής κλάσεως»

Κατηγορία: 

Υπολογισμός αποδοχών ΑΠΔ Σερβιτόρου

Ερώτηση 1230.
07.05.18
Σερβιτόρος με ατομική σύμβαση ως ημερομίσθιος και αμοιβή 26,18€, εργάζεται κάθε ημέρα (6ήμερο) επί 6:40’, με ρεπό κάθε Δευτέρα (η 7η Κυριακή ως ρεπό θα δοθεί τον Ιούνιο). Τον Μάιο του 2018 θα εργαστεί συνολικά 27 ημέρες επί 8ώρο (άρα 36 ωρες υπερεργασία) και επιπλέον 18 υπερωρία. Ως εκ τούτου οι αποδοχές του Μαίου θα είναι: (27 * 26,18 = 706,86€) + (υπερεργασία 36 ωρες * 3,9268 * 1,2 =169,64€) + (υπερωρία 18 ωρες * 3,9268 * 1,4 = 98,96€) + (Κυριακές Αργίες 40 ωρες * 3,9268 * 75% = 117,80€) = 1.093,26€. Δεν έλαβε καθόλου αμοιβή από ποσοστά.
Στην ΑΠΔ του Μαίου, σε ποιο ποσό θα πρέπει να υπολογίσω εισφορές; α) στα πραγματικά 1.093,26€ ή
στο τεκμαρτά β) 27 * 40,45=1.092.15€ γ) 26 * 40,45 =1.051,70€
Εάν οι πραγματικές αποδοχές α) ήταν μικρότερες από τα τεκμαρτά β) & γ), για πόσες ημέρες θα υπολόγιζα εισφορές; 26 ή 27 ημέρες;

Κατηγορία: 

Δήλωση ατόμων (ΙΚΑ, κλπ) σε περίπτωση ελέγχου

Ερώτηση 1183.
03.04.18
Εταιρεία με επάγγελμα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ θα "φιλοξενήσει" μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας περίπου, κάποια άτομα υποψήφια για μελλοντική συνεργασία με την εταιρεία. Το κάθε άτομο θα είναι στους χώρους της εταιρείας περίπου για 4 ώρες για μία μόνο μέρα, στην διάρκεια αυτών των ωρών θα υπάρξουν
ενημερώσεις, παρουσιάσεις και επίλυση κάποιων προβλημάτων σε μορφή σεμιναρίου, δεν θα υπάρξει εργασία από την πλευρά των υποψηφίων. Θα πρέπει αυτά τα άτομα να δηλωθούν ώστε σε περίπτωση ελέγχου (από επ. εργασίας,ΙΚΑ) εκείνες τις ημέρες να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε την παρουσία τους στο χώρο;

Κατηγορία: 

Συνιδιοκτήτης - οδηγός κοινωνίας λεωφορείου ενταγμένου στο ΚΤΕΛ ΑΕ

Ερώτηση 1173.
21.03.18
ιδιοκτήτης σε κοινωνία λεωφορείου 50% ποσοστό είναι και οδηγός στην κοινωνία, σε παλιότερη ερώτηση προς το ΙΚΑ δεν υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης στο ΙΚΑ λόγω ασφάλισης ως ιδιοκτήτης στον ΟΑΕΕ.
Η πληρωμή του γίνεται από την Κοινωνία του Λεωφορείου(ιδιοκτήτες). Παράλληλα αποστέλλουμε ΦΜΥ μηνιαίες για την αμοιβή του ως οδηγός και φορολογείται με βάση την φορολογία εισοδήματος, το ερώτημα είναι τώρα με τον ΕΦΚΑ από 01/01/2017 θα πρέπει να αποστέλλουμε ΑΠΔ μηνιαίες ως μισθωτός ενώ είναι και ιδιοκτήτης, υπάρχει υποχρέωση να γίνει πρόσληψη στον ΟΑΕΔ και πινάκων στον ΣΕΠΕ;

Κατηγορία: 

Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ μέλους Δ.Σ. με ποσοστό συμμετοχής άνω του 3%, ο οποίος λαμβάνει ταυτόχρονα μισθό από την εταιρεία

Ερώτηση 1170
07.03.18
Ασφαλισμένος μέλος ΔΣ σε ΑΕ με πάνω από 5% ποσοστό συμμετοχής λαμβάνει αμοιβή 1.900 ευρώ το μήνα και καταχωρείται στην ΑΠΔ της επιχείρησης με την εγκύκλιο 4/2017 του ΕΦΚΑ (ΚΑΔ 620 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 000401 ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 71). Πληρώνει επίσης 10 ευρώ το μήνα στον παλιό ΟΑΕΕ. Τώρα η επιχείρηση διανέμει 7.000 ευρώ μερίσματα, τι εισφορές θα πληρώσει;


Παράλληλη ασφάλιση φαρμακοποιού που εργάζεται και σαν μισθωτός

Ερώτηση 1158.
07.03.18
Φαρμακοποιός θα απασχοληθεί και ως "υπεύθυνη φαρμακοποιός" σε φαρμακείο. Κατόπιν επικοινωνίας με το ΤΣΑΥ είναι υποχρεωμένη να ασφαλιστεί να ΤΣΑΥ. Εφόσον θα εργαστεί και ως μισθωτή πώς θα σφαλιστεί στο ΙΚΑ; Με τι πακέτο κάλυψης? Έχει καμιά ελάφρυνση στις εισφορές του ενός ή του άλλου ταμείου; Είναι νέα ασφαλισμένη, μετά το 93 και έχει προϋπηρεσία μικρότερη της πενταετίας.

Κατηγορία: 

Ασφαλιστικές εισφορές επί παροχής σε είδος (αυτοκίνητο) προς μέλος Δ.Σ. με συμμετοχή σε ποσοστό άνω του 3% στην εταιρεία

Ερώτηση 1155.
16.02.18
Μέλος ΔΣ με συμμετοχή στο κεφάλαιο >3% παίρνει αμοιβές ΔΣ και αποδίδονται οι εισφορές του από την εταιρία με την ΑΠΔ. Ο ίδιος έχει παροχή σε είδος ΙΧ ένα ποσό 3.500,00 ευρώ στο Ε1. Υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές αυτή η παροχή;
Είναι απαραίτητο να αναφέρεται σε πρακτικό ΓΣ η παροχή αυτή ή και στο καταστατικό;


Δικαιούμενες ημέρες άδειας

Ερώτηση 1157.
13.02.18
Σε ΟΕ εργάζεται ένας υπάλληλος και ένας εργατοτεχνίτης με πλήρες ωράριο 5ήμερο, και οι δύο με πρόσληψη 2/1/17 και προϋπηρεσία σε άλλους εργοδότες 12 και 14 χρόνια αντίστοιχα. Ερωτάται, για το 2018 πόσες ημέρες αδείας δικαιούνται? 21 εργάσιμες + 3 λόγω 12ετούς προϋπηρεσίας ή 25; Είναι δυνατόν να δικαιούνται 25 εργάσιμες από τον δεύτερο χρόνο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη και 25 πάλι τον τρίτο χρόνο;

Κατηγορία: 

Σελίδες