×

Επικοινωνία

×

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Υπολογισμός Δ.Χ. και Δ.Π. κατά τη διάρκεια ασθένειας λόγω εργατικού ατυχήματος

Ερώτηση 1548
20.09.19
Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε κάποια σημεία στο ερώτημα 1341(10/10/18).
Σαν νέο δεδομένο σας πληροφορούμε ότι οι λογιστικές διαφορές χωρίζονται σε 2015,40 ευρώ που αποτελούν προσωρινές λογιστικές διαφορές και οι 2293,29 ευρώ που αποτελούν μόνιμες διαφορές.
Το νέο σύνολο ανέρχεται στα 4308,69 ευρώ
Εάν αυτό το νέο δεδομένο αλλάζει κάτι στις εγγραφές μέχρι και την εγγραφή της μεταφοράς του αποτελέσματος σε καθαρά κέρδη, σας παρακαλώ να μας ξανααπαντήσετε.
Η απορία μας αφορά την εγγραφή του συμψηφισμού της παλαιότερης ζημιάς με το κέρδος και ποιο κέρδος είναι αυτό (μετά την φορολογική βάση).
Όπως απαντήσατε σύμφωνα με τα ΕΛΠ στα βιβλία της επιχείρησης θα πρέπει να υπάρχει η διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης ώστε, όπως καταλαβαίνω, να συμφωνεί το καθαρό αποτέλεσμα με τον κωδικό 401 του εντύπου Ε1.
Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη τα φορολογητέα κέρδη μετά το τέλος επιτηδεύματος και τις λογιστικές διαφορές καθώς και την ιδιόχρηση ποια θα είναι εγγραφή(με νούμερα) για να υπάρχει το σωστό υπόλοιπο στον λογαριασμό 420100 (ζημίες εις νέο);

Κατηγορία: 

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων σε περίπτωση λήψης ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας από τον ΟΑΕΔ

Ερώτηση 1539
09.08.19
Υπολογίζεται στο Δώρο Χριστουγέννων οι ημέρες του 6μήνου επιδόματος ΟΑΕΔ; Η εργαζόμενη δεν θέλει να συνεχίσει να εργάζεται.

Κατηγορία: 

Υπολογισμός επιδόματος αδείας σε περίπτωση μετατροπής της σύμβασης από μερική σε πλήρη απασχόληση

Ερώτηση 1537
09.08.19
Παλιός εργαζόμενος υπάλληλος (άνω των 3 ετών) με μερική απασχόληση 2 ώρες ημερησίως, τον Ιούλιο έλαβε το σύνολο του επιδόματος αδείας και την άδεια που του αναλογεί για όλο το έτος με τα έως τότε δεδομένα της 2ωρης απασχόλησης. Από τον Αύγουστο όμως, η σύμβασή του άλλαξε και έγινε πλήρους απασχόλησης. Θεωρείται ότι η υποχρέωση της επιχείρησης απέναντί του έχει τακτοποιηθεί με την άδεια και το ΕΑ που έχει λάβει ή πρέπει η επιχείρηση να δώσει συμπληρωματικά άδεια και επίδομα αδείας;

Κατηγορία: 

Καταβολή μισθού σε τραπεζικό λογαριασμό

Ερώτηση 1536
09.08.19
Βάσει της Κ.Υ.Α. αριθμ. 26034/695/2019, από 01/07/2019, για κάθε πληρωμή-καταβολή (υποχρεωτικά σε λογαριασμό του δικαιούχου) που αφορά μισθοδοσία θα πρέπει να αναφέρουμε την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά (π.χ. «Μισθοδοσία μηνός 7/2019» ή «επίδομα αδείας 2019» ή «επίδομα αδείας 2019»). Θα μπορούσαμε π.χ. να κάνουμε πληρωμή αποδοχών τέλος περιόδου σε ξενοδοχοϋπάλληλο και να γράψουμε στην αιτιολογία «Μισθοδοσία μηνός 10/2019 - επ. αδείας - αποζ. αδείας»;

Κατηγορία: 

επίδομα αδείας σε μερική απασχόληση

Ερώτηση 1534
25.07.19
Αν υπάλληλος εργάζεται με μερική απασχόληση (πέντε ημέρες & 20 ώρες) και στην σύμβαση του αναγράφεται ως αποδοχές σταθερά μηνιαίως πχ 570,49€, ποια θα είναι το επίδομα αδείας; Το 50% των 570,49 δηλαδή 285,25€ ή κάτι διαφορετικό;

Κατηγορία: 

Υπολογισμός προϋπηρεσίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Ερώτηση 1525
25.07.19
Γειά σας
Σε ξενοδοχοϋπάλληλο που εργάζεται σε περιοχή που ισχύει η ΣΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, προϋπηρεσία για να υπολογίσουμε το επίδομα προϋπηρεσίας, μετράμε μέχρι 14/02/2012 ή μέχρι σήμερα;

Κατηγορία: 

Καταβολή δωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Ερώτηση 1517
04.07.19
Εταιρεία ανεγείρει σε ιδιόκτητο οικόπεδο οικοδομή ως πάγιο της. Για τις εργασίες ανέγερσης χρησιμοποιεί υπεργολάβους που προσλαμβάνουν εργάτες. Όμως, για κάποιες εργασίες έχει προσλάβει η ίδια (με χειρόγραφο Ε3 στον ΟΑΕΔ) και με εκ περιτροπής απασχόληση κάποιους εργάτες.
ΕΡΩΤΗΣΗ
Από άποψη εργατικού δικαίου (και όχι ασφαλιστικού, ούτε για θέματα συμπλήρωσης της ΑΠΔ), έχει υποχρέωση καταβολής δώρου Χριστουγέννων ή επιδόματος αδείας ή ημερών αδείας για τους οικοδόμους αυτούς;
Ή μήπως οι οικοδόμοι θα λάβουν από το ΙΚΑ τα παραπάνω επιδόματα και δεν έχει υποχρέωση η εταιρεία να τα καταβάλει;

Κατηγορία: 

Ε4 σε κεντρικό και υποκατάστημα

Ερώτηση 1505
18.06.19
Επιχείρηση ξένων γλωσσών λειτουργεί με αρκετά υποκαταστήματα-παραρτήματα.
Οι καθηγητές διδάσκουν σε περισσότερα από ένα υποκαταστήματα.
Επέλεξα να στέλνω σαν Ετήσιο Ε4 (στο ΕΡΓΑΝΗ) ένα συνολικό πίνακα και όχι ανά παράρτημα.
- Μπορώ στην ΑΠΔ να εμφανίζω σαν Αρ. Παραρτ. τον κωδικό 0000 για όλους τους καθηγητές (δηλαδή όλοι στο κεντρικό) και όχι στον κωδικό 0001 ή 0002 κοκ ανά παράρτημα;
(Με την λογική ότι η μισθοδοσία και ασφάλιση είναι ενιαία για ολόκληρη την επιχείρηση και όχι ανά υποκατάστημα).
- Κατά την υποβολή Συμπληρωματικού Ωραρίου Ε4 για τις αλλαγές ωραρίου των καθηγητών που διδάσκουν σε περισσότερα από ένα παραρτήματα, είναι παράβαση αν δεν προσδιορίζω επακριβώς στο Συμπληρωματικό Ε4 το ωράριο (ημέρα και ώρα) κατά παράρτημα, αλλά αντί αυτού ο Ε4 αναγράφει το συνολικό ωράριο (ανεξάρτητα παραρτήματος) και ταυτόχρονα ο Ε4 υπάρχει σε όλα τα παραρτήματα όπου διδάσκει;

Κατηγορία: 

Ασφάλιση πωλητών s/m

Ερώτηση 1503
18.06.19
Επιχείρηση σούπερ μάρκετ απασχολεί με πλήρη αλλά και μερική ( 3 ημέρες & 20 ώρες την εβδομάδα) απασχόληση. ΚΑΔ επιχείρησης 5211, ειδικότητα 532030.
- Η ασφάλιση θα είναι στο πακέτο 101; (κανένας δεν είχε προϋπηρεσία, προσλήψεις πρόσφατες)
Η ίδια επιχείρηση σε υποκατάστημα της με αντικείμενο είδη δώρων, απασχολεί πωλητές με μερική (4 ημέρες & 15,5 ώρες την εβδομάδα ή 5 ημέρες & 23,5 ώρες την εβδομάδα) απασχόληση.
- Αν επιλέξω ΚΑΔ 5241, ειδικότητα 532030 θα είναι σωστό;
- Η ασφάλιση θα είναι στο πακέτο 101; (κανένας δεν είχε προϋπηρεσία, προσλήψεις πρόσφατες, «Νέοι ασφαλισμένοι»)
- Σχετικά με το π. ΤΕΑΥΕΚ: Η Εγκ 54/2014 του ΙΚΑ δεν αναφέρει κάπου για κωδικό Ειδικής Περίπτωσης Ασφάλισης. Χρειάζεται στην περίπτωσή μας;
- Τύπος Αποδοχών: το 15;
- Πρέπει οι υπάλληλοι να λάβουν ειδικό αριθμό μητρώου ασφάλισης (πέρα από το ΑΜΑ του ΙΚΑ) για να διασφαλίσουν τις εισφορές 4%; Αν ναι, από πού;


Απασχόληση δημοσίου υπαλλήλου στον ιδιωτικό τομέα

Ερώτηση 1498
18.06.19
Δημόσιος υπάλληλος πήρε άδεια από την υπηρεσία του να εργαστεί κάθε Σάββατο στον ιδιωτικό τομέα, συγκεκριμένα σε περίπτερο ως πωλητής. Η επιχείρηση (περίπτερο) δεν έχει άλλο προσωπικό και προτίθεται να τον απασχολήσει για 9 ώρες κάθε Σάββατο, με ενδιάμεσο διάλλειμα 40 λεπτών.
Ερωτάται αν μπορεί να απασχοληθεί για 9 ώρες νόμιμα, και αν υπάρχει πρόβλημα με το ότι στο Δημόσιο εργάζεται ήδη 40 ώρες

Κατηγορία: 

Σελίδες