×

Επικοινωνία

×

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Ασφαλιστική κλάση νεωκόρου μετά την αύξηση του ημερομισθίου

Ερώτηση 1577
21.11.19
Από το 2ο μήνα 2019 έγιναν αλλαγές στον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο. Το τεκμαρτό ημερομίσθιο για νεωκόρο ιερού ναού που έχει διοριστεί από την μητρόπολη, από 26,76 έχει αλλάξει;


Ασφάλιση σερβιτόρων-μπαρμαν

Ερώτηση 1565
14.11.19
Στην εγκύκλιο 10/2013 του ΙΚΑ για την ασφάλιση των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές αναφέρεται:
«Ο τρόπος ασφάλισης των μισθωτών που αναφέρονται στον κοινοποιούμενο πίνακα κατάταξης δεν ισχύει:
• Για τους αμειβόμενους αποκλειστικά και μόνο με σταθερές αποδοχές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερες των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Γενική και Ειδικές).
• Για τους αμειβόμενους με σταθερές αποδοχές και ποσοστά, φιλοδωρήματα κ.λπ. (π.χ. περιοδεύοντες πωλητές, πλασιέ), όταν οι σταθερές αποδοχές τους υπερβαίνουν τις τεκμαρτές, της κλάσης κατάταξης τους. Σ' αυτήν την περίπτωση, ασφαλίζονται επί των σταθερών αποδοχών τους (άρθρο 18 παρ. 6 του ΚΑ. Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.).»

Η επιχείρηση απασχολεί 10 εργαζόμενους ως σερβιτόρους, βοηθούς σερβιτόρων και μπάρμαν. Από αυτούς οι 4 εργάζονται με πλήρη απασχόληση και οι 6 με εκ περιτροπής εργασία. Ως τώρα η επιχείρηση καταβάλει τις εισφορές στο ΙΚΑ με βάση τα τεκμαρτά ημερομίσθια επί τις ημέρες εργασίας τόσο γι’ αυτούς με πλήρη απασχόληση όσο και για τους εκ περιτροπής.
Η σύμβαση εργασίας τους αναφέρει ότι αμείβονται με σταθερές αποδοχές (ημερομίσθιο) με βάση την ΕΓΣΣΕ.
1. Μπορεί η επιχείρηση με βάση των παραπάνω εγκύκλιο εφόσον καταβάλει σταθερές αποδοχές να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές με βάση τις πραγματικές αποδοχές και όχι τις τεκμαρτές έστω και αν οι σταθερές αποδοχές υπολείπονται των τεκμαρτών ανά μήνα;
2. Αν το παραπάνω μπορεί να εφαρμοστεί και στους απασχολούμενους με εκ περιτροπής εργασία και όχι με πλήρη απασχόληση.
3. Οι εργαζόμενοι με την ειδικότητα του σερβιτόρου ή μπάρμαν θεωρούνται υπάλληλοι και αμείβονται με μισθό ή εργάτες και αμείβονται με ημερομίσθιο. Πόσα πρέπει να είναι τα ασφαλιστικά τους ημερομίσθια στην πλήρη απασχόληση.
4. Πότε επιλέγουμε την ειδική περίπτωση 21 ώστε να ασφαλίζετε το προσωπικό με ΠΚ 101


Επιβάρυνση του εργοδότη των δαπανών εργαζομένων με δίκυκλο - Φορολογική αντιμετώπιση των εν λόγω δαπανών.

Ερώτηση 1559
01.11.19
Γειά σας
Επιχείρηση που συνεργάζεται με εμπορικά καταστήματα, π.χ. μανάβικο, και κάνει delivery για λογαριασμό τους.
1) Τι ΚΑΔ θα χρησιμοποιήσει;
2) Τα δίκυκλα που θα χρησιμοποιούνται θα είναι των εργαζομένων και όχι της επιχείρησης, εκπίπτουν οι δαπάνες π.χ. βενζίνη, και αν ναι, τι γίνεται με τον ΦΠΑ;
3) Είναι στην περίπτωση με το 15% αποζημίωση στους διανομείς;
4) Τι παραπάνω υποχρεώσεις από κάποιον κοινό εργαζόμενο έχει ο εργοδότης, λόγω της φύσης της εργασίας π.χ. να του χορηγήσει κράνος;
5) Με τι ΚΑΔ ΙΚΑ θα τους ασφαλίσει;

Κατηγορία: 

Υπολογισμός Δ.Χ. και Δ.Π. κατά τη διάρκεια ασθένειας λόγω εργατικού ατυχήματος

Ερώτηση 1548
20.09.19
Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε κάποια σημεία στο ερώτημα 1341(10/10/18).
Σαν νέο δεδομένο σας πληροφορούμε ότι οι λογιστικές διαφορές χωρίζονται σε 2015,40 ευρώ που αποτελούν προσωρινές λογιστικές διαφορές και οι 2293,29 ευρώ που αποτελούν μόνιμες διαφορές.
Το νέο σύνολο ανέρχεται στα 4308,69 ευρώ
Εάν αυτό το νέο δεδομένο αλλάζει κάτι στις εγγραφές μέχρι και την εγγραφή της μεταφοράς του αποτελέσματος σε καθαρά κέρδη, σας παρακαλώ να μας ξανααπαντήσετε.
Η απορία μας αφορά την εγγραφή του συμψηφισμού της παλαιότερης ζημιάς με το κέρδος και ποιο κέρδος είναι αυτό (μετά την φορολογική βάση).
Όπως απαντήσατε σύμφωνα με τα ΕΛΠ στα βιβλία της επιχείρησης θα πρέπει να υπάρχει η διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης ώστε, όπως καταλαβαίνω, να συμφωνεί το καθαρό αποτέλεσμα με τον κωδικό 401 του εντύπου Ε1.
Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη τα φορολογητέα κέρδη μετά το τέλος επιτηδεύματος και τις λογιστικές διαφορές καθώς και την ιδιόχρηση ποια θα είναι εγγραφή(με νούμερα) για να υπάρχει το σωστό υπόλοιπο στον λογαριασμό 420100 (ζημίες εις νέο);

Κατηγορία: 

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων σε περίπτωση λήψης ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας από τον ΟΑΕΔ

Ερώτηση 1539
09.08.19
Υπολογίζεται στο Δώρο Χριστουγέννων οι ημέρες του 6μήνου επιδόματος ΟΑΕΔ; Η εργαζόμενη δεν θέλει να συνεχίσει να εργάζεται.

Κατηγορία: 

Υπολογισμός επιδόματος αδείας σε περίπτωση μετατροπής της σύμβασης από μερική σε πλήρη απασχόληση

Ερώτηση 1537
09.08.19
Παλιός εργαζόμενος υπάλληλος (άνω των 3 ετών) με μερική απασχόληση 2 ώρες ημερησίως, τον Ιούλιο έλαβε το σύνολο του επιδόματος αδείας και την άδεια που του αναλογεί για όλο το έτος με τα έως τότε δεδομένα της 2ωρης απασχόλησης. Από τον Αύγουστο όμως, η σύμβασή του άλλαξε και έγινε πλήρους απασχόλησης. Θεωρείται ότι η υποχρέωση της επιχείρησης απέναντί του έχει τακτοποιηθεί με την άδεια και το ΕΑ που έχει λάβει ή πρέπει η επιχείρηση να δώσει συμπληρωματικά άδεια και επίδομα αδείας;

Κατηγορία: 

Καταβολή μισθού σε τραπεζικό λογαριασμό

Ερώτηση 1536
09.08.19
Βάσει της Κ.Υ.Α. αριθμ. 26034/695/2019, από 01/07/2019, για κάθε πληρωμή-καταβολή (υποχρεωτικά σε λογαριασμό του δικαιούχου) που αφορά μισθοδοσία θα πρέπει να αναφέρουμε την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά (π.χ. «Μισθοδοσία μηνός 7/2019» ή «επίδομα αδείας 2019» ή «επίδομα αδείας 2019»). Θα μπορούσαμε π.χ. να κάνουμε πληρωμή αποδοχών τέλος περιόδου σε ξενοδοχοϋπάλληλο και να γράψουμε στην αιτιολογία «Μισθοδοσία μηνός 10/2019 - επ. αδείας - αποζ. αδείας»;

Κατηγορία: 

επίδομα αδείας σε μερική απασχόληση

Ερώτηση 1534
25.07.19
Αν υπάλληλος εργάζεται με μερική απασχόληση (πέντε ημέρες & 20 ώρες) και στην σύμβαση του αναγράφεται ως αποδοχές σταθερά μηνιαίως πχ 570,49€, ποια θα είναι το επίδομα αδείας; Το 50% των 570,49 δηλαδή 285,25€ ή κάτι διαφορετικό;

Κατηγορία: 

Υπολογισμός προϋπηρεσίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Ερώτηση 1525
25.07.19
Γειά σας
Σε ξενοδοχοϋπάλληλο που εργάζεται σε περιοχή που ισχύει η ΣΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, προϋπηρεσία για να υπολογίσουμε το επίδομα προϋπηρεσίας, μετράμε μέχρι 14/02/2012 ή μέχρι σήμερα;

Κατηγορία: 

Καταβολή δωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Ερώτηση 1517
04.07.19
Εταιρεία ανεγείρει σε ιδιόκτητο οικόπεδο οικοδομή ως πάγιο της. Για τις εργασίες ανέγερσης χρησιμοποιεί υπεργολάβους που προσλαμβάνουν εργάτες. Όμως, για κάποιες εργασίες έχει προσλάβει η ίδια (με χειρόγραφο Ε3 στον ΟΑΕΔ) και με εκ περιτροπής απασχόληση κάποιους εργάτες.
ΕΡΩΤΗΣΗ
Από άποψη εργατικού δικαίου (και όχι ασφαλιστικού, ούτε για θέματα συμπλήρωσης της ΑΠΔ), έχει υποχρέωση καταβολής δώρου Χριστουγέννων ή επιδόματος αδείας ή ημερών αδείας για τους οικοδόμους αυτούς;
Ή μήπως οι οικοδόμοι θα λάβουν από το ΙΚΑ τα παραπάνω επιδόματα και δεν έχει υποχρέωση η εταιρεία να τα καταβάλει;

Κατηγορία: 

Σελίδες