×

Επικοινωνία

×

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Ασφάλιση οικοδόμων

Ερώτηση 1668
26.03.20
Επιχείρηση ανεγείρει οικοδομή και πρέπει να ασφαλίσει τους οικοδόμους που εργάζονται σε αυτή. Θα σας παρακαλούσα να μου δώσετε ένα παράδειγμα ασφάλισης οικοδόμου σε ιδιωτικό οικοδομικό έργο για 18 ημέρες εργασίας στην κατασκευαστική φάση του σκυροδέματος. Ο εργαζόμενος είναι με 2 τριετίες, έγγαμος και θα αμείβεται με το κατώτατο όριο των ημερομίσθιων εργατοτεχνιτών της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Ευχαριστώ


Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση DJ που προσφέρει υπηρεσίες σε σύλλογο και σε ιδιώτη. Παραστατικό στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών

Ερώτηση 1652
18.03.20
4. DJ/ΜΠΑΡΜΑΝ/ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ/ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΔΙΩΤΩΝ
α. DJ για να παίξει μουσική σε εκδήλωση που πραγματοποιεί ένας σύλλογος. Πως αντιμετωπίζεται φορολογικά και ασφαλιστικά; Απαιτείται συμφωνητικό και γνωστοποίηση από τους συμβαλλόμενους στην ΑΑΔΕ; Τι παραστατικό πρέπει να εκδοθεί;

β. DJ για να παίξει μουσική σε μια οικεία ενός ιδιώτη που γίνεται π.χ. ένα party. Πως αντιμετωπίζεται φορολογικά και ασφαλιστικά η περίπτωση αυτή; Απαιτείται συμφωνητικό και γνωστοποίηση στην ΑΑΔΕ; Η αμοιβή του DJ μπορεί να γίνει με ΕΡΓΟΣΗΜΟ; Τι παραστατικό πρέπει να εκδοθεί;

γ. ΜΠΑΡΜΑΝ / ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ / ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Ποια είναι η φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση των επαγγελμάτων αυτών; Ποιοι είναι οι κωδικοί ειδικότητας σε ΕΡΓΑΝΗ και ΑΠΔ; Και ποιος είναι ο κωδικός πακέτου κάλυψης (ΚΠΚ);

δ. Για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών τι παραστατικό εκδίδεται; Π.χ. πουλάω ψυγείο, κουζίνα και λοιπά οικιακά είδη σε έναν άλλον ιδιώτη. Τι παραστατικό πρέπει να εκδοθεί; Ποιος κωδικός του Ε1 πρέπει να συμπληρωθεί από τον αγοραστή και τον πωλητή;

ε. Για παροχή υπηρεσιών (π.χ. κηπουρικές εργασίες, καθαριότητες κ.λπ.) μεταξύ ιδιωτών εκδίδεται κάποιο παραστατικό;

Σας ευχαριστώ.


Εκδήλωση που πραγματοποιείται από πολιτιστικό σύλλογο. Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση των μουσικών

Ερώτηση 1651
11.03.20
1. Νομικό πρόσωπο ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα ένας ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (π.χ. Σύλλογος Ηπειρωτών) πραγματοποιεί 2-3 εορταστικές εκδηλώσεις κάθε χρόνο.
α. Απαιτείται κάποια γνωστοποίηση στην ΑΑΔΕ για τις εκδηλώσεις αυτές; Αν ναι ποια είναι η διαδικασία και η προθεσμία;
β. Για τους καλλιτέχνες που θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση (τραγουδιστής, μουσικοί, χορευτές κ.λπ.) υπάρχει υποχρέωση να γίνει κάποιο συμφωνητικό για κάθε καλλιτέχνη; Δηλαδή αν λάβουν μέρος στην εκδήλωση τέσσερις (4) μουσικοί, ένας (1) τραγουδιστής, πέντε (5) χορευτές πρέπει να γίνει ένα συμφωνητικό για τον τραγουδιστή, ένα συμφωνητικό για κάθε μουσικό, ένα συμφωνητικό για κάθε χορευτή; (Σύνολο 10 συμφωνητικά!) Αν απαιτείται να γίνει κάποιο συμφωνητικό πρέπει να γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ από όλους τους συμβαλλόμενους; Αν ναι ποια είναι η διαδικασία και η προθεσμία;
γ. Κάθε καλλιτέχνης (Τραγουδιστής, μουσικός, χορευτής) θα πρέπει να μας εκδώσει ΤΠΥ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% εφόσον είναι άνω των 300€; Αν ναι το ΤΠΥ πρέπει να εκδοθεί πριν την έναρξη της εκδήλωσης ώστε σε περίπτωση που γίνει έλεγχος να υπάρχει φορολογική και ασφαλιστική κάλυψη;
δ. Αντί για ΤΠΥ μπορεί να εκδοθεί από το ΣΥΛΛΟΓΟ μια απλή απόδειξη πληρωμής προς κάθε καλλιτέχνη;
ε. Αντί για ΤΠΥ μπορεί να εκδοθεί ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ή ΕΡΓΟΣΗΜΟ προς κάθε καλλιτέχνη;
στ. Αν ένας καλλιτέχνης δεν έχει κάνει έναρξη εργασιών πως μπορεί ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ να το αντιμετωπίσει φορολογικά και ασφαλιστικά;


Ασφαλισμένοι που αμείβονται με ΔΠΥ

Ερώτηση 1665
10.03.20
Τι προβλέπουν οι διατάξεις του 4670/2020 για την συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων;
Μέχρι τώρα ο «εργοδότης» υπέβαλε ΑΠΔ, προβαίνοντας σε κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα, με βάση τη διάρκεια της σύμβασης.
Στην πλατφόρμα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας πρέπει να επιλέξουν το πεδίο: "ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΕΧΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ";
Αν η απάντηση στο παραπάνω είναι ναι, δεδομένης της αλλαγής πλέον στις εισφορές από την άσκηση της παράλληλης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος αφού πλέον οι έμμισθοι ασφαλισμένοι με αποδοχές 935 ευρώ περίπου απαλλάσσονται πλήρως από το ειδοποιητήριο της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, για τα «μπλοκάκια» ποιο είναι το αντίστοιχο όριο ανάλογα της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα.
Ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ για το σύντομο της απάντησης δεδομένου της προθεσμίας που τρέχει για την σχετική επιλογή από τους ασφαλισμένους.


Υπολογισμός ημερών ασφάλισης και απεικόνιση στην ΑΠΔ των αμειβομένων με τίτλο κτήσης

Ερώτηση 1663
10.03.20
Επιχείρηση συνεργάζεται ΔΙΧΩΣ έγγραφη συμφωνία παρά μόνο προφορικά με ιδιώτη τον οποίο απασχολεί περιστασιακά και τον αμείβει με τίτλο κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).
Πώς υπολογίζονται και πως απεικονίζονται ασφαλιστικά (σε ΑΠΔ) οι ημέρες εργασίας του ιδιώτη;


Ασφάλιση Γερμανού υπηκόου συνταξιούχου που είναι εταίρος Ε.Ε. στην Ελλάδα και φορολογική αντιμετώπιση των μερισμάτων

Ερώτηση 1661
10.03.20
Γερμανός υπήκοος είναι μέλος – διαχειριστής - εκπρόσωπος σε ετερόρρυθμο εταιρεία (νομικό πρόσωπο) στην Ελλάδα με ελληνικό ΑΦΜ τόσο για την Ε.Ε. όσο και για τον ίδιο, από το ημερ. έτος 1991. Προ επταετίας συνταξιοδοτήθηκε στην Γερμανία και παράλληλα εξακολουθεί να υφίσταται η εμπορική δραστηριότητά του στην Ελλάδα, για την οποία είχε απαλλαγή υποχρέωσης ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.
1. Υπάρχει κάποια αλλαγή όσον αφορά το ασφαλιστικό του καθεστώς στην Ελλάδα;
2. Υπάρχει κάποια φορολογική ή πάσης μορφής νομοθεσία η οποία του απαγορεύει να ασκεί -ως συνταξιούχος στην Γερμανία -εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα;


Καταβολή εισφορών, υποβολή ΑΠΔ, ΒΗΔΑΠ και υποβολή Ε12 στο ΕΡΓΑΝΗ για ιδιωτικό οικοδομικό έργο

Ερώτηση 1660
09.03.20
Έχουμε ένα ιδιωτικό οικοδομικό έργο. Αντικείμενο εργασιών μετατροπές. Το ΙΚΑ προσδιόρισε 12 ένσημα. Πως θα γίνει η πληρωμή των ενσήμων; Θα υποβληθεί ΑΠΔ; Τι υποχρεώσεις έχουμε ως προς το ΕΡΓΑΝΗ; Θα πρέπει να γίνει αναγγελία πρόσληψης πίνακας προσωπικού απόλυση ηλεκτρονικά; Θα πρέπει να τηρούμε χειρόγραφο βιβλίο εργασιών θεωρημένο από επιθεώρηση εργασίας;
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Διάλειμμα εργασίας

Ερώτηση 1662
09.03.20
Εργοδότης καταθέτει τον Πίνακα Ωρών Εργασίας στο yeka.gr για τον εργαζόμενο του, δίχως να μας ενδιαφέρει αν απασχολείται οχτάωρο ή τετράωρο κλπ. με πενθήμερη ή πιο ολιγοήμερη εργασία. Η ώρα διαλείμματος αναφέρεται ξεχωριστά ή όχι; Πχ. αν εργάζεται 09.00 πμ-17.00 μμ και διάλειμμα 13.00 μμ-13.20 μμ το γράφουμε όπως το διαβάζουμε ή αναφέρουμε ωράριο εργασίας 09.00 πμ-17.20 μμ με παρατήρηση το εικοσάλεπτο διάλειμμα;
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.


Υποχρεώσεις επιχείρησης προς τον εργαζόμενο και τον ΕΦΚΑ σε περίπτωση απουσίας του εργαζόμενου για διάστημα 8 μηνών λόγω ασθένειας

Ερώτηση 1640
19.02.20
Υπάλληλος που προσλήφθηκε από επιχείρηση στις 10/01/1991 με μικτό μισθό 1.280,00 ευρώ απουσιάζει από την εργασία του για λόγους υγείας από 01/02/2020 και για διάστημα 8 μηνών. Θα επιστρέψει για εργασία στις 30/09/2020. Ποιες υποχρεώσεις έχει η επιχείρηση απέναντι στον εργαζόμενο και στον ΕΦΚΑ για όλο το παραπάνω διάστημα. Δεν τίθεται θέμα απόλυσης του εργαζόμενου.
Ευχαριστώ


Σελίδες