×

Επικοινωνία

×

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Δήλωση ατόμων (ΙΚΑ, κλπ) σε περίπτωση ελέγχου

Ερώτηση 1183.
03.04.18
Εταιρεία με επάγγελμα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ θα "φιλοξενήσει" μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας περίπου, κάποια άτομα υποψήφια για μελλοντική συνεργασία με την εταιρεία. Το κάθε άτομο θα είναι στους χώρους της εταιρείας περίπου για 4 ώρες για μία μόνο μέρα, στην διάρκεια αυτών των ωρών θα υπάρξουν
ενημερώσεις, παρουσιάσεις και επίλυση κάποιων προβλημάτων σε μορφή σεμιναρίου, δεν θα υπάρξει εργασία από την πλευρά των υποψηφίων. Θα πρέπει αυτά τα άτομα να δηλωθούν ώστε σε περίπτωση ελέγχου (από επ. εργασίας,ΙΚΑ) εκείνες τις ημέρες να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε την παρουσία τους στο χώρο;

Κατηγορία: 

Συνιδιοκτήτης - οδηγός κοινωνίας λεωφορείου ενταγμένου στο ΚΤΕΛ ΑΕ

Ερώτηση 1173.
21.03.18
ιδιοκτήτης σε κοινωνία λεωφορείου 50% ποσοστό είναι και οδηγός στην κοινωνία, σε παλιότερη ερώτηση προς το ΙΚΑ δεν υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης στο ΙΚΑ λόγω ασφάλισης ως ιδιοκτήτης στον ΟΑΕΕ.
Η πληρωμή του γίνεται από την Κοινωνία του Λεωφορείου(ιδιοκτήτες). Παράλληλα αποστέλλουμε ΦΜΥ μηνιαίες για την αμοιβή του ως οδηγός και φορολογείται με βάση την φορολογία εισοδήματος, το ερώτημα είναι τώρα με τον ΕΦΚΑ από 01/01/2017 θα πρέπει να αποστέλλουμε ΑΠΔ μηνιαίες ως μισθωτός ενώ είναι και ιδιοκτήτης, υπάρχει υποχρέωση να γίνει πρόσληψη στον ΟΑΕΔ και πινάκων στον ΣΕΠΕ;

Κατηγορία: 

Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ μέλους Δ.Σ. με ποσοστό συμμετοχής άνω του 3%, ο οποίος λαμβάνει ταυτόχρονα μισθό από την εταιρεία

Ερώτηση 1170
07.03.18
Ασφαλισμένος μέλος ΔΣ σε ΑΕ με πάνω από 5% ποσοστό συμμετοχής λαμβάνει αμοιβή 1.900 ευρώ το μήνα και καταχωρείται στην ΑΠΔ της επιχείρησης με την εγκύκλιο 4/2017 του ΕΦΚΑ (ΚΑΔ 620 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 000401 ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 71). Πληρώνει επίσης 10 ευρώ το μήνα στον παλιό ΟΑΕΕ. Τώρα η επιχείρηση διανέμει 7.000 ευρώ μερίσματα, τι εισφορές θα πληρώσει;


Παράλληλη ασφάλιση φαρμακοποιού που εργάζεται και σαν μισθωτός

Ερώτηση 1158.
07.03.18
Φαρμακοποιός θα απασχοληθεί και ως "υπεύθυνη φαρμακοποιός" σε φαρμακείο. Κατόπιν επικοινωνίας με το ΤΣΑΥ είναι υποχρεωμένη να ασφαλιστεί να ΤΣΑΥ. Εφόσον θα εργαστεί και ως μισθωτή πώς θα σφαλιστεί στο ΙΚΑ; Με τι πακέτο κάλυψης? Έχει καμιά ελάφρυνση στις εισφορές του ενός ή του άλλου ταμείου; Είναι νέα ασφαλισμένη, μετά το 93 και έχει προϋπηρεσία μικρότερη της πενταετίας.

Κατηγορία: 

Ασφαλιστικές εισφορές επί παροχής σε είδος (αυτοκίνητο) προς μέλος Δ.Σ. με συμμετοχή σε ποσοστό άνω του 3% στην εταιρεία

Ερώτηση 1155.
16.02.18
Μέλος ΔΣ με συμμετοχή στο κεφάλαιο >3% παίρνει αμοιβές ΔΣ και αποδίδονται οι εισφορές του από την εταιρία με την ΑΠΔ. Ο ίδιος έχει παροχή σε είδος ΙΧ ένα ποσό 3.500,00 ευρώ στο Ε1. Υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές αυτή η παροχή;
Είναι απαραίτητο να αναφέρεται σε πρακτικό ΓΣ η παροχή αυτή ή και στο καταστατικό;


Δικαιούμενες ημέρες άδειας

Ερώτηση 1157.
13.02.18
Σε ΟΕ εργάζεται ένας υπάλληλος και ένας εργατοτεχνίτης με πλήρες ωράριο 5ήμερο, και οι δύο με πρόσληψη 2/1/17 και προϋπηρεσία σε άλλους εργοδότες 12 και 14 χρόνια αντίστοιχα. Ερωτάται, για το 2018 πόσες ημέρες αδείας δικαιούνται? 21 εργάσιμες + 3 λόγω 12ετούς προϋπηρεσίας ή 25; Είναι δυνατόν να δικαιούνται 25 εργάσιμες από τον δεύτερο χρόνο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη και 25 πάλι τον τρίτο χρόνο;

Κατηγορία: 

Πληρωμή συνεργείου ελαιοσυλλογης σε είδος – εργόσημο

Ερώτηση 1103.
06.12.17
Συνταξιούχος αναθέτει σε εργάτες γης την συλλογή των ελαιόκαρπων με την συμφωνία να πληρωθούν σε είδος ποσοστό 50% επί του παραγόμενου ελαιολάδου.
Έχει την υποχρέωση να εκδώσει εργόσημα και αν ναι με τι ονομαστική αξία εφόσον δεν γνωρίζει εξαρχής το ύψος της παραγωγής;
Επιτρέπεται για φορολογικούς λόγους η ύπαρξη κάποιου μεταξύ τους συμφωνητικού;
Μπορούν οι εργάτες να εκδώσουν το τιμολόγιο παραγωγής λαδιού και μετέπειτα τιμολόγιου πώλησης στο όνομα τους κατά το μέρος που τους αναλογεί (50% της παραγωγής) βάση συμφωνητικού μεταξύ τους;

Κατηγορία: 

Ασφάλιση εκπαιδευτικών που αμείβονται με ΔΠΥ

Ερώτηση 1080.
30.10.17
Διαβάζω την Εγκ. Φ80000/οικ.40461/1743/2017 της ΓΓΚΑ σχετικά με την ασφάλιση από 1/9/2017 και διαπιστώνω ότι:
Στην παράγραφο Α, πριν το 1ο παράδειγμα, διαχωρίζει τους εκπαιδευτές σε μισθωτούς και μη μισθωτούς.
Στο 1ο παράδειγμα αναφέρεται σε εκπαιδευτή σε ΙΕΚ (παράλληλα και επαγγελματίας) που έχει συνάψει σύμβαση έργου και θα αμειφτεί με τιμολόγιο, τον υποχρεώνει σε ασφάλιση με το άρθρο 39 του ν.4387/2016.
Στο 4ο παράδειγμα, τέλος, πάλι αναφέρεται σε εκπαιδευτή (μηχανικό) σε ένα ΚΕΚ, που έχει συνάψει και αυτός σύμβαση έργου με συναφές αντικείμενο, που θα αμειφτεί με τιμολόγιο και τον υποχρεώνει και αυτόν σε ασφάλιση με το άρθρο 39 του ν.4387/2016.

  • Δηλαδή αν καταλαβαίνω καλά, εξαιρεί τους εκπαιδευτές που έχουν συνάψει συμβάσεις έργου από την καταβολή εισφορών με το άρθρο 38 του ν.4387/2016, άρα τους αφήνει εκτός συστήματος ΑΠΔ, οπότε σε ένα έλεγχο από το ΙΚΑ δεν θα αναζητηθούν εισφορές ως να ήταν οι παραπάνω εκπαιδευτές μισθωτοί; Δεν θα θεωρεί πλέον το ΙΚΑ ως εξαρτημένη απασχόληση αυτήν του εκπαιδευτικού σε ένα ΚΕΚ και δεν θα αναζητά εισφορές μέσω της ΑΠΔ;
  • Σε ένα έλεγχο από το ΣΕΠΕ, δεν θα αναζητηθεί η πρόσληψη και γενικά τα έντυπα Ε3 Ε4 και Ε9; Δεν θα επιβληθούν πρόστιμα απασχόλησης ανασφάλιστου;
Κατηγορία: 

Απασχόληση συνταξιούχου

Ερώτηση 1079.
30.10.17
Παλιός συνταξιούχος του ΟΓΑ (συνταξιοδοτήθηκε πριν το 2016) θέλει να εργαστεί περιστασιακά ως μουσικός και να ασφαλιστεί από τον εργοδότη του στο ΙΚΑ για όσες ημέρες εργαστεί. Πρέπει να το δηλώσει στο ΕΦΚΑ; Υπάρχει κίνδυνος να του γίνει περικοπή στη σύνταξη ως 60%; Επίσης αν γίνει περικοπή αυτή θα είναι για όσες ημέρες εργάστηκε (π.χ. 1 ημέρα) ή για όλο το μήνα;

Κατηγορία: 

Σελίδες