×

Επικοινωνία

×

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Εκπρόθεσμη πρόσληψη

Ερώτηση 1298
03.08.18
Αγρότης έκανε την απογραφή στο ΙΚΑ και προέβη σε πρόσληψη μετακλητού εργάτη σε ημερομηνία μεταγενέστερη της απογραφής. Το πρόστιμο από το ΙΚΑ ποιο είναι;

Κατηγορία: 

Μεταγενέστερη πρόσληψη

Ερώτηση 1289
03.08.18
Μπορεί ένας εργοδότης να κάνει την απογραφή του στο ΙΚΑ και να πραγματοποιήσει την πρόσληψη του μισθωτού σε μεταγενέστερη ημερομηνία της απογραφής του (από αυτήν που αναγράφεται στο έντυπο απογραφής εργοδότη)?

Κατηγορία: 

Εκ περιτροπής απασχόληση

Ερώτηση 1283
02.08.18
Μπορεί να υπάρξει εκ περιτροπής απασχόληση αν το ημερήσιο ωράριο είναι 6:40’ και όχι 8 ώρες; Οπότε και η ημερήσια αμοιβή θα είναι 26,18€; Με ποιες προϋποθέσεις; Μήπως θεωρηθεί μερική απασχόληση;

Κατηγορία: 

Υπολογισμός Επιδόματος αδείας στην μερική απασχόληση

Ερώτηση 1292
30.07.18
Υπάλληλος, με σταθερή καθημερινή απασχόληση 4ώρου, και σύμβαση με σταθερές μηνιαίες αποδοχές πχ 300€, τι θα πρέπει να λάβει ως επίδομα αδείας: 300/2=150 ή 300 * (12,5/23) όπου 23 = ημέρες εργασίας Αυγούστου;

Κατηγορία: 

Βαρέα ένσημα

Ερώτηση 1252
31.05.18
Γυράδικο θέλει να ασφαλίσει άτομο ως ψήστη. Θα υπαχθεί στα βαρέα; Διότι βάσει της εγκυκλίου 27/2012 του ΙΚΑ στα βαρέα υπάγονται "οι ψήστες που ψήνουν με κάρβουνα και απασχολούνται αποκλειστικά μέσα στο χώρο της κουζίνας". Η συγκεκριμένη εργαζόμενη θα κόβει τον γύρο και θα ετοιμάζει το πακέτο για τον πελάτη.

Κατηγορία: 

Υπολογισμός αποδοχών ΑΠΔ για Δώρο Πάσχα

Ερώτηση 1231.
09.05.18
Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών απασχολεί υπαλλήλους μερικής απασχόλησης. Η αμοιβή, σύμφωνα με την σύμβαση τους, είναι ωρομίσθιο 3,52€.
Για το Δώρο Πάσχα η εργασιακή σχέση υπάρχει από 1/1-30/4.
Πως θα υπολογίσω τις αποδοχές ΑΠΔ για το Δώρο Πάσχα:
α) Αν κάποιος υπάλληλος εργάστηκε όλες τις ημέρες 5ημέρου από 1/1-30/4, ποιες θα είναι οι αποδοχές Δώρου Πάσχα στην ΑΠΔ;
15*11,06; ή 15*8,03; ή 15 * πραγματικό μέσο ημερομίσθιο;
(μιλάω για μέσο ημερομίσθιο γιατί το εβδομαδιαίο ωράριο τους άλλαξε πολλές φορές, είτε αυξητικά είτε μειωτικά, από 1/1-30/4. Επίσης, λόγω τον λίγων ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, το μέσο ημερομίσθιο τους είναι κάτω των 11,06 ή και κάτω των 8,03 σε κάποιους).
β) (εφόσον εφαρμοστεί το Τεκμαρτό του 1ου Τ.Η. ή της 1ης Ειδικής): Αν δεν εργάζονταν όλες τις ημέρες του 5ημέρου και εργάστηκαν (ή δικαιούνταν) για 74 ημέρες, θα πρέπει να λάβει Δώρο για 11,38465 ημέρες.
Στην ΑΠΔ πως θα υπολογίσω τις αποδοχές; Για 11 ή για 12 ημέρες;
Δηλαδή η στρογγυλοποίηση στο Δώρο γίνεται πάντα προς τα πάνω, όπως ορίζεται στον κανονισμό ασφάλισης του ΙΚΑ αρ 18 παρ 3 τελευταίο εδάφιο; «Το τυχόν προκύπτον εκ της διαιρέσεως κλάσμα θεωρείται πλήρης ημέρα εργασίας δι' ην ο ασφαλισμένος και ο εργοδότης υποχρεούνται εις την καταβολή της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής κλάσεως»

Κατηγορία: 

Υπολογισμός αποδοχών ΑΠΔ Σερβιτόρου

Ερώτηση 1230.
07.05.18
Σερβιτόρος με ατομική σύμβαση ως ημερομίσθιος και αμοιβή 26,18€, εργάζεται κάθε ημέρα (6ήμερο) επί 6:40’, με ρεπό κάθε Δευτέρα (η 7η Κυριακή ως ρεπό θα δοθεί τον Ιούνιο). Τον Μάιο του 2018 θα εργαστεί συνολικά 27 ημέρες επί 8ώρο (άρα 36 ωρες υπερεργασία) και επιπλέον 18 υπερωρία. Ως εκ τούτου οι αποδοχές του Μαίου θα είναι: (27 * 26,18 = 706,86€) + (υπερεργασία 36 ωρες * 3,9268 * 1,2 =169,64€) + (υπερωρία 18 ωρες * 3,9268 * 1,4 = 98,96€) + (Κυριακές Αργίες 40 ωρες * 3,9268 * 75% = 117,80€) = 1.093,26€. Δεν έλαβε καθόλου αμοιβή από ποσοστά.
Στην ΑΠΔ του Μαίου, σε ποιο ποσό θα πρέπει να υπολογίσω εισφορές; α) στα πραγματικά 1.093,26€ ή
στο τεκμαρτά β) 27 * 40,45=1.092.15€ γ) 26 * 40,45 =1.051,70€
Εάν οι πραγματικές αποδοχές α) ήταν μικρότερες από τα τεκμαρτά β) & γ), για πόσες ημέρες θα υπολόγιζα εισφορές; 26 ή 27 ημέρες;

Κατηγορία: 

Δήλωση ατόμων (ΙΚΑ, κλπ) σε περίπτωση ελέγχου

Ερώτηση 1183.
03.04.18
Εταιρεία με επάγγελμα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ θα "φιλοξενήσει" μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας περίπου, κάποια άτομα υποψήφια για μελλοντική συνεργασία με την εταιρεία. Το κάθε άτομο θα είναι στους χώρους της εταιρείας περίπου για 4 ώρες για μία μόνο μέρα, στην διάρκεια αυτών των ωρών θα υπάρξουν
ενημερώσεις, παρουσιάσεις και επίλυση κάποιων προβλημάτων σε μορφή σεμιναρίου, δεν θα υπάρξει εργασία από την πλευρά των υποψηφίων. Θα πρέπει αυτά τα άτομα να δηλωθούν ώστε σε περίπτωση ελέγχου (από επ. εργασίας,ΙΚΑ) εκείνες τις ημέρες να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε την παρουσία τους στο χώρο;

Κατηγορία: 

Σελίδες