×

Επικοινωνία

×

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Πληρωμή συνεργείου ελαιοσυλλογης σε είδος – εργόσημο

Ερώτηση 1103.
06.12.17
Συνταξιούχος αναθέτει σε εργάτες γης την συλλογή των ελαιόκαρπων με την συμφωνία να πληρωθούν σε είδος ποσοστό 50% επί του παραγόμενου ελαιολάδου.
Έχει την υποχρέωση να εκδώσει εργόσημα και αν ναι με τι ονομαστική αξία εφόσον δεν γνωρίζει εξαρχής το ύψος της παραγωγής;
Επιτρέπεται για φορολογικούς λόγους η ύπαρξη κάποιου μεταξύ τους συμφωνητικού;
Μπορούν οι εργάτες να εκδώσουν το τιμολόγιο παραγωγής λαδιού και μετέπειτα τιμολόγιου πώλησης στο όνομα τους κατά το μέρος που τους αναλογεί (50% της παραγωγής) βάση συμφωνητικού μεταξύ τους;

Κατηγορία: 

Ασφάλιση εκπαιδευτικών που αμείβονται με ΔΠΥ

Ερώτηση 1080.
30.10.17
Διαβάζω την Εγκ. Φ80000/οικ.40461/1743/2017 της ΓΓΚΑ σχετικά με την ασφάλιση από 1/9/2017 και διαπιστώνω ότι:
Στην παράγραφο Α, πριν το 1ο παράδειγμα, διαχωρίζει τους εκπαιδευτές σε μισθωτούς και μη μισθωτούς.
Στο 1ο παράδειγμα αναφέρεται σε εκπαιδευτή σε ΙΕΚ (παράλληλα και επαγγελματίας) που έχει συνάψει σύμβαση έργου και θα αμειφτεί με τιμολόγιο, τον υποχρεώνει σε ασφάλιση με το άρθρο 39 του ν.4387/2016.
Στο 4ο παράδειγμα, τέλος, πάλι αναφέρεται σε εκπαιδευτή (μηχανικό) σε ένα ΚΕΚ, που έχει συνάψει και αυτός σύμβαση έργου με συναφές αντικείμενο, που θα αμειφτεί με τιμολόγιο και τον υποχρεώνει και αυτόν σε ασφάλιση με το άρθρο 39 του ν.4387/2016.

  • Δηλαδή αν καταλαβαίνω καλά, εξαιρεί τους εκπαιδευτές που έχουν συνάψει συμβάσεις έργου από την καταβολή εισφορών με το άρθρο 38 του ν.4387/2016, άρα τους αφήνει εκτός συστήματος ΑΠΔ, οπότε σε ένα έλεγχο από το ΙΚΑ δεν θα αναζητηθούν εισφορές ως να ήταν οι παραπάνω εκπαιδευτές μισθωτοί; Δεν θα θεωρεί πλέον το ΙΚΑ ως εξαρτημένη απασχόληση αυτήν του εκπαιδευτικού σε ένα ΚΕΚ και δεν θα αναζητά εισφορές μέσω της ΑΠΔ;
  • Σε ένα έλεγχο από το ΣΕΠΕ, δεν θα αναζητηθεί η πρόσληψη και γενικά τα έντυπα Ε3 Ε4 και Ε9; Δεν θα επιβληθούν πρόστιμα απασχόλησης ανασφάλιστου;
Κατηγορία: 

Απασχόληση συνταξιούχου

Ερώτηση 1079.
30.10.17
Παλιός συνταξιούχος του ΟΓΑ (συνταξιοδοτήθηκε πριν το 2016) θέλει να εργαστεί περιστασιακά ως μουσικός και να ασφαλιστεί από τον εργοδότη του στο ΙΚΑ για όσες ημέρες εργαστεί. Πρέπει να το δηλώσει στο ΕΦΚΑ; Υπάρχει κίνδυνος να του γίνει περικοπή στη σύνταξη ως 60%; Επίσης αν γίνει περικοπή αυτή θα είναι για όσες ημέρες εργάστηκε (π.χ. 1 ημέρα) ή για όλο το μήνα;

Κατηγορία: 

Ημερήσιος μισθός εργαζόμενου με μερική απασχόληση, ο οποίος είναι μικρότερος από το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1η ειδικής ασφαλιστικής κλάσης

Ερώτηση 1072.
26.10.17
Έχω σύμβαση υπαλλήλου μερικής με 2 ώρες την ημέρα επί πέντε ημέρες την εβδομάδα. Ωρομίσθιο το κατώτερο δηλαδή 3,52€. (συγκρίσιμος με ΕΓΣΣΕ)
Αν πχ ο μήνας έχει 23 εργάσιμες ημέρες, τότε τι από τα παρακάτω είναι το σωστό στο εργατικό και ασφαλιστικό:
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Α. Πραγματικές Ώρες απασχόλησης το μήνα: 23 ημέρες *2 ωρες/ημερα = 46ωρες
Μικτά: 46ωρες * 3,52€ = 161,92€ (όπως η απόφαση του ΑΠ 313/2017 ορίζει)
Β. Μικτά: 10 ώρες/εβδομάδα * 3,52€ ωρομίσθιο * 4,166 = 146,64€ (όπως θέλει το ΕΡΓΑΝΗ)
Ασφαλιστικά (ΑΠΔ):
Α. 161,92/11,06=14,64 οπότε στρογγυλοποίηση στα 15 ένσημα, άρα Μικτά στην ΑΠΔ=15*11,06=165,90€
Β. 146,64/11,06=13,25 οπότε στρογγυλοποίηση στα 14 ένσημα, άρα Μικτά στην ΑΠΔ=14*11,06=154,84€
Γ. Εργάζεται κάθε ημέρα, άρα 25 ένσημα. Οπότε στην ΑΠΔ μικτά = 25*11,06=276,50€
Δ. (Είτε το 161,92€ είτε το 146,64€ ισχύει) το ημερομίσθιο είναι μικρότερο των 8,03€ της 1ης Ειδικής Ασφαλιστικής Κλάσης (αφού 161,92/25=6,48 ή 146,64/25=5,86€)
Άρα, μικτά για την ΑΠΔ = 25*8,03=200,75€
Ποιον κωδικό πρέπει να χρησιμοποιούμε στο τύπο αποδοχών στην ΑΠΔ; Τον 01 ή τον 13;

Κατηγορία: 

Μηχανισμός ένταξης στις ΑΚ για τον υπολογισμό των εισφορών στα ΤΑΞΙ

Ερώτηση 1071.
26.10.17
Ποιος ο μηχανισμός ένταξης στις ασφαλιστικές κλάσεις των τεκμαρτών για τον υπολογισμό των εισφορών πχ στα ΤΑΞΙ;
Δηλαδή πώς βρίσκω το τεκμαρτό ημερομίσθιο και πώς τις ημέρες για την ΑΠΔ;
Παράδειγμα:
Στο ΕΡΓΑΝΗ αναγγέλλω με Ε3, Ε4 και Ε9 την «πρόσληψη».
Ημερομίσθιο, το κατώτερο του Ν. 4093: 26,18€
Εργασία: εκ περιτροπής 8ωρο
Υπολογισμός Ημερομισθίου για την ΑΠΔ
Α’ τρόπος: το 26,18€ εντάσσεται στην 7η ΑΚ, δηλαδή στα 26,76€ και αυτό χρησιμοποιώ στην ΑΠΔ
Β’ τρόπος: το 26,18€ αντιστοιχεί σε εργασία 6,67 ωρών, οπότε το ημερομίσθιο του 8ώρου είναι 31,42€ που όμως εντάσσεται στην 9η ΑΚ δηλαδή στα 32,126€ και αυτό χρησιμοποιώ στην ΑΠΔ
Ποιος τρόπος είναι ο σωστός;
Υπολογισμός Ημερών για την ΑΠΔ
- Αν το Ε4 λέει εργασία 2 ημέρες την εβδομάδα, με τι θα πολλαπλασιάσουμε το παραπάνω τεκμαρτό (26,76€ ή 32,12€); Με το 2 ή το 2,4;
- Αν το Ε4 λέει εργασία 3 ημέρες την εβδομάδα, με τι θα πολλαπλασιάσουμε το παραπάνω τεκμαρτό (26,76€ ή 32,12€); Με το 3, το 3,6 ή το (3+1=)4;
Μήπως αφού η ένταξη στα τεκμαρτά γίνεται ανεξάρτητα των ωρών απασχόλησης πρέπει να εντάξουμε το 26,18€ (χωρίς την αύξηση με το 1,2) στην 7η ΑΚ και μετά να πολλαπλασιάζουμε με τις πραγματικές ημέρες (χωρίς επίσης καμία αύξηση 20% ή του +1);

Κατηγορία: 

Πρόστιμο επί συμπληρωματικής ΑΠΔ λόγω παράλειψης αναγραφής ασφαλισμένου και λόγω εξόφλησης μισθού χωρίς χρήση ηλεκτρονικού μέσου

Ερώτηση 1068.
26.10.17
Σε ΑΠΔ δεν έχει περιληφθεί εργαζόμενος. Συμπληρωματική ΑΠΔ για αυτόν τον μήνα για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο θα έχει το πρόστιμο της ανασφάλιστης εργασίας ή αυτό έχει αλλάξει; Όταν η πληρωμή μισθοδοσίας δεν γίνεται μέσω τραπέζης ποιο το πρόστιμο;

Κατηγορία: 

Πρόσληψη συγγενούς α’ και β’ βαθμού

Ερώτηση 1063.
25.10.17
Η πρόσληψη συγγενούς (Α ή Β βαθμού) πως πρέπει να γίνει ώστε να είμαστε νομότυποι από όλες τις πλευρές; (ΙΚΑ & ΣΕΠΕ-ΕΡΓΑΝΗ);

  • Πρέπει να γίνει μόνο στο ΙΚΑ η αναγγελία; (Ν. 1759/88 Αρ. 1);
  • Πρέπει ταυτόχρονα να υποβληθεί Ε3 και Ε4 στο ΕΡΓΑΝΗ;
  • Στην λήξη της σχέσης, πρέπει να υποβληθεί στο ΕΡΓΑΝΗ κάποια από τα Ε5 ή Ε6 ή Ε7 και στο ΙΚΑ κάποιο έγγραφο;
  • Γενικά υποχρεούμαστε να κινηθούμε ταυτόχρονα προς το ΙΚΑ και το ΣΕΠΕ ή μόνο στο ΙΚΑ;
  • Μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει κανονική σχέση εξαρτημένης εργασίας και να γίνει αναγγελία μόνο στο ΕΡΓΑΝΗ και εξαιτίας αυτού να μην κάνουμε τίποτα στο ΙΚΑ;
  • Πρέπει η καταβολή του μισθού να γίνεται με κατάθεση υποχρεωτικά;
  • Αν γίνουν όλα μόνο στο ΙΚΑ ή και στο ΙΚΑ, μπορεί αυτό να θεωρηθεί σαν τεκμήριο μη παραγωγικής ή σαν μη πραγματικής δαπάνης και κατ επέκταση να μην εκπίπτει η δαπάνη αυτή από τα έσοδα της επιχείρησης;
Κατηγορία: 

Αποδοχές αδείας εποχιακά εργαζόμενου

Ερώτηση 1064.
24.10.17
Ξενοδοχείο και ενοικιαζόμενα δωμάτια εποχιακές επιχειρήσεις απασχολούν εργαζομένους και με την καταγγελία σύμβασης τους χορηγούν την άδεια με τις αντίστοιχες αποδοχές καθώς και το επίδομα αδείας.
Το ερώτημα είναι αν έχουν υποχρέωση να περιλάβουν στην ΑΠΔ με κωδικό 07 μη ληφθείσα άδεια και την καταβολή αντίστοιχων εισφορών. Λάβετε υπόψιν σας το έγγραφο του υπουργείου εργασίας 59372/962/18-12-15, απάντηση προς σύλλογο λογιστών Ρόδου.

Κατηγορία: 

ΡΕΠΟ 7ης Κυριακής και έκτακτα συνεχόμενα ΡΕΠΟ

Ερώτηση 1070.
20.10.17
Στα επισιτιστικά πρέπει όταν έχουμε «συνεχή» απασχόληση τις Κυριακές, να δίνουμε ΡΕΠΟ κάθε 7η Κυριακή.
Αν αυτή την δήλωση του ΡΕΠΟ της 7ης Κυριακής την κάνουμε με Ε4-Συμπληρωματικό στο ΕΡΓΑΝΗ και όχι με αυτοπρόσωπη κοινή παρουσία στο ΙΚΑ εργοδότη και εργαζόμενου, θα την δεχτεί αυτή την αλλαγή ο έλεγχος του ΙΚΑ ώστε να μην καταλογίσει ανακρίβεια στην ΑΠΔ και επιπλέον εισφορές;
Το ίδιο αν με Ε4-Συμπληρωματικό στο ΕΡΓΑΝΗ δηλώσουμε έκτακτο ΡΕΠΟ πχ τριών ημερών, χωρίς όμως να δηλώσουμε εργασία σε κάποιες άλλες ημέρες.
Απαιτείται, αντί της αυτοπρόσωπης κοινής παρουσίας στο ΙΚΑ εργοδότη και εργαζόμενου, να γίνει Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής από τον Εργαζόμενο που θα κρατηθεί στο αρχείο της επιχείρησης για τον τακτικό έλεγχο του ΙΚΑ;

Κατηγορία: 

Συνταξιούχος ΟΑΕΕ ο οποίος λαμβάνει επιδότηση

Ερώτηση 1050.
09.10.17
Πρώην ελεύθερος επαγγελματίας έχει καταθέσει τα χαρτιά του για σύνταξη από το 2015. Παράλληλα εδώ και δεκαετίες έχει στην κατοχή του το 25% ενός αγρού, στον οποίο καλλιεργεί ελαιόδεντρα. Δεν έχει πουλήσει ποτέ λάδι και το μόνο του έσοδο είναι η επιδότηση που παίρνει για την παραγωγή λαδιού η οποία ανέρχεται στο ποσό των 200 περίπου ευρώ. Την επιδότηση την παίρνει πολλά χρόνια.
Ερωτάται : κινδυνεύει με περικοπή η αναμενόμενη σύνταξη του πρώην ΤΕΒΕ;

Κατηγορία: 

Σελίδες