×

Επικοινωνία

×

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Βεβαίωση μη συμμετοχής εργοδότη σε εργοδοτική οργάνωση

Ερώτηση 1993
14.10.21

Έγινε πρόσληψη διανομέα 20/5/2020 με εθνική συλλογική σύμβαση σε εταιρεία ταχυμεταφορών με 650 μεικτά. Στις 5/10/2021 δηλώνει παραίτηση και απαιτεί αναδρομικά 65/μήνα για επίδομα γάμου. Το επίδομα το δικαιούται μόνο αν η εταιρεία συμμετέχει σε εργοδοτικές οργανώσεις. Πως βεβαιώνω ότι η εταιρεία δεν συμμετέχει σε τέτοια οργάνωση ώστε να αντιμετωπίσω τον επόπτη από την επιθεώρηση εργασίας σε περίπτωση που κάνει καταγγελία;


Αλλοδαπός εταίρος σε ημεδαπή ΟΕ που ανακαινίζει και πουλάει ακίνητα. Απόσβεση δαπανών απόκτησης και αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ

Ερώτηση 1985
29.09.21

Εταιρεία διαχείρισης ακίνητων θα αγοράζει, θα ανακαινίζει και θα πουλάει ακίνητα. Θα ήθελα να μάθω αν κάτοικος εξωτερικού μπορεί να είναι μέλος σε εταιρεία Ο.Ε. ή Ε.Ε. και σε τι ποσοστό, αν υπάρχει κάποιος περιορισμός και αν θα πληρώνει ΕΦΚΑ.

Επίσης υπάρχει κάτι για να προσέξω ως προς την σύσταση της εταιρείας και προς τα μέλη που θα είναι κάτοικοι εξωτερικού (αν τελικά μπορεί να γίνει μέλος κάποιος κάτοικος εξωτερικού).

Επιπλέον ο φόρος μεταβίβασης που πληρώνεται κατά την αγορά ή την πώληση ακίνητων εκπίπτει από τα έξοδα της εταιρείας; Τα έξοδα για τα μεσιτικά, τα συμβολαιογραφικά και τα δικηγορικά εκπίπτουν;

Υπάγεται στον ΦΠΑ;


Ενέργειες στο ΕΡΓΑΝΗ για μετακινήσεις εργαζομένων

Ερώτηση 1975
22.09.21

Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σε περίπτωση μεταφοράς εργαζομένου σε άλλο παράρτημα (υποκατάστημα) επιχείρησης, με δεδομένο ότι καμία άλλη μεταβολή δεν επέρχεται στους όρους της σύμβασης εργασίας (ωράριο, αποδοχές, κλπ.) εκτός του τόπου απασχόλησης.


Ασφάλιση χημικού σε βιοτεχνία παραγωγής απορρυπαντικών

Ερώτηση 1967
10.09.21

Εταιρεία παραγωγής απορρυπαντικών προσέλαβε χημικό απόφοιτο πανεπιστημίου ο οποίος δεν εγγράφεται στο ΤΕΕ γιατί δεν είναι μηχανικός. Η ερώτηση είναι με τι πακέτο κάλυψης θα ασφαλιστεί και εάν υπάγεται σε επικουρική ασφάλιση ΤΕΑΧ. Ο ΚΑΔ της επιχείρησης είναι ο 2453.


Απασχόληση συνταξιούχου μέλους Ο.Ε.

Ερώτηση 1966
08.09.21

Ομόρρυθμο μέλος Ο.Ε., θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης στις 31/12/2021. Προτίθεται να συνεχίσει την απασχόληση και μετά την συνταξιοδότηση, με την ανάλογη μείωση του 30% και την συνέχιση πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών. Πρέπει να προηγηθεί αποχώρησή του από την ΟΕ, για να υποβάλλει την αίτηση συνταξιοδότησης και μετά να επανέλθει ως Ο.Μ. της ΟΕ ή θα συνεχίσει ως ΟΜ κάνοντας παράλληλα την αίτηση συνταξιοδότησης;


Μετατροπή πενθήμερης σε εξαήμερη εργασία

Ερώτηση 1951
05.08.21

Επιχείρηση εστιατόριο, απασχολεί στην κουζίνα προσωπικό, όλους με πλήρη απασχόληση, αλλά άλλους με πενθήμερο και άλλους με εξαήμερο.

Επίσης, συνηθίζει να γίνονται αλλαγές στις συμβάσεις τους και κάποιοι οι οποίοι δούλευαν πενθήμερο να μετατρέπονται σε εξαήμερο και αντίθετα, κάποιοι που ήταν σε εξαήμερο να μετατρέπονται σε πενθήμερη. Όλα αυτά βέβαια για πλήρη απασχόληση και με υπογραφή τροποποιητικών συμβάσεων.

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τακτική αυτή της επιχείρησης;


Σελίδες