×

Επικοινωνία

×

ΤΕΚΜΗΡΙΑ

Δικαιολόγηση καταθέσεων σε τράπεζα από εισοδήματα

Ερώτηση 1380
17.12.18
Δεδομένα:
1. Επιτηδευματίας- ομόρρυθμος εταίρος σε πρατήριο πώλησης καυσίμων από το 1996 έως σήμερα.
2. Από το 1996 έως το 2011 τα εισοδήματα από αποκτηθήκαν 2011, από την συμμετοχή του στην εταιρεία (πρατήριο πώλησης καυσίμων) υπολογίζονταν με τεκμαρτό τρόπο και ανέρχονται στο ποσό των 110.000€ περίπου .
3. Ταυτόχρονα, για τα αναφερόμενα έτη, από την ανάλυση των τραπεζικών του λογαριασμών προκύπτει προσαύξηση από καταθέσεις μετρητών 250.000€ περίπου.
4. Ο εταίρος ήταν αποκλειστικά απασχολούμενος στο πρατήριο, αποτελούσε την μοναδική του απασχόληση και δεν διαθέτει άλλη πηγή εισοδήματος.
5. Σήμερα προτίθεται να συμμετέχει σε επένδυση ποσού περίπου 200.000€.
Ερώτηση:
Σύμφωνα με ποιες διατάξεις μπορούν να δικαιολογηθούν τα κατατεθειμένα στην τράπεζα ποσά, που αποκτήθηκαν τις περιόδους που ήταν τεκμαρτή η φορολόγηση, για την κάλυψη πόθεν έσχες 200.000€;

Κατηγορία: 

Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα από ομογενή με την εισαγωγή συναλλάγματος

Ερώτηση 1248
04.06.18
Έλληνας ομογενής πούλησε κατοικία του στην Κορυτσά Αλβανίας και με αυτό το ποσό αγοράζει διαμέρισμα (α’ κατοικία) στην Ελλάδα ισόποσης αξίας (περιλαμβανομένων και συμβολαιογραφικών εξόδων). Θέλει να μεταφέρει το νόμισμα (αλβανικά λέι) τα οποία εισέπραξε από εμπορική τράπεζα της γείτονος χώρας σε ευρώ ως συνάλλαγμα σε ελληνική συστημική τράπεζα.
Το συναλλαγματικό ποσό τον καλύπτει ως τεκμήριο αγοράς α’ κατοικίας στην Ελλάδα ή μήπως όχι;

Κατηγορία: 

Τεκμήριο αγοράς ακινήτου κατοίκου εξωτερικού όταν το τίμημα καταβάλλεται στο εξωτερικό

Ερώτηση 1242.
24.05.18
Κάτοικος εξωτερικού θα αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα, το οποίο αποφέρει στον ιδιοκτήτη του εισόδημα από ενοίκιο και θα συνεχίσει να αποφέρει και στον νέο ιδιοκτήτη.
Ειδικότερα, ο νέος ιδιοκτήτης μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος θα αγοράσει το ακίνητο και θα έχει πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα και άρα εκτός από υποχρέωση για υποβολή φορολογικής δήλωσης, έχει και υποχρέωση να καλύψει και το τεκμήριο αγοράς (αρ.33.η). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το τίμημα θα καταβληθεί εξολοκλήρου στο εξωτερικό, πώς μπορεί να καλυφθεί το τεκμήριο αγοράς μιας και το αρ.34 παρ2.δ. μιλά για εισαγωγή συναλλάγματος;


Κάλυψη τεκμηρίων από δάνειο που συνάφθηκε στην αλλοδαπή

Ερώτηση 1164.
02.03.18
Ιδιώτης φορολογικός κάτοικος Ελλάδος έχει την Ελληνική και την Βουλγαρική υπηκοότητα.
Τον Ιανουάριο του 2018 σύναψε δάνειο στην Βουλγαρία από άλλο ιδιώτη και από Βουλγάρικη εταιρεία ύψους 5.000 € το πρώτο και 5.000 € το δεύτερο. Ερωτάται, υπάρχει υποχρέωση χαρτοσήμανσης του δανείου στην Ελλάδα, δεδομένου ότι θα χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσει για την κάλυψη τεκμηρίων; Οι συμβάσεις των δανείων έχουν κατατεθεί στην Βουλγάρικη φορολογική αρχή. Θα πρέπει να κατατεθούν και στην Ελλάδα; Αν ναι σε ποια προθεσμία; Ή αρκεί να μεταφραστούν επισήμως για να χρησιμοποιηθούν;

Κατηγορία: 

Ανάλωση κεφαλαίου που δημιουργήθηκε σε έτη που υπήρχε απαλλαγή από την εφαρμογή τεκμηρίου

Ερώτηση 1057.
17.10.17
Ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικ. έτους 2007.
Δηλώθηκαν έσοδα 22.000 ευρώ.
Τεκμήριο ιδιοκατοίκησης οικίας που αποκτήθηκε από κληρονομιά μειωμένο κατά 50%, δηλαδή 32.000 x 50% = 16.000 ευρώ. (Ν.3296/2004 άρθρο 4 παραγρ.1)
Οπότε έχουμε έσοδα μείον έξοδα 22.000 - 16.000 = 6.000.
Το ποσό των 6.000 που περισσεύει μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για ανάλωση κεφαλαίου;

Κατηγορία: 

Αγρότης κανονικού καθεστώτος έχει τεκμήριο από αγορά αγροτεμάχιου

Ερώτηση 1019.
28.07.17
1) Αγρότης κανονικού καθεστώτος έχει τεκμήριο από αγορά αγροτεμαχίου για την χρήση 2016. Μπορεί να καλύψει το εν λόγω τεκμήριο με εκπρόθεσμες δωρεές βάσει του Ν.4446/16 και αν ναι πρέπει να υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο καταβολής χρημάτων;
2) Κατά την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών από χρήση 2004 έως και 2009 η ΔΟΥ στον προσδιορισμό των αντικειμενικών δαπανών προσθέτει το ποσόν της ελάχιστης αντικειμενικής δαπάνης 2.900 ευρώ στο τεκμήριο που προκύπτει «5.000 ευρώ» κάθε έτος από εξόφληση δόσεων δανείου με την αιτιολογία ότι οι δόσεις δεν εμπίπτουν στο άρθρο 31, ΠΟΛ.1076/16.3.15 περί αντικειμενικών δαπανών με συνεπεία να έχω απώλεια κεφαλαίου προς ανάλωση.
Είναι ορθή η άποψη της ΔΟΥ;

Κατηγορία: 

Δάνειο στεγαστικό για αγορά επαγγελματικής έδρας

Ερώτηση 1018.
06.09.17
Επαγγελματίας έλαβε δάνειο από τράπεζα το οποίο στο Taxis φαίνεται σαν στεγαστικό (κωδικό 727) αλλά στην πραγματικότητα ήταν για αγορά επαγγελματικής έδρας.
Αποτελεί τεκμήριο;
Οι τόκοι του δανείου αποτελούν επαγγελματική δαπάνη;

Κατηγορία: 

Παροχές σε είδος (εταιρικό αυτοκίνητο)

Ερώτηση 922.
28.03.17
Σε Α.Ε. υπάρχουν με leasing (λειτουργική μίσθωση) τα παρακάτω αυτοκίνητα:
1. Πωλητής 5.000 τεκμήριο
2. Πωλητής 5.000 τεκμήριο
3. Πρόεδρος Δ.Σ. 7.000,00 τεκμήριο
4. Μέλος Δ.Σ. 8.000,00 τεκμήριο
5. Αντιπρόεδρος 9.000,00 τεκμήριο
6. Διευθύνων σύμβουλος (δεν έχει αυτοκίνητο)
Θα ήθελα να ξέρω πως θα δηλωθούν τα παραπάνω αυτοκίνητα στη φορολογική δήλωση του καθενός.

Κατηγορία: 

Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς κατοικίας με ιδιωτικό συμφωνητικό σύναψης δανείου

Ερώτηση 917.
24.03.17
Γονέας δάνεισε το τέκνο του, χρηματικό ποσό το οποίο το τέκνο στην συνέχεια χρησιμοποίησε για την αγορά Α κατοικίας. Η κίνηση του χρηματικού ποσού έγινε μέσω τραπεζικών λογαριασμών από τον γονέα προς το Τέκνο. Συντάχθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό δανεισμού και επικυρώθηκε από το ΚΕΠ πριν την αγορά. Πλην όμως το συμφωνητικό δεν κατατέθηκε στην Εφορία και δεν πληρώθηκε το χαρτόσημο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το συμφωνητικό για την κάλυψη του σχετικού τεκμηρίου του τέκνου; Ο δανεισμός και η αγορά έγιναν τον Φεβρουάριο του 2017.

Κατηγορία: 

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΕΜΒΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Ερώτηση 034.
ΑΕ με αντικείμενο εργασιών ξενοδοχειακές τουριστικές επιχειρήσεις, ενοικιάσεις σκαφών και λέμβων αναψυχής έχει στην κυριότητα της 2 τέτοια σκάφη 7 μέτρων ιδιωτικής χρήσης. Μέχρι πέρυσι αυτά έμπαιναν ως τεκμήριο στο πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΕ. Φέτος λόγω όχι και τόσο καλής χρονιάς η ΑΕ αποφάσισε να μισθώνει τα ανωτέρω σκάφη σε πελάτες για διαστήματα από 10 μέρες έως και 3 μήνες κόβοντας αντίστοιχο τιμολόγιο με ΦΠΑ 23% .

Κατηγορία: