×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Ερώτηση 168.
Αν ένα ξενοδοχείο συνάψει σύμβαση μίσθωσης ενός άλλου ξενοδοχείου ολικώς ή μερικώς εκδίδει ΑΠΥ ή ΤΠΥ; στη σύμβαση αυτή που υποβάλλεται τριμηνιαία υπάρχει χαρτόσημο;

 

Κατηγορία: 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ερώτηση 165.
Τι γίνεται με τη φορολογία επιδοτήσεων , είναι αφορολόγητες και σε ποιους κωδικούς στο Ε3 μπαίνουν.

Στο οδηγό φορολογικό δηλώσεων Ε3 αναφέρεται ότι όλες μεταφέρονται στο κωδικό 644 άρα είναι σωστό - άρα φορολογούνται.

 

Κατηγορία: 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ερώτηση 159.
Το 2006 ατομική επιχείρηση που ανήκει στη μητέρα και λειτουργεί από το 1998 πραγματοποιεί δαπάνες βελτιώσεων και προσθηκών στο ακίνητο που έχει την εγκατάσταση της. Το ακίνητο αυτό ανήκει από εξ αδιαθέτου κληρονομιά στη μητέρα και στα δυο ενήλικα παιδιά της τα οποία της το έχουν μισθώσει με μίσθωση 10 ετών και με τον όρο ότι με τη λήξη της μίσθωσης θα περιέλθει στους εκμισθωτές. Τα παιδιά στη ατομική δήλωση φορολογίας δηλώνουν μόνο το ενοίκιο που προκύπτει από το μισθωτήριο. Όφειλαν να δηλώνουν και εισόδημα σύμφωνα με το άρθρο 21 ν.2238/1994;

Κατηγορία: 

Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Ως γνωστόν, η παραχώρηση εταιρικού οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο αποτελεί για αυτόν παροχή σε είδος και φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Το εισόδημα αυτό, το οποίο θα προστεθεί στα λοιπά εισοδήματα από μισθωτή εργασία του εργαζόμενου ή εταίρου ή μετόχου, προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. ως «η αγοραία αξία του».

Κατηγορία: 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΠΑ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

Ερώτηση 161.
Επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία και δραστηριότητα ενοικιαζόμενα δωμάτια αγοράζει μίνι bus για μεταφορά των πελατών της, και γενικά για διάφορες χρήσεις που εξυπηρετούν την επιχείρηση. Ερώτημα: ο ΦΠΑ της αγοράς του οχήματος εκπίπτει από τον ΦΠΑ της επιχείρησης; Αν όχι πως θα καταχωρηθεί στα βιβλία και στην περιοδική ΦΠΑ;

 

Κατηγορία: 

ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΛ

Ερώτηση 166.
Αγρότης ειδικού καθεστώτος μπορεί να δηλώσει έσοδα από αγροτική εκμετάλλευση εκδίδοντας αποδείξεις λιανικής πώλησης σε ιδιώτες από την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων;
Όταν τα προϊόντα που παράγει (π.χ. λάδι σιτάρι ) τα καταναλώνει ο ίδιος πως τα αντιμετωπίζει φορολογικώς:

Κατηγορία: 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΕΠΕ ΕΓΡΑΦΗ

Ερώτηση 148.
Δυο διαχειριστές σε ΕΠΕ σε με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 50% και 50 % καταβάλουν υποχρεωτικά λόγο της συμμετοχής τους σε ΕΠΕ τις εισφορές τους τον ΟΑΕΕ . Αμοιβή διαχειριστών δεν δίνεται.
Το ερώτημα είναι αν η εγγραφή στα βιβλία θα γίνει με το ταμείο; η με τον δοσοληπτικό λογαριασμό του 53.14 όπως κάναμε και παλαιοτέρα επειδή η έκπτωση γίνονταν στο Ε1 του φυσικού προσώπου και όχι στην Εταιρεία.

Κατηγορία: 

ΑΓΡΟΤΕΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ερώτηση 157.
1. Συνταξιούχος με ένα χωράφι που έχει μόνο επιδότηση 500 ευρώ χωρίς κανένα άλλο αγροτικό εισόδημα (τα ιδιοχρησιμοποιει) κάνει Ε3 και αν ναι βάζει το ποσό τις επιδότησης μόνο στην 1η σελίδα του Ε3 .
2. Ο παραπάνω συνταξιούχος μέχρι πέρυσι για το παραπάνω χωράφι έβαζε ένα τεκμαρτό εισόδημα στο ε1 (πίνακας αγροτικών) πρέπει να το βάλει και φέτος κάπου και αν ναι που και πως υπολογίζεται.
3. Ο συνταξιούχος πρέπει οπωσδήποτε να βάλει ποσό ιδιόχρησης χωραφιού

Κατηγορία: 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε1

Έστω ότι πενταμελής οικογένεια που αποτελείται από τους συζύγους και 3 τέκνα, των ένα εκ των οποίων είναι από προηγούμενο γάμο της συζύγου, έχει για το 2014 την παρακάτω εικόνα:

Κατηγορία: 

Σελίδες