×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η περίπτωση αυτή εντάσσεται συστηματικά στην καταγγελία της σύμβασης από τον εργαζόμενο, παρά τις σύμφυτες ιδιαιτερότητες της.

Κατηγορία: 

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

Στην καταγγελία αυτού του τύπου υπάρχει αίρεση περί απόκρουσης ή αποδοχής της τροποποίησης από τον εργαζόμενο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, είτε ο εργαζόμενος αποδέχεται την τροποποίηση, είτε ο εργοδότης καταγγέλλει τη σύμβαση.

Κατηγορία: 

Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, Η ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΩΝ

Στην καταγγελία αυτού του είδους πρέπει να υπάρχει σπουδαίος λόγος που να δικαιολογεί τον έκτακτο χαρακτήρα της. Έχει κριθεί ότι συνιστά σπουδαίο λόγο λ.χ. η ανωτέρα βία, η επίμεμπτη συμπεριφορά του μισθωτού, η παράβαση από τον εργαζόμενο των νόμιμων υποχρεώσεων του.

Κατηγορία: 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρόκειται για μονομερή δήλωση βούλησης που μπορεί να είναι, είτε ρητή, είτε και σιωπηρή, αν δεν προβλέπεται έγγραφος τύπος. Πάντως η περίπτωση της σιωπηρής καταγγγελίας γεννά προβλήματα στην πράξη.

Κατηγορία: 

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ Η ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΜΙΣΘΟΥ, Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟ.

Ο συμψηφισμός ασκείται μονομερώς και διαπλάθει νέες έννομες καταστάσεις καταργώντας εκκρεμείς παλαιότερες. Σύμφωνα με το 442 Ακ απαιτούνται αμοιβαίες, ομοειδείς και ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.

Κατηγορία: 

Σελίδες