×

Επικοινωνία

×

Τρόπος έκδοσης στοιχείου λιανικής απόδειξης και πιστωτικού στοιχείου από κατάστημα e-shop

Ερώτηση 1758
09.10.20
Καλημέρα σας! Ήθελα να κάνω μία ερώτηση σχετικά με μία επιχείρηση σε λευκά είδη.
Έχει ταμειακή μηχανή και έναν φορολογικό μηχανισμό που όμως δεν παίρνει αναβάθμιση με τα καινούρια δεδομένα οπότε θα τον διακόψουν. Κατ’ αρχήν:
1. Μπορούν να έχουν μόνο ταμειακή μηχανή (η οποία είναι φυσικά αναβαθμισμένη);
2. Επειδή κάνουν λιανικές μέσω e shop αν δεν έχουν μηχανισμό και τύχει να έχουν κάποια επιστροφή τι θα πρέπει να κάνουν;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Υ.Γ. Δεν ξέρω αν επηρεάζει η επιχείρηση τηρεί διπλογραφικά βιβλία και είναι ΙΚΕ.

Κατηγορία: 

Τρόπος έκδοσης απόδειξης λιανικής για πωλήσεις σε ιδιώτες από τεχνική εταιρεία

Ερώτηση 1757
06.10.20
Τεχνική εταιρία ΕΠΕ αναλαμβάνει εργασίες σε οικοδομές ιδιωτών όπως ανακαινίσεις, θερμομονώσεις και λοιπές εργασίες αποκατάστασης. Έχει υποχρέωση για τις εργασίες αυτές να εκδίδει αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με τη χρήσης ΦΤΜ; Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Υποχρέωση διακριτής αναγραφής του τέλους ανακύκλωσης στα τιμολόγια και τις αποδείξεις λιανικής

Ερώτηση 1754
29.09.20
Εταιρία η οποία πληρώνει τέλος ανακύκλωσης, στα τιμολόγια που εκδίδει και στις αποδείξεις λιανικής πώλησης θα εμφανίσει σε ξεχωριστή γραμμή το τέλος ανακύκλωσης;
Η ερώτηση γίνεται εάν είναι υποχρεωτικό από την νομοθεσία.

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση των δαπανών νομιμοποίησης αυθαιρέτων βάσει του ν. 4495/2017

Ερώτηση 1753
29.09.20
Εταιρία Α.Ε. προέβη στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων με βάση τον ν. 4495/2017 και κατέβαλε τα παρακάτω ποσά:
• Έξοδα νομιμοποίησης: 40.000,00 €
• Στατική μελέτη: 15.000,00 €
• Αρχιτεκτονική μελέτη: 15.000,00 €
• Σύνολο: 70.000,00 €
Ποια είναι η λογιστική και φορολογική αντιμετώπισή των καταβληθέντων ποσών;
Θα καταχωρηθούν στις δαπάνες φορολογικά εκπεστέες ή στον «16 έξοδα κτήσης ακινήτων» και πώς αποσβένονται φορολογικά;

Κατηγορία: 

Παρακράτηση φόρου σε επιχείρηση με αντικείμενο ξυλουργικές εργασίες

Ερώτηση 1734
14.08.20
Καλησπέρα,
Σε μια επιχείρηση έχουμε κύρια δραστηριότητα ξυλουργικές εργασίες και δευτερεύουσα κατασκευαστικές εργασίες ντουλαπιών και λοιπών επίπλων, εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμένων κουζινών και λοιπές ξυλουργικές εγκαταστάσεις. Στην περίπτωση αυτή, η πώληση για το οπουδήποτε προϊόν που κατασκευάζεται πραγματοποιείται με Τιμολόγιο Δελτίο αποστολής ή Απόδειξη Λιανικών συναλλαγών εφόσον αφορά Ιδιώτη και σε περίπτωση επισκευής εξοπλισμού ή εγκατάστασης εξοπλισμού ή κάποιου επίπλου με Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών και αντίστοιχα Α.Π.Υ. (αν αφορά Ιδιώτες); Εφόσον έχουμε δυο τύπους τιμολογίων ( Τ.Δ.Α & Τ.Π.Υ. ) θα πρέπει να οριστεί ξεχωριστή σειρά για αυτά ή αρκεί η ξεχωριστή αρίθμηση σε αυτά; Και εφόσον κάνουμε λόγο για ατομική επιχείρηση τα Τ.Π.Υ θα πρέπει να υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (3% ή 20%) από τον αντισυμβαλλόμενο;

Κατηγορία: 

Τρόπος έκδοσης παραστατικού κατά τη μετάβαση από τη χειρόγραφη στη μηχανογραφική έκδοση

Ερώτηση 1732
31.07.20
Εταιρεία εκδίδει χειρόγραφα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών με συνεχόμενη αρίθμηση άνευ σειράς, καθώς δεν υπάρχει λόγος για την ύπαρξη παραπάνω από μιας σειράς.
Προγραμματίζεται η έκδοση των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών να γίνεται μηχανογραφικά από το εμπορικό της πρόγραμμα από το οποίο ήδη εκδίδει τιμολόγια πώλησης.
Μπορεί να συνεχίσει την αρίθμηση από εκεί που θα τελειώσουν τα χειρόγραφα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή πρέπει να ξεκινήσει αρίθμηση από την αρχή; Εξακολουθεί να μην υπάρχει λόγος την ύπαρξη πάνω από μιας σειράς;

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση αγοράς χρυσού και ανταλλαγής αυτού με μετοχές εταιρείας του εξωτερικού

Ερώτηση 1729
27.07.20
Μία ΙΚΕ αγόρασε ράβδους χρυσού στη χρήση του 2019, χωρίς όμως να έχει κάποιον ΚΑΔ για εμπορία επενδυτικού χρυσού. Έπειτα αυτές τις ράβδους τις "αντάλλαξε" με μετοχές από μια εταιρεία, που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο συμφωνητικό απόκτησης των μετοχών αναφέρεται αυτή η ανταλλαγή και ως αξία των μετοχών αναφέρεται η τιμή αγοράς τους. Στις 31/12/2019 στάλθηκε στην ΙΚΕ η οικονομική κατάσταση για την αξία των μετοχών, η οποία ανέφερε ότι υπήρχε μία άνοδος στην τιμή των μετοχών. Οι μετοχές μέχρι σήμερα δεν έχουν πουληθεί.
Με ποιες λογιστικές εγγραφές θα πρέπει να αποτυπωθεί στα βιβλία της επιχείρησης η αγορά του χρυσού, η ανταλλαγή του χρυσού με μετοχές και η διαφορά της αξίας των μετοχών στο τέλος της χρήσης;
Θα υπολογιστεί και θα φορολογηθεί ως κέρδος η άνοδος αυτή των μετοχών;

Κατηγορία: 

Τίτλος κτήσης (Φορολογική/Ασφαλιστική αντιμετώπιση)

Ερώτηση 1728
27.07.20
Καλημέρα,
Σε περίπτωση που μια ατομική επιχείρηση κάνει χρήση αυτοκίνητο τρίτου ( Ε.Ι.Χ. ) και τον ίδιο ως οδηγό για περιστασιακές μεταφορές ή κάποιες μετακινήσεις προσωπικού ή/και πελατών της επιχείρησης, πως θα μπορούσε να οριστεί μια τέτοια συνεργασία για να είναι και οι δυο πλευρές σύννομες ασφαλιστικά και φορολογικά; Η χρήση της απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (δεδομένου ότι η αμοιβή δεν θα υπερβεί ετησίως το ποσό των 3.000 ευρώ) μπορεί να αποτελέσει επιλογή για την τακτοποίηση της συγκεκριμένης ανάγκης ή πρέπει να γίνει σύμβαση εργασιακής σχέσης με την συνοδεία ίσως και κάποιου ιδιωτικού συμφωνητικού (για την χρήση του Ε.Ι.Χ.).
Ευχαριστώ πολύ.


Αγορά οικοπέδου και παραχώρηση σε εργολάβο για ανέγερση οικοδομής και αποτύπωση στο Ε3

Ερώτηση 1724
10.07.20
Ε.Ε. με απλογραφικό σύστημα τήρησης βιβλίων, αγόρασε εντός του 2019 δύο οικόπεδα. Στο τέλος του έτους τα παραχώρησε σε εργολάβο για να λάβει κάποια ακίνητα.
Θέλω να ξέρω:
1) Η αγορά θα εγγραφεί στο βιβλίο της επιχείρησης;
2) Συμμετέχει στο οικονομικό αποτέλεσμα, δηλαδή αποτελεί έξοδο (θα πρέπει να βάλω απόσβεση);
3) Πώς θα χειριστώ το θέμα της εργολαβίας όσον αφορά το Ε3 της χρήσης 2019;

Κατηγορία: 

Σελίδες