×

Επικοινωνία

×

Υποχρέωση έκδοσης λιανικής συναλλαγής μέσω ΦΗΜ επισκευαστή ηλεκτρικών συσκευών

Ερώτηση 1650
19.02.20
Επισκευαστής ηλεκτρικών συσκευών.
Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις (όλες είναι λιανικές συναλλαγές) υποχρεούται σε έκδοση παραστατικού μέσω ΦΗΜ;
1. Πελάτης φέρνει τηλεόραση για επισκευή στο κατάστημά του.
2. Επισκευάζει τηλεόραση στο σπίτι του πελάτη του (εκτός εγκατάστασης).
3. Εγκαθιστά κεραία και συναγερμό σε σπίτι πελάτη (για την αμοιβή της υπηρεσίας και των εξαρτημάτων).
Αν για κάποια πράξη έχει απαλλαγή χρήσης ΦΗΜ, αλλά παρολ’ αυτά το χρησιμοποιήσει, θεωρείται παράβαση;

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου στην περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσιών

Ερώτηση 1646
19.02.20
Εκδοτικός οίκος πουλάει το παρακάτω προϊόν: έναντι προκαθορισμένου ποσού, επιτρέπει την ηλεκτρονική πρόσβαση στα βιβλία έκδοσής του. Κάθε σελίδα που θα «κατεβάζει» ο πελάτης σε pdf, η οποία έχει συγκεκριμένη τιμή, θα μειώνει το αρχικώς καταβληθέν ποσό έως την εξάντλησή του. Ταυτόχρονα, η ανώτερη περίοδος πρόσβασης είναι 2 έτη.
− Το παραπάνω προϊόν είναι αγαθό ή απόκτηση δικαιώματος λήψης υπηρεσίας (ΠΟΛ.1003/14, παρ. 11.2.7 και 13.1.4);
− Φορολογικά, το έσοδο από το προϊόν αυτό, επειδή επεκτείνεται σε 2 έτη, θα κατανεμηθεί ανάλογα σε αυτά ή θα φορολογηθεί εξ εξολοκλήρου στο έτος έκδοσης του παραστατικού;
− Αν πρέπει να κατανεμηθεί το έσοδο στα 2 έτη, δεν θα πρέπει ανάλογα και το κόστος να κατανεμηθεί κατά τον ίδιο τρόπο;

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση ανείσπρακτων μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας νομικού προσώπου

Ερώτηση 1628
04.02.20
Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας (Κυπριακή) αγοράζει ακίνητο στην Αθήνα . Το ακίνητο έχει μισθωμένα καταστήματα τα οποία όμως δεν καταβάλλουν τα δεδουλευμένα ενοίκια.
Δεν γίνονται νέα μισθωτήρια , ως νέος ιδιοκτήτης, και ξεκινά η διαδικασία έξωσης των μισθωτών με επιδόσεις εκθέσεων αποβολής. Για του πρώτο εξάμηνο του έτους καταχώρησα στα βιβλία μου τα ενοίκια ως έσοδο, τον Ιούλιο του 2019 υπογράφουν πρωτόκολλο παράδοσης μισθίου στο οποίο η εταιρεία παραιτείται από όλες τις οικονομικές της απαιτήσεις για τα οφειλόμενα μισθώματα.
Η ερώτηση είναι πώς αντιμετωπίζω φορολογικά αυτήν την εξέλιξη, πώς την απεικονίζω στα βιβλία της εταιρείας;

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση της επιχορήγησης του Ν. 3299/2004

Ερώτηση 1625
04.02.20
ΑΕ που έχει υπαχθεί στον Ν.3299/04 επενδύοντας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία προ της 1/1/2015 και που έχει επιλέξει να μεταφέρει το κονδύλι του 3299 σαν αφορολόγητο αποθεματικό στον ισολογισμό, με τι λογιστικό - φορολογικό χειρισμό πρέπει να το αντιμετωπίσει; Είναι σωστός ο χειρισμός να το έχουμε αμετάβλητο σαν αποθεματικό στον ισολογισμό και στον λογ/σμο 41.10 κάθε χρόνο και να εκπίπτουμε τις αποσβέσεις των επιχορηγηθέντων παγίων; Υπάρχει κάποιος διαφορετικός χειρισμός βάσει ΕΛΠ; Η ΣΛΟΤ Α.Π 345/5-3-2019 με έβαλε σε σκέψεις.

Κατηγορία: 

Έκδοση παραστατικού για μίσθωση ακινήτου και συμπερίληψη στις συγκεντρωτικές καταστάσεις

Ερώτηση 1627
04.02.20
Ανώνυμη εταιρία έχει στην κατοχή της ακίνητο (κατάστημα) το οποίο εκμισθώνει σε επαγγελματία για την άσκηση της εμπορικής του δραστηριότητας. Το ενοίκιο συμφωνήθηκε στο ποσό των 250,00 ευρώ το μήνα το οποίο μπορεί να καταβληθεί τμηματικά ή και εφάπαξ εντός του έτους. Εντός του ακινήτου δεν υπάρχει επαγγελματικός εξοπλισμός, είναι κενό.
Θα ήθελα να γνωρίζω, α) ποιο παραστατικό υποχρεούται να εκδώσει η ανώνυμη εταιρία (Τιμολόγιο, Απόδειξη είσπραξης ενοικίου) και β) αν είναι υποχρεωμένη να συμπεριλάβει αυτή της την συναλλαγή στις ΜΥΦ.
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Υποχρέωση τήρησης βιβλίων για νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από μίσθωση ακινήτου

Ερώτηση 1626
04.02.20
Θα ήθελα να επανέλθω στην ερώτηση 1610 που σας υπέβαλα στις 16-1-20. Εάν η συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία αναφέρθηκα στο ερώτημα 1610, δεν αποτελεί μηνιαία μίσθωση (μία μέρα το μήνα όπως αναγράφεται στο ερώτημα), αλλά μία εφάπαξ μίσθωση για 1 μέρα και μόνο. Αυτό αλλάζει τα πράγματα ως προς αυτό που αναφέρει η προτελευταία παράγραφος για 3 ομοειδείς συναλλαγές εντός εξαμήνου; Αν είναι μία και μόνη εφάπαξ συναλλαγή, χωρίς να επαναληφθεί ποτέ στο μέλλον (ή αν π.χ. επαναλαμβάνεται 1 φορά τον χρόνο και μόνο), και πάλι οδηγεί στην υποχρέωση τήρησης βιβλίων;

Κατηγορία: 

Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση χρηματικού βραβείου που δίνεται μέσω διαγωνισμού είτε σε νομικό είτε σε φυσικό πρόσωπο

Ερώτηση 1621
30.01.20
Πώς θα χειριστούμε φορολογικά χρηματικό έπαθλο (βραβείο) που δόθηκε από μία ΑΕ σε μία ΙΚΕ που η δεύτερη κέρδισε σε διαγωνισμό που διοργάνωσε η πρώτη. Τι φορολογικό στοιχείο θα κοπεί και από ποια από τις δύο εταιρείες;
Θα υπάρχει ΦΠΑ-παρακράτηση φόρου-χαρτοσήμου; Υπάρχει σύμβαση της εταιρείας που διοργάνωσε το διαγωνισμό και της νικήτριας που αναφέρει λεπτομέρειες για το βραβείο.
Στον ίδιο διαγωνισμό δόθηκε και χρηματικό έπαθλο σε ιδιώτη (με σύμβαση). Πώς θα το χειριστούμε αυτό (έκδοση στοιχείου-παρακράτηση φόρου-χαρτοσήμου-ασφαλιστικές εισφορές);


Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση προστίμου ύστερα από προσφυγή και έκδοση απορριπτικής απόφασης

Ερώτηση 1619
30.01.20
Ανώνυμη Εταιρεία, μετά από έλεγχο έλαβε πρόστιμο 162.000, πρόστιμο ΚΒΣ των άρθρων 10 Ν.1809/88, Άρθρο 5 & 9 Ν.2523/97, Άρθρο 34 & 19 Ν.3522/2006.
Το πρόστιμο επεδόθη 2/6/2014.
Στην εφορία το ποσό βεβαιώθηκε την 16/10/2014.
Την 16/12/2014 κατατέθηκε προσφυγή κατά του προστίμου.
Την 30/4/2015 ξεκινάμε να πληρώνουμε το πρόστιμο με ρύθμιση των 100 δόσεων για να μην δεσμευτούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όπου πληρώνουμε έως σήμερα.
Τον 2/2019 το δικαστήριο αποφάσισε ότι η προσφυγή κατατέθηκε εκπρόθεσμα και την κάνει άκυρη με αποτέλεσμα να παραιτηθεί η εταιρία των όποιων αξιώσεων.
Ποια είναι η φορολογική αντιμετώπιση του προστίμου.
Πρόστιμο 162.000 (κεφάλαιο)
πληρωμές
2015 21.862€
2016 και όλα τα επόμενα έτη 30.675€
Υπόλοιπο 109.000€
η αρχική εγγραφή βεβαίωσης του ποσού
33.98.00.001 Χ 162.000
54.99.00.002 Π 162.000
Πως πρέπει να διαχειριστούμε την απόρριψη της προσφυγής σε σχέση με τις λογιστικές εγγραφές και πώς αντιμετωπίζεται φορολογικά αυτό το πρόστιμο;
Απαιτείται η υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων Φ.Ε. για τις χρονιές από 2014 - 2018, εφόσον απορρίφθηκε η ένστασή μας το 2019;

Κατηγορία: 

Έκδοση στοιχείων αποσταγματοποιού

Ερώτηση 1618
30.01.20
Αξιότιμοι κύριοι,
Αγρότης κανονικού καθεστώτος, ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών αλλά και στις υπηρεσίες αποσταγματοποιού για λογαριασμό τρίτων.
Ερωτήσεις:
α) Για τις υπηρεσίες αποσταγματοποιού για λογαριασμό τρίτων τι γίνεται όταν ο τρίτος τον εξοφλήσει σε είδος δηλαδή αντί να τον εξοφλήσει με μετρητά τον εξοφλήσει με αριθμό μπουκαλιών που έχει παραχθεί από την απόσταξη δικιάς τους παραγωγής; Για την συναλλαγή αυτή πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο αγοράς (συν χαρτόσημο 3,6%;)
β) Εφόσον ο ίδιος ο αγρότης έχει άδεια απόσταξης για δικιά του παραγωγή είναι υποχρεωτικό να εκδοθεί για αυτήν την πράξη κάποιο παραστατικό; Δεδομένου ότι για την υπηρεσία απόσταξης θα χρησιμοποιήσει κάποια έξοδα πχ καύσιμα, για λόγους τακτοποίησης ΦΠΑ θα πρέπει να εκδοθεί κάποιο ειδικό στοιχείο ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών;
γ) Ως προς την φορολογία εισοδήματος πως διαχειριζόμαστε έσοδα από ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών και αυτοπαράδοση αγαθών;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Κατηγορία: 

Σελίδες