×

Επικοινωνία

×

Πρόσθετα βιβλία συνεργείων

Ερώτηση 1892
13.04.21

Θα ήθελα να μάθω ποια βιβλία και στοιχεία πρέπει να τηρεί ενα συνεργείο μηχανών. Π.χ. Ο πελάτης αφήνει τη μηχανή του στο συνεργείο για επισκευή, κατά την παραλαβή. Πρέπει το συνεργείο να κόψει κάποιο παραστατικό ή να ενημερώσει κάποιο βιβλίο; Παραλαβή μηχανής προς επισκευή, με ΦΙΧ της επιχείρησης, πρέπει να κοπεί κάτι; Προσοχή! Δεν αναφέρομαι για φορολογικά στοιχεία πχ απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο, απόδειξη είσπραξης κτλ. Αναφέρομαι για ειδικά βιβλία και στοιχεία που πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και όχι προαιρετικά να τηρούνται από ένα συνεργείο μηχανών.

Κατηγορία: 

Τρόπος έκδοσης παραστατικού για την αμοιβή και τα πνευματικά δικαιώματα που λαμβάνει Έλληνας μουσικός για σύνθεση μουσικής σε πελάτες εξωτερικού

Ερώτηση 1885
13.04.21

Φορολογούμενος με επιχείρηση με δραστηριότητα «υπηρεσίες μουσικών εκδόσεων» γράφει μουσική και την πουλάει σε εταιρείες στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.

Θέλω να θέσω τις εξής ερωτήσεις:

1. Τι παραστατικό θα εκδίδει για την αμοιβή του;

2. Θα χρεώνει ΦΠΑ στα παραστατικό των πελατών του σε τρίτες χώρες και ενδοκοινοτικά;

3. Τι παραστατικό θα εκδίδει για τα πνευματικά δικαιώματα που θα εισπράττει;

4. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να προσέξω (π.χ. κάποιος ειδικός φόρος);

Κατηγορία: 

Ίδρυση Ο.Ε. με εκμετάλλευση ακινήτων και εισφορά ‘η μίσθωση των ακινήτων από τους εταίρους που είναι αγρότες

Ερώτηση 1884
13.04.21

Φυσικό πρόσωπο αγρότης κανονικού καθεστώτος έχει στην κατοχή του ενα ημιτελές ακίνητο. Το φυσικό πρόσωπο έχει εισοδήματα από ενοίκια και εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Αν συστήσει εταιρεία ΟΕ με δραστηριότητα εκμετάλλευση ακίνητων και εμπόριο αγροτικών προϊόντων:

1) Μπορεί να μισθώσει το ημιτελές ακίνητο στην εταιρεία για 20 χρόνια και η εταιρεία να εκπέσει σαν δαπάνες όλες τις εργασίες και τον ΦΠΑ;

2) Μπορεί να μισθώσει στην εταιρεία τα υπόλοιπα ακίνητα και η εταιρεία να τα υπεκμισθώσει;

3) Αν αποφασίσει να τα εισφέρει στην εταιρεία απαιτείται έκθεση ορκωτών και 3% για τη μεταβίβαση;

4) Ποιος είναι ο σωστός λογιστικός χειρισμός στη ΟΕ όσον αφορά στο ημιτελές ακίνητο; Δηλαδή, η εταιρεία θα τα μεταχειριστεί ως πάγιο ή ως δαπάνη;

5) Για τις δαπάνες που θα γίνουν, πρέπει η εταιρεία να έχει επαρκές κεφάλαιο κατά τη σύσταση;

6) Οι ζημιές που θα προκύψουν τον πρώτο χρόνο από την εκμετάλλευση ακινήτων θα μπορέσουν να συμψηφιστούν με άλλο κλάδο δραστηριότητας της εταιρείας πχ αγροτικά;

7) Αν τα δυο μέλη της ΟΕ (αγρότες κανονικού καθεστώτος) διατηρήσουν παράλληλα και τις ατομικές τους αγροτικές επιχειρήσεις θα χάσουν την ιδιότητα του κύριου επαγγέλματος αγρότη;

8) Τι εισφορες θα πληρώνουν στον ΕΦΚΑ διατηρώντας παράλληλα και τις δυο ατομικές τους επιχειρήσεις;


Υποβολή αποδείξεων λιανικών συναλλαγών στην πλατφόρμα myDATA από οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ.

Ερώτηση 1882
06.04.21

Καλησπέρα σας, σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ 1002/05-01-2015 ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.
Μετά και την εφαρμογή myDATA πως θα υποβάλλονται οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών;
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Λογιστική παρακολούθηση των πιστωτικών υπολοίπων που προκύπτουν λόγω clawback και rebate

Ερώτηση 1879
02.04.21

Η επιχείρηση μας έχει ως πελάτη τον ΕΟΠΥΥ. Εξαιτίας των πιστωτικών τιμολογίων που εκδίδει για τα ποσά των clawback καιrebateo πελάτης εμφανίζεται με πιστωτικό υπόλοιπο στις 31/12/2020 τέτοιοπου συμπαρασύρει το συνολικό υπόλοιπο του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 30 σε πιστωτικό.Ποιος είναι ο σωστός λογιστικός χειρισμός σύμφωνα με τα ΕΛΠ για την απεικόνιση στον ισολογισμό του λογαριασμού πελάτες;Θα ήταν σωστό να παρακολουθώ τα πόσααπό την έκδοση των παραπάνω πιστωτικών τιμολογίων στον πελάτη σε λογαριασμό υποχρεώσεων πχ 53.06 μιας και η εξόφληση των ποσών αυτών προς τον ΕΟΠΥΥ γίνεται σε δόσεις με παρακράτηση από την εξόφληση των αμοιβών μας κάθε μήνα;

 

Κατηγορία: 

Χρήση ΦΗΜ από ταχυμεταφορικές εταιρείες

Ερώτηση 1876
02.04.21

Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο "ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ", και ΚΑΔ 53201900 ΑΛΛΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. έχει σταθερή εγκατάσταση, στην οποία παραδίδουν και παραλαμβάνουν δέματα οι πελάτες. Έχει υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ ή ταμειακής μηχανής για τα παραστατικά που εκδίδει;  

Κατηγορία: 

Χρόνος διαβίβασης σύνοψης των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA

Ερώτηση 1875
22.03.21

Αγαπητοί συνεργάτες θα ήθελα να θέσω τα εξής ερωτήματα:

A) Μπορεί να ανέβει στην βάση του mydata της ΑΑΔΕ τιμολόγιο που εκδίδεται φυσικά έστω στις 5/7 αλλά η ημερομηνία έκδοσης - αναγραφής στο τιμολόγιο και καταχώρησης στα βιβλία είναι η 30/06 ή όλα πρέπει να γίνονται σε πραγματικό χρόνο δηλαδή για το παράδειγμα στις 05/7;

B.) Στις περιπτώσεις που τιμολογώ την προηγούμενη ημέρα για την επόμενη, δηλαδή περιπτώσεις που το τιμολόγιο εκδίδεται φυσικά στις 04/7 αλλά η ημερομηνία καταχώρησης στα βιβλία, αναγραφής στο παραστατικό και χρήσης του παραστατικού είναι η επόμενη ήτοι η 05/07 σε ποια ημερομηνία ανεβαίνει το τιμολόγιο στο mydata στις 04/07 ή στις 05/07

Κατηγορία: 

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών διαχειριστή ΙΚΕ και συμψηφισμός με την αμοιβή διαχείρισης

Ερώτηση 1867
10.03.21

Με απόφαση ΔΣ ΙΚΕ έχει αποφασιστεί ότι ο διαχειριστής θα παίρνει 500 ευρώ μηνιαίως ως αμοιβή διαχείρισης. Η εταιρεία πλήρωσε τις ασφαλιστικές εισφορές του διαχειριστή (ΕΦΚΑ ΟΑΕΕ) μέσω του δικού της λογαριασμού και δεν εξόφλησε την αμοιβή. Μπορεί να γίνει ο συμψηφισμός της αμοιβής του διαχειριστή με αντίστοιχη πληρωμή των εισφορών του από την εταιρεία ή θα θεωρηθεί ως αμοιβή σε είδος; Ο διαχειριστής δεν έχει ατομική επιχείρηση και ούτε συμμετέχει σε άλλη εταιρεία.

Κατηγορία: 

Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των πωλήσεων εφημερίδων, περιοδικών, εισιτηρίων τηλεφωνικών καρτών και διαδικτύου από περίπτερα

Ερώτηση 1865
10.03.21

Στο υπ’ αριθ. 1859/22.2.2021 ερώτημα δίνεται απάντηση για την αντιμετώπιση των παραγγελιοδοχικών πωλήσεων, όσο αφορά τον ΦΠΑ και τις λογιστικές εγγραφές, βάσει της Ε.2181/5-11-2020. Η εν λόγω εγκύκλιος ισχύει για κάθε είδους παραγγελιοδοχική πώληση; Ήθελα παρακαλώ να μου εξηγήσετε πώς θα χειριστούμε, στην περιοδική ΦΠΑ και τι λογιστικές εγγραφές θα κάνουμε, στην περίπτωση πώλησης εφημερίδων και περιοδικών, εισιτηρίων, τηλεκαρτών, από ψιλικατζίδικο (τελικός διαθέτης στο κοινό). Επειδή οι πωλήσεις αυτών των ειδών έχουν ιδιαιτερότητα, παρακαλώ εξηγείστε μας όλο το κύκλωμα και εάν βεβαίως εφαρμόζεται κι εδώ η Ε.2181/5-11-2020. Παρακαλούμε αναφερθείτε με παραδείγματα. Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Απορρόφηση ΙΚΕ από ΟΕ

Ερώτηση 1863
10.03.21

Ο Α και ο Β είναι συνιδιοκτήτες από 50% έκαστος σε ένα ακίνητο το οποίο έχουν μισθώσει σε μία εταιρεία ΟΕ που έστησαν οι δυο τους και το εκμεταλλεύονται τουριστικά. Στην συνέχεια ο Α μαζί με τον Γ έστησαν μία ΙΚΕ σε ενοικιαζόμενο ακίνητο εκμετάλλευση καφετέριας. Ο Γ όμως πωλεί το μερίδιο του το οποίο αγοράζει ο Β και έτσι ο Α και ο Β κατέχουν σήμερα μία ΟΕ και μία ΙΚΕ με 50% έκαστος. Οι δύο εταίροι συμφώνησαν να συγχωνεύσουν τις δύο εταιρείες στην μορφή όμως της ΟΕ ώστε να υποχρεούνται σε απλογραφικά βιβλία. Μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε αν, κατά την γνώμη σας είναι σωστή αυτή η σκέψη των εταίρων, και να υποδείξετε την πιο ανώδυνη διαδικασία για να γίνει αυτό; Τι ακριβώς ενέργειες δηλαδή πρέπει να γίνουν, σε εφορία, ΓΕΜΗ, κ.λπ. και τι λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της ΙΚΕ αφού αυτή θα κλείσει οριστικά; Κεφάλαιο που έχει η ΙΚΕ τώρα 10.000,00 και η ΟΕ 20.000,00. Ευχαριστούμε.


Σελίδες