×

Επικοινωνία

×

Επιβολή τέλους επιτηδεύματος ανά υποκατάστημα – Απαλλαγή διενέργειας απογραφής σε περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων

Ερώτηση 1674
26.03.20
1. Επιχείρηση νοικιάζει 4 καταστήματα των 20τμ έκαστος. Όλα βρίσκονται σε έναν και μόνο όροφο ξενοδοχείου. Όλα έχουν οπτική επαφή μεταξύ τους, αλλά με ξεχωριστές εισόδους το καθένα, οι οποίες βλέπουν σε ένα κοινό διάδρομο. Αυτά πρέπει να δηλωθούν ως 4 υποκαταστήματα ή ένα (1);

2. Επιχείρηση (Απλογραφικά) με υποκαταστήματα ασχολείται με το λιανικό εμπόριο, έχει ΚΑΔ που τις δίνουν απαλλαγή απογραφής ανεξαρτήτως τζίρου και ΚΑΔ με υποχρέωση απαλλαγής εφόσον υπερβεί το όριο τζίρου 150.000 ευρώ ευρώ.
Σαν επιχείρηση, στο σύνολο, έχει τζίρο πολύ πάνω από 150000. Ποσοστό πάνω του 50% του συνολικού τζίρου προέρχεται από πωλήσεις ψιλικών και μίνι μάρκετ τα οποία δεν υποχρεούνται σε απογραφή. Παρόλα αυτά σε μερικά επιμέρους υποκαταστήματα μπορεί να μην ισχύει αυτή η αναλογία και ταυτόχρονα ο τζίρος του συγκεκριμένου υποκαταστήματος να ξεπερνάς τις 150.000 ευρώ. πχ. υποκατάστημα που έχει συνολικό τζίρο 160.000 ευρώ και προέρχεται αποκλειστικά από πωλήσεις ρούχων. Τί κάνω στη συγκεκριμένη περίπτωση;
Στον τζίρο από εκμετάλλευση ψιλικών και μίνι μάρκετ προσθέτω και τις πωλήσεις των τσιγάρων για λόγους υποχρέωσης απογραφής ή τις αντιμετωπίζω σαν ξεχωριστή ΚΑΔ?
Ευχαριστώ!

Κατηγορία: 

Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση DJ που προσφέρει υπηρεσίες σε σύλλογο και σε ιδιώτη. Παραστατικό στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών

Ερώτηση 1652
18.03.20
4. DJ/ΜΠΑΡΜΑΝ/ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ/ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΔΙΩΤΩΝ
α. DJ για να παίξει μουσική σε εκδήλωση που πραγματοποιεί ένας σύλλογος. Πως αντιμετωπίζεται φορολογικά και ασφαλιστικά; Απαιτείται συμφωνητικό και γνωστοποίηση από τους συμβαλλόμενους στην ΑΑΔΕ; Τι παραστατικό πρέπει να εκδοθεί;

β. DJ για να παίξει μουσική σε μια οικεία ενός ιδιώτη που γίνεται π.χ. ένα party. Πως αντιμετωπίζεται φορολογικά και ασφαλιστικά η περίπτωση αυτή; Απαιτείται συμφωνητικό και γνωστοποίηση στην ΑΑΔΕ; Η αμοιβή του DJ μπορεί να γίνει με ΕΡΓΟΣΗΜΟ; Τι παραστατικό πρέπει να εκδοθεί;

γ. ΜΠΑΡΜΑΝ / ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ / ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Ποια είναι η φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση των επαγγελμάτων αυτών; Ποιοι είναι οι κωδικοί ειδικότητας σε ΕΡΓΑΝΗ και ΑΠΔ; Και ποιος είναι ο κωδικός πακέτου κάλυψης (ΚΠΚ);

δ. Για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών τι παραστατικό εκδίδεται; Π.χ. πουλάω ψυγείο, κουζίνα και λοιπά οικιακά είδη σε έναν άλλον ιδιώτη. Τι παραστατικό πρέπει να εκδοθεί; Ποιος κωδικός του Ε1 πρέπει να συμπληρωθεί από τον αγοραστή και τον πωλητή;

ε. Για παροχή υπηρεσιών (π.χ. κηπουρικές εργασίες, καθαριότητες κ.λπ.) μεταξύ ιδιωτών εκδίδεται κάποιο παραστατικό;

Σας ευχαριστώ.


Υποχρέωση έκδοσης παραστατικού διακίνησης για πάγιο εξοπλισμό

Ερώτηση 1657
05.03.20
Υποχρεούται επιχείρηση να εκδίδει δελτίο αποστολής για πάγιο εξοπλισμό ο οποίος είναι απαραίτητος για την καθημερινή εκτέλεση εργασιών;
ΠΧ. Επιχείρηση χωματουργικών, κάθε μέρα φορτώνει εργαλεία στο φορτηγό (από σκάλα έως κομπρεσέρ) τα οποία τα χρησιμοποιεί για τις εργασίες στους πελάτες της. Δε τα πωλεί, είναι παγία τα οποία παίρνει πίσω στη έδρα της. Υποχρεούται να κόψει δελτίο αποστολής γι’ αυτά;

Κατηγορία: 

Χρόνος αναγνώρισης επιχορήγησης ΕΣΠΑ

Ερώτηση 1656
05.03.20
Επιχείρηση Α.Ε. έχει υποβάλλει αίτηση για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Στις 21/10/2019 ο φορέας ΕΦΕΠΑΕ με έγγραφό του απαντά ότι η αίτηση μας εγκρίθηκε για χρηματοδότηση με επιχορηγούμενο ποσό προϋπολογισμού 179.657,00 € και επιχορήγηση 89.828,50 €. Η επιχείρηση πραγματοποίησε μέσα στο 2019 σχεδόν το σύνολο των προβλεπόμενων επενδύσεων και οι υπόλοιπες έγιναν το 2020. Η επιχείρηση ως σήμερα δεν έχει υποβάλλει ακόμη φάκελο με τα αιτούμενα δικαιολογητικά για να υπάρχει πιστοποίηση και να είναι οριστική και σίγουρη η εκταμίευση της επιχορήγησης.
Η ΔΕΑΦ Β 1010732/23-1-2017 αναφέρει ότι: 5. Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι προκειμένου να προσδιοριστεί ο χρόνος φορολογίας των κρατικών επιχορηγήσεων, θα πρέπει γι' αυτές να έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής τους, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση αποκτάται κατά το έτος οριστικής έγκρισής τους από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, οπότε και φορολογείται.
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που κρατικές επιχορηγήσεις έχουν περιληφθεί σε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων επειδή είχαν καταστεί δεδουλευμένες αλλά δεν είχε ληφθεί η απαιτούμενη έγκριση, μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις (αν και γίνεται αναφορά σε μη κερδοσκοπικές εταιρίες θεωρώ ότι αφορά όλες τις επιχειρήσεις).
Με βάση τα παραπάνω θεωρείται η έγκριση της αίτησης ένταξης ότι η επιχείρηση έχει τεκμηριώσει το δικαίωμα είσπραξης και να προβεί στην ανάλογη εγγραφή στα βιβλία της με ημερομηνία 21/10/2019 και να διενεργήσει αποσβέσεις στο μη επιχορηγούμενο ποσό των παγίων ή θα πρέπει να περιμένει μέχρι την υποβολή του φακέλου και την οριστική έγκρισή του από την αρμόδια αρχή (γεγονότα που θα λάβουν χώρα το 2020) και τότε να προβεί στις ανάλογες λογιστικές εγγραφές και να αναγνωρίσει φορολογικά το έσοδο.

Κατηγορία: 

Υποχρέωση έκδοσης λιανικής συναλλαγής μέσω ΦΗΜ επισκευαστή ηλεκτρικών συσκευών

Ερώτηση 1650
19.02.20
Επισκευαστής ηλεκτρικών συσκευών.
Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις (όλες είναι λιανικές συναλλαγές) υποχρεούται σε έκδοση παραστατικού μέσω ΦΗΜ;
1. Πελάτης φέρνει τηλεόραση για επισκευή στο κατάστημά του.
2. Επισκευάζει τηλεόραση στο σπίτι του πελάτη του (εκτός εγκατάστασης).
3. Εγκαθιστά κεραία και συναγερμό σε σπίτι πελάτη (για την αμοιβή της υπηρεσίας και των εξαρτημάτων).
Αν για κάποια πράξη έχει απαλλαγή χρήσης ΦΗΜ, αλλά παρολ’ αυτά το χρησιμοποιήσει, θεωρείται παράβαση;

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου στην περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσιών

Ερώτηση 1646
19.02.20
Εκδοτικός οίκος πουλάει το παρακάτω προϊόν: έναντι προκαθορισμένου ποσού, επιτρέπει την ηλεκτρονική πρόσβαση στα βιβλία έκδοσής του. Κάθε σελίδα που θα «κατεβάζει» ο πελάτης σε pdf, η οποία έχει συγκεκριμένη τιμή, θα μειώνει το αρχικώς καταβληθέν ποσό έως την εξάντλησή του. Ταυτόχρονα, η ανώτερη περίοδος πρόσβασης είναι 2 έτη.
− Το παραπάνω προϊόν είναι αγαθό ή απόκτηση δικαιώματος λήψης υπηρεσίας (ΠΟΛ.1003/14, παρ. 11.2.7 και 13.1.4);
− Φορολογικά, το έσοδο από το προϊόν αυτό, επειδή επεκτείνεται σε 2 έτη, θα κατανεμηθεί ανάλογα σε αυτά ή θα φορολογηθεί εξ εξολοκλήρου στο έτος έκδοσης του παραστατικού;
− Αν πρέπει να κατανεμηθεί το έσοδο στα 2 έτη, δεν θα πρέπει ανάλογα και το κόστος να κατανεμηθεί κατά τον ίδιο τρόπο;

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση ανείσπρακτων μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας νομικού προσώπου

Ερώτηση 1628
04.02.20
Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας (Κυπριακή) αγοράζει ακίνητο στην Αθήνα . Το ακίνητο έχει μισθωμένα καταστήματα τα οποία όμως δεν καταβάλλουν τα δεδουλευμένα ενοίκια.
Δεν γίνονται νέα μισθωτήρια , ως νέος ιδιοκτήτης, και ξεκινά η διαδικασία έξωσης των μισθωτών με επιδόσεις εκθέσεων αποβολής. Για του πρώτο εξάμηνο του έτους καταχώρησα στα βιβλία μου τα ενοίκια ως έσοδο, τον Ιούλιο του 2019 υπογράφουν πρωτόκολλο παράδοσης μισθίου στο οποίο η εταιρεία παραιτείται από όλες τις οικονομικές της απαιτήσεις για τα οφειλόμενα μισθώματα.
Η ερώτηση είναι πώς αντιμετωπίζω φορολογικά αυτήν την εξέλιξη, πώς την απεικονίζω στα βιβλία της εταιρείας;

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση της επιχορήγησης του Ν. 3299/2004

Ερώτηση 1625
04.02.20
ΑΕ που έχει υπαχθεί στον Ν.3299/04 επενδύοντας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία προ της 1/1/2015 και που έχει επιλέξει να μεταφέρει το κονδύλι του 3299 σαν αφορολόγητο αποθεματικό στον ισολογισμό, με τι λογιστικό - φορολογικό χειρισμό πρέπει να το αντιμετωπίσει; Είναι σωστός ο χειρισμός να το έχουμε αμετάβλητο σαν αποθεματικό στον ισολογισμό και στον λογ/σμο 41.10 κάθε χρόνο και να εκπίπτουμε τις αποσβέσεις των επιχορηγηθέντων παγίων; Υπάρχει κάποιος διαφορετικός χειρισμός βάσει ΕΛΠ; Η ΣΛΟΤ Α.Π 345/5-3-2019 με έβαλε σε σκέψεις.

Κατηγορία: 

Έκδοση παραστατικού για μίσθωση ακινήτου και συμπερίληψη στις συγκεντρωτικές καταστάσεις

Ερώτηση 1627
04.02.20
Ανώνυμη εταιρία έχει στην κατοχή της ακίνητο (κατάστημα) το οποίο εκμισθώνει σε επαγγελματία για την άσκηση της εμπορικής του δραστηριότητας. Το ενοίκιο συμφωνήθηκε στο ποσό των 250,00 ευρώ το μήνα το οποίο μπορεί να καταβληθεί τμηματικά ή και εφάπαξ εντός του έτους. Εντός του ακινήτου δεν υπάρχει επαγγελματικός εξοπλισμός, είναι κενό.
Θα ήθελα να γνωρίζω, α) ποιο παραστατικό υποχρεούται να εκδώσει η ανώνυμη εταιρία (Τιμολόγιο, Απόδειξη είσπραξης ενοικίου) και β) αν είναι υποχρεωμένη να συμπεριλάβει αυτή της την συναλλαγή στις ΜΥΦ.
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Σελίδες