×

Επικοινωνία

×

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Ερώτηση 119.
Η δημιουργία ιστοσελίδας της ατομικής επιχείρησης έγινε απο εταιρία που έχει έδρα την Βουλγαρία .Η δαπάνη αφορά μέρος προγράμματος επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ. Το τιμολόγιο πως θα καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων -εξόδων δηλ ως δαπάνη ή ως πάγιο;

Στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα INTRASTAT θα μπεί στη στήλη ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών ή στην στήλη Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών κ.λ.π.;

Κατηγορία: 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ερώτηση 009.
Χρηματικό έπαθλο από διαγωνισμό ιστοσελίδας Ελληνική Εταιρία που διαφημίζει ιστοσελίδες διαδικτυακά με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας της διοργανώνει κάθε μήνα διαγωνισμούς με ερωτήσεις και δίνει στους νικητές μικρά χρηματικά ποσά (10, 20, 50 ευρώ) με κάρτες pay safe.

Συνολικά κάθε μήνα μοιράζονται 300 – 500 ευρώ. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί λογιστικά και ποια είναι τα παραστατικά εκείνα που θα πρέπει να εκδίδονται;


ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 005.
Έστω ότι η εταιρεία ΑΒΓ Α.Ε.Β.Ε πραγματοποίησε αγορά εμπορευμάτων από προμηθευτή της (εγγεγραμμένο στο σύστημα VIES) σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., αξίας 140.000 €. Τα αγαθά απεστάλησαν από τον προμηθευτή στην Ελλάδα και παρελήφθησαν από την ΑΒΓ Α.Ε.Β.Ε. Η μεταφορά έγινε από μεταφορική εταιρεία (επίσης εγγεγραμμένη στο VIES) του κράτους του προμηθευτή και κόστισε στην ΑΒΓ Α.Ε.Β.Ε. 5.000 €.

Κατηγορία: