×

Επικοινωνία

×

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Προσδιορισμός συνόλου δαπανών από παροχή υπηρεσιών (κωδ. 401) προκειμένου για τον υπολογισμό του μικτού κέρδους στο έντυπο Ε3

Ερώτηση 1255
08.06.18
Θα ήθελα να ρωτήσω στις επιχειρήσεις που έχουν παροχή υπηρεσίας στο μικτό κέρδος για το Ε3 πρέπει να μπαίνει το σύνολο των δαπανών; Π.χ. στους εκμεταλλευτές ταξί το πετρέλαιο ή στους δικηγόρους τα αναλώσιμα, κάποιες κρατήσεις του δικηγορικού συλλόγου πλην ενσήμων κλπ. πρέπει να ληφθούν υπόψη στο μικτό κέρδος;

Κατηγορία: 

Τεκμήριο αγοράς ακινήτου κατοίκου εξωτερικού όταν το τίμημα καταβάλλεται στο εξωτερικό

Ερώτηση 1242.
24.05.18
Κάτοικος εξωτερικού θα αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα, το οποίο αποφέρει στον ιδιοκτήτη του εισόδημα από ενοίκιο και θα συνεχίσει να αποφέρει και στον νέο ιδιοκτήτη.
Ειδικότερα, ο νέος ιδιοκτήτης μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος θα αγοράσει το ακίνητο και θα έχει πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα και άρα εκτός από υποχρέωση για υποβολή φορολογικής δήλωσης, έχει και υποχρέωση να καλύψει και το τεκμήριο αγοράς (αρ.33.η). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το τίμημα θα καταβληθεί εξολοκλήρου στο εξωτερικό, πώς μπορεί να καλυφθεί το τεκμήριο αγοράς μιας και το αρ.34 παρ2.δ. μιλά για εισαγωγή συναλλάγματος;


Φιλοξενούμενοι στο Ε1

Ερώτηση 1241.
22.05.18
Ζευγάρι δηλώνει φιλοξενούμενος στον πίνακα Ε στο Ε1. Θα αναγραφεί και ο ΑΦΜ του υπόχρεου και της συζύγου; Αντίθετα ο ιδιοκτήτης θα δηλώσει το ΑΦΜ του συζύγου και της συζύγου;

Κατηγορία: 

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών και συμπλήρωση Ε3 επί εκπρόθεσμης εξόφλησης - Προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης

Ερώτηση 1236.
18.05.18
Ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία έχει ασφαλιστικές εισφορές 2017 ποσού 6.000 από τις οποίες καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα 3.000. Τι ποσό θα καταχωρήσω στα βιβλία και στον πίνακα Ε [707-715-723-731 και 141-142 πίνακας ΣΤ] αντίστοιχα;


Υποβολή εντύπου Ν και Ε3 από κοινοπραξία ναυτικών εταιρειών του ν. 959/1979

Ερώτηση 1213.
12.04.18
θα ήθελα μια διευκρίνιση ως προς τη συμπλήρωση των νέων εντύπων Ν και Ε3. Σχετικά με το Ε3 αναφέρει στο άρθρο 1 παρ 11 για τις ναυτικές εταιρείες του ν.959/1979 ότι η υποβολή γίνεται μόνο σε περίπτωση φορολογητέου εισοδήματος και αντίστοιχα στο έντυπο Ν για τη κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. Για μια κοινοπραξία που μέλη της είναι ναυτικές εταιρείες και δεν έχει φορολογητέο εισόδημα τι θα ισχύσει; θα υποβάλλει Ε3 και φορολογική κατάσταση αναμόρφωσης; Υπάρχει υποχρέωση υποβολής εντύπου Ν στη κοινοπραξία και στις ναυτικές εταιρείες;

Κατηγορία: 

Ασφαλιστικές εισφορές επί παροχής σε είδος (αυτοκίνητο) προς μέλος Δ.Σ. με συμμετοχή σε ποσοστό άνω του 3% στην εταιρεία

Ερώτηση 1155.
16.02.18
Μέλος ΔΣ με συμμετοχή στο κεφάλαιο >3% παίρνει αμοιβές ΔΣ και αποδίδονται οι εισφορές του από την εταιρία με την ΑΠΔ. Ο ίδιος έχει παροχή σε είδος ΙΧ ένα ποσό 3.500,00 ευρώ στο Ε1. Υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές αυτή η παροχή;
Είναι απαραίτητο να αναφέρεται σε πρακτικό ΓΣ η παροχή αυτή ή και στο καταστατικό;


Απαλλαγή επιδόματος ανεργίας από φόρο και εισφορά

Ερώτηση 983.
20.06.17
Σύμφωνα με τον ΚΦΕ, το επίδομα ανεργίας δεν φορολογείται εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων είναι έως 10.000 €. Σε μια περίπτωση που έχω, υπάρχουν σαν εισοδήματα μόνο αποζημίωση απόλυσης 6.680 € και μισθωτή εργασία πριν την απόλυση 8.700 €. Το επίδομα ανεργίας ύψους 1.350 € φορολογείται κανονικά στην εκκαθάριση με 22%. Στο σεμινάριο για τις δηλώσεις φυσικών προσώπων που πραγματοποιήθηκε στις 8/4/2017, αναφέρθηκε ρητά από τον κ. Τσαρκαντόγλου Γαβριήλ ότι τα λοιπά εισοδήματα δεν αφορούν μισθούς πριν την απόλυση ή αποζημίωση απόλυσης αλλά εισοδήματα όπως ενοίκια κτλ. Επειδή εκτιμώ ιδιαιτέρως την επιστημονική ομάδα της Astbooks, αλλά και συγκεκριμένα τον κ. Τσαρκαντόγλου που είναι άριστος γνώστης των φορολογικών θεμάτων, θα ήθελα να ρωτήσω πως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η περίπτωση. Η δήλωση δεν έχει υποβληθεί ακόμη. Να την υποβάλουμε και να ζητήσουμε επανεκκαθάριση στη ΔΟΥ ή να προηγηθεί κάποια άλλη ενέργεια;


Συμπλήρωση κωδικού 2007 στον πίνακα φορολογικής αναμόρφωσης – Μη εκπιπτόμενες δαπάνες φόρων και τελών

Ερώτηση 971.
08.06.17
Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τις πληροφοριακές εγγραφές που κάνουμε στα βιβλία μας ως προς τις πληρωμές του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος και του τέλους επιτηδεύματος. Τα ποσά αυτά μπαίνουν στον κωδικό 2007 (φόροι - τέλη που δεν εκπίπτουν) στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης;

Κατηγορία: 

Αίτημα για Ε9

Ερώτηση Μ011
12.01.17
Ο Α έχει μια διώροφη κατοικία με υπόγεια αποθήκη με αδιαμόρφωτους χώρους στο ισόγειο και στο πρώτο όροφο, οι οποίοι είναι ανοιχτοί από τις 3 πλευρές, τους οποίους και τακτοποίησε με το Ν.4178/2013. Η οικία προϋπήρχε του έτους 1955, οι αυθαίρετοι αδιαμόρφωτοι χώροι πραγματοποιήθηκαν το 2005 σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του Μηχανικού.
Ερώτημα:
Α) Υπάρχει υποχρέωση να δηλωθούν οι ανοιχτοί αδιαμόρφωτοι χώροι στο Ε9 ;
Β) Θα συμπαρασύρει το έτος τακτοποίησης των αυθαιρεσιών ήτοι το 2005 όλο το κτίριο ως παλαιότητα;

Κατηγορία: 

Σελίδες