×

Επικοινωνία

×

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει μέτοχος και μέλος Δ.Σ. Α.Ε. στον ΕΦΚΑ – ΟΑΑΕ και αναγραφή αυτών στο Ε1

Ερώτηση 1745
16.09.20
Μέλος ΔΣ με συμμετοχή στο κεφάλαιο >3% παίρνει αμοιβές ΔΣ με πάγια αντιμισθία κάθε μήνα και καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές 33,60% με ΑΠΔ. Όμως, έχει καταβάλλει και εισφορές στον ΟΑΕΕ εφόσον είναι μέτοχος κατά ποσοστό 25% σε Α.Ε.
Στη φορολογική του δήλωση συμπληρωθήκαν οι κωδικοί 325, 315, 333 και για τις εισφορές του ΟΑΕΕ ο κωδ.351. Η εφορία δεν δέχεται τη συμπλήρωση του κωδ.351 και θα ήθελα να γνωρίσω τεκμηριωμένα εάν πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός αυτός.

Κατηγορία: 

Αγορά οικοπέδου και παραχώρηση σε εργολάβο για ανέγερση οικοδομής και αποτύπωση στο Ε3

Ερώτηση 1724
10.07.20
Ε.Ε. με απλογραφικό σύστημα τήρησης βιβλίων, αγόρασε εντός του 2019 δύο οικόπεδα. Στο τέλος του έτους τα παραχώρησε σε εργολάβο για να λάβει κάποια ακίνητα.
Θέλω να ξέρω:
1) Η αγορά θα εγγραφεί στο βιβλίο της επιχείρησης;
2) Συμμετέχει στο οικονομικό αποτέλεσμα, δηλαδή αποτελεί έξοδο (θα πρέπει να βάλω απόσβεση);
3) Πώς θα χειριστώ το θέμα της εργολαβίας όσον αφορά το Ε3 της χρήσης 2019;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση ασφαλιστικών επενδυτικών συμβολαίων και ατομικών ασφαλιστήριων συμβολαίων στο Ε1

Ερώτηση 1653
11.03.20
Σε συνέχεια του ερωτήματος Νο 1643/19-2-20 περ. γ.
Να το θέσω πιο απλά:
Ι. Κάθε μήνα καταθέτω στη EUROLIFE 30,00 € ως συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Συνεπώς, τέλος του έτους έχω καταβάλει στη EUROLIFE το ποσό των 360 €. Αυτό σημαίνει ότι στο Ε1 πρέπει να συμπληρώσω τον ΚΩΔΙΚΟ 743-744 με το ποσό των 360€;
ΙΙ. Αν υποθέσουμε ότι έληξε το συμβόλαιο ή κάνω πρόωρη εξαγορά και έχουν αποταμιευθεί 20.000 €. Αυτά τα 20.000 € συμπληρώνονται στον ΚΩΔΙΚΟ 781-782 του Ε1;
ΙΙΙ. Η ημερομηνία 1/1/18 επηρεάζει σε κάτι τη συμπλήρωση των κωδικών αυτών;
IV. Παρακαλώ κάντε μου μια επεξήγηση της φράσης «κατά το μέρος που αποτελούν επενδυτικό προϊόν».
V. Παρακαλώ, αναφέρετε ένα πλήρες παράδειγμα για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό.
Σας ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Απεικόνιση αμοιβών καλλιτεχνών σε κέντρα διασκέδασης στο έντυπο Ε1

Ερώτηση 1644
19.02.20
Τα εισοδήματα των καλλιτεχνών διασκέδασης (τραγουδιστές, ηθοποιοί, συνθέτες, μουσικοί κ.λπ.) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου; Και σε ποιον κωδικό της δήλωσης Ε1 καταχωρούνται;

Κατηγορία: 

Αγορά χρηματοοικονομικών παραγώγων, συναλλάγματος και δαπάνη για ασφαλιστήρια συμβόλαια στο Ε1

Ερώτηση 1643
19.02.20
α) Η απόκτηση (αγορά) χρηματοοικονομικών παραγώγων (π.χ. μετοχές εισηγμένες και μη εισηγμένες, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.) δηλώνονται σε κάποιον κωδικό του Ε1;
β) Η αγορά συναλλάγματος δηλώνεται σε κάποιον κωδικό του Ε1;
γ) Τα ποσά που πληρώνουμε για ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ π.χ. στη EUROLIFE (συνταξιοδοτικά προγράμματα, νοσοκομειακή περίθαλψη κ.λπ.) δηλώνονται σε κάποιον κωδικό του Ε1;

Κατηγορία: 

Αυτασφάλιση οικοδόμων και αμοιβές μελών ΔΣ ΑΕ στο έντυπο Ε1

Ερώτηση 1642
19.02.20
1. α. Εισόδημα από οικοδομικά ένσημα, αυτασφάλιση ΚΩΔ. 311-312. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μου δώσετε κάποια παραδείγματα για τη συμπλήρωση του κωδικού αυτού.
β. Οι αμοιβές μελών ΔΣ μιας ΑΕ σε ποιον κωδικό της δήλωσης Ε1 καταχωρούνται;
Σας ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Τροποποιητική δήλωση Φ.Ε. λόγω επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών από τον ΕΦΚΑ

Ερώτηση 1562
04.11.19
Ελεύθερος επαγγελματίας εκ παραδρομής στο ημερολογιακό έτος 2018 κατέβαλλε στον ΕΦΚΑ μεγαλύτερο ποσό από τις εισφορές που του αναλογούσαν να καταβάλλει.
Στις 31/12/2018 προέβη σε διακοπή εργασιών της ατομικής του επιχείρησης στη Δ.Ο.Υ. Στη Δ.Φ.Ε. Φ.Ε. 2018 καταχωρήθηκε ως δαπάνη το σύνολο των εισφορών ΕΦΚΑ που κατέβαλλε στο έτος αυτό και όχι αυτές που του αναλογούσαν. Με την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών από 8/7/2019 του ΕΦΚΑ για το έτος 2018 προέκυψε ποσό προς επιστροφή, το οποίο και καταβλήθηκε.
Πρέπει να υποβάλλει τροποποιητική Δ.Φ.Ε. στο φορολογικό έτος 2018 λόγω της επιστροφής των εισφορών από τον ΕΦΚΑ, μειώνοντας αντίστοιχα το ποσό των εισφορών;

Κατηγορία: 

Υποβολή Ε1 και Ε2 από κάτοικο εξωτερικού που παραχωρεί δωρεάν κατοικία στους γονείς του

Ερώτηση 1511
04.07.19
Φορολογικός κάτοικος εξωτερικού ο οποίος έχει στην κατοχή του 1/2 κατοικίας κατά πλήρη κυριότητα στην οποία διαμένουν οι γονείς έχει την υποχρέωση υποβολής Ε1 και Ε2 για το έτος 2018, αφού η δωρεάν παραχώρηση χρήσης είναι δεδομένη εκ της καταστάσεως;

Κατηγορία: 

Δήλωση φιλοξενίας από νομικό πρόσωπο

Ερώτηση 1291
30.07.18
Ανώνυμη εταιρεία, στα πλαίσια προγράμματος του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, έχει νοικιάσει διάφορα σπίτια στην Αθήνα, τα οποία τα διαθέτει σε πρόσφυγες για την διαμονή τους. Οι πρόσφυγες θα υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Πως θα δηλώσουν την κατοικία τους, ως φιλοξενία ή ως δωρεάν παραχώρηση; Η ΑΕ πως θα δηλώσει αντίστοιχα την δωρεάν παραχώρηση ή την φιλοξενία;

Κατηγορία: 

Αναγραφή αυτοπαραδόσεων στο Ε3

Ερώτηση 1286
27.07.18
Ποιες περιπτώσεις μπαίνουν στον κωδικό 106 (Δ2) του Ε3 σε σχέση με την ένδειξη αυτοπαραδόσεις;
Αφορά εκείνες τις αυτοπαραδόσεις αποθεμάτων που διατίθενται για σκοπούς ξένους ως προς τον επιχειρηματικό σκοπό (π.χ. δώρα, αυτοκατανάλωση σε ατομική επιχείρηση);
Αν αφορά υπηρεσίες δωρεάν παρεχόμενες (ανεξάρτητα αν αυτές υπάγονται ή όχι σε ΦΠΑ), πρέπει να αναγραφεί κάπου η δαπάνη που υπέστη η επιχείρηση για την δωρεάν διάθεσή αυτών των υπηρεσιών; (πχ στους κωδικούς της γραμμής Δ9 του Ε3;)
Από την άλλη πλευρά, τα «τεκμαρτά» έσοδα των παραπάνω πράξεων, πώς και πού εμφανίζονται στο Ε3;

Κατηγορία: 

Σελίδες