×

Επικοινωνία

×

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τροποποιητική δήλωση Φ.Ε. λόγω επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών από τον ΕΦΚΑ

Ερώτηση 1562
04.11.19
Ελεύθερος επαγγελματίας εκ παραδρομής στο ημερολογιακό έτος 2018 κατέβαλλε στον ΕΦΚΑ μεγαλύτερο ποσό από τις εισφορές που του αναλογούσαν να καταβάλλει.
Στις 31/12/2018 προέβη σε διακοπή εργασιών της ατομικής του επιχείρησης στη Δ.Ο.Υ. Στη Δ.Φ.Ε. Φ.Ε. 2018 καταχωρήθηκε ως δαπάνη το σύνολο των εισφορών ΕΦΚΑ που κατέβαλλε στο έτος αυτό και όχι αυτές που του αναλογούσαν. Με την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών από 8/7/2019 του ΕΦΚΑ για το έτος 2018 προέκυψε ποσό προς επιστροφή, το οποίο και καταβλήθηκε.
Πρέπει να υποβάλλει τροποποιητική Δ.Φ.Ε. στο φορολογικό έτος 2018 λόγω της επιστροφής των εισφορών από τον ΕΦΚΑ, μειώνοντας αντίστοιχα το ποσό των εισφορών;

Κατηγορία: 

Υποβολή Ε1 και Ε2 από κάτοικο εξωτερικού που παραχωρεί δωρεάν κατοικία στους γονείς του

Ερώτηση 1511
04.07.19
Φορολογικός κάτοικος εξωτερικού ο οποίος έχει στην κατοχή του 1/2 κατοικίας κατά πλήρη κυριότητα στην οποία διαμένουν οι γονείς έχει την υποχρέωση υποβολής Ε1 και Ε2 για το έτος 2018, αφού η δωρεάν παραχώρηση χρήσης είναι δεδομένη εκ της καταστάσεως;

Κατηγορία: 

Δήλωση φιλοξενίας από νομικό πρόσωπο

Ερώτηση 1291
30.07.18
Ανώνυμη εταιρεία, στα πλαίσια προγράμματος του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, έχει νοικιάσει διάφορα σπίτια στην Αθήνα, τα οποία τα διαθέτει σε πρόσφυγες για την διαμονή τους. Οι πρόσφυγες θα υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Πως θα δηλώσουν την κατοικία τους, ως φιλοξενία ή ως δωρεάν παραχώρηση; Η ΑΕ πως θα δηλώσει αντίστοιχα την δωρεάν παραχώρηση ή την φιλοξενία;

Κατηγορία: 

Αναγραφή αυτοπαραδόσεων στο Ε3

Ερώτηση 1286
27.07.18
Ποιες περιπτώσεις μπαίνουν στον κωδικό 106 (Δ2) του Ε3 σε σχέση με την ένδειξη αυτοπαραδόσεις;
Αφορά εκείνες τις αυτοπαραδόσεις αποθεμάτων που διατίθενται για σκοπούς ξένους ως προς τον επιχειρηματικό σκοπό (π.χ. δώρα, αυτοκατανάλωση σε ατομική επιχείρηση);
Αν αφορά υπηρεσίες δωρεάν παρεχόμενες (ανεξάρτητα αν αυτές υπάγονται ή όχι σε ΦΠΑ), πρέπει να αναγραφεί κάπου η δαπάνη που υπέστη η επιχείρηση για την δωρεάν διάθεσή αυτών των υπηρεσιών; (πχ στους κωδικούς της γραμμής Δ9 του Ε3;)
Από την άλλη πλευρά, τα «τεκμαρτά» έσοδα των παραπάνω πράξεων, πώς και πού εμφανίζονται στο Ε3;

Κατηγορία: 

Ένταξη σε κατηγορία μεγέθους ιερού ναού βάσει Ε.Λ.Π.

Ερώτηση 1278
11.07.18
Ιερός ναός ο οποίος δεν τηρεί βιβλία γιατί δεν έχει κερδοσκοπική δραστηριότητα παρά μόνο έσοδα από ενοίκια, υποβάλλει Ε3 μηδενικό.
Σε ποια κατηγορία οντοτήτων θα πρέπει να καταταχτεί για να μπορέσει να υποβληθεί το Ε3;

Κατηγορία: 

Δήλωση εισοδήματος ξεναγού που παρέχει υπηρεσία σε ιδιώτες πελάτες στο Ε1

Ερώτηση 1264
03.07.18
Έντυπο Ε1, πίνακας 4α : Σε ποιο κωδικό δηλώνεται η αμοιβή από ιδιώτες πελάτες ξεναγού, για την οποία αμοιβή έχει αποδοθεί η εισφορά του ΙΚΑ συνολικά 41,06% στο ΙΚΑ ΞΕΝΑΓΩΝ μέσω της ΕΤΕ, αλλά το ΙΚΑ δεν έχει στείλει ή υποβάλλει βεβαίωση που να αποδεικνύει τις αμοιβές αυτές;
Επίσης γράφεται το μικτό ποσό στον κωδικό αυτό και οι καταβληθείσες εισφορές στον κωδ 351;

Κατηγορία: 

Φορολογία για αλιείς

Ερώτηση 1263
22.06.18
Έχω έναν αλιέα ο οποίος έχει 2 ψαρόβαρκες μικρότερες 12μέτρων και μικρότερες των δέκα κόρων, είναι εγγεγραμμένος στο κατ’ αποκοπήν ΦΠΑ που το δίνει κανονικά. Έχει έξοδα και παίρνει και καύσιμα θαλάσσης. Στην δήλωση είναι τσεκαρισμένος σαν κατ’ επάγγελμα αγρότης (κωδ. 039). Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:
1. Κατ’ αρχήν πώς τον αντιμετωπίζω στο Ε3 και Ε1? Κάνω κανονικά Ε3 και τον αντιμετωπίζω σαν αγρότη ειδ. καθεστώτος ή ισχύει κάτι άλλο με βάση την φορολογία πλοίων; Αναγράφω κάπου το σκάφος; Στο Ε1 τα έσοδα ή το κέρδος, αν υπάρχει, πάνε από αγροτική δραστηριότητα ή πάνε σε άλλον κωδικό; Αν δεν έχει έσοδα βλέπω ότι με βάση τη φορολογία πλοίων δεν έχει φόρο.
2. Στο Μητρώο πρέπει όλοι οι αλιείς στην κατηγορία βιβλίων να γίνουν "υπόχρεοι"; Διότι μέχρι πριν αναγράφει μη υπόχρεοι. Αν κάποιος δεν έχει ούτε έσοδα ούτε έξοδα, μόνο την ψαρόβαρκα κάτω των 10 κόρων, τι πρέπει να κάνει στο Μητρώο;

Κατηγορία: 

Προσδιορισμός συνόλου δαπανών από παροχή υπηρεσιών (κωδ. 401) προκειμένου για τον υπολογισμό του μικτού κέρδους στο έντυπο Ε3

Ερώτηση 1255
08.06.18
Θα ήθελα να ρωτήσω στις επιχειρήσεις που έχουν παροχή υπηρεσίας στο μικτό κέρδος για το Ε3 πρέπει να μπαίνει το σύνολο των δαπανών; Π.χ. στους εκμεταλλευτές ταξί το πετρέλαιο ή στους δικηγόρους τα αναλώσιμα, κάποιες κρατήσεις του δικηγορικού συλλόγου πλην ενσήμων κλπ. πρέπει να ληφθούν υπόψη στο μικτό κέρδος;

Κατηγορία: 

Τεκμήριο αγοράς ακινήτου κατοίκου εξωτερικού όταν το τίμημα καταβάλλεται στο εξωτερικό

Ερώτηση 1242.
24.05.18
Κάτοικος εξωτερικού θα αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα, το οποίο αποφέρει στον ιδιοκτήτη του εισόδημα από ενοίκιο και θα συνεχίσει να αποφέρει και στον νέο ιδιοκτήτη.
Ειδικότερα, ο νέος ιδιοκτήτης μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος θα αγοράσει το ακίνητο και θα έχει πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα και άρα εκτός από υποχρέωση για υποβολή φορολογικής δήλωσης, έχει και υποχρέωση να καλύψει και το τεκμήριο αγοράς (αρ.33.η). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το τίμημα θα καταβληθεί εξολοκλήρου στο εξωτερικό, πώς μπορεί να καλυφθεί το τεκμήριο αγοράς μιας και το αρ.34 παρ2.δ. μιλά για εισαγωγή συναλλάγματος;


Φιλοξενούμενοι στο Ε1

Ερώτηση 1241.
22.05.18
Ζευγάρι δηλώνει φιλοξενούμενος στον πίνακα Ε στο Ε1. Θα αναγραφεί και ο ΑΦΜ του υπόχρεου και της συζύγου; Αντίθετα ο ιδιοκτήτης θα δηλώσει το ΑΦΜ του συζύγου και της συζύγου;

Κατηγορία: 

Σελίδες