×

Επικοινωνία

×

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Υποβολή εντύπου Ν και Ε3 από κοινοπραξία ναυτικών εταιρειών του ν. 959/1979

Ερώτηση 1213.
12.04.18
θα ήθελα μια διευκρίνιση ως προς τη συμπλήρωση των νέων εντύπων Ν και Ε3. Σχετικά με το Ε3 αναφέρει στο άρθρο 1 παρ 11 για τις ναυτικές εταιρείες του ν.959/1979 ότι η υποβολή γίνεται μόνο σε περίπτωση φορολογητέου εισοδήματος και αντίστοιχα στο έντυπο Ν για τη κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. Για μια κοινοπραξία που μέλη της είναι ναυτικές εταιρείες και δεν έχει φορολογητέο εισόδημα τι θα ισχύσει; θα υποβάλλει Ε3 και φορολογική κατάσταση αναμόρφωσης; Υπάρχει υποχρέωση υποβολής εντύπου Ν στη κοινοπραξία και στις ναυτικές εταιρείες;

Κατηγορία: 

Ασφαλιστικές εισφορές επί παροχής σε είδος (αυτοκίνητο) προς μέλος Δ.Σ. με συμμετοχή σε ποσοστό άνω του 3% στην εταιρεία

Ερώτηση 1155.
16.02.18
Μέλος ΔΣ με συμμετοχή στο κεφάλαιο >3% παίρνει αμοιβές ΔΣ και αποδίδονται οι εισφορές του από την εταιρία με την ΑΠΔ. Ο ίδιος έχει παροχή σε είδος ΙΧ ένα ποσό 3.500,00 ευρώ στο Ε1. Υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές αυτή η παροχή;
Είναι απαραίτητο να αναφέρεται σε πρακτικό ΓΣ η παροχή αυτή ή και στο καταστατικό;


Απαλλαγή επιδόματος ανεργίας από φόρο και εισφορά

Ερώτηση 983.
20.06.17
Σύμφωνα με τον ΚΦΕ, το επίδομα ανεργίας δεν φορολογείται εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων είναι έως 10.000 €. Σε μια περίπτωση που έχω, υπάρχουν σαν εισοδήματα μόνο αποζημίωση απόλυσης 6.680 € και μισθωτή εργασία πριν την απόλυση 8.700 €. Το επίδομα ανεργίας ύψους 1.350 € φορολογείται κανονικά στην εκκαθάριση με 22%. Στο σεμινάριο για τις δηλώσεις φυσικών προσώπων που πραγματοποιήθηκε στις 8/4/2017, αναφέρθηκε ρητά από τον κ. Τσαρκαντόγλου Γαβριήλ ότι τα λοιπά εισοδήματα δεν αφορούν μισθούς πριν την απόλυση ή αποζημίωση απόλυσης αλλά εισοδήματα όπως ενοίκια κτλ. Επειδή εκτιμώ ιδιαιτέρως την επιστημονική ομάδα της Astbooks, αλλά και συγκεκριμένα τον κ. Τσαρκαντόγλου που είναι άριστος γνώστης των φορολογικών θεμάτων, θα ήθελα να ρωτήσω πως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η περίπτωση. Η δήλωση δεν έχει υποβληθεί ακόμη. Να την υποβάλουμε και να ζητήσουμε επανεκκαθάριση στη ΔΟΥ ή να προηγηθεί κάποια άλλη ενέργεια;


Συμπλήρωση κωδικού 2007 στον πίνακα φορολογικής αναμόρφωσης – Μη εκπιπτόμενες δαπάνες φόρων και τελών

Ερώτηση 971.
08.06.17
Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τις πληροφοριακές εγγραφές που κάνουμε στα βιβλία μας ως προς τις πληρωμές του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος και του τέλους επιτηδεύματος. Τα ποσά αυτά μπαίνουν στον κωδικό 2007 (φόροι - τέλη που δεν εκπίπτουν) στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης;

Κατηγορία: 

Αίτημα για Ε9

Ερώτηση Μ011
12.01.17
Ο Α έχει μια διώροφη κατοικία με υπόγεια αποθήκη με αδιαμόρφωτους χώρους στο ισόγειο και στο πρώτο όροφο, οι οποίοι είναι ανοιχτοί από τις 3 πλευρές, τους οποίους και τακτοποίησε με το Ν.4178/2013. Η οικία προϋπήρχε του έτους 1955, οι αυθαίρετοι αδιαμόρφωτοι χώροι πραγματοποιήθηκαν το 2005 σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του Μηχανικού.
Ερώτημα:
Α) Υπάρχει υποχρέωση να δηλωθούν οι ανοιχτοί αδιαμόρφωτοι χώροι στο Ε9 ;
Β) Θα συμπαρασύρει το έτος τακτοποίησης των αυθαιρεσιών ήτοι το 2005 όλο το κτίριο ως παλαιότητα;

Κατηγορία: 

Χαρακτηρισμός διαφήμισης μέσω youtube ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητας και συμπλήρωση αντίστοιχων κωδικών στο Ε1

Ερώτηση 809.
28.11.16
Σε συνέχεια της ερώτησης 780, θα ήθελα να μου διευκρινίσετε:
1) Αν το εισόδημά μου είναι έως 10.000 ευρώ σε ποιον κωδικό θα το καταχωρήσω στο Ε1;
2) Αν είναι πάνω από 10.000 και κάνω έναρξη, θα πρέπει να κάνω σύμβαση με την Youtube; Κάτι τέτοιο από ό,τι γνωρίζω είναι ανέφικτο.


Υποβολή δήλωσης μετασχηματισθείσας Ο.Ε. σε Ε.Π.Ε.

Ερώτηση 802.
24.11.16
Ο.Ε. μετασχηματίσθηκε σε μονοπρόσωπη ΕΠΕ την 15/12/2015 και συντάχθηκε ισολογισμός μετασχηματισμού με ημ/νια 15/12/2015 για την επιτροπή του άρθρου 9.
Η Ο.Ε. τηρούσε απλογραφικά βιβλία.
Σε ίδιο μετασχηματισμό το 2014 άλλης εταιρείας υπεβλήθησαν δύο δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Μια για τα απλογραφικά βιβλία και μια για τα διπλογραφικά.
Σε αυτήν την περίπτωση πόσες δηλώσεις Φ.Ε. θα υποβληθούν;


ΚΦΕ - Μεταφορά ζημιών

Ερώτηση 768.
14.10.2016
Ε.Π.Ε. είχε ζημία το έτος 2012 και το έτος 2013 δεν υπέβαλε δήλωση. Εάν υποβάλει εκπρόθεσμα τη δήλωση για το έτος 2013, έχει το δικαίωμα να μεταφέρει τη ζημία;

Κατηγορία: 

Χειρισμός είσπραξης αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρεία

Ερώτηση 738.
12.09.2016
Φορολογούμενος εισπράττει αποζημίωση για την θανούσα μητέρα του, μετά από δικαστική απόφαση. Το συγκεκριμένο ποσό σε ποιον κωδικό του Ε1 θα αναγραφεί για μελλοντική κάλυψη τεκμηρίων;

Κατηγορία: 

Σελίδες