×

Επικοινωνία

×

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Αλλαγή τεχνικού ασφαλείας και υποβολή τροποποιητικού πίνακα προσωπικού

Ερώτηση 1889
13.04.21

Καλημέρα σας, σε περίπτωση αλλαγής τεχνικού ασφαλείας (είχε οριστεί ο διαχειριστής) αν πρέπει να υποβληθεί τροποποιητικός πίνακας προσωπικού και ποια είναι η προθεσμία. Ευχαριστώ


Υπολογισμός του ισόχρονου διαστήματος διατήρησης της θέσης εργασίας με το πέρας της αναστολής της σύμβασης εργασίας και παράταση του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Ερώτηση 1880
06.04.21

Καλημέρα,

Σύμφωνα με τις οδηγίες για όλες τις αναστολές μέχρι τώρα στις πληττόμενες επιχειρήσεις, όταν αυτές κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων.

Έστω πληττόμενη επιχείρηση βάζει και τους δύο εργαζόμενους που έχει σε αναστολή από το Νοέμβρη μέχρι και το Μάρτιο 2021 και έστω ότι δεν τους ξαναβάζει σε αναστολή. Θα πρέπει να μην τους απολύσει (εξαιρείται η οικειοθελής αποχώρηση οπότε σε αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζεται αντικατάσταση) για 151 μέρες μετά το Μάρτη ή ο κάθε μήνας καλύπτεται από τον επόμενο έστω κι αν ήταν ο εργαζόμενος σε αναστολή; Τέλος, οι εν λόγω εργαζόμενοι μπορούν να υπαχθούν για τον Απρίλη στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ δεδομένου ότι δεν θεωρείται αλλαγή του είδους της σύμβασης;


Δέσμευση τήρησης ΣΣΕ

Ερώτηση 1877
02.04.21

Γειά σας

Παρακαλώ να μου πείτε:

1) Αν είναι ακόμα υποχρεωτική η χρήση της Σ.Σ.Ε Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας
2) Στην Σ.Σ.Ε Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας, τι θέλει να πει ο ποιητής με το άρθρο 5 (Μεταβατικές ρυθμίσεις) παρ. 2;

3) Είναι υποχρεωτική η Σ.Σ.Ε. μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα)

4) Ποιες Σ.Σ.Ε είναι σε υποχρεωτική ισχύ σήμερα;


Ασφάλιση εταίρου και διαχειριστή μονοπρόσωπης ΙΚΕ που απασχολείται παράλληλα και ως μισθωτός

Ερώτηση 1870
19.03.21

Μονοπρόσωπη ΙΚΕ έχει ορίσει ως διαχειριστή άτομο το οποίο δεν είναι μέλος της εταιρείας και παράλληλα θα τον απασχολήσει και ως υπάλληλό της. Έχει γίνει συμφωνία να καταβάλλει 500,00 ευρώ το μήνα για την αμοιβή της διαχείρισης και 1000,00 ευρώ για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει ως υπάλληλος γραφείου με εξαρτημένη σχέση εργασίας και πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο.

Η ερώτηση μου αφορά το πώς θα απεικονιστούν αυτά τα 2 ποσά σε ΑΠΔ και αν υπάρχει διάκριση στα 2 ανωτέρω ποσά. Ποια είναι τα ασφαλιστικά πακέτα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

Ως διαχειριστής υποθέτω ότι θα πρέπει να απογραφεί και στον ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ, εκεί πώς επιλέγω κατηγορία και πώς δηλώνω την παράλληλη ασφάλισή του; Πρέπει να επισκεφτώ το αρμόδιο υποκατάστημα δεδομένου ότι η έναρξη θα γίνει από την υπηρεσία μίας στάσης;


Απολύσεις και επιστρεπτέα προκαταβολή

Ερώτηση 1852
15.02.21

Καλησπέρα σας.

Επιχείρηση την 1/3/20 απασχολούσε 101 άτομα. Έως τις 10/2/21 είχε 15 οικειοθελείς αποχωρήσεις, 23 προσλήψεις και 6 απολύσεις. Το σύνολο του προσωπικού στις 10/2/21 είναι 103 άτομα και στις 1/11/20 όπου έλαβε την επιστρεπτέα προκαταβολή είχε 101 άτομα.

Πώς υπολογίζεται το δικαίωμα της επιχείρησης σε απολύσεις, χωρίς την υποχρέωση αναπλήρωσης της θέσης εργασίας; Εν ολίγοις, πόσα άτομα έχει δικαίωμα να απολύσει η εταιρεία;


Ασφαλιστικές εισφορές αμοιβής διαχείρισης εταίρου Ο.Ε.

Ερώτηση 1846
15.02.21

ΟΕ αποτελείται από 4 μέλη, οι 3 είναι διαχειριστές και ο 4ος απλό μέλος. Στο καταστατικό αναφέρεται «Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την πληρωμή ιδιαίτερης αμοιβής διαχείρισης…».

Αποφασίζει να δώσει αμοιβή διαχείρισης κατά τα προβλεπόμενα στο καταστατικό 1.000 ευρώ το μήνα στον καθένα. Μπορεί; Ή μόνο στους 3 διαχειριστές μπορεί;

Α) θα πρέπει να γίνει σύμβαση πρόσληψης εξαρτημένης εργασίας και να αναγγελθεί στο ΕΡΓΑΝΗ με Ε3 η πρόσληψη τους;

Β) Θα δικαιούνται οι διαχειριστές και το μέλος της εταιρείας επιδομάτων Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας;

Γ) Πώς θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές κάθε μήνα; Με ποιο ποσοστό 33,6%; ΚΠΚ;

Δ) Πώς θα αναγγελθεί στη σελίδα του e-ΕΦΚΑ ότι έχουν αναλάβει μισθωτή εργασία ώστε να μην εκδίδονται μηνιαία ειδοποιητήρια καταβάλλοντας τις εισφορές τις 1ης ασφαλιστικής κλάσης που έχουν επιλέξει αφού η σχετική σελίδα θα έχει κλείσει;

Ε) Αφού θα ασφαλίζονται μέσω τις ΑΠΔ για τις αποδοχές των 1.000 ευρώ κατά μήνα, θα προκύπτουν επιπλέον εισφορές μέσω του ειδοποιητηρίου τελικά ή θα καλύπτονται με την 2η ασφαλιστική κλάση μέσω των εισφορών στο μισθό των 1.000 ευρώ;


Ασφάλιση και φορολογία αγρότη που ασκεί παράλληλα και εμπορική δραστηριότητα

Ερώτηση 1845
15.02.21

Καλημέρα σας

Κτηνοτρόφος του κανονικού καθεστώτος, τυροκομεί το γάλα που βγάζει από τα πρόβατά του και το πουλάει σε λαϊκές.

Δεν έχει δικό του τυροκομείο, έχει κάνει ένα συμφωνητικό με τυροκομείο το οποίο ανήκει στη μητέρα του, ώστε να του επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό για την τυροκόμιση, και τα ψυγεία για τη φύλαξη.

Βάσει της παραπάνω διαδικασίας, υπάρχει πιθανότητα να θεωρηθεί μεταποίηση και να πρέπει να θεωρήσουμε τα έσοδα από την πώληση του τυριού, εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως επίσης να πρέπει να κάνει εγγραφή στον ΕΦΚΑ ως επαγγελματίας πλέον και όχι ως αγρότης;

Κατηγορία: 

Ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία και παράλληλα εταίροου-διαχειριστή σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Ερώτηση 1839
08.02.21

Ελεύθερος επαγγελματίας ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ και παράλληλα είναι εταίρος-διαχειριστής σε μία εταιρία ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. Πληρώνει εισφορές βάσει της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης. Από την συμμετοχή του στην ΜΟΝ ΙΚΕ θα προκύψουν επί πλέον εισφορές;


Σελίδες