×

Επικοινωνία

×

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Υποχρεώσεις επιχείρησης προς τον εργαζόμενο και τον ΕΦΚΑ σε περίπτωση απουσίας του εργαζόμενου για διάστημα 8 μηνών λόγω ασθένειας

Ερώτηση 1640
19.02.20
Υπάλληλος που προσλήφθηκε από επιχείρηση στις 10/01/1991 με μικτό μισθό 1.280,00 ευρώ απουσιάζει από την εργασία του για λόγους υγείας από 01/02/2020 και για διάστημα 8 μηνών. Θα επιστρέψει για εργασία στις 30/09/2020. Ποιες υποχρεώσεις έχει η επιχείρηση απέναντι στον εργαζόμενο και στον ΕΦΚΑ για όλο το παραπάνω διάστημα. Δεν τίθεται θέμα απόλυσης του εργαζόμενου.
Ευχαριστώ


Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση χρηματικού βραβείου που δίνεται μέσω διαγωνισμού είτε σε νομικό είτε σε φυσικό πρόσωπο

Ερώτηση 1621
30.01.20
Πώς θα χειριστούμε φορολογικά χρηματικό έπαθλο (βραβείο) που δόθηκε από μία ΑΕ σε μία ΙΚΕ που η δεύτερη κέρδισε σε διαγωνισμό που διοργάνωσε η πρώτη. Τι φορολογικό στοιχείο θα κοπεί και από ποια από τις δύο εταιρείες;
Θα υπάρχει ΦΠΑ-παρακράτηση φόρου-χαρτοσήμου; Υπάρχει σύμβαση της εταιρείας που διοργάνωσε το διαγωνισμό και της νικήτριας που αναφέρει λεπτομέρειες για το βραβείο.
Στον ίδιο διαγωνισμό δόθηκε και χρηματικό έπαθλο σε ιδιώτη (με σύμβαση). Πώς θα το χειριστούμε αυτό (έκδοση στοιχείου-παρακράτηση φόρου-χαρτοσήμου-ασφαλιστικές εισφορές);


Βεβαίωση προεγγραφής στον ΕΦΚΑ για την μετάταξη αγρότη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς

Ερώτηση 1613
17.01.20
Αγρότης κανονικού καθεστώτος με άδεια λαϊκών αγορών, έχει υποχρέωση ασφάλισης
στον ΕΦΚΑ μη μισθωτών στον κλάδο των επιχειρήσεων και όχι στο κλάδο αγροτών.
Ζητείται από την ΔΟΥ για μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς βεβαίωση
προεγγραφής ΕΦΚΑ μη μισθωτών είναι ορθό κάτι τέτοιο;

Κατηγορία: 

Κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση φορτοεκφορτωτών μελών σωματείου

Ερώτηση 1589
20.12.19
Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος - διαδικασία με την οποία ορίζεται η ασφαλιστική κλάση φορτοεκφορτωτών σε σωματείο και αν ναι σε ποιες διατάξεις βασίζεται αυτό με σκοπό κάποιος να κάνει υπολογισμό αυτής για τις εισφορές του επομένου έτους που έρχεται;


Προσαύξηση 1,2 ασφαλιστικών ημερομισθίων σερβιτόρου

Ερώτηση 1585
12.12.19
Σερβιτόρος απασχολείται με μερική απασχόληση εργαζόμενος πέντε (5) μέρες, έξη (6) ώρες την ημέρα. Ασφαλίζεται με το ημερομίσθιο της 12 ασφαλιστικής κλάσης. Το ερώτημα είναι αν δικαιούται την προσαύξηση 1,2 των ασφαλιστικών ημερομισθίων για κάθε εβδομάδα εργασίας.


Ασφαλιστική κλάση νεωκόρου μετά την αύξηση του ημερομισθίου

Ερώτηση 1577
21.11.19
Από το 2ο μήνα 2019 έγιναν αλλαγές στον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο. Το τεκμαρτό ημερομίσθιο για νεωκόρο ιερού ναού που έχει διοριστεί από την μητρόπολη, από 26,76 έχει αλλάξει;


Ασφάλιση σερβιτόρων-μπαρμαν

Ερώτηση 1565
14.11.19
Στην εγκύκλιο 10/2013 του ΙΚΑ για την ασφάλιση των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές αναφέρεται:
«Ο τρόπος ασφάλισης των μισθωτών που αναφέρονται στον κοινοποιούμενο πίνακα κατάταξης δεν ισχύει:
• Για τους αμειβόμενους αποκλειστικά και μόνο με σταθερές αποδοχές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερες των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Γενική και Ειδικές).
• Για τους αμειβόμενους με σταθερές αποδοχές και ποσοστά, φιλοδωρήματα κ.λπ. (π.χ. περιοδεύοντες πωλητές, πλασιέ), όταν οι σταθερές αποδοχές τους υπερβαίνουν τις τεκμαρτές, της κλάσης κατάταξης τους. Σ' αυτήν την περίπτωση, ασφαλίζονται επί των σταθερών αποδοχών τους (άρθρο 18 παρ. 6 του ΚΑ. Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.).»

Η επιχείρηση απασχολεί 10 εργαζόμενους ως σερβιτόρους, βοηθούς σερβιτόρων και μπάρμαν. Από αυτούς οι 4 εργάζονται με πλήρη απασχόληση και οι 6 με εκ περιτροπής εργασία. Ως τώρα η επιχείρηση καταβάλει τις εισφορές στο ΙΚΑ με βάση τα τεκμαρτά ημερομίσθια επί τις ημέρες εργασίας τόσο γι’ αυτούς με πλήρη απασχόληση όσο και για τους εκ περιτροπής.
Η σύμβαση εργασίας τους αναφέρει ότι αμείβονται με σταθερές αποδοχές (ημερομίσθιο) με βάση την ΕΓΣΣΕ.
1. Μπορεί η επιχείρηση με βάση των παραπάνω εγκύκλιο εφόσον καταβάλει σταθερές αποδοχές να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές με βάση τις πραγματικές αποδοχές και όχι τις τεκμαρτές έστω και αν οι σταθερές αποδοχές υπολείπονται των τεκμαρτών ανά μήνα;
2. Αν το παραπάνω μπορεί να εφαρμοστεί και στους απασχολούμενους με εκ περιτροπής εργασία και όχι με πλήρη απασχόληση.
3. Οι εργαζόμενοι με την ειδικότητα του σερβιτόρου ή μπάρμαν θεωρούνται υπάλληλοι και αμείβονται με μισθό ή εργάτες και αμείβονται με ημερομίσθιο. Πόσα πρέπει να είναι τα ασφαλιστικά τους ημερομίσθια στην πλήρη απασχόληση.
4. Πότε επιλέγουμε την ειδική περίπτωση 21 ώστε να ασφαλίζετε το προσωπικό με ΠΚ 101


Αμοιβή διαχείρισης σε Ε.Ε.

Ερώτηση 1500
19.06.19
Σε ετερόρρυθμη εταιρία μπορούμε να δώσουμε αμοιβή διαχειριστή στον ομόρρυθμο εταίρο που συμμετέχει κατά 99%; Μπορεί να έχει επιπτώσεις στον ΕΦΚΑ (να μην αναγνωρίζει τα ένσημα ο ΕΦΚΑ-ΙΚΑ λόγω μεγάλης συμμετοχής στο κεφάλαιο για παράδειγμα). Τι ενέργειες απαιτούνται να γίνουν πρώτα για να οριστούν αμοιβές διαχείρισης; (τροποποίηση καταστατικού). Όσον αφορά την φορολογία εισοδήματος αυτές οι αμοιβές θα εκπίπτουν από τα έσοδα; Τι ισχύει σχετικά με τα ποσοστά ασφάλισης στον ΕΦΚΑ;

Κατηγορία: 

Δικαιολογητικά εγγραφής στον ΟΑΕΕ

Ερώτηση 1504
18.06.19
Ο ΟΑΕΕ κατά την διαδικασία προεγγραφής ώστε στη συνέχεια να πάμε στην εφορία για την έναρξη δραστηριότητας, ζητάει έγγραφα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την δυνατότητα άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
Στον Κανονισμό Ασφάλισης του ΟΑΕΕ δεν βρήκα κάπου να υπάρχει τέτοια υποχρέωση προσκόμισης από τον ασφαλισμένο ή (αντίστροφα) απαίτηση του ΟΑΕΕ να τα ζητήσει.
Παράδειγμα, στην περίπτωση προεγγραφής για Ασκήσεις Ευεξίας (κάτι σαν Γιόγκα) ζητάνε έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας αυτής.
Γνωρίζετε, που βασίζετε ο ΟΑΕΕ και ζητάει παρόμοια έγγραφα, που στην περίπτωσή μας δεν υπάρχουν και μας αποκλείει από την νόμιμη άσκησης δραστηριότητας;

Κατηγορία: 

Ασφάλιση πωλητών s/m

Ερώτηση 1503
18.06.19
Επιχείρηση σούπερ μάρκετ απασχολεί με πλήρη αλλά και μερική ( 3 ημέρες & 20 ώρες την εβδομάδα) απασχόληση. ΚΑΔ επιχείρησης 5211, ειδικότητα 532030.
- Η ασφάλιση θα είναι στο πακέτο 101; (κανένας δεν είχε προϋπηρεσία, προσλήψεις πρόσφατες)
Η ίδια επιχείρηση σε υποκατάστημα της με αντικείμενο είδη δώρων, απασχολεί πωλητές με μερική (4 ημέρες & 15,5 ώρες την εβδομάδα ή 5 ημέρες & 23,5 ώρες την εβδομάδα) απασχόληση.
- Αν επιλέξω ΚΑΔ 5241, ειδικότητα 532030 θα είναι σωστό;
- Η ασφάλιση θα είναι στο πακέτο 101; (κανένας δεν είχε προϋπηρεσία, προσλήψεις πρόσφατες, «Νέοι ασφαλισμένοι»)
- Σχετικά με το π. ΤΕΑΥΕΚ: Η Εγκ 54/2014 του ΙΚΑ δεν αναφέρει κάπου για κωδικό Ειδικής Περίπτωσης Ασφάλισης. Χρειάζεται στην περίπτωσή μας;
- Τύπος Αποδοχών: το 15;
- Πρέπει οι υπάλληλοι να λάβουν ειδικό αριθμό μητρώου ασφάλισης (πέρα από το ΑΜΑ του ΙΚΑ) για να διασφαλίσουν τις εισφορές 4%; Αν ναι, από πού;


Σελίδες