×

Επικοινωνία

×

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Ατομική επιχείρηση και εργάτης γης με εργόσημο ή ατομική αγροτική δραστηριότητα-Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση

Ερώτηση 1116.
04.12.17
Επαγγελματίας με αντικείμενο εργασιών παντοπωλείο εργάζεται και ως εργάτης γης και ασφαλίζεται με εργόσημο ΟΓΑ για την εργασία του. Θα πρέπει να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς αγροτών; Θα εκδώσει ΑΠΥ; Θα φορολογηθεί ως μισθωτός ή οι αμοιβές του θα προστεθούν στα κέρδη του από την επιχείρηση; Τι ισχύει για αγρότη κανονικού καθεστώτος σε ανάλογη περίπτωση;


Φορολογική και ασφαλιστική μεταχείριση παροχής κατοικίας σε διευθύνοντα σύμβουλο Α.Ε.

Ερώτηση 1101.
23.11.17
ΑΕ ενοικιάζει κατοικία την οποία παρέχει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το ενοίκιο θα υπολογιστεί και σαν παροχή στο τέλος του χρόνου προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Ερωτάται, αν το ενοίκιο αναγνωρίζεται σαν έξοδο της ΑΕ δεδομένου ότι δηλώνεται ως παροχή και, αν η παροχή αυτή έχει ασφαλιστικές εισφορές. ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι και μέτοχος άνω του 3% και ασφαλίζεται μόνο στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ), και δεν λαμβάνει μισθό.


Ευθύνη μετόχων ή εταίρων κεφαλαιουχικών εταιρειών για ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές οφειλές προς το Δημόσιο

Ερώτηση 1090.
20.11.17
Ποια είναι η ευθύνη εταίρων ή μετόχων που δεν συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης των εταιρειών απέναντι στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και στα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ;
Διευκρίνηση:
Θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε σε ποια μορφή εταιρείας αναφέρεστε συγκεκριμένα;
Αναφερόμαστε τόσο σε εταίρους ΕΠΕ και ΙΚΕ όσο και σε μετόχους ΑΕ.

Κατηγορία: 

Υπολογισμός εισφορών κατά τη χορήγηση διατακτικών σίτισης και συμπερίληψή τους στις βεβαιώσεις αποδοχών

Ερώτηση 1087.
03.11.17
Εταιρεία χορηγεί κουπόνια σίτισης σε κάποιους από τους εργαζομένους της , αξίας 6 ευρώ την ημέρα.
Ερωτάται , αν πρέπει να φαίνονται στην μισθοδοσία σαν παροχή μη υποκείμενη σε ασφαλιστικές εισφορές και αν πρέπει να συμπεριληφθούν τα ποσά αυτά σαν αφορολόγητα στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών.


Ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εργαζόμενου σε χώρα της Ε.Ε.

Ερώτηση 1062.
25.10.17
Η σύζυγος ασφαλίζεται ιατροφαρμακευτικά από το σύζυγο που είναι δημόσιος υπάλληλος.
Το 2017 η σύζυγος μετακόμισε στο εξωτερικό για έξι ακριβώς μήνες και συγκεκριμένα στην Αγγλία όπου εργάστηκε σαν μισθωτός. Στην συνέχεια επανήλθε στην Ελλάδα.
το ίδιο σκηνικό πρόκειται να επαναληφθεί και τα επόμενα χρόνια.
Ερωτάται:
Δικαιούται να έχει την ιατροφαρμακευτική κάλυψη από το σύζυγο στην Ελλάδα, ενώ η ίδια εργάζεται για ένα εξάμηνο στην Αγγλία κάθε χρόνο;

Κατηγορία: 

Υποχρέωση ασφάλισης μελών ΙΚΕ

Ερώτηση M015.
19.10.17
Έστω ότι έχουμε μία ΙΚΕ με έναν διαχειριστή και 2 μέλη (όχι διαχειριστές). Τα 2 μέλη κάνουν κάποιες εργασίες για την ΙΚΕ (το ένα μέλος τεχνικός σύμβουλος, το άλλο μέλος στο μάρκετινγκ) και δρουν με ελευθεριότητα (όχι εξαρτημένη εργασία). Υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης για τα 2 μέλη; Υπάρχει ασφαλιστέα ιδιότητα;

Κατηγορία: 

Ε.Φ.Κ.Α. Δικηγόροι

Ερώτηση 1009.
25.07.17
Μισθωτός δικηγόρος με πάγια αντιμισθία στον ΟΤΑ είναι και ελεύθερος επαγγελματίας. Με ποιο τρόπο καταβάλλονται οι εισφορές από την έμμισθη απασχόληση και τι γίνεται με τις εισφορές σαν ελεύθερος επαγγελματίας καθότι υπάρχει παρακράτηση στα γραμμάτια του δικηγορικού συλλόγου.

Κατηγορία: 

Ασφαλιστικές εισφορές νόμιμου εκπροσώπου και προέδρου Δ.Σ. ΝΕΠΑ (Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής) με ποσοστό άνω του 3%

Ερώτηση 999.
11.07.17
Σε νομικό πρόσωπο, με απλογραφικά βιβλία, νομικού τύπου ΝΕΠΑ ν. 3182/2003, έχουμε ένα μέτοχο με συμμετοχή στο κεφάλαιο πάνω από 3%, και ταυτόχρονα μέλος του Δ.Σ. της ΝΕΠΑ, με την ιδιότητα του Προέδρου, αλλά και ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΝΕΠΑ (δεύτερη ασφαλιστέα ιδιότητα, όπως ορίζει ο ν. 3182/2003.
Μέχρι το 2016 είχε υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, ως μέτοχος, που συμμετέχει στο Δ.Σ., με ποσοστό στο κεφάλαιο πάνω από 3%, καθώς και στο ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ (ΤΑΝΠΥ), ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΝΕΠΑ, με αποτέλεσμα να πληρώνει 2 εισφορές, με βάση τις κλίμακες ΟΑΕΕ.
Παρακαλώ μήπως μπορείτε να μου υποδείξετε, πώς ασφαλίζεται πλέον, επί ΕΦΚΑ, και σε ποια εγκύκλιο στηριζόμαστε για αυτό;

Κατηγορία: 

Ασφάλιση εργατών γης σε Συνεταιρισμό / ΕΦΚΑ

Ερώτηση 1000.
10.07.17
Συνεταιρισμός ανέλαβε εργολαβικά από την περιφέρεια Κρήτης τον ελαιοψεκασμό. Έκαμε πρόσληψη προσωπικό που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Τώρα με το ΕΦΚΑ πού θα ασφαλισθούν (ποσοστό ασφάλισης, διαδικασία πρόσληψης και ασφάλισης),
Μέχρι τώρα δεν υπήρχαν εισφορές όσοι ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.

Κατηγορία: 

Σελίδες