×

Επικοινωνία

×

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Εισφορών Διαχειριστή ΙΚΕ

Ερώτηση 1399
21.12.18
Δεδομένα
Συνδιαχειριστής και μέλος ΙΚΕ στο 2018 είχε ασφαλιστικές εισφορές 167,95€/μήνα στον ΕΦΚΑ μη μισθωτών για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018-30/09/2018 ως διαχειριστής.
Την ιδιότητα του συνδιαχειριστή και του μέλους, την απέκτησε από 01/10/2017, όπου και πλήρωσε για το 2017 3 φορές από 167,95€ στον ΕΦΚΑ μη μισθωτών και πήρε αμοιβή 3.000€ ως διαχειριστής.
Στις 30/09/2018 με απόφαση των μελών της ΙΚΕ παραιτείται από συνδιαχειριστής, ενώ παραμένει μέλος με 1% συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρίας.
Από το γεγονός αυτό, παύει να χρεώνεται ασφαλιστική εισφορά από 01/10/2018 και μετά. Για το Α' 9μηνο του 2018, ο συνδιαχειριστής είχε αμοιβές 7.250€ (εισόδημα για την συνδιαχείριση της εταιρίας).
Επιπλέον, για το διάστημα από 15/07/2018-15/09/2018 δούλεψε ως υπάλληλος (μισθωτός) με πλήρη απασχόληση από όπου κατέβαλε παράλληλα και ασφαλιστικές εισφορές ως μισθωτός.
Τέλος, για τον μήνα Σεπτέμβριο δεν έχει καταβάλει ακόμα την ασφαλιστική εισφορά 167,95€ στον ΕΦΚΑ μη μισθωτών, αλλά διατηρεί την ασφαλιστική ικανότητα μέχρι και 28/02/2019.

Ερώτημα
α. Δεδομένου της οφειλής του στον ΕΦΚΑ μη μισθωτών, προκύπτει πρόβλημα στην ασφαλιστική ικανότητα του ασφαλισμένου για το 2019; Υπάρχει κάποιο minimum κριτήριο που να ορίζει (είτε σε ποσό οφειλής είτε σε μήνες απλήρωτων εισφορών) αν συνεχίζεται η ασφαλιστική ικανότητα ή αν διακόπτεται;
β. Υπάρχει περίπτωση να χάσει την ασφαλιστική του ικανότητα, λόγω της διακοπής της σχέσης του με τον ΕΦΚΑ (δεν είναι πλέον υπόχρεος σε ασφαλιστική εισφορά) κι αν ναι, από το 2019 ή το 2020; Τα 40 ένσημα που πήρε από την εργασία του ως μισθωτός, τον καλύπτουν για να διατηρήσει την ασφαλιστική του ικανότητα;
γ. Στο 2019, όταν θα γίνουν οι εκκαθαρίσεις των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2018, θα γίνει σε αυτόν εκκαθάριση ή λόγω διακοπής της σχέσης του με τον ΕΦΚΑ μη μισθωτών δεν θα έχει καμία εκκαθάριση;
δ. Σε περίπτωση που θα του γίνει εκκαθάριση για το έτος 2018, θα ληφθούν υπόψη τα 7.250€ που έλαβε στο 2018 σαν αμοιβή διαχειριστή (ή τα 3.000€ που έλαβε στο 2017, πάλι σαν αμοιβή διαχειριστή);
ε. Πόσο θα είναι το ποσό της εκκαθάρισης και πως προκύπτει μαθηματικά;
στ. Αν στην εκκαθάριση του 2019 για το έτος 2018 ληφθούν τα 3.000€ που έλαβε στο 2017, τότε προκύπτει από κάπου ότι το 2020 θα του γίνει ξανά εκκαθάριση για τα εισοδήματα του 2018;
ζ. Για τον υπολογισμό της εκκαθάρισης παίζουν κάποιο ρόλο οι μήνες (εδώ πήρε 7.250€ σε 9 μήνες και όχι σε 12 μήνες); Αλλάζει το ποσό της μηνιαίας εισφοράς;
η. Αν στον παραπάνω ασφαλισμένο δεν γίνει καμία εκκαθάριση τα επόμενα χρόνια και ο ίδιος τον 10ο χρόνο από σήμερα αποφασίσει να γίνει ξανά διαχειριστής στην ίδια ή άλλη εταιρία, υπάρχει ο κίνδυνος τότε να του ζητηθούν διαφορές ασφαλιστικών εισφορών για τις εκκαθαρίσεις που τυχόν δεν έγιναν, όσο δεν είχε την υποχρέωση σε ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο του ΕΦΚΑ μη μισθωτών;

Κατηγορία: 

Διαχειριστής σε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Ερώτηση 1385
19.12.18
Σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ ο διαχειριστής καταβάλει -από 1/1/2019- το 20% επί των καθαρών κερδών της επιχείρησης ως ασφάλιστρο στον ΕΦΚΑ.
Κατόπιν απόφασης Γ.Σ. αποφασίζεται και η καταβολή μισθού προς τον εαυτό του από 1/1/2019, έστω 1.000,00 ευρώ.
Αυτός ο μισθός αφού θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες έχει ποσοστό ασφάλιστρων 41,06%, ναι ή όχι; Θα συνεχίσει να πληρώνεται ΕΦΚΑ 20%, ναι ή όχι;
Για να θεωρηθεί έγκυρη η απόδοση του μισθού, παρακρατείται φόρος μισθωτών υπηρεσιών, ναι ή όχι;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας.

Κατηγορία: 

Εισφορές μισθωτής κ μη μισθωτής απασχόλησης

Ερώτηση 1374
05.12.18
Διαχειριστής ΙΚΕ καταβάλει την εισφορά ΕΦΚΑ (σήμερα € 167,95).
Επίσης είναι και μισθωτός στην ίδια εταιρεία με τις ανάλογες εισφορές εργαζομένου.
Επειδή θα μπει διαχειριστής και σε άλλη ΙΚΕ καταβάλλοντας την ανάλογη εισφορά, ποια θα είναι η τελική επιβάρυνση;
Με την εκκαθάριση θα αθροιστούν οι ( 3) εισφορές και θα του επιστραφούν τα επιπλέον;

Κατηγορία: 

Πολλαπλή απασχόληση – Εργαζόμενος που απασχολείται σε δύο εργοδότες και σε έναν εξ’ αυτών με πλήρη απασχόληση – Εργατικά

Ερώτηση 1356
21.11.18
Ασφαλισμένος με πρώτη σύμβαση πλήρους απασχόλησης και ωράριο καταστημάτων, προσλαμβάνεται με μερική από δεύτερο εργοδότη με τετράωρη απασχόληση Σάββατο και Κυριακή. Ο δεύτερος εργοδότης εκ των υστέρων πληροφορήθηκε ότι είναι με πλήρης απασχόληση ο υπάλληλος στον πρώτο εργοδότη.
1) Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση συνεχίζει την εργασία κανονικά;
2) Τι κυρώσεις μπορεί να έχει ο δεύτερος εργοδότης; (πρόστιμο, κ.λπ.)


Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις ραδιοφωνικών σταθμών

Ερώτηση 1355
16.11.18
Καλημέρα σας, θα ήθελα να ρωτήσω τί φορολογικές υποχρεώσεις έχει μία ραδιοφωνική εταιρεία, όπως τέλη που πρέπει να αποδώσει π.χ. ΕΔΕΟΑΠ και ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής.


Ασφαλιστικές εισφορές διαχειριστή ΙΚΕ, υπολογισμού έκπτωση αυτών και φορολογία κερδών και μερισμάτων των εταίρων

Ερώτηση 1350
06.11.18
Πρόκειται να συσταθεί μια ΙΚΕ με ένα διαχειριστή και έναν απλό εταίρο με ποσοστό 50% ο καθένας. Ο διαχειριστής είναι υπάλληλος σε μία ιδιωτική επιχείρηση και ο εταίρος συνταξιούχος.
Οι ερωτήσεις είναι οι ακόλουθες:
1. Ο συνταξιούχος θα λάβει το 100% της σύνταξης επειδή δεν θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές ή η ιδιότητα του εταίρου δημιουργεί την υποχρέωση παρακράτησης ποσοστού της σύνταξης;
2. Οι ασφαλιστικές εισφορές του διαχειριστή θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας;
3. Έστω ότι η εταιρεία έχει κέρδη 40.000,00 ευρώ. Ποια θα είναι η φορολογία που θα επιβαρύνει την εταιρεία και ποια τα μέλη;
4. Πώς υπολογίζεται ο ΕΦΚΑ σε περίπτωση που δεν παίρνει αμοιβή ο διαχειριστής;
5. Σε περίπτωση που υπάρχει και τρίτος εταίρος με ποσοστό του διαχειριστή 20% πως υπολογίζεται ο ΕΦΚΑ;

Κατηγορία: 

Ασφάλιση μετόχου ανώνυμης εταιρείας με αντικείμενο μεταφορά πράγματων με κόμιστρο με αυτοκίνητο Δ.Χ.

Ερώτηση Τ.11
05.11.18
Μέτοχος ανώνυμης εταιρείας με αντικείμενο μεταφορά πράγματων με κόμιστρο με αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης, έχει υποχρέωση ασφάλισης;

Κατηγορία: 

Ασφάλιση εταίρου ΙΚΕ

Ερώτηση Τ.9
01.11.18
Εταίρος Ι.Κ.Ε. (όχι διαχειριστής) μπορεί:
1) να ασφαλισθεί προαιρετικά στον ΕΦΚΑ;
2) να είναι εργαζόμενος και να ασφαλίζεται στο ΙΚΑ;
3) να παρευρίσκεται στο χώρο εργασίας και να εξυπηρετεί πελάτες;

Κατηγορία: 

Εκμίσθωση ακινήτου από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας μέσω ίδρυσης νομικού προσώπου και ατομικής επιχείρησης και περικοπή σύνταξης ιατρού ο οποίος ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και κάνει επέκταση δραστηριότητας ή ιδρύει παράλληλα και ΙΚΕ

Ερώτηση 1345
25.10.18
Ένας Έλληνας φορολογικός κάτοικος Ελβετίας, θέλει να εκμεταλλευτεί ένα ακίνητο ενοικιάζοντας το σε τουρίστες, όμως με μορφή επιχείρησης, για να μπορεί να εκπίπτει τα έξοδα.

1) Αν επιλέξει ατομική επιχείρηση με έδρα την Ελλάδα θα έχει πρόβλημα με την φορολογική κατοικία, διότι η ΔΟΥ θα τον κάνει αυτόματα φορολογικό κάτοικο Ελλάδας αναζητώντας φόρο για το παγκόσμιο εισόδημα. Υπάρχει κάτι νεότερο σε αυτό το θέμα ή έχουμε μείνει στην απόφαση της ΔΕΔ που δικαίωσε φορ. κάτοικο εξωτερικού; απ.3257/2018 3/8/18. Δηλαδή θα πρέπει να κάνει προσφυγή στην ΔΕΔ; Είναι πολύ παρόμοια περίπτωση αφού εργάζεται και ζει στην Ελβετία.

2) Αν κάνει εταιρία με έδρα την Ελβετία και υπ/μα στην Ελλάδα (μόνιμη εγκατάσταση), θα φορολογείται για το εισόδημα αυτό βάσει ΣΑΔΦ στην Ελλάδα (τόπος ακινήτου). Το φυσικό πρόσωπο θα εκμισθώνει με εμπορική μίσθωση και χαρτόσημο 3,6% το ακίνητο στην εταιρία αυτή. Το υποκατάστημα τι φορολογία θα έχει; θα έχει φόρο μερισμάτων;

3) Αφού το φυσικό πρόσωπο -φορολογικός κάτοικος Ελβετίας- θα το εκμισθώσει στην εταιρία με έδρα την Ελβετία, υπάγεται η εταιρία σε ειδικό φόρο επί ακινήτων; Λογικά αφού μιλάει για εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου από την εταιρία, θα ισχύει η απαλλαγή αφού δεν της ανήκει το ακίνητο. Σωστό ή λάθος; Το φυσικό πρόσωπο έχει ΑΦΜ στην Ελλάδα.

4) Αν ο συγκεκριμένος το εκμισθώσει σε συγγενή του, ο οποίος είναι συνταξιούχος παλαιός (πριν τον νόμο 4387) με ενεργή ατομική επιχείρηση σαν γιατρός (ελ. επαγγελματίας) και αυτός εισάγει με τωρινή ημ/νια ΚΑΔ ενοικίασης ακινήτων, θα ισχύσει η περικοπή του 60% του 4387 λόγω έναρξης καινούριας δραστηριότητας; Η ίδια ερώτηση ισχύει αν αποφασίσει να ιδρύσει ΙΚΕ ως διαχειριστής για την εκμετάλλευση του ακινήτου. Γνωρίζετε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας και την ιδιότητα του ως γιατρού; Απ’ ότι διάβασα δεν υπάρχει ασυμβίβαστο με την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

5) Αν αποφασίσει να το εκμισθώσει σε άλλο συγγενικό πρόσωπο παλαιό συνταξιούχο επίσης, ο οποίος όμως δεν είχε κάποια δραστηριότητα, θα υπαχθεί στον 4387 όσον αφορά την περικοπή της σύνταξης κατά 60%;

Κατηγορία: 

Μέλη ΕΠΕ

Ερώτηση 1344
22.10.18
Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την ασφάλιση του ΕΦΚΑ τα εξής:
1) Ένα μέλος ΕΠΕ ο οποίος θα πάρει αμοιβή για εργασίες (όχι διαχείρισης) βάσει του άρθρου 12 Ν.4172/13 έχει ΕΦΚΑ; και δεν είναι διαχειριστής. οι εργασίες αυτές είναι συνήθως εξωτερικές ή άλλης φύσης χωρίς να έχουν συγκεκριμένο ωράριο ή τόπο κ.λπ.
2) Έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος για τις αμοιβές μέλους ΕΠΕ ως προς την ΑΠΔ και τι ποσοστό και πως δηλώνεται;
3) Επιβεβαιώστε μου ότι οι αμοιβές διαχείρισης μέχρι 31/5/18 δεν έχουν ΕΦΚΑ.

Κατηγορία: 

Σελίδες