×

Επικοινωνία

×

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Τεκμαρτά ημερομίσθια

Ερώτηση 1798
24.12.20
Σε συνέχεια της ερώτησης 1897 και σε σχέση με την εφαρμογή του εγγράφου 304941 του ΙΚΑ
Καθαρίστρια σε εκκλησία με ειδικότητα 278050, (μειωμένη απασχόληση, μη διοριζόμενη από την Μητρόπολη) εργάζεται 5 μέρες τη βδομάδα με 4ωρο, δηλαδή 20 ώρες τη βδομάδα και ημερήσιες μικτές αποδοχές 23,52€
Α) Μήπως βάση του εγγράφου ΙΚΑ 304941/18-11-20 και επειδή έχει μόνο σταθερές ημερήσιες αποδοχές θα πρέπει να υπολογιστούν οι εισφορές με το πραγματικό ημερομίσθιο των 23,52€, (αφού αυτό υπολογιζόμενο σε πλήρη απασχόληση είναι μεγαλύτερο από το κατώτερο);
Β) ή θα εφαρμοστεί η εγκ. 32/2008 του ΙΚΑ;
Δηλαδή για την κατάταξη σε τεκμαρτό ημερομίσθιο,
Θα κατατάξουμε το ημερομίσθιο 23,52 (που όμως είναι κατώτερο από το 29,04) δηλαδή στην 6η;
Ή Θα την κατατάξουμε άμεσα στην 8η ασφαλιστική κλάση που εντάσσεται το κατώτερο ημερομίσθιο 29,04;


Ασφάλιση αμειβομένων με σταθερές αποδοχές

Ερώτηση 1797
24.12.20
Σύμφωνα με το έγγραφο 304941 της 18ης/11/2020 του ΙΚΑ από την ενότητα Γ καταλαβαίνω ότι οποίος αμείβεται αποκλειστικά με σταθερές αποδοχές και εφόσον αυτές είναι ίσες με τις κατώτερες νόμιμες αποδοχές (γιατί το έγγραφο αναφέρει ότι δεν πρέπει να είναι κατώτερες) τότε δεν ισχύει η ασφάλιση του με τα τεκμαρτά αλλά θα πρέπει να ασφαλίζεται με τις πραγματικές του αποδοχές.
Άρα (κατά την άποψή μου) κατά τον υπολογισμό τον μηνιαίων αποδοχών θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν την νυχτερινή απασχόληση, την απασχόληση στις αργίες, υπερεργασία, υπερωρία, κλπ για να ασφαλίσουμε επί των πραγματικών (βάσει του εργατικού δικαίου) αποδοχών τις ασφαλιστικές εισφορές.
Α) Ισχύει το παραπάνω, σωστά το αντιλήφθηκα;
Β) Αν για παράδειγμα η σύμβαση πρόσληψης ενός οδηγού ΤΑΞΙ είναι μία σύμβαση όπως σε κάθε άλλη περίπτωση εξαρτημένης εργασίας: με σταθερές μηνιαίες αποδοχές, εξαρτημένη εργασία, όχι ποσοστά, όχι κυμαινόμενες αποδοχές, όχι σύμβαση εκμετάλλευσης πράγματος.
Και αν πρέπει να ασφαλιστεί όπως στις κοινές επιχειρήσεις επί των πραγματικών αποδοχών, όχι με τεκμαρτά δηλαδή, τότε θα πρέπει να αποδώσουμε ασφαλιστικές εισφορές και για δώρο Χριστουγέννων και επίδομα αδείας;
Ανεξάρτητα δηλαδή από την απόφαση η οποία εκδίδεται σε ετήσια βάση από το ΙΚΑ ότι δεν υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές για το δώρο Χριστουγέννων, επειδή δεν καταβάλλεται δώρο Χριστουγέννων από τον επιβάτη;

Κατηγορία: 

Τεκμαρτά ημερομίσθια οδηγών ταξί

Ερώτηση 1796
24.12.20
Οδηγός ταξί προσλαμβάνεται με πλήρη απασχόληση (5 μέρες 40 ώρες τη βδομάδα) και με όλη την προϋπηρεσία έχει μικτές αποδοχές 845 ευρώ. Το ημερομίσθιο λοιπόν είναι 33,80€. Σύμφωνα με την εγκ. 32/2008 του ΙΚΑ (σε ισχύ) το ημερομίσθιο αυτό ανήκει στην κλάση από 33,22 έως 35,63 οπότε οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν με το τεκμαρτό ημερομίσθιο 34,69 της 10ης ασφαλιστικής κλάσης.
Τον επόμενο μήνα αλλάζει σύμβαση και από πλήρη απασχόληση μετατρέπεται σε εκ περιτροπής, δηλαδή τρεις ημέρες τη βδομάδα με οκτάωρη ημερήσια απασχόληση.
Α) Πώς, με ποιους υπολογισμούς θα βρεθεί το ημερομίσθιο του έτσι ώστε να γίνουν οι παραπάνω υπολογισμοί για να βρούμε σε ποια ασφαλιστική κλάση θα καταταχθεί;
(Διότι πλέον για την ημερήσια απασχόληση του των 8 ωρών οι πραγματικές καταβλητέες ημερήσιες μικτές αποδοχές θα είναι 40,56 το οποίο εντάσσεται στην κλάση από 39,17 έως 42,44 δηλαδή στην 12η, οπότε πρέπει να ασφαλίζεται με 40,45 ευρώ την ημέρα;)
Β) Ποια είναι η σωστή κατάταξη για την ασφάλιση του τον ένα μήνα με την πλήρη απασχόληση και ποια τον άλλο μήνα με την εκ περιτροπής απασχόληση;


Ασφαλιστική αντιμετώπιση διανομέα σε εταιρεία courier

Ερώτηση 1803
23.12.20
Υπηρεσία μεταφοράς δεμάτων, επιστολών κ.λπ. (ταχυμεταφορών η κούριερ) θα προσλάβει εργαζόμενους οι οποίοι θα κάνουν τις μεταφορές είτε με ΙΧΕ αυτοκίνητα της εταιρείας είτε με δικά τους αυτοκίνητα (όχι μοτοποδήλατα η μοτοσικλέτες, μόνο με αυτοκίνητα).
Πως ασφαλίζονται οι εργαζόμενοι αυτοί, σαν διανομείς με ημερομίσθιο (εργατοτεχνίτες) η σαν οδηγοί με μισθό (υπάλληλοι); Ποιος είναι ο κωδικός ειδικότητας;


Ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου συνταξιούχου

Ερώτηση 1802
23.12.20
παρακαλώ να με ενημερώσετε άμεσα, για τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ-ΙΚΑ που αφορούν εργαζόμενους συνταξιούχους που ανήκουν στο πακέτο ασφαλιστικής κατηγορίας 618 περ. 4, από 1-1-2021.
Από παλαιότερες πληροφορίες που είχαμε από το ΙΚΑ, μας ενημέρωσαν ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για ασθένεια σε είδος.
Σύμφωνα με αυτό, οι ασφαλιστικές εισφορές από 1-6-2019 αντί 39,66% ανέρχονταν σε 33,21%.


Ασφάλιση εταίρου και διαχειριστή ΙΚΕ

Ερώτηση 1800
23.12.20
Εταίρος και Διαχειριστής ΙΚΕ (όχι μονοπρόσωπης) λαμβάνει κατά το μήνα Δεκέμβριο ετήσια αμοιβή για τις υπηρεσίες διαχείρισης προς την εταιρεία. Ερωτάται:
1. Χρειάζεται να απεικονιστούν οι αποδοχές του σε ΑΠΔ μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό ή η σχετική υποχρέωση αφορά μόνο Διαχειριστές ΟΕ-ΕΕ-ΕΠΕ;
2. Σε καταφατική απάντηση, ποιος είναι ο κατάλληλος κωδ. ειδικότητας, το πακέτο κάλυψης και τα αντίστοιχα ποσοστά εισφορών;


Παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί καταβολής πρόσθετων αμοιβών σε εργαζόμενο και ασφαλιστική εισφορά

Ερώτηση 1788
23.12.20
Επιχείρηση θέλει να δώσει bonus σε υπάλληλο με μηναίο μισθό 800,00 καθαρά τον Δεκέμβριο ποσό 2.800,00 ευρώ .
1. Θα υπολογιστούν ασφαλιστικές κρατήσεις;
2. Ποια η φορολογία; θα υπολογιστεί με την κλίμακα ή θα έχει αυτοτελή φορολόγηση;
3. Αν υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει να προσέξω.


Ασφάλιση εργάτη σε συνεργείο μοτοσικλετών

Ερώτηση 1772
20.11.20
Συνεργείο μοτοσικλετών με ΚΑΔ εφορίας 45.40.50.00, θέλει να απασχολήσει για πρώτη φορά προσωπικό, έναν εργάτη. Πώς θα πρέπει να απεικονίζεται η ασφάλιση του στην ΑΠΔ; Πέραν του ΕΦΚΑ, θα πρέπει να ασφαλιστεί και σ' άλλα ταμεία, όπως ΤΑΠΙΤ, ΤΑΠΕΜ κ.λπ.;

Κατηγορία: 

Σελίδες