×

Επικοινωνία

×

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Ασφαλιστική αντιμετώπιση υπαλλήλου σε εμπορικό κατάστημα

Ερώτηση 1727
03.08.20
Πως αντιμετωπίζεται ασφαλιστικά πωλητής εμπορικού καταστήματος. Πως απεικονίζεται στη ΑΠΔ, υπάρχει υποχρέωση απόδοσης εισφορών στο ΤΕΑΥΕΚ;

Διευκρίνιση:
ΚΑΔ 1: Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
Αναφέρομαι σε πωλήτρια εμπορικού καταστήματος. Επιπλέον, υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΤΕΑΥΕΚ ή ΤΑΠΙΤ, ή κάποιο άλλο ταμείο πέραν της συνδεσμολογίας του ΟΣΥΚ. Και πως θα απεικονιστεί στην ΑΠΔ;


Τίτλος κτήσης (Φορολογική/Ασφαλιστική αντιμετώπιση)

Ερώτηση 1728
27.07.20
Καλημέρα,
Σε περίπτωση που μια ατομική επιχείρηση κάνει χρήση αυτοκίνητο τρίτου ( Ε.Ι.Χ. ) και τον ίδιο ως οδηγό για περιστασιακές μεταφορές ή κάποιες μετακινήσεις προσωπικού ή/και πελατών της επιχείρησης, πως θα μπορούσε να οριστεί μια τέτοια συνεργασία για να είναι και οι δυο πλευρές σύννομες ασφαλιστικά και φορολογικά; Η χρήση της απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (δεδομένου ότι η αμοιβή δεν θα υπερβεί ετησίως το ποσό των 3.000 ευρώ) μπορεί να αποτελέσει επιλογή για την τακτοποίηση της συγκεκριμένης ανάγκης ή πρέπει να γίνει σύμβαση εργασιακής σχέσης με την συνοδεία ίσως και κάποιου ιδιωτικού συμφωνητικού (για την χρήση του Ε.Ι.Χ.).
Ευχαριστώ πολύ.


Εργαζόμενος στο εξωτερικό που θέλει να εργαστεί κατά το διάστημα παραμονής του στην Ελλάδα είτε ως μισθωτός είτε ως αυτοαπασχολούμενος

Ερώτηση 1718
14.07.20
Εργαζόμενος στο εξωτερικό (ΣΟΥΗΔΙΑ), βρίσκεται στην Ελλάδα με άδεια άνευ αποδοχών για ένα χρόνο.
(άδεια όχι γονική ). Υπάρχει η δυνατότητα να εργασθεί στην Ελλάδα ως μισθωτός στο διάστημα της παραμονής του ή ως ελεύθερος επαγγελματίας (Πολιτικός μηχανικός);


Ασφαλιστική αντιμετώπιση υπάλληλου γραφείου σε Ιερά Μονή (Ν.Π.Δ.Δ.)

Ερώτηση 1717
14.07.20
Γειά σας
Με αφορμή την ΑΠΔ του δημοσίου, έχω την εξής ερώτηση:
Ιερά Μονή Ν.Π.Δ.Δ. με ΚΑΔ 94911002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ, ασφαλίζει προσωπικό με ειδικότητα ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Μέχρι τώρα οι μισθολογικοί και οι μη μισθολογικοί όροι είναι βάσει της ΕΓΣΣΕ και το πακέτο κάλυψης για την ασφάλιση του, το 101 - ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ - ΕΤΑΜ, με ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων.
Είναι σωστή η διαχείριση που γίνεται ή πρέπει να αλλάξει;


Υποχρεώσεις εργοδότη σχετικά με εργαζόμενο με σύμβαση μαθητείας – πρακτική άσκηση (ΕΡΓΑΝΗ – ΕΦΚΑ – Αποδοχές)

Ερώτηση 1720
02.07.20
Επιχείρηση αν σε συνεργασία με τις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ) ή με ΙΕΚ / ΤΕΙ για την πρακτική άσκηση σπουδαστών, «απασχολήσει» κάποιον, τι υποχρεώσεις έχει στο ΕΡΓΑΝΗ και στον ΕΦΚΑ;
Δηλαδή: ποια έντυπα υποβάλει στο ΕΡΓΑΝΗ; Στην ΑΠΔ, πως υπολογίζει αποδοχές και με ποιο ποσοστό υπολογίζει τις εισφορές; Πρέπει να καταβάλει υποχρεωτικά στην τράπεζα τις αποδοχές των «απασχολημένων μαθητών»; Τελικά, αυτά τα ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ στο ΕΡΓΑΝΗ «Αναγγελία Σύμβασης Μαθητείας» και «Αναγγελία Πρακτικής Άσκησης» ποιες επιχείρησης αφορούν;


Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού με συμμετοχή σε ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.)

Ερώτηση 1712
15.06.20
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΆΝΤΗΣΗ (ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΟ 1704) ΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΡΩΤΑΩ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
Μισθωτός (παλαιός) με μηνιαίο μικτό μισθό 650,00 ευρώ και συμμετοχή σε Ετερόρρυθμη Εταιρία τι εισφορές θα πληρώνει. Θα μπορούσατε να μου δώσετε ένα παράδειγμα;


Κ.Π.Κ. και ειδική περίπτωση ασφάλισης αποθηκάριου (χειρωνακτική εργασία) σε χονδρικό εμπόριο

Ερώτηση 1711
15.06.20
Σε επιχείρηση με ΚΑΔ ΙΚΑ 5172 (Λοιπό χονδρικό εμπόριο που δεν κατατάσσεται σε κάποια από τις προηγούμενες κατηγορίες Εντός ασφ/κής περιοχής ΤΕΑΥΕΚ) εργαζόμενος με κωδικό ειδικότητας 413110
Αποθηκάριοι (χειρωνακτική εργασία) σε ποιο πακέτο ασφάλισης του ΙΚΑ εντάσσονται;
Υπάγονται σε κάποια ειδική περίπτωση ασφάλισης ή σε κάποιο επιπλέον ταμείο;


Υπολογισμός ημερών ασφάλισης καθηγητή σε φροντιστήριο

Ερώτηση 1708
15.06.20
Καθηγητής σε φροντιστήριο εργάζεται με ωρομίσθιο 8,91€/ώρα. Εργάζεται την Δευτέρα μία ώρα και την Τρίτη για δύο ώρες.
Πως θα υπολογίζω τις ημέρες ασφάλισης του κάθε μήνα, αφού την Δευτέρα έχει ημερήσια αμοιβή 11,06€;
(πχ: για τον Ιούνιο θα έχει 10 ημέρες εργασίας με 15 ώρες. Άρα, αποδοχές 133,65€ / 10 ημέρες = 11,37€ μέσος ημερήσιος μισθός)
Τις, αν το ωρομίσθιο ήταν πχ 7,43€ πως θα υπολογίζαμε τις μηνιαίες εισφορές αφού κάθε Δευτέρα θα είχε ημερήσια αμοιβή


Άδεια σε εργαζόμενο με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Ερώτηση 1710
05.06.20
Σε ΚΕΚ οι εισηγητές εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για συγκεκριμένες ημέρες όπως προβλέπει το πρόγραμμα. Η οφειλόμενη άδεια πότε, σε ποιες ημέρες θα δοθεί;
Σε κάποια ημέρα από αυτές που προβλέπεται να κάνει μάθημα ο εισηγητής πρακτικά δεν γίνεται.
Να δοθεί σαν αποζημίωση, νομίζω δεν είναι σύννομο (αλήθεια, το ΙΚΑ αν δοθεί σαν αποζημίωση, τι συνηθίζει να κάνει;).
Αν δοθεί μετά την λήξη της σύμβασης, ως παράταση της για σκοπούς αδείας;


Ασφαλιστική αντιμετώπιση μισθωτού που συμμετέχει σε Ε.Ε. και φυσικού προσώπου που μετέχει σε δύο νομικά πρόσωπα

Ερώτηση 1704
01.06.20
Πώς ασφαλίζεται;
Α. Μισθωτός που θα συμμετέχει σε εταιρία ετερόρρυθμη - ως ετερόρρυθμο μέλος;
Β. Ένα φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε δυο εταιρίες;


Σελίδες