×

Επικοινωνία

×

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Εισφορές μισθωτής κ μη μισθωτής απασχόλησης

Ερώτηση 1374
05.12.18
Διαχειριστής ΙΚΕ καταβάλει την εισφορά ΕΦΚΑ (σήμερα € 167,95).
Επίσης είναι και μισθωτός στην ίδια εταιρεία με τις ανάλογες εισφορές εργαζομένου.
Επειδή θα μπει διαχειριστής και σε άλλη ΙΚΕ καταβάλλοντας την ανάλογη εισφορά, ποια θα είναι η τελική επιβάρυνση;
Με την εκκαθάριση θα αθροιστούν οι ( 3) εισφορές και θα του επιστραφούν τα επιπλέον;

Κατηγορία: 

Πολλαπλή απασχόληση – Εργαζόμενος που απασχολείται σε δύο εργοδότες και σε έναν εξ’ αυτών με πλήρη απασχόληση – Εργατικά

Ερώτηση 1356
21.11.18
Ασφαλισμένος με πρώτη σύμβαση πλήρους απασχόλησης και ωράριο καταστημάτων, προσλαμβάνεται με μερική από δεύτερο εργοδότη με τετράωρη απασχόληση Σάββατο και Κυριακή. Ο δεύτερος εργοδότης εκ των υστέρων πληροφορήθηκε ότι είναι με πλήρης απασχόληση ο υπάλληλος στον πρώτο εργοδότη.
1) Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση συνεχίζει την εργασία κανονικά;
2) Τι κυρώσεις μπορεί να έχει ο δεύτερος εργοδότης; (πρόστιμο, κ.λπ.)


Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις ραδιοφωνικών σταθμών

Ερώτηση 1355
16.11.18
Καλημέρα σας, θα ήθελα να ρωτήσω τί φορολογικές υποχρεώσεις έχει μία ραδιοφωνική εταιρεία, όπως τέλη που πρέπει να αποδώσει π.χ. ΕΔΕΟΑΠ και ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής.


Ασφαλιστικές εισφορές διαχειριστή ΙΚΕ, υπολογισμού έκπτωση αυτών και φορολογία κερδών και μερισμάτων των εταίρων

Ερώτηση 1350
06.11.18
Πρόκειται να συσταθεί μια ΙΚΕ με ένα διαχειριστή και έναν απλό εταίρο με ποσοστό 50% ο καθένας. Ο διαχειριστής είναι υπάλληλος σε μία ιδιωτική επιχείρηση και ο εταίρος συνταξιούχος.
Οι ερωτήσεις είναι οι ακόλουθες:
1. Ο συνταξιούχος θα λάβει το 100% της σύνταξης επειδή δεν θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές ή η ιδιότητα του εταίρου δημιουργεί την υποχρέωση παρακράτησης ποσοστού της σύνταξης;
2. Οι ασφαλιστικές εισφορές του διαχειριστή θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας;
3. Έστω ότι η εταιρεία έχει κέρδη 40.000,00 ευρώ. Ποια θα είναι η φορολογία που θα επιβαρύνει την εταιρεία και ποια τα μέλη;
4. Πώς υπολογίζεται ο ΕΦΚΑ σε περίπτωση που δεν παίρνει αμοιβή ο διαχειριστής;
5. Σε περίπτωση που υπάρχει και τρίτος εταίρος με ποσοστό του διαχειριστή 20% πως υπολογίζεται ο ΕΦΚΑ;

Κατηγορία: 

Ασφάλιση μετόχου ανώνυμης εταιρείας με αντικείμενο μεταφορά πράγματων με κόμιστρο με αυτοκίνητο Δ.Χ.

Ερώτηση Τ.11
05.11.18
Μέτοχος ανώνυμης εταιρείας με αντικείμενο μεταφορά πράγματων με κόμιστρο με αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης, έχει υποχρέωση ασφάλισης;

Κατηγορία: 

Ασφάλιση εταίρου ΙΚΕ

Ερώτηση Τ.9
01.11.18
Εταίρος Ι.Κ.Ε. (όχι διαχειριστής) μπορεί:
1) να ασφαλισθεί προαιρετικά στον ΕΦΚΑ;
2) να είναι εργαζόμενος και να ασφαλίζεται στο ΙΚΑ;
3) να παρευρίσκεται στο χώρο εργασίας και να εξυπηρετεί πελάτες;

Κατηγορία: 

Εκμίσθωση ακινήτου από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας μέσω ίδρυσης νομικού προσώπου και ατομικής επιχείρησης και περικοπή σύνταξης ιατρού ο οποίος ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και κάνει επέκταση δραστηριότητας ή ιδρύει παράλληλα και ΙΚΕ

Ερώτηση 1345
25.10.18
Ένας Έλληνας φορολογικός κάτοικος Ελβετίας, θέλει να εκμεταλλευτεί ένα ακίνητο ενοικιάζοντας το σε τουρίστες, όμως με μορφή επιχείρησης, για να μπορεί να εκπίπτει τα έξοδα.

1) Αν επιλέξει ατομική επιχείρηση με έδρα την Ελλάδα θα έχει πρόβλημα με την φορολογική κατοικία, διότι η ΔΟΥ θα τον κάνει αυτόματα φορολογικό κάτοικο Ελλάδας αναζητώντας φόρο για το παγκόσμιο εισόδημα. Υπάρχει κάτι νεότερο σε αυτό το θέμα ή έχουμε μείνει στην απόφαση της ΔΕΔ που δικαίωσε φορ. κάτοικο εξωτερικού; απ.3257/2018 3/8/18. Δηλαδή θα πρέπει να κάνει προσφυγή στην ΔΕΔ; Είναι πολύ παρόμοια περίπτωση αφού εργάζεται και ζει στην Ελβετία.

2) Αν κάνει εταιρία με έδρα την Ελβετία και υπ/μα στην Ελλάδα (μόνιμη εγκατάσταση), θα φορολογείται για το εισόδημα αυτό βάσει ΣΑΔΦ στην Ελλάδα (τόπος ακινήτου). Το φυσικό πρόσωπο θα εκμισθώνει με εμπορική μίσθωση και χαρτόσημο 3,6% το ακίνητο στην εταιρία αυτή. Το υποκατάστημα τι φορολογία θα έχει; θα έχει φόρο μερισμάτων;

3) Αφού το φυσικό πρόσωπο -φορολογικός κάτοικος Ελβετίας- θα το εκμισθώσει στην εταιρία με έδρα την Ελβετία, υπάγεται η εταιρία σε ειδικό φόρο επί ακινήτων; Λογικά αφού μιλάει για εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου από την εταιρία, θα ισχύει η απαλλαγή αφού δεν της ανήκει το ακίνητο. Σωστό ή λάθος; Το φυσικό πρόσωπο έχει ΑΦΜ στην Ελλάδα.

4) Αν ο συγκεκριμένος το εκμισθώσει σε συγγενή του, ο οποίος είναι συνταξιούχος παλαιός (πριν τον νόμο 4387) με ενεργή ατομική επιχείρηση σαν γιατρός (ελ. επαγγελματίας) και αυτός εισάγει με τωρινή ημ/νια ΚΑΔ ενοικίασης ακινήτων, θα ισχύσει η περικοπή του 60% του 4387 λόγω έναρξης καινούριας δραστηριότητας; Η ίδια ερώτηση ισχύει αν αποφασίσει να ιδρύσει ΙΚΕ ως διαχειριστής για την εκμετάλλευση του ακινήτου. Γνωρίζετε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας και την ιδιότητα του ως γιατρού; Απ’ ότι διάβασα δεν υπάρχει ασυμβίβαστο με την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

5) Αν αποφασίσει να το εκμισθώσει σε άλλο συγγενικό πρόσωπο παλαιό συνταξιούχο επίσης, ο οποίος όμως δεν είχε κάποια δραστηριότητα, θα υπαχθεί στον 4387 όσον αφορά την περικοπή της σύνταξης κατά 60%;

Κατηγορία: 

Μέλη ΕΠΕ

Ερώτηση 1344
22.10.18
Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την ασφάλιση του ΕΦΚΑ τα εξής:
1) Ένα μέλος ΕΠΕ ο οποίος θα πάρει αμοιβή για εργασίες (όχι διαχείρισης) βάσει του άρθρου 12 Ν.4172/13 έχει ΕΦΚΑ; και δεν είναι διαχειριστής. οι εργασίες αυτές είναι συνήθως εξωτερικές ή άλλης φύσης χωρίς να έχουν συγκεκριμένο ωράριο ή τόπο κ.λπ.
2) Έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος για τις αμοιβές μέλους ΕΠΕ ως προς την ΑΠΔ και τι ποσοστό και πως δηλώνεται;
3) Επιβεβαιώστε μου ότι οι αμοιβές διαχείρισης μέχρι 31/5/18 δεν έχουν ΕΦΚΑ.

Κατηγορία: 

Είσφορές ΕΦΚΑ μετόχων και μελών Δ.Σ. σε Α.Ε.

Ερώτηση 1331
11.10.18
Τα μέλη του Δ.Σ. Α.Ε. με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο > 3% με ρώτησαν (λογιστής) για το πώς συμφέρει να ασφαλιστούν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το κόστος ασφάλισης και την φορολογία εισοδήματος.
Παρακάτω γράφω τις σκέψεις μου και παρακαλώ διορθώστε με όπου κάνω λάθος και συμπληρώστε με σε ότι ξέχασα.
Περίπτωση πρώτη.
Ασφαλίζονται σαν μισθωτοί με μηνιαίο μισθό 10,000 ευρώ..
α) Θα μπουν στην ΑΠΔ μαζί με τους υπόλοιπους μισθωτούς. Ισχύει η ανώτατη ασφαλιστική κλίμακα. Φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών.
β) Για την ιδιότητά τους σαν μέλη του Δ.Σ. θα ασφαλιστούν και στον πρώην ΟΑΕΕ.
Επειδή όμως σαν μισθωτοί θα ξεπεράσουν την ανώτατη ασφαλιστική κλίμακα δεν ξέρω αν θα έχουν απαλλαγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, θα πληρώνουν τις κατώτερες εισφορές ή τι ακριβώς θα πληρώνουν. Παρακαλώ ενημερώστε με.
γ) Για τα μερίσματα που θα πάρουν θα τους επιβληθούν από το taxis ασφαλιστικές εισφορές. Επειδή όμως σαν μισθωτοί θα ξεπεράσουν την ανώτατη ασφαλιστική κλίμακα δεν ξέρω αν θα έχουν απαλλαγή στην ασφάλιση για τα μερίσματα.
Περίπτωση δεύτερη.
Δεν παίρνουν μηνιαίο μισθό, αλλά αμοιβή από τα κέρδη (διανομή).
α) Θα μπουν στην ΑΠΔ σαν μη μισθωτοί με τους κωδικούς που έδωσε, με το έγγραφο 4/2017 ο ΕΦΚΑ. Ισχύει η ανώτατη ασφαλιστική κλίμακα. Για την φορολογία, επειδή οι αμοιβές από τα κέρδη θεωρούνται μερίσματα, θα τους γίνει παρακράτηση 15% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Ως εκ’ τούτου στο πρόγραμμα μισθοδοσίας που θα μπουν για να σταλεί η ΑΠΔ δεν θα τους γίνει φορολόγηση για τις αμοιβές αυτές.
β) Για την ιδιότητά τους σαν μέλη του Δ.Σ. θα ασφαλιστούν και στον πρώην ΟΑΕΕ.
Επειδή όμως σαν μη μισθωτοί θα ξεπεράσουν την ανώτατη ασφαλιστική κλίμακα δεν ξέρω αν θα έχουν απαλλαγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, θα πληρώνουν τις κατώτερες εισφορές ή τι ακριβώς θα πληρώνουν. Παρακαλώ ενημερώστε με
γ) Για τα μερίσματα που θα πάρουν θα τους επιβληθούν από το taxis ασφαλιστικές εισφορές αφού αφαιρεθούν οι εισφορές που πλήρωσαν με την ΑΠΔ σαν μη μισθωτοί. Επειδή με τις αμοιβές ξεπέρασαν την ανώτατη ασφαλιστική κλίμακα δεν θα τους καταλογιστούν ασφαλιστικές εισφορές στα μερίσματα.

Κατηγορία: 

Απασχόληση συνταξιούχου του Δημοσίου ως αγρότης κανονικού καθεστώτος

Ερώτηση 1339
11.10.18
Σχετικά με την ερώτηση 1334: Αφού ασκούσε την δραστηριότητα ως αγρότης ειδικού πριν την 12/5/2016, και σε συνάρτηση με τις αποφάσεις Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.12151/274/2018 19/3/2018 και Αριθ. πρωτ.: Φ.10043/οικ. /27751/824/2017, δεν θα πρέπει να έχει μείωση της σύνταξης και δεν θα πρέπει να έχει εισφορές.

Κατηγορία: 

Σελίδες