×

Επικοινωνία

×

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εξόφληση ποσού άνω των 500 ευρώ μέσω μεσίτη

Ερώτηση 1104.
29.11.17
Γεια σας με βάση το ν.3842/2010, άρθρο 20, παράγραφος 3, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του 4446/2016, κάθε ιδιώτης οφείλει να πληρώσει για απόδειξη λιανικής πάνω από 500 ευρώ με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής.
Επειδή έχω ένα ιδιαίτερο κύκλωμα είσπραξης, των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών μου, παρακαλώ, θα ήθελα την άποψή σας για αυτό.
Αντικείμενο της επιχείρησής μου είναι εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής από την οποία εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών με βάση συγκεκριμένο ναυλοσύμφωνο.
Η προκαταβολή ή/και εξόφληση, από τον αλλοδαπό (συνήθως) ιδιώτη, έχει πληρωθεί αρκετούς μήνες πριν από την έκδοση της απόδειξης παροχής υπηρεσιών μου και αυτή η πληρωμή έχει γίνει σε κάποιον μεσάζοντα ναυλομεσίτη στο εξωτερικό.
Αυτός ο μεσάζοντας ναυλομεσίτης εξωτερικού συμφωνεί με άλλον ναυλομεσίτη-μεσάζοντα στην Ελλάδα και στον οποίον αποστέλλει το ποσό πληρωμής του ιδιώτη, μειωμένο κατά το τιμολόγιο της προμήθειάς του.
O δεύτερος αυτός τώρα ναυλομεσίτης στην Ελλάδα, αφού και αυτός αφαιρέσει προμήθεια του για το συνολικό ποσό, ό,τι απομένει το εμβάζει στην εταιρεία μου.
Π.χ. αξία ΑΠΥ που θα εκδοθεί από την εταιρεία μου, 30/08/2017 € 10.000,00 .
Ποσό που πλήρωσε ο ιδιώτης σε μεσάζοντα ναυλομεσίτη στο εξωτερικό € 10.000,00 στις 31/03/2017.
Προμήθεια ναυλομεσίτη στο εξωτερικό … έστω € 2.000,00.
Ο μεσάζοντας ναυλομεσίτης στο εξωτερικό, εμβάζει στον Έλληνα ναυλομεσίτη (10.000,00 – 2.000,00) 8.000,00 € στις 30/04/2017 και του εκδίδει και ένα τιμολόγιο στο όνομά του, για την προμήθεια του, αξίας € 2.000,00.
Η προμήθεια του Έλληνα ναυλομεσίτη, έστω € 1.000,00.
Εκδίδει ένα τιμολόγιο προς την εταιρεία μου, αξίας (2.000,00 + 1.000,00) 3.000,00, στις 30/8/2017 και ταυτόχρονα εμβάζει στην εταιρεία μου το ποσόν των € 7.000,00. Όλες οι πληρωμές όλων των εμπλεκομένων έχουν γίνει μέσω τραπεζικών λογαριασμών.
Ερώτηση :
1) Πώς θα ικανοποιηθεί ο έλεγχος, με βάση το άρθρο 20 παράγραφος 3 του ν. 3842/2010;
2) Τι συγκεκριμένα τραπεζικά παραστατικά πρέπει να ζητήσω από τις εμπλεκόμενες εταιρείες;

Κατηγορία: 

Ταμειακή ενίσχυση υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα από το κεντρικό.

Ερώτηση 1099.
23.11.17
Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο ιδρύει υποκατάστημα στην Ελλάδα.
Για την κεφαλαιακή ενίσχυση του υποκαταστήματος θα εμβαστεί από την εταιρεία σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα που θα ανοίξει το υποκατάστημα το ποσό των 100.000 ευρώ.
Η παραπάνω πράξη μεταξύ κεντρικού και υποκαταστήματος θα θεωρηθεί δάνειο ή ταμειακή διευκόλυνση και εάν ναι θα τεθεί θέμα χαρτοσήμου και υπό ποιες προϋποθέσεις ;
Αν δεν μπορεί να θεωρηθεί δάνειο ή ταμειακή διευκόλυνση, υπάρχει θέμα καταβολής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου; Ο προβληματισμός μας έγκειται κατά πόσον μπορεί στην ουσία το ίδιο νομικό πρόσωπο να δανείσει τον εαυτό του.

Κατηγορία: 

Τέλος διαφήμισης

Ερώτηση 1089.
10.11.17
Ελληνική επιχείρηση με μορφή ΙΚΕ, έχει κατασκευάσει ιστοσελίδα μέσω της οποίας προβάλλονται διάφορες επιχειρήσεις, με την μέθοδο της παροχής κινήτρου (δωροεπιταγής) για τους χρήστες.
Την δωροεπιταγή χορηγούν οι εταιρείες που προβάλλονται στους χρήστες που κερδίζουν.
Η ΙΚΕ εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την αμοιβή της στις εταιρείες - πελάτες της (που χορηγούν τις δωροεπιταγές στους χρήστες).
Προφανώς με τον τρόπο αυτό προβάλλονται οι εταιρείες αυτές, και πρόκειται για διαφήμιση.
Ερωτάται, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ΙΚΕ όσον αφορά τους φόρους ή τέλη που έχουν σχέση με την δραστηριότητα της διαφήμισης;
Επιβάλλεται κάποιος ειδικός φόρος η τέλος επί του τιμολογίου που εκδίδει η ΙΚΕ;
Ποιος τον αποδίδει και πότε? Υπάρχει κάποια άλλη υποχρέωση επειδή πρόκειται για διαφημιστική εταιρεία;

Κατηγορία: 

Χαρτόσημο επi συνδρομών συλλόγων

Ερώτηση 1075.
30.10.17
Σύλλογος ΝΠΜΚ (αθλητικός, πολιτιστικός κ.λπ.) και ΑΜΚΕ είναι υποχρεούμενοι να αποδίδουν χαρτόσημο επι των συνδρομών των μελών και των επιχορηγήσεων -δωρεών που λαμβάνουν;
Από πότε? Αν έχει αλλάξει κάτι από την έναρξη των ΕΛΠ, πόσο χαρτόσημο και ποια η περιοδικότητα υποβολής;
Αν είναι δυνατόν σύντομη απάντηση για ένταξη στον 4446/2016.

Κατηγορία: 

Πληρωμές για λογαριασμό τρίτου

Ερώτηση 1044.
10.10.17
Α.Ε. που αδυνατεί να πληρώσει μέσω των τραπεζικών της λογαριασμών, μπορεί να μεταβιβάσει στον λογιστή της (λογιστικό γραφείο) επιταγές πελατών της ο οποίος αφού τις εισπράξει στον τραπεζικό του λογαριασμό θα πληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας; Υπάρχει κάποια διαδικασία που θα κατοχυρώνει το λογιστή σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο; π.χ. Μπορεί να ακολουθήσει την διαδικασία που ακολουθούν οι εκτελωνιστές οι οποίοι κάνουν εκκαθάριση στο τιμολόγιο τους;

Κατηγορία: 

Καταστάσεις συμφωνητικών

Ερώτηση 1054.
10.10.17
Θα ήθελα να ρωτήσω αν υφίσταται η υποχρέωση για υποβολή γνωστοποίησης πριν την πραγματοποίηση εκδήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ ή αν έχει καταργηθεί. Το θέμα αφορά αίθουσα εκδηλώσεων η οποία φιλοξενεί θέατρα, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, ομιλίες κλπ. Εφοριακός ισχυρίζεται ότι έχει καταργηθεί η γνωστοποίηση και παραλαμβάνει μόνο τα μισθωτήρια της αίθουσας, τα οποία υποβάλλονται έτσι κι αλλιώς με την τριμηνιαία κατάσταση συμφωνητικών.


Ασφαλιστικές εισφορές μέλους Ο.Ε.

Ερώτηση 1041.
29.09.17
Από ποιο έντυπο παίρνει ο ΕΦΚΑ την πληροφορία για το ύψος των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα για να υπολογίσει τις εισφορές; Από το Ε1 του φυσικού προσώπου μέλους εταιρείας ΟΕ ή από το Ε3 και το έντυπο Ν της ΟΕ;


ΕΦΚΑ - Απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης

Ερώτηση 1046.
29.09.17
Απασχολούμενοι περιστασιακά, για την δαπάνη αυτή η επιχείρηση εξέδιδε απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης και έκανε παρακράτηση σε φόρο και χαρτόσημο.
Από το 2017 πρέπει να κρατάει και εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ; Ποια είναι τα ποσοστά;

Κατηγορία: 

Χαρακτηρισμός επιχείρησης ως εποχιακή

Ερώτηση 1045.
29.09.17
Πότε μια επιχείρηση είναι εποχική;
Επιχείρηση με έδρα Αθήνα και υποκαταστήματα σε τουριστικό νησί, μπορεί να ορίσει ως εποχιακό ένα από αυτά; Το ένα υποκατάστημα έχει δραστηριότητα ολόκληρο το έτος και το δεύτερο από Απρίλιο έως Οκτώβριο.

Κατηγορία: 

Βραχυχρόνια τουριστική μίσθωση/ενοικίαση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (AirBNB κλπ.) - Υποχρέωση Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας και τρόπος έκδοσης απόδειξης λιανικής

Ερώτηση 1039.
29.09.17
Εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία (Ι.Κ.Ε) και κύρια δραστηριότητα την εκμετάλλευση τουριστικών ακινήτων (ΚΑΔ 55.20.1), μισθώνει (με 9ετές συμβόλαιο επαγγελματικής μίσθωσης), 4ώροφο κτίριο από ιδιώτη με σκοπό την αποκλειστική τουριστική εκμετάλλευση.
Κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη προχώρησε σε ανακαίνιση των διαμερισμάτων με δικά της έξοδα.
Προβάλλει τα προς βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματα (ελάχιστος χρόνος ενοικίασης 1 ημέρα και μέγιστος 20 ημέρες) και μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.
Στους πελάτες της εκδίδει χειρόγραφη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για τα ποσά που εισπράττει (για τη διαμονή). Δεν παρέχει πρωινό ούτε γεύμα ούτε μπαρ.
Παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας δωματίων (σεντόνια κλπ).
Ερώτημα 1ο : Για κάθε βραχυχρόνια μίσθωση στους τουρίστες (κατά κύριο λόγο από άλλες χώρες πλην Ελλάδας), έχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μέσω TaxisNet;
Ερώτημα 2ο : Υποχρεούται στην έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών λιανικής μέσω ταμειακής μηχανής ή μπορεί να συνεχίσει να εκδίδει χειρόγραφες για την παροχή υπηρεσίας διαμονής στα τουριστικά καταλύματα;

Κατηγορία: 

Σελίδες