×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ

Ερώτηση 244.
Σε προηγουμένη  απάντηση σας μου είπατε να καταχωρήσω αρνητικά την επιδότηση βελτιώσεων ΕΣΠΑ σε απλογραφικά βιβλία. Θα ήθελα να που πείτε αν και απλογραφικά...σε ποιο 4βαθμιο θα μπορούσα να καταχωρούσα την επιδότηση βελτιώσεων πάγιου, σε ποιο κωδ. θα έπρεπε πληροφορικά να φαίνεται στην περιοδική ΦΠΑ;

 

Κατηγορία: 

Ε1 – ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – Ε2 – ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

Ερώτηση 240.
Σχετικά με τις δηλώσεις των κατοίκων εξωτερικού , κάτοικος εξωτερικού με ακίνητο στην Ελλάδα υποβάλλει δήλωση;

Κάτοικος εξωτερικού με ακίνητο και τόκους υποβάλλει δήλωση;

Δωρεάν παραχώρηση  σε αδέρφια ,ακινήτου το μηνιαίο τεκμαρτό υπολογίζεται ως 3% της αντικειμενικής αξίας  διά 12;

 

Κατηγορία: 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ερώτηση 254.
Τα έσοδα του πολιτιστικού συλλόγου ενός χωριού από την πραγματοποίηση εκδήλωσης στην πλατεία του χωριού με αναψυκτικά-σουβλάκια χωρίς την έκδοση εισητηρίου ή την έκδοση οποιαδήποτε απόδειξης φορολογούνται ως έσοδα εκτός σκοπού; Το μόνο δικαιολογητικό ήταν η απαλλαγή από το τμήμα ΦΠΑ για ευκαιριακή εκδήλωση. Τα έσοδα από την πώληση ημερολογίων επίσης πως φορολογούνται;

Κατηγορία: 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ερώτηση 249.
Στα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού αφαιρούνται από τα ενοίκια το 75%του αρ. 39 Ν4172/2013 παρ. 3β , 3γ. , του καθενός ακινήτου χωριστά οι πάγιες λειτουργικές δαπάνες του (ΟΤΕ, ΔΕΗ, μισθοί κ.λ.π ) ή του Νομικού προσώπου στην αναλογία του ποσοστού εσόδου του ενοικίου π. χ έσοδο 100 ευρώ ( ενοίκιο 70 ευρώ άλλα έσοδα 30 ) άρα το 75% του 70% του εσόδου ενοικίου;

Κατηγορία: 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ερώτηση 243.
Θα ήθελα να ρωτήσω πως θα φορολογηθεί ακτημονικός σύλλογος ο οποίος εισπράττει δικαιώματα από επιδοτήσεις και τις μοιράζει στους ακτήμονες. Ακόμη οι ακτήμονες πως θα φορολογηθούν γι’ αυτές; Θα πρέπει να τις συμπεριλάβουν στις φορολογικές τους δηλώσεις;

 

Κατηγορία: 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Ερώτηση 235.
Στις επιδοτήσεις - ενισχύσεις νέων αγροτών συμπεριλαμβάνεται (βεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ) και η Α΄ δόση όσων εντάχθηκαν στο μέτρο 1.1.2. Για ένταξη τους στην γεωργία (εγκατάσταση νέων αγροτών ). Αυτά δίνονται υπό μορφή κεφαλαίου Κίνησης για επίτευξη στόχων βάσει υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου. Επειδή δεν διευκρινίζεται λεπτομερώς, αυτά τα χρήματα που εισπράχθηκαν θα αθροιστούν στο σύνολο των ενισχύσεων ή θα εξαιρεθούν καθότι δεν αφορούν επιδότηση καλλιέργειας αλλά ενίσχυση επιχειρηματικού σχεδίου;

Κατηγορία: 

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ -ΔΙΑΝΟΜΗ

Ερώτηση 250.
Τα αφορολόγητα αποθεματικά του νομού 2238/94 με βάση το άρθρο 72 νομού 4172/2013 φορολογούνται αυτοτελώς με 19% από 01/01/2014 και μετά ή συμψηφίζονται με φορολογικές ζημίες;

Η αυτοτελής φορολόγηση σημαίνει αναγωγή του αφορολογήτου αποθεματικού σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου ή απλά έχουμε αυτοτελής φορολογία πάνω στο ποσό του αφορολόγητο αποθεματικού όπως εμφανίζεται;

ΠΧ αφορολόγητο αποθεματικό 100000 ευρώ. Θα υπάρχει απλά φόρος 19000( 100000*19%) και όχι αναγωγή του αποθεματικού σε μικτό ποσό;

Κατηγορία: 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ Ν.Π.

Ερώτηση 241.
Νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικό (φιλανθρωπικό ιδιωτικού δικαίου - τηρεί βιβλίο εισπράξεων-πληρωμών), το 2014 είχε μόνο έσοδα από τόκους 478,05€. Το ακίνητο που διαθέτει δεν ενοικιάσθηκε το 2014. Διαθέτει σημαντικό ποσό καταθέσεων σε €, η αποτίμηση των οποίων απέφερε όφελος 60.000€ (απλή αποτίμηση μεταξύ 31.12.13 και 31.12.14, χωρίς να γίνει μετατροπή σε € το 2014).

Κατά τη γνώμη σας αυτή η συναλλαγματική διαφορά, αποτελεί έσοδο που θα πρέπει να φορολογηθεί;

Κατηγορία: 

ΦΠΑ – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ερώτηση 239.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα των ιδιωτικών κλινικών και των «διαγνωστικών κέντρων» τα οποία δεν μπορούν να συμβληθούν απευθείας με το δημόσιο και τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς για την είσπραξη νοσηλίων και εξέταστρων και για την είσπραξη αυτών μεσολαβεί συμβεβλημένος ιατρός, γίνονται δεκτά τα ακόλουθα:

Κατηγορία: 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Με το άρθρο 12 των ΕΛΠ, ορίζεται ότι για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου. Tο παραστατικό λιανικής πώλησης μπορεί να φέρει ονομασία, ανάλογα με τις επικρατούσες πρακτικές («Απόδειξη», «Απόδειξη λιανικής», «Απόδειξη λιανικής πώλησης», «Απόδειξη παροχής υπηρεσιών» και «Απόδειξη λιανικών συναλλαγών»).

Κατηγορία: 

Σελίδες