×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 959/1979

Ερώτηση 075.
Ναυτική εταιρεία του νόμου 959/1979 που εκμεταλλεύεται πλοίο (αλιευτικό) δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του νόμου 27/1975 (ΚΟΧ 63,54 , ΚΚΧ 33,65 , Ολικό μήκος 21,05μ) έχει για τη χρήση 2013 ενεργητικό: 436.000 κύκλο εργασιών 690.000 και για τη χρήση 2014 ενεργητικό 450.000 κύκλο εργασιών 950.000.

Παρακαλώ απαντήστε μας σύμφωνα με το νόμο 4308/2014 ( Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) αν από 01/01/2015 θα τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και γενικώς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το νόμο 4308/2014.

Κατηγορία: 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ο.Ε.) – Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ερώτηση 073.
Προσωπική εταιρία (Ο.Ε.) με αντικείμενο δραστηριότητας οινοποιείο-καλλιέργεια σταφυλιών, αγοράζει πρώτη ύλη(σταφύλια) από τους εταίρους της ομόρρυθμα μέλη οι οποίοι είναι αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

Α) Τα καθαρά κέρδη της εν λόγω εταιρίας (πώληση εμφιαλωμένου οίνου) θα φορολογηθούν ως εισόδημα από αγροτική εκμετάλλευση με συντελεστή 13% ή ως εισόδημα από εμπορική εκμετάλλευση με συντελεστή 26%.

Β) Έχει την δυνατότητα η εν λόγω εταιρία να έχει στην κατοχή της Φ.Ι.Χ. αγροτικής χρήσης;

Κατηγορία: 

ΟΡΙΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Ερώτηση 072.
Θα ήθελα να μάθω πότε αλλάζουμε κατηγορία βιβλίων από απλογραφικά σε διπλογραφικά. Το όριο παραμένει το ίδιο, 1.500.000 ευρώ, αλλά για να αλλάξουμε από απλογραφικά σε διπλογραφικά πρέπει το ανώτερο όριο να ξεπεραστεί για δύο συνεχόμενες χρήσεις;

Κατηγορία: 

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Ερώτηση 071.
Υπάρχει στη Γερμανία η εταιρεία Α με τη μορφή ΕΠΕ (Gmbh) και έχει εταίρους τούς Χ με 75% και Ψ με 25%. Οι εταίροι αποφασίζουν και ιδρύουν και στην Ελλάδα μια ΕΠΕ με την επωνυμία Β ΕΠΕ. Στην Ελληνική εταιρεία οι εταίροι συμμετέχουν με τα ίδια ποσοστά όπως και στη Γερμανική. Ο Χ με 75% και ο Ψ με 25%. Τα μοναδικά έσοδα για τη χρήση του 2014 της Ελληνικής ΕΠΕ προέρχονται από σύμβαση που έχει συναφθεί με τη Γερμανική ΕΠΕ.

Κατηγορία: 

ΕΣΟΔΟ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ερώτηση 070.
Πελάτης μου (φαρμακείο) έχει εκδώσει το τιμολόγιο του ΕΟΠΥΥ που αφορά τον μήνα Δεκέμβριο με ημερομηνία 12.01.2015.

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, το έσοδο της πώλησης / παράδοσης αγαθών του Δεκεμβρίου θα αναγνωριστεί υποχρεωτικά στην περίοδο 20Χ1 (Δεκέμβριος), έστω και εάν το τιμολόγιο εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2020Χ2 (αποσύνδεση τιμολόγησης από την αναγνώριση του εσόδου).

Κατηγορία: 

ΑΓΡΟΤΕΣ – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ερώτηση 069.
Ελεύθερος επαγγελματίας, ιδιοκτήτης φροντιστηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βιβλία εσόδων εξόδων (απαλλασσόμενος του ΦΠΑ) ,διαθέτει και αγροτικά εισοδήματα για το έτος 2014 (χρήση) 1300 ευρώ και καμία επιδότηση.

Σε ποιο καθεστώς πρέπει να ενταχθεί ( ειδικό η κανονικό καθεστώς);

Θα πρέπει να τηρήσει βιβλία εσόδων εξόδων και να υποβάλλει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για τα αγροτικά εισοδήματα; η κρίνεται αυτοτελώς για κάθε δραστηριότητα;

Κατηγορία: 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ

Ερώτηση 068.
Θα ήθελα να μου πείτε τι κάνουμε στις παρακάτω περιπτώσεις για το ε11 βιβλίο αδειών.

1. Σε περίπτωση απόλυσης μισθωτού που δεν πήρε την άδεια του αλλά πήρε επίδομα αδείας και αποζημίωση αδείας , γράφουμε τον μισθωτό στο Ε11 και αν ναι με τι ποσά συμπληρώνουμε τα πεδία του Ε11.

2. πρόσληψη εργαζόμενου 26/12/2014 που δεν δικαιούται ημέρες αδείας αλλά του δώσαμε μια μικρή αναλογία επιδόματος τον γράφουμε στο Ε11 και αν με τι ποσά.

Κατηγορία: 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΠΑ

Ερώτηση 067.
Μέχρι πότε μπορούμε να μεταφέρουμε πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο όμως χρεωπιστώνεται μέσα σε χρήση;

Το ίδιο συμβαίνει και με τις οικοδομικές επιχειρήσεις (εργολάβοι) όπου εκεί δημιουργούνται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα;

Κατηγορία: 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ερώτηση 066.
>Σε επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων 4 κλειδιών θέλουμε να αδειοδοτήσουμε δράση καφέ - κυλικείου - αναψυκτηρίου;

Με πρόχειρο φαγητό και παρασκευαστήριο μικρής δυναμικότητας πελατών (50). Ποιες οι προδιάγραφες υποδομής(κουζίνα σε υπόγειο μπορεί; τ.μ. κλπ);


Σελίδες