×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η περίπτωση αυτή εντάσσεται συστηματικά στην καταγγελία της σύμβασης από τον εργαζόμενο, παρά τις σύμφυτες ιδιαιτερότητες της.

Κατηγορία: 

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

Στην καταγγελία αυτού του τύπου υπάρχει αίρεση περί απόκρουσης ή αποδοχής της τροποποίησης από τον εργαζόμενο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, είτε ο εργαζόμενος αποδέχεται την τροποποίηση, είτε ο εργοδότης καταγγέλλει τη σύμβαση.

Κατηγορία: 

Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, Η ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΩΝ

Στην καταγγελία αυτού του είδους πρέπει να υπάρχει σπουδαίος λόγος που να δικαιολογεί τον έκτακτο χαρακτήρα της. Έχει κριθεί ότι συνιστά σπουδαίο λόγο λ.χ. η ανωτέρα βία, η επίμεμπτη συμπεριφορά του μισθωτού, η παράβαση από τον εργαζόμενο των νόμιμων υποχρεώσεων του.

Κατηγορία: 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρόκειται για μονομερή δήλωση βούλησης που μπορεί να είναι, είτε ρητή, είτε και σιωπηρή, αν δεν προβλέπεται έγγραφος τύπος. Πάντως η περίπτωση της σιωπηρής καταγγγελίας γεννά προβλήματα στην πράξη.

Κατηγορία: 

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ Η ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΜΙΣΘΟΥ, Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟ.

Ο συμψηφισμός ασκείται μονομερώς και διαπλάθει νέες έννομες καταστάσεις καταργώντας εκκρεμείς παλαιότερες. Σύμφωνα με το 442 Ακ απαιτούνται αμοιβαίες, ομοειδείς και ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.

Κατηγορία: 

Η ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥ

Η αξίωση για μισθό είναι κατά βάση ενοχική αξίωση και έχει την μεταχείριση που έχουν αυτού του είδους οι αξιώσεις, αν και με αρκετές εξαιρέσεις λόγω της ιδιαίτερης φύσης της. Οι ιδιορρυθμίες αυτές αφορούν τον τόπο, χρόνο, καθώς και γενικά την προστασία του εργαζομένου.

Κατηγορία: 

Σελίδες