×

Επικοινωνία

×

Μαγνητοσκοπημένα Σεμινάρια

08.05.19 17:00 Προσωπικές Εταιρίες -Μετατροπές Συγχωνεύσεις - Η ισχύουσα νομοθεσία (μετά και τους Ν. 4541/2018 και Ν. 4601/2019)

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Προσωπικές Εταιρίες -Μετατροπές Συγχωνεύσεις - Η ισχύουσα νομοθεσία (μετά και τους Ν. 4541/2018 και Ν. 4601/2019)

Εισηγητής: Κάκαρη Χριστίνα


03.04.19 Δώρο Πάσχα

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Δώρο Πάσχα

Εισηγητές: Γιαζιτζής Κωνσταντίνος - Κατσιβέλη Γεωργία


Σελίδες