×

Επικοινωνία

×

Μαγνητοσκοπημένα Σεμινάρια

18.11.19 Φ.Π.Α. Mέρος 3o

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Φ.Π.Α. Mέρος 3o

Εισηγητής: Λάμπος Κωνσταντίνος


11.11.19 Φ.Π.Α. Mέρος 2o

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Φ.Π.Α. Mέρος 2o

Εισηγητής: Λάμπος Κωνσταντίνος


04.11.19 Ηλεκτρονικά Βιβλία & Ηλεκτρονικά Τιμολόγια

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Ηλεκτρονικά Βιβλία & Ηλεκτρονικά Τιμολόγια

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα.


07.10.19 Φορολογικοί Έλεγχοι Φυσικών Προσώπων και Επιχειρήσεων

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Φορολογικοί Έλεγχοι Φυσικών Προσώπων και Επιχειρήσεων

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα.


23.09.19 Φ.Π.Α. Mέρος 1o

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Φ.Π.Α. Mέρος 1o

Εισηγητής: Λάμπος Κωνσταντίνος


Σελίδες