×

Επικοινωνία

×

Μαγνητοσκοπημένα Σεμινάρια

21.09.20 Οικοδομοτεχνικά και Επίκαιρα

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
Οικοδομοτεχνικά και Επίκαιρα

Εισηγητής: Παλαιολόγος Λιάζος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (10 ημέρες).


09.07.20 Ηλεκτρονικά Βιβλία και Ηλεκτρονικά Τιμολόγια

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
Ηλεκτρονικά Βιβλία και Ηλεκτρονικά Τιμολόγια

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (20 ημέρες).


15.06.20 Μισθοδοσία Τεχνικών Εταιριών - Οικοδομοτεχνικά Έργα - Ξενοδοχοϋπάλληλοι και Υπάλληλοι Εποχικών Επιχειρήσεων

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
Μισθοδοσία Τεχνικών Εταιριών - Οικοδομοτεχνικά Έργα - Ξενοδοχοϋπάλληλοι και Υπάλληλοι Εποχικών Επιχειρήσεων

Εισηγητής: Παλαιολόγος Λιάζος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (7 ημέρες).


21.05.20 SOS Θέματα Δηλώσεων κι Όλες οι Αλλαγές

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
SOS Θέματα Δηλώσεων κι Όλες οι Αλλαγές

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (20 ημέρες).


18.05.20 Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών Προσώπων - Ανάλυση - Παραδείγματα Εντύπου Ν

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών Προσώπων - Ανάλυση - Παραδείγματα Εντύπου Ν

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (20 ημέρες).


28.04.20 Τα Σημαντικότερα Σημεία των Δηλώσεων Φ.Π. του Φορολογικού Έτους 2019

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τα Σημαντικότερα Σημεία των Δηλώσεων Φ.Π. του Φορολογικού Έτους 2019

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (20 ημέρες).


Σελίδες