×

Επικοινωνία

×

Μαγνητοσκοπημένα Σεμινάρια

Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών Προσώπων 06.05.17

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών Προσώπων 06.05.17»

Σε ποιους απευθύνεται:

Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.


Όροι εργασίας και αμοιβής Σερβιτόρων & Ξενοδοχοϋπαλλήλων 03.05.17

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Όροι εργασίας και αμοιβής Σερβιτόρων & Ξενοδοχοϋπαλλήλων 03.05.17»

Σε ποιους απευθύνεται:

Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.


Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων 08.04.17

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων 08.04.17»

Σε ποιους απευθύνεται:

Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων.Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.


Χρήση του Microsoft Excel 05.04.17

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Χρήση του Microsoft Excel 05.04.17»

Σε ποιους απευθύνεται:
Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.


Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 29.03.17

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 29.03.17»

Σε ποιους απευθύνεται:

Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων.Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.


Χρήση του Microsoft Excel για την δημιουργία κατάστασης υπολοίπων πελατών 22.03.17

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Χρήση του Microsoft Excel για την δημιουργία κατάστασης υπολοίπων πελατών 22.03.17»

Σε ποιους απευθύνεται:

Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.


Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων – Παράδειγμα σύνταξης 22.02.17

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων – Παράδειγμα σύνταξης 22.02.17 (17:00)»

Σε ποιους απευθύνεται:

Εργασίες Τέλους Χρήσης που ενδιαφέρουν την πλειονότητα των οντοτήτων χωρίς εκτενείς αναφορές στους ορισμούς και τις έννοιες των Ε.Λ.Π..


Οι υποχρεώσεις του λογιστή 15.02.17

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Οι υποχρεώσεις του λογιστή 15.02.17 (17:00)»

Σε ποιους απευθύνεται:

Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων.Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.


Χρήση του Microsoft Excel για τον υπολογισμό αποσβέσεων παγίων 14.02.17

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Χρήση του Microsoft Excel για τον υπολογισμό αποσβέσεων παγίων 14.02.17 (17:00)»

Σε ποιους απευθύνεται:
Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.


Ειδικά εργασιακά ζητήματα 08.02.17

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Ειδικά εργασιακά ζητήματα 08.02.17»

Σε ποιους απευθύνεται:
Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.


Σελίδες