×

Επικοινωνία

×

Σεμινάριο

20.09.23 Ειδικά Θέματα Φ.Π.Α. στις Εισαγωγές – Εξαγωγές και Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

Νέο Μαγνητοσκοπημένο Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Ειδικά Θέματα Φ.Π.Α. στις Εισαγωγές – Εξαγωγές και Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (30 ημέρες).


13.09.23 Διακίνηση – Τιμολόγηση

Νέο Μαγνητοσκοπημένο Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Διακίνηση – Τιμολόγηση

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (30 ημέρες).


28.06.23 Οι τελευταίες αλλαγές στην πλατφόρμα myData και η προσυμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

Νέο Μαγνητοσκοπημένο Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Οι τελευταίες αλλαγές στην πλατφόρμα myData και η προσυμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (30 ημέρες).


14.06.23 Όλες οι Αλλαγές στην Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων και Συμπλήρωση όλων των Έντυπων για το Φορολογικό Έτος 2022

Νέο Μαγνητοσκοπημένο Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Όλες οι Αλλαγές στην Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων και Συμπλήρωση όλων των Έντυπων για το Φορολογικό Έτος 2022

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (30 ημέρες).


07.06.23 Συμπλήρωση Εντύπου Ν Φορολογικού Έτους 2022

Νέο Μαγνητοσκοπημένο Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Συμπλήρωση Εντύπου Ν Φορολογικού Έτους 2022

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (30 ημέρες).


10.05.23 Συμπλήρωση Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2022

Νέο Μαγνητοσκοπημένο Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Συμπλήρωση Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2022

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (30 ημέρες).


03.05.23 Συμπλήρωση Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2022

Νέο Μαγνητοσκοπημένο Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Συμπλήρωση Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2022

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (30 ημέρες).


Σελίδες