×

Επικοινωνία

×

Μαγνητοσκοπημένα Σεμινάρια

28.04.21 Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και η συμπλήρωση του έντυπου Ν

Νέο Μαγνητοσκοπημένο Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και η συμπλήρωση του έντυπου Ν

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (20 ημέρες).


14.04.21 Επίκαιρα Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος

Νέο Μαγνητοσκοπημένο Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος:
Επίκαιρα Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος

Εισηγητής: Μιχελινάκης Βαγγέλης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (20 ημέρες).


31.03.21 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Συμπλήρωση Εντύπου Ν

Νέο Μαγνητοσκοπημένο Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Συμπλήρωση Εντύπου Ν

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (20 ημέρες).


24.03.21 Μισθοδοσία τουριστικών πλοίων ημεροπλοιων ΝΕΠΑ

Νέο Μαγνητοσκοπημένο Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Μισθοδοσία τουριστικών πλοίων ημεροπλοιων ΝΕΠΑ

Εισηγητής: Παλαιολόγος Λιάζος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (10 ημέρες).


17.03.21 Ε9 - Δήλωση στοιχείων ακινήτων - Αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για Φυσικά & Νομικά πρόσωπα. Οδηγίες συμπλήρωσης και πρακτικά παραδείγματα

Νέο Μαγνητοσκοπημένο Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Ε9 - Δήλωση στοιχείων ακινήτων - Αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για Φυσικά & Νομικά πρόσωπα. Οδηγίες συμπλήρωσης και πρακτικά παραδείγματα με τον κ. Λάμπο Κωνσταντίνο

Εισηγητής: Λάμπος Κωνσταντίνος


24.02.21 - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση αγροτών, αγροτικών συνεταιρισμών και αγροτικών εταιρικών συμπράξεων

Νέο Μαγνητοσκοπημένο Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση αγροτών, αγροτικών συνεταιρισμών και αγροτικών εταιρικών συμπράξεων

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (20 ημέρες).


03.02.21 Φ.Π.Α.

Νέο Μαγνητοσκοπημένο Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Μιχελινάκης Βαγγέλης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (20 ημέρες).


Σελίδες