×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού "TaxPress eMagazine"
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"
Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες λειτουργίας της υπηρεσίας

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών μουσικού προς το Δημόσιο και Ιδιώτες

Ερώτηση 2498
29.11.23

Θα ήθελα μια ενημέρωση σχετικά με την έκδοση ΤΠΥ από μουσικό προς Δημόσιο (δήμους, περιφέρειες κ.λπ.) όσο και προς ιδιώτη (προς μια εταιρεία για ένα event που έκανε.

Έχω, λοιπόν, κάποιες απορίες σχετικά με τις δύο αυτές περιπτώσεις. Αρχικά,

Είτε αφορά δημόσιο, είτε αφορά ιδιώτη, το ποσοστά κρατήσεων (ασφαλιστικές & εργοδοτικές) είναι τα ίδια;

Ποια είναι τα ποσοστά αυτά για τις ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές;

Στο δημόσιο μας έχουν ενημερώσει και για κάποιες επιπλέον κρατήσεις που μας τις λένε κάθε φορά τι ισχύει, υπάρχει κάπου που θα μπορούσα να τις ξέρω ώστε να είμαι προετοιμασμένος;

Υπάρχει κάτι που δεν είναι σωστό στην έκδοση των παραστατικών που σας επισυνάπτω, όσον αφορά κρατήσεις, ποσοστά και τρόπος;

Όπως βλέπεται στις 10/07/2023, εξέδωσα το παραστατικό προς την εταιρεία MCVICTOR, έπειτα από επαφή μαζί τους, με ενημέρωσαν ότι τα ποσοστά που έχω αναγράψει δεν είναι σωστά, γιατί ενώ προσπαθούσαν να στείλουν ΑΠΔ, στην πλατφόρμα της ΑΠΔ με την δυνατότητα υποβολής μέσω ΤΠΥ τα ποσοστά αυτά δεν υπήρχαν. Τι μπορεί να έχει πάει λάθος; Θα μπορούσατε να με ενημερώσετε σχετικά;

 


Μεταβολή φορολογικής κατοικίας λόγω σύσταση εταιρείας φορολογικού κατοίκου Ελβετίας στην Ελλάδα

Ερώτηση 2500
29.11.23

Έλληνας πολίτης φορολογικός κάτοικος Ελβετίας θα ιδρύσει ΙΚΕ με αντικείμενο εργασιών αγορά οικοπέδων, κατασκευή και πώληση των κτιρίων. Η ερώτηση είναι εάν η πιο πάνω ενέργεια θα δημιουργήσει θέμα μεταβολής της φορολογικής κατοικίας στην περίπτωση:

α) που είναι διαχειριστής και β) στην περίπτωση που είναι απλό μέλος.

Υπάρχει η δυνατότητα μονοπρόσωπης ΙΚΕ ή θα πρέπει να συμμετέχει και μέλος φορολογικός κάτοικος Ελλάδος;

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί για τη μεταφορά των χρημάτων από το εξωτερικό για την εισφορά κεφαλαίου στην ΙΚΕ, δίχως να θεωρηθεί τεκμήριο η ίδρυση επιχείρησης;

 

Κατηγορία: 

Λογιστικός χειρισμός δαπανών υποδοχής και φιλοξενίας ΙΚΕ

Ερώτηση 2497
29.11.23

Εταιρεία ΙΚΕ κάνει έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας και διάφορες άλλες καταναλωτικές δαπάνες που δεν σχετίζονται με την δραστηριότητα της εταιρείας τα οποία πληρώνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας. Η εταιρεία δεν μας φέρνει παραστατικά για αυτές της συναλλαγές. Τι χειρισμός θα πρέπει να ακολουθεί για αυτές της δαπάνες;

64.98 (δαπάνες αναμόρφωσης) σε 38.03 ή να χρεωθεί ο μέτοχος που κάνει της δαπάνες αυτές 33.03 σε 38.03 ώστε να τα έχει απαίτηση η εταιρεία από τον μέτοχο. Αν είναι υποχρεωτικός ο δεύτερος τρόπος αν βρούμε κάποιο παραστατικό για αυτές της συναλλαγές θα μπορούσαμε να τις καταχωρούμε σε δαπάνες προς αναμόρφωση; Μέχρι τώρα εμείς ακολουθούσαμε τον πρώτο τρόπο, είναι λάθος; Θεωρείτε αυτός ο τρόπος κατάτμηση ως προς το μέρισμα που πρέπει να δώσει η εταιρεία στους μετόχους;

 

Κατηγορία: 

Διανομή Αφορολόγητων Κερδών Ο.Ε.

Ερώτηση 2496
29.11.23

Ομόρρυθμη εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία πραγματοποίησε κέρδη στη χρήση 2022. Αρχικά τα κέρδη αυτά ήταν προσαυξημένα με την ωφέλεια από το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που δεν επιστράφηκε.

Σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου τρίτου της από 30.03.2020 Π.Ν.Π. η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4864/2020, τόσο το μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής όσο και το ποσό της έκπτωσης δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού, το οποίο επί της ουσίας προσαυξάνει το ποσό που δεν επιστρέφεται είναι το όφελος του δικαιούχου και συνιστούν αφορολόγητα έσοδα.

Ως αφορολόγητο έσοδο, το ποσό αυτό αποσπάστηκε από το λογαριασμό 42-00 «κέρδη χρήσης» και απεικονίστηκε σε λογαριασμό 41-08 «αφορολόγητα ποσά».

Επειδή στο καταστατικό της ομόρρυθμης εταιρείας, δεν υπάρχουν επιμέρους όροι για τη διάθεση των κερδών, τίθεται το ερώτημα:

1) Είναι υποχρεωμένη η ομόρρυθμη εταιρεία, που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, να διανέμει υποχρεωτικά αυτό το αφορολόγητο έσοδο και να επιβαρυνθεί με το φόρο εισοδήματος και το φόρο διανομής;

2) Κατά τη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, το ποσό αυτό αναφέρθηκε στον κωδικό 001 του πίνακα 10Α και κατόπιν αυτόματα στον κωδικό 513 και αφαιρέθηκε από το φορολογητέα κέρδη. Θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την ομόρρυθμη εταιρεία και να καταβληθεί ο φόρος;


Ενέργειες εργαζόμενου και εργοδότη σε περίπτωση εγκυμοσύνης

Ερώτηση 2493
22.11.23

Απασχολώ μια υπάλληλο γραφείου, 5ημερο 6ωρο με 22 ένσημα/μήνα. Έχω πιθανή ημερομηνία τοκετού 22/1/24 οπότε ξεκινάει η άδεια λοχείας της στις 27/11/2023. Γνωρίζω ότι οι 25 μέρες πληρώνονται σαν ασθένεια από εμένα (χωρίς να αφαιρέσω το μισό ημερομίσθιο για τις 3 πρώτες μέρες) οπότε 4 του Νοεμβρίου και όλο το Δεκέμβριο που είναι 21. Θα ήθελα να μου πείτε αναλυτικά τις ενέργειες που πρέπει να κάνω σαν εργοδότης και σαν υπάλληλος όσον αφορά στο ΕΡΓΑΝΗ, ΔΥΠΑ κτλ. Τι έντυπα πρέπει να υποβάλλω σαν εργοδότης και ποιες αιτήσεις πρέπει να κάνει η εργαζόμενη όσον αφορά το επίδομα μητρότητας, 9μηνο ΟΑΕΔ και όλα όσα δικαιούται.

Ευχαριστώ πολύ


Τιμολόγιο εταιρείας (τρίτης χώρας) διαμεσολάβησης υπηρεσιών βραχυχρόνιας μίσθωσης προς ελληνική εταιρεία βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

Ερώτηση 2495
20.11.23

Επιχείρηση βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων εκδίδει αποδείξεις παροχής στους πελάτες της και εισπράττει την αμοιβή της από τις πλατφόρμες (π.χ. Booking κ.λπ.) αφού παρακρατηθεί η αμοιβή τους. Στην πλατφόρμα ESPEDIA GROUP INC (τρίτη χώρα) όμως δεν τιμολογούν τον πελάτη για την διαμονή αλλά την ίδια την ESPEDIA GROUP INC. Το τιμολόγιο αυτό έχει ΦΠΑ ή όχι;

Κατηγορία: 

Μετατροπή ατομικής σε μονοπρόσωπη ΑΕ και απώλεια φορολογικών ευεργετημάτων σε περίπτωση εισόδου νέου εταίρου στην ΑΕ

Ερώτηση 2491
20.11.23

Ατομική επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία έχει μετατραπεί σε Μονοπρόσωπη ΑΕ με τον Ν.4935/2022 για μείωση του φόρου των φορολογητέων κερδών κατά 30%. Αν προστεθεί νέος εταίρος χάνει το δικαίωμα της έκπτωσης του φόρου;


Σελίδες