×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού "TaxPress eMagazine"
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Φορολόγηση εισοδήματος από μπλοκάκι όταν υπάρχει ταυτόχρονα και παροχή σε είδος

Ερώτηση 2353
20.03.23

Φορολογούμενος, έχει εισόδημα ως αμειβόμενος με «μπλοκάκι» και σήμερα ο εργοδότης του παρέχει αυτοκίνητο με ΛΤΠΦ άνω των 14.000€. Το τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτή εργασία ως παροχή σε είδος εξαιτίας της παραχώρησης εταιρικού οχήματος σ' αυτόν θα μεταβάλει τον τρόπο φορολόγησης του ως προς το εισόδημα που αποκτά από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και το οποίο υπάγεται στις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013;

Αν όχι, πώς το σύστημα θα μπορέσει να κάνει διαχωρισμό του είδους των αμοιβών από μισθωτή εργασία; Χρειάζεται συμπλήρωση κάποιου επιπλέον κωδικού στο Ε1 του υπόχρεου;

Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Προσδιορισμός ελάχιστης τιμής πώλησης σε περίπτωση μεταβίβασης τίτλων εταιρείας που τηρεί απλογραφικά βιβλία

Ερώτηση 2352
20.03.23

Επί πώλησης εταιρικών μεριδίων εταιρείας με απλογραφικά βιβλία, πώς προσδιορίζεται η ελάχιστη αξία πώλησης των εταιρικών μεριδίων;

Κατηγορία: 

Αποδοχή πληρωμών με κάρτα/POS

Ερώτηση 2351
20.03.23

Νεοσύστατη ατομική επιχείρηση απευθύνθηκε σε τράπεζα για να αποκτήσει P.O.S επειδή είναι υποχρεωμένη βάσει ΚΑΔ, και της είπαν να πάρει Payment Link. Η ερώτηση είναι εάν το Payment Link αντικαθιστά το POS.

Κατηγορία: 

Λογιστική αντιμετώπιση παραστατικών ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού καθεστώτος

Ερώτηση 2350
20.03.23

Αναφέρομαι στη περίπτωση όπου η πληρωμή του ελαιοτριβείου γίνεται σε είδος (αγοραπωλησία), όταν το εκθλιπτικό δικαίωμα του ελαιοτριβείου καταβάλλεται σε είδος (ποσοστό επί του παραχθέντος λαδιού) από τους αγρότες-παραγωγούς του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς.

Για τη περίπτωση όπου συνίσταται ανταλλαγή υπηρεσιών με αγαθά, για τις υπηρεσίες που παρέχει ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου επειδή αμείβεται σε είδος από τους αγρότες εξέδωσε Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών το οποίο λογιστικά αποτελεί έξοδο για τον αγρότη.

Εφόσον ταυτόχρονα θεωρείται και αγοραστής για τη λαμβανόμενη ως αμοιβή από τον αγρότη, ποσότητα αγροτικού προϊόντος, για αυτή τη ποσότητα του εκθλιπτικού δικαιώματος ο εκμεταλλευτής του ελαιοτριβείου εκδίδει στοιχείο - φορολογικό παραστατικό, στη προκειμένη περίπτωση Τιμολόγιο Αγοράς μιας και δεν είναι υποχρεωμένος να εκδώσει ο αγρότης ο ίδιος παραστατικό. Αυτό το φορολογικό στοιχείο καταχωρείται ως έσοδο για τον αγρότη και θα αποτελέσει δικαιολογητικό επιστροφής ΦΠΑ.

Το ερώτημά μου είναι τι γίνεται στη περίπτωση όπου για το λάδι που κρατά κάποιο ελαιοτριβείο για να πληρωθεί (πληρωμή σε είδος/εκθλιπτικό δικαίωμα), δεν εκδώσει Τιμολόγιο Αγοράς (Σύμφωνα με Αρ. πρωτ. 1018623/128/0015/2007).

Ποιους χειρισμούς μπορεί να κάνει ο αγρότης ειδικού καθεστώτος από την πλευρά του προκειμένου να απεικονίσει λογιστικά και φορολογικά, ως έσοδο, την παραπάνω αξία παράδοσης του λαδιού στο ελαιοτριβείο ως εκθλιπτικό δικαίωμα δεδομένου ότι χρειάζεται φορολογικό στοιχείο ως δικαιολογητικό επιστροφής ΦΠΑ. Να διευκρινίσουμε ότι:

α) Δεν ζητήθηκε από τον αγρότη να εκδώσει από την πλευρά του φορολογικό στοιχείο για αυτή την αξία, την ημέρα της έκθλιψης.

β) Το παραστατικό δαπάνης - ΤΠΥ που εξέδωσε το ελαιοτριβείο δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ταυτόχρονα και ως παραστατικό εσόδου ο αγρότης διότι έχει χαρακτηριστεί ως παραστατικό εξόδου στη στήλη εξόδων (του αγρότη) στο myDATA. Σημείωση: Μιας και δεν εκδίδει από την πλευρά του ο αγρότης παραστατικά εσόδων χρησιμοποιεί ως φορολογικά στοιχεία εσόδων τα Τιμολόγια Αγοράς που εξέδωσαν τα ελαιοτριβεία και διαβίβασαν στο myDATA.

Με τη σειρά του δημιουργεί τις ανάλογες λογιστικές εγγραφές εσόδων για να τις αντιστοιχίσει με αυτές που διαβιβάστηκαν στο myDATA από το ελαιοτριβείο.

Κατηγορία: 

Φορολόγηση εισοδήματος από πώληση ημιτελών κτισμάτων ανεγειρόμενης οικοδομής

Ερώτηση 2349
20.03.23

Εταιρεία ΙΚΕ- κατασκευαστικών εργασιών κτιρίων η οποία ιδρύθηκε το 2020 και το 2022 πήρε αναστολή ΦΠΑ για τα αδιάθετα ακίνητα της, έχει ξεκινήσει την ανέγερση πολυκατοικίας.

Η εν λόγω εταιρεία έχει πουλήσει το 2022 με συμβόλαιο ήδη 2 ακίνητα (από τα σχέδια) ενώ το κατασκευαστικό έργο είναι ακόμα στα μπετά.

1. Θα ήθελα να με ενημερώσετε για τον τρόπο φορολόγησης των εσόδων του 2022 από την πώληση με συμβόλαια ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα όλες οι δαπάνες για την ανέγερση (αναμένεται αυτές να ολοκληρωθούν το 2024).

2. Χρειάζεται να διενεργηθεί απογραφή για τα ημιτελή διαμερίσματα; Αν ναι, πώς θα γίνει πρακτικά βάσει του βιβλίου κοστολογίου;

Κατηγορία: 

Έναρξη ταξί σε περίπτωση συνιδιοκτησίας

Ερώτηση 2347
20.03.23

Δύο φυσικά πρόσωπα μοιράζονται μία άδεια ταξί. Μπορούν να κάνουν έναρξη ατομικής επιχείρησης και τα δύο άτομα για το ίδιο ταξί, δηλαδή δύο ατομικές επιχειρήσεις; Με ποια διεύθυνση έδρας θα δηλωθεί η έναρξη ατομικής επιχείρησης για ταξί; Ποιοι είναι οι ΚΑΔ; Επίσης, στη περίπτωση των δύο ατομικών επιχειρήσεων για το ίδιο ταξί, στο ταξί θα πρέπει να υπάρχουν δύο ταμειακές για κάθε επιχείρηση; Επίσης πως θα γίνει η διασύνδεση με το esend;

Κατηγορία: 

ΦΠΑ στα έξοδα ενδοκοινοτικής παράδοσης

Ερώτηση 2346
20.03.23

Επιχείρηση πωλεί ένα μέρος των προϊόντων που παράγει, ενδοκοινοτικά (χωρίς ΦΠΑ). Για τα έξοδα της ενδοκοινοτικής παράδοσης (μεταφορικά έξοδα, έξοδα συσκευασίας προϊόντος κ.τ.λ.) δικαιούται να μην επιβαρυνθεί ΦΠΑ βάσει κάποιας διάταξης π.χ. να εκδοθεί από την ελληνική μεταφορική τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ; Αν δικαιούται παρακαλώ βάσει ποιας διάταξης και αν γνωρίζεται κάτι σχετικά με την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει και που θα πρέπει να καταθέσει σχετική αίτηση. Επίσης τι θα πρέπει να αναγράφεται στο τιμολόγιο της μεταφορικής.

Κατηγορία: 

Δαπάνη ενοικίου επαγγελματικής έδρας αγρότη κανονικού καθεστώτος

Ερώτηση 2345
20.03.23

Αγρότης ειδικού καθεστώτος κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος 2022 πραγματοποίησε χονδρικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής του αξίας ανώτερης των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€). Λόγω υπέρβασης του ορίου των 15.000€ από παραδόσεις αγροτικών προϊόντων έκανε υποχρεωτική μετάταξη από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς.

Για την υποχρεωτική μετάταξη του υπέβαλε δήλωση Μετάταξης (δήλωση μεταβολών). Στη Δήλωση Μετάταξης αγρότη (Δήλωση Δ211) στα «Στοιχεία Διεύθυνσης Έδρας», ο αγρότης δήλωσε ως επαγγελματική έδρα τη διεύθυνση κατοικίας του στην οποία διαμένει με μίσθωση (ενοίκιο), κατόπιν υπόδειξης του υπαλλήλου του τμήματος Μητρώου της ΔΟΥ.

Ερώτημα:

Σύμφωνα με την παραπάνω εισαγωγή και δεδομένου ότι ο τύπος της επαγγελματικής έδρας του αγρότη είναι με μίσθωση, το ενοίκιο αυτό (που είναι και το ενοίκιο διαμονής της κύριας οικίας του):

α) Μπορεί να θεωρηθεί ταυτόχρονα και ως ενοίκιο-δαπάνη επαγγελματικής στέγης και να εκπέσει ως έξοδο ενοικίου στα βιβλία του αγρότη με όλα τα συνεπακόλουθα; Δηλαδή
α.1) Δήλωση ως έξοδο ενοικίου στο myDATA.

α.2) Σύνδεση του λογαριασμού της δαπάνης του ενοικίου με την Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Ε3 δηλαδή μεταφορά στο πεδίο «Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα» του Πίνακα Ζ και στο πεδίο «Σύνολο ενοικίων που καταβλήθηκαν» του Πίνακα Γ1 στη πρώτη σελίδα του εντύπου με τα πληροφοριακά στοιχεία όπως το ΑΦΜ του εκμισθωτή και ο Αρ. Παροχής ρεύματος της οικίας;

Στο παραπάνω ερώτημα να προσθέσω και τον συλλογισμό-προβληματισμό μου ότι το εν λόγω ενοίκιο δηλώνεται και ως Ενοίκιο-έξοδο κύριας κατοικίας στη Φορολογική Δήλωση Ε1 από τη πλευρά του αγρότη-μισθωτή αλλά και ως Έσοδο από εκμίσθωση κατοικίας από την πλευρά του ιδιοκτήτη στο Ε2.

Μήπως αυτό δημιουργεί μια ασυμβατότητα στο να χαρακτηρίσουμε την εν λόγω δαπάνη ως επαγγελματική;

β) Από την έναρξη εργασιών και μέχρι και το φορολογικό έτος 2022 (31.12.2022) ο αγρότης αυτός παρέμεινε στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και δεν του ζητήθηκε εξ αρχής με την έναρξη εργασιών να δηλώσει στοιχεία διεύθυνσης έδρας επομένως δεν είχε δηλώσει τη κύρια κατοικία του και ως διεύθυνση επαγγελματικής έδρας στο Μητρώο της εφορίας. Το ερώτημά μου είναι αν και κατά την περίοδο του ειδικού καθεστώτος ο αγρότης θεωρείται ότι έχει επίσης επαγγελματική έδρα, αυτή της κύριας κατοικίας του, και αν θα μπορούσε επομένως για τη χρήση του 2022 να καταχωρήσει λογιστικά το ενοίκιο της οικίας του ως έξοδο ενοικίου επαγγελματικής έδρας και την περαιτέρω καταχώρηση στο myDATA και στο Ε3 αντίστοιχα.

Κατηγορία: 

Ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω πλατφόρμας

Ερώτηση 2344
14.03.23

Επιτηδευματίας φυσικό πρόσωπο με έναρξη δραστηριότητας στο λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και βίντεο (ΚΑΔ 47916400), αγοράζει από το εξωτερικό κόπιες τραγουδιών σε βινύλιο και τις ανεβάζει σε διαδικτυακή πλατφόρμα όπου τις πουλάει σε άλλα φυσικά πρόσωπα ιδιώτες είτε ως βινύλιο ή ως download μερικών τραγουδιών κυρίως στην ΕΕ αλλά και εκτός ΕΕ. Οι συναλλαγές γίνονται μέσω της πλατφόρμας της οποίας δεν έχουμε εμείς την διαχείριση και η εξόφληση πραγματοποιείται μέσω λογαριασμού στην PayPal.

1. Τι παραστατικό εκδίδεται και αν πρέπει να γίνεται μέσω ταμειακής μηχανής;
2. Υπάρχει χρέωση ΦΠΑ επί των στοιχείων;

3. Τι έγγραφα θα μας ζητήσουνε μελλοντικά σε έναν έλεγχο για να αποδείξουμε τις συναλλαγές πέραν των παραστατικών πώλησης;

4. Θεωρείται ηλεκτρονική συναλλαγή και πρέπει να αποδώσει το ΦΠΑ στα άλλα κράτη μέλη;

Κατηγορία: 

Ασφάλιση διαχειριστή - εταίρου μονοπρόσωπης ΙΚΕ

Ερώτηση 2343
14.03.23

Διαχειριστής ΙΚΕ λαμβάνει έξτρα αμοιβή διαχείρισης για τις υπηρεσίες που προσφέρει μηνιαία 1.500,00€. Θα πρέπει να ασφαλιστεί και να καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές μέσω ΑΠΔ; Αν ναι με τι ποσοστά; Τι κρατήσεις έχει το παραπάνω ποσό;


Σελίδες