×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού "TaxPress eMagazine"
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"
Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες λειτουργίας της υπηρεσίας

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Κάλυψη τεκμηρίων με εισαγωγή ποσού από πώληση ακινήτου στην Αλβανία

Ερώτηση 2647
28.05.24

Από πώληση ακίνητων στην Αλβανία 2 αδελφών φορολογικών κατοίκων Ελλάδας με υπηκοότητα Αλβανίας, εισέπραξαν εκεί 100.000€. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν με έμβασμα στην Ελλάδα στον λογαριασμό του ενός αδελφού ο οποίος με την σειρά του μετέφερε τα μισά στον αδελφό του. Ο αδελφός που πηρέ τα χρήματα στην Ελλάδα όχι άμεσα από την Αλβανία αλλά από τον αδελφό του εδώ, πως μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για κάλυψη τεκμήριων;

Κατηγορία: 

Λήψη ενδοομιλικού μερίσματος ημεδαπής ΑΕ από θυγατρική αλλοδαπής

Ερώτηση 2646
28.05.24

1. Ελληνική ΑΕ συμμετοχών, λαμβάνει εντος 2023 μέρισμα απο θυγατρική στην Κύπρο 120.000€. Η Ελληνική ΑΕ κατέχει ανω των 10% αλλά όχι 24 μήνες διακράτησης.

1) Για να βρεθεί το μικτό ποσό βάσει του οποίου θα βγεί το ποσό για εγγυητική επιστολή τί υπολογίζουμε; 120.000€ / 0,78 (100-22) = 153.846€ αρα 33.846€ η εγγυητική επιστολή; Η Κυπριακή το ποσό αυτό το εισέπραξε επίσης αφορολόγητα από άλλη Κυπριακή. Υπολογίζουμε τον Κυπριακό φόρο παρακράτησης και Φ.Ε. για το μικτό ποσό;

2) Εγγραφές λήπτριας εταιρίας θα είναι:

Χ:33.00 120.000€

Π:76.00 120.000€

ΚΑΙ

Χ: 76.00 120.000€

Π: 41.04 120.000€

ή

Χ:33.00 120.000€

Χ:33.13 33.846€

Π:76.00 120.000€

Π:54.08 33.846€ (σε αυτή τη περίπτωση πώς κλείνει ο 33.13; Με χρέωση 54.08;)

2. Μπορώ να έχω ενα παράδειγμα παρακαλώ με τις εγγραφές σε περίπτωση πίστωσης φόρου (π.χ. Μέρισμα από Κυπριακή 100.000€ για την οποία δεν ισχύουν οι προυποθέσεις του άρθρου 48);

Κατηγορία: 

Παραχώρηση κατοικίας στον εργαζόμενο (παροχή σε είδος) από εποχιακή επιχείρηση

Ερώτηση 2643
28.05.24

Επιχείρηση εστίασης, εποχιακή ΟΕ, απασχολεί προσωπικό για 5 μήνες. Τους παρέχει κατοικία (μη ιδιόκτητη) για την οποία επιβαρύνεται το μίσθωμα για όλο το έτος (2024). Κατά την άποψή μας:

α) Η δαπάνη του ενοικίου που πληρώνει η εταιρεία, θα εκπίπτει φορολογικά για όλο το χρόνο.

β) Η παροχή σε είδος στους εργαζόμενους θα εφαρμοστεί για το πεντάμηνο της απασχόλησης τους.

Παρακαλώ επιβεβαιώστε μας αν ισχύουν τα παραπάνω ή αν υπάρχει διαφορετική άποψη.

Κατηγορία: 

Αναγραφή στο Ε9 επιφάνειας οικοπέδου σε περίπτωση κάθετης ιδιοκτησίας

Ερώτηση 2642
27.05.24

Σε ακίνητο μετά από διανομή κάθετων ιδιοκτησιών αναγράφεται το οικόπεδο ως ποσοστό επί του συνολικού οικοπέδου. Μπορεί να δηλωθεί στο Ε9 σε κάθε κτίσμα το οικόπεδο που του αναλογεί (100%) ή ποσοστό επί του συνολικού οικοπέδου;

Κατηγορία: 

Δώρα εορτών κατά τη διάρκεια παροχής ειδικής προστασίας της μητρότητας από την ΔΥΠΑ (9μηνο)

Ερώτηση 2638
21.05.24

Υπάλληλος με άδεια μητρότητας η οποία λήγει στις 17.04.2024 και από 18/04/2024 έως 01/2025 υπάγεται στην ειδική προστασία μητρότητας 9 μηνών, δικαιούται ολόκληρο το δώρο Πάσχα από τον εργοδότη της ή αναλογία από 01/01/2024-17/04/2024 αφού από 18/04/2024 και έπειτα επιδοτείται από την ΔΥΠΑ;

Ευχαριστώ


Αμοιβή και απεικόνιση στην ΑΠΔ μισθωτού οδοντίατρου

Ερώτηση 2635
21.05.24

Οδοντίατρος προσλαμβάνεται από 8/5/2024 σε οδοντιατρείο με εξαρτημένη εργασία (ως μισθωτός). Με τι κωδικό ειδικότητας θα προσληφθεί; Ποιος είναι ο κωδικός πακέτου κάλυψης; Σε ποιο επικουρικό ταμείο θα ενταχθεί; Η αμοιβή του θα είναι σύμφωνα με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή υπάρχει ΣΣΕ εν ισχύ και έχει κηρυχθεί υποχρεωτική;


Χρήση ΦΗΜ για παροχή υπηρεσίας (λιανική) τοποθέτησης τεντών

Ερώτηση 2640
20.05.24

Επιχείρηση με ΚΑΔ 43321010 Εργασίες τοποθέτησης τεντών και δευτερεύοντες 43291200 εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων, 43321004 εργασίες τοποθέτησης ψευδοροφών, 46411307 Χονδρικό εμπόριο ειδών τεντοποιίας, δεν έχει ΦΤΜ (αφού δεν κάνει λιανικές πωλήσεις). Μπορεί ωστόσο να εκδώσει χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής όσο και ΑΠΥ, σε περίπτωση πώλησης/ εργασιών σε ιδιώτη, δεδομένου ότι τόσο η πώληση όσο και η παροχή γίνονται εκτός επαγγελματικής έδρας; Πρέπει να προηγηθεί ενημέρωση μητρώου με σχετικό ΚΑΔ λιανικών; Αν ναι μήπως η ενημέρωση αυτή μας οδηγήσει σε υποχρεωτική χρήση ΦΤΜ;

Κατηγορία: 

Πώληση επενδυτικού αγαθού που είχε αγορασθεί με απαλλαγή ΦΠΑ

Ερώτηση 2639
20.05.24

Αγροτική επιχείρηση είχε αγοράσει τον Οκτώβριο του 2021 αγροτικό αυτοκίνητο πάγιο-επενδυτικό αγαθό με απαλλαγή ΦΠΑ με τις διατάξεις περί επενδυτικών αγαθών (Π.2869/2389/ΠΟΛ137/4.5.1987). Προτίθεται να το πουλήσει πριν την πενταετία του διακανονισμού ΦΠΑ το έτος 2024. Το ποσό του ΦΠΑ για το οποίο είχε πάρει απαλλαγή ήταν 7.500. Τώρα κατά την πώληση και την περιοδική ΦΠΑ του ανάλογου τριμήνου υπάρχει κάποιο ελάχιστο ΦΠΑ που θα πρέπει να αποδώσει λόγω της απαλλαγής που είχε λάβει; Υποθετικά αναφέρω ότι η πώληση θα είναι 5.000+ΦΠΑ 24%

Κατηγορία: 

Τεκμαρτό έσοδο και έξοδο ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου

Ερώτηση 2637
20.05.24

Εταιρία ΑΕ στην οποία μέτοχος 100% είναι εταιρία συμμετοχών, έχει ιδιοκτησία ακίνητο ως τουριστικό κατάλυμα αξίας 1.000.000€ σε αγροτεμάχιο αξίας 2.000.000€, κάνει εγγραφές τεκμαρτό ενοίκιο 1.000.000 x 3% = 30.000€ ανά μήνα;

1) Εγγραφές Χ:62.04 30.000€ με Π: 75.05 30.000€;

2) Παρακαλώ μια ανάλυση σχετικά με την καταχώρηση ενοικίου ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου με τις κατάλληλες λογιστικές και φορολογικές ενέργειες δήλωσής του. Η μέτοχος διενεργεί κάποιες εγγραφές στα βιβλία της;

Κατηγορία: 

Σελίδες