×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού "TaxPress eMagazine"
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"
Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες λειτουργίας της υπηρεσίας

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση τεκμαρτού εσόδου/εξόδου

Ερώτηση 2463
02.10.23

Ανώνυμη εταιρία έχει έσοδα από παροχή υπηρεσιών 300.000,00 € και τεκμαρτό έσοδο έξοδο από ιδιόχρηση ακινήτου 36.000,00 €.

  1. Ποιες είναι οι λογιστικές εγγραφές στα βιβλία εσόδου και εξόδου της ιδιόχρησης;
  2. Σε ποιους κωδικούς του Ε3 θα καταχωρηθεί ως έσοδο και ως έξοδο. Επίσης στον κωδικό 015 του έντυπου Ν ως ακαθάριστα έσοδα θα καταχωρηθεί το ποσό των 300.000,00 ή των 336.000,00 €.
  3. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ποιο ποσό θα δηλωθεί ως έσοδο 300 ή 336 χιλ.;

Κατηγορία: 

Απόδοση φόρου μερισμάτων σε εταίρο που είναι νομικό πρόσωπο στη Βουλγαρία

Ερώτηση 2461
02.10.23

Επιχείρηση ΙΚΕ με αντικείμενο εκμετάλλευσης Ιστιοπλοϊκού σκάφους 12μ. και εταίρους ένα φυσικό πρόσωπο (φορολ. κάτοικος Ελλάδος) και δύο εταιρείες από Βουλγαρία θα διανέμει μέρισμα με την προσεχή ΓΣ (30.9.2023).

Με ποιον τρόπο υπολογίζεται και αποδίδεται ο φόρος διανομής για τις δύο Εταιρείες από Βουλγαρία;

Κατηγορία: 

Εκπρόθεσμη διακοπή Μονοπρόσωπης ΙΚΕ

Ερώτηση 2460
02.10.23

ΜΙΚΕ με έναρξη εργασιών το 2018 μπορεί να κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών με ημερομηνία διακοπής την 31.12.2021 Βάση της ΠΟΛ.1163/2016; Η Γενική συνέλευση της λύσης της εταιρείας έγινε με ημερομηνία 31.12.2021 και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ 20.8.2023. Η εταιρεία δεν είχε καμία δραστηριότητα ούτε έκανε μεταβολή στοιχείων.

Κατηγορία: 

Δήλωση οργάνωσης χρόνου εργασίας για νέες προσλήψεις και πρόστιμα

Ερώτηση 2456
26.09.23

Σε κάποιους εργαζόμενους που προσελήφθησαν μέσα στο 2023, ενώ έχει δηλωθεί το ψηφιακό ωράριο εργασίας τους, εντούτοις εκ παραδρομής δεν έχει γίνει απογραφή οργάνωσης χρόνου εργασίας. Υπάρχει δηλαδή απογραφή στον εργοδότη μόνο για τους ήδη υπάρχοντες όταν ξεκίνησε αυτή η υποχρέωση. Υπάρχει κάποιο πρόστιμο γι’ αυτό; Και αν μπορεί να υποβληθεί έστω και εκπρόθεσμα.


Λύση μίσθωσης από τον εκμισθωτή λόγω θανάτου του μισθωτή

Ερώτηση 2457
25.09.23

Σε μίσθωση καταστήματος, απεβίωσε ο μισθωτής από διμήνου. Αυτός έχει μοναδικό κληρονόμο τον αδελφό του. Η προθεσμία αποποίησης (4 μήνες) δεν έχει παρέλθει. Το κατάστημα παραμένει κλειστό, φυσικά χωρίς είσπραξη μισθώματος.

Μπορεί να γίνει λύση του μισθωτηρίου απ την ημερομηνία θανάτου ή πρέπει να αναμένεται η αποποίηση ή μη του άλλου;

Κατηγορία: 

Υποχρέωση ή μη προσκόμισης δικαιολογητικών λόγω εξαίρεσης από τον Ειδικό φόρο Ακινήτων (ΕΦΑ)

Ερώτηση 2455
25.09.23

Προκειμένου για ΑΕ που έχει ΚΑΔ εκμετάλλευση ακινήτων και οι μέτοχοι της είναι φυσικά πρόσωπα Έλληνες υπήκοοι οι οποίοι διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα, (δηλ. η περ. α της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002), υποβάλει κάθε χρόνο μηδενική ΕΦΑ στο σύστημα taxis, χωρίς όμως να προσκομίζει δικαιολογητικά στην ΔΟΥ. Είναι λάθος αυτός ο χειρισμός; Αν ναι, ποιες είναι οι συνέπειες;

Κατηγορία: 

Δήλωση στο Ε9 εργολαβικού ανταλλάγματος και αντιπαροχής όταν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας

Ερώτηση 2454
20.09.23

Έχω σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών και λήψη των αντίστοιχων ακινήτων των οικοπεδούχων πριν την ολοκλήρωση της οικοδομής. Επίσης πώληση οριζοντίου ιδιοκτησίας πριν την ολοκλήρωση της οικοδομής.

Τις ιδιοκτησίες που παίρνουν οι οικοπεδούχοι ως εργολαβικό αντάλλαγμα πώς τις περνάω;

Την πώληση προ ολοκλήρωσης του ακινήτου, πώς την περνάω;

Κατηγορία: 

Σελίδες