×

Επικοινωνία

×

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρία μας «AST BOOKS Ι.Κ.Ε..» με αριθμό ΓΕ.ΜΗ 121033901000 και το διακριτικό τίτλο “AST BOOKS” και οι ιστότοποί της (http://astbooks.gr, http://taxpress.gr, e-shop.astbooks.gr) λειτουργούν σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016/Ε.Ε. για την προστασία και την ελεύθερη κυκλοφορία προσωπικών δεδομένων και τη σχετική εθνική και διεθνή νομοθεσία. Η Εταιρία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων σας. Γι’ αυτό σας ενημερώνουμε για την πολιτική που εφαρμόζουμε και κατωτέρω περιγράφεται και σας παρακαλούμε να την διαβάσετε προσεκτικά.

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας: Η Εταιρία «ΣΤΑΓΑΚΗ Ε.ΣΤΑΓΑΚΗ Ο. ΟΕ..», με έδρα το Χαϊδάρι Αττικής, οδός Στρ.Καραϊσκάκη, αρ.93. Τηλ. επικ. 210 5442849 και e-mail: info@astbooks.gr
 2. Δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε:

α) Κατά την απλή επίσκεψή σας σε ένα ή περισσότερους από τους παραπάνω ιστοτόπους μας χωρίς να δημιουργείτε λογαριασμό ή να προβαίνετε σε αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών: Τα μοναδικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι εκείνα που ο περιηγητής σας, μεταφέρει στον διακομιστή μας, τα λεγόμενα server log files, και συγκεκριμένα:

 • Ημερομηνία και ώρα την στιγμή της εισόδου στον ιστότοπο.
 • Τον όγκο δεδομένων που στάλθηκαν σε bytes.
 • Ο περιηγητής που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.
 • Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.
 • Την Διεύθυνση IP (Internet Protocol address) σας, κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.

Τα δεδομένα σας αυτά δεν θα μεταβιβαστούν ή θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (server log files), εάν διαπιστωθούν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης. β) Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας μαζί μας, είτε πρόκειται για εγγεγραμμένο χρήστη, είτε για απλό επισκέπτη μίας ή περισσοτέρων ιστοσελίδων μας: Συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας και αντίγραφο του θέματος και του προσωπικού μηνύματος που επιλέξατε να μας αποστείλετε. γ) Κατά τη δημιουργία λογαριασμού σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα (e-shop.astbooks.gr) ή στις συνδρομητικές μας υπηρεσίες (http://astbooks,gr) :Τα μοναδικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι η διεύθυνση της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας, μέρος της οποίας συνθέτει τον κωδικό χρήστη (username), το συνθηματικό σας (password) και η ημερομηνία εγγραφής σας. δ) Κατά την πραγματοποίηση αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών είτε προέρχονται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (e-shop.astbooks.gr) είτε πρόκειται για συνδρομητικές υπηρεσίες του portal (http://astbooks.gr): Τα στοιχεία σας που συλλέγουμε (τα υποχρεωτικά σημειώνονται με «*» στα οικεία πεδία που συμπληρώνετε) είναι: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία χρήστη, διεύθυνση τιμολόγησης (και τυχόν διαφορετική διεύθυνση παράδοσης προϊόντος), ιδιότητα-επάγγελμα, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό-κινητό) , ειδικές προτιμήσεις/αιτήματα ή επιπλέον δεδομένα που προαιρετικά μας γνωστοποιείτε, τρόπος πληρωμής (π.χ. σε μετρητά ή μέσω πιστωτικής/ χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας ή διατραπεζικά), ο τρόπος παραλαβής των αγορών σας (δηλ. είτε από το κατάστημα, είτε με αποστολή στη διεύθυνση που μας δηλώσατε), Αποδείξεις/ Τιμολόγια Πώλησης Αγαθών/Δελτία Αποστολής ή/και Παροχής Υπηρεσιών, στοιχεία αγορών σας (χρόνος, είδη προϊόντων/υπηρεσιών, κωδικοί, τιμή ανά είδος, συνολική τιμή προ και μετά φόρων, τρόπος πληρωμής, τρόπος παράδοσης). Πέραν τούτων, στην περίπτωση έκδοσης Τιμολογίου συλλέγουμε υποχρεωτικά και Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και το είδος της σχετικής επαγγελματικής σας δραστηριότητας. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία σας τα συλλέγουμε και στην περίπτωση που επιλέξετε να πραγματοποιήσετε παραγγελία προϊόντων / υπηρεσιών δια τηλεφώνου. Η Εταιρία μας δεν αποθηκεύει στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας που τυχόν χρησιμοποιείτε για τις αγορές σας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς προϊόντος, ο χρήστης ανακατευθύνεται για την πληρωμή στην ασφαλή σελίδα της συνεργαζόμενης με μας Τράπεζας «ALPHA BANK», όπου ο χρήστης ενημερώνεται για τη χρέωση, πληκτρολογεί τα στοιχεία της χρεωστικής /πιστωτικής/ προπληρωμένης κάρτας και η αποστολή και διεκπεραίωση της πληρωμής γίνεται με απόλυτη ασφάλεια επικοινωνίας (SSL 128 bit). ε) Κατά την οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας (π.χ. δια τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικών μέσων, όπως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή δια της πλατφόρμας), διατηρούμε το χρόνο επικοινωνίας μαζί σας (σε περίπτωση νομικού προσώπου και το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου που διενεργεί την επικοινωνία για λογαριασμό του), περίληψη του περιεχομένου της επικοινωνίας μας και τα αιτήματα/στοιχεία/ερωτήματα που τυχόν μας υποβάλλετε, προκειμένου να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε και να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 1. Σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας:
 • Η πραγματοποίηση της εγγραφής σας σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω ιστοσελίδες μας και η διαχείριση αυτής από εμάς προκειμένου να έχετε πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Νομική βάση στην περίπτωση αυτή είναι η σύναψη και η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης που θα σας επιτρέπει το άνοιγμα του λογαριασμού σας, τη χρήση των λειτουργιών αυτού και τη διευκόλυνση σύναψης αγοράς προϊόντων/υπηρεσιών.
 • Η έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας προϊόντων/υπηρεσιών, δηλαδή της αγοράς και παραλαβής των προϊόντων/υπηρεσιών που επιλέξατε και η από μέρους σας καταβολή του τιμήματος. Νομική βάση στην περίπτωση αυτή είναι η σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης και παράδοσης αγαθών/υπηρεσιών.
 • Η έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση στην περίπτωση αυτή είναι η συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
 • Η διαχείριση του πελατολογίου, η επικοινωνία μας για ζητήματα που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας προς εσάς (π.χ. συνεννόηση για παράδοση-παραλαβή προϊόντων/υπηρεσιών, τυχόν προτάσεις/αιτήματά σας, τροποποίηση-ακύρωση παραγγελιών, υποστήριξη μετά την πώληση). Νομική βάση στην περίπτωση αυτή είναι οι συμβατικές και μετασυμβατικές υποχρεώσεις μας από την πώληση των προϊόντων/υπηρεσιών μας και το έννομο συμφέρον της Εταιρίας μας να σας ενημερώνει για τα προϊόντα/υπηρεσίες μας και να ανταποκρίνεται σε τυχόν προτάσεις και ειδικά αιτήματά σας με σκοπό την ικανοποίησή σας από τις υπηρεσίες μας και τη βελτίωση αυτών.
 • Η προστασία του λογαριασμού σας, η βελτίωση της σταθερότητας και της λειτουργικότητας του ιστοτόπου μας. Νομική βάση στην περίπτωση αυτή είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρίας μας να διασφαλίσει την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της και τη φήμη της ως ασφαλούς τόπου παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, ιδίως ηλεκτρονικών.
 • Η νομική υποστήριξη της Εταιρίας ή/και των εκπροσώπων της για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων και αξιώσεών της και στην περίπτωση αυτή η χορήγηση δεδομένων στους νομικούς συμβούλους της Εταιρίας για δικαστική χρήση. Νομική βάση στην περίπτωση αυτή είναι το συμφέρον της Εταιρίας για τη νομική της προστασία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον των αρμόδιων αρχών.
 1. Πηγές και αποδέκτες των δεδομένων:
 • Λαμβάνουμε τα παραπάνω δεδομένα απευθείας από εσάς μέσω της εγγραφής σας στην ιστοσελίδα μας ως χρήστη και της από μέρους σας πραγματοποίησης αγορών και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας. Λαμβάνουμε επίσης από τη συνεργαζόμενη με μας Τράπεζα, στον ιστότοπο της οποίας μεταφέρεστε για την καταχώριση των στοιχείων της κάρτας σας, τα απαραίτητα στοιχεία για την επιβεβαίωση ότι έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή των προϊόντων/υπηρεσιών που επιλέξατε προκειμένου να προχωρήσουμε στη διαδικασία παράδοσής τους σε σας.
 • Τα δεδομένα σας συλλέγει και επεξεργάζεται το εξουσιοδοτημένο και έμπιστο προσωπικό μας, που έχει δεσμευθεί απέναντί μας με τήρηση εμπιστευτικότητας και ιδίως των τμημάτων παραγγελιών, πωλήσεων, μάρκετινγκ, λογιστηρίου και πληροφορικής σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία.
 • Μεταδίδουμε τα δεδομένα σας σε: α) σε εξωτερικούς συνεργάτες μας, όπως λ.χ. εταιρίες διανομής (κούριερ), παρόχους-υποστηρικτές τεχνολογικών υπηρεσιών, νομικών υπηρεσιών (σε περίπτωση εξώδικων ή δικαστικών αξιώσεων). Στην τελευταία αυτή περίπτωση τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν ενώπιον δικαστηρίου για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, β) σε προμηθευτές μας (π.χ. τυπογράφους) σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα σχετιζόμενο με προϊόντα μας (π.χ. τυχόν περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος), γ) σε συνεργαζόμενες με μας Τράπεζες αν απαιτηθεί κατά τις περιστάσεις ή τη νομοθεσία (π.χ. δειγματοληπτικός έλεγχος συναλλαγών, ή περίπτωση επιστροφής χρημάτων), δ) οποιαδήποτε δημόσια αρχή τυχόν απαιτηθεί με νόμιμη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων της αστυνομικής αρχής, της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, του Συνηγόρου του Πολίτη, του Συνηγόρου του Καταναλωτή, της Αρχής Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των δικαστικών ή/και εισαγγελικών αρχών, αν τυχόν απαιτηθεί στην περίπτωση αξιώσεων ή αδικημάτων και σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. ε) σε τρίτα πρόσωπα-μέρη που τυχόν διενεργούν ελέγχους στα πλαίσια νόμιμων/ συμβατικών υποχρεώσεων. Οι παραπάνω αναφερόμενοι (πρόσωπα, φορείς) έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας στην έκταση και το βαθμό που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων τους ή της εντολής που τους ανατέθηκε από εμάς και δεσμεύονται με συμβάσεις εμπιστευτικότητας με εμάς. Η Εταιρία μας δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός Ε.Ο.Χ. Αν κατ’ εξαίρεση χρειαστεί να το πράξει, η τυχόν διαβίβαση θα λαμβάνει χώρα μόνο εφόσον υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για το επίπεδο προστασίας από την τρίτη χώρα.
 1. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων.

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται για καθένα από αυτά σύμφωνα με τη νομοθεσία μας και ιδίως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία, καθώς και για όσο χρόνο απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης και τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τα δεδομένα σας θα διατηρούνται από εμάς μέχρι την αμετάκλητη επίλυση των διαφορών. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο διατηρείτε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας. Εφόσον επιθυμείτε τη διαγραφή του λογαριασμού σας και μας το δηλώσετε σχετικά αποστέλλοντας σχετική ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@astbooks.gr, ή καλώντας στα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-5442849 και 211-0128841, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται άμεσα από εμάς, εκτός αν συντρέχει κάποιος ειδικός λόγος που επιβάλλει τη διατήρησή τους για ορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. εκκρεμούσα εξώδικη ή δικαστική διαφορά ή συμμόρφωση με φορολογική νομοθεσία), οπότε και στην περίπτωση αυτή θα σας το γνωστοποιήσουμε σχετικά.

 1. Δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων:
 • Δικαιούσθε να λάβετε γνώση των στοιχείων σας, ζητώντας ιδίως να ενημερωθείτε για τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε, να λάβετε αντίγραφα αυτών και να πληροφορηθείτε για το πώς τα επεξεργαζόμαστε.
 • Δικαιούσθε να μας υποβάλλετε αίτημα διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης τυχόν ανακριβών/εσφαλμένων στοιχείων σας.
 • Δικαιούσθε να υποβάλετε αίτημα φορητότητας δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε με βάση τη σύμβαση, προκειμένου να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλο Υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 • Δικαιούσθε να υποβάλετε αίτημα περιορισμού της επεξεργασίας τους.
 • Δικαιούσθε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, εφόσον η τήρηση των στοιχείων δεν γίνεται για την εκπλήρωση των νόμιμων ή/και συμβατικών υποχρεώσεών μας ή/και για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
 • Δικαιούσθε να εναντιωθείτε στην αποστολή ενημερώσεων που τυχόν λαμβάνετε μέσου απλού ταχυδρομείου, e-mail ή sms, αποστέλλοντας σχετική ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: info@astbooks.gr ή καλώντας στα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-5442849 και 211-0128841.
 • Δικαιούσθε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την νομοθεσία αν θεωρείτε ότι τυχόν παραβιάζονται δικαιώματά σας. Θα χαρούμε όμως να μας δώσετε την ευκαιρία να επιλύσουμε οποιοδήποτε παράπονό σας το συντομότερο δυνατόν προτού προσφύγετε στην Αρχή.
 1. Στοιχεία επικοινωνίας:

Για οποιοδήποτε ζήτημα προσωπικών δεδομένων και για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@astbooks.gr ή στο τηλ.: 210 5442849.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο-Αναθεώρηση Πολιτικής Προστασίας.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των προσωπικών δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το ηλεκτρονικό δίκαιο. Οι παρόντες όροι της Πολιτικής Απορρήτου ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η επικαιροποίηση των όρων αυτών θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας και σχετικά θα ενημερώνεστε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Ενθαρρύνουμε όμως να διαβάζετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για να γνωρίζετε πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στις 21 Μαρτίου 2019.