×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Phone

 

Υπηρεσία Τηλεφωνικής υποστήριξης σε θέματα εργατικά και ασφαλιστικά.
Με την υπηρεσία θα έχετε την δυνατότητα να επιλύετε άμεσα το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε σε θέματα εργατικών - ασφαλιστικών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους επιστημονικούς μας συμβούλους.
Η υπηρεσία λειτουργεί τις μέρες Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 10:00 - 15:00.

Ακόμα μπορείτε να παρακολουθείτε το μηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό που περιέχει εκτός από άρθρα και εγκυκλίους και όλα τα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στο διάστημα που προηγήθηκε.


Υπηρεσία Τηλεφωνικής υποστήριξης σε θέματα Φορολογίας - Φ.Π.Α. - Ε.Λ.Π..
Με την υπηρεσία θα έχετε την δυνατότητα να επιλύετε άμεσα το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε σε θέματα Φορολογίας - Φ.Π.Α. - Ε.Λ.Π. μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους επιστημονικούς μας συμβούλους.
Η υπηρεσία λειτουργεί τις μέρες Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 10:00 - 15:00.

 

Καλέστε στα : 2105442849 - 2110128841