×

Επικοινωνία

×

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

23.05.18 Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών Προσώπων (17:00)

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών Προσώπων 09.05.18»

Εισηγητής: Μιχελινάκης Βαγγέλης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν σεμινάριο δεν θα είναι διαθέσιμο σε μαγνητοσκόπηση. Επιπλέον θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραίτοτητας κατά την είσοδο στο σεμινάριο.

Θεματολογία:


16.05.18 Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων (17:00)

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων 16.05.18 »

Εισηγητής: Μιχελινάκης Βαγγέλης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν σεμινάριο δεν είναι διαθέσιμο σε μαγνητοσκόπηση. Επιπλέον θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραίτοτητας κατά την είσοδο στο σεμινάριο.
Θεματολογία:
Ανάλυση Εντύπου Ε1
Ανάλυση Εντύπου Ε3


09.05.18 Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών Προσώπων (17:00)

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών Προσώπων 09.05.18»

Εισηγητής: Μιχελινάκης Βαγγέλης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν σεμινάριο δεν θα είναι διαθέσιμο σε μαγνητοσκόπηση. Επιπλέον θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραίτοτητας κατά την είσοδο στο σεμινάριο.

Θεματολογία:


26.04.18 Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing) B' μέρος

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing) B' μέρος 26.04.18 »

Εισηγητής: Λιάζος Παλαιολόγος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν σεμινάριο δεν θα είναι διαθέσιμο σε μαγνητοσκόπηση.

Θεματολογία:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Υποχρέωση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

Έννοια και ορισμός των συνδεδεμένων προσώπων


24.04.18 Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing) Α' μέρος

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing) Α' μέρος 24.04.18 »

Εισηγητής: Λιάζος Παλαιολόγος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν σεμινάριο δεν θα είναι διαθέσιμο σε μαγνητοσκόπηση.

Θεματολογία:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Υποχρέωση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

Έννοια και ορισμός των συνδεδεμένων προσώπων