×

Επικοινωνία

×

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

28.06.18 Μακροχρόνιο Σεμινάριο Μισθοδοσίας (μέρος 1)

Εισηγητής: Λιάζος Ι. Παλαιολόγος

Σε ποιους απευθύνεται:

Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.

Θεματολογία:


04.07.18 Μακροχρόνιο Σεμινάριο Μισθοδοσίας (μέρος 2)

Εισηγητής: Λιάζος Ι. Παλαιολόγος

Σε ποιους απευθύνεται:

Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.

Θεματολογία:


11.07.18 Μακροχρόνιο Σεμινάριο Μισθοδοσίας (μέρος 3)

Εισηγητής: Λιάζος Ι. Παλαιολόγος

Σε ποιους απευθύνεται:

Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.

Θεματολογία:


18.07.18 Μακροχρόνιο Σεμινάριο Μισθοδοσίας (μέρος 4)

Εισηγητής: Λιάζος Ι. Παλαιολόγος

Σε ποιους απευθύνεται:

Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.

Θεματολογία: