×

Επικοινωνία

×

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

17.09.18 Αναλυτική διαδικασία για την συμπλήρωση των πεδίων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»

Τίτλος: Όλη η διαδικασία αναλυτικά, για την συμπλήρωση των πεδίων των εντύπων, στο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΝΗ» N. 4488/2017 Τι ισχύει! Τι αλλάζει άμεσα και τι όχι!

Εισηγητής: Πάλλα Κωνσταντίνα


04.10.18 Είσπραξη ανεξόφλητων οφειλών - Χειρισμός αντιρρήσεων και υπεκφυγών

Εισηγητής: Πάλλα Κωνσταντία

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, σε στελέχη επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη & σύμβουλους επιχειρήσεων. Σε επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες όλων των κλάδων και πωλητές.

Θεματολόγία: