×

Επικοινωνία

×

Μαγνητοσκοπημένα Σεμινάρια

13.01.21 Επίκαιρα Εργατικά

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
13.01.21 Επίκαιρα Εργατικά

Εισηγητής: Παλαιολόγος Λιάζος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (10 ημέρες).


18.11.20 Φορολογικοί Έλεγχοι

Νέο Μαγνητοσκοπημένο Διαδικτυακό Σεμινάριο
Φορολογικοί Έλεγχοι

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (20 ημέρες).


02.11.20 Μισθοδοσία ΝΠΔΔ

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
Μισθοδοσία ΝΠΔΔ

Εισηγητής: Παλαιολόγος Λιάζος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (10 ημέρες).


19.10.20 Μισθοδοσία ΝΠΙΔ

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
Μισθοδοσία ΝΠΙΔ

Εισηγητής: Παλαιολόγος Λιάζος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (10 ημέρες).


28.09.20 Επίκαιρα Φορολογικά Θέματα

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
Επίκαιρα Φορολογικά Θέματα

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (20 ημέρες).


21.09.20 Οικοδομοτεχνικά και Επίκαιρα

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
Οικοδομοτεχνικά και Επίκαιρα

Εισηγητής: Παλαιολόγος Λιάζος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (10 ημέρες).


Σελίδες