×

Επικοινωνία

×

Μαγνητοσκοπημένα Σεμινάρια

19.03.18 Δώρο Πάσχα - Σερβιτόροι & Ξενοδοχοϋπάλληλοι

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Δώρο Πάσχα - Σερβιτόροι & Ξενοδοχοϋπάλληλοι 19.03.18 »

Εισηγητές: Παπακίτσου Αγάθη - Κατσιβέλη Γεωργία

Σε ποιους απευθύνεται:

Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.


14.03.18 Εξωδικαστικός Μηχανισμός - Business Plan - Μελέτη Βιωσιμότητας

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Εξωδικαστικός Μηχανισμός - Business Plan - Μελέτη Βιωσιμότητας 14.03.18 »

Εισηγητής: Κωνσταντόπουλος Δημήτρης
Υποβολή αίτησης ένταξης στην διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017.

Βασικές αρχές και παρουσίαση του Νόμου 4469/2017 . Αναλυτική αξιολόγηση των δυνατοτήτων και της σκοπιμότητας ένταξης στην διαδικασία μιας μικρής - μεσαίας οντότητας με οφειλές έως 2 εκ. €, με αναλυτικό παράδειγμα πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

Απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Λογιστές


21.02.18 Διακανονισμός Παγίων - ProRata (Φ.Π.Α.)

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Διακανονισμός Παγίων - ProRata (Φ.Π.Α.) 21.02.18 »

Σε ποιους απευθύνεται:

Λογιστές, βοηθούς λογιστών και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.


14.02.18 Εργασίες Τέλους Χρήσης Απλογραφικών Βιβλίων

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Εργασίες Τέλους Χρήσης Απλογραφικών Βιβλίων 14.02.18 »

Σε ποιους απευθύνεται:
Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.


07.02.18 Επίκαιρα Εργατικά Θέματα

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Επίκαιρα Εργατικά Θέματα 07.02.18 »

Σε ποιους απευθύνεται:
Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.


31.01.18 Εργασίες τέλους χρήσης με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π.

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Εργασίες Τέλους Χρήσης Διπλογραφικών Βιβλίων 31.01.18 »

Σε ποιους απευθύνεται:
Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, που έχουν ως κύριο αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας τη φορολογία φυσικών προσώπων τα οποία είτε ασκούν είτε δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.


24.01.18 Εκπιπτόμενες & Μη Δαπάνες Επιχειρήσεων

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Εκπιπτόμενες & Μη Δαπάνες Επιχειρήσεων 24.01.18 »

Σε ποιους απευθύνεται:

Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.


17.01.18 Κεφάλαια διαφορές αναπροσαρμογής αποθεματικά με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π.

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Κεφάλαια διαφορές αναπροσαρμογής αποθεματικά με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. 17.01.18»

Σε ποιους απευθύνεται:

Έννοιες, λογιστική παρακολούθηση και λογιστικοί χειρισμοί των κεφαλαίων των διαφορών αναπροσαρμογής και των αποθεματικών, σύμφωνα με ΕΛΠ, την κωδικοποίηση του ΕΓΛΣ και την ισχύουσα φορολογική Νομοθεσία.


Σελίδες