×

Επικοινωνία

×

Μαγνητοσκοπημένα Σεμινάρια

24.02.20 Ναυτιλιακές Εταιρίες - Πλοία Αναψυχής (ΝΕΠΑ)

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
24.02.20 Ναυτιλιακές Εταιρίες - Πλοία Αναψυχής (ΝΕΠΑ)

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (20 ημέρες).


20.01.20 Φορολογία Εισοδημάτων Χρήσης 2020 και Ηλεκτρονικά Βιβλία

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Φορολογία Εισοδημάτων Χρήσης 2020 και Ηλεκτρονικά Βιβλία

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (20 ημέρες).


02.12.19 Όλες οι αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Όλες οι αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα (20 ημέρες).


18.11.19 Φ.Π.Α. Mέρος 3o

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Φ.Π.Α. Mέρος 3o

Εισηγητής: Λάμπος Κωνσταντίνος


11.11.19 Φ.Π.Α. Mέρος 2o

Νέο Ζωντανό Διαδικτυακό Σεμινάριο
Τίτλος: Φ.Π.Α. Mέρος 2o

Εισηγητής: Λάμπος Κωνσταντίνος


Σελίδες