×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο " Αλφαβητάρι "

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών και προσαυξήσεων που καταλογίστηκαν από έλεγχο του ΙΚΑ

Ερώτηση 1093.
20.11.17
Σε έλεγχο που διενήργησε το ΙΚΑ το 2017 σε επιχείρηση για την προηγούμενη δεκαετία έβγαλε διαφορές για παρελθόντα έτη (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) ποσού 3.500 ευρώ (τα 1700 είναι ασφαλιστικές εισφορές και τα υπόλοιπα 1800 προσαυξήσεις). Το ποσό αυτό πληρώθηκε εφάπαξ από την επιχείρηση μέσα στο 2017, το ερώτημα είναι αν αυτή η δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της φετινής χρονιάς;


Απαλλαγή τραπεζικών καταθέσεων αλλοδαπής από το φόρο κληρονομιάς

Ερώτηση 1091.
20.11.17
Σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 2.γ’ του Ν.2961/2001 (Κώδικας Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια),
«γ. Η χρηματική κατάθεση σε τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό στο όνομα δύο ή περισσοτέρων από κοινού (Compte Joint, Joint Account) κατά τις διατάξεις του ν. 5638/1932(ΦΕΚ 307 Α'), στην οποία έχει τεθεί ο πρόσθετος όρος ότι με το θάνατο οποιουδήποτε δικαιούχου η κατάθεση και ο λογαριασμός αυτής περιέρχεται αυτοδίκαια στους λοιπούς επιζώντες μέχρι τον τελευταίο από αυτούς. Η απαλλαγή αυτή ισχύει και σε κοινούς λογαριασμούς με προθεσμία ή ταμιευτηρίου με προειδοποίηση και σε κοινούς λογαριασμούς σε συνάλλαγμα ή σε συνάλλαγμα και δραχμές με προθεσμία ή ταμιευτηρίου με προειδοποίηση μόνιμων κατοίκων της αλλοδαπής ή αυτών με συνδικαιούχους μόνιμους κατοίκους της ημεδαπής. Αντίθετα η απαλλαγή αυτή δεν επεκτείνεται στους κληρονόμους του τελευταίου απομείναντος δικαιούχου. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και σε μερίδα αμοιβαίου κεφαλαίου.»
Το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι εάν η απαλλαγή που προβλέπεται στην παράγραφο γ’ ισχύει μόνο για τους εν Ελλάδι λογαριασμούς ή ισχύει και για τους λογαριασμούς στην αλλοδαπή για τους οποίους προβλέπονται οι ίδιοι όροι στην σύμβαση όρων ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού που υπογράφουν οι δικαιούχοι του λογαριασμού με την τράπεζα;

Κατηγορία: 

Ευθύνη μετόχων ή εταίρων κεφαλαιουχικών εταιρειών για ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές οφειλές προς το Δημόσιο

Ερώτηση 1090.
20.11.17
Ποια είναι η ευθύνη εταίρων ή μετόχων που δεν συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης των εταιρειών απέναντι στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και στα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ;
Διευκρίνηση:
Θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε σε ποια μορφή εταιρείας αναφέρεστε συγκεκριμένα;
Αναφερόμαστε τόσο σε εταίρους ΕΠΕ και ΙΚΕ όσο και σε μετόχους ΑΕ.

Κατηγορία: 

Ειδικό καθεστώς άρθρου 39α καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών

Ερώτηση 1092.
17.11.17

Ατομική επιχείρηση πώλησης και συντήρησης υπολογιστών που αγοράζει από διάφορους προμηθευτές υπολογιστές μεταξύ των οποίων και από συγκεκριμένη αλυσίδα (Γερμανός) η οποία δεν του χρεώνει ΦΠΑ, μπορεί να πουλήσει φορητό υπολογιστή σε υποκείμενο στο ΦΠΑ χωρίς να του χρεώσει ΦΠΑ βάσει του άρθρου 39α;

Κατηγορία: 

Παραγγελιοδοχικές πωλήσεις αγροτών ειδικού καθεστώτος

Ερώτηση 1097.
10.11.17
Έμπορος πουλάει αγροτικά προϊόντα για λογαριασμό αγρότη ειδικού καθεστώτος.
Στην εκκαθάριση που εκδίδει προς τον αγρότη, πέραν της προμήθειας του για την πώληση των προϊόντων, επιβάλλει ΦΠΑ στην αξία των προϊόντων.
Οι πωλήσεις των εν λόγω αγροτών υπάγονται στο ΦΠΑ και πώς ο αγρότης ειδικού θα αποδώσει τον ΦΠΑ που εισέπραξε;

Κατηγορία: 

Σελίδες