×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Υπολογισμός επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα σε περίπτωση ασθένειας και εγκυμοσύνης

Ερώτηση 1281
24.08.18
Υπάλληλος με σύμβαση αορίστου μερικής απασχόλησης σε πενθήμερη βάση αλλά με συχνές αλλαγές στο ωράριο (από 18 - 21 ώρες την εβδομάδα), τελειώνει η άδεια λοχείας της 12/8/2018 (αρχή άδειας εγκυμοσύνης 15/4/2018). Ποιο μέσο ημερομίσθιο θα λάβω υπ όψιν για το δώρο Χριστουγέννων και για το διάστημα από 1/5-12/8 κατά το οποίο δεν εργάστηκε; Αυτό του διαστήματος 1/1-14/4 με τις πολλές συχνές αλλαγές και που είναι το πραγματικό ή αυτό που προκύπτει ως «πλασματικό» από το τελευταίο σε ισχύ ωράριο της 15/4/18 για το διάστημα από 1/5-12/8 που έχει αξίωση για το δώρο;
Επίσης: Υπάλληλος από 8/1/2018 λαμβάνει συνεχώς και αδιαλείπτως άδεια ασθενείας από το ΙΚΑ. Πρόσληψη 28/8/2017. Από 8/1/18 έως 25/1/18 στην ΑΠΔ ήταν με κωδικό 8. Έπρεπε να λάβει δώρο Πάσχα; Από 23/6 αρχίζει η άδεια εγκυμοσύνης. Οφείλεται από την επιχείρηση η 15ήμερη άδεια ασθενείας (=εγκυμοσύνης) ή την έχει εξαντλήσει με την βραχυχρόνια ασθένεια;

Κατηγορία: 

Πίνακας Προσωπικού

Ερώτηση 1300
22.08.18
Ο αρχικός πίνακας προσωπικού έχει πρόστιμο αν υποβληθεί μετά την πρόσληψη; Το σύστημα δεν βγάζει εκπρόθεσμο.

Κατηγορία: 

Φορολογική μεταχείριση εισπραττόμενου μερίσματος που αποκτά ΙΚΕ από τη συμμετοχή της σε Ε.Ε. που τηρεί απλογραφικά βιβλία

Ερώτηση 1297
22.08.18
Μια ΙΚΕ μέτοχος σε Ε.Ε. που τηρεί απλογραφικά βιβλία. Ερωτάται:
α) Φορολογείται πάλι για τα μερίσματα που λαμβάνει από την Ε.Ε.;
β) Η μεταβίβαση αυτών των μερισμάτων στους εταίρους της ΙΚΕ φορολογείται σ' αυτούς;


Εκπρόθεσμη πρόσληψη

Ερώτηση 1298
03.08.18
Αγρότης έκανε την απογραφή στο ΙΚΑ και προέβη σε πρόσληψη μετακλητού εργάτη σε ημερομηνία μεταγενέστερη της απογραφής. Το πρόστιμο από το ΙΚΑ ποιο είναι;

Κατηγορία: 

Αποθεματικά υπεραξίας sale and lease back

Ερώτηση 1295
03.08.18
ΕΠΕ μπήκε σε εκκαθάριση την 10/7/15. Το 2017 παρέδωσε στην τράπεζα το ακίνητο που μίσθωνε μέσω sale and lease back. Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε με την τράπεζα πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. Στα βιβλία της εταιρείας υπάρχει αφορολόγητο αποθεματικό από το συγκεκριμένο ακίνητο ύψους 1.400.000 €. Ερωτάται, πότε πρέπει να φορολογηθεί το συγκεκριμένο αποθεματικό, την χρονιά που παραδόθηκε το ακίνητο στην τράπεζα, η μπορεί να φορολογηθεί την χρονιά που θα ολοκληρωθεί η εκκαθάριση;

Κατηγορία: 

Σελίδες