×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικά συμβόλαια για μέλος Δ.Σ.)

Ερώτηση M018.
13.03.18
Κατά τον φορολογικό έλεγχο ποια είναι τα στοιχεία που θα ελέγξει ένας ελεγκτής προκειμένου να κρίνει την εκπεσιμότητα ή όχι της δαπάνης.
Αρκεί η αναγραφή επί του ασφαλιστηρίου της λέξης "ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ" ;
Συμπληρωματικά εάν ο εργαζόμενος έχει και την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου επηρεάζει ή όχι την εκπεσιμότητα της δαπάνης;


Κλείσιμο ανοικτών υπολοίπων πελατών - προμηθευτών

Ερώτηση 1175.
07.03.18
Επιχείρηση η οποία είναι είτε σε αδράνεια είτε σε εκκαθάριση και έχει ανοικτά υπόλοιπα πελατών και προμηθευτών, και δεν έχει ασκήσει ένδικα μέσα για να καταχωρηθούν ως επισφάλειες, μπορεί τα υπόλοιπα πελατών να τα κλείσει με χρέωση στον 81 "Μη εκπιπτόμενα έξοδα" και αντίστοιχα των προμηθευτών με πίστωση του 81 "έκτακτα έσοδα";
Αν η επιχείρηση δεν είναι ούτε σε αδράνεια ούτε σε εκκαθάριση, μπορεί να ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία; Και αν ναι, μετά από πόσο καιρό;

Κατηγορία: 

Επισφαλείς απαιτήσεις εταιρείας σε εκκαθάριση

Ερώτηση 1174.
07.03.18
Μεταφορική επιχείρηση το 2017 είχε κέρδη 100.000. Το 2018 τίθεται σε εκκαθάριση. Μέρος των εσόδων του 2017 π.χ. 90.000 δεν πληρώθηκαν στην επιχείρηση και η εταιρεία άσκησε τα ένδικα μέσα για την είσπραξή τους. Επειδή η εταιρεία το 2018 είναι σε εκκαθάριση και δεν έχει έσοδα, υπάρχει δυνατότητα αυτά τα έσοδα να καταχωρηθούν στην αναμόρφωση π.χ. με τροποποιητική το 2017;

Κατηγορία: 

Παραχώρηση ποσοστού συμμέτοχης σε ΟΕ θανόντα, από τους κληρονόμους

Ερώτηση 1171.
07.03.18
Φυσικό πρόσωπο το οποίο πέθανε συμμετείχε σε ΟΕ με ποσοστό 50%. Οι κληρονόμοι θέλουν να παραχωρήσουν άνευ τιμήματος το ποσοστό που κληρονομούν από την ΟΕ, σε τρίτο πρόσωπο. Το καταστατικό σύστασης δεν προβλέπει σε περίπτωση θανάτου του ενός εταίρου τι γίνεται. Το ερώτημα είναι:
Μπορούν οι εξ αδιάθετου κληρονόμοι να παραχωρήσουν το ποσοστό που κληρονομούν με τροποποίηση του καταστατικού ή πρέπει να γίνει αποδοχή κληρονομίας πρώτα και μετά να παραχωρήσουν το ποσοστό τους;


Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ μέλους Δ.Σ. με ποσοστό συμμετοχής άνω του 3%, ο οποίος λαμβάνει ταυτόχρονα μισθό από την εταιρεία

Ερώτηση 1170
07.03.18
Ασφαλισμένος μέλος ΔΣ σε ΑΕ με πάνω από 5% ποσοστό συμμετοχής λαμβάνει αμοιβή 1.900 ευρώ το μήνα και καταχωρείται στην ΑΠΔ της επιχείρησης με την εγκύκλιο 4/2017 του ΕΦΚΑ (ΚΑΔ 620 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 000401 ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 71). Πληρώνει επίσης 10 ευρώ το μήνα στον παλιό ΟΑΕΕ. Τώρα η επιχείρηση διανέμει 7.000 ευρώ μερίσματα, τι εισφορές θα πληρώσει;


Σελίδες