×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Ενημέρωση βιβλίων και λογιστική παρακολούθηση πρακτορείου ΟΠΑΠ

Ερώτηση 1310
05.09.18
Ιδρύεται επιχείρηση πρακτορείο ΟΠΑΠ (νομικό πρόσωπο είτε ως ΟΕ είτε ως ΙΚΕ).
Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά την λογιστική παρακολούθηση των βιβλίων της;
Τα έσοδα είναι η εκκαθάριση προμήθειων η οποία εκδίδεται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ και τα έξοδα απαρτίζουν όλες οι δαπάνες που αφορούν την λειτουργία του καταστήματος;
Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μου διαφεύγει;

Κατηγορία: 

Παρακράτηση φόρου επί των προσαυξήσεων των αποδοχών των εργαζομένων κατά τη νυχτερινή εργασία και την εργασία της Κυριακής

Ερώτηση 1305
04.09.18
Σε επιχείρηση που απασχολεί εργαζόμενους καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους και όλο το 24/ωρο οι προσαυξήσεις των αποδοχών των εργαζομένων κατά την νυχτερινή εργασία και την εργασία της Κυριακής θεωρούνται πρόσθετες αμοιβές και διενεργείται παρακράτηση φόρου με 20% ή συνεκκαθαρίζονται με τις τακτικές αποδοχές.

Κατηγορία: 

Υπαγωγή σε ΦΠΑ υπηρεσιών εκπαίδευσης και έκπτωση του ΦΠΑ δαπανών από σχολή οδηγών

Ερώτηση 1309
03.09.18
Θα ήθελα να γνωρίζω αν υπόκεινται σε ΦΠΑ τα μαθήματα που πραγματοποιεί μια σχολή οδηγών καθώς επίσης οι πράξεις οι οποίες κάνει για αγορά αυτοκίνητου, ή προγράμματα και τα τυχόν έξοδα αν εκπίπτει το ΦΠΑ ή αν το ΦΠΑ πάει στα έξοδα της επιχείρησης.

Κατηγορία: 

Πρόσληψη μουσικού από σύλλογο και πακέτο κάλυψης

Ερώτηση 1303
03.09.18
Σε πρόσληψη μουσικού για εκδήλωση από πολιτιστικό σύλλογο υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ ΚΑΔ 8048 «Μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση» και του κωδικού ειδικότητας 348220 «μουσικοί τραγουδιστές νύχτας» (τεκμαρτά ημερομίσθια). Αποτέλεσμα να μην φεύγει η ΑΠΔ καθώς χτυπάει τα πακέτο κάλυψης στην ΑΠΔ, δηλαδή το πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ δεν αναγνωρίζει αντιστοιχία στα πακέτα 105-101-152. Ο άμεσα κοντινότερος κωδικός ειδικότητας είναι ο 243030 «καθηγητές δάσκαλοι μουσικής» που σε αντίθεση με τον προηγούμενο η μισθοδοσία υπολογίζεται αν δεν κάνω λάθος με ΕΓΣΣΕ. Βέβαια η περίπτωση αναφέρεται σε μη κερδοσκοπική καλλιτεχνική εκδήλωση. Παρακαλώ θα ήθελα μια γνώμη αντιμετώπισης αυτής της περίπτωσης.

Κατηγορία: 

Ενδοκοινοτική απόκτηση βιομάζας (pellet) από αγρότη ειδικού καθεστώτος – Φ.Π.Α.

Ερώτηση 1307
29.08.18
Αγρότης ειδικού καθεστώτος, αγοράζει μονός του pellet από Βουλγαρία για καύσιμο σε ξηραντήριο καπνού (χωρίς ΦΠΑ).
Υποχρεούται σε υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ, για την πληρωμή του (μη συμψηφιζόμενο) ή υπάγεται στις εξαιρέσεις του ν.2859/2000, άρθρο 11 παρ. 2 και είναι απλά έξοδο;

Κατηγορία: 

Φορολογία - Εξόφληση τιμολογίων σε λογαριασμό διαφορετικό από του εκδότη αυτών λόγω μεταβίβασης ατομικής επιχείρησης

Ερώτηση 1304
29.08.18
Μεταβιβάζεται ατομική επιχείρηση από ένα φυσικό πρόσωπο (ΠΩΛΗΤΗΣ) σε άλλο (ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ), ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει υπόλοιπα προς είσπραξη από πελάτες του, τα οποία τα αναλαμβάνει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, υπάρχει πρόβλημα για τους εν λόγω πελάτες, εφόσον εξοφλήσουν τιμολόγια που τα εξέδωσε ο ΠΩΛΗΤΗΣ, σε τραπεζικό λογαριασμό του ΑΓΟΡΑΣΤΗ;

Κατηγορία: 

Ειδικό καθεστώς μεταπωλητών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων – Εφαρμογή τεκμηρίων

Ερώτηση 1301
29.08.18
Επιτηδευματίας που έχει ήδη ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα ΚΑΦΕΝΕΙΟ, θέλει να εμπορεύεται και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
Από την τοπική εφορία μας πίεσαν να βάλουμε τον ΚΑΔ 45114905 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1) Δηλώνουμε στη μεταβολή το πεδίο ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α. 36α
2) Τηρεί ειδικό βιβλίο για τις συναλλαγές αυτές;
3) Απαλλάσσεται για τις πωλήσεις που θα κάνει προς ιδιώτες, από την έκδοση ΑΛΠ από ταμειακή μηχανή;
4) Αν αγοράσει ένα Ι.Χ. και το μεταβιβάσει στο όνομα του μέχρι να πουληθεί, θα επιβαρυνθεί με τεκμήριο διαβίωσης;

Κατηγορία: 

Διάκριση υπαλλήλου – εργατοτεχνίτη (ηλεκτροτεχνίτης)

Ερώτηση 1296
28.08.18
Επιχείρηση προσλαμβάνει πτυχιούχο ηλεκτροτεχνίτη με τις κατώτερες αποδοχές της ΕΓΣΣΕ.
Ερωτάται αν υπάρχει υποχρέωση να αμείβεται με μισθό και όχι με ημερομίσθιο.
Επίσης ερωτάται, σε περίπτωση που αμείβεται με μισθό, η αποζημίωσή του υπολογίζεται σαν μισθωτός ή σαν ημερομίσθιος?

Κατηγορία: 

Υπολογισμός επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα σε περίπτωση ασθένειας και εγκυμοσύνης

Ερώτηση 1281
24.08.18
Υπάλληλος με σύμβαση αορίστου μερικής απασχόλησης σε πενθήμερη βάση αλλά με συχνές αλλαγές στο ωράριο (από 18 - 21 ώρες την εβδομάδα), τελειώνει η άδεια λοχείας της 12/8/2018 (αρχή άδειας εγκυμοσύνης 15/4/2018). Ποιο μέσο ημερομίσθιο θα λάβω υπ όψιν για το δώρο Χριστουγέννων και για το διάστημα από 1/5-12/8 κατά το οποίο δεν εργάστηκε; Αυτό του διαστήματος 1/1-14/4 με τις πολλές συχνές αλλαγές και που είναι το πραγματικό ή αυτό που προκύπτει ως «πλασματικό» από το τελευταίο σε ισχύ ωράριο της 15/4/18 για το διάστημα από 1/5-12/8 που έχει αξίωση για το δώρο;
Επίσης: Υπάλληλος από 8/1/2018 λαμβάνει συνεχώς και αδιαλείπτως άδεια ασθενείας από το ΙΚΑ. Πρόσληψη 28/8/2017. Από 8/1/18 έως 25/1/18 στην ΑΠΔ ήταν με κωδικό 8. Έπρεπε να λάβει δώρο Πάσχα; Από 23/6 αρχίζει η άδεια εγκυμοσύνης. Οφείλεται από την επιχείρηση η 15ήμερη άδεια ασθενείας (=εγκυμοσύνης) ή την έχει εξαντλήσει με την βραχυχρόνια ασθένεια;

Κατηγορία: 

Πίνακας Προσωπικού

Ερώτηση 1300
22.08.18
Ο αρχικός πίνακας προσωπικού έχει πρόστιμο αν υποβληθεί μετά την πρόσληψη; Το σύστημα δεν βγάζει εκπρόθεσμο.

Κατηγορία: 

Σελίδες