×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Λογιστική απεικόνιση ακαθάριστων εσόδων τουριστικού γραφείου που δεν ανήκει στον ΙΑΤΑ - BSP Ελλάδας

Ερώτηση 1921
01.06.21

Καλημέρα.
Ποια είναι τα ακαθάριστα έσοδα πρακτορείου ταξιδίων το οποίο όμως δεν ανήκει στον ΙΑΤΑ και το οποίο εκτός από την πώληση του εισιτηρίου παρέχει οδηγίες στον πελάτη σε σχέση με τον προορισμό καθώς και τηλεφωνική εξυπηρέτηση σε 24ωρη βάση για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να προκύψει σχετικά με το ταξίδι.

Αναφέρω σχετ. ΠΟΛ.1102/1993 και ΕΚΔΟΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡ. ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΑ 1020988-135-0015-14.7.2008.
Με ενδιαφέρει ο τρόπος απεικόνισης των ακαθαρίστων εσόδων στα βιβλία.

Κατηγορία: 

Υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ της μεταπώλησης ακινήτων μετά την ανακατασκευή τους και έκπτωση του φόρου εισροών

Ερώτηση 1920
01.06.21

Εταιρεία κατασκευαστική -πώλησης ακινήτων αγοράζει ακίνητα από ιδιώτες ή και νομικά πρόσωπα τα ανακατασκευάζει και τα μεταπωλεί. Υπάγεται η πράξη αυτή σε ΦΠΑ; Αν όχι τότε και οι αγορές υπηρεσιών και υλικών που γίνονται για λογαριασμό βελτίωσης των ακινήτων δεν θα εκπίπτεται ο ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Υποχρέωση δημιουργία και γνωστοποίησης ιστοσελίδας νεοσύστασης ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ

Ερώτηση 1919
01.06.21

Ιδιώτες ναυλωτές σκάφους αναψυχής, προκαλούν ζημίες και δέχονται να καλύψουν την προκύπτουσα ζημία. Πως αντιμετωπίζουμε φορολογικά και λογιστικά το γεγονός αυτό; (Ιδιοκτήτης σκάφους ΙΚΕ).


Διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα MyData από ελεύθερους επαγγελματίες μη υπόχρεους σε χρήση

Ερώτηση 1917
01.06.21

Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες και απαλλάσσονται από την υποχρέωση Φ.Η.Μ. (μηχανικοί, δικηγόροι, λογιστές, κτηνίατροι κ.λπ.) μπορούν για να αποφύγουν τη διαδικασία στο my data, να καταχωρούν τις λιανικές πωλήσεις παροχής υπηρεσιών είτε με πάροχο είτε από την ΑAΔΕ, να αγοράσουν ΦΗΜ συνδεδεμένοι με την ΑΑΔΕ και να εκδίδουν Ζ που να περιλαμβάνει τη λιανική πώληση παροχής υπηρεσιών;

Κατηγορία: 

Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση ποσού για την κάλυψη φθοράς που πραγματοποιήθηκε με υπαιτιότητα του πελάτη

Ερώτηση 1916
01.06.21

Ιδιώτες ναυλωτές σκάφους αναψυχής, προκαλούν ζημίες και δέχονται να καλύψουν την προκύπτουσα ζημία. Πως αντιμετωπίζουμε φορολογικά και λογιστικά το γεγονός αυτό; (Ιδιοκτήτης σκάφους ΙΚΕ).

Κατηγορία: 

Ορθός τρόπος Λογιστικής καταχώρησης και διαβίβασης στο myDATA των Παραστατικών Οντότητας ως αναγράφονται από την ίδια 14.30

Ερώτηση 1915
27.05.21

Παραστατικά που περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Β2. Αντικριζόμενα παραστατικά Λήπτη-ημεδαπής/αλλοδαπής
Ερώτηση:
Ποιος ο ορθός τρόπος Λογιστικής καταχώρησης και διαβίβασης στο myDATA των Παραστατικών Οντότητας ως αναγράφονται από την ίδια 14.30 (π.χ. ΔΕΗ, επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης, Πιστωτικά Ιδρύματα κ.λπ.)

Π.χ.
Ένας λογ/μός ΔΕΗ αναλύεται σε επι μέρους πεδία που διαμορφώνουν το Συνολικό Ποσό Πληρωμής:

-ΔΕΗ
-ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ
-ΥΚΩ(Νησιά/Κοινωνικό τιμολόγιο…)

-ΕΤΜΕΑΡ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

-Λοιπές Χρεώσεις

-Έναντι Κατανάλωσης

-Διάφορα (ΕΦΚ/Ειδικό Τέλος 5% κ.λπ.)

-ΦΠΑ

-Χρεώσεις ΔΗΜΟΥ

-ΕΡΤ

Με βάση τα παραπάνω επι μέρους πεδία:

Όσο αφορά τη Λογιστική Διαχείριση

α) Ποια πεδία του λογαριασμού επιλέγω κατά τη Λογιστική Καταχώρηση σε βιβλία Β΄ κατηγορίας.
(Μέχρι τώρα καταχωρούσα ως δαπάνη ΔΕΗ μόνο την Καθαρή Αξία ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ επί της οποίας υπολογιζόταν το ΦΠΑ + αξία ΦΠΑ και δεν περιελάμβανα όλα τα υπόλοιπα επι μέρους πεδία όπως ΕΡΤ, ΔΗΜΟ, Διάφορα (ΕΦΚ/Ειδικό Τέλος 5% κ.λπ.)

β) Ποια Στοιχεία Άρθρων Λογιστικής διαμορφώνω ή αλλιώς ποιους λογαριασμούς λογιστικής θα χρησιμοποιήσω για τη λογιστική καταχώρηση του λογαριασμού ΔΕΗ ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση με την ψηφιακή πλατφόρμα MyData; (μέχρι τώρα χρησιμοποιούσα μόνο Το ΛΟΓ. 62.00.006 ή ¨Έξοδα Ηλεκτρικού Ρεύματος με 6% ΦΠΑ¨+ λογ. 54.00 ¨ΦΠΑ Εισροών¨)
Το υπόλοιπο ποσό του λογαριασμού όπου δεν υπολογίζεται ΦΠΑ με ποιο λογαριασμό να το καταχωρήσω λογιστικά;

Π.χ. στο λογ. 62.00.001 ¨ Έξοδα Ηλεκτρικού Ρεύματος άνευ ΦΠΑ ¨ ή στο λογ. 63 ¨ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΟΙ ¨ κλπ.

γ) Το υπόλοιπο ποσό του λογαριασμού όπου δεν υπολογίζεται ΦΠΑ ή αλλιώς οι υπόλοιπες
επιβαρύνσεις πώς αντιμετωπίζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myData; Συγκεκριμένα:
i) Έχουν λίστα τιμών στο MyData ή διαβιβάζεται το συνολικό ποσό του λογαριασμού; (Αν ναι ποια είναι;)

ii) Το υπόλοιπο ποσό του λογαριασμού (ΕΡΤ, ΔΗΜΟ, Διάφορα (ΕΦΚ/Ειδικό Τέλος 5% κ.λπ.) επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα στη ψηφιακή πλατφόρμα και πώς χαρακτηρίζεται ώς αξία εξόδου στο MyData (π.χ χαρακτηρίζονται με 2.95 ¨Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων¨);

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποια απάντησή σας να θεωρήσω ότι ισχύει και για τα υπόλοιπα παραστατικά δαπανών (Τηλεπικοινωνίας, Ύδρευσης, Πιστωτικά Ιδρύματα κλπ.)

Κατηγορία: 

Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021

Ερώτηση 1914
27.05.21

Σύμφωνα με την Ε.2033/2021 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, προβλέπεται, βάσει προϋποθέσεων, αυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021. Μια εκ των προϋποθέσεων αναφέρεται στο ότι δαπάνη που αφορά σε διαδίκτυο, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και λοιπά ψηφιακά μέσα, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από επιχείρηση που έχει καταχωριστεί στο μητρώο επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του Ν.4339/2015.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιήθηκε μέσω Facebook και Google adwords εμπίπτει στην ανωτέρω ευεργετική διάταξη.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι για τις ανωτέρω δαπάνες λαμβάνονται Τιμολόγια από τις αντίστοιχες εταιρείες που εδρεύουν στην Ιρλανδία και καταχωρούνται ως ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών

Κατηγορία: 

Απαλλαγή από χρήση ΦΗΜ ταξιδιωτικού γραφείου και έκδοση παραστατικού για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ερώτηση 1913
19.05.21

Καλησπέρα σας.

Εταιρεία (διπλογραφικά βιβλία) που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδιών, εκδίδει προς ιδιώτες τις αποδείξεις χωρίς σήμανση αναγράφοντας την ένδειξη «επί πιστώσει» (εξαιρέσεις από χρήση φορολογικού μηχανισμού σύμφωνα με ΠΟΛ.1002/2014).
Στις περισσότερες περιπτώσεις τα χρήματα προκαταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό. Είναι σύννομη ως προς τα παραπάνω ή θα πρέπει να εκδίδει τις αποδείξεις μέσω φορολογικού μηχανισμού;

Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Απόλυση εργαζόμενου του οποίου η σύμβαση είχε τεθεί σε αναστολή σε επιχείρηση της οποίας είχε ανασταλεί η λειτουργία της με εντολή δημόσιας αρχής και στη συνέχεια έθεσε προσωπικό σε αναστολή ως πληττόμενη

Ερώτηση 1911
17.05.21

Εμπορική Επιχείρηση (Ανώνυμη Εταιρεία) με κύριο ΚΑΔ 47.71 (Λιανικό Εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα)

Θεωρείται κλειστή με διοικητική εντολή από 1 έως 4 Απριλίου 2021. Κατά το διάστημα αυτό θέτει εργαζομένους σε αναστολή.

Θεωρείται πλητόμενη από 5 έως 30 Απριλίου και θέτει επίσης εργαζόμενους σε αναστολή και αυτό το χρονικό διάστημα.

Κατά το μήνα Μάιο 2021 επιθυμεί να καταγγείλει τη σύμβαση ενός εργαζομένου ο οποίος (εργαζόμενος) είχε τεθεί σε αναστολή μόνο για το διάστημα 1 έως 4 Απριλίου 2021.
Ο αριθμός του προσωπικού από Ιανουάριο 2021 έως σήμερα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό εργαζομένων του Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου 2020.

Ερώτηση. Μπορεί ο εργοδότης κατά το μήνα Μάιο 2021 να προχωρήσει στην καταγγελία σύμβασης αυτού του εργαζομένου;

Αν όχι, από πότε μπορεί ο εργοδότης να προχωρήσει σε καταγγελία σύμβασης του μισθωτού ο οποίος ήταν σε αναστολή από 1 έως 4 Απριλίου 2021;


Σελίδες