×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ προμήθειας AIRBNB

Ερώτηση 1182.
20.03.18
Επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια με απλογραφικά βιβλία λαμβάνει τιμολόγιο προμήθειας της AIRBNB με ημερομηνία έκδοσης 01/01/2018 για κράτηση που θα διαμείνει στο κατάλυμα 20/08/2018. Στην αιτιολογία το τιμολόγιο αναφέρει βασική προμήθεια υπηρεσιών 4,68, ΦΠΑ 1,12 και σύνολο προμήθειας 5,80.
Ερώτηση: Με ποια ημερομηνία θα πρέπει το τιμολόγιο να καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης, να συνταχθεί και υποβληθεί ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών συναλλαγών (ΑΦΜ Ιρλανδίας) και με ποιο ποσό αφού η συναλλαγή είναι ενδοκοινοτική χωρίς ΦΠΑ (έχω ενημερώσει τον ανακεφαλαιωτικό με 5,80 το σύνολο δηλαδή διότι αυτό έχει κρατηθεί).

Κατηγορία: 

Αποσβέσεις παγίων που επιχορηγήθηκαν βάσει Ν.3299/2004

Ερώτηση 1180.
20.03.18
Εταιρεία με νομική μορφή ΙΚΕ, και αντικείμενο εργασιών "παραγωγή ενέργειας από φ/β συστήματα" κατασκεύασε φωτοβολταϊκό πάρκο για το οποίο έλαβε το 2017 επιχορήγηση βάσει των διατάξεων του Ν.3299/2004.
Πως θα αντιμετωπίσει λογιστικά την επιχορήγηση την οποία έλαβε και σε τι ενέργειες πρέπει να προβεί;
Πως επηρεάζονται οι αποσβέσεις των παγίων λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασκευή του φ/β πάρκου για το οποίο επιχορηγήθηκε ολοκληρώθηκε το 2011 και από το 2011 πουλάει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο ΛΑΓΗΕ.

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από την αποτίμηση καταθέσεων σε ξένο νόμισμα στο τέλος της χρήσης

Ερώτηση 1185.3
20.03.18
Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την τακτοποίηση των όψεως σε ξένο νόμισμα στις 31/12 εκπίπτουν φορολογικά; Αναφέρω ένα παράδειγμα:
Στις 31/12 ο όψεως έχει υπόλοιπο στα βιβλία 5.500€ (το ποσό σε € έχει προκύψει από την ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της κάθε συναλλαγής). Το υπόλοιπο σε δολάρια είναι 6.000$. Η ισοτιμία στις 31/12 είναι 1,19, επομένως η αξία του σε € θα είναι 5.042€. Η χρεωστική συναλλαγματική διαφορά που θα προκύψει θα είναι 458€. Η εγγραφή βάσει ΕΛΠ θα είναι:
62 Χ 458,00
38-02 Π 458,00
Αναγνωρίζεται φορολογικά αυτή η ζημία; Αντίστοιχα, αν προέκυπτε πιστωτική συναλλαγματική διαφορά, φορολογείται ως έσοδο;

Κατηγορία: 

Υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής συμφωνητικού «μπλοκάκια» με τις τριμηνιαίες καταστάσεις

Ερώτηση 1179.
19.03.18
Για την απασχόληση επιτηδευματία με μπλοκάκι, απαιτείται η κατάθεση σύμβασης στον ΕΦΚΑ. Απαιτείται και η κατάθεση ιδιωτικού συμφωνητικού στο taxis βάσει του άρθ. 8 παρ. 16 Ν.1882/90; Η ανάρτηση της σύμβασης στον ΕΦΚΑ δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ώστε να φορολογηθεί, ο παρέχων την υπηρεσία, ως μισθωτός;

Κατηγορία: 

Σελίδες