×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Φορολογική αντιμετώπιση περιστασιακά απασχολούμενης που διενεργεί πωλήσεις με προμήθεια

Ερώτηση 1751
29.09.20
Άνεργη πραγματοποιεί περιστασιακές πωλήσεις με προμήθεια προϊόντα εταιρείας (hervalife).
• Ποιες οι φορολογικές της υποχρεώσεις για το εν λόγω εισόδημα και σε ποια κατηγορία εισοδήματος υπάγεται;
• Αν η δραστηριότητα είναι συνεχής μέσα στο έτος (ή σε συνεχόμενα έτη) απαιτείται να γίνει έναρξη στη ΔΟΥ και είναι υπόχρεη σε τήρηση βιβλίων - έκδοση στοιχείων, υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ;
• Υπάρχει κάποιο όριο πωλήσεων απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων;

Κατηγορία: 

Ασφάλιση πωλητή και υπάλληλου γραφείου σε επιχείρηση λιανικής και χονδρικής πώλησης τροφίμων

Ερώτηση 1750
29.09.20
Γειά σας.
Παρακαλώ να μου πείτε πως θα γίνει η ασφάλιση προσωπικού (πωλητής και υπάλληλος γραφείου) σε εμπορικό κατάστημα λιανικής και χονδρικής πώλησης τροφίμων. Το κατάστημα είναι στην πόλη του Ρεθύμνου.
ΚΑΔ ΙΚΑ: 5222


Δυνατότητα μεταφοράς φορολογικών ζημιών για συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών σε νέο εταίρο

Ερώτηση 1749
29.09.20
Ανώνυμη εταιρεία έχει μεταφερόμενη φορολογική ζημία 10.000 €. Ο βασικός μέτοχος μεταβιβάζει το σύνολο των μετοχών σε τρίτο πρόσωπο.
Ερώτημα: Η εταιρεία μπορεί να συμψηφίσει φορολογικά την μεταφερόμενη ζημιά και με τον νέο μέτοχο;

Κατηγορία: 

Υποχρέωση έναρξης δραστηριότητας για βραχυχρόνια μίσθωση

Ερώτηση 1748
29.09.20
Καλημέρα.
Μισθώνω δυο οικίες με βραχυχρόνια μίσθωση. Το εισόδημα που εισπράττω ξεπερνά τις 12.000,00 € και η μίσθωση έχει διάρκεια άνω των 90 ημερών. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα είμαι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων για τα δυο ακίνητα αυτά.
Για την έναρξη – προσθήκη ΚΑΔ στην ΔΟΥ απαιτείται σήμα του ΕΟΤ και βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ περί έναρξης - προσθήκης ΚΑΔ. Δεδομένου ότι πρόκειται για οικίες ο ΕΟΤ δεν χορηγεί σήμα. Ο ΕΦΚΑ δεν χορηγεί βεβαίωση χωρίς το σήμα ΕΟΤ. Πως μπορώ να κάνω έναρξη – προσθήκη ΚΑΔ;
Ποια είναι και τι ορίζει η σχετική νομοθεσία;

Κατηγορία: 

Παροχή ηλεκτρονικής υπηρεσίας για δημιουργία ιστοσελίδας

Ερώτηση 1747
29.09.20
Ατομικός επιχειρηματίας υπόχρεος σε ΦΠΑ με δραστηριότητα προγραμματιστή έχει κάνει πλατφόρμα δημιουργίας ιστοσελίδας. Δηλαδή, οι πελάτες μπορούν και δημιουργούν τη δική τους ιστοσελίδα μέσω τυποποιημένων βημάτων και η ατομική επιχείρηση τους χρεώνει μηνιαία προμήθεια συντήρησης. Οι πελάτες είναι κυρίως από Γ’ χώρες αλλά και από την ΕΟΤ. Στην τιμολόγηση σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να χρεώσει ΦΠΑ και σε ποιες όχι; Οι πελάτες είναι και ιδιώτες και επιχειρήσεις. Τι γίνεται σε περίπτωση που η ατομική επιχείρηση πάρει απαλλαγή ΦΠΑ λόγω τζίρου;

Κατηγορία: 

Ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει μέτοχος και μέλος Δ.Σ. Α.Ε. στον ΕΦΚΑ – ΟΑΑΕ και αναγραφή αυτών στο Ε1

Ερώτηση 1745
16.09.20
Μέλος ΔΣ με συμμετοχή στο κεφάλαιο >3% παίρνει αμοιβές ΔΣ με πάγια αντιμισθία κάθε μήνα και καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές 33,60% με ΑΠΔ. Όμως, έχει καταβάλλει και εισφορές στον ΟΑΕΕ εφόσον είναι μέτοχος κατά ποσοστό 25% σε Α.Ε.
Στη φορολογική του δήλωση συμπληρωθήκαν οι κωδικοί 325, 315, 333 και για τις εισφορές του ΟΑΕΕ ο κωδ.351. Η εφορία δεν δέχεται τη συμπλήρωση του κωδ.351 και θα ήθελα να γνωρίσω τεκμηριωμένα εάν πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός αυτός.

Κατηγορία: 

Ασφαλιστική κάλυψη οδηγού σε επιχείρηση εμπορίας παγόκυβων

Ερώτηση 1744
15.09.20
Εταιρεία εμπορίας παγόκυβων απασχολεί οδηγό με 2 έτη προϋπηρεσία και διανομείς χωρίς προϋπηρεσία αντίστοιχα. Ο ΕΦΚΑ στην απογραφή μας έδωσε κωδικό Κύριας δραστηριότητας 5134, ο οποίος όμως δεν υπάρχει στην λίστα ΟΣΥΚ. Εμείς επιλέξαμε σαν πιο κοντινό κωδικό τον 5133 επειδή έχει και ΤΕΑΥΕΚ παρόλο που δεν είμαστε σίγουροι για την υποχρέωση υπαγωγής (το ΤΕΑΥΕΚ όπως και το ΙΚΑ δεν μπορούν να μας δώσουν σίγουρη απάντηση αν υπάγεται στο ΤΕΑΥΕΚ το εμπόριο παγόκυβων). Επίσης επιλέξαμε το 5133 επειδή έχει και την ειδικότητα των διανομέων. Ο 5133 όμως μας φέρνει για τον οδηγό πακέτο κάλυψης αρχικά 108 αλλά βάζοντας την ειδική περίπτωση 21 μας φέρνει 104 και ΤΕΑΥΕΚ κλάδος σύνταξης μικτά (ΕΤΕΑ) και 024 ΤΑΠΙΤ. Είναι σωστό; Επίσης είναι σωστό να ενταχθούμε στο ΤΕΑΥΕΚ;


Έκδοση Απόδειξης Λιανικής για πώληση εξ αποστάσεως (e-shop) σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή σε Τρίτη Χώρα

Ερώτηση 1742
15.09.20
Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών το ηλεκτρονικό εμπόριο, πουλάει εμπορεύματα σε πελάτες λιανικής εξωτερικού σε χώρες εντός και εκτός ευρωπαϊκής ένωσης. Τα εμπορεύματα παραδίδονται στους πελάτες της από εταιρία ταχυμεταφορών.
Ερωτάται αν οι συναλλαγές αυτές θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση καταβολής ποσού από Πρόεδρο Δ.Σ. προς την εταιρεία για κάλυψη οφειλών

Ερώτηση 1740
07.09.20
Εταιρία είναι σε εκκαθάριση και έχει ρύθμιση οφειλών. Έχουν πληρωθεί τα 2/3 της ρύθμισης με χρήματα της εταιρίας από το προϊόν της εκκαθάρισης. Το υπόλοιπο χρέος θα το πληρώσει ο πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου που είναι και νομικά υπόχρεος (σήμερα είναι εκκαθαριστής). Το ποσό αυτό θα θεωρηθεί δανεισμός ή όχι1 Και δεύτερον, εάν το ποσό αυτό αποτελεί τεκμήριο, και θα πρέπει να δηλωθεί στο Ε1 εκείνου που καταβάλει το ποσό;

Κατηγορία: 

Σελίδες