×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Πρόσληψη μουσικού από σύλλογο και πακέτο κάλυψης

Ερώτηση 1303
03.09.18
Σε πρόσληψη μουσικού για εκδήλωση από πολιτιστικό σύλλογο υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ ΚΑΔ 8048 «Μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση» και του κωδικού ειδικότητας 348220 «μουσικοί τραγουδιστές νύχτας» (τεκμαρτά ημερομίσθια). Αποτέλεσμα να μην φεύγει η ΑΠΔ καθώς χτυπάει τα πακέτο κάλυψης στην ΑΠΔ, δηλαδή το πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ δεν αναγνωρίζει αντιστοιχία στα πακέτα 105-101-152. Ο άμεσα κοντινότερος κωδικός ειδικότητας είναι ο 243030 «καθηγητές δάσκαλοι μουσικής» που σε αντίθεση με τον προηγούμενο η μισθοδοσία υπολογίζεται αν δεν κάνω λάθος με ΕΓΣΣΕ. Βέβαια η περίπτωση αναφέρεται σε μη κερδοσκοπική καλλιτεχνική εκδήλωση. Παρακαλώ θα ήθελα μια γνώμη αντιμετώπισης αυτής της περίπτωσης.

Κατηγορία: 

Ενδοκοινοτική απόκτηση βιομάζας (pellet) από αγρότη ειδικού καθεστώτος – Φ.Π.Α.

Ερώτηση 1307
29.08.18
Αγρότης ειδικού καθεστώτος, αγοράζει μονός του pellet από Βουλγαρία για καύσιμο σε ξηραντήριο καπνού (χωρίς ΦΠΑ).
Υποχρεούται σε υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ, για την πληρωμή του (μη συμψηφιζόμενο) ή υπάγεται στις εξαιρέσεις του ν.2859/2000, άρθρο 11 παρ. 2 και είναι απλά έξοδο;

Κατηγορία: 

Φορολογία - Εξόφληση τιμολογίων σε λογαριασμό διαφορετικό από του εκδότη αυτών λόγω μεταβίβασης ατομικής επιχείρησης

Ερώτηση 1304
29.08.18
Μεταβιβάζεται ατομική επιχείρηση από ένα φυσικό πρόσωπο (ΠΩΛΗΤΗΣ) σε άλλο (ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ), ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει υπόλοιπα προς είσπραξη από πελάτες του, τα οποία τα αναλαμβάνει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, υπάρχει πρόβλημα για τους εν λόγω πελάτες, εφόσον εξοφλήσουν τιμολόγια που τα εξέδωσε ο ΠΩΛΗΤΗΣ, σε τραπεζικό λογαριασμό του ΑΓΟΡΑΣΤΗ;

Κατηγορία: 

Ειδικό καθεστώς μεταπωλητών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων – Εφαρμογή τεκμηρίων

Ερώτηση 1301
29.08.18
Επιτηδευματίας που έχει ήδη ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα ΚΑΦΕΝΕΙΟ, θέλει να εμπορεύεται και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
Από την τοπική εφορία μας πίεσαν να βάλουμε τον ΚΑΔ 45114905 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1) Δηλώνουμε στη μεταβολή το πεδίο ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α. 36α
2) Τηρεί ειδικό βιβλίο για τις συναλλαγές αυτές;
3) Απαλλάσσεται για τις πωλήσεις που θα κάνει προς ιδιώτες, από την έκδοση ΑΛΠ από ταμειακή μηχανή;
4) Αν αγοράσει ένα Ι.Χ. και το μεταβιβάσει στο όνομα του μέχρι να πουληθεί, θα επιβαρυνθεί με τεκμήριο διαβίωσης;


Διάκριση υπαλλήλου – εργατοτεχνίτη (ηλεκτροτεχνίτης)

Ερώτηση 1296
28.08.18
Επιχείρηση προσλαμβάνει πτυχιούχο ηλεκτροτεχνίτη με τις κατώτερες αποδοχές της ΕΓΣΣΕ.
Ερωτάται αν υπάρχει υποχρέωση να αμείβεται με μισθό και όχι με ημερομίσθιο.
Επίσης ερωτάται, σε περίπτωση που αμείβεται με μισθό, η αποζημίωσή του υπολογίζεται σαν μισθωτός ή σαν ημερομίσθιος?

Κατηγορία: 

Σελίδες