×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Παρακράτηση ποσοστού πλεονάσματος Αγροτικού συνεταιρισμού για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού

Ερώτηση 1474
09.04.19
Από το καταστατικό ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ, προβλέπεται ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού (10%) από τα πλεονάσματα, πριν την αφαίρεση ποσού για τις προαιρετικές μερίδες.
Δεδομένου ότι υπάρχουν πλεονάσματα, η δημιουργία τους μπορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα για μείωση του φορολογητέου εισοδήματος; (τηρεί απλογραφικά βιβλία)

Κατηγορία: 

Παρακράτηση φόρου όταν η συναλλαγή δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ

Ερώτηση 1478
08.04.19
Ελεύθερος επαγγελματίας (π.χ. λογιστής) εκδίδει κάθε μήνα ΤΠΥ καθαρής αξίας 100 ευρώ στο πελάτη του. Θα πρέπει να διενεργείται παρακράτηση 20% στο ΤΠΥ επειδή το συνολικό ποσό που θα έχει εκδώσει στο πελάτη του στο τέλος του έτους θα είναι 1.200. Επίσης στη βεβαίωση από ελευθέρια επαγγέλματα για τις συγκεκριμένες συναλλαγές θα στείλω το ποσό 1.200 με κωδικό 10;

Κατηγορία: 

Χρόνος ενημέρωσης βιβλίων με παραστατικά που δεν λήφθηκαν στην επόμενη χρήση και πριν τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών κατστάσεων

Ερώτηση 1477
08.04.19
Τα τιμολόγια που βρίσκουμε από τις αποκλίσεις των ΜΥΦ και αφορούν την προηγούμενη χρήση και συγκεκριμένα στα 3 πρώτα τρίμηνα της προηγούμενης χρήσης, θα πρέπει να τα καταχωρίσουμε στα τρίμηνα που έχουν εκδοθεί κάνοντας τις ανάλογες τροποποιητικές ΦΠΑ ή μπορούμε να τα καταχωρίσουμε στο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς κάνοντας έτσι μια μόνο Τροποποιητική ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Υποχρέωση διενέργειας απογραφής πολύ μικρής οντότητας με απλογραφικά που εμπορεύεται λιανικώς, ψιλικά και τσιγάρα

Ερώτηση 1476
08.04.19
Επιχείρηση με άδεια λειτουργίας «πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κ.τ.λ. σε εμπορικό κατάστημα (ψιλικά ειδή)» {έτσι ακριβώς αναφέρει η άδεια λειτουργίας από τον δήμο} τηρεί απογραφικά βιβλία και έχει ετήσιο τζίρο έτους 2018 282.083,99 ευρώ, με την εξής ανάλυση:

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ: 62.591,93 ευρώ
ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ: 54.008,24 ευρώ
ΤΣΙΓΑΡΑ: 165.483,82 ευρώ
-----------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ 282.083,99 ευρώ
-----------------------------------
Είναι υποχρεωμένη η επιχείρηση σε σύνταξη φυσικής απογραφής αποθεμάτων δεδομένου ότι ο ετήσιος τζίρος έτους 2018 ανέρχεται στις 282.077,71;
Προβληματισμοί:
- Αν οι πωλήσεις τσιγάρων συμπεριλαμβάνονται στην δραστηριότητα των ψιλικών ειδών τότε βάσει της ΠΟΛ.1019/16.1.2015 η επιχείρηση εξαιρείται της απογραφής λόγω αντικείμενου δραστηριότητας (δλδ τα ψιλικά)
Στην περίπτωση όμως που πρέπει να τα εξετάζουμε ανεξάρτητα δλδ:
- τρόφιμα-ποτά–απορ. 22,19% του ετήσιου τζίρου
- τηλεκάρτες 19,15% του ετήσιου τζίρου
- τσιγάρα 58,66% του ετήσιου τζίρου.
Εξαιτίας των πωλήσεων τσιγάρων προκύπτει υποχρέωση σύνταξης φυσικής απογραφής αφού βάσει πάλι της ΠΟΛ.1019/2015 εξαιρεί τις πωλήσεις των τσιγάρων χονδρικώς.

Κατηγορία: 

Υποβολή δήλωσης ανήλικου τέκνου με εισόδημα από μισθωτή εργασία και ενήλικα φοιτητή

Ερώτηση 1472
08.04.19
Ένα ανήλικο τέκνο που πήρε 300,00 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες μπαίνει και σαν προστατευόμενο μέλος και κάνει και χωριστή δήλωση συμπληρώνοντας στο κουτάκι ΝΑΙ.
Εάν είναι φοιτητής και έχει γεννηθεί το 1998 μπορώ να το βάλω προστατευόμενο μέλος και να του υποβάλλω και μηδενική δήλωση; Τι πρέπει να προσκομίσω για παιδιά που φοιτούν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού;

Κατηγορία: 

Υποχρεωτική μετάταξη νέου αγρότη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

Ερώτηση 1471
08.04.19
Νέος αγρότης ο οποίος ανήκει στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, μέσα στο 2018 έλαβε επιδότηση 16.000 ευρώ. Πρέπει να μεταταχθεί υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ή θα παραμείνει στο ειδικό καθεστώς λόγω του ότι είναι νέος αγρότης;

Κατηγορία: 

Τόπος φορολογίας ιατρικών υπηρεσιών

Ερώτηση 1475
08.04.19
Έλληνας γιατρός (ελεύθερος επαγγελματίας) προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ασθενείς ασφαλιστικών εταιριών της Γερμανίας, Πολωνίας, Σερβίας. Στο τέλος του μήνα εκδίδει τα τιμολόγια στις ασφαλιστικές εταιρίες ανάλογα με τα παραστατικά που έχει εξετάσει.
Υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο VIES, μια και δεν είναι υπόχρεος σε ΦΠΑ;
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων – ενισχύσεων και προσδιορισμός χρόνου φορολογίας τους

Ερώτηση 1473
08.04.19
Από το τμήμα Α’ της ΔΕΑΦ επιμένουν για τις ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ για τα ΦΠ (που άλλωστε είναι υπεύθυνοι) ότι έχει εφαρμογή το έγγραφο ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015/2.6.2015 Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και ότι ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να κάνουμε τροποποιητικές δηλώσεις όταν η επιδότηση περιλαμβάνει ποσά για έτη που έχει υποβληθεί η δήλωση. Το έγγραφο αυτό είναι και από το Α και από το Β τμήμα.
Ταυτόχρονα υπάρχει και το έγγραφο ΔΕΑΦ Β 1010732 ΕΞ 2017 Χρόνος απόκτησης εισοδήματος επιχορηγήσεων που εισπράττουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες από φορείς Γενικής Κυβέρνησης, που είναι μόνο του τμήματος Β’ και που έχει στον τίτλο αναφορά γενικά στα ΝΠ αλλά εσωτερικά απαντά για ένα ΝΠμΚΧ, αλλά που το σκεπτικό είναι διαφορετικό από το 1ο έγγραφο και καταλήγει σε εντελώς διαφορετικό συμπέρασμα, ότι δηλαδή δεν πάμε πίσω για τροποποιητικές αλλά όλα διακανονίζονται στο έτος πιστοποίησης της επιδότησης.
Ερωτήσεις:
• Πώς αντιμετωπίζουμε την επιδότηση ΕΣΠΑ που η πιστοποίησή της έγινε το 2018 αλλά περιλαμβάνει τιμολόγια ετών 2016,2017,2018 είτε δαπανών είτε παγίων.
• Διαφέρει η αντιμετώπιση αν ο λήπτης της επιδότησης είναι ΦΠ ή ΝΠ;
• Διαφέρει η αντιμετώπιση αν ο λήπτης της επιδότησης τηρεί διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία;

Κατηγορία: 

Κλείσιμο λογαριασμών εσόδων/εξόδων σε διπλογραφικά βιβλία

Ερώτηση 1470
05.04.19
Αν ακολουθώ το λογιστικό σχέδιο του ΕΓΛΣ, ποιες εγγραφές κατ’ ελάχιστο πρέπει να κάνω για να κλείσω την χρήση; Έχω κάνει τις εγγραφές απογραφής λήξης, αποσβέσεων, τακτοποίησης εσόδων και εξόδων (πχ ΔΕΗ κ.λπ.).
Πρέπει υποχρεωτικά να γίνει ολόκληρη η «χορογραφία» που εφαρμόζονταν επί ΕΓΛΣ στην ομάδα 8 ή μπορώ να μεταφέρω μόνο τις ομάδες 2, 6 & 7 σε ένα λογαριασμό αποτελεσμάτων (αφού τα υπόλοιπα των λογαριασμών των ομάδων 1,3,4,5 έχει δυνατότητα το λογιστικό πρόγραμμα να τα παρακολουθεί και στην επόμενη χρήση);

Κατηγορία: 

Σελίδες