×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Φορολογική αντιμετώπιση ανέγερσης κτιρίου σε ακίνητο τρίτου

Ερώτηση 1691
12.05.20
Μπορούμε να συντάξουμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό - που να είναι συμβατό με τον ΚΦΕ – ώστε να υπάρξει ανέγερση σε ακίνητο τρίτου χωρίς υπαγωγή στο αρ 39 για τον εκμισθωτή; Και τι πρέπει να περιέχει ένα τέτοιο συμφωνητικό.
Δηλαδή να ορίζουμε από τώρα τι θα απογίνει το κτίσμα μετά την λήξη της περιόδου εκμετάλλευσης και ότι θα παραδοθεί ως έχει στον εκμισθωτή. Ένα τέτοιο συμφωνητικό θα θεωρηθεί καταστρατήγηση; Θα υπάρχει πιθανή εφαρμογή του Αρ 38 του ΚΦΔ; Ή ένας έλεγχος θα το εντάξει αμελλητί στο αρ 39 του ΚΦΕ;

Κατηγορία: 

Παρακράτηση φόρου, επί ποσών προκαταβολών για μη δεδουλευμένα έσοδα

Ερώτηση 1690
12.05.20
Για ποιες περιπτώσεις σε μία προκαταβολή υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου, ενώ δεν υπάρχει ακόμη δεδουλευμένο;
Πχ: σε τεχνικό έργο πριν την έναρξη του («αρραβώνας»)
Στις αμοιβές του άρθ. 48 του ν.2238/94
Σε μισθό, σε τόκους, κ.λπ.

Κατηγορία: 

Παροχή σε είδος και ετήσια αντικειμενική δαπάνη για επιβατηγά Ι.Χ. ανώνυμης εταιρείας

Ερώτηση 1689
12.05.20
Ανώνυμη εταιρεία με 5μελές Δ.Σ. διαθέτει 3 εταιρικά αυτοκίνητα, ΛΤΠΦ άνω των 20.000,00 ευρώ για την χρήση 2019.
Η υποχρέωση αποστολής βεβαιώσεων αποδοχών παροχής σε είδος για τους χρήστες των ΙΧ- Πρόεδρος και μέλη Δ.Σ. λειτουργεί συνδυαστικά με τη λήψη του τεκμηρίου στην προσωπική τους δήλωση ή το τεκμήριο θα το πάρει ο Πρόεδρος και Δ.Σ.;

Κατηγορία: 

Τεκμαρτή ασφάλιση οδηγών ταξί

Ερώτηση 1688
12.05.20
Στην απάντηση της Ερώτησης 1685 όσον αφορά την ασφάλιση οδηγού ταξί με μονοβάρδια με μισθό 650 € αναγράφετε:
“Τέλος σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Ι.Κ.Α. 10/2013, οι οδηγοί αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) με αλλαγή (Μονοβάρδια) κατατάσσονται στην 7η ασφαλιστική κλάση,
με τεκμαρτό ημερομίσθιο ασφάλισης τα 26,76 €. Με δεδομένο όμως ότι το τεκμαρτό αυτό ημερομίσθιο είναι μικρότερο του κατώτατου ημερομισθίου των 29,04 €,
οι οδηγοί αυτοί ασφαλίζονται από 1/2/2019 με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της επόμενης ασφαλιστικής κλάσης (της 8ης) ήτοι με 29,39 €.”
Αφού αμείβεται με μισθό 650 ευρώ και το ημερομίσθιο του είναι 26,00 € (650/25), το οποίο είναι μικρότερο του τεκμαρτού 26,76 €, γιατί η σύγκριση γίνεται με το κατώτερο ημερομίσθιο 29,04 (ποσό ημερομισθίου που δεν λαμβάνει) και αφορά τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο ;


Δημοτικός φόρος 2% για την μίσθωση χώρου σε εμπορική έκθεση και τις δαπάνες κατασκευής του περιπτέρου

Ερώτηση 1687
22.04.20
Καλημέρα και Χρόνια πολλά!!
Ήθελα να ρωτήσω για επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που συμμετέχουν σε εκθέσεις πληρώνοντας ενοίκιο για το περίπτερό τους και κάνοντας έξοδα για την κατασκευή του περιπτέρου τους πρέπει να αποδώσουν γι’ αυτά τα τιμολόγια φόρο διαφήμισης 2% στο Παρακαταθηκών και Δανείων;

Κατηγορία: 

Παραγραφή πιστωτικού ΦΠΑ από αγρότη κανονικού καθεστώτος

Ερώτηση 1686
22.04.20
Αγρότης κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ έχει πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει εν μέρει από κατασκευή εγκατάστασης (ΦΠΑ παγίων) και από απαλλασσόμενες εκροές που πραγματοποίησε (παραδόσεις γάλατος βάσει απαλλακτικού ΦΠΑ από τον αγοραστή) που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2015. Έχει το δικαίωμα να αιτηθεί λόγω μεγάλου πιστωτικού ΦΠΑ την επιστροφή του ή έχει παραγραφεί το δικαίωμα της επιστροφής του; Ισχύει η τριετής ή η πενταετής παραγραφή ΦΠΑ για την εν λόγω χρήση 2015; Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Αμοιβή και ασφάλιση οδηγών ταξί με εξαρτημένη εργασία

Ερώτηση 1685
22.04.20
Οδηγός ταξί μονοβάρδια απασχολείται με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας 6,40 ώρες από Δευτέρα έως Σάββατο, τις πρώτες 15 ημέρες του κάθε μήνα.
Σύμφωνα με το ΔΕΝ τόμος 2000 σελ 1043 όπου αναφέρεται σε απόφαση του Εφετείου Πατρών 70/1999, τους οδηγούς ταξί θεωρεί ότι έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.
Μισθός 650,00 ευρώ και ωρομίσθιο 3,90 ευρώ.
Τ.Η 7ης Ασφαλιστικής κλάσης=26,76.
Μισθός Μήνα = ημέρες που εργάστηκε τον κάθε μήνα χ 26 ευρώ
Αποδοχές εισφορών= ημέρες που εργάστηκε τον κάθε μήνα χ 26,76 ευρώ.
• Θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε εάν οι παραπάνω υπολογισμοί είναι σωστοί.
• Στην προκειμένη περίπτωση που έχει σταθερές αποδοχές, οι ασφαλιστικές εισφορές μπορούν να υπολογιστούν στον καταβλητέο μισθό του μήνα;
• Μετά τις αλλεπάλληλες αλλαγές στον ασφαλιστικό νόμο έχει γίνει κάποια τροποποίηση σε σχέση με τα τεκμαρτά ημερομίσθια;
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.


Έκδοση πιστωτικού ΦΠΑ λόγω εκ παραδρομής χρέωσης σε ΤΟΥ προς νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κ-μ της Ε.Ε.

Ερώτηση 1684
22.04.20
Παρακαλώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:
Είμαι ελληνική εταιρεία (ΕΠΕ εμπορική γραμμένη στο VIES)
Και αντιπροσωπεύω γερμανική εταιρεία (αντίστοιχα γραμμένη στο VIES)
- Αναλάβαμε στην Ελλάδα το 2013 (η ελληνική ΕΠΕ) οργάνωση εκδήλωσης, για λογαριασμό της γερμανικής εταιρείας, με διάφορα έξοδα (συνέδριο, έξοδα φιλοξενίας, διατροφή, μετακίνηση προσκεκλημένων, επισκέψεις σε μουσεία κ.λπ.)
- Το κόστος όλων των προαναφερόμενων εξόδων έχει καλυφθεί και έχει πιστωθεί, μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, από την γερμανική εταιρεία.
- Η ελληνική εταιρεία για να εισπράξει από την γερμανική εταιρεία το κόστος της εκδήλωσης, έστειλε την κατάσταση εξόδων και εξέδωσε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και εκ παραδρομής υπολογίζει πλέον ΦΠΑ 23% (το 2013). Η ελληνική εταιρεία το απέδωσε στο ελληνικό δημόσιο κανονικά.
- Το τρέχων έτος 2020, λαμβάνουμε mail από την γερμανική εταιρεία ότι κακώς χρεώθηκαν με ΦΠΑ και το ζητάνε πίσω.
Παρακαλώ, θα ήθελα τρόπο χειρισμού από την ελληνική εταιρεία για το τρόπο επιστροφής του ΦΠΑ με συναλλαγή από το 2013 στην γερμανική εταιρεία με την έκδοση πιστωτικού και αν δύναται να το συμψηφίσει η ελληνική εταιρεία στο τρέχον έτος 2020.
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων

Κατηγορία: 

Καθεστώς μεταπώλησης αυτοκινήτου στο περιθώριο κέρδους

Ερώτηση 1683
22.04.20
Καλησπέρα σας, ατομική επιχείρηση (μεταπωλητής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων) με έναρξη το 2020, κάνει εισαγωγή από άλλο κράτος ΕΕ από άλλον μεταπωλητή που πουλάει στο περιθώριο κέρδους με αντίστοιχη αναφορά πάνω στο τιμολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 45 του κώδικα ΦΠΑ.
Αναφέρω τα εξής στοιχεία:
ΑΓΟΡΑ: € 500,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΚΑΥΣΙΜΑ, ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ, ΚΤΕΟ: € 500,00
ΠΟΣΟ ΠΩΛΗΣΗΣ: € 2.000,00
Η καταχώρηση ως προς την περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα γίνει ως εξής;
α) 303: η θετική διαφορά (2000-1000=1.000) 806,45*24%=193,55 ΦΠΑ για απόδοση.
β) 349: η ΔΙΑΦΟΡΑ 2000-1000=1000
γ) Επειδή πρόκειται για καινούργια επιχείρηση έχει κάνει και άλλα έξοδα όπως (έπιπλα γραφείου, πάγια, βάψιμο χώρου κ.λπ. τα έξοδα αυτά εκπίπτει το ΦΠΑ; Δηλαδή θα αναγραφούν στις εισροές με δικαίωμα έκπτωσης; Τα καύσιμα που χρειάστηκε για την μεταφορά του αυτοκινήτου στην Ελλάδα θα καταχωρηθούν με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ;
δ) Υφίσταται υποχρέωση PRORATA;
ε) Ως προς την λογιστική καταχώρηση: Πρέπει το κάθε μεταχειρισμένο όχημα να παρακολουθείται σε ξεχωριστή στήλη στα λογιστικά βιβλία;
ζ) Ποιος ο σωστός λογιστικός λογαριασμός για το ποσό πώλησης χωρίς ΦΠΑ (δηλαδή το ποσό που αναγράφεται στο 349 της δήλωσης φπα)
η) Τέλος, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό που πρέπει να υπολογίζουμε πάνω στο περιθώριο κέρδους; Δηλαδή θα πρέπει το περιθώριο κέρδους μας να είναι πάνω από κάποιο ποσοστό ως προς την πώληση που κάνουμε στην συνέχεια;
Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Παρακράτηση φόρου και ασφαλιστικές εισφορές για παρoχή σε είδος με τη μορφή TOKKEN

Ερώτηση 1678
22.04.20
Νομικό πρόσωπο Ελλάδας Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (Χ) με δραστηριότητα ανάπτυξη και δημιουργία λογισμικού αγοράζει από νομικό πρόσωπο Ελβετίας (Ψ) με ανάλογη δραστηριότητα 76.000.000 TOKEN* αξίας 22.800,00 ευρώ. (στο τέλος της ερώτησης αναφέρω τι είναι το ΤΟΚΚΕΝ)
Η άνωθεν πράξη πρέπει να γίνει στις 29/7/2019, δηλαδή σε παρελθοντικό χρόνο. (ο λόγος είναι ότι τότε δημιουργήθηκε το πρώτο block στην αλυσίδα blockchain, λογισμικό ανοικτού κώδικα το οποίο κατέχει το αλλοδαπό Νομικό πρόσωπο)
Στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι 100% εταίρος στην ελληνική εταιρεία (Χ) είναι η αλλοδαπή εταιρεία (Ψ). Ουσιαστικά, η ελληνική εταιρεία (Χ) κάνει υποστήριξη του λογισμικού που ανήκει στην ελβετική εταιρεία (Ψ).
Στις 31/7/19 η ελληνική εταιρεία (Χ) δίνει παροχή σε είδος σε δύο από τους υπαλλήλους της, τα TOKEN που αγόρασε στις 29/7/19: στον πρώτο δίνει 32.000.000 token αξίας 9.600,00 ευρώ και στον δεύτερο 44.000.000 token αξίας 13.200,00 ευρώ, η εν λόγω παροχή είχε συμφωνηθεί προφορικά να δοθεί στα πλαίσια της υφιστάμενης μισθωτικής σχέσης με σκοπό αφενός την διατήρηση ικανών στελεχών και αφετέρου την επαύξηση της απόδοσης τους με παροχή εργασιακού κινήτρου.
Επειδή αυτήν η ενέργεια της αγοραπωλησίας αλλά και περισσότερο της παροχής σε είδος στους υπαλλήλους θα είναι στην χρήση του 2019, θα ήθελα να με κατευθύνετε όσον αφορά:
1) Τις υποβολές των τροποποιητικών δηλώσεων που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να πληρωθούν οι φορολογικές υποχρεώσεις που εκ νέου θα γεννηθούν.
2) Αν υπάρχει κάποιο πρόστιμο ή προσαύξηση επ’ αυτών των τροποποιητικών
3) Εφόσον γεννιούνται ασφαλιστικές εισφορές, τον τρόπο απόδοσής τους
4) και γενικά μια κατεύθυνση σε θέματα που τύχουν ιδιαίτερης προσοχής έτσι ώστε να αποφύγω μελλοντικές διενέξεις σε οποιοδήποτε επικείμενο φορολογικό έλεγχο.
(*Ενα βασικό συστατικό της τεχνολογίας blockchain είναι τα tokens. To token μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα ψηφιακό αγαθό (digital asset). Είναι ένα κλειδί, που πιστοποιεί ότι το πρόσωπο που το κατέχει είναι και ο ιδιοκτήτης μιας αξίας. Τα tokens μπορούν να αντιστοιχούν σε φυσικά assets τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες τους ή να καταναλωθούν έναντι κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας. Για παράδειγμα, ένα token μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα ψηφιακό νόμισμα, κάποια τ.μ. ενός ακινήτου, το 1% ενός ακριβού πίνακα ζωγραφικής κ.λπ. Η εφαρμογή των tokens σε τομείς της οικονομίας επεκτείνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υποστήριξης αγαθών και των ιδιοκτητών τους (asset owners) που δεν είναι εμπορεύσιμα. Παρέχει επίσης ευελιξία στην απόκτηση τους, αφού κάποιος επενδυτής ή υποστηρικτής μπορεί να αγοράσει ένα μικρό κλάσμα (fraction) του αγαθού, και μετά να το ανταλλάξει.)

Κατηγορία: 

Σελίδες