×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο " Αλφαβητάρι "

Ταμειακή ενίσχυση υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα από το κεντρικό.

Ερώτηση 1099.
23.11.17
Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο ιδρύει υποκατάστημα στην Ελλάδα.
Για την κεφαλαιακή ενίσχυση του υποκαταστήματος θα εμβαστεί από την εταιρεία σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα που θα ανοίξει το υποκατάστημα το ποσό των 100.000 ευρώ.
Η παραπάνω πράξη μεταξύ κεντρικού και υποκαταστήματος θα θεωρηθεί δάνειο ή ταμειακή διευκόλυνση και εάν ναι θα τεθεί θέμα χαρτοσήμου και υπό ποιες προϋποθέσεις ;
Αν δεν μπορεί να θεωρηθεί δάνειο ή ταμειακή διευκόλυνση, υπάρχει θέμα καταβολής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου; Ο προβληματισμός μας έγκειται κατά πόσον μπορεί στην ουσία το ίδιο νομικό πρόσωπο να δανείσει τον εαυτό του.

Κατηγορία: 

Δωρεάν παραχώρηση οικίας σε μη κερδοσκοπικού χαρκατήρα νομικό πρόσωπο

Ερώτηση 1096.
20.11.17
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όταν του παραχωρείται δωρεάν οικία για την άσκηση του σκοπού του π.χ. στέγαση αστέγων και ποιες οι υποχρεώσεις του παραχωρούντος την οικία.

Κατηγορία: 

Παραγραφή-Μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου

Ερώτηση 1094.
20.11.17
Ατομική επιχείρηση έχει κάνει έναρξη στο 2013, από 30/09/2014 έχει συνεχώς πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ. Η ερώτηση είναι στο αν μπορεί να μεταφέρει το πιστωτικό υπόλοιπο (στο 2018) και αν όχι πότε πρέπει να το διαγράψει.

Κατηγορία: 

Τροποποιητική δήλωση παρελθουσών ετών

Ερώτηση 1098.
20.11.17
Η αρχική Δ.Φ.Ε. οικονομικού έτους 2008 εκκαθαρίστηκε χρεωστικώς, λανθασμένα, λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας. Συγκεκριμένα για τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς ελήφθη υπόψη και το ποσό της αποζημίωσης απόλυσης του φορολογούμενου. Υπάρχει δικαίωμα τροποιητικής δήλωσης για το 2008;


Σελίδες