×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Κατάσχεση αγροτεμαχίων που έχουν περιέλθει σε κυριότητα από χρησικτησία

Ερώτηση 1219.
24.06.18
Φορολογούμενος έχει δηλώσει στο Ε9 αγροτεμάχια τα οποία κατέχει από χρησικτησία και ως εκ τούτου δεν είναι καταγεγραμμένα στο υποθηκοφυλακείο στην μερίδα του, έχει τη δυνατότητα η Δ.Ο.Υ. να κατασχέσει τα εν λόγω αγροτεμάχια για χρέη του προς την Δ.Ο.Υ.;
 
 
Απάντηση

Κατηγορία: 

Υποχρέωση απόκτησης POS από επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες προς επιτηδευματίες

Ερώτηση 1227.
26.04.18
Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών η οποία λειτουργεί 18 χρόνια ανελλιπώς έχει ως κύριο ΚΑΔ μη υπόχρεο σε POS και 2 δευτερεύουσες δραστηριότητες οι οποίες υπάγονται σε POS. Τόσο τα προηγούμενα 17 έτη όσο και ειδικότερα τα έτη 2017 και Α’ τετράμηνο 2018, ποτέ δεν παρείχε λιανικές υπηρεσίες, οι δε πληρωμές από τους πελάτες της εξοφλούνται πάντα διαμέσου επιταγών και τραπεζικών λογαριασμών, ακόμα και για ποσά κάτω των 500 ευρώ.
Η συγκεκριμένη επιχείρηση υποχρεούται ή όχι να χρησιμοποιεί POS στην έδρα της;

Κατηγορία: 

Μεταβίβαση μετοχών ΑΕ με γονική παροχή

Ερώτηση 1220.
26.04.18
Οι μέτοχοι της εταιρείας (ΑΕ -ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ) επιθυμούν να μεταβιβάσουν στα παιδιά τους, το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών τους , κρατώντας μόνο το 3% για τον εαυτό τους.
Θεωρώ πως πρέπει να κάνω χρήση της ΠΟΛ 1055/2003 , αλλά με προβληματίζουν κάποια πεδία όπως η χρήση ράντας, η εμπορική αμοιβή, επιτόκιο.
Αυτά τα στοιχεία πως θα τα υπολογίσω? Υπάρχει κάποια σταθερή τιμή?
Παρακαλώ να μου δώσετε όποιες οδηγίες έχετε στη διάθεσή σας για τη συμπλήρωση του εντύπου μεταβίβασης.

Κατηγορία: 

Φορολογία ποσού που προέρχεται από κληρονομιά στην αλλοδαπή

Ερώτηση 1218.
26.04.18
Αν ένας θείος μου (αδελφός της μητέρας μου) που απεβίωσε στις 10/02/16 στις ΗΠΑ είχε αφήσει διαθήκη σε δικηγόρο στις ΗΠΑ και κληρονόμησα 50.000 δολάρια τα οποία μπήκαν στο λογαριασμό μου στη τράπεζα, με το δεδομένο ότι διέμενε στις ΗΠΑ 45 έτη συνεχόμενα χωρίς να χάσει την ελληνική ιθαγένεια και εδώ στην Ελλάδα δεν είχε περιουσία. Ποιες είναι οι φορολογικές μου υποχρεώσεις στην Ελλάδα για αυτή την κληρονομική μερίδα και αν υποχρεούμαι να πληρώσω φόρο για τα χρήματα που έλαβα από τον θείο μου (στις ΗΠΑ εργαζόταν ως μεσίτης ακίνητων) και τι έγγραφα πρέπει να προσκομίσω στις φορολογικές αρχές στην Ελλάδα σύμφωνα με τις συμβάσεις Ελλάδας - ΗΠΑ.

Κατηγορία: 

Έκπτωση δαπάνης που αφορά χορηγία/διαφήμιση προς αθλητικό σωματείο

Ερώτηση 1217.
13.04.18
Α.Ε. έγινε χορηγός σε αθλητικό σωματείο και κατέβαλε ποσό 1000 € πλέον ΦΠΑ 24 %. στο συμφωνητικό αναφέρεται ότι το σωματείο θα τοποθετήσει σε αντάλλαγμα διαφημιστική πινακίδα της εταιρείας στο χώρο του γηπέδου. τα χρήματα κατατέθηκαν στο λογαριασμό του νομίμου εκπροσώπου του σωματείου. Ερωτάται αν το ποσό αυτό εκπίπτει φορολογικά από τα ακαθάριστα έξοδα της Α.Ε.


Σελίδες