×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων από συνταξιούχο του ΝΑΤ

Ερώτηση 1929
28.06.21

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

• Ναυτικός (του εμπορικού ναυτικού) συνταξιοδοτήθηκε από το Ν.Α.Τ (Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο) στις 04/01/1994

• Στις 01/12/2008 μέσω ¨Μεταβολής¨ στο Μητρώο της Εφορίας ανέλαβε υφιστάμενη ατομική επιχείρηση και συγκεκριμένα τουριστικό κατάλυμα-ενοικιαζόμενα δωμάτια εποχιακής λειτουργίας με περιγραφή στο ΚΑΔ: ¨ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΩΣ ΕΠΤΑ (7) ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ¨ Δηλαδή είχε αναλάβει εργασία πριν την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου (13-5-2016)

• Από τότε (01/12/2008) συνεχίζει να λειτουργεί το κατάλυμα συνεχόμενα όλα τα χρόνια,
εποχιακά, κάθε καλοκαιρινή σεζόν μέχρι και την παρούσα στιγμή και στην Εφορία φαίνεται
συνταξιούχος ΝΑΤ και επιτηδευματίας ταυτόχρονα, δηλ. στη φορολογική του δήλωση δηλώνει εισόδημα από σύνταξη (ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α) και ταυτόχρονα εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

• Λόγω της μικρής δυναμικότητας του καταλύματος και των διακυμάνσεων της ζήτησης για
δωμάτια τα Ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας την τελευταία 10ετία δεν ξεπερνούσαν τα 2.000,00€.

• Μέχρι τώρα ο συγκεκριμένος συνταξιούχος:

─ δεν έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ με κάποια σχετική δήλωσή του ότι εργάζεται παράλληλα

─ Δεν έχει καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές καθώς θεώρησε ότι ανήκει στην Εξαίρεση Ασφάλισης Συνταξιούχων. Συγκεκριμένα θεώρησε οι διατάξεις των σχετικών νόμων (Ν.4387/2016 , ν.4690/2020 κλπ) αφορούν εκείνους που βγαίνουν στη σύνταξη από την ψήφιση των σχετικών νόμων και μετά. Όχι για εκείνους που ξεκίνησαν τη δραστηριότητα πολλά χρόνια πιο πριν τη ψήφιση των σχετικών νόμων με τα αντίστοιχα διατάγματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ:
α) Ορθά θεωρείται ότι μέχρι τώρα ανήκει στις Εξαιρέσεις Ασφάλισης Συνταξιούχων;

β) Αν και εφόσον θεωρείται σωστά ότι μέχρι τώρα ανήκει στις Εξαιρέσεις Ασφάλισης
Συνταξιούχων, μπορεί να συνεχίζει να εξαιρείται μέχρι και τις 28-02-2022 και υπαγωγή
στην ασφάλιση (υποχρεωτικά) από 01-03-2022 σύμφωνα με ν.4690/2020 (άρθρο 78)
Με απλά λόγια μπορεί να λειτουργήσει το τουριστικό κατάλυμα που έχει στο όνομά του
ο συγκεκριμένος συνταξιούχος και αυτή τη φετινή τουριστική περίοδο (αυτό το καλοκαίρι)
με την προϋπόθεση ότι δεν είναι εκτεθειμένος δηλαδή υπάγεται στις Εξαιρέσεις και ΟΧΙ στη
υπαγωγή περικοπής σύνταξης;

γ) Αν δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις:

o Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ο συνταξιούχος; (π.χ. διακοπή εργασιών στην εφορία κ.λπ.)

o Τι επιπτώσεις έχει για το συγκεκριμένο συνταξιούχο από τη μέχρι τώρα πορεία του;
(Παράδειγμα περικοπή σύνταξης, επιστροφή προηγούμενων μηνιαίων συντάξεων, άλλου είδους μορφή προστίμου;)


Εξαγορά ελληνικής εταιρείας από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο

Ερώτηση 1931
26.06.21

Εταιρεία του εξωτερικού θέλει να εξαγοράσει ελληνική εταιρεία, η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται μετά την εξαγορά. Πώς θα βγάλει ΑΦΜ και τι ενέργειες πρέπει να κάνει;

Η Ελληνική εταιρεία έχει 10.000,00 € εταιρικό κεφάλαιο, συσσωρευμένες ζημίες 90.000,00 € και καταθέσεις εταίρων για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου 180.000,00 €. Ο ξένος επενδυτής θα την εξαγοράσει με 5.000,00 €. Θα επηρεάσει αυτό την εικόνα της εταιρείας π.χ. τον Ισολογισμό;


Ασφάλιση φαρμακοποιού

Ερώτηση 1930
26.06.21

Φαρμακοποιός πτυχιούχος ΑΕΙ προσελήφθη την 17/6/21 σε φαρμακείο. Το φαρμακείο έχει ΚΑΔ 52.31. Σε ποιόν κωδικό ειδικότητας πρέπει να υπαχθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο 48/2020 του e- ΕΦΚΑ; Η ίδια έχει επιλέξει την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.


Παροχή ΦΙΧ σε εργαζόμενο εκτός ωραρίου

Ερώτηση 1928
14.06.21

Εταιρεία παρέχει μικρό ΦΙΧ (peugeot 208) σε εργαζόμενο, για τις ανάγκες της επιχείρησης αλλά και για τις προσωπικές ανάγκες τους εργαζομένου. Ειδικότητα εργαζομένου: πωλητής. Ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί το ΦΙΧ και εκτός ωραρίου για προσωπικές τους ανάγκες. Αν και μικρό ΦΙΧ μπορεί να τύχει σε έλεγχο-μπλόκο του ΣΕΠΕ. Αν ο έλεγχος τον πετύχει εκτός ωραρίου, όπου κινείται για προσωπικές του ανάγκες, μπορεί να δικαιολογήσει πως το ΦΙΧ του παρέχεται και για προσωπικές του ανάγκες; Με ποιον τρόπο θα μπορεί ν' αποδειχθεί η παροχή του ΦΙΧ για προσωπικές ανάγκες;


Φορολογική έκπτωση μη λογιστικοποιημένων τόκων δανείων

Ερώτηση 1927
14.06.21

Επιχείρηση έχει σύμβαση δανείου από το 2007 (αλληλόχρεος λογαριασμός). Το δάνειο από το 2016 είναι σε οριστική καθυστέρηση. Οι τόκοι δανείου χαρακτηρίζονται από την τράπεζα ως μη λογιστικοποιημένοι ενώ λογίζονται κάθε εξάμηνο στο δάνειο σύμφωνα με την σύμβαση δανείου.

Η επιχείρηση εγγράφει στα βιβλία της τους τόκους αυτούς. Το ερώτημα είναι αν οι τόκοι αυτοί εκπίπτουν φορολογικά.

Κατηγορία: 

Απεικόνιση τεκμαρτού εσόδου/εξόδου ιδιόχρησης ακίνητης περιουσίας από ατομική επιχείρηση

Ερώτηση 1926
14.06.21

Εισαγωγή –Περιγραφή του Λογιστικού και φορολογικού χειρισμού του τεκμαρτού εσόδου και εξόδου από ιδιόχρηση

Ατομική επιχείρηση εκμεταλλεύεται ιδιόκτητο ακίνητο με τη μορφή ξενοδοχειακού καταλύματος η οποία τηρεί απλογραφικά βιβλία σύμφωνα και με τα Ε.Λ.Π.

Πλέον του εισοδήματος από την εκμετάλλευση του ξενοδοχειακού καταλύματος δηλώνει και τεκμαρτό εισόδημα από την ιδιοχρησιμοποίηση του κτιρίου που πραγματικά χρησιμοποιείται από την επιχείρηση. Κατά τη τήρηση του λογιστικού συστήματος (λογαριασμοί εσόδων – εξόδων) η οντότητα καταχωρεί το τεκμαρτό έξοδο από ιδιόχρηση ακινήτων με διενέργεια λογιστικών εγγραφών στα απλογραφικά. Η λογιστική εγγραφή του τεκμαρτού εξόδου της ιδιόχρησης αντιστοιχίζεται με το έντυπο Ε3 και συγκεκριμένα με τον Κωδικό 485 «Διάφορα λειτουργικά έξοδα» του πίνακα Ζ2 «Σύνολο Εξόδων» στον κωδικό 14 «Ενοίκια». Επιπλέον, το τεκμαρτό έξοδο θα συμπληρωθεί πρώτα και στον πίνακα Γ' του Ε3 μαζί με τα υπόλοιπα ενοίκια (αν υπάρχουν). Για το τεκμαρτό έσοδο θα συμπληρωθεί η στήλη 17 του εντύπου Ε2 με τον ανάλογο κωδικό και στη συνέχεια το τεκμαρτό έσοδο θα μεταφερθεί στο έντυπο Ε1.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗΣ:

α) Είναι σωστή η παραπάνω διαδικασία του λογιστικού και φορολογικού χειρισμού όπως την περιγράφω; (Παρακαλώ διορθώστε με αν υπάρχει κάποιο επιπλέον πεδίο να συμπληρώσω στο έντυπο Ε3)

β) Μήπως και το τεκμαρτό έσοδο από ιδιόχρηση πρέπει να συμπληρωθεί σε ανάλογα πεδία στο έντυπο Ε3; (γνωρίζω ότι τα νομικά πρόσωπα συμπληρώνουν το τεκμαρτό έσοδο στο Ε3 αλλά δεν ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες)

γ) Είναι υποχρεωτική η καταχώρηση τεκμαρτών εξόδων από ιδιόχρηση στο Ε3 (και εσόδων στο Ε1) ή επαφίεται στη κρίση της επιχειρηματικής οντότητας;

δ) Σε τέτοιου είδους επιχείρηση που λειτουργεί εποχικά υπολογίζουμε τεκμαρτά έξοδα (και έσοδα) για όλο το χρόνο ή υπολογίζουμε ποσόστωση ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας;

στ) Δεδομένου ότι το τουριστικό κατάλυμα έχει μικρή δυναμικότητα δωματίων- κλινών και σε συνδυασμό με το ότι λειτουργεί εποχικά (περίοδο καλοκαιριού) και όχι όλο το χρόνο παρουσιάζει μικρό τζίρο πωλήσεων από παροχή υπηρεσιών π.χ. ενδεικτικά ύψους 4.500€. Από την άλλη τα «Διάφορα λειτουργικά έξοδα» εμφανίζονται δυσανάλογα διογκωμένα ενδεικτικά π.χ. 6.500€ (περιλαμβάνονται και οι εισφορές ΕΦΚΑ) σε σχέση με τα έσοδα καθώς σε αυτά προστίθεται και το ποσό του τεκμαρτού εξόδου (ενοίκιο) ιδιόχρησης που ανέρχεται στο ύψος ενδεικτικά των 3.000€ (3% της αντικειμενικής αξίας ακινήτου) τα οποία προσαυξάνουν αντίστοιχα τα σχετικά έξοδα.

Έτσι, στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της επιχείρησης εμφανίζονται υψηλά έξοδα και τα σχετικά κονδύλια διογκώνονται με μη πραγματικά ποσά. Ενδεικτικά τα Αποτελέσματα προ φόρων έχουν αρνητικό πρόσημο ύψους 4.500€ (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – γραμμή Δ12 Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων εντύπου Ε3)

Από το σκέλος στ) προκύπτει το ερώτημά μου:

  • Είναι ορθός ο λογιστικός χειρισμός από τι στιγμή που προσαυξάνει αντίστοιχα τα σχετικά έξοδα (κονδύλια διογκώνονται με μη πραγματικά ποσά);
  • Εξαιτίας αυτής της προσαύξησης- διόγκωσης με μη πραγματικό ποσό, μετά την εγγραφή στα βιβλία εξόδων ως έξοδο ενοικίου ιδιόχρησης και αναφορά στο Ε3, μήπως χρειάζεται να κάνω φορολογική αναμόρφωση του αντίστοιχου αυτού ποσού για την ορθή απεικόνιση του αποτέλεσμα της ατομικής επιχείρησης (γιατί δεν μειώνει το αποτέλεσμα της ατομικής επιχείρησης)

Κατηγορία: 

Κωδικοί στην περιοδική δήλωση για την εφαρμογή Prorata

Ερώτηση 1925
14.06.21

Ετερόρρυθμη εταιρία με δραστηριότητα «οδική βοήθεια» εκδίδει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την ΠΟΛ.1083/2010. Κατά τη διάρκεια του 2021 κάνει προσθήκη δραστηριότητας που αφορά υπηρεσία υπαγόμενη σε ΦΠΑ.

Η δραστηριότητα αυτή ξεκίνησε το Μάρτιο του 2021.

Ερωτήσεις:

1) Σε ποιο τρίμηνο πρέπει να γίνει υπολογισμός prorata (το 1ο τρίμηνο του 2022);

2) Τα έσοδα με ΦΠΑ αφορούν μεταφορά οχημάτων και όχι υπηρεσία οδικής βοήθειας (π.χ. μεταφορά οχήματος από Αθήνα – Θεσσαλονίκη). Σε ποιον κωδικό ΦΠΑ θα καταχωρηθούν (στον 349 ή 310);

Κατηγορία: 

Πρακτική άσκηση φαρμακοποιού

Ερώτηση 1922
09.06.21

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις φαρμακείου για πρακτική άσκηση φαρμακοποιού; Έχει υπογραφεί σύμβαση που αναφέρει το διάστημα της πρακτικής άσκησης. Τί άλλες υποχρεώσεις έχει ο εργοδότης; Αποστέλλει Ε.3.5, Πίνακα προσωπικού, ποια είναι η ασφάλιση και αν καταβάλει μισθό;


Συντελεστής ΦΠΑ για ναυλοσύμφωνο

Ερώτηση 1923
07.06.21

Ναυλοσύμφωνο συνολικής αξίας πχ 5.000,00 € τι ΦΠΑ έχει, πώς και σε ποιους κωδικούς της δήλωσης ΦΠΑ αποτυπώνεται; (Παρακαλώ δώστε ένα πρακτικό παράδειγμα για σκάφος αναψυχής που εκτελεί μεσαίες πλόες)

Κατηγορία: 

Εργασία κατά το ρεπό όταν στην εργάσιμη εβδομάδα προκύψει και αργία

Ερώτηση 1918
04.06.21

Πωλητής σε επιχείρηση με 5θήμερη εργασία και σταθερό ρεπό την Τετάρτη. Στην περίπτωση που λάβει 1 ημέρα άδειας και εκ των πραγμάτων δε ξεπερνάει τις 40 ώρες τη συγκεκριμένη εβδομάδα, δικαιούται πέραν της άδειας και το ρεπό; Ομοίως, όταν η εβδομάδα έχει ημέρα υποχρεωτικής αργίας (όχι την ημέρα του ρεπό) δικαιούται κανονικά το ρεπό του;


Σελίδες