×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Λογιστικός χειρισμός εξόφλησης ΑΠΥ με μετρητά και pos

Ερώτηση 1410
28.01.19
Εταιρία που τηρεί διπλογραφικά βιβλία εκδίδει από εμπορική διαχείριση ΑΠΥ προς ιδιώτες που ο αριθμός τους σε καθημερινή βάση είναι μεγάλος. Η επιχείρηση εντάσσεται στην ΠΟΛ.1002/2015 και εκδίδει τις ΑΠΥ χωρίς χρήση ΦΗΜ. Αξιολογώντας τα παρακάτω δεδομένα θα ήθελα την γνώμη σας για το αν η συγκεντρωτική εγγραφή που καταχωρούσε στο ημερολόγιο είναι ορθή με δεδομένο ότι όλα τα αναλυτικά στοιχεία για την εγγραφή αυτή προκύπτουν από την εμπορική διαχείριση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/01/2018 ΑΠΥ. Ν. 120-250 ΑΞΙΑ 1.000,00
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 900,00 ΜΕΤΡΗΤΑ
50,00 ΜΕ ΚΑΡΤΑ
50,00 ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠ.ΕΙΣΠ. 10-15 40,00

1) Λογιστική εγγραφή 10/01/2019
ΑΠΥ. 120-250
30.08.00 Πελάτες ιδιώτης 1.000,00
73.01.00 Πωλήσεις σε ιδιώτες 1.000,00

2) Λογιστική εγγραφή 10/01/2019
ΑΠΥ.120-250
38.00.00 Ταμείο 900,00
30.08.00 Πελάτες Ιδιώτες 900,00

3) Λογιστική εγγραφή 10/01/2018
ΑΠΥ.120-250
38.03.00 Τράπεζα λογ. 50,00
30.08.00 Πελάτες ιδιώτες 50,00

4) Λογιστική εγγραφή 10/01/2019
ΑΠΕ. Ν 10-15
38.00.00 Ταμείο 40,00
30.08.00 Πελάτες Ιδιώτες 40,00

Οι πελάτες ιδιώτες που δεν έχουν εξοφλήσει (10,00) παρακολουθούνται στην εμπορική μας διαχείριση.

Κατηγορία: 

Εισφορά ατομικής επιχείρησης που τηρεί διπλογραφικά σε ΟΕ

Ερώτηση 1408
28.01.19
Ατομική επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία θα μετατραπεί σε ομόρρυθμη εταιρεία με εισφορά στο σύνολό της με το ίδιο αντικείμενο.
Ερωτήματα:
• Εάν τα κτίρια και τα οικόπεδα που διαθέτει η ατομική δεν μεταβιβαστούν υπάρχει το ενδεχόμενο να μην θεωρηθεί εισφορά στο σύνολο της και να επιβληθεί ΦΠΑ στην αξία τους;
• Τα πάγια (τα περισσότερα έχουν αποσβεστεί), πως θα αποτιμηθούν στην πραγματική ή στην λογιστική τους αξία;
• Τι πρέπει να περιλαμβάνει το καταστατικό της ομόρρυθμής ως προς την εισφερόμενη ατομική; Δηλαδή να περιλαμβάνει ισολογισμό με 31/12/2018 ή απλή αποτίμηση της πραγματικής αξίας της ατομικής (ως προς τα εμπορεύματα και τα πάγια);
• Ποιες άλλες υποχρεώσεις έχει ως προς τον έλεγχο της φορολογικής αρχής;
• Η ατομική επιχείρηση που είναι αντιπρόσωπος σε διανομή τροφίμων έχει εγγυητική επιστολή για να διατηρήσει την αντιπροσωπεία. Τι θα πρέπει να γίνει στην διάδοχη κατάσταση;
• O δανεισμός της ατομικής μεταβιβάζεται ως έχει στην ομόρρυθμή;
• Οι εισπρακτέες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της ατομικής και αυτές που υπάρχουν για πλαφόν στην τράπεζα με ποιο τρόπο θα εισπραχθούν στην διάδοχη κατάσταση; Το ίδιο και για τις πληρωτέες.
• Η ομόρρυθμή μπορεί να τηρήσει απλογραφικά βιβλία;

Κατηγορία: 

Αστική μίσθωση ενοικιαζόμενου διαμερίσματος με ΦΠΑ – Βραχυχρόνια μίσθωση

Ερώτηση 1413
23.01.19
Γειά σας
Σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων τα οποία έχουν άδεια του ΕΟΤ και λειτουργούν με μορφή ατομικής επιχείρησης υπαγόμενη σε ΦΠΑ
α) αν στους πελάτες που έρχονται π.χ. μέσω airbnb και δεν τους παρέχεται τίποτα άλλο πέραν κλινοσκεπασμάτων και πετσετών, είναι υποχρεωτικό να τα θεωρήσουμε βραχυχρόνια μίσθωση με ότι συνεπάγεται ή μπορούμε να κόψουμε απόδειξη με ΦΠΑ και να τα συμπεριλάβουμε στα έσοδα - έξοδα της επιχείρησης;
β) εφόσον ενοικιάσουμε ένα εξ αυτών των διαμερισμάτων σε κάποιον για π.χ. 2 χρόνια, πρέπει υποχρεωτικά να θεωρηθεί αστική μίσθωση ή μπορούμε να του κόβουμε κάθε μήνα απόδειξη με ΦΠΑ και να τα συμπεριλαμβάνουμε στα έσοδα - έξοδα της επιχείρησης;
γ) αν η απάντηση στην παραπάνω ερώτηση είναι ότι μπορούμε να κόβουμε απόδειξη με ΦΠΑ, μπορούμε να κάνουμε ενοικιαστήριο στο taxis ώστε να δηλώνει ο μισθωτής το διαμέρισμα αυτό ως κύρια κατοικία στην φορολογική του δήλωση; και αν ναι, τι είδος μίσθωσης θα είναι;

Κατηγορία: 

Απαλλαγή ΦΠΑ σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών

Ερώτηση 1412
23.01.19
Οργανωμένη ατομική επιχείρηση φροντιστήριο ξένων γλωσσών εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προς τους μαθητές κάθε μήνα με απαλλαγή ΦΠΑ. Πρέπει να αναγράφεται επάνω στις αποδείξεις η διάταξη απαλλαγής Φ.Π.Α και αν ναι ποια είναι η τελευταία σε ισχύ διάταξη; Σε ποιο κωδικό της περιοδικής ΦΠΑ θα συμπεριληφθούν αυτές οι πράξεις;

Κατηγορία: 

Φόρος υπεραξίας από αύξηση κεφαλαίου

Ερώτηση 1409
23.01.19
Σε ΙΚΕ με δυο εταίρους και ποσοστά συμμετοχής 50% για τον καθένα θα εισέλθει ένας τρίτος νέος εταίρος με αύξηση του κεφαλαίου της ΙΚΕ, στην οποία θα μετέχει μόνο αυτός (νέος εταίρος), έτσι ώστε μετά την αύξηση να έχουν οι δυο παλιοί εταίροι από 40% ο καθένας και 20% ο νέος εταίρος. Η αύξηση κεφαλαίου έχει φόρο υπεραξίας ή όχι;


Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Ερώτηση 1407
16.01.19
Καλημέρα σας,
Εταιρία εμπορεύεται μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από ΕΕ και πωλεί τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα εντός ΕΕ και εντός Ελλάδας σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις. Τι ισχύει σχετικά με το ΦΠΑ και το εισόδημα.

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου

Ερώτηση 1406
15.01.19
Θα ήθελα να σας υποβάλλω το εξής ερώτημα σχετικά με το χρόνο έκδοσης τιμολογίου με βάση τα ΕΛΠ. Έστω ότι μια Α.Ε. που εκδίδει τιμολόγια πώλησης εμπορευμάτων χονδρικής (χωρίς μηχανισμό σήμανσης) έχει δελτίο αποστολής με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2018. Μπορεί να εκδοθεί το τιμολόγιο στις 05 Ιανουαρίου 2019 αλλά στο παραστατικό να αναγράφεται η ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2018;

Κατηγορία: 

Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης

Ερώτηση 1404
15.01.19
Διαβάζω το άρθ. 54 του Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013, διαβάζω την ΠΟΛ 1119/18 (παράδειγμα 8 της $ 2.2.1), ακούω και τον κ. Αργυρό στο Σεμινάριο του ΟΕΕ, αλλά άκρη δεν βγάζω:
Έστω ότι έχουμε πιστωτικό υπόλοιπο (ΠΥ) ΦΠΑ τον Ιαν-2017
Και συνεχίζουμε να έχουμε ΠΥ έως και τον Δεκ-2017
Γίνεται έλεγχος στο 2017 και βρίσκει ένα τιμολόγιο με έκπτωση του ΦΠΑ ενώ δεν θα έπρεπε (πχ από λάθος του λογιστή).
Η δήλωση ΦΠΑ του Ιαν-2017 θα έχει πρόστιμο ανακρίβειας 100€ (άρθ. 54$1α).
Αλλά και όλες οι επόμενες δηλώσεις έως και του Δεκ-2017, θα έχουν το 100άρικο;
Δηλαδή σύνολο 12*100=1200€ πρόστιμο; (αν θεωρήσουμε ότι τον Ιαν του 2018 έχουμε χρεωστικό ΦΠΑ).

Κατηγορία: 

Φωτοβολταϊκά

Ερώτηση 1403
15.01.19
ΑΕ που μέχρι σήμερα είναι απαλλασσόμενη του ΦΠΑ λόγω δραστηριότητας (παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ΠΔ 84/2001) επιθυμεί να εγκαταστήσει στην στέγη του ιδιόκτητου κτηρίου της όπου στεγάζεται, φωτοβολταϊκό. Οι επιλογές που έχει είναι να εγκαταστήσει α) μια μονάδα παραγωγής μέχρι 10kwp, β) μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής από 10kwp.
Η εταιρεία το έτος 2017 απασχολούσε 21 εργαζόμενους, ενώ ο κύκλος εργασιών της καθώς και το σύνολο του ισολογισμού της δεν υπερβαίνουν τα 2.000.000.
1) Αν η επιχείρηση επιλέξει την β περίπτωση και εγκαταστήσει μονάδα παραγωγής μεγαλύτερη από 10 kwp, είναι ορθή η άποψη ότι θα πρέπει να ενταχθεί στο ΦΠΑ με την προσθήκη του ανάλογου ΚΑΔ αμέσως με την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης;
2) Αν η επιχείρηση επιλέξει την πρώτη περίπτωση και εγκαταστήσει μονάδα μέχρι 10kwp μπορεί να παραμείνει στο απαλλασσόμενο καθεστώς ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Παρακράτηση αμοιβής διαχείρισης

Ερώτηση 1402
15.01.19
ΙΚΕ αποφασίζει τέλος του χρόνου να δώσει σαν αμοιβή διαχείρισης το ποσό των 4.000,00 ευρώ μετά από απόφαση του ΔΣ. Το ποσό αφορά εφάπαξ παροχή για την διαχείριση της εταιρείας και όχι κάποια μηνιαία αμοιβή διαχείρισης.
α) Τι φορολογικές κρατήσεις θα έχει αυτό το ποσό (20%);
β) Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν με ΑΠΔ; (νομίζω δεν χρειάζεται).
γ) ΦΜΥ αφού είναι κάτω από το όριο του αφορολόγητου δεν χρειάζεται περαιτέρω κρατήσεις.
δ) Το ποσό της παρακράτησης το στέλνω με βεβαίωση αποδοχών με τον κωδικό για αμοιβές ΔΣ και το ποσό της παρακράτησης επιστρέφεται με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης;

Κατηγορία: 

Σελίδες