×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Ασφαλισμένοι που αμείβονται με ΔΠΥ

Ερώτηση 1665
10.03.20
Τι προβλέπουν οι διατάξεις του 4670/2020 για την συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων;
Μέχρι τώρα ο «εργοδότης» υπέβαλε ΑΠΔ, προβαίνοντας σε κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα, με βάση τη διάρκεια της σύμβασης.
Στην πλατφόρμα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας πρέπει να επιλέξουν το πεδίο: "ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΕΧΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ";
Αν η απάντηση στο παραπάνω είναι ναι, δεδομένης της αλλαγής πλέον στις εισφορές από την άσκηση της παράλληλης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος αφού πλέον οι έμμισθοι ασφαλισμένοι με αποδοχές 935 ευρώ περίπου απαλλάσσονται πλήρως από το ειδοποιητήριο της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, για τα «μπλοκάκια» ποιο είναι το αντίστοιχο όριο ανάλογα της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα.
Ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ για το σύντομο της απάντησης δεδομένου της προθεσμίας που τρέχει για την σχετική επιλογή από τους ασφαλισμένους.


Υπολογισμός ημερών ασφάλισης και απεικόνιση στην ΑΠΔ των αμειβομένων με τίτλο κτήσης

Ερώτηση 1663
10.03.20
Επιχείρηση συνεργάζεται ΔΙΧΩΣ έγγραφη συμφωνία παρά μόνο προφορικά με ιδιώτη τον οποίο απασχολεί περιστασιακά και τον αμείβει με τίτλο κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).
Πώς υπολογίζονται και πως απεικονίζονται ασφαλιστικά (σε ΑΠΔ) οι ημέρες εργασίας του ιδιώτη;


Ασφάλιση Γερμανού υπηκόου συνταξιούχου που είναι εταίρος Ε.Ε. στην Ελλάδα και φορολογική αντιμετώπιση των μερισμάτων

Ερώτηση 1661
10.03.20
Γερμανός υπήκοος είναι μέλος – διαχειριστής - εκπρόσωπος σε ετερόρρυθμο εταιρεία (νομικό πρόσωπο) στην Ελλάδα με ελληνικό ΑΦΜ τόσο για την Ε.Ε. όσο και για τον ίδιο, από το ημερ. έτος 1991. Προ επταετίας συνταξιοδοτήθηκε στην Γερμανία και παράλληλα εξακολουθεί να υφίσταται η εμπορική δραστηριότητά του στην Ελλάδα, για την οποία είχε απαλλαγή υποχρέωσης ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.
1. Υπάρχει κάποια αλλαγή όσον αφορά το ασφαλιστικό του καθεστώς στην Ελλάδα;
2. Υπάρχει κάποια φορολογική ή πάσης μορφής νομοθεσία η οποία του απαγορεύει να ασκεί -ως συνταξιούχος στην Γερμανία -εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα;


Αποζημίωση για ηθική βλάβη που λαμβάνει νομικό πρόσωπο

Ερώτηση 1658
10.03.20
Ανώνυμη εταιρία αποζημιώθηκε με το ποσό των 6.000,00 ευρώ από ασφαλιστική εταιρία για ατύχημα που συνέβη σε όχημα της τον Ιούλιο του 2018. Το ποσό της αποζημίωσης εισπράχθηκε τον Ιανουάριο του 2020. Από το ποσό της αποζημίωσης ένα μέρος αφορά ηθική βλάβη και το υπόλοιπο μέρος αφορά τα τιμολόγια επισκευής του αυτοκινήτου τα οποία καταχωρηθήκανε ως έξοδα το έτος 2018.
Θα ήθελα να με ενημερώσετε πως θα χειριστώ φορολογικά την παραπάνω ληφθείσα αποζημίωση.
Η ασφαλιστική εταιρία δεν έχει εκδώσει τιμολόγιο.
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Καταβολή εισφορών, υποβολή ΑΠΔ, ΒΗΔΑΠ και υποβολή Ε12 στο ΕΡΓΑΝΗ για ιδιωτικό οικοδομικό έργο

Ερώτηση 1660
09.03.20
Έχουμε ένα ιδιωτικό οικοδομικό έργο. Αντικείμενο εργασιών μετατροπές. Το ΙΚΑ προσδιόρισε 12 ένσημα. Πως θα γίνει η πληρωμή των ενσήμων; Θα υποβληθεί ΑΠΔ; Τι υποχρεώσεις έχουμε ως προς το ΕΡΓΑΝΗ; Θα πρέπει να γίνει αναγγελία πρόσληψης πίνακας προσωπικού απόλυση ηλεκτρονικά; Θα πρέπει να τηρούμε χειρόγραφο βιβλίο εργασιών θεωρημένο από επιθεώρηση εργασίας;
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Διάλειμμα εργασίας

Ερώτηση 1662
09.03.20
Εργοδότης καταθέτει τον Πίνακα Ωρών Εργασίας στο yeka.gr για τον εργαζόμενο του, δίχως να μας ενδιαφέρει αν απασχολείται οχτάωρο ή τετράωρο κλπ. με πενθήμερη ή πιο ολιγοήμερη εργασία. Η ώρα διαλείμματος αναφέρεται ξεχωριστά ή όχι; Πχ. αν εργάζεται 09.00 πμ-17.00 μμ και διάλειμμα 13.00 μμ-13.20 μμ το γράφουμε όπως το διαβάζουμε ή αναφέρουμε ωράριο εργασίας 09.00 πμ-17.20 μμ με παρατήρηση το εικοσάλεπτο διάλειμμα;
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.


Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε.

Ερώτηση 1659
06.03.20
Καλημέρα
Είμαι λογιστής και τηρώ τα βιβλία ατομικής επιχείρησης σούπερ μάρκετ διπλογραφικά. Θέλουμε να μετατρέψουμε την ατομική σε ΑΕ με βάση τον ν.2166/93. Περιγράψτε την διαδικασία που θα ακολουθήσουμε όσον αφορά το νομικό μέρος και τις λογιστικές εγγραφές που θα πρέπει να γίνουν στα βιβλία της ατομικής και της νέας ΑΕ.
Για υπολογισμό του κεφαλαίου που θα εισφέρει ο επιχειρηματίας θα λάβουμε τα στοιχεία του ισολογισμού της 31/12/2020;
Η ατομική διαθέτει μεγάλο αριθμό παγίων, κινητά και ακίνητα και εμπορεύματα στην απογραφή της 31/12/2020. Η μεταβίβαση τους θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο συμβόλαιο που θα συνταχθεί από συμβολαιογράφο;
Ποια δεδομένα θα πρέπει μεταφερθούν στην νέα ΑΕ, η απογραφή του ισολογισμού της 31/12/2020 ή η απογραφή που θα γίνει όταν κλείσει οριστικά η ατομική και γίνει έναρξη την νέας ΑΕ;
Πως θα αποτυπωθούν λογιστικά οι διαφορές που θα προσδιορίσουν οι ελεγκτές και πότε θα γίνουν την 31/12/2020 ή όταν κλείσει οριστικά η ατομική;
Παρακαλώ στην απάντηση σας να βάλετε και μια πρακτική εφαρμογή με ένα παράδειγμα στην πράξη.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Υποχρέωση έκδοσης παραστατικού διακίνησης για πάγιο εξοπλισμό

Ερώτηση 1657
05.03.20
Υποχρεούται επιχείρηση να εκδίδει δελτίο αποστολής για πάγιο εξοπλισμό ο οποίος είναι απαραίτητος για την καθημερινή εκτέλεση εργασιών;
ΠΧ. Επιχείρηση χωματουργικών, κάθε μέρα φορτώνει εργαλεία στο φορτηγό (από σκάλα έως κομπρεσέρ) τα οποία τα χρησιμοποιεί για τις εργασίες στους πελάτες της. Δε τα πωλεί, είναι παγία τα οποία παίρνει πίσω στη έδρα της. Υποχρεούται να κόψει δελτίο αποστολής γι’ αυτά;

Κατηγορία: 

Χρόνος αναγνώρισης επιχορήγησης ΕΣΠΑ

Ερώτηση 1656
05.03.20
Επιχείρηση Α.Ε. έχει υποβάλλει αίτηση για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Στις 21/10/2019 ο φορέας ΕΦΕΠΑΕ με έγγραφό του απαντά ότι η αίτηση μας εγκρίθηκε για χρηματοδότηση με επιχορηγούμενο ποσό προϋπολογισμού 179.657,00 € και επιχορήγηση 89.828,50 €. Η επιχείρηση πραγματοποίησε μέσα στο 2019 σχεδόν το σύνολο των προβλεπόμενων επενδύσεων και οι υπόλοιπες έγιναν το 2020. Η επιχείρηση ως σήμερα δεν έχει υποβάλλει ακόμη φάκελο με τα αιτούμενα δικαιολογητικά για να υπάρχει πιστοποίηση και να είναι οριστική και σίγουρη η εκταμίευση της επιχορήγησης.
Η ΔΕΑΦ Β 1010732/23-1-2017 αναφέρει ότι: 5. Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι προκειμένου να προσδιοριστεί ο χρόνος φορολογίας των κρατικών επιχορηγήσεων, θα πρέπει γι' αυτές να έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής τους, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση αποκτάται κατά το έτος οριστικής έγκρισής τους από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, οπότε και φορολογείται.
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που κρατικές επιχορηγήσεις έχουν περιληφθεί σε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων επειδή είχαν καταστεί δεδουλευμένες αλλά δεν είχε ληφθεί η απαιτούμενη έγκριση, μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις (αν και γίνεται αναφορά σε μη κερδοσκοπικές εταιρίες θεωρώ ότι αφορά όλες τις επιχειρήσεις).
Με βάση τα παραπάνω θεωρείται η έγκριση της αίτησης ένταξης ότι η επιχείρηση έχει τεκμηριώσει το δικαίωμα είσπραξης και να προβεί στην ανάλογη εγγραφή στα βιβλία της με ημερομηνία 21/10/2019 και να διενεργήσει αποσβέσεις στο μη επιχορηγούμενο ποσό των παγίων ή θα πρέπει να περιμένει μέχρι την υποβολή του φακέλου και την οριστική έγκρισή του από την αρμόδια αρχή (γεγονότα που θα λάβουν χώρα το 2020) και τότε να προβεί στις ανάλογες λογιστικές εγγραφές και να αναγνωρίσει φορολογικά το έσοδο.

Κατηγορία: 

Σελίδες