×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Έκπτωση δαπανών για γεώτρηση, αγρότη κανονικού καθεστώτος, επικαρπωτή του αγροτεμαχίου, όταν η άδεια της πομόνας (αντλίας) είναι στο όνομα του ψιλού κυρίου.

Ερώτηση 1581
29.11.19
Αγρότης του κανονικού καθεστώτος θέλει να προβεί σε ενέργεια γεώτρησης σε αγροτεμάχιο το οποίο καλλιεργεί καθώς έχει την επικαρπία κατά 100% του αγροτεμαχίου αυτού. Η άδεια της πομόνας είχε βγει στο όνομα του ψιλού κυρίου του αγροτεμαχίου ο οποίος δεν ασκεί αγροτική δραστηριότητα. Στα στοιχεία της άδειας διευκρινίζεται ότι αφορά άδεια για τον συγκεκριμένο αριθμό αγροτεμαχίου. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν το κόστος των τιμολογίων της γεώτρησης θα μπορούσε να καταχωρηθεί στα βιβλία του αγρότη (επικαρπωτή) και να εκπέσουν τα έξοδα από το ΦΠΑ και τα κέρδη του.

Κατηγορία: 

Συντελεστή φορολογικής απόσβεσης αυτοκινήτου σχολής οδηγών

Ερώτηση 1580
29.11.19
Ατομική επιχείρηση σχολή οδηγών αγοράζει ΙΧΕ και μετά από τροποποίηση στα πεντάλ του αυτοκινήτου μετατρέπεται σε επαγγελματικό όχημα της σχολής προς εκπαίδευση νέων οδηγών. Θα ήθελα να ρωτήσω τον συντελεστή απόσβεσης του παγίου αυτού.

Κατηγορία: 

Ονομαστικοποίηση μετοχών Α.Ε.

Ερώτηση 1575
25.11.19
Α.Ε. η οποία έχει ανώνυμες μετοχές και βάση νομού τις κάνει ονομαστικές:
1) Πρέπει να κάνει τροποποίηση του καταστατικού έως 31/12/2019;
2) Πρέπει να κάνει επικαιροποίηση του καταστατικού της;
3) Α.Ε. που έχει μετοχές ονομαστικές πρέπει να κάνει επικαιροποίηση καταστατικού της;
Ποιες είναι οι προθεσμίες;


Αγορά και πώληση ακινήτου από κάτοικο εξωτερικού

Ερώτηση 1571
21.11.19
Έλληνας Φυσικό πρόσωπο-ιδιώτης δίχως έναρξη δραστηριότητας κάτοικος εξωτερικού προέβη σε αγορά ακίνητου εντός 2019, με τίμημα αγοράς 200.000 ευρώ. Εντός του έτους 2019 προέβη σε προσθήκες, βελτιώσεις του ακινήτου του. Το ακίνητο δεν αποτελεί κύρια κατοικία του. Έστω ότι εν συνεχεία το πουλάει έναντι τιμήματος 300.000 ευρώ.
Ποιες οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις εάν ο αγοραστής είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής ή όχι.

Κατηγορία: 

Έκδοση Α.Π.Υ. από Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Ερώτηση 1573
21.11.19
Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης (ΚΔΑΠ) με νομική μορφή Ο.Ε., απασχολεί παιδιά ωφελούμενα από το πρόγραμμα επιδότησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)
Τα χρήματα που δικαιούνται οι γονείς από την Ε.Ε.Τ.Α.Α για να πληρώσουν το ΚΔΑΠ δεν τα λαμβάνουν οι ίδιοι, αλλά η Ε.Ε.Τ.Α.Α πληρώνει το ΚΔΑΠ για λογαριασμό των γονέων.
Για να λάβει τα χρήματα το ΚΔΑΠ προσκομίζει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α ονομαστική κατάσταση των
παιδιών που επιδοτούνται με τις αντίστοιχες Α.Π.Υ. που έχουν εκδοθεί από το ΚΔΑΠ στον κάθε γονέα του παιδιού.
Υπάρχει η υποχρέωση στην κάθε Α.Π.Υ. να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο του κάθε γονέα.
Το ερώτημα αφορά εάν οι Α.Π.Υ. προς τους γονείς θα είναι αθεώρητες ή θα πρέπει να εκδοθούν από Φορολογικό Μηχανισμό;
Στην ΠΟΛ 1142/15-10-2010 αναφέρεται ότι τα ΚΔΑΠ απαλλάσσονται του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22,παραγρ. 1 περ. θ, του Κώδικα ΦΠΑ, δηλαδή σύμφωνα με την πιο πάνω ΠΟΛ. τα ΚΔΑΠ τα κατατάσσει στον τομέα της πρόνοιας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Κατηγορία: 

Ασφαλιστική κλάση νεωκόρου μετά την αύξηση του ημερομισθίου

Ερώτηση 1577
21.11.19
Από το 2ο μήνα 2019 έγιναν αλλαγές στον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο. Το τεκμαρτό ημερομίσθιο για νεωκόρο ιερού ναού που έχει διοριστεί από την μητρόπολη, από 26,76 έχει αλλάξει;


Δήλωση πραγματικών δικαιούχων Ι.Κ.Ε. όταν συμμετέχει σε αυτή άλλη Ι.Κ.Ε.

Ερώτηση 1576
21.11.19
Σε Ι.Κ.Ε. συμμετέχουν 2 φυσικά πρόσωπα που είναι και διαχειριστές με 5% έκαστος καθώς και Νομικό Πρόσωπο (επίσης Ι.Κ.Ε.) με ποσοστό 90%.
Στο Νομικό πρόσωπο, εταίροι είναι τα 2 φυσικά πρόσωπα με ποσοστό έκαστος 50%.
Πως θα συμπληρωθεί το μητρώο πραγματικών δικαιούχων για την πρώτη Ι.Κ.Ε.;


Έκδοση αθεώρητης Α.Π.Υ. και Α.Λ.Π. από υπόχρεο που ασκεί δύο δραστηριότητες

Ερώτηση 1574
21.11.19
Επιχείρηση με εμπόριο πώλησης ειδών σκι με έδρα εντός πόλεως, στους ΚΑΔ περιλαμβάνει και υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης. Προσφέρει υπηρεσίες εκμάθησης σκι στο Χιονοδρομικό Κέντρο, που βρίσκεται σε απόσταση 14 χιλιόμετρα από την έδρα της επιχείρησης. Στο χιονοδρομικό κέντρο δεν έχει εγκατάσταση. Οι εκπαιδευόμενοι προσεγγίζουν τον εκπαιδευτή στο χιονοδρομικό Κέντρο και όχι μέσω της επαγγελματικής εγκατάστασης που βρίσκεται εντός της πόλεως. Επειδή οι υπηρεσίες προσφέρονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου, οι ΑΠΥ είναι αθεώρητες;

Κατηγορία: 

Εξαίρεση Ι.Κ.Ε. από την καταβολή του ειδικού φόρου επί των ακινήτων

Ερώτηση 1572
21.11.19
ΙΚΕ το 2018 προέβη σε αγορά αγροτεμαχίου. Στην ΙΚΕ συμμετέχουν 2 εταίροι. Ο 1ος εταίρος είναι φυσικό πρόσωπο με ποσοστό συμμετοχής 0,3% και ο 2ος εταίρος είναι Νομικό πρόσωπο με ποσοστό συμμετοχής 99,7 % (Το νομικό πρόσωπο κατέχει φυσικό πρόσωπο με ελληνικό ΑΦΜ). Μελετώντας τον Ν. 3091/2002 - Άρθρο 15 αναφέρει το εξής:
Για την εξαίρεση καταβολής του φόρου έχουν οι Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εφόσον τα εταιρικά μερίδια ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα. (Ν. 3091/2002 - Άρθρο 15).
Ερώτηση: Δεδομένου ότι η ΕΠΕ εξομοιώνεται με την ΙΚΕ η παραπάνω παράγραφος θα μπορούσε να ισχύει και για ΙΚΕ;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση διανομής προμερίσματος

Ερώτηση 1566
15.11.19
Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις δημιουργούνται με την διανομή προσωρινού μερίσματος (φόρος εισοδήματος, φόρος μερισμάτων κ.λπ.) Με τι συντελεστή θα γίνει η παρακράτηση φόρου μερισμάτων εφόσον η διανομή αφορά κέρδη της χρήσης 2019.

Κατηγορία: 

Σελίδες