×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Ανέγερση ακινήτου σε ακίνητο τρίτου με επιδότηση στο μισθωτή – Φορολογία μισθώματος σε είδος και υπεραξίας

Ερώτηση 1187.
21.03.18
Στην περίπτωση π.χ. 25ετούς μίσθωσης ακινήτου από ΦΠ (μη επιτηδευματία) προς ΙΚΕ, με σκοπό την ένταξη της ΙΚΕ στο ΕΣΠΑ Τουρισμού και λήψη επιδότησης 50% (για εκτεταμένες δαπάνες βελτίωσης και δαπάνες εξοπλισμού), ποιο ποσό θα ληφθεί υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του μισθώματος σε είδος; Αυτό της συνολικής δαπάνης της επένδυσης (χωρίς την αφαίρεση της επιδότησης) ή του τελικού κόστους για τον μισθωτή (δηλαδή μετά την μείωση με την επιδότηση του ΕΣΠΑ 50%);
Επίσης, στο τέλος της μίσθωσης (μετά την πάροδο της 25ετίας) και εφόσον το ακίνητο περιέλθει στον εκμισθωτή, θα υπάρξει φορολογία υπεραξίας; Αν ναι, θα υπολογιστεί στην τότε αγοραία αξία του ακινήτου μείον τα μισθώματα της 25ετίας (εννοώ τα μισθώματα πραγματικής αξία συν της αξίας μίσθωσης σε είδος);

Κατηγορία: 

Τα έσοδα από πώληση καυσόξυλου και κάρβουνου αποτελούν έσοδα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

Ερώτηση 1186.
21.03.18
Αγρότης κανονικού καθεστώτος με έδρα το σπίτι του εκτός από την παραγωγή αγροτικών προϊόντων παράλληλα παράγει κάρβουνα και πουλάει καυσόξυλα, χονδρικά και λιανικά, χωρίς να διαθέτει ιδιαίτερη εγκατάσταση-κατάστημα. Τα ξύλα για την παραγωγή κάρβουνων και την πώληση τους ως καυσόξυλα προέρχονται είτε από δικά του κτήματα π.χ. από κλάδεμα των δέντρων που κατέχει, είτε από εκτάσεις που νοικιάζει από το δημόσιο για υλοτομία, είτε από κτήματα τρίτων που κλαδεύει και ως αμοιβή λαμβάνει την ξυλεία. Το εισόδημα που αποκτά από την παράλληλη δραστηριότητα της παραγωγής κάρβουνων και πώλησης καυσόξυλων θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα; Πώς θα υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές που θα καταβάλει στον ΕΦΚΑ;

Κατηγορία: 

Κόστος πωληθέντων καφέ μπαρ σε περίπτωση παύσης απογραφής

Ερώτηση 1184.
21.03.18
Εταιρεία καφέ-μπαρ στην χρήση 2017 αντιμετώπιζε λογιστικά τις αγορές και τις πωλήσεις της ως εμπορεύματα, οπότε είχε και τελικά αποθέματα (απογραφή). Στην χρήση 2018 θα αλλάξει η λογιστική αντιμετώπιση και θα καταχωρούνται ως πωλήσεις υπηρεσιών και δαπάνες. Το ερώτημα είναι τα τελικά αποθέματα του 2017 πως θα αντιμετωπιστούν στην χρήση 2018 δεδομένου ότι δεν θα υπάρχουν πλέον εμπορεύματα;

Κατηγορία: 

Έκπτωση ΛΑΓΗΕ που παρασχέθηκε με πιστωτικό τιμολόγιο σε επόμενος έτος και αφορά προηγούμενα έτη

Ερώτηση 1181.
21.03.18
Εταιρεία με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας με μοναδικό πελάτη τον ΛΑΓΗΕ, υποχρεούται να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο για ηλεκτρική ενέργεια την οποία πώλησε σε χρήσεις πριν το 2017 λόγω επανυπολογισμού της τιμής πώλησης.
Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά και φορολογικά το ποσό για το οποίο θα πρέπει να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο;
Υποχρεούται να προβεί σε υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ και Εισοδήματος καθώς και Ισολογισμών για τις προηγούμενες χρήσεις ή το αντιμετωπίζει μόνο στην χρήση στην οποία εκδόθηκε το πιστωτικό τιμολόγιο;


Συνιδιοκτήτης - οδηγός κοινωνίας λεωφορείου ενταγμένου στο ΚΤΕΛ ΑΕ

Ερώτηση 1173.
21.03.18
ιδιοκτήτης σε κοινωνία λεωφορείου 50% ποσοστό είναι και οδηγός στην κοινωνία, σε παλιότερη ερώτηση προς το ΙΚΑ δεν υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης στο ΙΚΑ λόγω ασφάλισης ως ιδιοκτήτης στον ΟΑΕΕ.
Η πληρωμή του γίνεται από την Κοινωνία του Λεωφορείου(ιδιοκτήτες). Παράλληλα αποστέλλουμε ΦΜΥ μηνιαίες για την αμοιβή του ως οδηγός και φορολογείται με βάση την φορολογία εισοδήματος, το ερώτημα είναι τώρα με τον ΕΦΚΑ από 01/01/2017 θα πρέπει να αποστέλλουμε ΑΠΔ μηνιαίες ως μισθωτός ενώ είναι και ιδιοκτήτης, υπάρχει υποχρέωση να γίνει πρόσληψη στον ΟΑΕΔ και πινάκων στον ΣΕΠΕ;

Κατηγορία: 

Σελίδες