×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Τόπος παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς κοινοτικό υποκείμενο, Τρίτη χώρα και το Ηνωμένο Βασίλειο

Ερώτηση 1941
19.07.21

Παρακαλώ θα ήθελα απαντήσεις στα εξής θέματα:

1) Τεχνικός σύμβουλος επιχειρήσεων, προσφέρει τεχνικές συμβουλές σε εταιρία με έδρα το Βέλγιο (χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης). Τόπος που παρέχει τις υπηρεσίες του το Βέλγιο.

Το ΤΠΥ που θα εκδώσει θα έχει ΦΠΑ και θα αποδοθεί κανονικά στη Ελλάδα;

2) Αν οι υπηρεσίες του προσφερθούν σε εταιρία με έδρα την Σερβία (χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) και τόπο που θα παρέχει τις υπηρεσίες του η Σερβία, το ΤΠΥ που θα εκδώσει θα έχει ΦΠΑ;

Ό,τι ισχύει για τη Σερβία ισχύει και για εταιρία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία); δηλαδή μετά το brexit το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζεται ως τρίτη χώρα;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ανταπόκριση σας !!!

Κατηγορία: 

Υποχρέωση απογραφής όταν ο τζίρος υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ

Ερώτηση 1944
19.07.21

Επιχείρηση εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης χωρίς δεξαμενές και χωρίς σύστημα εισροών εκροών εμπορεύεται και σιδηρικά. Τα ακαθάριστα έσοδα από εμπορία πετρελαιοειδών είναι άνω των 150.000 € για το 2020.

Τα ακαθάριστα έσοδα από τα άλλα είδη είναι κάτω των 150.000 €.

Υπάρχει υποχρέωση σύνταξης απογραφής για όλα τα είδη ή μόνο για το πετρέλαιο;

Κατηγορία: 

Συμπλήρωση κωδικοί 029-030 στο Ε1 όταν υπάρχει περιουσία στο εξωτερικό

Ερώτηση 1940
19.07.21

Τον κωδικό 029 του εντύπου Ε1 θα συμπληρώνουν μόνο οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος που έχουν εισόδημα ή περιουσία στο εξωτερικό ή θα συμπληρωθεί και από τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα;

Συγκεκριμένα φορολογικός κάτοικος της Γερμανίας που υποβάλει δήλωση στην Ελλάδα (ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού) λόγω εισοδημάτων από ενοίκια στην χώρα μας θα πρέπει να συμπληρώσει τον κωδικό 029; Στην Γερμανία που διαμένει μόνιμα λαμβάνει σύνταξη και έχει στην κατοχή της ακίνητη περιουσία με δικαίωμα φορολόγησης στην Γερμανία.

Κατηγορία: 

Διακοπή εργασιών στη ΔΟΥ με τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών

Ερώτηση 1939
12.07.21

Εταιρεία Ο.Ε με σύσταση το 1989 (10ετή διάρκεια) σταμάτησε να λειτουργεί το 1999, δημοσίευσε λύση στο πρωτοδικείο το 2012 αναφέροντας ότι είχε σταματήσει τη λειτουργεία της, ήταν αδρανείς από το 1999. Διακοπή μέχρι σήμερα στην εφορία δεν έχει γίνει.
Μπορεί να γίνει η διακοπή λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό χρόνο δηλαδή με ημερομηνία 1999 ή πρέπει αναγκαστικά να γίνει με ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης (2012);

Κατηγορία: 

Εργατικό ατύχημα (θάνατος) κατά την επιστροφή από την εργασία

Ερώτηση 1935
06.07.21

Εργαζόμενος (Σύμβαση ορισμένου χρόνου) απεβίωσε κατόπιν τροχαίου ατυχήματος κατά την επιστροφή του στην οικία του μετά από την λήξη της εργασίας του. Θεωρείται εργατικό ατύχημα; Εφόσον δηλωθεί στο ΣΕΠΕ και στο ΙΚΑ, θα δοθεί κάποιο επίδομα στην οικογένεια του αποβιώσαντα; Πρέπει να αποστείλω κάποιο έντυπο ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ (Ε5 Ή Ε7) εφόσον η εργασιακή σχέση δεν υφίσταται;

Θα πρέπει να υπολογίσουμε αποδοχές ασθενείας;


Υποχρέωση υποβολής δήλωσης στην Ελλάδα από φορολογικό κάτοικο εξωτερικού

Ερώτηση 1938
05.07.21

Φορολογούμενος (ιατρός), εργάσθηκε το 2020 στην Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με το ν.3821/2010 (αν δεν υπήρξε άλλη μεταβολή), υπάρχει συμφωνία για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Δεδομένου ότι σύμφωνα με δήλωση του φορολογουμένου, δεν υπάρχει στη χώρα αυτή υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης (μηδενική φορολογία), τα εισοδήματα θα πρέπει να αποτυπωθούν στη δήλωση του στην Ελλάδα που υποβάλλεται λόγω κατοχής ακίνητης περιουσίας;

Κατηγορία: 

Επιστρεπτέα προκαταβολή και διακοπή εργασιών

Ερώτηση 1937
05.07.21

Μια επιχείρηση έχει λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή κατά το προηγούμενο διάστημα.

Η ερώτηση μας είναι αν η επιχείρηση κάνει διακοπή εργασιών σήμερα τι ισχύει με την επιστρεπτέα προκαταβολή;

Υπάρχει κάποια δέσμευση, τι ισχύει με το ποσό, θα πρέπει να επιστραφεί άμεσα ή θα καταβληθεί κανονικά σε δόσεις;

Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Απαλλαγή απογραφής για πολύ μικρές επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία

Ερώτηση 1936
05.07.21

Επιχείρηση πολυκατάστημα με απλογραφικά το 2020 ξεπέρασε συνολικά το όριο για απογραφή των 150.000 ευρώ εσόδων. Μέσα στις δραστηριότητες υπάρχουν κάποιες π.χ. εργαλεία, ψιλικά κ.λπ. που αν ξεπερνούν οι λιανικές πωλήσεις το 50% των συνολικών εσόδων απαλλάσσονται της απογραφής. Το ερώτημα είναι αν πρέπει ενα είδος να ξεπερνά το 50% ή αθροιστικά τα απαλλασσόμενα είδη να είναι πάνω από το 50% των λιανικών πωλήσεων ώστε να μην γίνει απογραφή.

Κατηγορία: 

Συγκεντρωτική ημερήσια εγγραφή πωλήσεων και εισπράξεων

Ερώτηση 1933
28.06.21

Είναι εφικτό να κάνω συγκεντρωτικά μια εγγραφή πωλήσεων και μια εισπράξεων σε ημερήσια βάση; Εφόσον τηρώ εμπορικό πρόγραμμα αλλά και εκτυπώσεις ημερήσιων πωλήσεων - εισπράξεων όπου φαίνονται αναλυτικά οι εγγραφές; Θα έχω πρόβλημα σε τυχόν έλεγχο;

Κατηγορία: 

Πώληση εταιρικού ΕΙΧ για το οποίο δεν είχε εκπεσθεί ο ΦΠΑ

Ερώτηση 1932
28.06.21

Εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων αγοράζει ΕΙΧ τα οποία χρησιμοποιεί ως πάγια (αυτοκίνητα test drive).

Με την αγορά του αυτοκινήτου δεν εκπίπτει τον αναλογούντα ΦΠΑ εισροών και τον συμπεριλαμβάνει στο συνολικό κόστος απόκτησης του παγίου.

Κατά την πώληση του παγίου εκδίδει φορολογικό στοιχείο με την αξία πώλησης του παγίου χωρίς ΦΠΑ, με την σημείωση «Πώληση παγίου ΦΠΑ μη εκπιπτόμενο».

Θα πρέπει να συμπεριληφθεί η αξία πώλησης του παγίου στην δήλωση ΦΠΑ και σε ποιόν κωδικό (349 ή 310). Εφόσον η επιχείρηση δημιουργεί από άλλες αιτίες κλάσμα prorata θα πρέπει να συμπεριλάβει τις αξίες πώλησης στο κλάσμα prorata.

Κατηγορία: 

Σελίδες