×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Υπολογισμός αποδοχών ΑΠΔ Σερβιτόρου

Ερώτηση 1230.
07.05.18
Σερβιτόρος με ατομική σύμβαση ως ημερομίσθιος και αμοιβή 26,18€, εργάζεται κάθε ημέρα (6ήμερο) επί 6:40’, με ρεπό κάθε Δευτέρα (η 7η Κυριακή ως ρεπό θα δοθεί τον Ιούνιο). Τον Μάιο του 2018 θα εργαστεί συνολικά 27 ημέρες επί 8ώρο (άρα 36 ωρες υπερεργασία) και επιπλέον 18 υπερωρία. Ως εκ τούτου οι αποδοχές του Μαίου θα είναι: (27 * 26,18 = 706,86€) + (υπερεργασία 36 ωρες * 3,9268 * 1,2 =169,64€) + (υπερωρία 18 ωρες * 3,9268 * 1,4 = 98,96€) + (Κυριακές Αργίες 40 ωρες * 3,9268 * 75% = 117,80€) = 1.093,26€. Δεν έλαβε καθόλου αμοιβή από ποσοστά.
Στην ΑΠΔ του Μαίου, σε ποιο ποσό θα πρέπει να υπολογίσω εισφορές; α) στα πραγματικά 1.093,26€ ή
στο τεκμαρτά β) 27 * 40,45=1.092.15€ γ) 26 * 40,45 =1.051,70€
Εάν οι πραγματικές αποδοχές α) ήταν μικρότερες από τα τεκμαρτά β) & γ), για πόσες ημέρες θα υπολόγιζα εισφορές; 26 ή 27 ημέρες;

Κατηγορία: 

Τρόπος έκδοσης στοιχείων που περιλαμβάνουν παροχή υπηρεσίας και εμπορία από μηχανογράφο-ελεύθερο επαγγελματία με έδρα την κατοικία του

Ερώτηση 1225.
30.04.18
Μηχανογράφος παρέχει υπηρεσίες πχ. στήσιμο δικτύων, στήσιμο RACK, Η/Υ κλπ. "μετά υλικών". Αγοράζει μόνος του τα υλικά που χρειάζεται που είναι και μεγάλης αξίας κάποια από αυτά πχ. το RACK ή ένας Η/Υ ή ένας σκληρός δίσκος και τα στήνει (δηλ. βάζει κ την υπηρεσία του) στον πελάτη.
Δεδομένου ότι η έδρα του είναι σε ένα δωμάτιο στην οικία του, πώς θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί σύννομα το όλο θέμα;
Μπορεί να κόβει μόνο ΤΠΥ αναγράφοντας τα ΔΑ που τα μεταφέρει τα υλικά και την φράση "μετά υλικών" αν έχει συμφωνητικό στο οποίο ρητά αναγράφεται η αξία των υλικών και η αξία της υπηρεσίας; Αυτή η ενέργεια θα ήταν σύννομη; Ο πελάτης του θα μπορούσε να ενημερώσει σύννομα το μητρώο παγίων του;
Μήπως υποχρεούνται να κόψει Τιμολόγιο για τα υλικά και ΤΠΥ για την υπηρεσία που παρέχει; Εισάγοντας και έναν ΚΑΔ χονδρικού εμπορίου;
Μπορεί να το κάνει αυτό δεδομένου ότι η έδρα είναι στο σπίτι του; Αν όχι θα μπορούσε να κόβουν οι προμηθευτές του τα τιμολόγια στο όνομα του αλλά με τόπο παράδοσης την έδρα του πελάτη του και αυτός να εισάγει ΚΑΔ χονδρικού εμπορίου με Υ/Δ ότι δεν έχει αποθήκη αλλά τα υλικά πάνε κατευθείαν στην έδρα του πελάτη του;
Πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε σωστά το όλο θέμα;

Κατηγορία: 

Εκκαθάριση ετερόρρυθμης εταιρείας

Ερώτηση 1223.
30.04.18
Σε ετερόρρυθμη εταιρεία, ο ομόρρυθμος εταίρος είναι εξαφανισμένος και μη συνεργάσιμος γενικά. η εταιρεία έχει διακόψει στην πράξη την δραστηριότητά της από το 2011.
Η ετερόρρυθμη εταίρος στην προσπάθειά της να διακόψει την λειτουργία της εταιρείας στην εφορία, την κατήγγειλε αρχικά και επειδή και πάλι ο ομόρρυθμος εταίρος δεν έπραξε τα δέοντα, πέτυχε τον διορισμό δικού της εκκαθαριστή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
Στην πράξη όμως ο νέος εκκαθαριστής δεν έχει τίποτα στα χέρια του για να προχωρήσει την εκκαθάριση της εταιρείας, ούτε βιβλία ούτε στοιχεία. πως μπορεί να προχωρήσει σε διακοπή εργασιών;


Εξόφληση μισθοδοσίας συγγενούς α’ βαθμού σε ακανόνιστες περιόδους

Ερώτηση 1226.
27.04.18
Εργοδότης-νομικό πρόσωπο απασχολεί εργαζόμενη η οποία είναι σύζυγος-συγγενής α’ βαθμού του διαχειριστή. Καταβάλλει εμπρόθεσμα τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ-ΕΦΚΑ. Η πληρωμή των καθαρών μηνιαίων αποδοχών γίνεται ακανόνιστα 2-3 φορές τον χρόνο και όχι ανά μήνα,
α)αφαιρούνται από τα φορολ. έσοδα της επιχείρησης οι εργοδοτικές εισφορές;
β)αφαιρούνται από τα φορολ. έσοδα της επιχείρησης οι καθαρές μισθολογικές αμοιβές, όλες ή μόνο οι πληρωτέες ή καμία απολύτως λόγω ακανόνιστων πληρωμών;


Εισόδημα από εκμίσθωση ρυμουλκού που κατέχει ναυτική εταιρεία του Ν.959/1979

Ερώτηση 1222.
27.04.18
Ναυτική Εταιρεία του ν.959/1979 εκμισθώνει ένα από τα ρυμουλκά που έχει. Τα έσοδα της εκμίσθωσης από την ενοικίαση του ρυμουλκού εμπίπτουν στο αφορολόγητο ως ναυτική εταιρεία ή όχι;

Κατηγορία: 

Σελίδες