×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Υπέρβαση ωραρίου σε περίπτωση μερικής απασχόλησης

Ερώτηση 1312
05.09.18
Επιχείρηση εμπορίας ρούχων απασχολεί πωλητή με μειωμένο ωράριο 6 ωρών και πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. Σε περίπτωση υπέρβασης του ωραρίου σε κάποια συγκεκριμένη ημέρα για δύο ώρες πως θα δηλωθεί η αλλαγή αυτή, σαν υπερεργασία η πρώτη και σαν υπερωρία η δεύτερη; Είναι υπερωρία και υπερεργασία οι συγκεκριμένες ώρες, εφόσον η απασχόληση είναι μειωμένη;

Κατηγορία: 

Υποχρεωτικότητα ή μη διανομής κερδών Ο.Ε και Ε.Ε είτε με απλογραφικά είτε με διπλογραφικά βιβλία

Ερώτηση 1311
05.09.18
ΟΕ με διπλογραφικά βιβλία και ΟΕ-ΕΕ με απλογραφικά βιβλία παρουσιάζουν καθαρά κέρδη μετά φόρων για το φορολογικό έτος 2017.
Είναι υποχρεωτική η διανομή μερίσματος στους εταίρους μετά την κατάθεση της φορολογικής δήλωσης του νομικού προσώπου;
Εάν είναι υποχρεωτική, υποθέτω το αντίστοιχο και για την πληρωμή του φόρου μερίσματος με συντελεστή 15%;

Κατηγορία: 

Ενημέρωση βιβλίων και λογιστική παρακολούθηση πρακτορείου ΟΠΑΠ

Ερώτηση 1310
05.09.18
Ιδρύεται επιχείρηση πρακτορείο ΟΠΑΠ (νομικό πρόσωπο είτε ως ΟΕ είτε ως ΙΚΕ).
Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά την λογιστική παρακολούθηση των βιβλίων της;
Τα έσοδα είναι η εκκαθάριση προμήθειων η οποία εκδίδεται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ και τα έξοδα απαρτίζουν όλες οι δαπάνες που αφορούν την λειτουργία του καταστήματος;
Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μου διαφεύγει;

Κατηγορία: 

Παρακράτηση φόρου επί των προσαυξήσεων των αποδοχών των εργαζομένων κατά τη νυχτερινή εργασία και την εργασία της Κυριακής

Ερώτηση 1305
04.09.18
Σε επιχείρηση που απασχολεί εργαζόμενους καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους και όλο το 24/ωρο οι προσαυξήσεις των αποδοχών των εργαζομένων κατά την νυχτερινή εργασία και την εργασία της Κυριακής θεωρούνται πρόσθετες αμοιβές και διενεργείται παρακράτηση φόρου με 20% ή συνεκκαθαρίζονται με τις τακτικές αποδοχές.

Κατηγορία: 

Υπαγωγή σε ΦΠΑ υπηρεσιών εκπαίδευσης και έκπτωση του ΦΠΑ δαπανών από σχολή οδηγών

Ερώτηση 1309
03.09.18
Θα ήθελα να γνωρίζω αν υπόκεινται σε ΦΠΑ τα μαθήματα που πραγματοποιεί μια σχολή οδηγών καθώς επίσης οι πράξεις οι οποίες κάνει για αγορά αυτοκίνητου, ή προγράμματα και τα τυχόν έξοδα αν εκπίπτει το ΦΠΑ ή αν το ΦΠΑ πάει στα έξοδα της επιχείρησης.

Κατηγορία: 

Σελίδες