×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Αμοιβή και ασφάλιση οδηγού ταξί

Ερώτηση 1702
29.05.20
Οδηγός Ταξί εργάζεται με εξαρτημένη εργασία, ως υπάλληλος, σε ιδιοκτήτη που κατέχει το 50%, τις πρώτες 15 ημέρες του κάθε μήνα μονοβάρδια από Δευτέρα έως Σάββατο 07.00-13.40.
Τις επόμενες 15 ημέρες εργάζεται και ασφαλίζεται στον άλλο ιδιοκτήτη που κατέχει το υπόλοιπο 50%.
Ως βάση υπολογισμού για την αμοιβή λαμβάνεται υπόψη ο κατώτατος μισθός των 650,00 ευρώ δεδομένου ότι αφορά υπάλληλο. Παρακαλώ επιβιώστε την ορθότητα των υπολογισμών ή διορθώστε.
Από 1/5 έως 15/5 είναι 13 εργάσιμες ημέρες ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΛΑΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 650 631,00-698,25 7η 25Χ26,76 = 669,00 650 698,50-759,50 8η 25Χ29,39 = 734,75
Ημερήσιος Μισθός=650/25=26 €
Αμοιβή: 13 ημέρες εργασίας Χ 26 €=338,00 €
Οδηγός Ταξί μοναβάρδια εντάσσεται στην 7η Ασφαλιστική κλάση με τεκμαρτό ημερομίσθιο 26,76 € και τεκμαρτό μισθό 669,00 €.
Ο μισθός των 650 € περιλαμβάνεται στην πιο πάνω κλίμακα του μηνιαίου μισθού από 631,00 έως 698,25, και οι ασφαλιστικές εισφορές είναι 26,76Χ13 ημέρες εργασίας 347,88 €.
Εάν εντοπίσετε λάθος στα παραπάνω, παρακαλώ θερμά, εάν υπάρχει η δυνατότητα η διόρθωση να είναι όσο το δυνατό πιο επεξηγηματική και στα πραγματικά δεδομένα που περιγράφονται.
Εφόσον αμείβεται με σταθερές αποδοχές και στην ατομική του σύμβαση ουδεμία αναφορά γίνεται για κυμαινόμενες αποδοχές θα μπορούσε να ασφαλιστεί στον σταθερό μισθό;
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ


Διαγραφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ

Ερώτηση 1695
19.05.20
Σε διόρθωση της υπ' αριθμού ερώτησης 1690.
Φαρμακείο μορφή ΟΕ ημερομηνία έναρξης 2011.
Η επιχείρηση από το 2011 έως και 31/3/2020 εμφανίζει συσσωρευμένο πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ 33.000 ευρώ.
Η επιχείρηση δεν έχει ζητήσει ποτέ επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και δεν έχει διαγράψει ποτέ πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ.
Ερωτήσεις:
1) Οι χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014 έχουν παραγραφεί ώστε να ζητηθεί επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, για τις χρήσεις αυτές όμως δεν έχει διαγραφεί το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ αλλά συμψηφιζόταν κάθε χρόνο. Γίνεται η διαγραφή των άνω χρήσεων στις 31/12/2019 με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης το 2020; Εάν ναι με ποιόν τρόπο; Υφίσταται παράβαση ή κάποιο πρόστιμο;
2) Η χρήση 2015 παραγράφεται (η αξίωση επιστροφής ΦΠΑ) στις 31/12/2020. Η διαγραφή του πιστωτικού υπολοίπου θα γίνει με την υποβολή της τελευταίας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (4ο τρίμηνο) με την αναγραφή του ποσού στον κωδικό 422 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ; Στα προηγούμενα τρίμηνα όμως δηλ. 1ο, 2ο, 3ο το ποσό που αφορά την χρήση 2015 συμψηφίζεται ανά τρίμηνο. Θα πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις για να αφαιρέσω-διαγράψω το πιστωτικό υπόλοιπο που αφορά την χρήση 2015;
3) Ποιος ο σωστός τρόπος διαγραφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ γενικά;
4) Ποιος είναι ο κωδικός στο έντυπο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ που θα λάβω υπόψιν για να βρω το σύνολο του ΦΠΑ της χρήσης 2015. Κωδικός 470 ή 401;
5) Για την χρήση 2015 μπορεί να ζητήσει επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου σύμφωνα με το άρθρο 34 ν.2859 παρ. 1; Ή θα ελεγχθούν οι προηγούμενες χρήσεις εάν έγινε σωστά η μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Κατηγορία: 

Επέκταση ΚΑΔ για λειτουργία e-shop και περιεχόμενο απόδειξης λιανικής πώλησης

Ερώτηση 1700
13.05.20
Υφιστάμενη εμπορική ατομική επιχείρηση (ρουχισμού) θέλει ξεκινήσει e-shop. Είναι γραμμένη στο ΓΕΜΗ.
1. Πέραν από επέκταση δραστηριότητας στη ΔΟΥ, πρέπει να κάνει κάποια εγγραφή ή κοινοποίηση και σε άλλη υπηρεσία;
2. Όταν ξεκινήσει τις λιανικές πωλήσεις απ’ το e-shop, με την αποστολή των αγαθών θα κόβει και απόδειξη από την ΦΤΜ. Η απόδειξη θα πρέπει να γράφει όνομα, διεύθυνση πελάτη καθώς και αναλυτικά το είδος του εμπορεύματος που πωλήθηκε ( πχ. τζιν παντελόνι και όχι ρουχισμός);

Κατηγορία: 

Εκπεσιμότητα και διακανονισμός στο ΦΠΑ ανέγερσης ακινήτου

Ερώτηση 1699
13.05.20
Εταιρεία κατασκευάζει ακίνητο και υπαγάγει στο καθεστώς εκμίσθωσης με ΦΠΑ ένα αποπερατωμένο τμήμα του.
Για το υπόλοιπο υπό κατασκευή, οι δαπάνες θα κριθούν ως προς την εκπεσιμότητα τους σε 5 ή 10 χρόνια;
Η 10ετία διακανονισμού αρχίζει από την πραγματοποίηση της δαπάνης ή από την ημερομηνία μίσθωσης με ΦΠΑ;
Αν υπάρξει κάποια περίοδος που τμήμα του ακινήτου παραμείνει χωρίς μίσθωση, υπάρχει υποχρέωση διακανονισμού του ΦΠΑ ανέγερσης;
Αν τμήμα του ακινήτου ιδιοχρησιμοποιηθεί ως γραφείο της, τίθεται θέμα διακανονισμού του ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Αναστολή σύμβασης εργασίας και μειωμένο ωράριο λόγω ανατροφής τέκνου

Ερώτηση 1697
12.05.20
Υπάλληλος λαμβάνει το μειωμένο ωράριο ανατροφής τέκνου και τίθεται σε αναστολή εργασίας λόγο covid19. Το διάστημα της αναστολής προσμετράται στο μειωμένο ωράριο ή θα το λάβει όταν επιστρέψει στην εργασία της;

Κατηγορία: 

Υποχρέωση τήρησης pos και εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. από αστικό οικοδομικό συνεταιρισμό και επιβολή χαρτοσήμου σε συνδρομές – εισφορές

Ερώτηση 1696
12.05.20
1. Αστικός παραθεριστικός οικοδομικός συνεταιρισμός (ΣΠΕ) μη κερδοσκοπικός πρέπει να βάλει pos; (αυτοί με τα δασικά κτήματα)
2. Επί των συνδρομών και εισφορών (και λοιπών εσόδων ) υπολογίζει χαρτόσημο 3,6% και ΦΠΑ 24%;
3. Πρέπει να γραφτεί στο Γ.Ε.ΜΗ.;

Κατηγορία: 

Υπολογισμός του περιθωρίου κέρδους στο αντίστοιχο καθεστώς μεταπώλησης αυτοκινήτου

Ερώτηση 1694
12.05.20
Σε απάντηση της ερώτησης-απάντησης νούμερο 1683.
Ο μεταπωλητής Έλληνας μετέβη ο ίδιος στην χώρα του πωλητή-μεταπωλητή για να αγοράσει το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.
Οπότε όλα τα έξοδα μεταφορικά, καύσιμα, εκτελωνιστικά πληρώθηκαν από τον Έλληνα μεταπωλητή για να μεταφέρει το αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Δεν θα ληφθούν υπόψιν τα έξοδα αυτά για τον υπολογισμό του περιθωρίου κέρδους; Θα ληφθεί υπόψιν μόνο το ποσό αγοράς που κατέβαλε στον αλλοδαπό πωλητή-μεταπωλητή;
Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Μεταφορά εργαζομένων σε άλλο υποκατάστημα εκτός νομού εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού

Ερώτηση 1693
12.05.20
Εμπορική επιχείρηση λιανικής πώλησης ενδυμάτων (ΚΑΔ 47.71.7) με υποκαταστήματα σε επαρχία και έδρα την Αττική αποφάσισε να διακόψει τη λειτουργία ενός υποκαταστήματος σε επαρχία.
Υπό κανονικές συνθήκες ο επιχειρηματίας θα είχε τη δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία σύμβασης των εργαζομένων στο υποκατάστημα καταβάλλοντας τους τη νόμιμη αποζημίωση.
Υπό συνθήκες κορωναϊού όμως οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας απαγορεύονται.


Εκ περιτροπής εργασία λόγω κορονοϊού

Ερώτηση 1692
12.05.20
Εμπορική επιχείρηση με καταστήματα λιανικής πώλησης ενδυμάτων (ΚΑΔ 47.71.7). Διέκοψε τη λειτουργία της θέτοντας σε αναστολή εργασίας (με διοικητική εντολή) το σύνολο των εργαζομένων στις 18/3/2020.
Μετά την πάροδο των 45 ημερών της αναστολής (δηλ. από τις 18/3/20 συν 45 ημέρες) και με την προϋπόθεση ότι θα επιτραπεί η λειτουργία της επιχείρησης, ο επιχειρηματίας επιθυμεί να θέσει μέρος ή όλο το προσωπικό σε εργασία εκ περιτροπής δεδομένης της ταμειακής στενότητας που αντιμετωπίζει.
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Από πότε έχει το δικαίωμα ο εργοδότης να θέσει το προσωπικό σε εκ περιτροπής εργασία, για πόσο διάστημα δικαιούται να κρατήσει την εκ περιτροπής σχέση εργασίας, σε τι ποσοστό επί του συνόλου του προσωπικού και αν αυτή η ενέργειά μπορεί να γίνει μονομερώς ή απαιτείται και η συναίνεση του εργαζομένου.


Σελίδες