×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Μίσθωση ακινήτου με Φ.Π.Α. και δεκαετής διακανονισμός

Ερώτηση 1449
26.02.19
Επιχείρηση αγοράζει ακίνητο στο οποίο θα γίνουν εργασίες με σκοπό την μίσθωση του με ΦΠΑ σε άλλη επιχείρηση.
Ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στις δαπάνες αυτές, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1180/2013, διακανονίζεται στην 10ετία ενώ δικαίωμα έκπτωσης υπάρχει μόνο για τα έτη που υπολείπονται για τη συμπλήρωση της πενταετίας από την έναρξη χρησιμοποίησής του.
Ερώτημα 1ο:
Έστω ότι η μίσθωση ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο ΦΠΑ των δαπανών μπορεί να συμψηφιστεί με το ΦΠΑ των εσόδων, εξ ολοκλήρου από την αρχή ή πρέπει να γίνεται κατά 1/5 για κάθε έτος μέχρι τη συμπλήρωση της 5ετίας;
Ερώτημα 2ο:
Εάν μετά την 5ετία, δεν έχει συμψηφιστεί ολόκληρο, παραγράφεται; (όπως ορίζει ο ΚΦΔ αρθ.42 παρ.4 παραγραφή ΦΠΑ στην 5ετία πλέον αντί για 3ετία)

Κατηγορία: 

Επαναχρέωση δαπανών μεταξύ συγγενών επιχειρήσεων που αφορούν καύσιμα ΙΧ οχημάτων

Ερώτηση 1445
26.02.19
Δύο συγγενείς εταιρείες με πωλητές (και αυτοκίνητα ΙΧ). Το ΦΠΑ των βενζινών των αυτοκινήτων αυτών δεν εκπίπτουν στην εταιρεία Α (100€+24€=124€ έξοδα). Η εταιρεία Α χρεώνει τις βενζίνες αυτές στην εταιρεία Β με τιμολόγιο της. Το τιμολόγιο της Α προς την Β πρέπει να είναι 124€ + ΦΠΑ = 153,76€ (σωστά;).
Η εταιρεία Β έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ αυτού, δηλαδή των 29,76€, ή πρέπει να περάσει έξοδα 153,76€;
Στην δεύτερη περίπτωση δεν έχουμε διπλή επιβάρυνση της αξίας του ΦΠΑ;
Σας ενημερώσουμε ότι στο τιμολόγιο που εκδίδει η Α στην Β αναγράφονται 2 περιπτώσεις:
1. Επακριβής καθορισμός (ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ)
2. Δαπάνη εταιρείας ΧΧ, με επισυναπτόμενη ανάλυση.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Κατηγορία: 

Αγορά εμπορευμάτων από ΙΚΕ χωρίς επάρκεια μετρητών

Ερώτηση 1448
25.02.19
Νομικό πρόσωπο ΙΚΕ έκανε έναρξη δραστηριότητας προ μηνός με μετοχικό κεφάλαιο 2000 ευρώ, το οποίο δικαιολογείται από τα παρελθόντα δηλωθέντα εισοδήματα των 2 εταίρων του.
Προτίθεται να κάνει αγορά εμπορευμάτων (από Ελλάδα ή Ευρωπαϊκή Ένωση), μετρητοίς ή με πίστωση, με αξία αγοράς περίπου 50.000 - 60.000 ευρώ. Έως σήμερα υπολειτουργεί ως νέα επιχείρηση και δεν έχει αντίστοιχα έσοδα. Ισχύει το πόθεν έσχες για αγορά εμπορευμάτων αυτής της αξίας, ναι ή όχι;
Ευχαριστώ προκαταβολικά για το ενδιαφέρον σας.

Κατηγορία: 

Αποστολή δειγμάτων σε κ-μ

Ερώτηση 1447
25.02.19
Αναφερόμενη στην απάντηση που δώσατε στην ερώτησης μου 1429 θα ήθελα να διευκρινίσω ότι τα δείγματα στέλνονται για δοκιμαστική και όχι για διαφημιστική χρήση σε ενδοκοινοτικές επιχειρήσεις που θα τα χρησιμοποιήσουν στην παραγωγική τους διαδικασία και θέλουν να τα δοκιμάσουν. Επαναλαμβάνω λοιπόν την ερώτηση μου εάν από πλευράς ΦΠΑ ο αναλογούν φόρος υπολογίζεται και δηλώνεται με χρεοπίστωση εισροών εκροών ως ενδοκοινοτική συναλλαγή η υπάρχει υποχρέωση απόδοσής του όπως γίνεται και στις αυτοπαραδόσεις εντός της χώρας.

Κατηγορία: 

Εξόφληση συναλλαγών άνω των 500 ευρώ με τραπεζική επιταγή

Ερώτηση 1446
25.02.19
Ατομική επιχείρηση αγοράζει εμπορεύματα από ΑΕ αξίας 130000,00 ευρώ. Η έκδοση των τιμολογίων γίνεται σταδιακά και ανάλογα με τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων. Η αξία των παραστατικών που έχουν εκδοθεί είναι πάνω από 500,00 ευρώ και η εξόφληση τους πρέπει να γίνει μέσω Τραπεζικών λογαριασμών. Η ατομική επιχείρηση εκδίδει επιταγή αξίας 130000,00 ευρώ και η ΑΕ εισπράττει το ποσό χωρίς να το περάσει από τον τραπεζικό της λογαριασμό ο οποίος είναι δεσμευμένος από το δημόσιο.
Το ερώτημα είναι αν θεωρείται σωστός ο παραπάνω τρόπος εξόφλησης των τιμολογίων.

Κατηγορία: 

Χρόνος παραγραφής από υποβολή εκπρόθεσμης εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Ερώτηση 1444
25.02.19
Αν υποβάλλω τώρα εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ χρήσης 2013 σε εταιρεία με γ' κατηγορίας βιβλία (ΑΕ, συνεταιρισμούς κ.λπ.) γίνεται παράταση της παραγραφής του έτους 2013; Δηλαδή όπως γίνεται αν υποβάλλω δήλωση εισοδήματος που νομίζω παρατείνεται η παραγραφή για 3 έτη.

Κατηγορία: 

Μη έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα αμοιβή διαχειριστή ΟΕ

Ερώτηση 1443
25.02.19
Σε Ο.Ε. με απλογραφικά βιβλία ερωτάται αν για το οικονομικό έτος 2018, μπορεί να εκπέσει από τα έσοδα της εταιρείας η αμοιβή διαχειριστή- από την στιγμή που ρητά αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας αυτή η δυνατότητα, τα οικονομικά της εταιρείας το επιτρέπουν και ο διαχειριστής δεν είναι επιτηδευματίας και έχει συμπεριληφθεί το ποσό στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτή εργασία;

Κατηγορία: 

Θέση Α.Ε. σε αδράνεια

Ερώτηση 1442
25.02.19
ΑΕ βρίσκεται σε εκκαθάριση. Δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες (από την δραστηριότητά της), έχει πωληθεί η περιουσία της και το μόνο που απομένει είναι η τελεσίδικη δικαστική απόφαση από αποζημιώσεις που έχει λάβει από απαλλοτρίωση ακινήτου της. Υποβάλλει μηδενικές δηλώσεις για 8 χρόνια. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις προκειμένου μια να μπει σε αδράνεια; Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις που θα πρέπει να εκπληρώνει κατά το διάστημα που βρίσκεται σε αδράνεια;


Λογιστική εγγραφή τιμήματος που δόθηκε για αγορά αγροτεμαχίου με προσύμφωνο

Ερώτηση 1441
22.02.19
Αγροτεμάχιο αγοράσθηκε από ΙΚΕ με προσύμφωνο. Το οριστικό θα γίνει στην επόμενη χρήση.
Παρακαλώ να μου απαντήσετε αν η αγορά αυτή θα καταχωρηθεί στα πάγια, στον λογαριασμό 10.04 (Αγροί) ή στον 15.09 "προκαταβολή κτήσεων πάγιων στοιχείων".

Κατηγορία: 

Δωρεάν διάθεση αγαθών – Αυτοπαράδοση

Ερώτηση 1435
22.02.19
Εμπορική εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία διαθέτει δωρεάν αγαθά εκδίδοντας ΤΠ μηδενικής αξίας με έκπτωση 100%. Έχει το δικαίωμα ή πρέπει να εκδώσει στοιχείο αυτοπαράδοσης με Φ.Π.Α. στο κόστος αγοράς των αγαθών; Οι εγγραφές που διενεργούνται;

Κατηγορία: 

Σελίδες