×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο " Αλφαβητάρι "

Εξόφληση ποσού άνω των 500 ευρώ μέσω μεσίτη

Ερώτηση 1104.
29.11.17
Γεια σας με βάση το ν.3842/2010, άρθρο 20, παράγραφος 3, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του 4446/2016, κάθε ιδιώτης οφείλει να πληρώσει για απόδειξη λιανικής πάνω από 500 ευρώ με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής.
Επειδή έχω ένα ιδιαίτερο κύκλωμα είσπραξης, των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών μου, παρακαλώ, θα ήθελα την άποψή σας για αυτό.
Αντικείμενο της επιχείρησής μου είναι εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής από την οποία εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών με βάση συγκεκριμένο ναυλοσύμφωνο.
Η προκαταβολή ή/και εξόφληση, από τον αλλοδαπό (συνήθως) ιδιώτη, έχει πληρωθεί αρκετούς μήνες πριν από την έκδοση της απόδειξης παροχής υπηρεσιών μου και αυτή η πληρωμή έχει γίνει σε κάποιον μεσάζοντα ναυλομεσίτη στο εξωτερικό.
Αυτός ο μεσάζοντας ναυλομεσίτης εξωτερικού συμφωνεί με άλλον ναυλομεσίτη-μεσάζοντα στην Ελλάδα και στον οποίον αποστέλλει το ποσό πληρωμής του ιδιώτη, μειωμένο κατά το τιμολόγιο της προμήθειάς του.
O δεύτερος αυτός τώρα ναυλομεσίτης στην Ελλάδα, αφού και αυτός αφαιρέσει προμήθεια του για το συνολικό ποσό, ό,τι απομένει το εμβάζει στην εταιρεία μου.
Π.χ. αξία ΑΠΥ που θα εκδοθεί από την εταιρεία μου, 30/08/2017 € 10.000,00 .
Ποσό που πλήρωσε ο ιδιώτης σε μεσάζοντα ναυλομεσίτη στο εξωτερικό € 10.000,00 στις 31/03/2017.
Προμήθεια ναυλομεσίτη στο εξωτερικό … έστω € 2.000,00.
Ο μεσάζοντας ναυλομεσίτης στο εξωτερικό, εμβάζει στον Έλληνα ναυλομεσίτη (10.000,00 – 2.000,00) 8.000,00 € στις 30/04/2017 και του εκδίδει και ένα τιμολόγιο στο όνομά του, για την προμήθεια του, αξίας € 2.000,00.
Η προμήθεια του Έλληνα ναυλομεσίτη, έστω € 1.000,00.
Εκδίδει ένα τιμολόγιο προς την εταιρεία μου, αξίας (2.000,00 + 1.000,00) 3.000,00, στις 30/8/2017 και ταυτόχρονα εμβάζει στην εταιρεία μου το ποσόν των € 7.000,00. Όλες οι πληρωμές όλων των εμπλεκομένων έχουν γίνει μέσω τραπεζικών λογαριασμών.
Ερώτηση :
1) Πώς θα ικανοποιηθεί ο έλεγχος, με βάση το άρθρο 20 παράγραφος 3 του ν. 3842/2010;
2) Τι συγκεκριμένα τραπεζικά παραστατικά πρέπει να ζητήσω από τις εμπλεκόμενες εταιρείες;

Κατηγορία: 

Εκπρόθεσμη διακοπή ατομικής επιχείρησης επί μετατροπής Ν.1297/1972

Ερώτηση 1102.
28.11.17
Ατομική επιχείρηση μετατράπηκε σε ΙΚΕ με τις διατάξεις του Ν.1297/72 πριν από ένα χρόνο.
Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής η ατομική θα έπρεπε να υποβάλει δήλωση διακοπής στο τμήμα μητρώου της Εφορίας. Αυτό όμως δεν έγινε, αλλά αντίθετα συνέχισε να υφίσταται, χωρίς συναλλαγές, με μόνη κίνηση δύο τιμολόγια του τότε λογιστή της. Στην συνέχεια, μετά από 6 μήνες από την ολοκλήρωση της μετατροπής, η ατομική επιχείρηση έκανε και αλλαγή έδρας.
Ερωτάται: Μπορεί να γίνει αναδρομική διακοπή της ατομικής με την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της μετατροπής, παρόλο που υπάρχουν μετέπειτα ενέργειες στην ατομική; Αν όχι, μπορεί να κάνει διακοπή μεταγενέστερα; Πώς επηρεάζει αυτό την μετατροπή αυτή καθεαυτή;

Κατηγορία: 

Χρέωση ΦΠΑ σε υπηρεσία, εταιρία γερμανική

Ερώτηση 1105.
24.11.17
Θα ήθελα να ρωτήσω εταιρία με επάγγελμα εκθεσιακές εφαρμογές πραγματοποιεί (υπηρεσία) κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου το οποίο είναι στην Ελλάδα αλλά για πελάτη - εταιρία Γερμανική ή Βουλγαρική.
Στην συγκεκριμένη υπηρεσία θα χρεωθεί ΦΠΑ 24%;

Κατηγορία: 

Φορολογική και ασφαλιστική μεταχείριση παροχής κατοικίας σε διευθύνοντα σύμβουλο Α.Ε.

Ερώτηση 1101.
23.11.17
ΑΕ ενοικιάζει κατοικία την οποία παρέχει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το ενοίκιο θα υπολογιστεί και σαν παροχή στο τέλος του χρόνου προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Ερωτάται, αν το ενοίκιο αναγνωρίζεται σαν έξοδο της ΑΕ δεδομένου ότι δηλώνεται ως παροχή και, αν η παροχή αυτή έχει ασφαλιστικές εισφορές. ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι και μέτοχος άνω του 3% και ασφαλίζεται μόνο στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ), και δεν λαμβάνει μισθό.


Σελίδες