×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Προσωπική εταιρεία εξαιρούμενη δήλωσης Ε.Φ.Α

Ερώτηση 1827
27.01.21
Σε συνέχεια της ερώτησης 1824, δεν ισχύουν οι εξαιρέσεις της παραγράφου 3γ άρθρο 15 του Ν.3091/2002: "Προσωπικές εταιρείες, εφόσον οι εταιρικές μερίδες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα";

Κατηγορία: 

Απεικόνιση ασφάλισης υπάλληλου σε βιοτεχνία κατεργασίας και επικάλυψης μετάλλων

Ερώτηση 1826
27.01.21
Εταιρεία κατεργασίας και επικάλυψης μετάλλων με ΚΑΔ στον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) 2852, απασχολεί εργάτες για επιχρωμιώσεις - επιμεταλλώσεις σε εξαρτήματα μηχανών πλοίων κ.λπ. τους οποίους ασφαλίζει με πακέτο κάλυψης 101/3129 & 024 & 027 ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ - ΙΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΑΠΙΤ ΜΕΤΑΛΛΟΥ).
Παράλληλα απασχολεί και μία υπάλληλο γραφείου την οποία ασφαλίζει με πακέτο κάλυψης 101 (ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΕΤΑΜ).
Ερωτάται: Θα πρέπει να ασφαλίζει και την υπάλληλο με το πακέτο κάλυψης 101/3129 & 024 & 027 ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ - ΙΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΑΠΙΤ ΜΕΤΑΛΛΟΥ);


Ασφάλιση εταίρου και διαχειριστή ΕΠΕ που λαμβάνει εφάπαξ αμοιβή διαχείρισης στο τέλος του έτους

Ερώτηση 1825
27.01.21
Καλησπέρα σας, διαχειριστής ΕΠΕ πρόκειται να λάβει εφάπαξ αμοιβή για διαχείριση χρήσης 2020, η οποία θα απεικονιστεί στην ΑΠΔ μηνός Δεκεμβρίου.
Ερωτάται αν οι πληρωμένες εισφορές του 2020 (μηνιαίως 220,00 €) συμψηφιστούν ή επιστραφούν με το ποσό της ΑΠΔ, ποια η διαδικασία;


Αγορά αγαθών από άλλο κράτος-μέλος τα οποία βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα

Ερώτηση 1820
27.01.21
Παρήγγειλα εμπορεύματα από προμηθευτή μου στην Γερμανία και μου εξέδωσε τιμολόγιο από την Γερμανία χωρίς ΦΠΑ. Τα εμπορεύματα όμως τα παρέλαβα από Ελληνική εταιρεία κατ’ εντολή του Γερμανού στην οποία τα είχε στείλει για επεξεργασία. Η συναλλαγή αυτή θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση;
Σας διευκρινίζουμε ότι, όταν δώσαμε την παραγγελία στην Γερμανική επιχείρηση τα εμπορεύματα βρισκόταν ήδη στην Ελλάδα. Επίσης δεν υπάρχει σταθερή σχέση συνεργασίας για επεξεργασία και δημιουργία του τελικού προϊόντος.

Κατηγορία: 

Ο.Ε. υπόχρεη σε δήλωση Ε.ΦΑ.

Ερώτηση 1824
25.01.21
Ομόρρυθμη εταιρεία κατέχει ακίνητα τα οποία εκμισθώνει. Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται κυρίως από τα μισθώματα. Είναι υπόχρεη σε δήλωση Ε.Φ.Α.;

Κατηγορία: 

Χρόνος κτήσης εισοδήματος για παροχή υπηρεσίας ή έργο (κατασκευή e-shop) που ολοκληρώνεται σε επόμενη χρήση

Ερώτηση 1823
25.01.21
Προγραμματιστής αναλαμβάνει να παραδώσει το έργο «κατασκευή e-shop» με την συμφωνία:
Το έργο θα κατασκευαστεί από 1η Δεκεμβρίου και θα παραδοθεί 31 Ιανουαρίου, αμοιβή 10.000 ευρώ, απαιτητή με την παράδοση του έργου 31 Ιανουαρίου, με την υπογραφή του συμφωνητικού 1η Δεκεμβρίου προκαταβολή 5.000 ευρώ, το τιμολόγιο σύμφωνα με τα ΕΛΠ θα εκδοθεί κατά την παράδοση του έργου και το απαιτητό της αμοιβής του, δηλαδή έως 15 Φεβρουαρίου 2021. Ο προγραμματιστής (για την υλοποίηση του έργου) το 2020 έκανε δαπάνες αξίας 3.000€ και το 2021 άλλες δαπάνες αξίας 2.000€.
Ποια τα φορολογητέα κέρδη του 2020 και ποια του 2021 του προγραμματιστή;

Κατηγορία: 

Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή

Ερώτηση 1822
25.01.21
Ατομική επιχείρηση υπαγόμενη στον ΦΠΑ με απλογραφικό σύστημα θέλει να εξάγει για πρώτη φορά προϊόντα που παράγει (ζυμαρικά) καθώς και εμπορεύματα (π.χ. ελαιόλαδο, μέλι) προς τη Αγγλία. Θα προσθέσουμε ΚΑΔ εξαγωγής στην ΔΟΥ και θα γνωστοποιήσουμε την εξαγωγική δραστηριότητα στο οικείο επιμελητήριο. Οι γενικότερες υποχρεώσεις που προκύπτουν σχετικά με το Τελωνείο από την πλευρά της εξαγωγικής επιχείρησης ποιες είναι; Η πώληση αυτή θα γίνει χωρίς ΦΠΑ και θα αναγραφεί στο τιμολόγιο ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ-άρθρο 24; Για την εξαγωγή θα πρέπει να εκδοθεί Δ.Α. και Τιμολόγιο; Το τιμολόγιο συνιστάται να είναι ξενόγλωσσο ή μπορεί να εκδώσει από το στέλεχος που πραγματοποιεί συναλλαγές και στην Ελλάδα ή με διαφορετικό μπλοκάκι με μια διαφορετική σειρά;

Κατηγορία: 

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Τρίτη χώρα (ΗΠΑ) και απαλλαγή έκδοσης στοιχείων λιανικής με χρήση φορολογικού μηχανισμού

Ερώτηση 1821
25.01.21
Πολυπρόσωπη Ι.Κ.Ε με αντικείμενο δραστηριοτήτων υπηρεσίες μηχανικού παρέχει συμβουλευτικές εργασίες πάνω σε θέματα θέρμανσης, ψύξης κ.λπ. σε εταιρεία στην Αμερική. Το παραστατικό που εκδίδει είναι τιμολόγιο (invoice) άνευ ΦΠΑ. Θα ήθελα να ρωτήσω:
α) σε ποιο άρθρο του ΦΠΑ θα πρέπει να κάνει αναφορά ώστε είναι σωστό το τιμολόγιο;
β) υπάρχει κάποιο όριο στις υπηρεσίες που παρέχει προς στην Αμερική (π.χ. για δημιουργία εκεί παραρτήματος)
γ) τι στοιχεία θα πρέπει να έχει από την εταιρεία της Αμερικής σε περίπτωση ελέγχου να μπορεί να δικαιολογήσει την ύπαρξή της και ότι η συναλλαγή είναι πραγματική;
δ) η ίδια εταιρεία κάνει μελέτες και σε ιδιώτες εντός της Ελλάδας όπου χρεώνει κανονικά ΦΠΑ και εκδίδει ΑΠΥ χωρίς χρήση μηχανισμού βάσει της ΠΟΛ 1002/2015 (πράττει σωστά;)

Κατηγορία: 

Παράδοση αγαθών σε επιχείρηση κράτους-μέλους, για λογαριασμό επιχείρησης Τρίτης χώρας

Ερώτηση 1819
25.01.21
Πελάτης μου σε τρίτη χώρα (ΑΓΓΛΙΑ) μου δίνει εντολή να στείλω εμπορεύματα σε πελάτη του στη Ρουμανία. Θα εκδώσω Δ.Α στον Ρουμάνο και τιμολόγιο στον Άγγλο. Γνωρίζω ότι η συναλλαγή αυτή δεν θεωρείται ενδοκοινοτική. Το ερώτημα μου είναι αν θα χρεώσω ελληνικό ΦΠΑ στο τιμολόγιο του Άγγλου πελάτη μου. Επισημαίνω ότι ο Άγγλος δεν έχει ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο στην Ρουμανία ούτε σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.

Κατηγορία: 

Χαρακτηρισμός εργολαβικής δραστηριότητας ως παραγωγικής ή παροχής υπηρεσιών και αντιμετώπιση στο Ε3

Ερώτηση 1817
22.01.21
Έχω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με του εργολάβους οικοδομών, όταν αναλαμβάνουν ανέγερση οικοδομών με υλικά.
1) Ο εργολάβος οικοδομών είναι δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών;
2) Εάν αναλαμβάνει την κατασκευή κτιρίου με δικά του υλικά συνεχίζει να θεωρείται δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή θεωρείται παραγωγική δραστηριότητα;
3) Αν θεωρείται παροχής υπηρεσιών, οι αγορές των υλικών κατασκευής του κτιρίου σε ποιόν κωδικό του εντύπου Ε3 θα καταχωρηθούν;
4) Τα μεροκάματα και οι εισφορές του ΙΚΑ, σε περίπτωση που αναλάβει και αυτό το κόστος, σε ποιον κωδικό θα καταχωρηθούν;
5) Στο τέλος του έτους, αν δεν έχει ολοκληρωθεί το οικοδομικό έργο είναι υποχρεωμένος να εκδώσει τιμολόγιο για το υλοποιημένο μέχρι τότε έργο ή δύναται να προβεί σε απογραφή του έργου ως "παραγωγή σε εξέλιξη" ώστε να εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο όταν ολοκληρωθεί το έργο;

Κατηγορία: 

Σελίδες