×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Ανέγερση κτίσματος από ατομική επιχείρηση

Ερώτηση Τ.15
04.12.18
Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο συνεργείο αγροτικών μηχανημάτων σε ιδιόκτητο οικόπεδο του φυσικού προσώπου-επιχειρηματία αναγείρει κτίσμα για τις ανάγκες της ατομικής επιχείρησης.
1) Το κόστος κατασκευής του κτίσματος αποτελεί τεκμήριο για τον επιχειρηματία;
2) Aν είναι τεκμήριο μπορεί να επικαλεσθεί δάνειο για την κάλυψη του τεκμηρίου;
3) Mπορεί να εκπέσει τις δαπάνες ανέγερσης από τα έσοδα και τον αντίστοιχο ΦΠΑ εισροών;

Κατηγορία: 

Υποχρέωση τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών από φυσικά πρόσωπα

Ερώτηση 1359
04.12.18
ΑΕ είναι υποχρεωμένη να συντάξει συνοπτικό πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών καθώς και φάκελο τεκμηρίωσης. Η ερώτηση μου είναι αν οι τρεις παρακάτω συναλλαγές είναι ενδοομιλικές και πρέπει να τις συμπεριλάβει στον συνοπτικό πίνακα καθώς και στον φάκελο τεκμηρίωσης.
1) Απλό μέλος του ΔΣ το οποίο συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 0,92% αμείβεται με ΤΠΥ. Το ύψος των συναλλαγών ανέρχεται στο έτος στο ποσό των 12.000,00 ευρώ.
2) Μέτοχος που συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό 34,5% χωρίς να συμμετέχει στην διοίκηση αμείβεται από την εταιρεία ως δικηγόρος με πάγια αντιμισθία. Η αμοιβή του είναι 3.500,00 το μήνα ήτοι 49.000,00 το χρόνο.
3) Ο πρόεδρος του ΔΣ δεν συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας, δεν εκπροσωπεί την εταιρεία η οποία εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αμείβεται με εξαρτημένη σχέση εργασίας ως Διοικητικός Διευθυντής με το ποσό των 1.300,00 ευρώ το μήνα ήτοι 18.200, το έτος.
Αν κατά την γνώμη σας οι συναλλαγές είναι ενδοομιλικές οι συμμετέχοντες στην 1 και 2 παράγραφο θα πρέπει να υποβάλλουν και αυτοί συνοπτικό πίνακα και φάκελο τεκμηρίωσης έστω και αν οι συναλλαγές τους δεν ξεπερνούν το όριο των 100.000,00 ευρώ?

Κατηγορία: 

ΕΝΦΙΑ και Ε9 ιερού ναού και χώρων καθολικής εκκλησίας

Ερώτηση 1336 (διευκρίνιση)
29.11.18
Σε συνέχεια του ερωτήματός 1336 από τις 10/10/18 , διευκρινίζουμε ότι στο ίδιο οικόπεδο υπάρχουν διαφορετικά κτίσματα με διαφορετικούς προορισμούς πχ. εκκλησία, γραφείο ιερέων, όροφος της εκκλησίας για χρήση κατοικίας των ιερέων, χώροι για εκδηλώσεις.

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου που αφορά μίσθωση ακινήτου για το οποίο δόθηκε και προκαβολή μισθωμάτων

Ερώτηση 1369
27.11.18
Ανώνυμη εταιρία με αντικείμενο δραστηριότητας, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μισθώνει ένα από τα ακίνητα της (ξενοδοχειακή μονάδα που αποπερατώθηκε το 2015) με ολόκληρο τον εξοπλισμό του αντί του ποσού των 60.000,00 ευρώ συν ΦΠΑ 14.400,00 ευρώ. Ο μισθωτής καταβάλει με την υπογραφή του συμφωνητικού, μισθώματα τριών ετών συν τον αναλογούντα ΦΠΑ ( 180.000,00 + 43.200,00 ).
Ερώτηση
Το παραστατικό που θα εκδοθεί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα μισθώματα και των τριών ετών με τον αναλογούντα ΦΠΑ έτσι ώστε ο ΦΠΑ που εισπράχθηκε να αποδοθεί στο δημόσιο εφόσον έχει εισπραχθεί σύμφωνα με το συμφωνητικό μίσθωσης ή θα περιλαμβάνει μόνον τα μισθώματα του τρέχοντος έτους και το υπόλοιπο ποσό που καταβλήθηκε θα θεωρηθεί προκαταβολή έναντι ενοικίων.
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Νομοθεσία Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.)

Ερώτηση 1367
27.11.18
Θα ήθελα να μου στείλετε την νομοθεσία για τα Φ.Δ.Χ., μόνο τους αριθμούς των νόμων και εγκυκλίων.
Επίσης, υπάρχει ένας τράκτορας με ένα βυτίο. Πόσα επιπλέον βυτία μπορώ να έχω για τον ίδιο τράκτορα;

Κατηγορία: 

Χρόνος καταβολής χαρτοσήμου που αφορά δάνειο μεταξύ ιδιωτών μη επιτηδευματιών

Ερώτηση 1366
27.11.18
Σε σύμβαση δανείου μεταξύ ιδιωτών που έχει συναφθεί από συμβολαιογράφο, το χαρτόσημο 3,6% μέσα σε πόσο διάστημα από την ημερομηνία σύμβασης καταβάλλεται; Ισχύουν οι πέντε μέρες ως ίσχυαν ή έχει αλλάξει;

Κατηγορία: 

Σελίδες