×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Καταβολή δωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Ερώτηση 1517
04.07.19
Εταιρεία ανεγείρει σε ιδιόκτητο οικόπεδο οικοδομή ως πάγιο της. Για τις εργασίες ανέγερσης χρησιμοποιεί υπεργολάβους που προσλαμβάνουν εργάτες. Όμως, για κάποιες εργασίες έχει προσλάβει η ίδια (με χειρόγραφο Ε3 στον ΟΑΕΔ) και με εκ περιτροπής απασχόληση κάποιους εργάτες.
ΕΡΩΤΗΣΗ
Από άποψη εργατικού δικαίου (και όχι ασφαλιστικού, ούτε για θέματα συμπλήρωσης της ΑΠΔ), έχει υποχρέωση καταβολής δώρου Χριστουγέννων ή επιδόματος αδείας ή ημερών αδείας για τους οικοδόμους αυτούς;
Ή μήπως οι οικοδόμοι θα λάβουν από το ΙΚΑ τα παραπάνω επιδόματα και δεν έχει υποχρέωση η εταιρεία να τα καταβάλει;

Κατηγορία: 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

Ερώτηση 1516
04.07.19
ΑΕ έχει Μετοχικό Κεφάλαιο 1.500.000,00. Η Καθαρή της Θέση σήμερα λόγο συσσωρευμένων ζημιών είναι 525.000,00.(ίδια κεφάλαια κάτω από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου) Η τιμή της μετοχής είναι 100 ευρώ.
• Με τον νέο νόμο 4548/2018 μπορεί να γίνει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών (πχ η αξία της μετοχής να γίνει 20 ευρώ και το κεφάλαιο 100.000,00 (τα νούμερα του παραδείγματος είναι ενδεικτικά);
• Και μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η διαδικασία πχ Απόφαση ΓΣ για μείωση (Συμβολαιογραφικό έγγραφο (η ΑΕ είναι παλιά) και τι άλλο);


Λογιστικός χειρισμός επιχορήγησης ν. 3299/2004 σε απλογραφικά βιβλία

Ερώτηση 1515
04.07.19
Επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία και αντικείμενο εργασιών "ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" πραγματοποίησε επένδυση ύψους 300.000,00 ευρώ η οποία υπήχθη στις διατάξεις του Ν.3299/2004 και επιχορηγήθηκε σε ποσοστό 40% λαμβάνοντας ως επιχορήγηση το ποσό των 120.000,00 ευρώ. Η απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα αναφέρει πως το ποσό της επιχορήγησης εμφανίζεται ως αφορολόγητο αποθεματικό.
Η επιχείρηση μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσε συντελεστή απόσβεσης για τα φωτοβολταϊκά συστήματα 10% τον οποίο εφάρμοζε μόνο στην αξία των παγίων που δεν είχε επιχορηγηθεί. (180.000,00 ευρώ)
Παρακαλώ να με ενημερώσετε για τον τρόπο υπολογισμού των αποσβέσεων στα παραπάνω πάγια των 300.000,00 ευρώ τα οποία αφορούν εξοπλισμό φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και στον τρόπο αντιμετώπισης της επιχορήγησης στο θέμα της φορολογίας εισοδήματος.
Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Αγορά τροχόσπιτου

Ερώτηση 1514
04.07.19
Θα ήθελα αν μπορείτε να με ενημερώσετε σχετικά με την φορολογία απόκτησης και χρήσης ενός αυτοκινούμενου τροχόσπιτου από ιδιώτη φυσικό πρόσωπο (Υπολογισμός τεκμηρίων χρήσης, τέλη κυκλοφορίας, φόρος πολυτελείας, φόροι και τέλη μεταβίβασης κ.λπ.)

Κατηγορία: 

Υποχρέωση τήρησης φακέλου ενδοομιλικών συναλλαγών

Ερώτηση 1513
04.07.19
Τρία νομικά πρόσωπα η ΑΕ, η ΕΕ και η ΟΕ θεωρούνται και είναι σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία συνδεδεμένα πρόσωπα. Τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα όλων των νομικών προσώπων είναι κάτω των 5.000.000,00 ευρώ. Οι συναλλαγές τους για το προηγούμενο έτος ήταν οι εξής:
• η ΑΕ πούλησε στην ΕΕ εμπορεύματα αξίας 420.000,00 (τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες) ευρώ
• η ΑΕ αγόρασε από την ΟΕ εμπορεύματα αξίας 10.000,00 (δέκα χιλιάδες) ευρώ
Σύμφωνα με τα παραπάνω η ΑΕ και η ΕΕ υποχρεούνται να καταρτίσουν φάκελο τεκμηρίωσης και να υποβάλουν συνοπτικό πίνακα πληροφοριών για τις ενδοομιλικές συναλλαγές που πραγματοποίησαν.
Το τρίτο νομικό πρόσωπο, η ΟΕ, της οποίας οι συναλλαγές είναι κάτω από το όριο των 100.000,00 ευρώ έχει την υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης και υποβολής συνοπτικό πίνακα πληροφοριών;
Πέρα των προαναφερομένων καμία άλλη συναλλαγή δεν υπάρχει.
Ευχαριστώ .

Κατηγορία: 

Συντελεστής ΦΠΑ για μεταφορά επιβατών-πελατών τουριστικού γραφείου με ναυλωμένο σκάφος

Ερώτηση 1512
04.07.19
Με τι συντελεστή ΦΠΑ (0%, 13%, 24%) πρέπει να χρεώσει σε άλλο τουριστικό γραφείο για τη μεταφορά επιβατών-πελατών τουριστικού γραφείου με ναυλωμένο σκάφος και για ταξίδι σε άλλο νησί, που υπάρχει αεροδρόμιο, και που δεν υπάρχει κανονικό δρομολόγιο πλοίου της γραμμής.
Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας.

Κατηγορία: 

Υποβολή Ε1 και Ε2 από κάτοικο εξωτερικού που παραχωρεί δωρεάν κατοικία στους γονείς του

Ερώτηση 1511
04.07.19
Φορολογικός κάτοικος εξωτερικού ο οποίος έχει στην κατοχή του 1/2 κατοικίας κατά πλήρη κυριότητα στην οποία διαμένουν οι γονείς έχει την υποχρέωση υποβολής Ε1 και Ε2 για το έτος 2018, αφού η δωρεάν παραχώρηση χρήσης είναι δεδομένη εκ της καταστάσεως;

Κατηγορία: 

Λύση Ο.Ε. και ατομικής από εκ διαθήκης κληρονόμο

Ερώτηση 1510
04.07.19
Επιτηδευματίας που απεβίωσε, με διαθήκη του ορίζει ως αποκλειστικό κληρονόμο της ατομικής επιχείρησης του και της συμμετοχής του σε εταιρεία ΟΕ την σύζυγο του. Εναπομείνας μοναδικός εταίρος στην ΟΕ είναι, επίσης, η σύζυγος του. Ο αποβιώσας, επίσης, είχε δύο ανήλικα τέκνα.
1. Το καταστατικό της εταιρείας δεν ορίζει τι συμβαίνει στην περίπτωση θανάτου ενός εκ των εταίρων και η σύζυγος δεν επιθυμεί την συνέχιση της εταιρείας. Μπορεί άμεσα να προχωρήσει σε λύση της εταιρείας χωρίς καμία εμπλοκή των ανήλικων τέκνων;
2. Το ίδιο επιθυμεί και για την ατομική επιχείρηση η οποία δεν βρισκόταν σε δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια αλλά δεν είχε γίνει διακοπή ή τεθεί σε αδράνεια.
Μπορεί η μητέρα λοιπόν να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με την διακοπή των παραπάνω δραστηριοτήτων στην ΔΟΥ και την λύση ως εκκαθαριστής της εταιρείας στο ΓΕΜΗ;
Σε αρχικό στάδιο διερεύνησης των δυνατοτήτων αυτών τέθηκε από την ΔΟΥ ζήτημα ότι και τα ανήλικα τέκνα πρέπει να εκφράσουν την γνώμη τους μέσω ορισμού τρίτου εκπροσώπου (αναφέρθηκε ως αιτία η πιθανή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ τέκνων και μητέρας) μέσω δικαστικής απόφασης σχετικά με την διακοπή της επιχείρησης.
Η ύπαρξη της διαθήκης δεν είναι από μόνη της αρκετή ώστε ως κληρονόμος να υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα προς την ΔΟΥ και το ΓΕΜΗ;


Αποζημίωση από ασφαλιστική

Ερώτηση 1509
19.06.19
Μισθωτός λόγω εργατικού ατυχήματος έλαβε από ασφαλιστική εταιρεία αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη από μισθούς λόγω ανικανότητας να εργαστεί. Οι μισθοί που επιδικάστηκαν αφορούν τα έτη 2012-2014. Εισπράχθηκαν εντός του 2018 βάσει δικαστικής απόφασης έτους 2017.
• Το εισόδημα αυτό κατά την γνώμη σας θεωρείται αφορολόγητη αποζημίωση και θα καταχωρηθεί στον κωδικό 781 ή εισόδημα από μισθωτή εργασία που θα πρέπει να επιμεριστεί στις αντίστοιχες χρονιές που αφορά;
• Οι τόκοι από την δικαστική απόφαση και ο φόρος τους θα καταχωρηθούν στους κωδικούς 667 και 675;
Για τους τόκους και τον φόρο τους υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση στο έντυπο Ε1 ενώ για την αποζημίωση όχι.

Κατηγορία: 

Σελίδες