×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Α.Π.Υ. εκδιδόμενη από φροντιστήριο

Ερώτηση 1333
03.10.18
Το φροντιστήριο εκδίδει Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών. Στα στοιχεία πελάτη πρέπει να γράφει τα στοιχεία του γονέα που πληρώνει ή τα στοιχεία του μαθητή έστω και αν δεν έχει ΑΦΜ, ο μαθητής;

Κατηγορία: 

Ασφάλιση και τρόπος αμοιβής ιεροψάλτη σε περίπτωση παροχής εξαρτημένης ή/και εθελοντικής εργασίας

Ερώτηση 1330
02.10.18
Οι ιεροψάλτες πως ασφαλίζονται; Ποιος είναι ο κατώτατος μισθός των ιεροψαλτών; Πόσες ημέρες ασφάλισης πρέπει να έχουν το μήνα; Εάν κάποιος ιεροψάλτης θέλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του εθελοντικά, ο Ιερός Ναός είναι υποχρεωμένος να τον ασφαλίσει;


Εργατική και ασφαλιστική αντιμετώπιση νεωκόρου Ιερού Ναού

Ερώτηση 1329
01.10.18
Ποια είναι η εργατική και ασφαλιστική αντιμετώπιση ενός Νεωκόρου ο οποίος παρέχει υπηρεσίες σε Ιερό Ναό. Αν είναι διορισμένος από την Ιερά Μητρόπολη ή αν δεν είναι διορισμένος, αλλά πρόκειται για επιλογή του ίδιου Ιερού Ναού. Ο Ναός είναι Ν.Π.Δ.Δ. τι ισχύει για τα επιδόματα και τα δώρα;


Υποβολή πίνακα Ε4 Συμπληρωματικός ωραρίου – Ατομικός

Ερώτηση 1327
01.10.18
Αν κάποιος στείλει πίνακα προσωπικού συμπληρωματικού ωραρίου-προσωπικού αντί για πίνακα συμπληρωματικό ωραρίου (επειδή αυξήθηκαν οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας) υπάρχει κάποια παράβαση, χρειάζεται γνωστοποίηση κ.λπ.;

Διευκρινίσεις
Υπάρχει συμπληρωματικός ωραρίου και άλλη επιλογή συμπληρωματικός ωραρίου-ατομικός. Στην προκειμένη αφορά έναν εργαζόμενο. Αν έπρεπε να υποβληθεί συμπληρωματικός ωραρίου και αντί αυτού υποβλήθηκε συμπληρωματικός ωραρίου ατομικός είναι παράβαση, γίνεται γνωστοποίηση κλπ.? Στην δεύτερη επιλογή αν οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας αυξήθηκαν από 20 σε 24 δεν γίνεται αλλαγή.

Κατηγορία: 

Εργασία το Σάββατο κατά παράβαση της πενθήμερης απασχόλησης

Ερώτηση 1326
27.09.18
Αν εργαζόμενος πλήρους και πενθήμερης απασχόλησης, απασχοληθεί Σάββατο ως έκτη μέρα απασχόλησης (8 ώρες ), παρακαλώ ενημερώστε με :
Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν σε Εργάνη – ΣΕΠΕ;
Αν πρέπει να δοθεί ένα επιπλέον Ασφαλιστικό ημερομίσθιο;
Αν πρόκειται για υπερωρία - υπερεργασία και αν αυτές μπορούν να δηλωθούν στο νέο Ε8;
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Έκπτωση δαπανών μισθωμένου γεωργικού ελκυστήρα από αγρότη κανονικού καθεστώτος

Ερώτηση 1328
26.09.18
Αγρότης κανονικού καθεστώτος θέλει να ενοικιάσει γεωργικό ελκυστήρα, με ετήσιο μίσθωμα, είτε από ιδιώτη (μη ασκούντα αγροτική δραστηριότητα ) ή από αγρότη κανονικού καθεστώτος.
Πως θα καλυφθεί φορολογικά;
Σ’ αυτή την περίπτωση θα έχει δικαίωμα έκπτωσης όλων των δαπανών του ελκυστήρα (καύσιμα – αναλώσιμα - ανταλλακτικά κ.λπ.);

Κατηγορία: 

ΕΦΚΑ

Ερώτηση 1325
26.09.18
α) Ανώνυμη Εταιρεία θέλει να ασφαλίσει τα μέλη του Δ.Σ. σαν μισθωτούς. Αυτό μπορεί να γίνει με απόφαση του Δ.Σ. ή απαιτείται Γ.Σ.; Στην περίπτωση που απαιτείται Γ.Σ. μπορεί να γίνει με έκτακτη υπό την αίρεση της επόμενης τακτικής Γ.Σ.;
β) Οι διαδικασίες της ασφάλισης των μελών του Δ.Σ. είναι ίδιες με αυτές των μισθωτών;


Παρακράτηση φόρου από κληροδοτήματα αυτοτελούς διαχείρισης που ανήκουν σε Δήμους

Ερώτηση 1323
24.09.18
Τα κληροδοτήματα των Δήμων (ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) λειτουργούν με τον ΑΦΜ των Δήμων. Δεδομένου ότι, από μόνα τους, έχοντας αυτοτελή διαχείριση, δεν υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση, αλλά ο φορέας τους (Δήμος) ανήκει, υπόκεινται στην υποχρέωση παρακράτησης φόρου επί των τιμολογίων που τα αφορούν; (Δεδομένου ότι εκδίδονται με το ΑΦΜ του Δήμου)

Κατηγορία: 

Διανομής μερίσματος Α.Ε. ή χορήγησης δανείου σε μέτοχο και Πρόεδρο Δ.Σ. με μετρητά

Ερώτηση 1320
24.09.18
ΑΕ μπορεί να χορηγήσει μέρισμα στους μετόχους της σε μετρητά; Δηλ. χωρίς να τα καταθέσει σε κάποιο τραπεζικό λογ/σμό; Υπάρχει κάποια διάταξη είτε του 2190 είτε της φορολογίας εισοδήματος που να το απαγορεύει;
Μπορεί να χορηγήσει δάνειο σε μέτοχο και Πρόεδρο της εταιρίας σε μετρητά;
Οι ερωτήσεις αφορούν την τακτοποίηση του ταμείου.


Επέκταση εγγύησης καλής λειτουργίας

Ερώτηση 1319
24.09.18
Εταιρεία η οποία είχε αναθέσει σε Ελληνική εταιρεία την κατασκευή ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, απευθύνθηκε στον Γερμανό κατασκευαστή των φ/β πανέλλων προκειμένου να επεκταθεί η εγγύηση λειτουργίας των πανέλλων από τα 6 στα 10 χρόνια.
Ο Γερμανός κατασκευαστής των πανέλλων δέχτηκε την επέκταση της εγγύησης και τιμολογεί την Ελληνική για την επέκταση της εγγύησης λειτουργίας.
Η συγκεκριμένη επέκταση της εγγύησης πως αντιμετωπίζεται φορολογικά, ως παροχή υπηρεσίας;
Θα δηλωθεί στις ενδοκοινοτικές και εάν ναι ως τι, ως αγαθό ή ως υπηρεσία;
Μήπως ανήκει στην κατηγορία των απαλλασσόμενων πράξεων του ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Σελίδες