×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Ε9 – Αναγραφή τακτοποίηση αυθαιρέτου βάσει του ν. 4495/2017

Ερώτηση 1490
20.05.19
1.Τα ακίνητα που τακτοποιούνται με το ν.4495/2017 (αλλαγή χρήσης από αποθήκη σε κατάστημα) πρέπει να δηλωθούν στο Ε9 από το 2014 ή από το έτος που γίνεται η τακτοποίηση δηλαδή το 2018 ή το 2019 δεδομένου ότι ο νόμος τακτοποιεί ακίνητα που έχουν γίνει πριν από το 2011.
2.Αν είναι δυνατόν να διευκρινίσετε αν οικόπεδο μη άρτιο μη οικοδομήσιμο δηλώνεται σε Ε9 σαν αγροτεμάχιο.

Κατηγορία: 

Έκπτωση αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών προσώπου που αμείβεται με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι)

Ερώτηση 1487
16.05.19
Ελεύθερος επαγγελματίας με έναρξη 01/01/2018 κατέβαλε αναδρομικές ασφαλιστικές εισφορές β' εξαμήνου 2013 ΤΣΜΕΔΕ στην χρήση 2018 λόγω προηγούμενής του επαγγελματικής δραστηριότητας. Να σημειωθεί ότι ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων "μπλοκάκηδων" περ. στ', παρ. 2, άρθρου 12 του Ν.4172/2013.
Η ερώτηση μου είναι η εξής:
α) Θα εκπέσουν φορολογικά αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές που χρεώθηκαν αναδρομικά στην χρήση 2018 ή θα πρέπει να υποβάλλω τροποποιητική δήλωση φορολογικού έτους 2013; (πολ.1113/2015 - ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στα έτη 2014 και επόμενα)
β) Είναι η περίπτωση μου (καθότι "μπλοκάκιας") αποκλειστικά ακαθάριστα έσοδα μείον ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν από τον "εργοδότη" και χάνονται όσες καταβλήθηκαν από τον επαγγελματία στο ίδιο έτος;
γ) Το γεγονός ότι έκανε διακοπή στις 31/12/2016 και επανέναρξη 01/01/2018 θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι απώλεσε και την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει την έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών (εφόσον μου απαντήσετε θετικά);

Κατηγορία: 

Μη απαλλαγή από τον ΦΠΑ της αγοράς και παράδοσης σκαφών αναψυχής

Ερώτηση 1486
16.05.19
Ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο, ένας από τους ΚΑΔ, είναι η εμπορία σκαφών. Μπορεί να πάρει απαλλαγή ΦΠΑ για την αγορά σκαφών, ως αγορά παγίων ή όχι; Έχει δικαίωμα να τα πουλήσει κατευθείαν σε κάποια Ο.Ε., η οποία έχει ως αντικείμενο, υπηρεσίες εκμίσθωσης σκαφών, πάλι με απαλλαγή ΦΠΑ ως αγορά παγίων;
Έχει εφαρμογή το άρθρο 27, περ. α’ της παρ.1 του 2859/2000;
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Πώληση ακινήτου ως ενσώματο πάγιο στοιχείο

Ερώτηση 1485
16.05.19
Κατασκευαστική εταιρεία ανέγερσης και πώλησης κατοικιών αποπεράτωσε το 2019 δυο κατοικίες των οποίων οι άδειες έχουν εκδοθεί για τη μια το 2004 (χωρίς ΦΠΑ) και την άλλη το 2008 (με ΦΠΑ). Λόγω έλλειψης αγοραστών αποφασίστηκε από την εταιρεία να τις εκμεταλλευτεί ως τουριστικές κατοικίες κάνοντας επέκταση δραστηριότητας. Να σημειωθεί ότι το κόστος κατασκευής για κάθε κατοικία ήταν 100.000 ευρώ. Αν αποφασίσει στο μέλλον να τις πωλήσει ποιος θα είναι ο σωστός χειρισμός ως προς τη φορολογία εισοδήματος; Θα θεωρηθεί κέρδος από πώληση παγίων; Και αν υποθέσουμε ότι θα πωληθούν 130.000 η κάθε μια πως θα υπολογιστεί το κέρδος για κάθε κατοικία;

Κατηγορία: 

Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, από επιχείρηση που εμπορεύεται (λιανικώς) μεταχειρισμένα Ι.Χ.

Ερώτηση 1483
16.05.19
ΙΚΕ που έχει αντικείμενο εργασιών έως τώρα την υπηρεσία αποστολής εμπορευμάτων για επιχειρήσεις (logistics) ,ξεκινά την εισαγωγή και πώληση μεταχειρισμένων (ειδικό καθεστώς άρθρου 45) Ι.Χ. αυτοκινήτων σε ιδιώτες (λιανική). Το ερώτημα μου είναι: Απαλλάσσεται του φορολογικού μηχανισμού ως οντότητα με διπλογραφικό σύστημα τήρησης των βιβλίων της. (ΠΟΛ.1002/2014) ή όχι.

Κατηγορία: 

Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός αποζημίωσης επαγγελματικής ευθύνης

Ερώτηση 1482
16.04.19
Σας παρακαλώ τη γνώμη σας για το χειρισμό, φορολογικό και λογιστικό, των συμβαλλομένων, για την αποζημίωση που λάβαμε ως γραφείο, για την αποκατάσταση της απώλειας του επιστρεπτέου ΦΠΑ πελάτη μας, που από αμέλεια μας δεν αιτηθήκαμε την επιστροφή του από τη ΔΟΥ. Δηλαδή για το γραφείο μας όλο το ποσό της αποζημίωσης δόθηκε στον πελάτη μας. Και ο πελάτης μας το πλήρωσε στη ΔΟΥ, που του το καταλόγισε.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Κατηγορία: 

Κωδικός 401 δήλωσης ΦΠΑ

Ερώτηση 1481
16.04.19
Καλημέρα θα ήθελα να ρωτήσω για αγρότισσα ειδικού καθεστώτος που έγινε από 1/1/19 κανονικού καθεστώτος και έχει πιστωτικό υπόλοιπο από μετάταξη σε ποιον κωδικό θα το μεταφέρω στην περιοδική ΦΠΑ; Γιατί το βάζω στον 401 και δεν μου το παίρνει σωστό.

Κατηγορία: 

Παρακράτηση ποσοστού πλεονάσματος Αγροτικού συνεταιρισμού για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού

Ερώτηση 1474
09.04.19
Από το καταστατικό ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ, προβλέπεται ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού (10%) από τα πλεονάσματα, πριν την αφαίρεση ποσού για τις προαιρετικές μερίδες.
Δεδομένου ότι υπάρχουν πλεονάσματα, η δημιουργία τους μπορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα για μείωση του φορολογητέου εισοδήματος; (τηρεί απλογραφικά βιβλία)

Κατηγορία: 

Σελίδες