×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Εξόφληση τιμολογίου αγορά από ιδιώτη και ενδοκοινοτικών τιμολογίων από αλλοδαπή μητρική προς ημεδαπή θυγατρική της

Ερώτηση 1315
17.09.18
Εταιρεία Μονοπρόσωπη ΕΠΕ με δραστηριότητα ενεχυροδανειστήριο, σε καθημερινή βάση αγοράζει από ιδιώτες κοσμήματα, εκδίδοντάς τους τιμολόγιο αγοράς. Στη συνέχεια, τα πουλάει στο εξωτερικό με invoice που εκδίδει προς την αλλοδαπή εταιρεία η οποία συμμετέχει 100% ως μοναδικός εταίρος στην συγκεκριμένη ημεδαπή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.
Λόγω της καθημερινής συναλλαγής με τους ιδιώτες πρέπει να το έχει μεγάλο ταμείο έτσι ώστε να μπορεί να αντεπεξέρχεται, πράγμα το οποίο (να έχει μεγάλο ταμείο) είναι αδύνατο να γίνει λόγω capital control.
Ως εκ τούτου όταν η αλλοδαπή εταιρεία θέλει να εξοφλήσει την ημεδαπή για τα κοσμήματα που αγόρασε, ο διαχειριστής της εταιρείας ταξιδεύει στο εξωτερικό και μεταφέρει μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά. Έτσι, εξοφλείται μέρος του τιμολογίου, ενώ για το υπόλοιπο μέρος κάνει αναλήψεις από ΑΤΜ της Ελλάδος, χρησιμοποιώντας κάρτα της αλλοδαπής εταιρείας και με αυτόν τον τρόπο αποκτά και ταμείο αρκετά μεγάλο.
1. Θα ήθελα τα φώτα σας αν η διαδικασία με τους ιδιώτες είναι ορθή ή θα πρέπει να προσέξω κάτι και αν προτείνετε εσείς κάτι διαφορετικό;
2. Όσον αφορά την διαδικασία της συναλλαγής με την αλλοδαπή εταιρεία θα ήθελα πληροφορίες έτσι ώστε να μπορέσω σε οποιονδήποτε επικείμενο έλεγχο να εξασφαλίσω την ορθότητα (πράγμα το οποίο δεν γίνεται σε καμία περίπτωση την δεδομένη στιγμή).

Κατηγορία: 

Ημερομηνία διακοπής Ε.Ε. λόγω αντικατάστασης του αρχικού εκκαθαριστή

Ερώτηση 1314
17.09.18
ΕΕ έχει καταγγελθεί από το 2011, έχει μπει σε εκκαθάριση και έχει οριστεί εκκαθαριστής, ο οποίος δυστυχώς δεν έκανε τίποτα και είναι άφαντος. Ο ένας εκ των εταίρων με δικαστική απόφαση του 2018 πέτυχε τον διορισμό άλλου εκκαθαριστή. Με τι ημερομηνία θα γίνει η διακοπή της εταιρείας; Με 2011 που μπήκε σε εκκαθάριση ή με την μεταβολή του 2018 που ορίστηκε στην εφορία ο νέος εκκαθαριστής;


Ασφάλιση εργάτη απασχολούμενο σε εταιρεία εκτροφής ζώων

Ερώτηση 1316
13.09.18
ΟΕ με αντικείμενο εργασιών την εκτροφή ζώων σε ελεύθερη βοσκή, απασχολεί εργάτη, ο οποίος προσέχει τα ζώα, κάνει την αρμεγή κλπ. Έως σήμερα, η εταιρεία ασφαλίζει τον εργάτη με εργόσημο ΟΓΑ χωρίς να κάνει καμία περαιτέρω ενέργεια όπως αναγγελία πρόσληψης η κατάθεση πίνακα προσωπικού η υπογραφή σύμβασης η τήρηση ημερήσιου φύλλου απασχόλησης.
Ο εργάτης είναι αλλοδαπός με άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα (Αλβανός υπήκοος).
Ερωτάται αν η εταιρεία σωστά ασφαλίζει τον εργάτη αυτό η αν έπρεπε να υποβάλλει - τηρεί όλα τα ανωτέρω.

Κατηγορία: 

Ασφάλιση εργαζομένης ως γραμματέας σε Τ.Ο.Ε.Β.

Ερώτηση 1308
11.09.18
Υπάλληλος (Γραμματέας) προσλήφθηκε σε ΤΟΕΒ την 01/10/2014, με καθημερινή (Δευτέρα έως Παρασκευή) τρίωρη εργασία. Η προϋπηρεσία της στο ΤΟΕΒ είναι 6 έτη. Δεν είναι μέλος ουδεμίας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

1. Με βάση ποιες διατάξεις διαμορφώνεται ο μισθός της; Υπάρχει η δυνατότητα η μισθοδοσία της να διέπεται από το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό του Ν.4093/12 ;

2. Ο ασφαλιστικός φορέας είναι το ΙΚΑ (εισφορές 41,06%) ;

Κατηγορία: 

Σελίδες