×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δήλωση εισοδήματος ξεναγού που παρέχει υπηρεσία σε ιδιώτες πελάτες στο Ε1

Ερώτηση 1264
03.07.18
Έντυπο Ε1, πίνακας 4α : Σε ποιο κωδικό δηλώνεται η αμοιβή από ιδιώτες πελάτες ξεναγού, για την οποία αμοιβή έχει αποδοθεί η εισφορά του ΙΚΑ συνολικά 41,06% στο ΙΚΑ ΞΕΝΑΓΩΝ μέσω της ΕΤΕ, αλλά το ΙΚΑ δεν έχει στείλει ή υποβάλλει βεβαίωση που να αποδεικνύει τις αμοιβές αυτές;
Επίσης γράφεται το μικτό ποσό στον κωδικό αυτό και οι καταβληθείσες εισφορές στον κωδ 351;

Κατηγορία: 

Μεταφορές εργαζομένων της εταιρείας μέσω συνεταιρισμού ΤΑΞΙ

Ερώτηση 1269
28.06.18
Έχουμε ένα συνεταιρισμό ταξί ο οποίος αποτελείται από 100 μέλη. Έχω τα εξής θέματα:
1) Ο συνεταιρισμός αναλαμβάνει την μεταφορά προσωπικού ενός εργοστασίου. Τι στοιχεία πρέπει να εκδοθούν από το συνεταιρισμό (τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας;) προς το εργοστάσιο;
2) Και τι στοιχεία φορολογικά πρέπει να εκδοθούν από τους ταξιτζήδες προς τον συνεταιρισμό; (Το ταξίμετρο πρέπει να είναι σε λειτουργία).
3) Οι μηνιαίες συνδρομές των μελών του συνεταιρισμού Ταξί υπόκεινται σε ΦΠΑ; Σε φορολογία υπόκεινται; (συνδρομές)
Σχετικά με το πρώτο ερώτημα σας αναφέρω ότι τα ταξί θα κάνουν τη μεταφορά μετά από ειδοποίηση του κέντρου της μέσω ραδιοσυχνότητας σε όποιο μέλος είναι διαθέσιμο. Ο συνεταιρισμός δεν έχει αυτοσκοπό το κέρδος, σκοπός είναι η εξυπηρέτηση των μελών δηλαδή ένα δρομολόγιο των 100 ευρώ συμφωνία του συνεταιρισμού με το εργοστάσιο θα το δώσει στον ταξιτζή μέλος της 100 ευρώ. (τι στοιχεία πρέπει να εκδοθούν; κ από ποιους θα γίνουν συμφωνητικά; (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ;
4) Επίσης η διαφήμιση που κάνει κάποιος μέσω συνεταιρισμού (ηχητικό μήνυμα στην αναμονή όταν τηλεφωνεί ο πελάτης για διαθέσιμο ταξί) σε τι τέλη υπόκεινται ή δεν υπόκεινται;

Κατηγορία: 

Απεικόνιση καταστροφής αποθεμάτων στα βιβλία και στο Ε3

Ερώτηση 1267
22.06.18
Επιχείρηση με απλογραφικά, δεν συντάσσει απογραφή. Αν έχει σημαντική καταστροφή αποθεμάτων και δεν θέλει να επηρεαστεί το μικτό κέρδος, μπορεί να γράψει στον κωδικό 205 του πιν Δ3 του Ε3 την καταστροφή; Δεν θα πρέπει στη συνέχεια το ίδιο ποσό να καταγραφεί και στον κωδικό 223, ως μεταφορά από τον κωδικό 288 του Ζ2; Και γιατί αν τα αναγράψει στον κωδικό 205 το taxis ζητάει υποχρεωτικά να τα καταγράψει και στον κωδικό 295 του Ζ3; (διαφορετικά δεν προχωράει η υποβολή).
Στα βιβλία δεν θα πρέπει να απεικονίσουμε με εγγραφή αυτή την ζημιά; Δηλαδή με αφαιρετική εγγραφή από τα αποθέματα και αντίστοιχα μεταφορά του ποσού σε μία στήλη «Ζημιές από καταστροφές εμπορευμάτων», δεδομένου ότι η επιχείρηση δεν κάνει απογραφή και η όποια ζημιά στα αποθέματα δεν φαίνεται από την μεταβολή αποθεμάτων;

Κατηγορία: 

Δαπάνες επέκτασης σε ακίνητο τρίτου από το μισθωτή

Ερώτηση 1266
22.06.18
Εταιρεία που εκμεταλλεύεται ακίνητα, ενοικιάζει ένα ακίνητο- οικία στο οποίο ο ιδιοκτήτης έχει άδεια για επέκταση.
Ο ιδιοκτήτης έχει ξεκινήσει την επέκταση με άδεια στο όνομα του.
Η εταιρεία συνάπτει ιδιωτικό συμφωνητικό και θα έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του ακίνητου.
Στην συμφωνία υπάρχει ορός που λέει ότι η εταιρεία είναι υποχρεωμένη με δικά της έξοδα να αποπερατώσει το ακίνητο.
Το ερώτημα είναι, τα έξοδα θα εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας ενώ η άδεια είναι στο φυσικό πρόσωπο;
Εάν όχι , ο ΦΠΑ των διάφορων εξόδων θα εκπίπτει;

Κατηγορία: 

Χρόνος έκπτωσης αποζημίωσης για φθορές

Ερώτηση 1265
22.06.18
Ατομική επιχείρηση μεταφέρθηκε σε άλλη διεύθυνση και ο ιδιοκτήτης του προηγούμενου ακινήτου ζήτησε δικαστικώς αποζημίωση για φθορές.
Κατά το έτος 2017 ο επιχειρηματίας με τον ιδιοκτήτη ήρθαν σε συμφωνία για ένα ποσό 3.000,00 ευρώ, το οποίο πληρώθηκε ένα μέρος εντός του 2017 και η εξόφληση έγινε εντός του 2018. Το δικαστήριο που έγινε το 2018 οι αντίδικοι ενημέρωσαν τον δικαστή ότι έχουν έρθει σε συμφωνία και εκεί έληξε το θέμα.
Το ερώτημα είναι εάν το ανωτέρω ποσό εκπίπτει από τα έσοδα της ατομικής επιχείρησης και σε ποιο έτος. Δηλαδή όλο στο 2018 ή ανάλογα με το πότε πληρώθηκε.

Κατηγορία: 

Σελίδες