×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο " Αλφαβητάρι "

Πληρωμή συνεργείου ελαιοσυλλογης σε είδος – εργόσημο

Ερώτηση 1103.
06.12.17
Συνταξιούχος αναθέτει σε εργάτες γης την συλλογή των ελαιόκαρπων με την συμφωνία να πληρωθούν σε είδος ποσοστό 50% επί του παραγόμενου ελαιολάδου.
Έχει την υποχρέωση να εκδώσει εργόσημα και αν ναι με τι ονομαστική αξία εφόσον δεν γνωρίζει εξαρχής το ύψος της παραγωγής;
Επιτρέπεται για φορολογικούς λόγους η ύπαρξη κάποιου μεταξύ τους συμφωνητικού;
Μπορούν οι εργάτες να εκδώσουν το τιμολόγιο παραγωγής λαδιού και μετέπειτα τιμολόγιου πώλησης στο όνομα τους κατά το μέρος που τους αναλογεί (50% της παραγωγής) βάση συμφωνητικού μεταξύ τους;

Κατηγορία: 

Ατομική επιχείρηση και εργάτης γης με εργόσημο ή ατομική αγροτική δραστηριότητα-Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση

Ερώτηση 1116.
04.12.17
Επαγγελματίας με αντικείμενο εργασιών παντοπωλείο εργάζεται και ως εργάτης γης και ασφαλίζεται με εργόσημο ΟΓΑ για την εργασία του. Θα πρέπει να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς αγροτών; Θα εκδώσει ΑΠΥ; Θα φορολογηθεί ως μισθωτός ή οι αμοιβές του θα προστεθούν στα κέρδη του από την επιχείρηση; Τι ισχύει για αγρότη κανονικού καθεστώτος σε ανάλογη περίπτωση;


Παραγελλιοδοχική πώληση ελαιολάδου από αγρότη μέσω συνεταιρισμού

Ερώτηση 1109.
04.12.17
Συνεταιρισμός πουλάει ελαιόλαδο για λογαριασμό των παραγωγών και εκδίδει τιμολόγιο πώλησης. Ο αγοραστής του εκδίδει απαλλακτικό ΦΠΑ. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει ο Συνεταιρισμός προκειμένου να εκδώσει εκκαθάριση σε παραγωγό ειδικού καθεστώς και να δεχθεί τιμολόγιο πώλησης από τον παραγωγό κανονικού καθεστώς χωρίς να αποδώσει Φ.Π.Α.

Κατηγορία: 

Φορολογία εισοδήματος- παρακράτηση φόρου σε λήψη υπηρεσιών από το εξωτερικό

Ερώτηση 1113.
30.11.17
Σχετικά με τις αμοιβές που καταβάλει ημεδαπό νομικό πρόσωπο σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εξωτερικού για υπηρεσίες που μας παρείχε, τι ισχύει για την παρακράτηση φόρου γενικά και πιο συγκεκριμένα για δικαιώματα;
Όταν έχουμε ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από το εξωτερικό (ακόμα και αν δεν είναι δικαιώματα) ζητάμε πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας και υποβάλλουμε στην Δ.Ο.Υ μια δήλωση μηδενική.
Μετά την ΠΟΛ 1007 /2017
Αυτή η υποχρέωση υφίσταται ακόμα είτε αφορά η υπηρεσία σε δικαίωμα είτε όχι;
Η εγκύκλιος φαίνεται να περιέχει δύο αντιφατικές διατάξεις; Παραθέτω τα δύο διαφορετικά εδάφια της ΠΟΛ
“Επίσης, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα και λαμβάνει αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή και αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.”
«Αντίθετα, οι αμοιβές που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα το οποίο δεν έχει τη φορολογική του κατοικία και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.»


Εξόφληση δαπάνης άνω των 500 ευρώ μέσω προθεσμιακού λογαριασμού

Ερώτηση 1112.
30.11.17
Σχετικά με την εξόφληση στοιχείων που πρέπει να πραγματοποιείται μέσω τραπέζης, αυτή πρέπει να γίνεται μόνο με λογαριασμούς όψεως; Αν δηλ. κάποιος επαγγελματίας πληρώσει τιμολόγιο άνω των 500 ευρώ σε άλλον επαγγελματία μέσα από προθεσμιακό λογαριασμό υπάρχει πρόβλημα;


Σελίδες