×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Πότε σχηματίζεται το κλάσμα της pro rata

Ερώτηση 1624
30.01.20
Ξενοδοχειακή μονάδα έχει στη κυριότητα της ακίνητο λίγα μέτρα μακριά απ' την μονάδα το οποίο και εκμισθώνει σε τρίτο. Η πράξη αυτή δημιουργεί κλάσμα pro rata. Λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, έξοδα συντήρησης ή επέκτασης του μίσθιου γίνονται στο όνομα και ΑΦΜ του μισθωτή!! Ουσιαστικά το ξενοδοχείο δε πραγματοποιεί καμία δαπάνη για το εκμισθωμένο ακίνητο. Το ερώτημα είναι ποιες θα είναι οι κοινές εισροές για τη pro rata, υπάρχουν;

Κατηγορία: 

Δυνατότητα εξόφλησης μισθοδοσίας μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε τράπεζα εξωτερικού

Ερώτηση 1622
30.01.20
Η εταιρεία μας είναι υποκατάστημα αλλοδαπής με έδρα στο Βέλγιο και μέλος πολυεθνικής εταιρείας με έδρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Η εταιρεία μας τηρεί τραπεζικό λογαριασμό σε Ελληνική τράπεζα και σε τράπεζα του εξωτερικού, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία χρησιμοποιεί ο όμιλος.
Μέχρι τώρα η μισθοδοσία του προσωπικού της εταιρείας μας, πληρωνόταν μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της Ελληνικής τράπεζας.
Η διοίκηση ζητάει η πληρωμή της μισθοδοσίας να γίνεται μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της τράπεζας του εξωτερικού.
Θα ήθελα να μάθω αν το να λάβουν οι εργαζόμενοι τη μισθοδοσία από τράπεζα του εξωτερικού δημιουργεί κάποιο φορολογικό θέμα στην εταιρεία, αλλά και στους εργαζομένους σε αυτή.

Κατηγορία: 

Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση χρηματικού βραβείου που δίνεται μέσω διαγωνισμού είτε σε νομικό είτε σε φυσικό πρόσωπο

Ερώτηση 1621
30.01.20
Πώς θα χειριστούμε φορολογικά χρηματικό έπαθλο (βραβείο) που δόθηκε από μία ΑΕ σε μία ΙΚΕ που η δεύτερη κέρδισε σε διαγωνισμό που διοργάνωσε η πρώτη. Τι φορολογικό στοιχείο θα κοπεί και από ποια από τις δύο εταιρείες;
Θα υπάρχει ΦΠΑ-παρακράτηση φόρου-χαρτοσήμου; Υπάρχει σύμβαση της εταιρείας που διοργάνωσε το διαγωνισμό και της νικήτριας που αναφέρει λεπτομέρειες για το βραβείο.
Στον ίδιο διαγωνισμό δόθηκε και χρηματικό έπαθλο σε ιδιώτη (με σύμβαση). Πώς θα το χειριστούμε αυτό (έκδοση στοιχείου-παρακράτηση φόρου-χαρτοσήμου-ασφαλιστικές εισφορές);


Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση προστίμου ύστερα από προσφυγή και έκδοση απορριπτικής απόφασης

Ερώτηση 1619
30.01.20
Ανώνυμη Εταιρεία, μετά από έλεγχο έλαβε πρόστιμο 162.000, πρόστιμο ΚΒΣ των άρθρων 10 Ν.1809/88, Άρθρο 5 & 9 Ν.2523/97, Άρθρο 34 & 19 Ν.3522/2006.
Το πρόστιμο επεδόθη 2/6/2014.
Στην εφορία το ποσό βεβαιώθηκε την 16/10/2014.
Την 16/12/2014 κατατέθηκε προσφυγή κατά του προστίμου.
Την 30/4/2015 ξεκινάμε να πληρώνουμε το πρόστιμο με ρύθμιση των 100 δόσεων για να μην δεσμευτούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όπου πληρώνουμε έως σήμερα.
Τον 2/2019 το δικαστήριο αποφάσισε ότι η προσφυγή κατατέθηκε εκπρόθεσμα και την κάνει άκυρη με αποτέλεσμα να παραιτηθεί η εταιρία των όποιων αξιώσεων.
Ποια είναι η φορολογική αντιμετώπιση του προστίμου.
Πρόστιμο 162.000 (κεφάλαιο)
πληρωμές
2015 21.862€
2016 και όλα τα επόμενα έτη 30.675€
Υπόλοιπο 109.000€
η αρχική εγγραφή βεβαίωσης του ποσού
33.98.00.001 Χ 162.000
54.99.00.002 Π 162.000
Πως πρέπει να διαχειριστούμε την απόρριψη της προσφυγής σε σχέση με τις λογιστικές εγγραφές και πώς αντιμετωπίζεται φορολογικά αυτό το πρόστιμο;
Απαιτείται η υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων Φ.Ε. για τις χρονιές από 2014 - 2018, εφόσον απορρίφθηκε η ένστασή μας το 2019;

Κατηγορία: 

Έκδοση στοιχείων αποσταγματοποιού

Ερώτηση 1618
30.01.20
Αξιότιμοι κύριοι,
Αγρότης κανονικού καθεστώτος, ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών αλλά και στις υπηρεσίες αποσταγματοποιού για λογαριασμό τρίτων.
Ερωτήσεις:
α) Για τις υπηρεσίες αποσταγματοποιού για λογαριασμό τρίτων τι γίνεται όταν ο τρίτος τον εξοφλήσει σε είδος δηλαδή αντί να τον εξοφλήσει με μετρητά τον εξοφλήσει με αριθμό μπουκαλιών που έχει παραχθεί από την απόσταξη δικιάς τους παραγωγής; Για την συναλλαγή αυτή πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο αγοράς (συν χαρτόσημο 3,6%;)
β) Εφόσον ο ίδιος ο αγρότης έχει άδεια απόσταξης για δικιά του παραγωγή είναι υποχρεωτικό να εκδοθεί για αυτήν την πράξη κάποιο παραστατικό; Δεδομένου ότι για την υπηρεσία απόσταξης θα χρησιμοποιήσει κάποια έξοδα πχ καύσιμα, για λόγους τακτοποίησης ΦΠΑ θα πρέπει να εκδοθεί κάποιο ειδικό στοιχείο ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών;
γ) Ως προς την φορολογία εισοδήματος πως διαχειριζόμαστε έσοδα από ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών και αυτοπαράδοση αγαθών;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Κατηγορία: 

Ενδοκοινοτικές συναλλαγές επιχείρησης ενταγμένη στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων (άρθρο 39)

Ερώτηση 1617
30.01.20
Επιχείρηση ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ είναι ενταγμένη στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων του αρ. 39.
Για να εκδίδει τιμολόγια προς ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ εγκατεστημένο σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, πρέπει υποχρεωτικά στο Μητρώο να δηλώσει την διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και να λάβει ΑΦΜ - ΦΠΑ;
Στην προηγούμενη περίπτωση, στο τιμολόγιο θα αναγράφει «απαλλαγή με το αρ. 39» ή «αντίστροφη επιβάρυνση»;
Θα υποβάλλει καταστάσεις listing ενδοκοινοτικών παραδόσεων υπηρεσιών για το τιμολόγιο αυτό;
Αν λάβει αγαθά ή υπηρεσίες από υποκείμενο εγκατεστημένο σε χώρα της Ε.Ε. (πχ Γερμανία), μπορεί να τα αγοράσει από εκεί καταβάλλοντας και το γερμανικό Φ.Π.Α. (οπότε στην Ελλάδα δεν θα έχει άλλες υποχρεώσεις π.χ. απόδοσης με έκτακτη το Φ.Π.Α. ή καταστάσεις listing) ή θα πρέπει υποχρεωτικά να αγοράσει χωρίς Φ.Π.Α. και να το αποδώσει εδώ με έκτακτη δήλωση παράλληλα με την υποχρέωση υποβολής listing ενδοκοινοτικών αποκτήσεων;
Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά στο Μητρώο να δηλώσει την διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών «ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ή «ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ»;
Εν τέλη, το αρ. 39 έχει εφαρμογή μόνο για τις συναλλαγές εντός Ελλάδος και για τις συναλλαγές με υποκείμενο εγκατεστημένο στην Ε.Ε. εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις;

Κατηγορία: 

Έκδοση παραστατικών από πώληση καρτών κινητής τηλεφωνίας – paysafe κ.λπ. καθώς και από εκμετάλλευση αυτόματου πωλητή

Ερώτηση 1616
30.01.20
Σε επιχειρήσεις οι οποίες εκτός της κυρίας δραστηριότητας τους διαθέτουν - πωλούν και κωδικούς αριθμούς ανανέωσης κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, paysafe.
Το όφελος της επιχείρησης είναι ένα σταθερό μικρό ποσοστό κέρδους από αυτά.
Τα ερωτήματα είναι τα εξής:
Τι παραστατικά πρέπει να εκδίδει η επιχείρηση κατά την πώληση αυτών των καρτών; Υπάρχει υποχρέωση έκδοσης και φορολογικού στοιχειού;
Τι γίνεται στις περιπτώσεις των αυτόματων πωλητών που η επιχείρηση γνωρίζει τις εκάστοτε πωλήσεις του μηχανήματος μόνο όταν δέχεται το παραστατικό από την προμηθεύτρια εταιρία (αναφορικά με την έκδοση παραστατικών από εμάς);
Ορισμένες προμηθεύτριες εταιρίες αναφέρουν ότι δεν χρειάζεται έκδοση παραστατικών από εμάς αρκεί να έχει δηλωθεί ένας συγκεκριμένος ΚΑΔ στην ΔΟΥ για αυτές τις συναλλαγές.
Εάν ισχύει αυτό, με ποιο τρόπο θα εμφανιστούν οι συναλλαγές και το κέρδος το οποίο προκύπτει για εμάς;
Αυτές οι πωλήσεις πρέπει να αναγράφονται στην περιοδική του ΦΠΑ ή μόνο το κέρδος μας, και σε ποιο κωδικό του εντύπου;
Αναφέρατε εάν είναι δυνατόν παράδειγμα.

Κατηγορία: 

Διενέργεια απογραφής λόγω τζίρου – Τήρηση βιβλίου αποθεμάτων – Διαγραφή γραμματίων σε καθυστέρηση – Χειρισμός αγαθών που αναλώνονται για παροχή υπηρεσίας

Ερώτηση 1615
30.01.20
Ήθελα να κάνω τις παρακάτω ερωτήσεις:
1) ΟΕ εμπορίας και παροχής με υποχρεωτική απογραφή λόγω τζίρου τα έτη 2016, 2017, 2018. Το 2019 ο τζίρος της εμπορίας είναι 130.000,00 € και της παροχής είναι 28.000,00 €. Υποχρεούται σε απογραφή στις 31.12.2019; Αν όχι, στο έντυπο Ε3 θα εμφανιστεί η απογραφή 31.12.2018 (1.1.2019) για την εξαγωγή του αποτελέσματος;
2) Στο βιβλίο-αρχείο απογραφών τα εμπορεύματα, ΠΥ, ΒΥ πρέπει να διαχωρίζονται ανά κατηγορία ΦΠΑ;
Στα διπλογραφικά βιβλία όπου καταχωρείται η απογραφή των εμπορεύσιμων στην ομάδα 2 ΕΓΛΣ θα πρέπει να υπάρχουν λογαριασμοί ανά συντελεστή ΦΠΑ;
Τα πάγια κατά την αγορά τους εγγράφονται σε λογαριασμούς ανά συντελεστή ΦΠΑ. Πρέπει να συνεχίσουν να φαίνονται έτσι και στα επόμενα έτη ή θα μπορούσε να είναι σε ένα λογαριασμό ανά κατηγορία πχ Έπιπλα απογραφής, Σκεύη απογραφής, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές απογραφής κ.λπ.;
Ασχέτως δηλαδή με ποιο συντελεστή ΦΠΑ επιβαρύνθηκαν κατά την αγορά τους.
3) Σε ΕΠΕ έχουν καταχωρηθεί γραμμάτια εισπρακτέα από το 2005 τα οποία δεν πληρώθηκαν ποτέ. Έχουν πάει στο λογαριασμό γραμμάτια σε καθυστέρηση. Για να κλείσουμε αυτόν το λογαριασμό και να τα μεταφέρουμε στα αποτελέσματα λέω να χρεώσω τον λογαριασμό έξοδα προηγουμένων χρήσεων και να πιστώσω τον λογαριασμό Γραμμάτια σε καθυστέρηση. Αυτό το ποσό θα μειώσει τα λογιστικά κέρδη αλλά θα το κάνω φορολογική αναμόρφωση ώστε να προκύψουν τα φορολογικά κέρδη. Η διαδικασία είναι σωστή ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα; Αν υπάρχει προτείνετε τον τρόπο.
4) Μικτή επιχείρηση με εμπορία και παροχή. Πουλάει τα εμπορεύματα αλλά κάποια υλικά χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση της παροχής. Στο έντυπο Ε3 πως θα εμφανιστούν αυτά τα υλικά; Κατά την αγορά τους, καταχωρήθηκαν σαν εμπορεύματα, αλλά δεν φαίνεται η ‘’πώλησή’’ τους, αφού χρησιμοποιήθηκαν σαν βοηθητικά υλικά κατά την εκτέλεση της παροχής και δεν τιμολογήθηκαν ξεχωριστά;

Κατηγορία: 

Πώληση αγαθών από την Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ μέσω εταιρεία logistics στη Γερμανία

Ερώτηση 1623
28.01.20
Η εταιρεία μας πρόκειται να συνεργαστεί με εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες logistsics στη Γερμανία στην οποία θα αποστέλλουμε προϊόντα μας για φύλαξη και σε δεύτερο χρόνο για διάθεση κατ’ εντολή μας σε τελικό πελάτη (εμπορική επιχείρηση) εντός της Ε.Ε. Έτσι η Γερμανική εταιρεία logistics δεν θα έχει κυριότητα επί των ειδών (δεν θα τιμολογήσουμε τα είδη που στέλνουμε), απλά θα τα αποθηκεύσει και όταν της δίνουμε εντολή θα προχωρά σε ανασυσκευασία και αποστολή στον πελάτη που θα της υποδεικνύουμε. Η Εταιρεία μας θα προχωρά φυσικά σε τιμολόγηση αυτού του τελικού πελάτη (που όπως είπαμε είναι εμπορική επιχείρηση).
Το ερώτημα είναι πως θα αντιμετωπιστούν από πλευράς ΦΠΑ, πίνακα vies και intrastat οι συναλλαγές αυτές (τόσο η αρχική αποστολή, όσο και η σε δεύτερο χρόνο παράδοση) και αν χρειάζεται η εταιρεία μας να αποκτήσει ΑΦΜ στη Γερμανία.

Κατηγορία: 

Έκδοση τιμολογίου σε κ-μ της ΕΕ που δεν διαθέτει VAT

Ερώτηση 1614
24.01.20
Έχουμε μια επιχείρηση που πουλάει βιομηχανική κάνναβη και θέλουμε να κόψουμε ένα τιμολόγιο σε μια Startup επιχείρηση στην Ιρλανδία η οποία δεν έχει VAT. Το τιμολόγιο που θα κόψουμε θα πρέπει να έχει ΦΠΑ ή όχι;

Κατηγορία: 

Σελίδες