×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΔΗΓΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ερώτηση 1499
18.06.19
Καλημέρα,
θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να έχει μαζί του ένας οδηγός λεωφορείου στο εξωτερικό στις εξής περιπτώσεις:
Α) όταν διενεργείται εκδρομή στο εξωτερικό από τουριστικό γραφείο με έδρα την Ελλάδα
β) όταν γίνεται ναύλωση λεωφορείου με τον οδηγό από αλλοδαπή εταιρεία (συγκεκριμένα Γαλλία) για μεταφορές επιβατών που πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή.
Διευκρίνιση: το λεωφορείο ανήκει σε Ελληνική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα.

Κατηγορία: 

Απασχόληση δημοσίου υπαλλήλου στον ιδιωτικό τομέα

Ερώτηση 1498
18.06.19
Δημόσιος υπάλληλος πήρε άδεια από την υπηρεσία του να εργαστεί κάθε Σάββατο στον ιδιωτικό τομέα, συγκεκριμένα σε περίπτερο ως πωλητής. Η επιχείρηση (περίπτερο) δεν έχει άλλο προσωπικό και προτίθεται να τον απασχολήσει για 9 ώρες κάθε Σάββατο, με ενδιάμεσο διάλλειμα 40 λεπτών.
Ερωτάται αν μπορεί να απασχοληθεί για 9 ώρες νόμιμα, και αν υπάρχει πρόβλημα με το ότι στο Δημόσιο εργάζεται ήδη 40 ώρες

Κατηγορία: 

Αποσβέσεις σε χρηματοδοτική μίσθωση

Ερώτηση 1497
18.06.19
Δεδομένα :
Εταιρία μισθώνει με σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης ΙΧ με λιανική τιμή 36.910,00, για 48 μήνες (4 έτη) με μηνιαίο μίσθωμα 388,67 ευρώ. Η σύμβαση δίνει το δικαίωμα στον μισθωτή να το εξαγοράσει στο τέλος της μίσθωσης αντί του ποσού 14.519,00 + ΦΠΑ.
Η απόσβεση του ΙΧ εάν το χειριστούμε ως πάγιο θα είναι 16%.
Ερώτηση:
Θα αντιμετωπιστεί ως πάγιο ή ως μισθωμένο όχημα;


Βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα

Ερώτηση 1496
18.06.19
ΑΕ μίσθωσε ακίνητο το 2008 με διάρκεια μίσθωσης 12 έτη (από το 2008 ως το 2020). Πραγματοποίησε βελτιώσεις στο μισθωμένο ακίνητο ύψους 200.000,00. Το ύψος της δαπάνης το παρακολουθούσε στον λογαριασμό 11.07 του ΕΓΛΣ και δημιουργούσε σ΄ αυτό αποσβέσεις ανάλογα με το χρόνια μίσθωσης του ακινήτου.
Τον Δεκέμβριο 2018 καταγγέλλει την μίσθωση και μετακομίζει σε άλλη έδρα και συγκεκριμένα σε ιδιόκτητο ακίνητο. Την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης η αναπόσβεστη αξία μεταφέρεται στον λογαριασμό 81 ως έκτακτη δαπάνη. Το ερώτημα είναι αν η αναπόσβεστη αξία, κατά το χρόνο καταγγελίας της μίσθωσης, των βελτιώσεων του μισθωμένου ακινήτου είναι φορολογικά εκπιπτόμενη δαπάνη.

Κατηγορία: 

Αμοιβές διαχειριστή ΕΠΕ- Απεικόνιση

Ερώτηση 1495
18.06.19
ΕΠΕ που βάση απόφασης κατέβαλε στους διαχειριστές της 2000,00 ευρώ μικτά όλο το 2018 και βάση απόφασης οφείλει τώρα να υποβάλλει ΑΠΔ και να αποδώσει τις αντίστοιχες εισφορές, οφείλει να το απεικονίσει στον ισολογισμό του 2018 ή βάση απόφασης καταχωρεί την υποχρέωση προς το ΙΚΑ το 2019;
Επίσης αν καταχωρηθούν τα νέα δεδομένα το 2018 τα μέλη φαίνεται να έχουν εισπράξει περισσότερα χρήματα από αυτά που προκύπτουν τώρα μετά την αφαίρεση των κρατήσεων ασφαλισμένου, θα πρέπει αυτή η διαφορά να απεικονιστεί ως υποχρέωση προς την εταιρεία και θα πρέπει να στείλουμε εκ νέου βεβαιώσεις αποδοχών;
Σας ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Απαλλαγή ΦΤΜ

Ερώτηση 1494
18.06.19
Υπάρχει υποχρέωση ΑΠΥ ή χρήσης ΦΤΜ από ατομική επιχείρηση, ενοικίασης θαλάσσιων ποδηλάτων, σκαφών ή ξαπλωστρών;
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1002 31/12/2014 β) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου, με εξαίρεση τους πωλητές (αγρότες – μεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές και τους πωλητές αποκλειστικά μέσω πλανοδίου ή υπαίθριου εμπορίου δεν υποχρεούται σε χρήση ΦΤΜ.
Η συγκεκριμένη επιχείρηση μισθώνει το χώρο της ακτής από το Δήμο.

Κατηγορία: 

Τριγωνικές συναλλαγές

Ερώτηση 1493
18.06.19
Ανώνυμη ελληνική εμπορική εταιρεία κατ’ εντολή πελάτη της (εφοδιαστή πλοίου) με έδρα στις ΗΠΑ παραδίδει αγαθό
α) Σε πλοίο το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά
β) Σε εταιρεία Logistics στην Πορτογαλία η οποία θα παραδώσει το αγαθό σε πλοίο που βρίσκεται σε λιμάνι εκεί.
- Το τιμολόγιο το οποίο εκδίδει προς τον πελάτη της στις ΗΠΑ πρέπει να έχει ΦΠΑ?
- Με ποια έγγραφα κατοχυρώνεται η Ανώνυμη εταιρεία ότι το αγαθό πουλήθηκε σε Τρίτη χώρα και όχι εντός α) Ελλάδος β) χωράς ΕΕ

Κατηγορία: 

Μεταβίβαση δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας

Ερώτηση 1484
04.06.19
Υιός εκχωρεί με δήλωση εκχώρησης τα ενοίκια των ακινήτων του στους γονείς του. Τα ενοίκια αυτά τα δηλώνει στη φορολογική του δήλωση και τα φορολογείται ο ίδιος. Το ερώτημα μου είναι εάν η εκχώρηση αυτή των ενοικίων μπορεί να θεωρηθεί ως δωρεά προς τους γονείς και να φορολογηθεί με φόρο κεφαλαίου (10%).

Κατηγορία: 

Ανέγερση τουριστικών κατοικιών σε μισθωμένο αγροτεμάχιο τρίτου

Ερώτηση 1492
21.05.19
Γειά σας
Προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται στην περίπτωση ανέγερσης σε ακίνητο τρίτου, αλλά δεν τα καταφέρνω.
Η κατάσταση έχει ως εξής:
Φυσικό πρόσωπο έχει ένα ιδιόκτητο αγροτεμάχιο, συστήνει με άλλον ένα μια ετερόρρυθμη εταιρία για να ανεγείρει η εταιρία 3 τουριστικές κατοικίες (με ΕΣΠΑ), οι οποίες έχουν προϋπολογισμό 400.000,00€, μετά την λήξη της μίσθωσης τα ακίνητα θα περιέλθουν στην κατοχή του εκμισθωτή.
Το σκεπτικό για τη μίσθωση του αγροτεμαχίου είναι να γίνει πάνω από 9 χρόνια, ώστε να μην έχουμε θέμα με το ΦΠΑ
Ερωτήσεις:
1) Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ ετών μίσθωσης και αξίας ακινήτου, δηλαδή αν π.χ. η μίσθωση γίνει για 20 χρόνια, πως επηρεάζεται ο μισθωτής και ο εκμισθωτής;
2) Πότε θεωρούμε ότι για τον μισθωτή όλη αυτή η διαδικασία αποτελεί εισόδημα από ακίνητη περιουσία ή από επιχειρηματική δραστηριότητα;
3) Το μισθωτήριο πρέπει να γίνει σε συμβολαιογράφο;
4) Το μισθωτήριο πρέπει να μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο;
5) Πως μπορούμε να αποφύγουμε τυχόν υπεραξία κατά τη λήξη της μίσθωσης;
Παρακαλώ να μου απαντήσετε με κάποιο παράδειγμα για το πώς θα απεικονιστεί όλη αυτή η διαδικασία, επίσης θα ήθελα να μου προτείνετε κάποια άλλη λύση αν είναι πιο συμφέρουσα.
Με εκτίμηση

Κατηγορία: 

Αναστολή καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά επενδυτικού αγαθού (τρακτέρ) από αγρότη

Ερώτηση 1491
21.05.19
Αγρότης κανονικού καθεστώτος αιτήθηκε το 2015 να απαλλαχθεί από την καταβολή Φ.Π.Α.,
κατά την αγορά γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ). Δόθηκε η βεβαίωση για την απαλλαγή του
και αγοράστηκε το τρακτέρ χωρίς να καταβληθεί Φ.Π.Α.
Κατόπιν και μετά την υποβολή της άδειας κυκλοφορίας (Φεβρουάριος 2016), διαπιστώθηκε ότι το τρακτέρ αγοράσθηκε με παρακράτηση κυριότητας και εξοφλήθηκε από τον αγρότη τον Νοέμβριο του 2017, κατά παράβαση των διατάξεων της ΠΟΛ 1005/1992.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής :
α).καταλογίζεται παράβαση και επιστρέφεται από τον αγρότη ο Φ.Π.Α. που το 2015 δεν κατέβαλε, κατά την αγορά;
β).αν ναι, υπολογίζεται και καταλογίζεται και πρόστιμο ίσο με το 50% του Φ.Π.Α. που αναλογούσε κατά την αγορά του επενδυτικού αγαθού;

Κατηγορία: 

Σελίδες