×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Έκπτωση δωρεάς ή χορηγίας (σε ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο) από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης

Ερώτηση 1204.
22.03.18

  1. Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε αν χρηματική δωρεά ή χορηγία σε αθλητικό σωματείο επαρχιακής πόλης εκπίπτει από τα έξοδα του δωρητή (νομικό πρόσωπο, ελ. επαγγελματία κ.λπ.);
  2. Ποιες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μπορεί ο σύλλογος να δεχτεί τη δωρεά και ποιες οι προϋποθέσεις για να εκπέσουν από τα έξοδα της εταιρείας;
  3. Σε περίπτωση ελέγχου ποια είναι τα στοιχεία που θα ελέγξει ο ελεγκτής προκειμένου να κρίνει την εκπεσιμότητα ή όχι της δαπάνης, (παρακαλώ πολύ όπως μου αναλύσετε και τις διαφορετικές περιπτώσεις δωρεάς ή χορηγίας πάνω στο ερώτημά μου);

Υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ

Ερώτηση 1196.
22.03.18
Ιατρική ΑΕ με αντικείμενο εργασιών τους παρακάτω ΚΑΔ
86901502 υπηρεσίες διαγνωστικού ιατρικού κέντρου
86901506 υπηρεσίες κυτταρολογικού εργαστηρίου
71201102 υπηρεσίες δοκίμων και ανάλυσης βιολογικής ιδιότητας των υλικών
86901500 υπηρεσίες ιατρικών εργαστηρίων
Η εταιρεία παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σύμφωνα με το ΠΔ 84/2001. Με βάση τα παραπάνω μπορεί η επιχείρηση να ενταχθεί στην ΠΟΛ.1002/2014 και να εκδίδει παραστατικά χωρίς την χρήση ΦΗΜ.

Κατηγορία: 

Εικονικό Γραφείο

Ερώτηση 1191.
22.03.18
Αν κάποια επιχείρηση λαμβάνει υπηρεσίες εικονικού γραφείου, (Διεύθυνση & διαχείριση αλληλογραφίας), αυτός ο «χώρος» πρέπει να δηλωθεί ως εγκατάσταση στο μητρώο της Δ.Ο.Υ ή στο ΓΕΜΗ;

Κατηγορία: 

Αποτίμηση εισφοράς σε είδος (γης) σε ίδρυση ΙΚΕ

Ερώτηση 1189.
22.03.18
Σε ίδρυση εταιρείας ΙΚΕ ο ένας εταίρος εισφέρει σε μετρητά και ο άλλος σε γη. Ποια είναι η επιτροπή που καθορίζει την τιμή της γης και ποια η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί;
 
 
Απάντηση

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 2 του Ν.4072/2012:

«Κεφαλαιακές εισφορές σε είδος επιτρέπονται μόνο αν το εισφερόμενο αποτελεί στοιχείο ενεργητικού, που μπορεί να τύχει χρηματικής αποτίμησης κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 5 του κ.ν.2190/1920.


Χαρακτηρισμός αδειών χρήσης λογισμικού ως πάγια ή έξοδα

Ερώτηση 1190.
21.03.18
Ελληνική εταιρεία αγοράζει από την Ιρλανδία άδεια χρήσης λογισμικού. Τα σχετικά τιμολόγια εκδίδονται κάθε μήνα με κόστος περίπου 90,00. Για το κάθε τιμολόγιο γίνεται παρακράτηση φόρου 20% καθώς αποτελεί δικαίωμα χρήσης. Το ερώτημα είναι αν το κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να καταχωρείται στον 16.17 (πάγια) ή στην λήψη υπηρεσιών 62.00.

Κατηγορία: 

Σελίδες