×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Εκχώρηση ακίνητης περιουσίας στο Ελληνικό Δημόσιο για την εξόφληση οφειλόμενων φόρων

Ερώτηση 1460
19.03.19
Το έτος περίπου 2011 υπήρχε ένα άρθρο νόμου το οποίο επέτρεπε την μεταβίβαση ακίνητου στο δημόσιο έναντι οφειλής του φορολογουμένου.
1) Είναι εν ισχύ ακόμα;
2) Εκδόθηκε ποτέ εγκύκλιος που δίνει οδηγίες (γνωρίζουμε μέχρι πριν λίγο καιρό δεν είχε εκδοθεί);
3) Υπήρξε άρθρο άλλου νόμου που να το καταργεί αυτό το άρθρο και αν ναι ποιο είναι;

Κατηγορία: 

Παρακράτηση φόρου δικαιωμάτων που καταβάλλονται στον Καναδά

Ερώτηση 1459
19.03.19
Ερωτάται αν η πληρωμή δικαιωμάτων από ελληνική εταιρεία με μορφή ΙΚΕ απαλλάσσεται του φόρου δικαιωμάτων ή όχι και αν όχι, ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

Κατηγορία: 

Τρόπος έκπτωσης δαπανών πρακτορείου ΟΠΑΠ

Ερώτηση 1458
19.03.19
Πρακτορείο ΟΠΑΠ σαν έσοδα έχει τις εκκαθαρίσεις από τις προμήθειες που εκδίδονται στο τέλος του χρόνου. Σαν έξοδα έχει ΔΕΗ – ΟΤΕ - ενοίκια - διάφορα τιμολόγια με ΦΠΑ - διάφορα έξοδα με ΦΠΑ με ΑΛΠ.
Πώς θα καταχωρίσουμε τα έξοδα αυτά στα βιβλία και στο ΦΠΑ; Πχ. 200 + ΦΠΑ 48 = 248 σύνολο. Θα εκπέσει όλο το ποσό σαν έξοδο; Στην περιοδική ΦΠΑ δεν θα φανεί πουθενά; Στο Ε3 όλο το ποσό;

Κατηγορία: 

Υποχρέωση τήρησης βιβλίου κοστολογίου από εταιρεία που αγόρασε ημιτελής κατοικίες από τον αρχικό κατασκευαστή

Ερώτηση 1457
18.03.19
Εταιρεία με αντικείμενο εργασιών ανέγερση και πώληση ακινήτων θα πωλήσει ημιτελής κατοικίες με ΦΠΑ διότι η άδεια έχει εκδοθεί μετά την 01/01/2006. Τις κατοικίες αυτές θα τις αγοράσει άλλη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών εκμετάλλευση τουριστικών κατοικιών. Τα ερωτήματα είναι αν η εταιρεία που θα αγοράσει τις ημιτελής κατοικίες θα έχει την υποχρέωση να τηρήσει βιβλίο κοστολογίου και να υποβάλει το έντυπο του απολογιστικού κόστους όταν αποπερατωθούν οι κατοικίες;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση αξίας αντιπαροχής που αναγράφεται στο ειδικό στοιχείο παράδοσης κτισμάτων

Ερώτηση 1456
18.03.19
Κατασκευαστική εταιρεία Ο.Ε, με απλογραφικά βιβλία, ανεγείρει πολυκατοικία από το 2012 με το σύστημα της αντιπαροχής. Το 2018 παρέδωσε διαμερίσματα στους οικοπεδούχους αξίας 150.000,00 ευρώ με το ειδικό στοιχείο παράδοσης κτισμάτων. Το ποσό των 150.000,00 ευρώ αποτελεί ακαθάριστο εισόδημα (τζίρο) για την φορολογία εισοδήματος; Θα συμπεριληφθεί στο Ε3 το ποσό 150.000,00;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση χορήγησης δανείου σε εργαζόμενο

Ερώτηση 1455
18.03.19
Εταιρεία του νόμου 89/67 σκοπεύει να δώσει δάνειο σε εργαζόμενό της.
• Επιτρέπεται από την άδεια εγκατάστασης της;
• Μπορεί να προσημειώσει ακίνητο του υπαλλήλου;
• Μπορεί να βάλει και επιτόκιο και αν ναι μέχρι ποιο ύψος;
• Σίγουρα το συμφωνητικό της δανειοδότησης κατατίθεται στην εφορία και χαρτοσημαίνεται.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Κατηγορία: 

Χρόνος έκπτωσης δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος όταν ο λογαριασμός εκδίδεται σε επόμενο έτος

Ερώτηση 1454
18.03.19
Iδιωτική εταιρία πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας έχει εκδώσει στις 4-1-2019 λογαριασμό ρεύματος αξίας 4.900,00 ευρώ. Ο λογαριασμός αφορά το χρονικό διάστημα από 01/12/2018 ως 01/01/2019.
Το ερώτημα είναι πότε θα εκπέσει φορολογικά η επιχείρηση την δαπάνη:
α) Η δαπάνη εντάσσεται στην ΠΟΛ. 1094/2016 και θα εκπέσει το 2019 με βάση την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού ως συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας ή
β) Με βάση την αρχή του δεδουλευμένου η επιχείρηση θα επιμερίσει τη δαπάνη στα έτη 2018-2019 και θα εκπέσει το ποσό που αναλογεί σε κάθε χρήση;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση σύνταξης εξωτερικού που αποκτά φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%

Ερώτηση 1453
18.03.19
Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με ποσοστό αναπηρίας (ΚΕΠΑ) 85% λαμβάνει σύνταξη από την Γερμανία. Τα συγκεκριμένα εισοδήματα απαλλάσσονται από το φόρο (Κωδικός Ε1 619);

Κατηγορία: 

Ασφάλιση μισθωτού με πλήρη απασχόληση που κάνει έναρξη αγροτικής δραστηριότητας

Ερώτηση 1451
13.03.19
Μισθωτός με πλήρη απασχόληση, θέλει να κάνει έναρξη αγροτικής δραστηριότητας (πτηνοτροφείο) στην ΔΟΥ. Ο συγκεκριμένος θα είναι και μέλος συνεταιρισμού.
Είναι υποχρεωτική η εγγραφή και ασφάλιση στον ΕΦΚΑ αγροτών (πρώην ΟΓΑ), ενώ έχει πλήρη ασφάλιση ως μισθωτός;

Κατηγορία: 

Τριγωνικές συναλλαγές

Ερώτηση 1450
13.03.19
Ελληνική εταιρία αγοράζει εμπορεύματα από Γερμανία με σκοπό να τα μεταπωλήσει σε διαχειρίστριες εταιρίες πλοίων συνήθως Ελληνικές εταιρίες (διαχειρίστριες)
Αρκετά συχνά τα εμπορεύματα δεν έρχονται μέσα στην Ελλάδα αλλά παραδίδονται απ’ ευθείας σε άλλα κράτη μέλη και παραλαμβάνονται εκεί (για λογαριασμό της διαχειρίστριας) από αποθήκες με σκοπό αργότερα να φορτωθούν σε πλοία.
Σε παλαιότερο ερώτημά μου (No 880 στις15/02/2017 υποερώτημα Νο 3) είχαμε συμπεράνει ότι το πλέον τυπικό στην περίπτωση αυτή είναι να αποκτήσουμε εμείς ΑΦΜ στο κράτος μέλος αυτό που γίνεται η παράδοση και έπειτα να πραγματοποιούμε την πώληση σύμφωνα με το εκεί καθεστώς (χρέωση ΦΠΑ ή απαλλαγή λόγω εξαγωγής σε πλοίο) ειδάλλως δεν θεωρείται ενδοκοινοτική
Επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα να αποκτήσουμε φορολογικό εκπρόσωπο σε όλα αυτά τα κράτη μέλη δεν τα χειριζόμασταν ως ενδοκοινοτική.
Σε μία ερμηνεία όμως του άρθρου 15 από ένα άρθρο διαβάζω το παρακάτω :
"Κατά παρέκκλιση από τον ανωτέρω κανόνα, η ενδοκοινοτική απόκτηση θεωρείται ότι πραγματοποιείται στην Ελλάδα, ακόμη και στην περίπτωση που δε διαπιστώνεται άφιξη των αγαθών εντός του εσωτερικού της χώρας, εφόσον ο αποκτών διαθέτει ΑΦΜ-ΦΠΑ στην Ελλάδα και δεν αποδεικνύει ότι τα αγαθά αυτά φορολογήθηκαν σε άλλο κράτος - μέλος, όπου πράγματι έγινε η άφιξή τους.
Η ρύθμιση αυτή έχει σκοπό να διασφαλίσει το σύστημα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και να υποχρεώσει τους συναλλασσόμενους να χρησιμοποιούν το σωστό αριθμό φορολογικού τους μητρώου, όταν διενεργούν αποκτήσεις αγαθών από άλλο κράτος - μέλος."
Οπότε το τελικό μου ερώτημα είναι ότι εφόσον δεν υπάρχει αντιπρόσωπος που παραλαμβάνει σε αυτές τις χώρες , δεν είναι η πιο σωστή ενέργεια να τις περιλαμβάνω στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις μου εδώ στην Ελλάδα τις αγορές μου από Γερμανία?
Είμαι διασφαλισμένος φορολογικά στην περίπτωση αυτή?

Κατηγορία: 

Σελίδες