×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού με συμμετοχή σε ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.)

Ερώτηση 1712
15.06.20
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΆΝΤΗΣΗ (ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΟ 1704) ΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΡΩΤΑΩ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
Μισθωτός (παλαιός) με μηνιαίο μικτό μισθό 650,00 ευρώ και συμμετοχή σε Ετερόρρυθμη Εταιρία τι εισφορές θα πληρώνει. Θα μπορούσατε να μου δώσετε ένα παράδειγμα;


Κ.Π.Κ. και ειδική περίπτωση ασφάλισης αποθηκάριου (χειρωνακτική εργασία) σε χονδρικό εμπόριο

Ερώτηση 1711
15.06.20
Σε επιχείρηση με ΚΑΔ ΙΚΑ 5172 (Λοιπό χονδρικό εμπόριο που δεν κατατάσσεται σε κάποια από τις προηγούμενες κατηγορίες Εντός ασφ/κής περιοχής ΤΕΑΥΕΚ) εργαζόμενος με κωδικό ειδικότητας 413110
Αποθηκάριοι (χειρωνακτική εργασία) σε ποιο πακέτο ασφάλισης του ΙΚΑ εντάσσονται;
Υπάγονται σε κάποια ειδική περίπτωση ασφάλισης ή σε κάποιο επιπλέον ταμείο;


Υπολογισμός ημερών ασφάλισης καθηγητή σε φροντιστήριο

Ερώτηση 1708
15.06.20
Καθηγητής σε φροντιστήριο εργάζεται με ωρομίσθιο 8,91€/ώρα. Εργάζεται την Δευτέρα μία ώρα και την Τρίτη για δύο ώρες.
Πως θα υπολογίζω τις ημέρες ασφάλισης του κάθε μήνα, αφού την Δευτέρα έχει ημερήσια αμοιβή 11,06€;
(πχ: για τον Ιούνιο θα έχει 10 ημέρες εργασίας με 15 ώρες. Άρα, αποδοχές 133,65€ / 10 ημέρες = 11,37€ μέσος ημερήσιος μισθός)
Τις, αν το ωρομίσθιο ήταν πχ 7,43€ πως θα υπολογίζαμε τις μηνιαίες εισφορές αφού κάθε Δευτέρα θα είχε ημερήσια αμοιβή


Υποβολή εντύπων στο ΕΡΓΑΝΗ και στο ΙΚΑ σε περίπτωση συναπασχόλησης

Ερώτηση 1709
12.06.20
Τρεις επαγγελματίες συστεγάζονται και λειτουργούν σαν ξεχωριστές ατομικές επιχειρήσεις σε χωριστά γραφεία – δωμάτια ο καθένας, είναι μη συνεργαζόμενοι μεταξύ τους και δε αποτελούν κάποια αφανή ή άτυπη εταιρεία.
Σκέφτονται να προσλάβουν μία γραμματέα πλήρους απασχόλησης που να εξυπηρετεί ταυτόχρονα και τους τρεις είτε στις εσωτερικές εργασίες γραφείου είτε σε εξωτερικές (τράπεζες, υπηρεσίες, κ.λπ.).
Το έγγραφο του IKA Γ99/1/329 29.10.2003 μπορεί να τύχει εφαρμογής;
Πρακτικά, πως θα γίνει η απογραφή; Σε ποια ΑΦΜ; Θα λάβουν ενιαίο ΑΜΕ; Στο ΕΡΓΑΝΗ πως θα γίνεται η υποβολή των εντύπων;
Αν με εσωτερικό συμφωνητικό, οριστεί ένας εκ των τριών ως υπόχρεος για τα εργατικά και ασφαλιστικά θέματα είτε απέναντι στο ΣΕΠΕ είτε τον ΕΦΚΑ, μπορεί να γίνει η εφαρμογή στην πράξη;

Κατηγορία: 

Άδεια σε εργαζόμενο με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Ερώτηση 1710
05.06.20
Σε ΚΕΚ οι εισηγητές εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για συγκεκριμένες ημέρες όπως προβλέπει το πρόγραμμα. Η οφειλόμενη άδεια πότε, σε ποιες ημέρες θα δοθεί;
Σε κάποια ημέρα από αυτές που προβλέπεται να κάνει μάθημα ο εισηγητής πρακτικά δεν γίνεται.
Να δοθεί σαν αποζημίωση, νομίζω δεν είναι σύννομο (αλήθεια, το ΙΚΑ αν δοθεί σαν αποζημίωση, τι συνηθίζει να κάνει;).
Αν δοθεί μετά την λήξη της σύμβασης, ως παράταση της για σκοπούς αδείας;


Μείωση ενοικίου κύριας κατοικίας κατά 40% λόγω COVID-19 στην περίπτωση συμμισθωτών συζύγων

Ερώτηση 1707
01.06.20
Ιδιοκτήτης ακινήτου το έχει μισθώσει σε παντρεμένο ζευγάρι κατά 50% στον καθένα εκ των δύο όπως αναφέρεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Ο σύζυγος είναι ιδιωτικός υπάλληλος με αναστολή εργασίας λόγω COVID-19 και η σύζυγος δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το μέτρο.
Η μείωση κατά 40% της πληρωμής του μισθώματος αφορά όλο το μίσθωμα ή το 50% του ποσού;
Παράδειγμα, έστω το μίσθωμα είναι 300 ευρώ, η μείωση είναι 120 ευρώ (για όλο το μίσθωμα) ή 300/2=150 x 40%=60 ευρώ για το ήμισυ του μισθώματος βάσει συμβολαίου;
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας.

Κατηγορία: 

Συμψηφισμός ζημιών με μείωση μετοχικού κεφαλαίου και δυνατότητα επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους

Ερώτηση 1705
01.06.20
Το 2017 έγινε συμψηφισμός ζημιών με το μετοχικό κεφάλαιο σε ΑΕ ύψους 306 χιλ. ευρώ, οι οποίες αφορούσαν λογιστικές ζημίες έως 31/12/2013, έπειτα έγινε μείωση κεφαλαίου με απόδοση 80 χιλ. ευρώ στους μετόχους. Οι ζημιές αυτές αναγνωρίζονται φορολογικά δεδομένου ότι αφορούν ζημίες έως 31/12/2013; Βασιζόμενοι στην ΠΟΛ 1088/2016 έγινε κανονικά η μεταφορά φορολογικών ζημιών στο έντυπο Ν. Ήταν δυνατή η απόδοση των 80χιλ ευρώ στους μετόχους αφού υπήρχαν κι άλλες ζημιές και μετά την 1/1/14;
Διευκρίνιση επί της 1705 ερώτησης:
Αν έπρεπε να είχα κάνει διαγραφή φορολογικών ζημιών που είχαν προκύψει έως την 31/12/2013, δεδομένου ότι η εταιρία συνέχισε να έχει ζημιές και ακόμα και έτσι, στην δήλωση του 2019 θα έχουν περισσέψει και -12 χιλ. ευρώ ζημιές μετά τον συμψηφισμό με τα περσινά κέρδη, δεν έχω κάποιο θέμα να προκύψουν διαφορές από φορολογικό έλεγχο. Πιστεύετε ότι πρέπει να προβώ σε τροποποιητικές των εντύπων Ν; Αλλάζουν μόνο οι ζημίες εκ μεταφοράς χωρίς να αλλάζει ο φόρος. Μάλιστα, στην, φετινή δήλωση προκύπτει το ίδιο ποσό μεταφερόμενων ζημιών αφού διαγράφονται οι ζημιές του 2013 λόγω πενταετίας, Δηλ. έτσι κι αλλιώς θα είχα -12 χιλ. ευρώ ζημιές όπως μεταφορά το 2020.
Θεωρώ ότι δεν πρέπει να πειράξω τίποτα μην τυχόν πυροδοτήσω έλεγχο.

Κατηγορία: 

Ασφαλιστική αντιμετώπιση μισθωτού που συμμετέχει σε Ε.Ε. και φυσικού προσώπου που μετέχει σε δύο νομικά πρόσωπα

Ερώτηση 1704
01.06.20
Πώς ασφαλίζεται;
Α. Μισθωτός που θα συμμετέχει σε εταιρία ετερόρρυθμη - ως ετερόρρυθμο μέλος;
Β. Ένα φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε δυο εταιρίες;


Φορολογική αντιμετώπιση μισθωτού με μπλοκάκι και με εισόδημα από ατομική αγροτική δραστηριότητα

Ερώτηση 1703
01.06.20
Ελεύθερος επαγγελματίας με δραστηριότητα συμβουλευτικών υπηρεσιών (λόγω μοναδικού εργοδότη) φορολογείται ως μισθωτός βάση της περ. στ' παρ. 2 αρ. 12 ν.4172/13 για το εισοδήματα από ΔΠΥ.
Σε περίπτωση έναρξης δευτερεύουσας δραστηριότητας με Κ.Α.Δ. αγροτικής δραστηριότητας και αναμενόμενα σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων, με ποιόν τρόπο θα φορολογηθεί στον επόμενο έτος; Θα φορολογείται για τα εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα ξεχωριστά και τα εισοδήματα από συμβουλευτικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν στην κατηγορία της περ. στ' παρ. 2 αρ.12 ν.4172/13; Αν το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα είναι άνω του 50% επί του συνολικού εισοδήματος μπορούν να τύχουν την ίδια φορολόγηση με την κλίμακα των μισθωτών και οι δύο κατηγορίες εισοδημάτων;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση δικαιωμάτων που καταβάλλονται σε χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Σ.Α.Δ.Φ.

Ερώτηση 1701
01.06.20
Αν ελληνική επιχείρηση λαμβάνει τιμολόγιο από ΗΠΑ για χρήση μουσικής κατά την περιήγηση των επισκεπτών στην σελίδα της εταιρίας, αυτό θεωρείται δικαίωμα ή κάτι άλλο που υπάγεται σε υποχρέωση παρακράτησης φόρου στην Ελλάδα;
Επίσης, αν ελληνική επιχείρηση λαμβάνει τιμολόγιο από Ιρλανδία για: α) χρήση χώρου στο clοud της google, β) χρήση λογαριασμού εταιρικού email, γ) διαφήμιση, θεωρούνται αυτά δικαιώματα ή κάτι άλλο που υπάγονται σε υποχρέωση παρακράτησης φόρου στην Ελλάδα;

Κατηγορία: 

Σελίδες