×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Σύνταξη από χώρα προέλευσης με την οποία δεν υφίσταται ΣΑΔΦ

Ερώτηση 1954
03.08.21

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε τι ισχύει σχετικά με την πίστωση φόρου για εισόδημα, σε χώρα με την οποία δεν υπάρχει ΣΑΔΦ. Για παράδειγμα, σύνταξη που λαμβάνει κάτοικος Ελλάδας από την Αυστραλία, και η οποία φορολογείται εκεί. Δικαιούται να συμψηφίσει τον φόρο, με τον φόρο που προκύπτει στην Ελλάδα για το εισόδημα αυτό;

Κατηγορία: 

Αγορά παγίου με επιδότηση ΕΣΠΑ

Ερώτηση 1953
03.08.21

Εταιρεία έχει οριστική έγκριση 41.250 ευρώ για αγορά παγίου στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Το πάγιο κοστίζει 79.000 ευρώ και η αμοιβή του μελετητή 3.500 ευρώ. Το εν λόγω πρόγραμμα επιχορηγεί το 50%, οπότε η συνολική επιχορήγηση είναι 41.250 ευρώ. Ακολουθήσαμε την ΣΛΟΤ 3382/2019 σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό του γεγονότος. Στις 31/12 έχουμε στον 81 το 50% των αποσβέσεων του παγίου (650 ευρώ περίπου) + το 50% της αμοιβής του μελετητή (το οποίο είναι έξοδο) 1.750, ήτοι 2400 και στον 45.80 περίπου 38.850 ευρώ. Όμως αναφέρει στην ΣΛΟΤ 3382/2019 το εξής "Ο τρόπος φορολόγησης με βάση τον Ν.4172/2013 είναι με αρνητική χρέωση των παγίων και των εξόδων αντίστοιχα, ολοκληρωτικά όμως, μέσα στην χρήση της οριστικής έγκρισης". Δηλαδή, δεν θα φορολογηθεί το ποσό των 50% της απόσβεσης (650 ευρώ); Θα πρέπει να φορολογηθεί με 41.250 η εταιρεία το 2020 που είναι το έτος οριστικής έγκρισης; Θεωρούμε ότι είναι ατυχής η διατύπωση στην απόφαση του ΣΛΟΤ και ότι η φορολογία ακολουθεί την αντιμετώπιση των ΕΛΠ και θα πρέπει να φορολογηθεί το ποσό των 650 ευρώ για το 2020 και γενικά το 50% των αποσβέσεων του παγίου κάθε χρόνο μέχρι αυτό αποσβεσθεί ολοσχερώς.

Κατηγορία: 

Λογαριασμοί για απεικόνιση αποζημιώσεων, οφειλόμενο και καταβλημένο κεφάλαιο

Ερώτηση 1952
03.08.21

 

1) Ποιο λογαριασμό από ΕΛΠ χρησιμοποιώ για λήψη αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρεία πχ για αποζημίωση αποκατάστασης υλικών ζημιών ΕΙΧ;

2) Με ποιο λογαριασμό των ΕΛΠ αντιστοιχεί ο λογαριασμός (ΕΓΛΣ) 33.03.00-Λογαριασμός Καλύψεως Κεφαλαίου Εταίρου;

3) Με ποιο λογαριασμό των ΕΛΠ αντιστοιχεί ο λογαριασμός (ΕΓΛΣ) 33.04.00-Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο;

4) Με ποιο λογαριασμό των ΕΛΠ αντιστοιχεί ο λογαριασμός (ΕΓΛΣ) 40.10.00-Οφειλόμενες Κεφ. Εισφορές εταίρων ΙΚΕ;

5) Με ποιο λογαριασμό των ΕΛΠ αντιστοιχεί ο λογαριασμός (ΕΓΛΣ) 40.15.00-Καταβεβλημένες Εισφορές ΙΚΕ;

6) Επίσης, σε ποιες σελίδες του βιβλίου σας «Πρακτική εφαρμογή ΕΛΠ» οκτ-2017 θα μπορώ να βρω αναφορές στα παραπάνω;

 

Κατηγορία: 

Εκμίσθωση σκάφους αναψυχής από ΙΚΕ σε τουριστικό γραφείο που εδρεύει στη Γαλλία

Ερώτηση 1949
03.08.21

Επιχείρηση με τη μορφή της ΙΚΕ έχει στην κατοχή της σκάφος με ελληνική σημαία το οποίο εκμισθώνει σε τρίτους π.χ. ταξιδιωτικά γραφεία στην Ελλάδα. Εν συνεχεία τα γραφεία αυτά διοργανώνουν ημερήσιες κρουαζιέρες στο εσωτερικό της χώρας και εκδίδουν τα αντίστοιχα παραστατικά προς το πελάτη-τουρίστα. Για την εκμίσθωση προς τα γραφεία, εκδίδεται ΤΠΥ με επιβάρυνση 24% ΦΠΑ. Τι γίνεται στην περίπτωση που η ΙΚΕ επιθυμεί να εκμισθώσει το σκάφος της σε ταξιδιωτικό γραφείο με έδρα την Γαλλία; Θεωρείται ενδοκοινοτική υπηρεσία; Επιβάλλεται ΦΠΑ;

Σε αντίστοιχη συζήτηση με το αρμόδιο τμήμα της τοπικής ΔΟΥ υπήρξε ισχυρισμός ότι η όλη διαδικασία είναι ζημιογόνα προς το Ελληνικό Κράτος αφού κανείς δεν αποδίδει ΦΠΑ για καμία συναλλαγή. Παρακαλώ την άποψή σας.

Κατηγορία: 

Δήλωση δεδουλευμένων ανείσπρακτων αποδοχών

Ερώτηση 1948
26.07.21

Ανώνυμη εταιρεία λόγω οικονομικών προβλημάτων καταβάλει μισθούς στο προσωπικό της που αφορούν παρελθόντα έτη. Πώς θα δηλωθούν τα εισοδήματα αυτά από τους υπαλλήλους στην φορολογική τους δήλωση; Το ερώτημα αφορά τα έτη 2011-2020. Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Προσωρινή απόληψη κερδών εταίρου ΙΚΕ

Ερώτηση 1946
26.07.21

Με ποιες προϋποθέσεις επιτρέπεται εταίροι ΙΚΕ να προβούν εντός της χρήσης σε προσωρινές αναλήψεις έναντι των προβλεπόμενων κερδών της ίδιας χρήσης. Υφίσταται η υποχρέωση απόδοσης του φόρου μερισμάτων με προσωρινή δήλωση στην ανάλογη προθεσμία;

Κατηγορία: 

Προϋποθέσεις διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων

Ερώτηση 1945
26.07.21

Με ποιες προϋποθέσεις μπορούν να διαγραφούν επισφαλείς απαιτήσεις για τις οποίες:
1. έχουν αναληφθεί νομικές ενέργειες (κατάθεση αγωγής) που δεν έχουν τελεσιδικήσει
2. έχει γίνει σε προγενέστερη χρήση πρόβλεψη-εγγραφή εξόδου που έχει εκπεστεί από τα
ακαθάριστα έσοδα, σε πίστωση λογαριασμού υποχρέωσης ("Άλλες Προβλέψεις").

Κατηγορία: 

Ασφαλιστική απεικόνιση μηχανολόγου μηχανικού

Ερώτηση 1942
22.07.21

Επιχείρηση με ΚΑΔ 2852 απασχολεί μηχανολόγο μηχανικό ασφαλισμένο πριν από το 1993 σύμφωνα με την ΣΣΕ μηχανολόγων βιομηχανίας. Ερωτάται, με τι πακέτο κάλυψης θα πρέπει να τον ασφαλίζει από την 1/1/21 σύμφωνα με την εγκύκλιο 48/2020 του e-ΕΦΚΑ


Διόρθωση λαθών στη δήλωση covid

Ερώτηση 1943
19.07.21

Φορολογούμενος έχει υποβάλει εμπρόθεσμα όλες τις δηλώσεις covid, αλλά δεν έχει αποζημιωθεί καθόλου το 2021 ενώ είχε πληρωθεί το 2020. Εμφανίζει την ένδειξη 08 ότι έχουν υποβληθεί πολλαπλά μισθώματα covid κάτι που δεν ισχύει. Παρακαλώ όπως ανταποκριθείτε στο ερώτημά μου.

Κατηγορία: 

Σελίδες