×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή

Ερώτηση 1822
25.01.21
Ατομική επιχείρηση υπαγόμενη στον ΦΠΑ με απλογραφικό σύστημα θέλει να εξάγει για πρώτη φορά προϊόντα που παράγει (ζυμαρικά) καθώς και εμπορεύματα (π.χ. ελαιόλαδο, μέλι) προς τη Αγγλία. Θα προσθέσουμε ΚΑΔ εξαγωγής στην ΔΟΥ και θα γνωστοποιήσουμε την εξαγωγική δραστηριότητα στο οικείο επιμελητήριο. Οι γενικότερες υποχρεώσεις που προκύπτουν σχετικά με το Τελωνείο από την πλευρά της εξαγωγικής επιχείρησης ποιες είναι; Η πώληση αυτή θα γίνει χωρίς ΦΠΑ και θα αναγραφεί στο τιμολόγιο ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ-άρθρο 24; Για την εξαγωγή θα πρέπει να εκδοθεί Δ.Α. και Τιμολόγιο; Το τιμολόγιο συνιστάται να είναι ξενόγλωσσο ή μπορεί να εκδώσει από το στέλεχος που πραγματοποιεί συναλλαγές και στην Ελλάδα ή με διαφορετικό μπλοκάκι με μια διαφορετική σειρά;

Κατηγορία: 

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Τρίτη χώρα (ΗΠΑ) και απαλλαγή έκδοσης στοιχείων λιανικής με χρήση φορολογικού μηχανισμού

Ερώτηση 1821
25.01.21
Πολυπρόσωπη Ι.Κ.Ε με αντικείμενο δραστηριοτήτων υπηρεσίες μηχανικού παρέχει συμβουλευτικές εργασίες πάνω σε θέματα θέρμανσης, ψύξης κ.λπ. σε εταιρεία στην Αμερική. Το παραστατικό που εκδίδει είναι τιμολόγιο (invoice) άνευ ΦΠΑ. Θα ήθελα να ρωτήσω:
α) σε ποιο άρθρο του ΦΠΑ θα πρέπει να κάνει αναφορά ώστε είναι σωστό το τιμολόγιο;
β) υπάρχει κάποιο όριο στις υπηρεσίες που παρέχει προς στην Αμερική (π.χ. για δημιουργία εκεί παραρτήματος)
γ) τι στοιχεία θα πρέπει να έχει από την εταιρεία της Αμερικής σε περίπτωση ελέγχου να μπορεί να δικαιολογήσει την ύπαρξή της και ότι η συναλλαγή είναι πραγματική;
δ) η ίδια εταιρεία κάνει μελέτες και σε ιδιώτες εντός της Ελλάδας όπου χρεώνει κανονικά ΦΠΑ και εκδίδει ΑΠΥ χωρίς χρήση μηχανισμού βάσει της ΠΟΛ 1002/2015 (πράττει σωστά;)

Κατηγορία: 

Παράδοση αγαθών σε επιχείρηση κράτους-μέλους, για λογαριασμό επιχείρησης Τρίτης χώρας

Ερώτηση 1819
25.01.21
Πελάτης μου σε τρίτη χώρα (ΑΓΓΛΙΑ) μου δίνει εντολή να στείλω εμπορεύματα σε πελάτη του στη Ρουμανία. Θα εκδώσω Δ.Α στον Ρουμάνο και τιμολόγιο στον Άγγλο. Γνωρίζω ότι η συναλλαγή αυτή δεν θεωρείται ενδοκοινοτική. Το ερώτημα μου είναι αν θα χρεώσω ελληνικό ΦΠΑ στο τιμολόγιο του Άγγλου πελάτη μου. Επισημαίνω ότι ο Άγγλος δεν έχει ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο στην Ρουμανία ούτε σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.

Κατηγορία: 

Χαρακτηρισμός εργολαβικής δραστηριότητας ως παραγωγικής ή παροχής υπηρεσιών και αντιμετώπιση στο Ε3

Ερώτηση 1817
22.01.21
Έχω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με του εργολάβους οικοδομών, όταν αναλαμβάνουν ανέγερση οικοδομών με υλικά.
1) Ο εργολάβος οικοδομών είναι δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών;
2) Εάν αναλαμβάνει την κατασκευή κτιρίου με δικά του υλικά συνεχίζει να θεωρείται δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή θεωρείται παραγωγική δραστηριότητα;
3) Αν θεωρείται παροχής υπηρεσιών, οι αγορές των υλικών κατασκευής του κτιρίου σε ποιόν κωδικό του εντύπου Ε3 θα καταχωρηθούν;
4) Τα μεροκάματα και οι εισφορές του ΙΚΑ, σε περίπτωση που αναλάβει και αυτό το κόστος, σε ποιον κωδικό θα καταχωρηθούν;
5) Στο τέλος του έτους, αν δεν έχει ολοκληρωθεί το οικοδομικό έργο είναι υποχρεωμένος να εκδώσει τιμολόγιο για το υλοποιημένο μέχρι τότε έργο ή δύναται να προβεί σε απογραφή του έργου ως "παραγωγή σε εξέλιξη" ώστε να εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο όταν ολοκληρωθεί το έργο;

Κατηγορία: 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

Ερώτηση 1818
20.01.21
Καλημέρα.
Ελαιοχρωματιστής με μπλοκ παροχής υπηρεσιών και έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ απ΄το 1987, δεν είχε εγγραφεί ποτέ στο ΤΕΒΕ --- ΟΑΕΕ --- ΕΦΚΑ ΟΑΕΕ, μιας και δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση λόγω της φύσης του επαγγέλματος (ΚΑΔ 433410, μη στεγαζόμενο επάγγελμα). Ο τρόπος με τον οποίον ασφαλιζόταν, ήταν με οικοδομικά ένσημα που του κολλούσε ή υποχρεούταν να του κολλήσει ο εκάστοτε αντισυμβαλλόμενος.
Μέχρι σήμερα δεν είχε αντιμετωπίσει κάποιο κόλλημα πουθενα. Ωστόσο, χρειάζεται να εκδώσει ασφαλιστική ενημερότητα για μεταβίβαση ακινήτου (του την ζητάει συμβολαιογράφος που βλέπει ότι είναι ελ. επαγγελματίας) και δεν μπορεί να την εκδώσει μιας και δεν είναι απογεγραμμένος στον ΕΦΚΑ ΟΑΕΕ.
Ποιά διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει τώρα?
Έχει υποχρέωση ο εν λόγω ΚΑΔ να εγγραφεί στον ΕΦΚΑ ΟΑΕΕ?


Ιατροί με εξαρτημμένη εργασία στον ιδιωτικό τομέα

Ερώτηση 1815
20.01.21
Ιατρός με ατομική επιχείρηση,προσλαμβάνει μισθωτό γιατρό με σχέση εξαρτημένης εργασίας,πλήρους απασχόλησης.Τί ισχύει ως προς την ασφάλιση του γιατρού, ειδικότερα ,ποσοστά, ΚΑΔ,κωδικό ειδικότητας και Κ.Π.Κ. της ΑΠΔ. Επίσης υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ τομέας ΤΣΑΥ για το μισθωτό?
Ευχαριστώ


Απαλλαγή ΦΠΑ φαρμακοποιού – ερευνητή που αμείβεται με Δ.Π.Υ. (μπλοκάκι)

Ερώτηση 1814
13.01.21
Καλησπέρα σας και Χρόνια Πολλά,
Είμαι ερευνητής φαρμακοποιός και πρόσφατα βρήκα ερώτημα συναδέλφου με αριθμό 226AA στο οποίο απαντήσατε όσον αφορά την απαλλαγή ΦΠΑ.
Είμαι μισθωτός με μπλοκάκι, με 2 εργοδότες. Έχω σύμβαση ΕΣΠΑ με το ΕΚΠΑ στην οποία περιγράφονται όλες οι προϋποθέσεις για εξαρτημένη σχέση, επιβεβαιωμένες και μέσω βεβαίωσης του επιστημονικού υπευθύνου μου. Επίσης έχω παράλληλη σύμβαση ορισμένου χρόνου με τον ιδιωτικό τομέα. Είμαι στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και καταβάλω κανονικά ΦΠΑ για τη 2η, ενώ για την 1η πρόκειται να πληρωθώ σύντομα. Το ερώτημά μου είναι, οφείλω να καταβάλω ΦΠΑ για την 1η σύμβαση λόγω της συνυπάρχουσας 2ης ή οι δύο συμβάσεις είναι ανεξάρτητες σε αυτό το επίπεδο;
Χρειάζομαι εμπεριστατωμένη απάντηση. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που οφείλω να καταβάλω τον ΦΠΑ, θα ήθελα τον αντίστοιχο νόμο/εδάφιο που αναφέρεται στην συνύπαρξη συμβάσεων τέτοιου τύπου.

Κατηγορία: 

Ορισμός προβληματικής επιχείρησης

Ερώτηση 1813
13.01.21
Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επιστρεπτέα προκαταβολή είναι η υπεύθυνη δήλωση λογιστή η οποία αναφέρει αν η εταιρεία είναι προβληματική. Με βάση τον Καν.651/2014 παρ.18 αρθρο 2 ο παραπάνω όρος «προβληματική» αφορά όλων των μορφών εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) όπως και όλων των μεγεθών (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία);


Έκδοση TΠΥ παροχής λογιστικής υπηρεσιών από λογιστή που ασκεί ατομική επιχείρηση ο οποίος είναι εταίρος και διαχειριστής της Ι.Κ.Ε.

Ερώτηση 1812
13.01.21
Διαχειριστής και εταίρος πολυπρόσωπης ΙΚΕ παρέχει λογιστικές υπηρεσίες στην ΙΚΕ, έχοντας ο ίδιος ατομική επιχείρηση (λογιστικό γραφείο). Για τις υπηρεσίες αυτές μπορεί να κόβει τιμολόγιο στην ΙΚΕ ή θεωρείται προσωπική εργασία; Τι είναι σωστό να γίνεται;
Θεωρούνται οι δυο αυτές επιχειρήσεις συνδεδεμένες;


Ανέγερση ακινήτου από ΙΚΕ σε οικόπεδο τρίτου

Ερώτηση 1811
13.01.21
Μια ΙΚΕ έχει ενοικιάσει ένα οικόπεδο στο οποίο μέσο προγράμματος Leader θα κατασκευάσει συσκευαστήριο αγροτικών προϊόντων.
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις τόσο από την πλευρά της ΙΚΕ όσο και του ιδιοκτήτη;
Στο συμφωνητικό που έχουν υπογράψει διάρκειας 15 ετών δε γίνεται αναφορά για το κτίριο που θα κατασκευαστεί. Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά και φορολογικά;

Κατηγορία: 

Σελίδες