×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση ανείσπρακτων μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας νομικού προσώπου

Ερώτηση 1628
04.02.20
Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας (Κυπριακή) αγοράζει ακίνητο στην Αθήνα . Το ακίνητο έχει μισθωμένα καταστήματα τα οποία όμως δεν καταβάλλουν τα δεδουλευμένα ενοίκια.
Δεν γίνονται νέα μισθωτήρια , ως νέος ιδιοκτήτης, και ξεκινά η διαδικασία έξωσης των μισθωτών με επιδόσεις εκθέσεων αποβολής. Για του πρώτο εξάμηνο του έτους καταχώρησα στα βιβλία μου τα ενοίκια ως έσοδο, τον Ιούλιο του 2019 υπογράφουν πρωτόκολλο παράδοσης μισθίου στο οποίο η εταιρεία παραιτείται από όλες τις οικονομικές της απαιτήσεις για τα οφειλόμενα μισθώματα.
Η ερώτηση είναι πώς αντιμετωπίζω φορολογικά αυτήν την εξέλιξη, πώς την απεικονίζω στα βιβλία της εταιρείας;

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση της επιχορήγησης του Ν. 3299/2004

Ερώτηση 1625
04.02.20
ΑΕ που έχει υπαχθεί στον Ν.3299/04 επενδύοντας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία προ της 1/1/2015 και που έχει επιλέξει να μεταφέρει το κονδύλι του 3299 σαν αφορολόγητο αποθεματικό στον ισολογισμό, με τι λογιστικό - φορολογικό χειρισμό πρέπει να το αντιμετωπίσει; Είναι σωστός ο χειρισμός να το έχουμε αμετάβλητο σαν αποθεματικό στον ισολογισμό και στον λογ/σμο 41.10 κάθε χρόνο και να εκπίπτουμε τις αποσβέσεις των επιχορηγηθέντων παγίων; Υπάρχει κάποιος διαφορετικός χειρισμός βάσει ΕΛΠ; Η ΣΛΟΤ Α.Π 345/5-3-2019 με έβαλε σε σκέψεις.

Κατηγορία: 

Τήρηση του βιβλίου αδειών

Ερώτηση 1633
04.02.20
Τι ισχύ έχει πλέον το βιβλίο αδειών, ετήσια ή πενταετή;
Αν έχει ετήσια ισχύ, μπορεί το ΣΕΠΕ το 2020 να ζητήσει για έλεγχο το βιβλίων αδειών του 2019;
(σημείωση ότι έχει αναρτηθεί το έντυπο Ε11).

Κατηγορία: 

Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας για επαγγελματική μίσθωση με ΦΠΑ και υποβολή του συμφωνητικού στις τριμηνιαίες καταστάσεις

Ερώτηση 1632
04.02.20
Ανώνυμη εταιρεία, μισθώνει ακίνητο σε άλλη Ανώνυμη εταιρεία, παρέχοντας της εξής υπηρεσίες, α) γραμματειακή υποστήριξη και β) διαχείριση κοινοχρήστων. Ο χώρος αποτελεί ενιαίο κτίσμα, όπου στεγάζονται συνολικά 15 ακόμη νομικές οντότητες. Έχει κοινή είσοδο για το κτίριο, στην είσοδο υπάρχει γραμματεία που εξυπηρετεί όλες τις εταιρείες και ο εκμισθωτής διαχειρίζεται τα κοινόχρηστα, τα οποία χρεώνει κάθε μήνα στον κάθε μισθωτή. Η ερώτηση είναι, αν το μισθωτήριο ή το συμβόλαιο θα αναρτηθεί βάση των τριμηνιαίων καταστάσεων ή βάση της υπηρεσίας "ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" εντός μηνός από την σύνταξη του μισθωτηρίου;
*σημείωση ότι κάθε μήνα εκδίδεται τιμολόγιο με ΦΠΑ από τον εκμισθωτή προς τον μισθωτή.

Κατηγορία: 

Αγορά ΕΙΧ ιδιώτη από εταιρεία ανακύκλωσης για καταστροφή

Ερώτηση 1631
04.02.20
Εταιρία ανακυκλώσιμων αγαθών αγοράζει από ιδιώτες ΕΙΧ αυτοκίνητα προς καταστροφή. Για την αγορά από τους ιδιώτες εκδίδει Τιμολόγιο Αγοράς. Το ερώτημα είναι αν οι πράξεις αυτές αντιμετωπίζονται ως πράξεις λήπτη (χρεοπίστωση στην δήλωση ΦΠΑ) ή εντάσσονται στην παρ. 4 του άρθρου 39α εφόσον ο πωλητής είναι ιδιώτης μη ενταγμένος στο ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Έκδοση παραστατικού για μίσθωση ακινήτου και συμπερίληψη στις συγκεντρωτικές καταστάσεις

Ερώτηση 1627
04.02.20
Ανώνυμη εταιρία έχει στην κατοχή της ακίνητο (κατάστημα) το οποίο εκμισθώνει σε επαγγελματία για την άσκηση της εμπορικής του δραστηριότητας. Το ενοίκιο συμφωνήθηκε στο ποσό των 250,00 ευρώ το μήνα το οποίο μπορεί να καταβληθεί τμηματικά ή και εφάπαξ εντός του έτους. Εντός του ακινήτου δεν υπάρχει επαγγελματικός εξοπλισμός, είναι κενό.
Θα ήθελα να γνωρίζω, α) ποιο παραστατικό υποχρεούται να εκδώσει η ανώνυμη εταιρία (Τιμολόγιο, Απόδειξη είσπραξης ενοικίου) και β) αν είναι υποχρεωμένη να συμπεριλάβει αυτή της την συναλλαγή στις ΜΥΦ.
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Υποχρέωση τήρησης βιβλίων για νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από μίσθωση ακινήτου

Ερώτηση 1626
04.02.20
Θα ήθελα να επανέλθω στην ερώτηση 1610 που σας υπέβαλα στις 16-1-20. Εάν η συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία αναφέρθηκα στο ερώτημα 1610, δεν αποτελεί μηνιαία μίσθωση (μία μέρα το μήνα όπως αναγράφεται στο ερώτημα), αλλά μία εφάπαξ μίσθωση για 1 μέρα και μόνο. Αυτό αλλάζει τα πράγματα ως προς αυτό που αναφέρει η προτελευταία παράγραφος για 3 ομοειδείς συναλλαγές εντός εξαμήνου; Αν είναι μία και μόνη εφάπαξ συναλλαγή, χωρίς να επαναληφθεί ποτέ στο μέλλον (ή αν π.χ. επαναλαμβάνεται 1 φορά τον χρόνο και μόνο), και πάλι οδηγεί στην υποχρέωση τήρησης βιβλίων;

Κατηγορία: 

Αγορά ακινήτου στην Ελλάδα από φορολογικό κάτοικο εξωτερικού

Ερώτηση 1630
04.02.20
Έλληνας, φορολογικός κάτοικος εξωτερικού υποβάλλει δήλωση μόνο στη χώρα εξωτερικού γιατί στην Ελλάδα δεν έχει υποχρέωση. Θέλει να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν έχει τη δυνατότητα και τι φορολογικές υποχρεώσεις δημιουργούνται.

Κατηγορία: 

Μη εφαρμογή μειώσεων του φόρου για ατομική επιχείρηση

Ερώτηση 1629
04.02.20
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ [μαγειρείο] πως κτίζει αφορολόγητο; Οι κινήσεις γίνονται από την προσωπική κάρτα. Πως θα φανούν οι δαπάνες μέχρι 30%, που πρέπει να γίνουν με κάρτα, αφού από την ίδια κάρτα πληρώνει τόσο για το μαγαζί όσο και για τις προσωπικές του δαπάνες;

Κατηγορία: 

Ενδοκοινοτική απόκτηση αυτοκινήτου και πώλησή του με το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους

Ερώτηση 1620
31.01.20
Καλησπέρα σας,
Πελάτης κάνει εισαγωγή μεταχειρισμένων από Ε.Ε στο περιθώριο κέρδους θα ήθελα να με ενημερώσετε για τα ποσά που θα πρέπει να συμπληρωθούν στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ.
Αγορά: 3.000 ευρώ
Δασμοί και λοιποί φόροι: 330,63
Ποσό πώλησης: 3.700
α) Θα πρέπει να αναγραφεί η τιμή αγοράς στις εισροές;
β) Το ποσό της αγοράς συν το ποσό του τέλους ταξινόμησης θα πρέπει να πάει στον 349;
γ) Επειδή η αγορά γίνεται από μάντρες η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται με μετρητά σε περίπτωση ελέγχου ενδέχεται να μην εκπέσουν οι αγορές;
δ) Έχει ευθύνη ο λογιστής άμα υπάρχει γραπτή Υ.Δ. από την επιχειρηματία ότι φέρει την ευθύνη για την απόδειξη των πληρωμών;
Διευκρινίσεις:
1) Οι προμηθευτές πουλάνε στο περιθώριο κέρδους με αντίστοιχη αναφορά πάνω στα τιμολόγια.
2) Στο τελωνείο δεν καταβάλετε ΦΠΑ
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Σελίδες