×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο " Αλφαβητάρι "

Διάσπαση Α.Ε. και υπαγωγή σε αναπτυξιακούς ν.δ1297/72 και ν.2166/93

Ερώτηση 1120.
13.12.17
ΑΕ θέλει να πουλήσει σε άλλη ΑΕ ακίνητο μεγάλης αξίας (2εκ αντικειμενικής αξίας) έτους κατασκευής 1998. Το ακίνητο ενοικιάζεται και η ΑΕ έχει μεταξύ άλλων και ΚΑΔ "υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων".
1) Επιβεβαίωση στο εξής:
Το τίμημα της πώλησης φορολογείται κανονικά σαν έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα αφού αφαιρεθεί η αναπόσβεστη αξία (2εκ το τίμημα - 1,3 εκ η αναπόσβεστη = 700χιλ), δεν έχει ΦΠΑ εφόσον δεν είναι καινούριο ακίνητο και θα πληρωθεί φόρος μεταβίβασης από τον αγοραστή πάνω στην μεγαλύτερη αξία μεταξύ της τιμής πώλησης και της αντικειμενικής. Υπάρχει άλλη φορολογία που δεν αναφέρω; Πρέπει να κοπεί τιμολόγιο πέραν του συμβολαίου μεταβίβασης;
2) Αφού θα φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις η πώληση του ακινήτου, θα βεβαιωθεί και προκαταβολή φόρου ίση με το 100% του φόρου της πώλησης. Λογικά όμως αν σταλεί εκπρόθεσμα το έντυπο Ν (31/12/18 θα είναι η προθεσμία και να το στείλουμε 2/1/19) δεν θα βεβαιωθεί προκαταβολή αλλά θα έχουμε πρόστιμο διαδικαστικό 500 ευρώ και προσαύξηση ίση με το 0,67% του φόρου. Παρακαλώ επιβεβαιώστε μου αυτό.
3) Θα μπορούσε να γίνει διάσπαση της ΑΕ σε 2 νέες με τις ευνοϊκές διατάξεις του 2179/72; Δηλαδή χωρίς να πληρωθεί φόρος υπεραξίας; Διότι θα προκύψει σίγουρα θέμα υπεραξίας αφού η αντικειμενική είναι 2εκ του εν λόγω ακίνητου αλλά στα βιβλία η αναπόσβεστη αξία είναι 1,3εκ.
ΦΜΑ θα πληρωθεί κανονικά αφού το ακίνητο εκμισθώνεται και δεν ιδιοχρησιμοποιείται και θα συνεχίσει να εκμισθώνεται και στο μέλλον. Φόρος συγκέντρωσης θα οφείλεται και πάνω σε ποιο ποσό; Τι άλλοι φόροι θα προκύψουν με την διάσπαση εκτός του ΦΜΑ;


Παρακράτηση φόρου μερισμάτων επί συμψηφισμού ζημιών με μείωση κεφαλαίου

Ερώτηση 1119.
13.12.17
Οφείλεται φόρος μερισμάτων όταν έχουμε μείωση μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων; Αν ναι, πού βασίζεται αυτό; Δηλαδή πώς μπορεί να θεωρηθεί μέρισμα η κεφαλαιοποίηση ζημιών;


ΦΠΑ στην μίσθωση ακινήτου από υπεκμισθωτή – δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών catering σεμιναρίου.

Ερώτηση 1115.
13.12.17
Εταιρεία παροχής υπηρεσιών "ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" παρέχει υπηρεσίες ενοικίασης αιθουσών για συνεδριάσεις, ενοικίασης χώρου για έδρα επιχειρήσεων, παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών π.χ. γραμματειακής υποστήριξης, τηλεφώνων, ενοικίαση αιθουσών για διεξαγωγή σεμιναρίων κτλ.
Η συγκεκριμένη εταιρεία που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες μισθώνει τον χώρο (δεν είναι ιδιοκτήτρια του ακινήτου) και στην συνέχεια είτε τον υπεκμισθώνει σε άλλες εταιρείες για να τον δηλώνουν ως έδρα ή ως εγκατάσταση.
Τα ερωτήματα που θέλω να θέσω είναι τα εξής.

  1. Μπορεί η υπεκμισθώτρια αντί για επιβολή χαρτοσήμου στο ενοίκιο να χρεώνει ΦΠΑ;
  2. Στις περιπτώσεις που οργανώνει εκδηλώσεις π.χ. σεμινάρια στα οποία χρεώνει ΦΠΑ στην υπηρεσία, για τα έξοδα που επιβαρύνουν τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις, και αναφέρομαι κυρίως σε έξοδα catering (φαγητό, καφέδες, αναψυκτικά) μπορεί να συμψηφίζει το ΦΠΑ αυτών των εισροών ή θα τον αντιμετωπίζει και αυτόν σαν έξοδο;
Κατηγορία: 

Αλλαγή μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων

Ερώτηση 1114.
12.12.17
Ο.Ε. μεσαίου μεγέθους (σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) εδώ και πάρα πολλά χρόνια χρησιμοποιεί την FIFO σαν μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων της. Για την χρήση 2018 θέλει να αλλάξει την μέθοδο σε Μέση Σταθμική Τιμή. Τι πρέπει να κάνει (αιτήσεις, δηλώσεις, γνωστοποιήσεις κ.λπ.) για την αλλαγή αυτή; Επίσης πώς θα χειριστεί λογιστικά και φορολογικά το θέμα; Μπορεί να κάνει την αλλαγή και αναδρομικά, για την χρήση 2017;

Κατηγορία: 

Λογιστικές εγγραφές εισαγωγών

Ερώτηση 1111.
12.12.17
Εταιρία κάνει εισαγωγές Α΄ Υλών από τρίτη χώρα (Κίνα) π.χ. 8874 USD ή 7464 € στις 17/9/17.
Εκτελωνισμός στη χώρα μας (διασάφηση ) 27/10/2017 8926,44€ συν ΦΠΑ
Δασμοί έξοδα 559,85€
ΦΠΑ τρίτων χωρών 2142,34€
Μεταφορικά 40€ συν ΦΠΑ
Φορτωτικά 50€ συν
Τι εγγραφές κάνω στην ομάδα 2 των ΕΛΠ;

Κατηγορία: 

Σελίδες