×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Έκδοση παραστατικού διακίνησης σε περίπτωση διακίνησης παγίου για επισκευή

Ερώτηση 1847
15.02.21

Επιχείρηση πώλησης και επισκευής μηχανών, παραλαμβάνει με φορτηγάκι μηχανές πελατών ώστε να τις μεταφέρει στο συνεργείο προς επισκευή. Δεν προορίζονται προς πώληση, μόνο για επισκευή. Είναι υποχρεωμένη να κόβει δελτίο αποστολής τη στιγμή της παραλαβής ή επιστροφής της μηχανής στον πελάτη όταν η μεταφορά γίνεται μέσω του ιδιόκτητου φορτηγού της; Αν εκδώσει δελτίο αποστολής υπάρχει κίνδυνος σε μελλοντικό έλεγχο να θεωρήσουν πως είναι εμπόρευμα που δεν τιμολογήθηκε;

Κατηγορία: 

Ασφαλιστικές εισφορές αμοιβής διαχείρισης εταίρου Ο.Ε.

Ερώτηση 1846
15.02.21

ΟΕ αποτελείται από 4 μέλη, οι 3 είναι διαχειριστές και ο 4ος απλό μέλος. Στο καταστατικό αναφέρεται «Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την πληρωμή ιδιαίτερης αμοιβής διαχείρισης…».

Αποφασίζει να δώσει αμοιβή διαχείρισης κατά τα προβλεπόμενα στο καταστατικό 1.000 ευρώ το μήνα στον καθένα. Μπορεί; Ή μόνο στους 3 διαχειριστές μπορεί;

Α) θα πρέπει να γίνει σύμβαση πρόσληψης εξαρτημένης εργασίας και να αναγγελθεί στο ΕΡΓΑΝΗ με Ε3 η πρόσληψη τους;

Β) Θα δικαιούνται οι διαχειριστές και το μέλος της εταιρείας επιδομάτων Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας;

Γ) Πώς θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές κάθε μήνα; Με ποιο ποσοστό 33,6%; ΚΠΚ;

Δ) Πώς θα αναγγελθεί στη σελίδα του e-ΕΦΚΑ ότι έχουν αναλάβει μισθωτή εργασία ώστε να μην εκδίδονται μηνιαία ειδοποιητήρια καταβάλλοντας τις εισφορές τις 1ης ασφαλιστικής κλάσης που έχουν επιλέξει αφού η σχετική σελίδα θα έχει κλείσει;

Ε) Αφού θα ασφαλίζονται μέσω τις ΑΠΔ για τις αποδοχές των 1.000 ευρώ κατά μήνα, θα προκύπτουν επιπλέον εισφορές μέσω του ειδοποιητηρίου τελικά ή θα καλύπτονται με την 2η ασφαλιστική κλάση μέσω των εισφορών στο μισθό των 1.000 ευρώ;


Ασφάλιση και φορολογία αγρότη που ασκεί παράλληλα και εμπορική δραστηριότητα

Ερώτηση 1845
15.02.21

Καλημέρα σας

Κτηνοτρόφος του κανονικού καθεστώτος, τυροκομεί το γάλα που βγάζει από τα πρόβατά του και το πουλάει σε λαϊκές.

Δεν έχει δικό του τυροκομείο, έχει κάνει ένα συμφωνητικό με τυροκομείο το οποίο ανήκει στη μητέρα του, ώστε να του επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό για την τυροκόμιση, και τα ψυγεία για τη φύλαξη.

Βάσει της παραπάνω διαδικασίας, υπάρχει πιθανότητα να θεωρηθεί μεταποίηση και να πρέπει να θεωρήσουμε τα έσοδα από την πώληση του τυριού, εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως επίσης να πρέπει να κάνει εγγραφή στον ΕΦΚΑ ως επαγγελματίας πλέον και όχι ως αγρότης;

Κατηγορία: 

Ταμειακή διευκόλυνση / δάνειο εταίρου ΙΚΕ προς την εταιρεία

Ερώτηση 1844
15.02.21

Μια πολυπρόσωπη ΙΚΕ που συμμετέχει σε πρόγραμμα LEADER για τη πραγματοποίηση των δράσεων του προγράμματος δεν επαρκεί το κατατεθημένο κεφάλαιο και δεν έχει έσοδα ακόμη. Αν ο εταίρος με το μεγαλύτερο ποσοστό θέλει να κάνει ταμειακή διευκόλυνση π.χ. 60.000 ευρώ για την ολοκλήρωση των δράσεων και να τα λάβει πίσω μόλις πληρωθεί η εταιρεία από το πρόγραμμα στο ίδιο έτος, πώς πρέπει να γίνει η διαδικασία;

Πρέπει να γίνει κάποια σύμβαση;

Πρέπει να κατατεθεί στην εφορία και με τι προθεσμία;

Έχει χαρτόσημο με ποσοστό 1,2%;


Τυποποίηση τιμολογίου πώλησης σε Τρίτη χώρα (εξαγωγή) στην ηλεκτρονική τιμολόγηση (MyData)

Ερώτηση 1843
15.02.21

Στο MyData διαβιβάζουμε τα δεδομένα ΦΠΑ του παραστατικού. Όταν π.χ. ο ΦΠΑ είναι 0% και αφορά εξαγωγή ο κωδικός MyData που αντιστοιχεί είναι ο 3 (άρθρο 24 του κώδικα ΦΠΑ). Θα ήθελα να ρωτήσω, οι πωλήσεις χωρίς ΦΠΑ βάσει ΠΟΛ.1167/2015, η οποία ΠΟΛ βασίζεται στα άρθρα 24 και 28 του κώδικα ΦΠΑ, με ποιο κωδικό MyData θα αντιστοιχιστούν;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ παροχής υπηρεσιών μετά το BREXIT

Ερώτηση 1842
15.02.21

Καλησπέρα σας,

Μετά το BREXIT αλλάζει κάτι στη τιμολόγηση των παροχών υπηρεσίας προς το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία); Δηλαδή συνεχίζει ο Έλληνας εκδότης να μην βάζει ΦΠΑ και να καταθέτουμε ανακεφαλαιωτικό πίνακα, σωστά;

Σας ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Υποχρέωση τήρησης βιβλίων από νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εισόδημα μόνο από κεφάλαιο

Ερώτηση 1841
08.02.21

Νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικό που δεν έχει καμία επιχειρηματική συναλλαγή και τα έσοδά του είναι μόνο δωρεές, έσοδα από ενοίκια και τόκοι από καταθέσεις υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων;

Κατηγορία: 

Δήλωση οικοπέδου και κλιμακοστασίων σε οριζόντια ιδιοκτησία καθώς και τακτοποιούμενου κλιμακοστασίου, λεβητοστάσιου, αποθηκών

Ερώτηση 1840
08.02.21

Δήλωση οικοπέδου και κλιμακοστασίων σε οριζόντια ιδιοκτησία καθώς και τακτοποιούμενου κλιμακοστασίου, λεβητοστάσιου, αποθηκών .

Σε οικόπεδο εντός οικισμού επιφάνειας 300 τ.μ. σε περιοχή εντός ΑΠΑΑ έχουν συσταθεί:

α) οριζόντια ιδιοκτησία που αποτελείται από ισόγειο διαμέρισμα επιφανείας 115 τ.μ. και ισόγειο κλιμακοστάσιο επιφανείας 15 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας 60% επί του οικοπέδου.
β) Διαμέρισμα α΄ ορόφου επιφανείας 116 τ.μ. και κλιμακοστάσιο ορόφου επιφανείας 15 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας 40% επί του οικοπέδου. Τα δυο παραπάνω κλιμακοστάσια (ισογείου και α΄ ορόφου) δεν έχουν χιλιοστά επί του οικοπέδου.

Εν συνεχεία κατασκευάστηκαν καθ’ υπέρβαση των οικοδομικών αδειών:

Α) δώμα οικιακής αποθήκης 25 τ.μ. και απόληξη του κλιμακοστασίου 12 τ.μ.

Β) ανεξάρτητη αποθήκη 15 τ.μ. και λεβητοστάσιο 5 τ.μ. στον ακάλυπτο.

Τα άνωθεν πλέον της αρχικής άδειας έχουν ενταχθεί στον νόμο 4495/2017.

Δεν έχει γίνει τροποποίηση της αρχικής σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Το οικόπεδο θα πρέπει να αποτυπωθεί στο Ε9 για τα παραπάνω ακίνητα ή δεν απαιτείται (λόγω οριζόντιας ιδιοκτησίας εντός ΑΠΑΑ και λόγο του ότι έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης);
Τα 2 κλιμακοστάσια αρχικής σύστασης (χωρίς χιλιοστά) καθώς και τα τακτοποιημένα ακίνητα (κλιμακοστάσιο, αποθήκες, λεβητοστάσιο) θα πρέπει να αποτυπωθούν στο Ε9 και αν ναι πώς ή λόγω οριζόντιας ιδιοκτησίας και ως κοινόχρηστοι χώροι δεν απαιτείται η αναγραφή τους;

Κατηγορία: 

Ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία και παράλληλα εταίροου-διαχειριστή σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Ερώτηση 1839
08.02.21

Ελεύθερος επαγγελματίας ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ και παράλληλα είναι εταίρος-διαχειριστής σε μία εταιρία ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. Πληρώνει εισφορές βάσει της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης. Από την συμμετοχή του στην ΜΟΝ ΙΚΕ θα προκύψουν επί πλέον εισφορές;


Φορολογική αντιμετώπιση υπεραξίας από μεταβίβαση μετοχών Α.Ε. μη εισηγμένων και τρόπος προσδιορισμού αυτής

Ερώτηση 1838
08.02.21

1. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η διαδικασία πώλησης μετοχών Α.Ε. μη εισηγημένων καθώς και ποιες φορολογικές υποχρεώσεις προκύπτουν.

2. Ποιος είναι ο τρόπος προσδιορισμού τιμής κτήσης και τιμής πώλησης μετοχών;

Κατηγορία: 

Σελίδες