×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Δήλωση Intrastat για αποστολή δειγμάτων

Ερώτηση Τ.5
25.10.18
Ιταλική επιχείρηση τον μήνα Σεπτέμβριο έστειλε σε πελάτη της Ελληνική επιχείρηση δείγματα εμπορευμάτων χωρίς χρέωση. Ποια υποχρέωση υπάρχει ως προς τις υποβαλλόμενες δηλώσεις για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές;

Κατηγορία: 

Μίσθωση περιπτέρου

Ερώτηση Τ.3
24.10.18
Η μίσθωση περιπτέρου φορολογείται ως εισόδημα από ακίνητα ή από δικαιώματα. Υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης φόρου κατά την καταβολή του μισθώματος;

Κατηγορία: 

Μεταβίβαση μεριδίων ΟΕ

Ερώτηση Τ.2
24.10.18
Γονέας επιθυμεί τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων Ο.Ε. σε τέκνο του λόγω συνταξιοδότησης. Η μεταβίβαση θα γίνει είτε με γονική παροχή, είτε με πώληση των μεριδίων. Υπολογίζεται υπεραξία στην κάθε περίπτωση και αν ναι με ποια διαδικασία;

Κατηγορία: 

Μίσθωση βιομηχανοστασίου

Ερώτηση Τ.1
24.10.18
Α.Ε ιδιοκτήτρια βιομηχανικών χώρων επιθυμεί να μισθώσει αυτοτελή μέρη αυτών σε άλλη επιχείρηση. Η σχετική μίσθωση επιβαρύνεται με ΦΠΑ ή τέλη χαρτοσήμου;

Κατηγορία: 

Μέλη ΕΠΕ

Ερώτηση 1344
22.10.18
Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την ασφάλιση του ΕΦΚΑ τα εξής:
1) Ένα μέλος ΕΠΕ ο οποίος θα πάρει αμοιβή για εργασίες (όχι διαχείρισης) βάσει του άρθρου 12 Ν.4172/13 έχει ΕΦΚΑ; και δεν είναι διαχειριστής. οι εργασίες αυτές είναι συνήθως εξωτερικές ή άλλης φύσης χωρίς να έχουν συγκεκριμένο ωράριο ή τόπο κ.λπ.
2) Έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος για τις αμοιβές μέλους ΕΠΕ ως προς την ΑΠΔ και τι ποσοστό και πως δηλώνεται;
3) Επιβεβαιώστε μου ότι οι αμοιβές διαχείρισης μέχρι 31/5/18 δεν έχουν ΕΦΚΑ.

Κατηγορία: 

Μεταβολή ιερού προσκυνήματος από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ – Εκπρόθεσμη δήλωσης της μεταβολής – Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ - Μεταβίβαση επιχείρησης - Υποκατάσταση του νέου εργοδότη στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις

Ερώτηση 1342
16.10.18
Εργαζόμενος ως νεωκόρος στο Ιερό Προσκύνημα …..….. Ν.Π.Δ.Δ. (δεν είναι ενορία), είχε προσληφθεί στις 31/7/2014, με ατομική σύμβαση εργασίας που καταρτίστηκε μεταξύ του Ιερέα του Προσκυνήματος και του εργαζόμενου. Ωράριο 7.00-11.00 Πέμπτη έως Κυριακή, ημερομίσθιο 17,28 (28,80 πλήρους) και ασφάλιση τεκμαρτά στην 8η ασφ. κλάση (29,39), επειδή το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο 28,80 είναι μεγαλύτερο του 26,76 της 7ης ασφ. Κλάσης που ανήκουν οι νεωκόροι.
Στις 9/9/2016 το Ιερό Προσκύνημα …..….. έγινε Ν.Π.Ι.Δ από Ν.Π.Δ.Δ, διοικούμενο από Δ.Σ. με πρόεδρο τον Μητροπολίτη.
Η εκπρόθεσμη μεταβολή στο ΙΚΑ για την γνωστοποίηση του νέου εκπροσώπου και της νέας Νομικής Μορφής, θα έχει ως αποτέλεσμα πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής για κάθε ΑΠΔ που υποβλήθηκε στο χρονικό διάστημα των 24 μηνών (από Σεπτέμβριο 2016); (οι ΑΠΔ υποβάλλονταν μετά από δίμηνο από τον μήνα που αφορούσε η μισθοδοσία ως Ν.Π.Δ.Δ).
Θα γίνει νέα ατομική σύμβαση μεταξύ νεωκόρου και Μητροπολίτη, ή πρέπει να προηγηθεί απόλυση και μετά πάλι πρόσληψη του νεωκόρου; (Δεν θα μεταβληθούν οι ημέρες και οι ώρες εργασίας).
Η μισθοδοσία και ο τρόπος ασφάλισης θα παραμείνουν όπως περιγράψαμε πιο πάνω;

Κατηγορία: 

Υπολογισμός μισθού αμειβόμενου με ημερομίσθιο

Ερώτηση 1340
15.10.18
Μέχρι στιγμής, για να υπολογίσω την μισθοδοσία και τα ένσημα που δικαιούται κάποιος εργαζόμενος με την ιδιότητα του εργάτη, έβλεπα πόσες μέρες εργάστηκε πραγματικά π.χ. 27 και του έβαζα 27 ένσημα και του υπολόγιζα και μικτό μισθό 27*ημερομίσθιο
1. Είναι σωστός ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού;
2. Γίνεται ο παραπάνω εργαζόμενος να αμείβεται με σταθερό ποσό ανά μήνα;
3. Εφόσον γίνεται να αμείβεται με σταθερό ποσό, πως θα υπολογίσουμε τα ένσημα;

Κατηγορία: 

Σελίδες