×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Αμοιβή εκπαιδευόμενου από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Ερώτηση 1964
08.09.21

Μία εκπαιδευόμενη έλαβε 1.000,00 ευρώ το μήνα από το Ευρωπαϊκό Γραφείο (EUIPO). Έχω τις παρακάτω πληροφορίες και το ερώτημα είναι εάν θα καταχωρηθεί στο Ε1 και σε ποιον κωδικό. Το πρόγραμμα ονομάζεται «2020-2021 Young Professionals Programme, assigned to OPERATIONS DEPARTMENT».

1. Εκπαιδευόμενη στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EUIPO και τα χρήματα που έπαιρνε 1000 ευρώ το μήνα ήταν για να καλύψουν τις ημερήσιες ανάγκες της σε ενοίκιο, λογαριασμούς, φαγητό και έξοδα κίνησης, ως αποζημίωση.

2. Για τη φορολόγηση των εκπαιδευόμενων ισχύει το ακόλουθο άρθρο 16 της Συμφωνίας Εκπαίδευσης, το οποίο λέει:

 

Φορολόγηση

Οι εκπαιδευόμενοι είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την πληρωμή οποιουδήποτε φόρου αντιστοιχεί στην μηνιαία πληρωθείσα από το Γραφείο σε αυτούς χορηγία, σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στο συγκεκριμένο κράτος στο οποίο ο εκπαιδευόμενος πληρώνει φόρο.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συμφωνίας για την έδρα του Γραφείου, καμία συμμετοχή δεν καταβάλλεται από το Γραφείο στους Εθνικούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Μετά από αίτηση του εκπαιδευόμενου, το Γραφείο χορηγεί σ' αυτόν βεβαίωση για το συνολικά καταβληθέν σε αυτόν ποσό.

Κατηγορία: 

Λογιστική αντιμετώπιση και παρακολούθηση κρυπτονομισμάτων

Ερώτηση 1963
08.09.21

Το Διοικητικό Συμβούλιο Ανώνυμης Εταιρείας με έδρα την Ελλάδα αποφάσισε να προβεί σε αγορά κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιώντας μέρος των διαθεσίμων της. Η αγορά θα γίνει με πληρωμή μέσω Ελληνικού τραπεζικού λογαριασμού. Η αγορά αυτή θεωρείται επενδυτικό προϊόν και αντιμετωπίζεται όπως η αγορά αμοιβαίων ή αντιμετωπίζεται λογιστικά όπως η τήρηση λογαριασμού όψεως σε ξένο νόμισμα;

Κατηγορία: 

Εισόδημα από μισθώματα στην Κύπρο φορολογικού κάτοικου Αγγλίας

Ερώτηση 1962
08.09.21

Έλληνας φορολογικός κάτοικος Αγγλίας, έχει ακίνητα εκμισθωμένα σε Ελλάδα και Κύπρο. Σαν φορολογικός κάτοικος Αγγλίας υποβάλλει εκεί φορολογική δήλωση για τα εκεί στην Αγγλία εισοδήματα του. Στην Ελλάδα υποβάλλει φορολογική δήλωση για τα στην Ελλάδα εισοδήματα του από τα μισθώματα. Για τα μισθώματα από την Κύπρο τι πρέπει να κάνει;

Σας ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Δωρεά χρηματικού ποσού από αλλοδαπούς γονείς στο τέκνο το οποίο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας

Ερώτηση 1961
08.09.21

Γονείς από την Ρωσία θέλουν να δωρίσουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στην κόρη τους, η οποία είναι φορολογική κάτοικος Ελλάδος πάνω από 5 έτη. Οπότε υποχρεούται να δικαιολογήσει την εισαγωγή συναλλάγματος. Τι φόρος πρέπει να καταβληθεί και με ποια διαδικασία; Πρέπει να γίνει η δήλωση φόρου δωρεάς στην ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού;

Κατηγορία: 

Υπολογισμός τακτικού αποθεματικού

Ερώτηση 1960
08.09.21

Παρακαλώ να μας δώσετε τον υπολογισμό του τακτικού αποθεματικού σε ΑΕ στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) όταν έχουμε κέρδη χρήσης μετά φόρου 100χιλ και ζημιές προηγ. χρήσεων 150χιλ., δηλ το λογιστικό αποτέλεσμα είναι -50χιλ ζημίες.

β) όταν έχουμε κέρδη χρήσης μετά φόρου 100χιλ, ζημιές προηγ. Χρήσεων 50χιλ, δηλ. το λογιστικό αποτέλεσμα είναι 50χιλ κέρδη εις νέο.

Κατηγορία: 

Απόσβεση φωτοβολταϊκού πάρκου και χαρακτηρισμός εργασιών εγκατάστασης ως παγίων ή δαπανών

Ερώτηση 1958
08.09.21

ΙΚΕ έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας της παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή έχει φωτοβολταϊκό πάρκο. Έχει λάβει 2 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. Το ένα αφορά την εγκατάσταση καλωδιώσεων, την κατασκευή περίφραξης, την τοποθέτηση και συναρμολόγηση βάσεων στήριξης και το άλλο αφορά την οριστική σύνδεση του φωτοβολταϊκού πάρκου. Τα παραπάνω αντιμετωπίζονται ως αμοιβές τρίτων ή ως πάγια; Αν αντιμετωπίζονται ως πάγια, σε ποιον κωδικό λογιστικής πρέπει να καταχωρισθούν και ποιο το ποσοστό απόσβεσής τους;

Κατηγορία: 

Εγκατάσταση πρατηρίου καυσίμων ιδιωτικής χρήσης

Ερώτηση 1957
08.09.21

 

Εταιρεία νομικό πρόσωπο Ε.Ε. που δραστηριοποιείται ως οδική βοήθεια και κατέχει 6 φορτηγά θέλει να εγκαταστήσει στην έδρα της δεξαμενή πετρελαίου έως 5 τόνους για να εφοδιάζει τα φορτηγά που κατέχει.

Για αυτόν το σκοπό θα κάνει συμφωνία με πρατήριο καυσίμων με το οποίο θα συμφωνείται ότι θα εφοδιάζεται ανά μήνα και θα εκδίδει και το αντίστοιχο τιμολόγιο.

Οι ερωτήσεις είναι οι εξής:

α) Ποια η λογιστική και η φορολογική μεταχείριση αυτής της συναλλαγής; Χρειάζεται να προσέξουμε κάτι το ιδιαίτερο; Το τιμολόγιο θα καταχωρείται ως εκπιπτόμενο έξοδο στα βιβλία της επιχείρησής μας;

β) Υπάρχει υποχρέωση αναγραφής των λίτρων που θα εφοδιάζει τα φορτηγά αυτά η εταιρία μας σε κάποιο ειδικό βιβλίο ή κάποια ειδική άδεια για να το κάνει αυτό;

γ) Παρακαλώ για την οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία που πρέπει να προσέξουμε για το θέμα αυτό.

 

Κατηγορία: 

Εταιρεία σε αδράνεια

Ερώτηση 1956
08.09.21

ΕΠΕ έχει τεθεί σε αδράνεια. Δεν έχει στοιχεία, δεν έχει επιχείρηση περιμένει απλά να βρεθεί αγοραστής του ακινήτου για να πωληθεί και να λυθεί και εκκαθαριστεί. Τέθηκε σε αδράνεια αρχές 08.2021. Τι υποχρεώσεις, φορολογικές, εταιρικές, ασφαλιστικές έχει;


Μετατροπή πενθήμερης σε εξαήμερη εργασία

Ερώτηση 1951
05.08.21

Επιχείρηση εστιατόριο, απασχολεί στην κουζίνα προσωπικό, όλους με πλήρη απασχόληση, αλλά άλλους με πενθήμερο και άλλους με εξαήμερο.

Επίσης, συνηθίζει να γίνονται αλλαγές στις συμβάσεις τους και κάποιοι οι οποίοι δούλευαν πενθήμερο να μετατρέπονται σε εξαήμερο και αντίθετα, κάποιοι που ήταν σε εξαήμερο να μετατρέπονται σε πενθήμερη. Όλα αυτά βέβαια για πλήρη απασχόληση και με υπογραφή τροποποιητικών συμβάσεων.

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τακτική αυτή της επιχείρησης;


Σελίδες