×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Ποσά που καταβάλει ΟΕ για επενδυτικό-αποταμιευτικό πρόγραμμα σε ασφαλιστική εταιρεία

Ερώτηση 1611
16.01.20
Μία ΟΕ με απλογραφικά βιβλία έχει συνάψει ένα 10ετές επενδυτικό-αποταμιευτικό πρόγραμμα με μια ασφαλιστική εταιρεία. Τα ποσά καταβάλλονται ισόποσα μέσα στο έτος από τους 2 εταίρους και η ασφαλιστική τα επενδύει σε κάποιους ΟΣΕΚΑ (αμοιβαία κεφάλαια). Στη λήξη του προγράμματος η ασφαλιστική θα καταβάλλει την αξία του λογαριασμού επένδυσης όπως θα διαμορφωθεί μετά τη ρευστοποίηση των μεριδίων των ΟΣΕΚΑ στις τρέχουσες αγοραίες τιμές κατά την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά τη λήξη του προγράμματος. Οπότε στη λήξη του προγράμματος, θα πάρουν τουλάχιστον τα χρήματα που έχουν καταβάλλει όλα αυτά τα χρόνια συν κάποια απόδοση αν υπάρχει. Πώς θα χειριστώ αυτές τις καταβολές λογιστικά κατά τη διάρκεια της 10ετίας καθώς και τα ποσά που θα πάρουν στη λήξη του προγράμματος.

Κατηγορία: 

Υποχρέωση τήρησης βιβλίων για νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από μίσθωση ακινήτου

Ερώτηση 1610
16.01.20
Νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικό, το οποίο δεν ασκεί δραστηριότητα, τα έσοδα του αφορούν μόνο ενοίκια και δωρεές και είναι απαλλασσόμενο από την τήρηση βιβλίων, θέλει να ενοικιάζει για μία μέρα κάθε μήνα μία αίθουσα που ιδιοχρησιμοποιεί, σε ένα άλλο νομικό μη κερδοσκοπικό πρόσωπο. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν αυτού του είδους η μίσθωση είναι εφικτή και τί υποχρεώσεις απορρέουν από αυτή και εάν δημιουργηθεί υποχρέωση τήρησης βιβλίων.

Κατηγορία: 

Υποβολή δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς

Ερώτηση 1607
16.01.20
Αγρότης ειδικού καθεστώτος το έτος 2019 ξεπέρασε τις αγροτικές επιδοτήσεις. Μέχρι 30/1/20 υποχρεούται σε μετάταξη αγρότη κανονικού καθεστώτος.
Πώς υποβάλουμε την δήλωση απογραφής αποθεμάτων, δηλαδή λαμβάνουμε υπόψιν τι απόθεμα είχε στης 31/12/2019; Γίνεται να υποβάλλουμε μηδενική δήλωση αποθεμάτων μετάταξης;

Κατηγορία: 

Χρονικός περιορισμός υπό ίδρυση ΙΚΕ για έναρξη εργασιών

Ερώτηση 1606
16.01.20
Καλημέρα σας, στης 13/12/2018 αποδόθηκε από την αρμόδια ΔΟΥ ΑΦΜ σε υπό ίδρυση ΙΚΕ με ιδρυτή φυσικό πρόσωπο. Μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατή η έναρξη της εταιρίας. Υπάρχει χρονικός περιορισμός για την διάρκεια της υπό ίδρυση εταιρίας;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.


Υποβολή αρχείου αναλυτικών εγγραφών ΦΜΥ για την περίοδο Ιανουαρίου 2019

Ερώτηση 1605
16.01.20
Παρακαλώ να με ενημερώσετε σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή των αναλυτικών εγγράφων των μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών Ιανουάριου 2019 που έπρεπε να υποβληθούν ως 31/12/2019. Ποιο είναι το πρόστιμο που προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση;
Έχω υποβάλει τις αρχικές προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ, αλλά ξέχασα να υποβάλω τις αναλυτικές εγγραφές των μηνιαίων βεβαιώσεων και να στείλω τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις για το συγκεκριμένο μήνα, ώστε να τραβήξει το αρχείο. Ρώτησα στη Δ.Ο.Υ. και στην ΑΑΔΕ, αλλά δεν ήξεραν να μου πουν. Υπάρχει περίπτωση να δοθεί παράταση ή να μην μπει πρόστιμο, δεδομένου ότι ο φόρος που αναλογούσε στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει πληρωθεί εμπρόθεσμα;

Κατηγορία: 

Λύση Μον.ΙΚΕ και έναρξη ατομικής με αγορά παγίων και αποθεμάτων από την ΙΚΕ

Ερώτηση 1603
16.01.20
Θα ήθελα να μου περιγράψετε αναλυτικά τη λογιστική και φορολογική διαδικασία μετατροπής μιας ΜΙΚΕ σε ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία, καθώς επίσης ποιες είναι οι απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ.


Ασφάλιση φαρμακοϋπαλλήλου

Ερώτηση 1609
16.01.20
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αναλυτικά για τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να καταβάλλονται για βοηθό φαρμακοποιού (χωρίς πτυχίο) 24 ετών, που ασφαλίζεται για 1η φορά, σε ΕΦΚΑ και επικουρικά ταμεία (ΤΕΑΥΦΕ και ΤΑΥΦΕ). Δηλαδή στην ΑΠΔ ποια πακέτα κάλυψης (ποσοστά εργαζόμενου και εργοδότη) και ποιους κωδικούς ειδικότητας θα χρησιμοποιήσουμε. Και όσον αφορά τα επικουρικά ταμεία, ποια τα ποσοστά εισφορών και ο τρόπος απόδοσής τους. Σημειωτέον, ότι ο εργοδότης απασχολεί 1η φορά κι αυτός προσωπικό.

Κατηγορία: 

Πρόσληψη πολίτη τρίτης χώρας (Διαδικασία υποβολής εντύπων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ)

Ερώτηση 1608
15.01.20
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε βήμα - βήμα για την διαδικασία απόκτησης άδειας εργασίας & πρόσληψης ΚΙΝΕΖΑΣ στην ελληνική αγορά εργασίας
Παρακαλώ να μας αναφέρεται επακριβώς που πρέπει να απευθυνθούμε [σε ποιον φορέα κ.λπ.], όπως και τι έγγραφα απαιτούνται και από που θα εκδοθούν.
Επισημαίνουμε ότι θέλουμε την διαδικασία βήμα - βήμα, καθώς είναι η πρώτη φορά που καλούμαστε να διεκπεραιώσουμε αυτή τη διαδικασία, που αφορά τον τρόπο απόκτησης αδείας ΚΙΝΕΖΟΥ ΠΟΛΙΤΗ στην χώρα μας [να σας αναφέρω ότι χρειαζόμαστε και σαφείς πληροφορίες για την πρόσληψή του διότι υπάρχει εργασιακό περιβάλλον το οποίο είναι έτοιμο για την πρόσληψη του ατόμου για το οποίο υποβάλλουμε την ερώτηση]
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Κατηγορία: 

Μεταβίβαση παγίων, αποθεμάτων και άυλης αξιας (αέρας) από ατομική επιχείρηση σε Α.Ε.

Ερώτηση 1602
10.01.20
Ατομική επιχείρηση (β κατηγορίας βιβλία) πρόκειται να μεταβιβασθεί με συμφωνητικό σε ΑΕ έναντι κάποιου τιμήματος, τμήμα του οποίου θα αφορά τον πάγιο εξοπλισμό και εμπορεύματα και το υπόλοιπο θα αφορά επωνυμία, σήμα, προνόμια, φήμη και πελατεία κ.λπ. τον λεγόμενο αλλιώς αέρα-άυλη αξία.
Α. Τα ερωτήματα από την πλευρά της πωλήτριας επιχείρησης είναι τα εξής:
1. Το σύνολο του τιμήματος θα επιβαρυνθεί με χαρτόσημο 2,4% στα πλαίσια των διατάξεων μεταβίβασης επιχείρησης ως συνόλου; Τι παραστατικό πρέπει να εκδοθεί και τι θα περιλαμβάνει; Ποιος βαρύνεται με το χαρτόσημο και από ποιόν και πότε αποδίδεται;
2. Το τμήμα του τιμήματος που αφορά πάγια και εμπορεύματα θα φορολογηθεί ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα;
3. Το τμήμα του τιμήματος που αφορά την άυλη αξία θα φορολογηθεί αφού υπολογισθεί η υπεραξία, δηλαδή το αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ τιμήματος (ολοκλήρου βάσει του συμφωνητικού ή μόνο αυτό που αφορά την άυλη αξία;) και αξίας κτήσης επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή ποια είναι η αξία κτήσης μιας ατομικής επιχείρησης που δεν υπάρχει αρχικό κεφάλαιο και στην συγκεκριμένη περίπτωση τα πάγια της είναι πλήρως αποσβεσμένα; Δηλαδή με ποια μεθοδολογία προκύπτει η υπεραξία μια ατομικής επιχείρησης με απλογραφικά βιβλία; Με ποια διαδικασία και πότε αποδίδεται ο φόρος υπεραξίας που θα προκύψει;
4. Το συμφωνητικό ή το τιμολόγιο αν απαιτείται (βλέπε ερώτημα 1.) πως θα καταχωρηθεί στα βιβλία της πωλήτριας και ποιες αξίες θα ληφθούν υπόψη για την συμφωνία των συγκεντρωτικών καταστάσεων;
5. Σχετικά με την διακοπή εργασιών της πωλήτριας επιχείρησης αυτή μπορεί να γίνει με την ημερομηνία του συμφωνητικού ή τιμολογίου; Υπάρχει κάποια υποχρέωση κατά την διακοπή να προσκομιστεί το συμφωνητικό ή να ελεγχθεί η συγκεκριμένη συμφωνία από τις φορολογικές αρχές;
Β. Από την πλευρά της αγοράστριας επιχείρησης πώς και σε ποια κονδύλια του ισολογισμού απεικονίζεται η αγορά της επιχείρησης και πως αντιμετωπίζεται λογιστικά ειδικότερα το κομμάτι της άυλης αξίας;
Υπάρχουν άλλα σημεία από πλευρά λογιστικής – φορολογικής αντιμετώπισης που κρίνετε πως πρέπει να προσεχτούν-επισημανθούν σύμφωνα με την εμπειρία σας;


Παράδοση αγαθού ελληνικής επιχείρησης σε γαλλική, στην Ελλάδα

Ερώτηση 1601
09.01.20
Θεωρείτε ενδοκοινοτική παράδοση (δηλ. έκδοση τιμολογίου με 0% ΦΠΑ και υποβολή Φ4) εφόσον γίνει πώληση και παράδοση εμπορεύματος εντός της χώρας μας με τιμολόγηση σε ευρωπαϊκό ΑΦΜ πχ. ελληνική επιχείρηση εμπορίας επίπλων (υπόχρεη σε φόρο), πωλεί σε γαλλική επιχείρηση, με γαλλικό ΑΦΜ (υπόχρεη σε φόρο) ένα μικρό έπιπλο, το οποίο το αγοράζει και το παραλαμβάνει ο εκπρόσωπος της γαλλικής εταιρίας από το κατάστημα της ελληνικής εταιρίας (στην Ελλάδα) και ζητά να κοπεί τιμολόγιο στο ΑΦΜ της γαλλικής εταιρίας. Θα κοπεί απόδειξη λιανικής με χρέωση ΦΠΑ, ή τιμολόγιο άνευ ΦΠΑ σαν ενδοκοινοτική παράδοση;

Κατηγορία: 

Σελίδες