×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Αύξηση μισθώματος λόγω μεταβολής του Δ.Τ.Κ. και υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας»

Ερώτηση 1782
10.12.20
Καλησπέρα.
Σε περίπτωση αύξησης μισθώματος ακινήτων (π.χ. λόγω μεταβολής Δ.Τ.Κ.) , πρέπει να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μισθωτηρίου συμβολαίου κάθε έτος;

Κατηγορία: 

Αναγραφή κύριας κατοικίας στο Ε1 φορολογικού κατοίκου εξωτερικού

Ερώτηση 1780
07.12.20
Πελάτης μας κάτοικος εξωτερικού μας ρωτάει γιατί δεν φαίνεται η κύρια κατοικία στο Ε1 στον Πίνακα 5. Παρακαλώ αιτιολογήστε μας με σχετικό έγγραφο την απάντηση στον πελάτη μας κάτοικο εξωτερικού.

Κατηγορία: 

Κατασκευή αποθήκης σε ιδιόκτητο οικόπεδο και έκπτωση του Φ.Π.Α. των δαπανών κατασκευής

Ερώτηση 1778
07.12.20
Μπορεί να αγοράσει οικόπεδο επαγγελματίας για κατασκευή πρώτης κατοικίας χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο; Εάν ναι μπορεί παράλληλα να κατασκευάσει αποθήκη η οποία θα χρησιμοποιηθεί για έδρα της επιχείρησης του; Επίσης ποια είναι η διαδικασία για να εκπέσει ο ΦΠΑ κατασκευής σε περίπτωση που προχωρήσει το παραπάνω;

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση επιχορήγησης από ΕΣΠΑ

Ερώτηση 1776
07.12.20
ΟΕ με απλογραφικά βιβλία συμμετείχε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές". Η ημερομηνία της έγκρισης ήταν το 2018 και η εκταμίευση της 1ης δόσης έγινε το 2020. Οι δαπάνες που κατατέθηκαν αφορούν πάγια, δαπάνες μισθοδοσίας διαφόρων ετών και άλλες. Πώς αντιμετωπίζεται λογιστικά και φορολογικά; Το πρόγραμμα στη 2η φάση θα ζητήσει τη λογιστική εγγραφή της επιχορήγησης οπότε πρέπει η επιχείρηση να κόψει ένα τιμολόγιο επιχορηγήσεων, σωστά; Επίσης, επειδή οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται ως μειωτικό στοιχείο των δαπανών που επιχορηγούνται, θα πρέπει να ζητήσω ανάλυση των εξόδων που κατατέθηκαν στο πρόγραμμα; Τέλος, θα δηλωθεί στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Λογιστική αντιμετώπιση ΤΕΠΙΧ ΙΙ και επιστρεπτέας προκαταβολής

Ερώτηση 1777
02.12.20
Ετερόρρυθμη εταιρεία με απλογραφικά, μέσα στο 2020 έλαβε 392.000 € από χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ και 117. 000 € από επιστρεπτέα προκαταβολή 4. Τα ποσά αυτά τα χειρίζομαι σαν έσοδα; Τα εμφανίζω στο Ε3; Τα εμφανίζω σε κάποια οικονομική κατάσταση;

Κατηγορία: 

Αναστολές συμβάσεων εργασίας

Ερώτηση 1774
20.11.20
Καλημέρα σας
Μια εταιρεία έχει γίνει κάνει πρόσληψη μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ που επιδοτεί ο οργανισμός τις πληρωτέες αποδοχές του. Στον συγκεκριμένο εργαζόμενο μπορεί να τον θέσει η εταιρεία σε αναστολή; Και με ποιές συνέπειες ως πρός το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ;

Κατηγορία: 

Υπαγωγή μεταχειρισμένων αγαθών στο άρθρο 39α

Ερώτηση 1773
20.11.20
Βάση του αρ.39α του ν. 2859/2000 τα παρακάτω: -Κινητά τηλέφωνα: «85171200».- Κονσόλες για παιχνίδια: «95045000»- Ταμπλέτες ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητοί υπολογιστές: «84713000» απαλλάσσονται του Φ.Π.Α., όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υποκείμενος στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του. Η ερώτηση μου είναι ή εξής: η εφαρμογή του αρ.39α ισχύει και για καινούργια και για μεταχειρισμένα προϊόντα ή στα μεταχειρισμένα ισχύει κάτι άλλο;
Σας ευχαριστώ πολύ, αναμένω προς απάντηση σας.

Κατηγορία: 

Ασφάλιση εργάτη σε συνεργείο μοτοσικλετών

Ερώτηση 1772
20.11.20
Συνεργείο μοτοσικλετών με ΚΑΔ εφορίας 45.40.50.00, θέλει να απασχολήσει για πρώτη φορά προσωπικό, έναν εργάτη. Πώς θα πρέπει να απεικονίζεται η ασφάλιση του στην ΑΠΔ; Πέραν του ΕΦΚΑ, θα πρέπει να ασφαλιστεί και σ' άλλα ταμεία, όπως ΤΑΠΙΤ, ΤΑΠΕΜ κ.λπ.;

Κατηγορία: 

Φορολογική, λογιστική και ασφαλιστική αντιμετώπιση αμοιβής διαχειριστή ΙΚΕ

Ερώτηση 1775
19.11.20
Καλησπέρα σας,
Θα ήθελα τη βοήθεια σας σχετικά το κάτωθι ερώτημα που αφορά την αμοιβή διαχειριστή σε ΙΚΕ σε ετήσια βάση:
Πολυπρόσωπη ΙΚΕ με ένα διαχειριστή η οποία συστάθηκε στα μέσα του 2019 με πρότυπο καταστατικό, έχει κέρδη χρήσης 2019 μετά φορών 40.000 ευρώ και περίπου εκτιμώμενα κέρδη χρήσης 2020 100.000 ευρώ. Μπορεί με έκτακτη συνέλευση να αποφασίσει (βάσει παρ. 4 άρθρου 64 του 4072/12) και να ορίσει αμοιβή διαχειριστή για ολόκληρο το 2020; Αναφέρω ένα παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση της ερώτησης: έστω ότι γίνεται την 20.11.2020 έκτακτη συνέλευση των εταίρων με το θέμα αυτό, και αποφασίζεται αμοιβή διαχειριστή ύψους 1.000€ ανά μηνά για το έτους 2020 ή 12.000 ευρώ (1.000 Χ 12μηνες) η οποία θα καταβληθεί συνολικά το αργότερο έως της 31.12.2020; Η εν λόγω απόφαση θα παραμένει εν ισχύει μέχρι την τροποποίησή της από την συνέλευση των εταίρων.
Επίσης, οι εν λόγω αμοιβές διαχειριστή πρέπει να προεγκρίνονται και έπειτα να εγκρίνονται οριστικά από την ετήσια τακτική συνέλευση των εταίρων; Εάν ναι θα ήθελα ένα παράδειγμα διαχείρισης του συγκεκριμένου θέματος βάσει των δεδομένων του παραπάνω παραδείγματος.
Ως προς την παρακράτηση του φόρου, το άνωθεν εισόδημα φορολογείται με τη γενική κλίματα των μισθωτών συν τυχόν εισφορά αλληλεγγύης εάν προκύπτει; Δηλαδή από την στιγμή της απόφασης (20.11) θα πρέπει να υποβληθεί η δήλωση παρακρατούμενου φόρου στον μήνα Νοέμβριο 2020 με την συνολική ετήσια αμοιβή 12.000; Ο φόρος της δήλωσης θα υπολογιστεί σε ετήσια βάση ή λόγω του μήνα πρέπει να παρακρατηθεί ο ανάλογος φόρος του μήνα αναφοράς;
Την επιβεβαίωσή σας ότι θα υπολογιστεί χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου 1,2% επί της μικτής αμοιβής το οποίο θα αποδίδεται μαζί με την παραπάνω βεβαίωση.
Τις λογιστικές εγγραφές που θα πρέπει να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία τηρεί λογιστικό σχέδιο σύμφωνα με ΕΛΠ από την στιγμή της απόφασης σε 4 βαθιά ανάλυση.
Εάν υπάρχει τυχόν κάποιο άλλο θέμα που θα πρέπει να δώσουμε προσοχή.
Αναμένω την απάντησή σας το συντομότερο δυνατόν
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων


Σελίδες