×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Ασφαλιστική αντιμετώπιση υπαλλήλου σε εμπορικό κατάστημα

Ερώτηση 1727
03.08.20
Πως αντιμετωπίζεται ασφαλιστικά πωλητής εμπορικού καταστήματος. Πως απεικονίζεται στη ΑΠΔ, υπάρχει υποχρέωση απόδοσης εισφορών στο ΤΕΑΥΕΚ;

Διευκρίνιση:
ΚΑΔ 1: Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
Αναφέρομαι σε πωλήτρια εμπορικού καταστήματος. Επιπλέον, υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΤΕΑΥΕΚ ή ΤΑΠΙΤ, ή κάποιο άλλο ταμείο πέραν της συνδεσμολογίας του ΟΣΥΚ. Και πως θα απεικονιστεί στην ΑΠΔ;


Τρόπος έκδοσης παραστατικού κατά τη μετάβαση από τη χειρόγραφη στη μηχανογραφική έκδοση

Ερώτηση 1732
31.07.20
Εταιρεία εκδίδει χειρόγραφα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών με συνεχόμενη αρίθμηση άνευ σειράς, καθώς δεν υπάρχει λόγος για την ύπαρξη παραπάνω από μιας σειράς.
Προγραμματίζεται η έκδοση των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών να γίνεται μηχανογραφικά από το εμπορικό της πρόγραμμα από το οποίο ήδη εκδίδει τιμολόγια πώλησης.
Μπορεί να συνεχίσει την αρίθμηση από εκεί που θα τελειώσουν τα χειρόγραφα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή πρέπει να ξεκινήσει αρίθμηση από την αρχή; Εξακολουθεί να μην υπάρχει λόγος την ύπαρξη πάνω από μιας σειράς;

Κατηγορία: 

Συμψηφισμός απαιτήσεων-υποχρεώσεων μεταξύ αλλοδαπής μητρικής και του υποκαταστήματός της στην ημεδαπή

Ερώτηση 1731
31.07.20
Με δεδομένο ότι για την έκπτωση δαπάνης είναι απαραίτητη η εξόφληση τιμολογίων με καθαρή αξία άνω των 500€ να γίνεται με τραπεζικό μέσο και με δεδομένο ότι είναι αποδεκτός ο συμψηφισμός μεταξύ απαιτήσεων και υποχρεώσεων ανάμεσα στα ίδια ΑΦΜ, θα ήθελα να μάθω εάν είναι αποδεκτό για την έκπτωση της δαπάνης, σε περίπτωση μητρικής εταιρείας και δικού της υποκαταστήματος αλλοδαπής, αντί εξόφλησης τιμολογίων έκδοσης της μητρικής προς το υποκατάστημα της, το υποκατάστημα να κάνει συμψηφισμό της υποχρέωσης σε ενδοεταιρικό λογαριασμό απαιτήσεων ή υποχρεώσεων.

Κατηγορία: 

Φ.Π.Α. σε αμοιβή γιατρού για ομιλία σε συνέδριο

Ερώτηση 1730
27.07.20
Θα χρησιμοποιήσουμε Στρατιωτικό ιατρό σε ομιλία σε συνέδριο, ενεργός στο 401, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν κόβει τιμολόγιο με ΦΠΑ για αυτήν την υπηρεσία, αλλά μόνο αποδείξεις χωρίς ΦΠΑ. Τι ισχύει και αν δεχόμαστε την απόδειξη χωρίς ΦΠΑ.

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση αγοράς χρυσού και ανταλλαγής αυτού με μετοχές εταιρείας του εξωτερικού

Ερώτηση 1729
27.07.20
Μία ΙΚΕ αγόρασε ράβδους χρυσού στη χρήση του 2019, χωρίς όμως να έχει κάποιον ΚΑΔ για εμπορία επενδυτικού χρυσού. Έπειτα αυτές τις ράβδους τις "αντάλλαξε" με μετοχές από μια εταιρεία, που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο συμφωνητικό απόκτησης των μετοχών αναφέρεται αυτή η ανταλλαγή και ως αξία των μετοχών αναφέρεται η τιμή αγοράς τους. Στις 31/12/2019 στάλθηκε στην ΙΚΕ η οικονομική κατάσταση για την αξία των μετοχών, η οποία ανέφερε ότι υπήρχε μία άνοδος στην τιμή των μετοχών. Οι μετοχές μέχρι σήμερα δεν έχουν πουληθεί.
Με ποιες λογιστικές εγγραφές θα πρέπει να αποτυπωθεί στα βιβλία της επιχείρησης η αγορά του χρυσού, η ανταλλαγή του χρυσού με μετοχές και η διαφορά της αξίας των μετοχών στο τέλος της χρήσης;
Θα υπολογιστεί και θα φορολογηθεί ως κέρδος η άνοδος αυτή των μετοχών;

Κατηγορία: 

Τίτλος κτήσης (Φορολογική/Ασφαλιστική αντιμετώπιση)

Ερώτηση 1728
27.07.20
Καλημέρα,
Σε περίπτωση που μια ατομική επιχείρηση κάνει χρήση αυτοκίνητο τρίτου ( Ε.Ι.Χ. ) και τον ίδιο ως οδηγό για περιστασιακές μεταφορές ή κάποιες μετακινήσεις προσωπικού ή/και πελατών της επιχείρησης, πως θα μπορούσε να οριστεί μια τέτοια συνεργασία για να είναι και οι δυο πλευρές σύννομες ασφαλιστικά και φορολογικά; Η χρήση της απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (δεδομένου ότι η αμοιβή δεν θα υπερβεί ετησίως το ποσό των 3.000 ευρώ) μπορεί να αποτελέσει επιλογή για την τακτοποίηση της συγκεκριμένης ανάγκης ή πρέπει να γίνει σύμβαση εργασιακής σχέσης με την συνοδεία ίσως και κάποιου ιδιωτικού συμφωνητικού (για την χρήση του Ε.Ι.Χ.).
Ευχαριστώ πολύ.


Σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού για παροχή ιατρικών υπηρεσιών μέσω τηλεσυνεδριάσεων

Ερώτηση 1726
27.07.20
Έχουμε μια επιχείρηση της οποίας η κύρια δραστηριότητα είναι η δημιουργία, η ανάπτυξη και η υποστήριξη λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής. Μέσω της πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί, εγγράφονται όσοι ιατροί και ασθενείς το επιθυμούν και στη συνέχεια μπορούν κάθε στιγμή να συνδεθούν για να πραγματοποιήσουν μια τηλεσυνεδρία. Οι ιατροί που χρησιμοποιούν την εφαρμογή πληρώνουν μια προμήθεια ανάλογα με τα χρήματα που λαμβάνουν από τις τηλεσυνεδρίες. Υπάρχουν όμως και ιατροί, οι οποίοι επιθυμούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν λόγω του κορονοϊού.
Το ερώτημά μου είναι: Για τους ιατρούς που είτε αμείβονται είτε παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, πρέπει να γίνουν συμβάσεις για την συνεργασία μεταξύ των και της επιχείρησης; Ιδιαίτερα για τους ιατρούς που δεν αμείβονται, δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο συμφωνητικό για να αποδεικνύεται η συνεργασία με την επιχείρηση μιας και δεν θα εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς αυτούς;

Κατηγορία: 

Εργαζόμενος στο εξωτερικό που θέλει να εργαστεί κατά το διάστημα παραμονής του στην Ελλάδα είτε ως μισθωτός είτε ως αυτοαπασχολούμενος

Ερώτηση 1718
14.07.20
Εργαζόμενος στο εξωτερικό (ΣΟΥΗΔΙΑ), βρίσκεται στην Ελλάδα με άδεια άνευ αποδοχών για ένα χρόνο.
(άδεια όχι γονική ). Υπάρχει η δυνατότητα να εργασθεί στην Ελλάδα ως μισθωτός στο διάστημα της παραμονής του ή ως ελεύθερος επαγγελματίας (Πολιτικός μηχανικός);


Ασφαλιστική αντιμετώπιση υπάλληλου γραφείου σε Ιερά Μονή (Ν.Π.Δ.Δ.)

Ερώτηση 1717
14.07.20
Γειά σας
Με αφορμή την ΑΠΔ του δημοσίου, έχω την εξής ερώτηση:
Ιερά Μονή Ν.Π.Δ.Δ. με ΚΑΔ 94911002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ, ασφαλίζει προσωπικό με ειδικότητα ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Μέχρι τώρα οι μισθολογικοί και οι μη μισθολογικοί όροι είναι βάσει της ΕΓΣΣΕ και το πακέτο κάλυψης για την ασφάλιση του, το 101 - ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ - ΕΤΑΜ, με ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων.
Είναι σωστή η διαχείριση που γίνεται ή πρέπει να αλλάξει;


Παροχή σε είδος ΙΧΕ που χρησιμοποιείται από υπάλληλο και επιβάρυνση ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του εν λόγω οχήματος

Ερώτηση 1725
13.07.20
Παροχή σε είδος ΙΧΕ οχήματος για 12 μήνες σε έναν υπάλληλο. Υπολογίζεται ως εισόδημα;
Το τεκμήριο του ΙΧΕ οχήματος επιβαρύνει τον υπάλληλο ή τους εταίρους; Η εταιρία είναι Ο.Ε.

Κατηγορία: 

Σελίδες