×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο " Αλφαβητάρι "

Τεκμήριο δαπανών ανέγερσης οικοδομής για τη λειτουργία υποκαταστημάτων ατομικής επιχείρησης

Ερώτηση 1125.
15.12.17
Ατομική επιχείρηση έχει δηλώσει στην ΔΟΥ 2 νέα υποκαταστήματα υπό ανέγερση σε οικόπεδα που ανήκουν στον επιχειρηματία (όπου και φαίνεται η ατομική επιχείρηση). Παίρνει τιμολόγια για τις εργασίες ανέγερσης και αποπεράτωσης (προκειμένου να τα εμφανίσει και ως πάγια). Το ερώτημα είναι αν για αυτά τα κτίσματα οφείλει να δηλώσει τις δαπάνες τους στο Ε1 για το πόθεν έσχες.


Διάσπαση επιχείρησης – Φορολογική αντιμετώπιση

Ερώτηση 1118.
13.12.17
ΑΕ που έχει ως κύρια δραστηριότητα την ενοικίαση ακινήτων, θέλει να εισφέρει ακίνητο μεγάλης αξίας (2εκ περίπου), το οποίο το εκμισθώνει, σε νέα ανώνυμη που θα συσταθεί και έπειτα σκοπός είναι η πώληση αυτής της νέας ανώνυμης σε ΑΕ, η οποία θα συνεχίσει να εκμισθώνει το ακίνητο.
Υπάγεται στις διατάξεις του 1297/72 και του 2166/93 (άρθρο 4); Θέλουμε να διασπαστεί το τμήμα του ακινήτου αυτού αλλά όχι να γίνει διάσπαση της εταιρίας, διότι δεν επιθυμούμε την λύση της εισφέρουσας.
Η ερώτηση αφορά την απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας που θα προκύψει (γιατί θα προκύψει, αφού στον ισολογισμό η αξία του ακινήτου είναι 800 χιλ. ενώ η αντικειμενική είναι 2 εκ.), την απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης καθώς και από τον ΦΣΚ. Ποια η φορολογία των μετόχων φυσικών προσώπων με την πώληση της λήπτριας; Θα υπάρξει άλλη φορολογία πέραν του φόρου υπεραξίας;


Λογιστική απεικόνιση αύξησης αξίας ψιλής κυριότητας Α.Ε. σε ακίνητο.

Ερώτηση 1106.
13.12.17
ΑΕ έχει την ψιλή κυριότητα σε ημιτελές ακίνητο. Την επικαρπία την έχει φυσικό πρόσωπο.
Το ακίνητο ενοικιάζεται σε άλλη εταιρεία με την συμφωνία να το αποπερατώσει και να το εκμεταλλευτεί για 20 έτη. Δεν θα καταβληθεί επιπλέον ενοίκιο σε χρήμα, άρα το όφελος από την ενοικίαση αυτή είναι το τελικό κόστος της αποπεράτωσης, το οποίο και θα μοιραστεί σε 20 έτη και το φυσικό πρόσωπο - επικαρπωτής θα δηλώνει σαν έσοδα από ενοίκια το 1/20 κάθε έτος.
Η ΑΕ όμως που τώρα έχει την ψιλή κυριότητα ενός ημιτελούς ακινήτου, θα βρεθεί με την ψιλή κυριότητα ενός ολοκληρωμένου ακινήτου σε 20 έτη.
Μήπως το όφελος πρέπει να μοιράζεται και στην ΑΕ, με τα ποσοστά που προβλέπει ο νόμος μεταξύ επικαρπωτή και ψιλού κύριου; Πως θα απεικονιστεί αυτή η προσαύξηση της αξίας της ψιλής κυριότητας στα βιβλία της ΑΕ;

Κατηγορία: 

Χρόνος έκπτωσης δαπάνης ΕΕΤΑ

Ερώτηση 1122.
13.12.17
Εκπίπτει το ΕΕΤΑ 2013 που βεβαιώθηκε μέσα στο 2016 σε επιχείρηση που εκμισθώνει ακίνητα στο δημόσιο και του το αφαίρεσαν από το ενοίκιο που εισπράττει; Τέλος του 2016 έφτασε μια λίστα με συμψηφισμούς ΕΕΤΑ του 2013 που έπρεπε να κάνουν οι δημόσιες υπηρεσίες που στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα και ήρθε η υπηρεσία και μας είπε βάσει αυτής της απόφασης πρέπει να σας αφαιρέσουμε αυτό το ποσό από το ενοίκιο. Το ποσό που αφαιρέθηκε εκπίπτει σαν έξοδο το 2016 αφού αφορά παρελθόντα έτη;


Σελίδες