×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Φορολογική αντιμετώπιση σύνταξης εξωτερικού που αποκτά φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%

Ερώτηση 1453
18.03.19
Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με ποσοστό αναπηρίας (ΚΕΠΑ) 85% λαμβάνει σύνταξη από την Γερμανία. Τα συγκεκριμένα εισοδήματα απαλλάσσονται από το φόρο (Κωδικός Ε1 619);

Κατηγορία: 

Ασφάλιση μισθωτού με πλήρη απασχόληση που κάνει έναρξη αγροτικής δραστηριότητας

Ερώτηση 1451
13.03.19
Μισθωτός με πλήρη απασχόληση, θέλει να κάνει έναρξη αγροτικής δραστηριότητας (πτηνοτροφείο) στην ΔΟΥ. Ο συγκεκριμένος θα είναι και μέλος συνεταιρισμού.
Είναι υποχρεωτική η εγγραφή και ασφάλιση στον ΕΦΚΑ αγροτών (πρώην ΟΓΑ), ενώ έχει πλήρη ασφάλιση ως μισθωτός;

Κατηγορία: 

Τριγωνικές συναλλαγές

Ερώτηση 1450
13.03.19
Ελληνική εταιρία αγοράζει εμπορεύματα από Γερμανία με σκοπό να τα μεταπωλήσει σε διαχειρίστριες εταιρίες πλοίων συνήθως Ελληνικές εταιρίες (διαχειρίστριες)
Αρκετά συχνά τα εμπορεύματα δεν έρχονται μέσα στην Ελλάδα αλλά παραδίδονται απ’ ευθείας σε άλλα κράτη μέλη και παραλαμβάνονται εκεί (για λογαριασμό της διαχειρίστριας) από αποθήκες με σκοπό αργότερα να φορτωθούν σε πλοία.
Σε παλαιότερο ερώτημά μου (No 880 στις15/02/2017 υποερώτημα Νο 3) είχαμε συμπεράνει ότι το πλέον τυπικό στην περίπτωση αυτή είναι να αποκτήσουμε εμείς ΑΦΜ στο κράτος μέλος αυτό που γίνεται η παράδοση και έπειτα να πραγματοποιούμε την πώληση σύμφωνα με το εκεί καθεστώς (χρέωση ΦΠΑ ή απαλλαγή λόγω εξαγωγής σε πλοίο) ειδάλλως δεν θεωρείται ενδοκοινοτική
Επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα να αποκτήσουμε φορολογικό εκπρόσωπο σε όλα αυτά τα κράτη μέλη δεν τα χειριζόμασταν ως ενδοκοινοτική.
Σε μία ερμηνεία όμως του άρθρου 15 από ένα άρθρο διαβάζω το παρακάτω :
"Κατά παρέκκλιση από τον ανωτέρω κανόνα, η ενδοκοινοτική απόκτηση θεωρείται ότι πραγματοποιείται στην Ελλάδα, ακόμη και στην περίπτωση που δε διαπιστώνεται άφιξη των αγαθών εντός του εσωτερικού της χώρας, εφόσον ο αποκτών διαθέτει ΑΦΜ-ΦΠΑ στην Ελλάδα και δεν αποδεικνύει ότι τα αγαθά αυτά φορολογήθηκαν σε άλλο κράτος - μέλος, όπου πράγματι έγινε η άφιξή τους.
Η ρύθμιση αυτή έχει σκοπό να διασφαλίσει το σύστημα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και να υποχρεώσει τους συναλλασσόμενους να χρησιμοποιούν το σωστό αριθμό φορολογικού τους μητρώου, όταν διενεργούν αποκτήσεις αγαθών από άλλο κράτος - μέλος."
Οπότε το τελικό μου ερώτημα είναι ότι εφόσον δεν υπάρχει αντιπρόσωπος που παραλαμβάνει σε αυτές τις χώρες , δεν είναι η πιο σωστή ενέργεια να τις περιλαμβάνω στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις μου εδώ στην Ελλάδα τις αγορές μου από Γερμανία?
Είμαι διασφαλισμένος φορολογικά στην περίπτωση αυτή?

Κατηγορία: 

Μίσθωση ακινήτου με Φ.Π.Α. και δεκαετής διακανονισμός

Ερώτηση 1449
26.02.19
Επιχείρηση αγοράζει ακίνητο στο οποίο θα γίνουν εργασίες με σκοπό την μίσθωση του με ΦΠΑ σε άλλη επιχείρηση.
Ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στις δαπάνες αυτές, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1180/2013, διακανονίζεται στην 10ετία ενώ δικαίωμα έκπτωσης υπάρχει μόνο για τα έτη που υπολείπονται για τη συμπλήρωση της πενταετίας από την έναρξη χρησιμοποίησής του.
Ερώτημα 1ο:
Έστω ότι η μίσθωση ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο ΦΠΑ των δαπανών μπορεί να συμψηφιστεί με το ΦΠΑ των εσόδων, εξ ολοκλήρου από την αρχή ή πρέπει να γίνεται κατά 1/5 για κάθε έτος μέχρι τη συμπλήρωση της 5ετίας;
Ερώτημα 2ο:
Εάν μετά την 5ετία, δεν έχει συμψηφιστεί ολόκληρο, παραγράφεται; (όπως ορίζει ο ΚΦΔ αρθ.42 παρ.4 παραγραφή ΦΠΑ στην 5ετία πλέον αντί για 3ετία)

Κατηγορία: 

Επαναχρέωση δαπανών μεταξύ συγγενών επιχειρήσεων που αφορούν καύσιμα ΙΧ οχημάτων

Ερώτηση 1445
26.02.19
Δύο συγγενείς εταιρείες με πωλητές (και αυτοκίνητα ΙΧ). Το ΦΠΑ των βενζινών των αυτοκινήτων αυτών δεν εκπίπτουν στην εταιρεία Α (100€+24€=124€ έξοδα). Η εταιρεία Α χρεώνει τις βενζίνες αυτές στην εταιρεία Β με τιμολόγιο της. Το τιμολόγιο της Α προς την Β πρέπει να είναι 124€ + ΦΠΑ = 153,76€ (σωστά;).
Η εταιρεία Β έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ αυτού, δηλαδή των 29,76€, ή πρέπει να περάσει έξοδα 153,76€;
Στην δεύτερη περίπτωση δεν έχουμε διπλή επιβάρυνση της αξίας του ΦΠΑ;
Σας ενημερώσουμε ότι στο τιμολόγιο που εκδίδει η Α στην Β αναγράφονται 2 περιπτώσεις:
1. Επακριβής καθορισμός (ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ)
2. Δαπάνη εταιρείας ΧΧ, με επισυναπτόμενη ανάλυση.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Κατηγορία: 

Αγορά εμπορευμάτων από ΙΚΕ χωρίς επάρκεια μετρητών

Ερώτηση 1448
25.02.19
Νομικό πρόσωπο ΙΚΕ έκανε έναρξη δραστηριότητας προ μηνός με μετοχικό κεφάλαιο 2000 ευρώ, το οποίο δικαιολογείται από τα παρελθόντα δηλωθέντα εισοδήματα των 2 εταίρων του.
Προτίθεται να κάνει αγορά εμπορευμάτων (από Ελλάδα ή Ευρωπαϊκή Ένωση), μετρητοίς ή με πίστωση, με αξία αγοράς περίπου 50.000 - 60.000 ευρώ. Έως σήμερα υπολειτουργεί ως νέα επιχείρηση και δεν έχει αντίστοιχα έσοδα. Ισχύει το πόθεν έσχες για αγορά εμπορευμάτων αυτής της αξίας, ναι ή όχι;
Ευχαριστώ προκαταβολικά για το ενδιαφέρον σας.

Κατηγορία: 

Αποστολή δειγμάτων σε κ-μ

Ερώτηση 1447
25.02.19
Αναφερόμενη στην απάντηση που δώσατε στην ερώτησης μου 1429 θα ήθελα να διευκρινίσω ότι τα δείγματα στέλνονται για δοκιμαστική και όχι για διαφημιστική χρήση σε ενδοκοινοτικές επιχειρήσεις που θα τα χρησιμοποιήσουν στην παραγωγική τους διαδικασία και θέλουν να τα δοκιμάσουν. Επαναλαμβάνω λοιπόν την ερώτηση μου εάν από πλευράς ΦΠΑ ο αναλογούν φόρος υπολογίζεται και δηλώνεται με χρεοπίστωση εισροών εκροών ως ενδοκοινοτική συναλλαγή η υπάρχει υποχρέωση απόδοσής του όπως γίνεται και στις αυτοπαραδόσεις εντός της χώρας.

Κατηγορία: 

Εξόφληση συναλλαγών άνω των 500 ευρώ με τραπεζική επιταγή

Ερώτηση 1446
25.02.19
Ατομική επιχείρηση αγοράζει εμπορεύματα από ΑΕ αξίας 130000,00 ευρώ. Η έκδοση των τιμολογίων γίνεται σταδιακά και ανάλογα με τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων. Η αξία των παραστατικών που έχουν εκδοθεί είναι πάνω από 500,00 ευρώ και η εξόφληση τους πρέπει να γίνει μέσω Τραπεζικών λογαριασμών. Η ατομική επιχείρηση εκδίδει επιταγή αξίας 130000,00 ευρώ και η ΑΕ εισπράττει το ποσό χωρίς να το περάσει από τον τραπεζικό της λογαριασμό ο οποίος είναι δεσμευμένος από το δημόσιο.
Το ερώτημα είναι αν θεωρείται σωστός ο παραπάνω τρόπος εξόφλησης των τιμολογίων.

Κατηγορία: 

Χρόνος παραγραφής από υποβολή εκπρόθεσμης εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Ερώτηση 1444
25.02.19
Αν υποβάλλω τώρα εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ χρήσης 2013 σε εταιρεία με γ' κατηγορίας βιβλία (ΑΕ, συνεταιρισμούς κ.λπ.) γίνεται παράταση της παραγραφής του έτους 2013; Δηλαδή όπως γίνεται αν υποβάλλω δήλωση εισοδήματος που νομίζω παρατείνεται η παραγραφή για 3 έτη.

Κατηγορία: 

Μη έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα αμοιβή διαχειριστή ΟΕ

Ερώτηση 1443
25.02.19
Σε Ο.Ε. με απλογραφικά βιβλία ερωτάται αν για το οικονομικό έτος 2018, μπορεί να εκπέσει από τα έσοδα της εταιρείας η αμοιβή διαχειριστή- από την στιγμή που ρητά αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας αυτή η δυνατότητα, τα οικονομικά της εταιρείας το επιτρέπουν και ο διαχειριστής δεν είναι επιτηδευματίας και έχει συμπεριληφθεί το ποσό στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτή εργασία;

Κατηγορία: 

Σελίδες