×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Επιστροφή ΦΠΑ δαπανών σε χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ερώτηση 1553
07.10.19
Ελληνική επιχείρηση, υποκείμενη σε ΦΠΑ, πραγματοποιεί δαπάνες σε χώρα της ΕΕ. Στα τιμολόγια που λαμβάνει, επιβαρύνεται με το ΦΠΑ της συγκεκριμένης χώρας (πχ Γερμανία). Ποια είναι η διαδικασία για την αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ μέσω του Ελληνικού Κράτους; Για ποιες δαπάνες, δύναται η Ελληνική Εταιρεία, να υποβάλλει αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Ταμειακή διευκόλυνση / δάνειο εταίρου-μετόχου προς την εταιρεία

Ερώτηση 1551
04.10.19
Ποιες φορολογικές επιπτώσεις προκύπτουν κατά την ταμειακή διευκόλυνση εταίρων -μετόχων προς την εταιρεία (π.χ. τόσο έναντι κεφαλαιουχικών εταιρειών όσο και σε προσωπικές εταιρείες);


Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από πώληση ακινήτων οικοδομικής εταιρείας ανέγερσης και πώλησης οικοδομών

Ερώτηση 1550
04.10.19
Οικοδομική εταιρεία σε εκκαθάριση πούλησε 3 ακίνητα το 2019 σε τιμή κατώτερη της αντικειμενικής. Με ποιο τρόπο θα φορολογηθεί;

Κατηγορία: 

Είσπραξη δικηγορικής αμοιβής με δικαστική απόφαση

Ερώτηση 1549
20.09.19
Με Κοινή Απόφαση του άλλοτε Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργού Οικονομικών κηρύχθηκαν απαλλοτριωτέα 195 ακίνητα στα πλαίσια της Κατασκευής του Φράγματος Τριανταφυλλιάς στον Νομό Φλώρινας. Για τον προσδιορισμό της Οριστικής Μονάδας προσέφυγαν στο κατά τόπο αρμόδιο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας 149 αιτούντες. Η σχετική Αίτηση εκδικάστηκε στις 6.10.2010 και επ’ αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 25/2011 Απόφαση του, η οποία επιδίκασε στους αιτούντες, ως αποζημίωση των ακινήτων τους το ποσό των 3.096.967,73 ευρώ. Η Απόφαση μάλιστα αυτή δημοσιεύτηκε στις 25.2.2011 αλλά η καθαρογραφή της έγινε λίγο αργότερα. Αντίγραφο αυτής ελήφθη το 2013 προκειμένου να καθορισθούν και να παρακατατεθούν από το Δημόσιο τόσο το ποσό των αποζημιώσεων για καθένα από τους 149 αιτούντες όσο και οι αμοιβές των Δικηγόρων, που τους εκπροσώπησαν. Μεταξύ των Δικηγόρων αυτών ήταν και ο πελάτης μου. Την δική του αμοιβή την προσδιόρισε στο ποσό των 38.056,77 ευρώ και την παρακατέθεσε υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2015. Πρόκειται να εισπράξω με επιταγή που θα εκδώσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επ’ ονόματι μου εντός του Σεπτεμβρίου του 2019.
Α) Η σχετική απόδειξη θα πρέπει να κοπεί και στους 149 αιτούντες; Ή μόνο σε ένα όπως συνέβη με την έκδοση του τριπλοτύπου της παράστασης στο ακροατήριο;
Β) Επειδή θα εκδώσω τώρα το παραστατικό προκειμένου να εισπράξω την αμοιβή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων υπάρχει παράβαση επειδή η υπόθεση εκδικάσθηκε σε προγενέστερο χρόνο από τον χρόνο είσπραξης της αμοιβής;
Γ) Επειδή στην εκκαθάριση που θα μου αποστείλει ο Δικηγορικός Σύλλογος ο ΦΠΑ θα υπολογιστεί επί της αμοιβής προ κρατήσεων δηλαδή επί της αμοιβής που προσδιόρισε το δικαστήριο;

Κατηγορία: 

Υπολογισμός Δ.Χ. και Δ.Π. κατά τη διάρκεια ασθένειας λόγω εργατικού ατυχήματος

Ερώτηση 1548
20.09.19
Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε κάποια σημεία στο ερώτημα 1341(10/10/18).
Σαν νέο δεδομένο σας πληροφορούμε ότι οι λογιστικές διαφορές χωρίζονται σε 2015,40 ευρώ που αποτελούν προσωρινές λογιστικές διαφορές και οι 2293,29 ευρώ που αποτελούν μόνιμες διαφορές.
Το νέο σύνολο ανέρχεται στα 4308,69 ευρώ
Εάν αυτό το νέο δεδομένο αλλάζει κάτι στις εγγραφές μέχρι και την εγγραφή της μεταφοράς του αποτελέσματος σε καθαρά κέρδη, σας παρακαλώ να μας ξανααπαντήσετε.
Η απορία μας αφορά την εγγραφή του συμψηφισμού της παλαιότερης ζημιάς με το κέρδος και ποιο κέρδος είναι αυτό (μετά την φορολογική βάση).
Όπως απαντήσατε σύμφωνα με τα ΕΛΠ στα βιβλία της επιχείρησης θα πρέπει να υπάρχει η διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης ώστε, όπως καταλαβαίνω, να συμφωνεί το καθαρό αποτέλεσμα με τον κωδικό 401 του εντύπου Ε1.
Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη τα φορολογητέα κέρδη μετά το τέλος επιτηδεύματος και τις λογιστικές διαφορές καθώς και την ιδιόχρηση ποια θα είναι εγγραφή(με νούμερα) για να υπάρχει το σωστό υπόλοιπο στον λογαριασμό 420100 (ζημίες εις νέο);

Κατηγορία: 

Απόκτηση ακινήτου από ανήλικο τέκνο

Ερώτηση 1547
20.09.19
Σε ενδεχόμενη αγορά ακινήτου από ανήλικο θα ήθελα να μου διευκρινίσετε τα παρακάτω ερωτήματα.
1. Το τεκμήριο απόκτησης του ακινήτου βαρύνει το τέκνο ή τους γονείς και με ποιο τρόπο θα αποτυπωθεί στην δήλωση φορολογίας και από ποιόν; Σχετικά, στην περίπτωση που το τίμημα της αγοράς καλυφθεί με δωρεά από τρίτο πρόσωπο, επίσης, από ποιον και πώς θα δηλωθεί (φορολογική δήλωση τέκνου ή γονέα);
2. Το τέκνο και οι γονείς δεν έχουν κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο, δικαιούται το τέκνο απαλλαγή Α΄ κατοικίας;
3. Το τέκνο θα υποβάλλει δική του δήλωση Ε9 για την καταχώρηση του ακινήτου;
4. Αιτία της χρήσης του ακινήτου και της τεκμαρτής δαπάνης που προκύπτει είναι υπόχρεο σε υποβολή φορολογικής δήλωσης το τέκνο; Ειδικότερα στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί για την κύρια κατοικία της οικογένειας μπορεί να παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση του προς τους γονείς μέσω Ε2 και άρα θα πρέπει να υποβληθεί ΔΦΕ από το ανήλικο μόνο για αυτό το λόγο; Σε περίπτωση ενοικίασης του ακινήτου υπό ποιες προϋποθέσεις το εισόδημα δηλώνεται από το τέκνο και πότε από τους γονείς; Στην τελευταία περίπτωση το μισθωτήριο δηλώνεται στο όνομα του γονέα ή του τέκνου για τις ανάγκες διασταύρωσης των εισοδημάτων μέσω taxis;
5. Γνωρίζετε αν υπάρχει υποχρέωση για άδεια-δικαστική απόφαση σχετικά με την πράξη αγοράς από ανήλικο;
Ευχαριστώ!

Κατηγορία: 

Παροχή ιατρικών υπηρεσιών μέσω τηλεδιάσκεψης

Ερώτηση 1546
20.09.19
Εταιρία ΙΚΕ με κύρια δραστηριότητα «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», έχει σχεδιάσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω web (software) αλλά και μέσω κινητού τηλεφώνου (application) η οποία θα μπορεί ουσιαστικά να συνδέει έναν ασθενή με έναν ιατρό (σε πρώτη φάση αναφέρομαι σε Έλληνα ασθενή καθώς και Έλληνα ιατρό) για διάγνωση μέσω teleconference (τηλεδιάσκεψη).
Η λειτουργία της πλατφόρμας προς κατανόησή σας θα είναι η εξής: θα μπαίνει ο ασθενής κάνοντας εγγραφή στην πλατφόρμα και θα επιλέγει τον αντίστοιχο ιατρό (ο οποίος και αυτός θα έχει κάνει την αντίστοιχη εγγραφή) με τον οποίο θέλει να έρθει σε επικοινωνία και αφού προγραμματιστεί από τα δύο μέρη η ακριβής ώρα και ημέρα της συνεδρίας μεταξύ ασθενή και ιατρού θα πραγματοποιείται η τηλεδιάσκεψη.
Τα ερωτήματά μου είναι τα παρακάτω και αφορούν ως επί το πλείστον την αντιμετώπιση του ΦΠΑ (η παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, που ενεργείται από πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ) καθώς και την ορθή έκδοση των παραστατικών για τις κινήσεις που αναλύω παρακάτω.
1. Για κάθε συνεδρία ο ασθενής θα τοποθετεί μέσω τραπέζης 17 ευρώ στον IBAN της ΙΚΕ από τα οποία τα 2 ευρώ θα είναι η προμήθεια της Εταιρείας ΙΚΕ και τα υπόλοιπα 15 θα είναι η αμοιβή του Ιατρού.
2. Αφού ολοκληρωθεί η συνεδρία θα περάσουν τα χρήματα στον Ιατρό και συγκεκριμένα 13 ευρώ διότι 2 ευρώ θα είναι η προμήθεια που θα χρεώνεται στον Ιατρό αυτήν την φορά.
3. Με ποιον τρόπο θα μπορέσω να κρατήσω την απαλλαγή του Ιατρού από την χρέωση του ΦΠΑ στην υπηρεσία που θα προσφέρει στον ασθενή εφόσον τα χρήματα θα περάσουν πρώτα από τον IBAN της ΙΚΕ; Διότι θα είναι μεγάλο αντικίνητρο για τον Ιατρό να μπει σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εκδίδοντας αυτός Τιμολ. Παρ. Υπηρ με ΦΠΑ προς την ΙΚΕ για να πληρωθεί αν δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να εκδώσει κατευθείαν στον ασθενή Απδ. Παρ. Υπηρ. χωρίς ΦΠΑ.
Οποιαδήποτε πρόταση ή σκέψη προς την ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των παραπάνω κινήσεων θα σας παρακαλούσα να τις παραθέσετε.

Κατηγορία: 

Εξαγωγή αποτελέσματος ατομικής επιχείρησης με συμψηφισμό ζημιών προηγ. χρήσης

Ερώτηση 1544
06.09.19
Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε κάποια σημεία στο ερώτημα 1341(10/10/18).
Σαν νέο δεδομένο σας πληροφορούμε ότι οι λογιστικές διαφορές χωρίζονται σε 2015,40 ευρώ που αποτελούν προσωρινές λογιστικές διαφορές και οι 2293,29 ευρώ που αποτελούν μόνιμες διαφορές.
Το νέο σύνολο ανέρχεται στα 4308,69 ευρώ
Εάν αυτό το νέο δεδομένο αλλάζει κάτι στις εγγραφές μέχρι και την εγγραφή της μεταφοράς του αποτελέσματος σε καθαρά κέρδη, σας παρακαλώ να μας ξανααπαντήσετε.
Η απορία μας αφορά την εγγραφή του συμψηφισμού της παλαιότερης ζημιάς με το κέρδος και ποιο κέρδος είναι αυτό (μετά την φορολογική βάση).
Όπως απαντήσατε σύμφωνα με τα ΕΛΠ στα βιβλία της επιχείρησης θα πρέπει να υπάρχει η διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης ώστε, όπως καταλαβαίνω, να συμφωνεί το καθαρό αποτέλεσμα με τον κωδικό 401 του εντύπου Ε1.
Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη τα φορολογητέα κέρδη μετά το τέλος επιτηδεύματος και τις λογιστικές διαφορές καθώς και την ιδιόχρηση ποια θα είναι εγγραφή(με νούμερα) για να υπάρχει το σωστό υπόλοιπο στον λογαριασμό 420100 (ζημίες εις νέο);

Κατηγορία: 

Λογιστική αντιμετώπιση συναλλαγών αγροτικών συνεταιρισμών με τα μέλη τους και με ομάδες παραγωγών

Ερώτηση 1541
06.09.19
Παρακαλώ να διευκρινίσετε όσα αναφέρονται συμπερασματικά στη ΣΛΟΤ 1754/16.10.2018 σύμφωνα με τα οποία ο συνεταιρισμός δεν διενεργεί πωλήσεις για λογαριασμό των μελών του και εν συνεχεία παρακάτω για τον τρόπο καταχώρησης, λογιστικής οργάνωσης και εξαγωγής αποτελεσμάτων.
Δηλαδή πιο αναλυτικά τι ισχύει τελικά ο συνεταιρισμός διενεργεί πωλήσεις για λογαριασμό των μελών του, εκδίδει εκκαθαρίσεις γι’ αυτό λαμβάνει προμήθεια που αναγράφει στην εκκαθάριση ή όλο αυτό πρέπει να λειτουργεί με άλλο τρόπο; Σάς παρακαλώ να λάβετε υπόψη και την απάντησή σας στο ερώτημα 1419 /29.1.2019 που σας είχα θέσει για να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα συνολικά και τελικά όσο είναι δυνατόν τι ισχύει και ποια η λογιστική οργάνωση για να λειτουργήσει.
Τέλος, εάν μέσα σε συνεταιρισμό υπάρχει και ομάδα παραγωγών (με το ΑΦΜ του συνεταιρισμού) τί απαιτείται από τη φορολογία και ΕΛΠ να τηρηθεί σε σχέση με την εξαγωγή αποτελεσμάτων, ισολογισμού, πλεονασμάτων και λογιστικής οργάνωσης για διπλογραφικά βιβλία. Ευχαριστώ.
Διευκρίνηση: Λειτουργεί και σαν ομάδα και με παραγωγούς μέλη του εκτός ομάδας, δηλαδή έχει συναλλαγές της ομάδας και συναλλαγές εκτός ομάδας με συνεταιριζόμενους που δεν είναι στην ομάδα.
Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Σελίδες