×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Απεικόνιση αμοιβών καλλιτεχνών σε κέντρα διασκέδασης στο έντυπο Ε1

Ερώτηση 1644
19.02.20
Τα εισοδήματα των καλλιτεχνών διασκέδασης (τραγουδιστές, ηθοποιοί, συνθέτες, μουσικοί κ.λπ.) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου; Και σε ποιον κωδικό της δήλωσης Ε1 καταχωρούνται;

Κατηγορία: 

Αγορά χρηματοοικονομικών παραγώγων, συναλλάγματος και δαπάνη για ασφαλιστήρια συμβόλαια στο Ε1

Ερώτηση 1643
19.02.20
α) Η απόκτηση (αγορά) χρηματοοικονομικών παραγώγων (π.χ. μετοχές εισηγμένες και μη εισηγμένες, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.) δηλώνονται σε κάποιον κωδικό του Ε1;
β) Η αγορά συναλλάγματος δηλώνεται σε κάποιον κωδικό του Ε1;
γ) Τα ποσά που πληρώνουμε για ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ π.χ. στη EUROLIFE (συνταξιοδοτικά προγράμματα, νοσοκομειακή περίθαλψη κ.λπ.) δηλώνονται σε κάποιον κωδικό του Ε1;

Κατηγορία: 

Κατηγορίες αγροτών, υποχρέωση υποβολής αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών

Ερώτηση 1639
19.02.20
α. Πόσες κατηγορίες αγροτών έχουμε;
(κανονικό καθεστώς, ειδικό καθεστώς, αφανές καθεστώς);
β Ποια κατηγορία Αγροτών υποχρεούται να κάνει δήλωση ΟΣΔΕ;
γ. Ποια κατηγορία Αγροτών υποχρεούται να γραφτεί στο ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ;

Κατηγορία: 

Αυτασφάλιση οικοδόμων και αμοιβές μελών ΔΣ ΑΕ στο έντυπο Ε1

Ερώτηση 1642
19.02.20
1. α. Εισόδημα από οικοδομικά ένσημα, αυτασφάλιση ΚΩΔ. 311-312. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μου δώσετε κάποια παραδείγματα για τη συμπλήρωση του κωδικού αυτού.
β. Οι αμοιβές μελών ΔΣ μιας ΑΕ σε ποιον κωδικό της δήλωσης Ε1 καταχωρούνται;
Σας ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Τέλη χαρτοσήμου στις αποδείξεις πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών συλλόγων

Ερώτηση 1638
19.02.20
Α. Ποια εισοδήματα υπόκεινται σε χαρτόσημο; Και σε τι ποσοστό;
Β. Οι αποδείξεις εισπράξεις συνδρομών που εκδίδουν τα σωματεία (σύλλογοι) υπόκεινται σε χαρτόσημο;
Σας ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Ένταξη στο ειδικό καθεστώς «αφανούς αγρότη» ή μόνο λόγω κατοχής αγροτικού αυτοκινήτου

Ερώτηση 1636
19.02.20
1. α) Έχει καταργηθεί η έννοια του αφανούς αγρότη; Αν ναι, γιατί στο Ε3 εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα η ένδειξη του «ΑΦΑΝΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΔ»?
Β) Η ύπαρξη και μόνο αγροτικού αυτοκινήτου με υποχρεώνει να ενταχθώ στο ειδικό καθεστώς αγροτών;
γ) Αν έχω αγροτικό αυτοκίνητο πρέπει να γραφτώ στο ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ;
Σας ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Δωρεά χρηματικού ποσού από αλλοδαπό σε φορολογικό κάτοικο Ελλάδας.

Ερώτημα 2 user2444
19.02.20
Φυσικό πρόσωπο από Γαλλία δωρίζει μετρητά άνω των 150.000€ μέσω τράπεζας σε φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και Έλληνα πολίτη.
Μεταξύ των δύο φυσικών προσώπων δεν υπάρχει βαθμός συγγενείας.
Ποια είναι α) η υποχρέωση του δωρολήπτη από την αποδοχή της δωρεάς;
Και β) ποια είναι η υποχρέωση του δωρολήπτη για την φορολογία εισοδήματος;

Κατηγορία: 

Σελίδες