×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Βαρέα ένσημα

Ερώτηση 1252
31.05.18
Γυράδικο θέλει να ασφαλίσει άτομο ως ψήστη. Θα υπαχθεί στα βαρέα; Διότι βάσει της εγκυκλίου 27/2012 του ΙΚΑ στα βαρέα υπάγονται "οι ψήστες που ψήνουν με κάρβουνα και απασχολούνται αποκλειστικά μέσα στο χώρο της κουζίνας". Η συγκεκριμένη εργαζόμενη θα κόβει τον γύρο και θα ετοιμάζει το πακέτο για τον πελάτη.

Κατηγορία: 

Τόπος παροχής υπηρεσίας επισκευής και μίσθωσης οχημάτων – Ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσίας και παράδοση αγαθών

Ερώτηση 1245
31.05.18
Επιχειρήσεις χωρών της ευρωπαϊκής ζώνης έχουν μεταξύ τους συνεργασία. Οι απορίες είναι οι εξής:
1. Όταν η υπηρεσία (επισκευή οχήματος) παρέχεται στην Ελλάδα, στην καθαρή αξία ΤΠΥ προστίθεται ΦΠΑ ή όχι; Τι γίνεται όταν η ελληνική επιχείρηση παρέχει την επισκευή στην έδρα της ευρωπαϊκής επιχείρησης;
2. Όταν η υπηρεσία επισκευής συνοδεύεται από τοποθέτηση ανταλλακτικών, ομοίως η καθαρή αξία των ανταλλακτικών επιβαρύνεται με ΦΠΑ, είτε στην Ελλάδα αν τοποθετούνται εδώ, είτε στην αλλοδαπή έδρα, αν γίνει η τοποθέτησή τους εκεί;
3. Τέλος, έστω υπάρχει και υπηρεσία π.χ. ενοικιάσεως Φ.Ι.Χ. σε ευρωπαϊκή επιχείρηση με την χρήση του φορτηγού από την ευρωπαϊκή επιχείρηση εντός της ελληνικής επικράτειας. Στην έκδοση ΤΠΥ ενοικίασης Φ.Ι.Χ. εντός της Ελλάδας από την αλλοδαπή επιχείρηση, προστίθεται ΦΠΑ ή όχι;

Κατηγορία: 

Απόδοση ΦΠΑ τιμολογίου-εκκαθάρισης που έχει λάβει αγρότης ειδικού καθεστώτος

Ερώτηση 1246.
28.05.18
Αγρότης ειδικού καθεστώτος που έχει λάβει εκκαθαρίσεις (τιμ) από την αγορά, εμπεριέχουν όμως ΦΠΑ, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή έκτακτης περιοδικής στον χρόνο που ορίζει ο νομοθέτης για τις έκτακτες;

Κατηγορία: 

Παρακράτηση φόρου όταν η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300 ευρώ

Ερώτηση 1244.
24.05.18
Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 64 του ΚΦΕ παρακράτηση φόρου ενεργείται μόνο εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Έχουμε ιατρό (φυσικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδος) ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του (σε νομικό πρόσωπο) και εκδίδει κάθε μήνα παραστατικό μικρότερο των 300 ευρώ. Ερωτάται αν πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου. Δηλ. συναλλαγή θεωρείται το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας (οπότε υπερβαίνει τα 300 ευρώ και γίνεται παρακράτηση του 20%) ή κάθε μεμονωμένη απόδειξη που προσκομίζει η οποία είναι κάτω των 300 ευρώ και δεν πρέπει να γίνεται παρακράτηση;


Τεκμήριο αγοράς ακινήτου κατοίκου εξωτερικού όταν το τίμημα καταβάλλεται στο εξωτερικό

Ερώτηση 1242.
24.05.18
Κάτοικος εξωτερικού θα αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα, το οποίο αποφέρει στον ιδιοκτήτη του εισόδημα από ενοίκιο και θα συνεχίσει να αποφέρει και στον νέο ιδιοκτήτη.
Ειδικότερα, ο νέος ιδιοκτήτης μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος θα αγοράσει το ακίνητο και θα έχει πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα και άρα εκτός από υποχρέωση για υποβολή φορολογικής δήλωσης, έχει και υποχρέωση να καλύψει και το τεκμήριο αγοράς (αρ.33.η). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το τίμημα θα καταβληθεί εξολοκλήρου στο εξωτερικό, πώς μπορεί να καλυφθεί το τεκμήριο αγοράς μιας και το αρ.34 παρ2.δ. μιλά για εισαγωγή συναλλάγματος;


Σελίδες