×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Υποβολή πίνακα Ε4 Συμπληρωματικός ωραρίου – Ατομικός

Ερώτηση 1327
01.10.18
Αν κάποιος στείλει πίνακα προσωπικού συμπληρωματικού ωραρίου-προσωπικού αντί για πίνακα συμπληρωματικό ωραρίου (επειδή αυξήθηκαν οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας) υπάρχει κάποια παράβαση, χρειάζεται γνωστοποίηση κ.λπ.;

Διευκρινίσεις
Υπάρχει συμπληρωματικός ωραρίου και άλλη επιλογή συμπληρωματικός ωραρίου-ατομικός. Στην προκειμένη αφορά έναν εργαζόμενο. Αν έπρεπε να υποβληθεί συμπληρωματικός ωραρίου και αντί αυτού υποβλήθηκε συμπληρωματικός ωραρίου ατομικός είναι παράβαση, γίνεται γνωστοποίηση κλπ.? Στην δεύτερη επιλογή αν οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας αυξήθηκαν από 20 σε 24 δεν γίνεται αλλαγή.

Κατηγορία: 

Εργασία το Σάββατο κατά παράβαση της πενθήμερης απασχόλησης

Ερώτηση 1326
27.09.18
Αν εργαζόμενος πλήρους και πενθήμερης απασχόλησης, απασχοληθεί Σάββατο ως έκτη μέρα απασχόλησης (8 ώρες ), παρακαλώ ενημερώστε με :
Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν σε Εργάνη – ΣΕΠΕ;
Αν πρέπει να δοθεί ένα επιπλέον Ασφαλιστικό ημερομίσθιο;
Αν πρόκειται για υπερωρία - υπερεργασία και αν αυτές μπορούν να δηλωθούν στο νέο Ε8;
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Έκπτωση δαπανών μισθωμένου γεωργικού ελκυστήρα από αγρότη κανονικού καθεστώτος

Ερώτηση 1328
26.09.18
Αγρότης κανονικού καθεστώτος θέλει να ενοικιάσει γεωργικό ελκυστήρα, με ετήσιο μίσθωμα, είτε από ιδιώτη (μη ασκούντα αγροτική δραστηριότητα ) ή από αγρότη κανονικού καθεστώτος.
Πως θα καλυφθεί φορολογικά;
Σ’ αυτή την περίπτωση θα έχει δικαίωμα έκπτωσης όλων των δαπανών του ελκυστήρα (καύσιμα – αναλώσιμα - ανταλλακτικά κ.λπ.);

Κατηγορία: 

ΕΦΚΑ

Ερώτηση 1325
26.09.18
α) Ανώνυμη Εταιρεία θέλει να ασφαλίσει τα μέλη του Δ.Σ. σαν μισθωτούς. Αυτό μπορεί να γίνει με απόφαση του Δ.Σ. ή απαιτείται Γ.Σ.; Στην περίπτωση που απαιτείται Γ.Σ. μπορεί να γίνει με έκτακτη υπό την αίρεση της επόμενης τακτικής Γ.Σ.;
β) Οι διαδικασίες της ασφάλισης των μελών του Δ.Σ. είναι ίδιες με αυτές των μισθωτών;


Παρακράτηση φόρου από κληροδοτήματα αυτοτελούς διαχείρισης που ανήκουν σε Δήμους

Ερώτηση 1323
24.09.18
Τα κληροδοτήματα των Δήμων (ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) λειτουργούν με τον ΑΦΜ των Δήμων. Δεδομένου ότι, από μόνα τους, έχοντας αυτοτελή διαχείριση, δεν υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση, αλλά ο φορέας τους (Δήμος) ανήκει, υπόκεινται στην υποχρέωση παρακράτησης φόρου επί των τιμολογίων που τα αφορούν; (Δεδομένου ότι εκδίδονται με το ΑΦΜ του Δήμου)

Κατηγορία: 

Σελίδες