×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Η ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥ

Η αξίωση για μισθό είναι κατά βάση ενοχική αξίωση και έχει την μεταχείριση που έχουν αυτού του είδους οι αξιώσεις, αν και με αρκετές εξαιρέσεις λόγω της ιδιαίτερης φύσης της. Οι ιδιορρυθμίες αυτές αφορούν τον τόπο, χρόνο, καθώς και γενικά την προστασία του εργαζομένου.

Κατηγορία: 

Η ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥ

Η αξίωση για μισθό είναι κατά βάση ενοχική αξίωση και έχει την μεταχείριση που έχουν αυτού του είδους οι αξιώσεις, αν και με αρκετές εξαιρέσεις λόγω της ιδιαίτερης φύσης της. Οι ιδιορρυθμίες αυτές αφορούν τον τόπο, χρόνο, καθώς και γενικά την προστασία του εργαζομένου.


ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΥ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Ο μισθός επιτελεί πολλαπλές λειτουργίες. Καταρχήν νοείται ως αντιπαροχή της εργασίας που προσφέρεται από τον εργαζόμενο και εξαρτάται από την ποιότητα και ποσότητα αυτής (της εργασίας). Επειδή ο μισθός αποτελεί συνάμα και μέσο βιοποριστικό, υπάρχουν περιπτώσεις που εισπράττεται χωρίς να παράσχεται εργασία.

Κατηγορία: 

Σελίδες