×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΗΜΕΔΑΠΗ ΑΕ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ερώτηση 031.
Ημεδαπή ΑΕ η οποία είναι θυγατρική Γαλλικής εταιρίας με 100% συμμετοχή στις 31-12-2013 έχει σε λογαριασμό ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου από το έτος 2010 το ποσό των 2.000.000. Μέχρι σήμερα η γεν τακτική συνέλευση δεν αποφάσισε εάν θα προχωρήσει στην κεφαλαιοποίηση.

Ερώτηση με βάση τον ν.4172 που ισχύει

1. Τι φορολογικές υποχρεώσεις προκύπτουν.

2. Εάν η μεταφορά στο λογαριασμό 43 (ποσά προορισμένα για αύξηση) για μεγάλο διάστημα δημιουργεί θέμα χαρτοσήμου.

Κατηγορία: 

ΔΩΡΕΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ερώτηση 030.

Η εταιρεία μας Α.Ε. προτίθεται να αλλάξει μέρος του πάγιου εξοπλισμού της και συγκεκριμένα τα γραφεία και τις καρέκλες τα οποία είναι πλήρως αποσβεσμένα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε περίπτωση που θέλουμε να δωρίσουμε αντί να προβούμε σε καταστροφή των συγκεκριμένων παγίων τα οποία όπως σας ανέφερα είναι πλήρως αποσβεσμένα, σε έναν πολιτιστικό σύλλογο στην επαρχία, τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε; Ποια είναι τα διαδικαστικά και τα έγγραφα που τυχόν χρειάζεται από μέρους μας για να δικαιολογήσουμε τη Δωρέα;

Κατηγορία: 

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ

Ερώτηση 029.
Αστική δικηγορική εταιρία υποκατάστημα Αγγλικής καταβάλλει σε μέλος δικηγόρο μηνιαία αμοιβή για υπηρεσίες που παρέχει στην εταιρία.

Ερώτηση

1-εαν το ποσό αυτό μπορεί να θεωρηθεί προμέρισμα εάν πρέπει να παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων δεδομένου ότι το υποκατάστημα δεν ενεργεί διανομή κερδών ,διανομή κερδών κάνει το κεντρικό.

2- εάν με την καταβολή του φόρου θα εξαντληθεί η υποχρέωση του μέλους για καταβολή επί πλέον φόρο στην ατομική δήλωση του

Κατηγορία: 

ΦΠΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Ερώτηση 028.
Σας παρακαλώ πολύ θα ήθελα να μου διευκρινίσετε εάν η συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για υλοποίηση Προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων υπάγετε σε μειωμένο ποσοστό ΦΠΑ 13%. Οι συγγραφείς, συνθέτες, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων Τέχνης υπάγονται στο ΦΠΑ. Στην εφορία που πήγα να ρωτήσω μου απάντησαν Ότι μόνο για την συγγραφή βιβλίου υφίστανται ο μειωμένος Φπα.

Κατηγορία: 

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ερώτηση 027.

Επιχείρηση κανονικού καθεστώτος με αγροτική εκμετάλλευση Αξιότιμοι κύριοι, Σας αποστέλλω το παρόν προκειμένου να μου παρασχεθούν διευκρινήσεις σχετικά με την εξής περίπτωση:

Επιχείρηση απλογραφικών βιβλίων με έναρξη από 2011 εντασσόμενη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, πραγματοποιεί συναλλαγές ως «αφανής» αγρότης – δεδομένου ότι προϋπολογίζεται ότι ο τζίρος της θα είναι μικρότερος των 15.000 ευρώ, ομοίως και οι αγροτικές ενισχύσεις θα είναι κάτω των 5.000 ευρώ.

Κατηγορία: 

Σελίδες