×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ Ε1 – ΥΠΟΒΟΛΗ Ε2

Ερώτηση 008.
Ανήλικος απέκτησε με δωρεά αγροτεμάχιο με ελαιόδεντρα από τον παππού, οικία και αγροτεμάχιο με ελαιόδεντρα από κληρονομιά της γιαγιάς. Εάν είχε μόνο την οικία θα μπορούσε να δηλωθεί ως δευτερεύουσα κατοικία στο Ε1 από τον γονέα με το μεγαλύτερο εισόδημα; Για τα αγροτεμάχια επειδή έχουν ελαιόδεντρα πρέπει να υποβάλει Ε1 ο ανήλικος για το γεωργικό εισόδημα στο οποίο να συμπεριλάβει και την κατοικία;

Κατηγορία: 

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ερώτηση 007.
Πελάτης Βουλγαρίας στέλνει τα προϊόντα του για επεξεργασία στην εταιρεία μας. (Φασόν) Η εταιρεία μας αφού τα επεξεργαστεί τα αποστέλλει με (Τ.Π.Υ.) Μέχρι εδώ θεωρείται ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών και αποδεικνύεται με το (C.M.R.) με το οποίο στέλνονται τα προϊόντα στην Βουλγαρία.

Κατηγορία: 

ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 005.
Έστω ότι η εταιρεία ΑΒΓ Α.Ε.Β.Ε πραγματοποίησε αγορά εμπορευμάτων από προμηθευτή της (εγγεγραμμένο στο σύστημα VIES) σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., αξίας 140.000 €. Τα αγαθά απεστάλησαν από τον προμηθευτή στην Ελλάδα και παρελήφθησαν από την ΑΒΓ Α.Ε.Β.Ε. Η μεταφορά έγινε από μεταφορική εταιρεία (επίσης εγγεγραμμένη στο VIES) του κράτους του προμηθευτή και κόστισε στην ΑΒΓ Α.Ε.Β.Ε. 5.000 €.

Κατηγορία: 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΗ

Ερώτηση 004.
Έστω ότι η εταιρεία ΑΛΦΑ ΕΠΕ εμφάνιζε παρακάτω δεδομένα : Α) τη χρήση 2008 εμφάνιζε τα 200.000€ ζημία Β) τη χρήση 2009 100.000€ ζημιά Γ) τη χρήση 2010 25.000€ ζημιά Δ) τη χρήση 2011 150.000€ κέρδη Ε) την χρήση 2012 80.000 € ζημία και την χρήση 2013 200.000€ κέρδη.

Απάντηση

Κατηγορία: 

Σελίδες