×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Ερώτηση 071.
Υπάρχει στη Γερμανία η εταιρεία Α με τη μορφή ΕΠΕ (Gmbh) και έχει εταίρους τούς Χ με 75% και Ψ με 25%. Οι εταίροι αποφασίζουν και ιδρύουν και στην Ελλάδα μια ΕΠΕ με την επωνυμία Β ΕΠΕ. Στην Ελληνική εταιρεία οι εταίροι συμμετέχουν με τα ίδια ποσοστά όπως και στη Γερμανική. Ο Χ με 75% και ο Ψ με 25%. Τα μοναδικά έσοδα για τη χρήση του 2014 της Ελληνικής ΕΠΕ προέρχονται από σύμβαση που έχει συναφθεί με τη Γερμανική ΕΠΕ.

Κατηγορία: 

ΕΣΟΔΟ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ερώτηση 070.
Πελάτης μου (φαρμακείο) έχει εκδώσει το τιμολόγιο του ΕΟΠΥΥ που αφορά τον μήνα Δεκέμβριο με ημερομηνία 12.01.2015.

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, το έσοδο της πώλησης / παράδοσης αγαθών του Δεκεμβρίου θα αναγνωριστεί υποχρεωτικά στην περίοδο 20Χ1 (Δεκέμβριος), έστω και εάν το τιμολόγιο εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2020Χ2 (αποσύνδεση τιμολόγησης από την αναγνώριση του εσόδου).

Κατηγορία: 

ΑΓΡΟΤΕΣ – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ερώτηση 069.
Ελεύθερος επαγγελματίας, ιδιοκτήτης φροντιστηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βιβλία εσόδων εξόδων (απαλλασσόμενος του ΦΠΑ) ,διαθέτει και αγροτικά εισοδήματα για το έτος 2014 (χρήση) 1300 ευρώ και καμία επιδότηση.

Σε ποιο καθεστώς πρέπει να ενταχθεί ( ειδικό η κανονικό καθεστώς);

Θα πρέπει να τηρήσει βιβλία εσόδων εξόδων και να υποβάλλει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για τα αγροτικά εισοδήματα; η κρίνεται αυτοτελώς για κάθε δραστηριότητα;

Κατηγορία: 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ

Ερώτηση 068.
Θα ήθελα να μου πείτε τι κάνουμε στις παρακάτω περιπτώσεις για το ε11 βιβλίο αδειών.

1. Σε περίπτωση απόλυσης μισθωτού που δεν πήρε την άδεια του αλλά πήρε επίδομα αδείας και αποζημίωση αδείας , γράφουμε τον μισθωτό στο Ε11 και αν ναι με τι ποσά συμπληρώνουμε τα πεδία του Ε11.

2. πρόσληψη εργαζόμενου 26/12/2014 που δεν δικαιούται ημέρες αδείας αλλά του δώσαμε μια μικρή αναλογία επιδόματος τον γράφουμε στο Ε11 και αν με τι ποσά.

Κατηγορία: 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΠΑ

Ερώτηση 067.
Μέχρι πότε μπορούμε να μεταφέρουμε πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο όμως χρεωπιστώνεται μέσα σε χρήση;

Το ίδιο συμβαίνει και με τις οικοδομικές επιχειρήσεις (εργολάβοι) όπου εκεί δημιουργούνται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα;

Κατηγορία: 

Σελίδες