×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο " Αλφαβητάρι "

Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, Η ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΩΝ

Στην καταγγελία αυτού του είδους πρέπει να υπάρχει σπουδαίος λόγος που να δικαιολογεί τον έκτακτο χαρακτήρα της. Έχει κριθεί ότι συνιστά σπουδαίο λόγο λ.χ. η ανωτέρα βία, η επίμεμπτη συμπεριφορά του μισθωτού, η παράβαση από τον εργαζόμενο των νόμιμων υποχρεώσεων του.

Κατηγορία: 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρόκειται για μονομερή δήλωση βούλησης που μπορεί να είναι, είτε ρητή, είτε και σιωπηρή, αν δεν προβλέπεται έγγραφος τύπος. Πάντως η περίπτωση της σιωπηρής καταγγγελίας γεννά προβλήματα στην πράξη.

Κατηγορία: 

Σελίδες