×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ Η ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΜΙΣΘΟΥ, Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟ.

Ο συμψηφισμός ασκείται μονομερώς και διαπλάθει νέες έννομες καταστάσεις καταργώντας εκκρεμείς παλαιότερες. Σύμφωνα με το 442 Ακ απαιτούνται αμοιβαίες, ομοειδείς και ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.

Κατηγορία: 

Η ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥ

Η αξίωση για μισθό είναι κατά βάση ενοχική αξίωση και έχει την μεταχείριση που έχουν αυτού του είδους οι αξιώσεις, αν και με αρκετές εξαιρέσεις λόγω της ιδιαίτερης φύσης της. Οι ιδιορρυθμίες αυτές αφορούν τον τόπο, χρόνο, καθώς και γενικά την προστασία του εργαζομένου.

Κατηγορία: 

Η ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥ

Η αξίωση για μισθό είναι κατά βάση ενοχική αξίωση και έχει την μεταχείριση που έχουν αυτού του είδους οι αξιώσεις, αν και με αρκετές εξαιρέσεις λόγω της ιδιαίτερης φύσης της. Οι ιδιορρυθμίες αυτές αφορούν τον τόπο, χρόνο, καθώς και γενικά την προστασία του εργαζομένου.


ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΥ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Ο μισθός επιτελεί πολλαπλές λειτουργίες. Καταρχήν νοείται ως αντιπαροχή της εργασίας που προσφέρεται από τον εργαζόμενο και εξαρτάται από την ποιότητα και ποσότητα αυτής (της εργασίας). Επειδή ο μισθός αποτελεί συνάμα και μέσο βιοποριστικό, υπάρχουν περιπτώσεις που εισπράττεται χωρίς να παράσχεται εργασία.

Κατηγορία: 

ΟΙ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η προστασία της σωματικής ακεραιότητας και υγείας των εργαζομένων έχει πολλαπλή έκφανση. Πρέπει να τηρούνται προληπτικά μέτρα προστασίας με συγκεκριμένες προδιαγραφές που προκύπτουν από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και για την επιμελή εφαρμογή των οποίων χρειάζεται η μεσολάβηση ειδικών εμπειρογνωμόνων.


Σελίδες