×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο " Αλφαβητάρι "

Φορολογική αντιμετώπιση χρηματικού βραβείου από την πλευρά του λήπτη (νομικό πρόσωπο) και του δότη (νομικό πρόσωπο)

Ερώτηση 1130.
18.12.17
Εταιρεία κερδίζει δύο βραβεία στα πλαίσια άσκησης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, το ένα από κοινωφελές ίδρυμα και το άλλο από επιχείρηση. Το βραβείο δίνεται για την καινοτομία των επιχειρηματικών ιδεών.
Πως αντιμετωπίζεται φορολογικά η λήψη βραβείου για τον λήπτη και για αυτόν που το δίνει; Υπάρχει υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου; Διευκρινίζω ότι δεν υπάρχει αντιπαροχή από τον λήπτη. Ποιες οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν και οι δύο πλευρές;

Κατηγορία: 

Απόσβεση δικαιώματος εκμετάλλευσης ημιτελών τουριστικών ακινήτων

Ερώτηση 1128.
18.12.17
ΑΕ έχει αγοράσει από άλλη εταιρεία, το έτος 2011, το δικαίωμα εκμετάλλευσης ημιτελών τουριστικών ακινήτων για 20 έτη. Δεδομένου ότι τα ακίνητα δεν αποπερατώθηκαν ακόμα εδώ και 6 έτη που έχει αγοραστεί το σχετικό δικαίωμα, η ΑΕ δεν έχει κάνει καμία απόσβεση επί της σχετικής δαπάνης αγοράς του δικαιώματος εκμετάλλευσης.
Είναι σωστός αυτός ο χειρισμός η θα έπρεπε η ΑΕ να κάνει αποσβέσεις επί του ποσού αγοράς του δικαιώματος με βάση τα έτη, ανεξάρτητα αν αποπεράτωσε - χρησιμοποίησε τα ακίνητα;

Κατηγορία: 

Τρόπος έκπτωσης (ΦΠΑ και φορολογία εισοδήματος) δαπανών ανέγερσης κτίσματος από το μισθωτή, σε μισθωμένο ακίνητο κυριότητας τρίτου

Ερώτηση 1121.
18.12.17
Ενοικιαστής (ατομική επιχείρηση) προβαίνει σε κατασκευή εντός του χώρου που ενοικιάζει η οποία είναι πρόσθετη και θα αφαιρεθεί με την λήξη της μίσθωσης. Η κατασκευή αυτή αποτελείται από μπετό - σίδερα - ειδικό γυαλί και αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων (η ενοικιάστρια επιχείρηση είναι ενεχυροδανειστήριο). Δεδομένου ότι τα εναπομείναντα χρόνια ενοικίασης βάσει συμβολαίου είναι 8, ερωτάται αν η ενοικιάστρια επιχείρηση δικαιούται να εκπέσει το ΦΠΑ της δαπάνης αυτής η οποία δαπάνη επαναλαμβάνω δεν αποτελεί προσθήκη ή βελτίωση του ακινήτου αλλά θα αφαιρεθεί όταν παραδοθεί το ακίνητο (εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες της συγκεκριμένης επιχείρησης) και να χειριστεί την κατασκευή αυτή ως πάγιο αποσβένοντάς την σε 8 έτη που είναι η υπόλοιπη διάρκεια της μίσθωσης.


Ελάχιστη μισθωτική αξία

Ερώτηση 1126.
18.12.17
Εταιρεία η οποία εκμισθώνει ακίνητα, εάν το μίσθωμα ενός ακινήτου είναι μικρότερο από το 3% σε ποίες ενέργειες θα πρέπει να προβεί κατά την σύνταξη του εντύπου Ν και του Ε2 και του ισολογισμού;
Θα πρέπει να δηλώνει το τεκμαρτό ή το πραγματικό στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος;
Θα πρέπει να δηλωθούν σε ξεχωριστούς κωδικούς;


Τιμολόγηση εμπορευμάτων προς φύλαξη

Ερώτηση 1129.
15.12.17
Εταιρεία -πελάτης ζητεί να της εκδοθεί Τιμολόγιο (αγοράς εμπορευμάτων) προς Φύλαξη, εντός Δεκεμβρίου 2017. Η παράδοση θα γίνει τον 1ο/2018.
Στην ΠΟΛ 1003/2014 Άρθρο 11 παραγρ. 01 εισάγεται η έννοια της γένεσης της υποχρέωσης έκδοσης του τιμολογίου. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή η παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών.
Μπορεί να εκδοθεί τελικά Τιμ προς φύλαξη ή όχι;

Κατηγορία: 

Σελίδες