×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας για επαγγελματική μίσθωση με ΦΠΑ και υποβολή του συμφωνητικού στις τριμηνιαίες καταστάσεις

Ερώτηση 1632
04.02.20
Ανώνυμη εταιρεία, μισθώνει ακίνητο σε άλλη Ανώνυμη εταιρεία, παρέχοντας της εξής υπηρεσίες, α) γραμματειακή υποστήριξη και β) διαχείριση κοινοχρήστων. Ο χώρος αποτελεί ενιαίο κτίσμα, όπου στεγάζονται συνολικά 15 ακόμη νομικές οντότητες. Έχει κοινή είσοδο για το κτίριο, στην είσοδο υπάρχει γραμματεία που εξυπηρετεί όλες τις εταιρείες και ο εκμισθωτής διαχειρίζεται τα κοινόχρηστα, τα οποία χρεώνει κάθε μήνα στον κάθε μισθωτή. Η ερώτηση είναι, αν το μισθωτήριο ή το συμβόλαιο θα αναρτηθεί βάση των τριμηνιαίων καταστάσεων ή βάση της υπηρεσίας "ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" εντός μηνός από την σύνταξη του μισθωτηρίου;
*σημείωση ότι κάθε μήνα εκδίδεται τιμολόγιο με ΦΠΑ από τον εκμισθωτή προς τον μισθωτή.

Κατηγορία: 

Αγορά ΕΙΧ ιδιώτη από εταιρεία ανακύκλωσης για καταστροφή

Ερώτηση 1631
04.02.20
Εταιρία ανακυκλώσιμων αγαθών αγοράζει από ιδιώτες ΕΙΧ αυτοκίνητα προς καταστροφή. Για την αγορά από τους ιδιώτες εκδίδει Τιμολόγιο Αγοράς. Το ερώτημα είναι αν οι πράξεις αυτές αντιμετωπίζονται ως πράξεις λήπτη (χρεοπίστωση στην δήλωση ΦΠΑ) ή εντάσσονται στην παρ. 4 του άρθρου 39α εφόσον ο πωλητής είναι ιδιώτης μη ενταγμένος στο ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Έκδοση παραστατικού για μίσθωση ακινήτου και συμπερίληψη στις συγκεντρωτικές καταστάσεις

Ερώτηση 1627
04.02.20
Ανώνυμη εταιρία έχει στην κατοχή της ακίνητο (κατάστημα) το οποίο εκμισθώνει σε επαγγελματία για την άσκηση της εμπορικής του δραστηριότητας. Το ενοίκιο συμφωνήθηκε στο ποσό των 250,00 ευρώ το μήνα το οποίο μπορεί να καταβληθεί τμηματικά ή και εφάπαξ εντός του έτους. Εντός του ακινήτου δεν υπάρχει επαγγελματικός εξοπλισμός, είναι κενό.
Θα ήθελα να γνωρίζω, α) ποιο παραστατικό υποχρεούται να εκδώσει η ανώνυμη εταιρία (Τιμολόγιο, Απόδειξη είσπραξης ενοικίου) και β) αν είναι υποχρεωμένη να συμπεριλάβει αυτή της την συναλλαγή στις ΜΥΦ.
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Υποχρέωση τήρησης βιβλίων για νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από μίσθωση ακινήτου

Ερώτηση 1626
04.02.20
Θα ήθελα να επανέλθω στην ερώτηση 1610 που σας υπέβαλα στις 16-1-20. Εάν η συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία αναφέρθηκα στο ερώτημα 1610, δεν αποτελεί μηνιαία μίσθωση (μία μέρα το μήνα όπως αναγράφεται στο ερώτημα), αλλά μία εφάπαξ μίσθωση για 1 μέρα και μόνο. Αυτό αλλάζει τα πράγματα ως προς αυτό που αναφέρει η προτελευταία παράγραφος για 3 ομοειδείς συναλλαγές εντός εξαμήνου; Αν είναι μία και μόνη εφάπαξ συναλλαγή, χωρίς να επαναληφθεί ποτέ στο μέλλον (ή αν π.χ. επαναλαμβάνεται 1 φορά τον χρόνο και μόνο), και πάλι οδηγεί στην υποχρέωση τήρησης βιβλίων;

Κατηγορία: 

Αγορά ακινήτου στην Ελλάδα από φορολογικό κάτοικο εξωτερικού

Ερώτηση 1630
04.02.20
Έλληνας, φορολογικός κάτοικος εξωτερικού υποβάλλει δήλωση μόνο στη χώρα εξωτερικού γιατί στην Ελλάδα δεν έχει υποχρέωση. Θέλει να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν έχει τη δυνατότητα και τι φορολογικές υποχρεώσεις δημιουργούνται.

Κατηγορία: 

Μη εφαρμογή μειώσεων του φόρου για ατομική επιχείρηση

Ερώτηση 1629
04.02.20
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ [μαγειρείο] πως κτίζει αφορολόγητο; Οι κινήσεις γίνονται από την προσωπική κάρτα. Πως θα φανούν οι δαπάνες μέχρι 30%, που πρέπει να γίνουν με κάρτα, αφού από την ίδια κάρτα πληρώνει τόσο για το μαγαζί όσο και για τις προσωπικές του δαπάνες;

Κατηγορία: 

Ενδοκοινοτική απόκτηση αυτοκινήτου και πώλησή του με το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους

Ερώτηση 1620
31.01.20
Καλησπέρα σας,
Πελάτης κάνει εισαγωγή μεταχειρισμένων από Ε.Ε στο περιθώριο κέρδους θα ήθελα να με ενημερώσετε για τα ποσά που θα πρέπει να συμπληρωθούν στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ.
Αγορά: 3.000 ευρώ
Δασμοί και λοιποί φόροι: 330,63
Ποσό πώλησης: 3.700
α) Θα πρέπει να αναγραφεί η τιμή αγοράς στις εισροές;
β) Το ποσό της αγοράς συν το ποσό του τέλους ταξινόμησης θα πρέπει να πάει στον 349;
γ) Επειδή η αγορά γίνεται από μάντρες η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται με μετρητά σε περίπτωση ελέγχου ενδέχεται να μην εκπέσουν οι αγορές;
δ) Έχει ευθύνη ο λογιστής άμα υπάρχει γραπτή Υ.Δ. από την επιχειρηματία ότι φέρει την ευθύνη για την απόδειξη των πληρωμών;
Διευκρινίσεις:
1) Οι προμηθευτές πουλάνε στο περιθώριο κέρδους με αντίστοιχη αναφορά πάνω στα τιμολόγια.
2) Στο τελωνείο δεν καταβάλετε ΦΠΑ
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Πότε σχηματίζεται το κλάσμα της pro rata

Ερώτηση 1624
30.01.20
Ξενοδοχειακή μονάδα έχει στη κυριότητα της ακίνητο λίγα μέτρα μακριά απ' την μονάδα το οποίο και εκμισθώνει σε τρίτο. Η πράξη αυτή δημιουργεί κλάσμα pro rata. Λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, έξοδα συντήρησης ή επέκτασης του μίσθιου γίνονται στο όνομα και ΑΦΜ του μισθωτή!! Ουσιαστικά το ξενοδοχείο δε πραγματοποιεί καμία δαπάνη για το εκμισθωμένο ακίνητο. Το ερώτημα είναι ποιες θα είναι οι κοινές εισροές για τη pro rata, υπάρχουν;

Κατηγορία: 

Δυνατότητα εξόφλησης μισθοδοσίας μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε τράπεζα εξωτερικού

Ερώτηση 1622
30.01.20
Η εταιρεία μας είναι υποκατάστημα αλλοδαπής με έδρα στο Βέλγιο και μέλος πολυεθνικής εταιρείας με έδρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Η εταιρεία μας τηρεί τραπεζικό λογαριασμό σε Ελληνική τράπεζα και σε τράπεζα του εξωτερικού, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία χρησιμοποιεί ο όμιλος.
Μέχρι τώρα η μισθοδοσία του προσωπικού της εταιρείας μας, πληρωνόταν μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της Ελληνικής τράπεζας.
Η διοίκηση ζητάει η πληρωμή της μισθοδοσίας να γίνεται μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της τράπεζας του εξωτερικού.
Θα ήθελα να μάθω αν το να λάβουν οι εργαζόμενοι τη μισθοδοσία από τράπεζα του εξωτερικού δημιουργεί κάποιο φορολογικό θέμα στην εταιρεία, αλλά και στους εργαζομένους σε αυτή.

Κατηγορία: 

Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση χρηματικού βραβείου που δίνεται μέσω διαγωνισμού είτε σε νομικό είτε σε φυσικό πρόσωπο

Ερώτηση 1621
30.01.20
Πώς θα χειριστούμε φορολογικά χρηματικό έπαθλο (βραβείο) που δόθηκε από μία ΑΕ σε μία ΙΚΕ που η δεύτερη κέρδισε σε διαγωνισμό που διοργάνωσε η πρώτη. Τι φορολογικό στοιχείο θα κοπεί και από ποια από τις δύο εταιρείες;
Θα υπάρχει ΦΠΑ-παρακράτηση φόρου-χαρτοσήμου; Υπάρχει σύμβαση της εταιρείας που διοργάνωσε το διαγωνισμό και της νικήτριας που αναφέρει λεπτομέρειες για το βραβείο.
Στον ίδιο διαγωνισμό δόθηκε και χρηματικό έπαθλο σε ιδιώτη (με σύμβαση). Πώς θα το χειριστούμε αυτό (έκδοση στοιχείου-παρακράτηση φόρου-χαρτοσήμου-ασφαλιστικές εισφορές);


Σελίδες