×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Καταχώρηση κοινών δαπανών συστεγαζόμενων επιχειρήσεων MyData

Ερώτηση 1986
01.10.21

Δυο οδοντίατροι συστεγάζονται.

Πως θα καταχωρώ τα κοινά έξοδα (ΔΕΗ, νερό, ίντερνετ, ενοίκιο) τώρα με το mydata;
Και αν οι λογαριασμοί δεν εκδίδονται στο όνομα τους πως θα το καταχωρώ;
Θα πρέπει να εκδίδει ο ένας στον άλλο ένα τιμολόγιο με το σύνολο των εξόδων και ο άλλος να το καταχωρεί σαν έσοδο;

Κατηγορία: 

Αλλοδαπός εταίρος σε ημεδαπή ΟΕ που ανακαινίζει και πουλάει ακίνητα. Απόσβεση δαπανών απόκτησης και αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ

Ερώτηση 1985
29.09.21

Εταιρεία διαχείρισης ακίνητων θα αγοράζει, θα ανακαινίζει και θα πουλάει ακίνητα. Θα ήθελα να μάθω αν κάτοικος εξωτερικού μπορεί να είναι μέλος σε εταιρεία Ο.Ε. ή Ε.Ε. και σε τι ποσοστό, αν υπάρχει κάποιος περιορισμός και αν θα πληρώνει ΕΦΚΑ.

Επίσης υπάρχει κάτι για να προσέξω ως προς την σύσταση της εταιρείας και προς τα μέλη που θα είναι κάτοικοι εξωτερικού (αν τελικά μπορεί να γίνει μέλος κάποιος κάτοικος εξωτερικού).

Επιπλέον ο φόρος μεταβίβασης που πληρώνεται κατά την αγορά ή την πώληση ακίνητων εκπίπτει από τα έξοδα της εταιρείας; Τα έξοδα για τα μεσιτικά, τα συμβολαιογραφικά και τα δικηγορικά εκπίπτουν;

Υπάγεται στον ΦΠΑ;


Έκδοση ακυρωτικού τιμολογίου σε περίπτωση μη παραλαβής αγαθών

Ερώτηση 1984
29.09.21

Επιχείρηση στέλνει εμπορεύματα με απόδειξη λιανικής ή με τιμολόγιο ανάλογα αν απευθύνεται σε ιδιώτη ή επαγγελματία και λόγω μη παραλαβής των εμπορευμάτων, η εταιρεία courier που έχει αναλάβει την αποστολή, επιστρέφει εμπορεύματα και παραστατικά.

Τι παραστατικά θα εκδώσει η εν λόγω επιχείρηση προκειμένου να μην φορολογηθεί την "άκυρη" αυτή πώληση (ακυρωτικό, πιστωτικό λιανικής; πιστωτικό τιμολόγιο;)

Σημειώνουμε ότι τα εμπορεύματα επιστρέφουν αμετάκλητα και δεν αποστέλλονται εκ νέου. Ο παραλήπτης δεν παραλαμβάνει και δεν θα παραλάβει τίποτε, ούτε εμπορεύματα ούτε παραστατικά. Η επιχείρηση εκδίδει ΑΛΠ από ταμειακή μηχανή και εμπορικό πρόγραμμα και τιμολόγια από το εμπορικό πρόγραμμα .

Κατηγορία: 

Εφαρμογή ειδικού αντικαταχρηστικού κανόνα κατά τη συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμων μονομετοχικών εταιρειών του ίδιου προσώπου

Ερώτηση 1983
29.09.21

Η Ανώνυμη εταιρεία Α και η Ανώνυμη εταιρεία Β πρόκειται να συγχωνευθούν και συγκεκριμένα η Α θα απορροφήσει την Β βάσει των διατάξεων του νόμου 2166/1993. Η Α έχει ζημιές αναγνωρίσιμες φορολογικά, ενώ η Β έχει κερδοφορία όλα τα έτη. Ανήκουν και οι δύο στο ίδιο φυσικό πρόσωπο (είναι μονομετοχικές). Ερωτάται αν υφίσταται θέμα αναγνώρισης και συμψηφισμού των ζημιών μετά την συγχώνευση με απορρόφηση σύμφωνα με τον αντικαταχρηστικό κανόνα της παρ.5 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 δεδομένου ότι έχουν διαφορετικό αντικείμενο εργασιών.

Κατηγορία: 

Εισφορά ατομικής επιχείρησης σε συνιστώμενη Ο.Ε.

Ερώτηση 1982
29.09.21

Παρακαλώ θα ήθελα να με ενημερώσετε για τη διαδικασία μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Ο.Ε όπου η 2ος εταίρος που θα εισέλθει θα είναι με πολύ μικρό ποσοστό (κάτω του 5%) και θα είναι η κόρη του έχων την ατομική επιχείρηση που θα μετατραπεί.
Επισημαίνεται ότι η ατομική επιχείρηση τηρεί απλογραφικά βιβλία, έχει αποθήκη αξίας 500.000€ και πάγια (ΦΙΧ, μηχανήματα, έπιπλα) αναπόσβεστα αξίας 30.000€ .

Κατηγορία: 

Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων από νομικό πρόσωπο

Ερώτηση 1980
29.09.21

Ομόρρυθμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών (έκδοση εισιτηρίων) έχει στην κατοχή της δύο διαμερίσματα τα οποία σκέφτεται να εκμισθώνει βραχυπρόθεσμα (κάτω του ενός έτους) αποκλειστικά μέσω airbnb. Δεν θα παρέχει καμία επιπλέον υπηρεσία στους μισθωτές! Η Εταιρεία επιθυμεί να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ "Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής" και οι μισθώσεις αυτές να αντιμετωπίζονται ως αστικές, το οποίο πιστεύω πως μπορεί να κάνει εφόσον εκμισθώσει έως δύο ακίνητα! Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχουν επιπλέον περιορισμοί στο να θεωρούνται αυτές οι μισθώσεις αστικές, πχ ύψος τζίρου, αριθμό ακινήτων ή ημερών εκμίσθωσης μέσα στο έτος. Το κύριο ερώτημα είναι πως η εταιρεία επιθυμεί να αγοράσει ενα τρίτο διαμέρισμα το οποίο θα εκμισθώνει βραχυπρόθεσμα και αποκλειστικά μέσω airbnb. Ποια θα είναι η φορολογική αντιμετώπιση; Εφόσον θα εκμισθώνει τρία ακίνητα μέσω Airbnb, θα μπορούν ακόμα οι μισθώσεις αυτές να αντιμετωπίζονται ως αστικές ή θα πρέπει να κάνει επέκταση ΚΑΔ, να κόβει ΑΠΥ με ΦΠΑ 13% και να αποδίδει φόρο διαμονής; Υπενθυμίζω πως η εταιρεία δεν θα παρέχει καμία επιπλέον υπηρεσία στους μισθωτές.

Κατηγορία: 

Χαρτόσημο σε περίπτωση λήψης δανείου αλλοδαπής από εταίρο ΙΚΕ φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής και χορήγησης αυτού στην εταιρεία του

Ερώτηση 1979
22.09.21

Αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο (Ισπανία), εργαζόμενη στην Ολλανδία (στέλεχος πολυεθνικής), μονοπρόσωπη εταίρος (ΙΚΕ) στην Ελλάδα, έχει προέγκριση δανείου από Γερμανία.

Η ΙΚΕ στην Ελλάδα έχει αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων.

Μέχρι τώρα έχει ως φυσικό πρόσωπο αγοράσει στην Ελλάδα ακίνητα και εν συνεχεία τα έχει υπεκμισθώσει στην ΙΚΕ (επί αυτού του θέματος έχω υποβάλλει και λάβει απάντηση από τον komvo παλαιότερα).

Αυτή την στιγμή έχει τις ακόλουθες σκέψεις:

1. Να λάβει αυτή, μόνη το δάνειο από την Γερμανική τράπεζα και στην συνέχεια να αγοράσει ακίνητα στην Ελλάδα και να τα υπεκμισθώσει στην ΙΚΕ

2. Να λάβει αυτή το δάνειο από την Γερμανική τράπεζα και στην συνέχεια να δανείσει την ΙΚΕ με έμβασμα σε Ελληνική τράπεζα ώστε να αγοραστούν τα ακίνητα από την ΙΚΕ και

3. Να λάβει αυτή το δάνειο και να δανείσει την ΙΚΕ με έμβασμα σε λογαριασμό τράπεζας της ΙΚΕ στο εξωτερικό.

Πάντα τελικός σκοπός είναι η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα.

Η διαδικασία δεν θα γίνει ενώπιον προξενικής αρχής.

Ποια η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την κάθε περίπτωση; Πότε οφείλεται χαρτόσημο δανεισμού; Αν οφείλεται είναι 3,6%; Τι διαδικασίες γίνονται στην αποπληρωμή του δανείου από την ΙΚΕ;

Κατηγορία: 

Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών από προμηθευτή που δεν έχει λάβει ελληνικό ΑΦΜ ή δεν έχει ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο.

Ερώτηση 1978
22.09.21

Παρακαλώ μπορείτε να με ενημερώσετε ποιες οι υποχρεώσεις (δηλωτικές και μη) του Έλληνα αγοραστή (υποκείμενου στον ΦΠΑ στην Ελλάδα) μηχανημάτων από προμηθευτή Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος δεν λαμβάνει ΑΦΜ/ΦΠΑ για απόδοση ΦΠΑ (ή δεν ορίζει φορολογικό αντιπρόσωπο) ως οφείλει αφού τα μηχανήματα παραδίδονται μετά την συναρμολόγηση - εγκατάστασή τους βάσει άρθρου 13 παρ. 2 του Ν.2859/2000.

Κατηγορία: 

Φορολόγηση εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες στην Κύπρου που αποκτά φορολογικός κάτοικος Ελλάδας

Ερώτηση 1977
22.09.21

Κάτοικος Ελλάδας έχει αμοιβή για μισθωτές υπηρεσίες από την Κύπρο (εργάζεται και στις δύο χώρες). Για την Ελλάδα είναι πληττόμενος ως ελεύθερος επαγγελματίας. Στην εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος που έγινε, υπολογίσθηκε εισφορά αλληλεγγύης για τους μισθούς από την Κύπρο. Θα ήθελα τη γνώμη σας.

Κατηγορία: 

Διενέργεια εκπτώσεων λόγω προώθησης

Ερώτηση 1976
22.09.21

Εταιρία εμπορεύεται τουριστικά είδη λιανικώς και χονδρικώς. Σε κάποιους πελάτες λιανικής και χονδρικής κατά την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου κάνει εκπτώσεις της τάξεως από 10% έως 15%.

Οι εκπτώσεις γίνονται για λόγους προωθητικής πολιτικής της εταιρείας. Θα ήθελα να ρωτήσω αν οι εκπτώσεις αυτές είναι νόμιμες ή θα πρέπει να δηλώνονται στην εφορία όπως οι εκπτώσεις λόγω τζίρου. Θα ήθελα απάντηση και για τους πελάτης λιανικής και χονδρικής.

Κατηγορία: 

Σελίδες