×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Καταχώρηση εσόδου και έκδοση παραστατικού στην περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής

Ερώτηση 1463
27.03.19
Τεχνικός ασφαλείας (με απλογραφικά) εκδίδει ΤΠΥ που τιμολογεί ετήσια τις υπηρεσίες του. Πχ. εκδίδει το ΤΠΥ 1/12/18 με διάρκεια παροχής υπηρεσιών 1/12/18-30/11/19. Πώς καταχωρείται αυτό το ΤΠΥ; Αφορά έσοδα επόμενης χρήσης το διάστημα 1/1/19-30/11/19;
Εταιρία (με απλογραφικά) που εκδίδει ΤΠΥ για πιστοποίηση ISO ετήσιας διάρκειας αλλά το έσοδο αφορά την επιθεώρηση που γίνεται εκείνη την δεδομένη χρονική στιγμή, αποτελεί έσοδο επόμενης χρήσης; πχ. εκδίδει ΤΠΥ πιστοποίηση ISO την 1/12/18 αλλά το συμφωνητικό αναφέρει ότι είναι ετήσιας διάρκειας.

Κατηγορία: 

Έκδοση παραστατικών για παροχή υπηρεσίας περιηγήσεων όταν το λεωφορείο εκμισθώνεται και σε άλλη εταιρεία

Ερώτηση 1462
27.03.19
Νομικό πρόσωπο (ΙΚΕ) με αντικείμενο εργασιών τις υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα και την εκμίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων (τύπου BUGGY) διοργανώνει περιηγήσεις εντός των ορίων του νομού με οδηγούς των οχημάτων τους ίδιους τους πελάτες. Οι πελάτες παραλαμβάνονται από διάφορα σημεία του νομού με ιδιόκτητο λεωφορείο το οποίο έχει άδεια δημόσιας χρήσης και συγκεντρώνονται στο χώρο εκκίνησης της περιήγησης. Στο τέλος της εκδρομής η οποία διαρκεί πάνω από 6 ώρες οι πελάτες επιστρέφουν στο σημείο από το οποίο τους παρέλαβε η επιχείρηση με τον ίδιο τρόπο.
1.Κατά την άποψη σας τι παραστατικά ή δελτία πρέπει να εκδοθούν για τις παραπάνω πράξεις έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα σε περίπτωση ελέγχου.
2.Μπορεί το παραπάνω λεωφορείο να εκμισθωθεί και να μεταφέρει άτομα τρίτης επιχείρησης από το αεροδρόμιο στις εγκαταστάσεις της και τι παραστατικά πρέπει να εκδοθούν.
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Αποσβέσεις βελτιώσεων σε ακίνητο

Ερώτηση 1461
27.03.19
ΑΕ αγόρασε το 2017 δυο ακίνητα (οριζόντιες ιδιοκτησίες) με αξία αγοράς 500.000,00 και αντικειμενική αξία 551.500,00. Το έτος 2018 πραγματοποίησε βελτιώσεις στα παραπάνω ακίνητα ποσού 400.00,00 ευρώ για να καταστούν λειτουργικά και από τον Σεπτέμβριο 2018 τα ιδιοχρησιμοποιεί.
Για τις ανάγκες υπολογισμού των αποσβέσεων των κτιρίων έγινε διαχωρισμός της αξίας του οικοπέδου και των κτιριακών εγκαταστάσεων (υπολογισμός ποσοστών με βάση τις αντικειμενικές αξίας). Έτσι από την αρχική αξία αγορές των 500.000,00 το 40% ποσό (200.000,00) αντιστοιχεί στο οικόπεδο και το 60% ποσό (300.000,00) αντιστοιχεί στα ακίνητα ποσό στον οποίο θα εφαρμόζεται ο προβλεπόμενος συντελεστής απόσβεσης (4%). Το ερώτημά μου είναι αν για το ποσό της βελτίωσης των ακινήτων (400.00,00) θα πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία επιμερισμού τις αξίας σε αναλογία οικοπέδου και κτηρίων ή μπορεί να αποσβεστεί ολόκληρο με 4% κάθε έτος.

Κατηγορία: 

Εκχώρηση ακίνητης περιουσίας στο Ελληνικό Δημόσιο για την εξόφληση οφειλόμενων φόρων

Ερώτηση 1460
19.03.19
Το έτος περίπου 2011 υπήρχε ένα άρθρο νόμου το οποίο επέτρεπε την μεταβίβαση ακίνητου στο δημόσιο έναντι οφειλής του φορολογουμένου.
1) Είναι εν ισχύ ακόμα;
2) Εκδόθηκε ποτέ εγκύκλιος που δίνει οδηγίες (γνωρίζουμε μέχρι πριν λίγο καιρό δεν είχε εκδοθεί);
3) Υπήρξε άρθρο άλλου νόμου που να το καταργεί αυτό το άρθρο και αν ναι ποιο είναι;

Κατηγορία: 

Παρακράτηση φόρου δικαιωμάτων που καταβάλλονται στον Καναδά

Ερώτηση 1459
19.03.19
Ερωτάται αν η πληρωμή δικαιωμάτων από ελληνική εταιρεία με μορφή ΙΚΕ απαλλάσσεται του φόρου δικαιωμάτων ή όχι και αν όχι, ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

Κατηγορία: 

Τρόπος έκπτωσης δαπανών πρακτορείου ΟΠΑΠ

Ερώτηση 1458
19.03.19
Πρακτορείο ΟΠΑΠ σαν έσοδα έχει τις εκκαθαρίσεις από τις προμήθειες που εκδίδονται στο τέλος του χρόνου. Σαν έξοδα έχει ΔΕΗ – ΟΤΕ - ενοίκια - διάφορα τιμολόγια με ΦΠΑ - διάφορα έξοδα με ΦΠΑ με ΑΛΠ.
Πώς θα καταχωρίσουμε τα έξοδα αυτά στα βιβλία και στο ΦΠΑ; Πχ. 200 + ΦΠΑ 48 = 248 σύνολο. Θα εκπέσει όλο το ποσό σαν έξοδο; Στην περιοδική ΦΠΑ δεν θα φανεί πουθενά; Στο Ε3 όλο το ποσό;

Κατηγορία: 

Υποχρέωση τήρησης βιβλίου κοστολογίου από εταιρεία που αγόρασε ημιτελής κατοικίες από τον αρχικό κατασκευαστή

Ερώτηση 1457
18.03.19
Εταιρεία με αντικείμενο εργασιών ανέγερση και πώληση ακινήτων θα πωλήσει ημιτελής κατοικίες με ΦΠΑ διότι η άδεια έχει εκδοθεί μετά την 01/01/2006. Τις κατοικίες αυτές θα τις αγοράσει άλλη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών εκμετάλλευση τουριστικών κατοικιών. Τα ερωτήματα είναι αν η εταιρεία που θα αγοράσει τις ημιτελής κατοικίες θα έχει την υποχρέωση να τηρήσει βιβλίο κοστολογίου και να υποβάλει το έντυπο του απολογιστικού κόστους όταν αποπερατωθούν οι κατοικίες;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση αξίας αντιπαροχής που αναγράφεται στο ειδικό στοιχείο παράδοσης κτισμάτων

Ερώτηση 1456
18.03.19
Κατασκευαστική εταιρεία Ο.Ε, με απλογραφικά βιβλία, ανεγείρει πολυκατοικία από το 2012 με το σύστημα της αντιπαροχής. Το 2018 παρέδωσε διαμερίσματα στους οικοπεδούχους αξίας 150.000,00 ευρώ με το ειδικό στοιχείο παράδοσης κτισμάτων. Το ποσό των 150.000,00 ευρώ αποτελεί ακαθάριστο εισόδημα (τζίρο) για την φορολογία εισοδήματος; Θα συμπεριληφθεί στο Ε3 το ποσό 150.000,00;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση χορήγησης δανείου σε εργαζόμενο

Ερώτηση 1455
18.03.19
Εταιρεία του νόμου 89/67 σκοπεύει να δώσει δάνειο σε εργαζόμενό της.
• Επιτρέπεται από την άδεια εγκατάστασης της;
• Μπορεί να προσημειώσει ακίνητο του υπαλλήλου;
• Μπορεί να βάλει και επιτόκιο και αν ναι μέχρι ποιο ύψος;
• Σίγουρα το συμφωνητικό της δανειοδότησης κατατίθεται στην εφορία και χαρτοσημαίνεται.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Κατηγορία: 

Χρόνος έκπτωσης δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος όταν ο λογαριασμός εκδίδεται σε επόμενο έτος

Ερώτηση 1454
18.03.19
Iδιωτική εταιρία πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας έχει εκδώσει στις 4-1-2019 λογαριασμό ρεύματος αξίας 4.900,00 ευρώ. Ο λογαριασμός αφορά το χρονικό διάστημα από 01/12/2018 ως 01/01/2019.
Το ερώτημα είναι πότε θα εκπέσει φορολογικά η επιχείρηση την δαπάνη:
α) Η δαπάνη εντάσσεται στην ΠΟΛ. 1094/2016 και θα εκπέσει το 2019 με βάση την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού ως συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας ή
β) Με βάση την αρχή του δεδουλευμένου η επιχείρηση θα επιμερίσει τη δαπάνη στα έτη 2018-2019 και θα εκπέσει το ποσό που αναλογεί σε κάθε χρήση;

Κατηγορία: 

Σελίδες