×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Παραγγελιοδοχική πώληση

Ερώτηση 1869
19.03.21

Στην απάντηση της ερώτησης 1859 αναλύσατε τον τρόπο παρακολούθησης για τους σκοπούς του ΦΠΑ στην περίπτωση των παραγγελιοδοχικών πωλήσεων. Χρησιμοποιώντας το αριθμητικό παράδειγμα της παραπάνω ερώτησης από πλευράς εισοδήματος πως θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα δεδομένα τόσο ο παραγγελέας όσο και παραγγελιοδόχος;
Π.Χ. για τον παραγγελέα το ποσό από την εκκαθάριση που θα αυξήσει τον κύκλο εργασιών του θα είναι το σύνολο των πωλήσεων (242,15 ευρώ) ή 217,93 ευρώ (242,15-24,22).
Η μέχρι τώρα αντιμετώπιση από την πλευρά του παραγγελέα όπου λαμβάνοντας την εκκαθάριση των πωλήσεων καταχωρούσε στα έσοδα το σύνολο των πωλήσεων με τον αναλογούντα ΦΠΑ και στα έξοδα την προμήθεια του παραγγελιοδόχου θεωρείται λανθασμένη και κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις για το διάστημα πριν την Ε.2181/5-11-2020.

Κατηγορία: 

Έντοκη χορήγηση δάνειου (Χαρτοσήμανση ή απαλλασσόμενη πράξη του ΦΠΑ)

Ερώτηση 1868
10.03.21

Καλημέρα σας.

Θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εταιρειών όταν χορηγούν έντοκα δάνεια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις μετά και τις αποφάσεις του Στε 2323/2020, 2163/2020 (Μη επιβολή τελών χαρτοσήμου σε έντοκα χρηματικά δάνεια χορηγούμενα, έστω ευκαιριακά, από ήδη υποκείμενο σε ΦΠΑ)

Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών διαχειριστή ΙΚΕ και συμψηφισμός με την αμοιβή διαχείρισης

Ερώτηση 1867
10.03.21

Με απόφαση ΔΣ ΙΚΕ έχει αποφασιστεί ότι ο διαχειριστής θα παίρνει 500 ευρώ μηνιαίως ως αμοιβή διαχείρισης. Η εταιρεία πλήρωσε τις ασφαλιστικές εισφορές του διαχειριστή (ΕΦΚΑ ΟΑΕΕ) μέσω του δικού της λογαριασμού και δεν εξόφλησε την αμοιβή. Μπορεί να γίνει ο συμψηφισμός της αμοιβής του διαχειριστή με αντίστοιχη πληρωμή των εισφορών του από την εταιρεία ή θα θεωρηθεί ως αμοιβή σε είδος; Ο διαχειριστής δεν έχει ατομική επιχείρηση και ούτε συμμετέχει σε άλλη εταιρεία.

Κατηγορία: 

Μεταβίβαση λόγω συνταξιοδότησης φωτοβολταϊκού πάρκου από σύζυγο σε σύζυγο

Ερώτηση 1866
10.03.21

Σύζυγος έχει στην κατοχή του αγροτικό φωτοβολταϊκό πάρκο και είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς αγροτών. Θέλει να μεταβιβάσει το φωτοβολταϊκό πάρκο στην γυναίκα του λόγω συνταξιοδότησης.

Ποιος είναι ο πιο οικονομικός τρόπος να γίνει, με μεταβίβαση της επιχείρησης ή με πώληση του πάρκου, θα μπορεί να κρατήσει μόνο τα αγροτικά του;

Θα ήθελα να μου πείτε τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσω καθώς και τον τρόπο φορολόγησης της μεταβίβασης.

Τα πάγια που έχει η επιχείρηση θα πρέπει να κοστολογηθούν στην αναπόσβεστη αξία ή μπορούμε και ποιο χαμηλά;

Πάγια που δεν έχουν κλείσει την πενταετία θα πρέπει να διακανονιστούν και να επιστραφεί ο ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των πωλήσεων εφημερίδων, περιοδικών, εισιτηρίων τηλεφωνικών καρτών και διαδικτύου από περίπτερα

Ερώτηση 1865
10.03.21

Στο υπ’ αριθ. 1859/22.2.2021 ερώτημα δίνεται απάντηση για την αντιμετώπιση των παραγγελιοδοχικών πωλήσεων, όσο αφορά τον ΦΠΑ και τις λογιστικές εγγραφές, βάσει της Ε.2181/5-11-2020. Η εν λόγω εγκύκλιος ισχύει για κάθε είδους παραγγελιοδοχική πώληση; Ήθελα παρακαλώ να μου εξηγήσετε πώς θα χειριστούμε, στην περιοδική ΦΠΑ και τι λογιστικές εγγραφές θα κάνουμε, στην περίπτωση πώλησης εφημερίδων και περιοδικών, εισιτηρίων, τηλεκαρτών, από ψιλικατζίδικο (τελικός διαθέτης στο κοινό). Επειδή οι πωλήσεις αυτών των ειδών έχουν ιδιαιτερότητα, παρακαλώ εξηγείστε μας όλο το κύκλωμα και εάν βεβαίως εφαρμόζεται κι εδώ η Ε.2181/5-11-2020. Παρακαλούμε αναφερθείτε με παραδείγματα. Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Απορρόφηση ΙΚΕ από ΟΕ

Ερώτηση 1863
10.03.21

Ο Α και ο Β είναι συνιδιοκτήτες από 50% έκαστος σε ένα ακίνητο το οποίο έχουν μισθώσει σε μία εταιρεία ΟΕ που έστησαν οι δυο τους και το εκμεταλλεύονται τουριστικά. Στην συνέχεια ο Α μαζί με τον Γ έστησαν μία ΙΚΕ σε ενοικιαζόμενο ακίνητο εκμετάλλευση καφετέριας. Ο Γ όμως πωλεί το μερίδιο του το οποίο αγοράζει ο Β και έτσι ο Α και ο Β κατέχουν σήμερα μία ΟΕ και μία ΙΚΕ με 50% έκαστος. Οι δύο εταίροι συμφώνησαν να συγχωνεύσουν τις δύο εταιρείες στην μορφή όμως της ΟΕ ώστε να υποχρεούνται σε απλογραφικά βιβλία. Μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε αν, κατά την γνώμη σας είναι σωστή αυτή η σκέψη των εταίρων, και να υποδείξετε την πιο ανώδυνη διαδικασία για να γίνει αυτό; Τι ακριβώς ενέργειες δηλαδή πρέπει να γίνουν, σε εφορία, ΓΕΜΗ, κ.λπ. και τι λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της ΙΚΕ αφού αυτή θα κλείσει οριστικά; Κεφάλαιο που έχει η ΙΚΕ τώρα 10.000,00 και η ΟΕ 20.000,00. Ευχαριστούμε.


Διαδικασία και προθεσμία υποβολής δήλωσης και βεβαίωση του τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων

Ερώτηση 1862
03.03.21

Καλημέρα έχει βγει ένα τέλος εκμετάλλευσης αλιευτικών σκαφών που είναι για πληρωμή έως τέλος Μαρτίου. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε, πως θα υποβληθεί, μέσω ΔΟΥ ή ηλεκτρονικά;

Κατηγορία: 

Επάρκεια αποδεικτικών στοιχείων ελεγχόμενου φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα

Ερώτηση 1861
03.03.21

Ατομική επιχείρηση - φαρμακείο είναι επικερδής, αλλά λόγω μη υποχρέωσης απογραφής παρουσιάζει τα τελευταία συνεχόμενα χρόνια ζημιές. Το φαρμακείο έχει μεγάλο απόθεμα. Το θέμα που προκύπτει είναι ότι ο επιχειρηματίας έχει ως μοναδικό εισόδημα το προερχόμενο από το φαρμακείο, το οποίο παρουσιάζει ζημιές. Όμως, ο επιχειρηματίας προχωράει σε καταναλωτικές και επενδυτικές αγορές και φορολογείται βάσει τεκμηρίων. Το ερώτημα μου είναι, αν σε πιθανό έλεγχο των τραπεζικών κινήσεων και λογαριασμών του επιχειρηματία, του προσάψουν επιπλέον έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Αν ο φορολογικός έλεγχος προχωρήσει σε πραγματική απογραφή των αποθεμάτων του φαρμακείου θα διαπιστώσει εύκολα το απόθεμα το οποίο και δικαιολογεί τις συνεχόμενες ζημιές που παρουσιάζει η επιχείρηση. Σε περίπτωση ελέγχου μία απογραφή των αποθεμάτων του φαρμακείου θα αρκεί για να δικαιολογήσει τις τραπεζικές καταθέσεις του επιχειρηματία;

Κατηγορία: 

Εκμίσθωση Φ.Ι.Χ. από επιχείρηση η οποία δεν είναι επιχείρηση εκμίσθωσης οχημάτων

Ερώτηση 1860
03.03.21

Καλησπέρα,

Εταιρεία Ο.Ε. σχεδιάζει να κλείσει και να κάνει διάλυση όταν μπορέσει να πουλήσει τα εμπορεύματα της και να εισπράξει το πιστωτικό της ΦΠΑ.

Έχει στην κατοχή της επαγγελματικό αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αποσβεστεί και η αναπόσβεστη αξία του είναι υψηλή. Το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιείται από εδώ και πέρα από τον ένα εταίρο στην ατομική του επιχείρηση αλλά δεν μπορεί να καλύψει την αγορά μέσω τραπεζικών συναλλαγών ώστε να είναι πραγματική (άνω των 500,00 ευρώ).

Θέλω να ρωτήσω εάν η Ο.Ε. με δραστηριότητα εμπορία επίπλων θα μπορεί να ενοικιάσει το ΦΙΧ σε άλλη εταιρεία χωρίς να έχει ΚΑΔ ενοικιάσεις αυτοκινήτων και αν ναι τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν (π.χ. συμφωνητικά, ΤΠΥ ανά χρονιά), εμπίπτει στο ΦΠΑ η παραπάνω διαδικασία;

Σε περίπτωση που δεν γίνεται, θα ήθελα παρακαλώ να μου προτείνεται μια εναλλακτική που θα μπορέσω να ακολουθήσω.

Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Αγορά παγίου από ιδιώτη και διενέργει λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων αυτού

Ερώτηση 1858
23.02.21

Ατομική επιχείρηση η οποία εκμισθώνει σκάφη αναψυχής (με λιγότερο από 30HP) και τα οποία αποτελούν πάγια. Όσον αφορά το λογιστικό και φορολογικό χειρισμό τους, ποιο παραστατικό απαιτείται για να απεικονιστεί η αγορά ενός μεταχειρισμένου σκάφους από ιδιώτη; Οι αποσβέσεις θα υπολογίζονται με βάση την τιμή κτήσης του σκάφους και στην ημερομηνία του παραστατικού αγοράς;

Κατηγορία: 

Σελίδες