×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Φορολογική αντιμετώπιση ιδιόχρησης, τόκων δανείου που λήφθηκε για ανέγερση ξενοδοχείου το οποίο εκμεταλλεύεται ατομική επιχείρηση και έκπτωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ερώτηση 1715
15.06.20
Ατομική επιχείρηση το 2006 έκανε έναρξη υπό ίδρυση για την ανέγερση Ξενοδοχείου.
Το 2007 τελείωσαν οι εργασίες και έγινε έναρξη με δραστηριότητα Εκμ/ση Ξενοδοχείου.
Τα Πάγια (κτίριο και εξοπλισμός) καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων και στο Μητρώο Παγίων.
Για την ανέγερση έλαβε επιδότηση από το ΕΣΠΑ και δάνειο από Τράπεζα.
Το δάνειο εκδόθηκε ως στεγαστικό και όχι ως επαγγελματικό. Σε αυτή την περίπτωση οι τόκοι του Δανείου εκπίπτουν ως έξοδο;
Για τον υπολογισμό της ιδιόχρησης ποια τετραγωνικά μέτρα του Ξενοδοχείου λαμβάνονται υπόψη. Αυτά που πράγματι ιδιοχρησιμοποιούνται από την επιχείρηση (ρεσεψιόν, αποθήκες, σαλόνι, τραπεζαρία πρωινού) ή τα τ.μ. όλου του Ξενοδοχείου; Ισχύει η 306/25.10.2005 γνώμη του ειδικού γραφείου φορολογίας που αναφέρεται ότι λαμβάνονται υπόψη τα τ.μ. που πράγματι χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση (λ.χ. των κτιρίων διοίκησης, προσωπικού κ.λπ.). και στηρίζεται στην λογική ότι αφορά χώρους της επιχείρησης που δεν είναι δυνατόν ταυτόχρονα να «ενοικιάζονται» και να ιδιοχρησιμοποιούνται (γεγονότα αυτοαναιρούμενα).
Ο ΕΝΦΙΑ του ξενοδοχείου συμπεριλαμβάνεται στα έξοδα; Δεδομένου ότι η επιχείρηση δεν έχει εμπράγματα δικαιώματα επί του ακινήτου τα οποία ανήκουν στο φυσικό πρόσωπο.

Κατηγορία: 

Λογιστική παρακολούθηση υποκαταστήματος και εφαρμογή prorata σε σχέση με την έδρα

Ερώτηση 1714
15.06.20
Καλημέρα
Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε στο εξής:
Δραστηριότητα ατομικής επιχείρησης με κύριο ΚΑΔ υπηρεσίες χειροπρακτικής - ποδολογίας υπαγόμενη στο καθεστώς ΦΠΑ, ιδρύει υποκατάστημα σε διπλανό ακίνητο
με την ίδια διεύθυνση (ίδιος ιδιοκτήτης εκμισθωτής) και λόγω γειτνίασης, ισχύει η τήρηση βιβλίων μαζί με το κεντρικό σε ξεχωριστή αναφορά στηλών για το υποκατάστημα.
- Η δραστηριότητα του υποκαταστήματος είναι αποκλειστικά εργασίες φυσικοθεραπείας η οποία απαλλάσσεται από καθεστώς ΦΠΑ.
- Το υποκατάστημα για να λειτουργήσει έχει αγοράσει πάγια και έχει κάνει διαδικασίες για επιδότηση από ΕΣΠΑ.
- Τα τιμολόγια αγοράς παγίων & εξόδων που αφορά το υποκατάστημα έχει εκπεστεί το ΦΠΑ κανονικά, με το σκεπτικό της ενιαίας τήρησης των βιβλίων λόγω γειτνίασης.
- Να σημειωθεί τα βιβλία είναι απλογραφικά
Παρακαλώ θα ήθελα την γνώμη σας.
1) Μπορώ να τηρώ τη λογιστική ενημέρωση σε ενιαίο βιβλίο (κεντρικό και υποκατάστημα);
2) Στην περίπτωση ενιαίας τήρησης βιβλίων και πως θα εφαρμόσω τον υπολογισμό της prorata;
3) Ποια είναι η σωστή τήρηση; Ενιαίο βιβλίο κεντρικό & υποκατάστημα και υπολογισμός Prorata ενιαία τέλος του χρόνου;
4) Ξεχωριστή τήρηση βιβλίων κεντρικό & υποκατάστημα χωρίς υπολογισμό prorata;
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
Πουλίδας Μ. Πέτρος

Κατηγορία: 

Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού με συμμετοχή σε ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.)

Ερώτηση 1712
15.06.20
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΆΝΤΗΣΗ (ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΟ 1704) ΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΡΩΤΑΩ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
Μισθωτός (παλαιός) με μηνιαίο μικτό μισθό 650,00 ευρώ και συμμετοχή σε Ετερόρρυθμη Εταιρία τι εισφορές θα πληρώνει. Θα μπορούσατε να μου δώσετε ένα παράδειγμα;


Κ.Π.Κ. και ειδική περίπτωση ασφάλισης αποθηκάριου (χειρωνακτική εργασία) σε χονδρικό εμπόριο

Ερώτηση 1711
15.06.20
Σε επιχείρηση με ΚΑΔ ΙΚΑ 5172 (Λοιπό χονδρικό εμπόριο που δεν κατατάσσεται σε κάποια από τις προηγούμενες κατηγορίες Εντός ασφ/κής περιοχής ΤΕΑΥΕΚ) εργαζόμενος με κωδικό ειδικότητας 413110
Αποθηκάριοι (χειρωνακτική εργασία) σε ποιο πακέτο ασφάλισης του ΙΚΑ εντάσσονται;
Υπάγονται σε κάποια ειδική περίπτωση ασφάλισης ή σε κάποιο επιπλέον ταμείο;


Υπολογισμός ημερών ασφάλισης καθηγητή σε φροντιστήριο

Ερώτηση 1708
15.06.20
Καθηγητής σε φροντιστήριο εργάζεται με ωρομίσθιο 8,91€/ώρα. Εργάζεται την Δευτέρα μία ώρα και την Τρίτη για δύο ώρες.
Πως θα υπολογίζω τις ημέρες ασφάλισης του κάθε μήνα, αφού την Δευτέρα έχει ημερήσια αμοιβή 11,06€;
(πχ: για τον Ιούνιο θα έχει 10 ημέρες εργασίας με 15 ώρες. Άρα, αποδοχές 133,65€ / 10 ημέρες = 11,37€ μέσος ημερήσιος μισθός)
Τις, αν το ωρομίσθιο ήταν πχ 7,43€ πως θα υπολογίζαμε τις μηνιαίες εισφορές αφού κάθε Δευτέρα θα είχε ημερήσια αμοιβή


Υποβολή εντύπων στο ΕΡΓΑΝΗ και στο ΙΚΑ σε περίπτωση συναπασχόλησης

Ερώτηση 1709
12.06.20
Τρεις επαγγελματίες συστεγάζονται και λειτουργούν σαν ξεχωριστές ατομικές επιχειρήσεις σε χωριστά γραφεία – δωμάτια ο καθένας, είναι μη συνεργαζόμενοι μεταξύ τους και δε αποτελούν κάποια αφανή ή άτυπη εταιρεία.
Σκέφτονται να προσλάβουν μία γραμματέα πλήρους απασχόλησης που να εξυπηρετεί ταυτόχρονα και τους τρεις είτε στις εσωτερικές εργασίες γραφείου είτε σε εξωτερικές (τράπεζες, υπηρεσίες, κ.λπ.).
Το έγγραφο του IKA Γ99/1/329 29.10.2003 μπορεί να τύχει εφαρμογής;
Πρακτικά, πως θα γίνει η απογραφή; Σε ποια ΑΦΜ; Θα λάβουν ενιαίο ΑΜΕ; Στο ΕΡΓΑΝΗ πως θα γίνεται η υποβολή των εντύπων;
Αν με εσωτερικό συμφωνητικό, οριστεί ένας εκ των τριών ως υπόχρεος για τα εργατικά και ασφαλιστικά θέματα είτε απέναντι στο ΣΕΠΕ είτε τον ΕΦΚΑ, μπορεί να γίνει η εφαρμογή στην πράξη;

Κατηγορία: 

Άδεια σε εργαζόμενο με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Ερώτηση 1710
05.06.20
Σε ΚΕΚ οι εισηγητές εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για συγκεκριμένες ημέρες όπως προβλέπει το πρόγραμμα. Η οφειλόμενη άδεια πότε, σε ποιες ημέρες θα δοθεί;
Σε κάποια ημέρα από αυτές που προβλέπεται να κάνει μάθημα ο εισηγητής πρακτικά δεν γίνεται.
Να δοθεί σαν αποζημίωση, νομίζω δεν είναι σύννομο (αλήθεια, το ΙΚΑ αν δοθεί σαν αποζημίωση, τι συνηθίζει να κάνει;).
Αν δοθεί μετά την λήξη της σύμβασης, ως παράταση της για σκοπούς αδείας;


Μείωση ενοικίου κύριας κατοικίας κατά 40% λόγω COVID-19 στην περίπτωση συμμισθωτών συζύγων

Ερώτηση 1707
01.06.20
Ιδιοκτήτης ακινήτου το έχει μισθώσει σε παντρεμένο ζευγάρι κατά 50% στον καθένα εκ των δύο όπως αναφέρεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Ο σύζυγος είναι ιδιωτικός υπάλληλος με αναστολή εργασίας λόγω COVID-19 και η σύζυγος δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το μέτρο.
Η μείωση κατά 40% της πληρωμής του μισθώματος αφορά όλο το μίσθωμα ή το 50% του ποσού;
Παράδειγμα, έστω το μίσθωμα είναι 300 ευρώ, η μείωση είναι 120 ευρώ (για όλο το μίσθωμα) ή 300/2=150 x 40%=60 ευρώ για το ήμισυ του μισθώματος βάσει συμβολαίου;
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας.

Κατηγορία: 

Συμψηφισμός ζημιών με μείωση μετοχικού κεφαλαίου και δυνατότητα επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους

Ερώτηση 1705
01.06.20
Το 2017 έγινε συμψηφισμός ζημιών με το μετοχικό κεφάλαιο σε ΑΕ ύψους 306 χιλ. ευρώ, οι οποίες αφορούσαν λογιστικές ζημίες έως 31/12/2013, έπειτα έγινε μείωση κεφαλαίου με απόδοση 80 χιλ. ευρώ στους μετόχους. Οι ζημιές αυτές αναγνωρίζονται φορολογικά δεδομένου ότι αφορούν ζημίες έως 31/12/2013; Βασιζόμενοι στην ΠΟΛ 1088/2016 έγινε κανονικά η μεταφορά φορολογικών ζημιών στο έντυπο Ν. Ήταν δυνατή η απόδοση των 80χιλ ευρώ στους μετόχους αφού υπήρχαν κι άλλες ζημιές και μετά την 1/1/14;
Διευκρίνιση επί της 1705 ερώτησης:
Αν έπρεπε να είχα κάνει διαγραφή φορολογικών ζημιών που είχαν προκύψει έως την 31/12/2013, δεδομένου ότι η εταιρία συνέχισε να έχει ζημιές και ακόμα και έτσι, στην δήλωση του 2019 θα έχουν περισσέψει και -12 χιλ. ευρώ ζημιές μετά τον συμψηφισμό με τα περσινά κέρδη, δεν έχω κάποιο θέμα να προκύψουν διαφορές από φορολογικό έλεγχο. Πιστεύετε ότι πρέπει να προβώ σε τροποποιητικές των εντύπων Ν; Αλλάζουν μόνο οι ζημίες εκ μεταφοράς χωρίς να αλλάζει ο φόρος. Μάλιστα, στην, φετινή δήλωση προκύπτει το ίδιο ποσό μεταφερόμενων ζημιών αφού διαγράφονται οι ζημιές του 2013 λόγω πενταετίας, Δηλ. έτσι κι αλλιώς θα είχα -12 χιλ. ευρώ ζημιές όπως μεταφορά το 2020.
Θεωρώ ότι δεν πρέπει να πειράξω τίποτα μην τυχόν πυροδοτήσω έλεγχο.

Κατηγορία: 

Ασφαλιστική αντιμετώπιση μισθωτού που συμμετέχει σε Ε.Ε. και φυσικού προσώπου που μετέχει σε δύο νομικά πρόσωπα

Ερώτηση 1704
01.06.20
Πώς ασφαλίζεται;
Α. Μισθωτός που θα συμμετέχει σε εταιρία ετερόρρυθμη - ως ετερόρρυθμο μέλος;
Β. Ένα φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε δυο εταιρίες;


Σελίδες