×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΒΙΛΒΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ερώτηση 003.
Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4203/2013. Μπορούν να καταστραφούν βιβλία και στοιχεία υποθέσεων προηγούμενων ετών για τις οποίες έχει εκδοθεί μέχρι τις 31.12.2013 εντολή ελέγχου;

Απάντηση (20.05.2014)

Κατηγορία: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

Ερώτηση 002.
Φορολογούμενος (άγαμος) ο οποίος δηλώνει μηδενικό εισόδημα αλλά έχει στην κατοχή του διαμέρισμα 106 τμ (α κατοικία) σε περιοχή με τιμή ζώνης από 2800 έως 4999- μπορεί να θεωρηθεί δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος;

Απάντηση (19.05.2014)

Κατηγορία: 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ – ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

Παρακάτω αποδίδονται οι έννοιες και ο τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων όπως ορίζονται από το  Π.Δ. 1123/1980 καθώς και οι αντίστοιχες  διατάξεις που αφορούν στον υπολογισμό των αποσβέσεων και είναι σύμφωνες με τον ν. 2190/1920.

Κατηγορία: 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, εκτός από την ετήσια κανονική άδεια τους, δικαιούνται βάσει Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Νόμων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται, διάφορες άλλες άδειες, οι οποίες αναλύονται παρακάτω.

Κατηγορία: 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Σύμφωνα με την Υ.Α.21091/1946, στο εκτός έδρας υπαλληλικό, υπηρετικό και εργατοτεχνικό προσωπικό όλων εν γένει των επιχειρήσεων και εργασιών, πλην εκείνων για τις οποίες προβλέπουν ειδικές διατάξεις, το οποίο αποστέλλεται προσκαίρως για εργασία εκτός έδρας, καταβάλλεται, εκτός από τα οδοιπορικά έξοδα, και πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας δ

Κατηγορία: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ.

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1002/31.12.2014, καθορίστηκαν οι οντότητες που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) για την έκδοση στοιχείου λιανικών συναλλαγών, καθώς και τις περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών παραστατικών (αποδείξεων) μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.

Κατηγορία: 

Σελίδες