×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ερώτηση 035.
Ιατρός ελεύθερος επαγγελματίας, προχωρά στην έκδοση μυθιστορήματος το οποίο θα διαθέτει ο ίδιος με τους παρακάτω τρόπους.

• Λιανικά από το ιατρείο του

• Μέσω διαδικτύου με αποστολή ταχυδρομική στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, λιανικά.

• Χονδρικά στα βιβλιοπωλεία.

• Δωρεάν διάθεση σε φίλους. Προχωρώ στην επέκταση δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ, με ΚΑΔ 90.03.11.12 υπηρεσίες συγγραφέα και υπαγωγή στον ΦΠΑ 6,5% καθώς και ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Ερωτήματα που έχουν προκύψει.

Κατηγορία: 

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΕΜΒΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Ερώτηση 034.
ΑΕ με αντικείμενο εργασιών ξενοδοχειακές τουριστικές επιχειρήσεις, ενοικιάσεις σκαφών και λέμβων αναψυχής έχει στην κυριότητα της 2 τέτοια σκάφη 7 μέτρων ιδιωτικής χρήσης. Μέχρι πέρυσι αυτά έμπαιναν ως τεκμήριο στο πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΕ. Φέτος λόγω όχι και τόσο καλής χρονιάς η ΑΕ αποφάσισε να μισθώνει τα ανωτέρω σκάφη σε πελάτες για διαστήματα από 10 μέρες έως και 3 μήνες κόβοντας αντίστοιχο τιμολόγιο με ΦΠΑ 23% .

Κατηγορία: 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Η ΑΘΕΩΡΗΤΟ) – ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ερώτηση 033.
1) Το ειδικό στοιχείο Αγροτών της παρ 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, το οποιο εκδίδεται για την παράδοση Αγροτικών προϊόντων από την αγροτική εκμετάλλευση στην εμπορική δραστηριότητα του αγρότη του ειδικού καθεστώτος, εκδίδεται θεωρημένο ή αθεώρητο;

Κατηγορία: 

ΠΡΑΞΗ ΛΗΠΤΗ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Ερώτηση 032.
Θα ήθελα να μου πείτε τη λογιστική καταχώρηση για τις ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών .Ποιοι λογαριασμοί δαπανών και ΦΠΑ χρεοπιστώνονται.

Η δαπάνη αφορά μεταφορά αγαθών .64 (δεν γνωρίζω αν πρέπει να ανοιχτεί νέος λογ/σμος δαπανών η νέοι ΦΠΑ. Στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών χρεώνω 20-03-023 με πίστωση του 50-01-000 & χρεοπιστώνω το ΦΠΑ ενδοκ.54-00-423 & 54-00-453. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

Κατηγορία: 

ΗΜΕΔΑΠΗ ΑΕ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ερώτηση 031.
Ημεδαπή ΑΕ η οποία είναι θυγατρική Γαλλικής εταιρίας με 100% συμμετοχή στις 31-12-2013 έχει σε λογαριασμό ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου από το έτος 2010 το ποσό των 2.000.000. Μέχρι σήμερα η γεν τακτική συνέλευση δεν αποφάσισε εάν θα προχωρήσει στην κεφαλαιοποίηση.

Ερώτηση με βάση τον ν.4172 που ισχύει

1. Τι φορολογικές υποχρεώσεις προκύπτουν.

2. Εάν η μεταφορά στο λογαριασμό 43 (ποσά προορισμένα για αύξηση) για μεγάλο διάστημα δημιουργεί θέμα χαρτοσήμου.

Κατηγορία: 

ΔΩΡΕΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ερώτηση 030.

Η εταιρεία μας Α.Ε. προτίθεται να αλλάξει μέρος του πάγιου εξοπλισμού της και συγκεκριμένα τα γραφεία και τις καρέκλες τα οποία είναι πλήρως αποσβεσμένα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε περίπτωση που θέλουμε να δωρίσουμε αντί να προβούμε σε καταστροφή των συγκεκριμένων παγίων τα οποία όπως σας ανέφερα είναι πλήρως αποσβεσμένα, σε έναν πολιτιστικό σύλλογο στην επαρχία, τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε; Ποια είναι τα διαδικαστικά και τα έγγραφα που τυχόν χρειάζεται από μέρους μας για να δικαιολογήσουμε τη Δωρέα;

Κατηγορία: 

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ

Ερώτηση 029.
Αστική δικηγορική εταιρία υποκατάστημα Αγγλικής καταβάλλει σε μέλος δικηγόρο μηνιαία αμοιβή για υπηρεσίες που παρέχει στην εταιρία.

Ερώτηση

1-εαν το ποσό αυτό μπορεί να θεωρηθεί προμέρισμα εάν πρέπει να παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων δεδομένου ότι το υποκατάστημα δεν ενεργεί διανομή κερδών ,διανομή κερδών κάνει το κεντρικό.

2- εάν με την καταβολή του φόρου θα εξαντληθεί η υποχρέωση του μέλους για καταβολή επί πλέον φόρο στην ατομική δήλωση του

Κατηγορία: 

ΦΠΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Ερώτηση 028.
Σας παρακαλώ πολύ θα ήθελα να μου διευκρινίσετε εάν η συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για υλοποίηση Προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων υπάγετε σε μειωμένο ποσοστό ΦΠΑ 13%. Οι συγγραφείς, συνθέτες, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων Τέχνης υπάγονται στο ΦΠΑ. Στην εφορία που πήγα να ρωτήσω μου απάντησαν Ότι μόνο για την συγγραφή βιβλίου υφίστανται ο μειωμένος Φπα.

Κατηγορία: 

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ερώτηση 027.

Επιχείρηση κανονικού καθεστώτος με αγροτική εκμετάλλευση Αξιότιμοι κύριοι, Σας αποστέλλω το παρόν προκειμένου να μου παρασχεθούν διευκρινήσεις σχετικά με την εξής περίπτωση:

Επιχείρηση απλογραφικών βιβλίων με έναρξη από 2011 εντασσόμενη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, πραγματοποιεί συναλλαγές ως «αφανής» αγρότης – δεδομένου ότι προϋπολογίζεται ότι ο τζίρος της θα είναι μικρότερος των 15.000 ευρώ, ομοίως και οι αγροτικές ενισχύσεις θα είναι κάτω των 5.000 ευρώ.

Κατηγορία: 

ΚΙΝΕΖΙΚΗ AE ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…

Ερώτηση 026.
Κινεζική AE διατηρεί υποκατάστημα στην Ελλάδα το οποίο την χρήση 2013 πραγματοποίησε κέρδη 100.000 για τα οποία κατέβαλλε φόρο 26.000 EURO. Το υπόλοιπο μεταφέρθηκε σε υπόλοιπο εις νέον.

Εάν οφείλει να παρακράτηση φόρου μερισμάτων για το ποσό των 74.000 δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα κέρδη μετα την φορολόγηση πιστώνονται στο κεντρικό.

Με τι συντελεστή θα γίνει η παρακράτηση δεδομένου ότι η ΣΑΔΦ προβλέπει παρακράτηση με 5% και όχι 10%


Σελίδες