×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΛΗΨΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Ερώτηση 123.
Σε τιμολόγιο λήψης λογισμικού από Ιρλανδία θα πρέπει να γίνει παρακράτηση φόρου 20%. Η σχετική εγκύκλιος αναφέρει ότι αν προσκομιστεί πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας η παρακράτηση θα είναι 5% σύμφωνα με την σχετική σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας. Θα ήθελα να ρωτήσω: η αίτηση για την εφαρμογή της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας καλύπτει το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας ή μαζί με την αίτηση πρέπει να προσκομίσουμε και το πιστοποιητικό;

Κατηγορία: 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ερώτηση 122.
Φυσικό πρόσωπο στη δήλωση φορολογίας έτους 2014 δηλώνει ζημιά από ατομική επιχείρηση, εισόδημα από εργόσημα ΟΓΑ ως εργάτης γης και φορολογείται με βάσει τα τεκμήρια. Μπορεί η ζημιά της ατομικής επιχείρησης να μεταφερθεί στο έτος 2015;

Κατηγορία: 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ερώτηση 113.
Καλημέρα μηχανικός έχει αποδώσει (προκαταβάλει ) φόρο με την ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με συντελεστή 4% (εκπόνηση μελετών) , αυτός ο φόρος πρέπει να σταλεί από τον μηχανικό στην βεβαίωση αποδοχών από επιχ/κη δραστηριότητα .

Κατηγορία: 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ερώτηση 118.
Επιχείρηση η οποία χρησιμοποιεί ΦΗΜ για την έκδοση παραστατικών λιανικής πώλησης σύμφωνα με το άρθρο 12 §8 του Ν.4308/2014 , Συχνά λόγω της υπερφόρτωσης του δικτύου στην περιοχή και ανα τακτά χρονικά διαστήματα διακόπτεται για λίγα λεπτά η σύνδεση στο διαδίκτυο , με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκδίδει μηχανογραφημένα στοιχεία και αντ' αυτού να χρησιμοποιεί τις χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.).

Κατηγορία: 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ)

Ερώτηση 112.
Καλημέρα θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το εάν δικαιούται να πληρώνεται την διαφορά (μισθού πληρωτέου- επιδότηση ΙΚΑ) δηλ. να της πληρώνουμε την διαφορά από την πληρωμή του ΙΚΑ λόγω ασθενείας μέχρι τον πληρωτέο μισθό της , όλους τους μήνες απουσίας στην εργαζομένη .

Κατηγορία: 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ερώτηση 107.
Θα ήθελα να ρωτήσω, αν η χρήση γερανού, η οποία παρέχεται από ατομική επιχείρηση, υπόκεινται σε παρακράτηση 20% και αν η παρακράτηση γίνεται για άνω των 300 ή από το πρώτο ευρώ.

Επίσης, όταν μία εταιρεία ενοικιάζει μηχανήματα σε πελάτες, αυτή η πράξη υπόκεινται σε παρακράτηση;

Κατηγορία: 

Σελίδες